ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

          158. 1. Nigrodhattheragāthāvaṇṇanā
   nāhaṃ bhayassa bhāyāmīti āyasmato nigrodhattherassa gāthā. Tasasa 1- kā
uppatti?
   ayaṃ kira ito aṭṭhārase kappasate brāhmaṇamahāsālakule nibbattitvā 2-
vayappatto kāmesu ādīnavaṃ nekkhamme ca ānisaṃsaṃ disvā gharabandhanaṃ pahāya
araññāyatanaṃ pavisitvā aññatarasmiṃ 3- sālavane paṇṇasālaṃ katvā tāpasapabbajjaṃ
pabbajitvā vanamūlaphalāhāro vasati. Tena samayena piyadassī nāma sammāsambuddho
loke uppajjitvā sadevakassa lokassa dhammāmatavasena 4- kilesasantāpaṃ nibbāpento
ekadivasaṃ tāpase anukampāya taṃ sālavanaṃ pavisitvā nisīditvā 5- nirodhasamāpattiṃ
samāpanno. Tāpaso vanamūlaphalatthāya gacchanto bhagavantaṃ disvā pasannamānaso
pupphitasāladaṇḍasākhāyo gahetvā sākhāmaṇḍapaṃ 6- katvā taṃ sabbatthakameva sāla-
pupphehi sañchādetvā bhagavantaṃ vanditvā pītisomanassavaseneva 7- āhāratthāyapi
agantvā namassamāno aṭṭhāsi. Satthā nirodhato vuṭṭhāya tassa anukampāya
"bhikkhusaṃgho āgacchatū"ti cintesi "bhikkhusaṃghepi cittaṃ pasādessatī"ti. Tāvadeva
bhikkhusaṃgho āgato. So bhikkhusaṃghaṃpi disvā pasannamānaso vanditvā añjaliṃ paggayha
aṭṭhāsi. Satthā sitaṃ 8- pātukaraṇāpadesena tassa bhāginīsampattiṃ 9- pakāsento dhammaṃ
kathetvā pakkāmi saddhiṃ bhikkhusaṃghena. So tena puññakammena devamanussesuyeva
saṃsaranto vivaṭṭūpanissayaṃ bahuṃ kusalaṃ upacinitvā imasmiṃ buddhuppāde sāvatthiyaṃ
@Footnote: 1 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati 2 Sī., Ma. nibbatto 3 ka. araññasmiṃ
@4 cha.Ma....vassena  5 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati 6 cha.Ma. sālamaṇḍapaṃ
@7 Sī. pītisomanasseneva 8 cha.Ma. sitassa 9 cha.Ma. bhāviniṃ sampattiṃ
Brāhmaṇamahāsālakule nibbatti, nigrodhotissa nāmaṃ ahosi. So jetavana-
paṭiggahaṇadivase buddhānubhāvadassanena sañjātapasādo pabbajitvā vipassanaṃ
ārabhitvā na cireneva 1- chaḷabhiñño ahosi. Tena vuttaṃ apadāne 2-:-
     "ajjhogahetvā 3- sālavanaṃ   sukato assamo mama
      sālapupphehi sañchanno     vasāmi pavane 4- tadā.
      Piyadassī tu 5- bhagavā     sayambhū aggapuggalo
      vivekakāmo sambuddho     sālavanamupāgami.
      Assamā abhinikkhamma      pavanaṃ agamāsahaṃ
      mūlaphalaṃ 6- gavesanto     āhiṇḍāmi vane tadā.
      Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ     piyadassiṃ mahāyasaṃ 7-
      sunisinnaṃ samāpannaṃ      virocantaṃ mahāvane.
      Catudaṇḍe ṭhapetvāna     buddhassa uparī ahaṃ
      maṇḍapaṃ sukataṃ katvā      sālapupphehi chādayiṃ.
      Sattāhaṃ dhārayitvāna     maṇḍapaṃ sālachāditaṃ
      tattha cittaṃ pasādetvā    buddhaseṭṭhamavandahaṃ.
      Bhagavā tamhi samaye      vuṭṭhahitvā samādhito
      yugamattaṃ pekkhamāno     nisīdi purisuttamo.
      Sāvako varuṇo nāma     piyadassissa satthuno
      vasīsatasahassehi       upagañchi 8- vināyakaṃ.
      Piyadassī tu bhagavā      lokajeṭṭho narāsabho
      bhikkhusaṃghe nisīditvā      sitaṃ pātukarī jino.
@Footnote: 1 cha.Ma. na cirasseva  2 khu.apa. 33/80/120 sālamaṇḍapiyattherāpadāna (syā)
@3 cha.Ma. ajjhogāhetvā  4 cha.Ma. vipine  5 cha.Ma. ca. evamuparipi
@6 Sī. phalāphalaṃ  7 Sī. mahāmuniṃ   8 cha.Ma. upagacchi
      Anuruddho upaṭṭhāko     piyadassissa satthuno
      ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā      apucchittha mahāmuniṃ.
      Ko nu kho bhagavā hetu    sitakammassa satthuno
      kāraṇe vijjamānamhi     satthā pātukare sitaṃ.
      Sattāhaṃ pupphachadanaṃ 1-     yo me dhāresi māṇavo
      tassa kammaṃ saritvāna     sitaṃ pātukariṃ ahaṃ.
      Anokāsaṃ 2- na passāmi    yantaṃ 3- puññaṃ vipaccati 4-
      devaloke manusse vā    okāsova na sammati.
      Devaloke vasantassa     puññakammasamaṅgino
      yāvatā parisā 5- tassa    sālacchannā bhavissati.
      Tattha dibbehi naccehi     gītehi vāditehi ca
      ramissati sadā santo     puññakammasamāhito.
      Yāvatā parisā tassa     gandhagandhī 6- bhavissati
      sālassa pupphavasso ca     pavassissati tāvade.
      Tato cutoyaṃ manujo      mānusaṃ āgamissati
      idhāpi sālacchadanaṃ      sabbakālaṃ dharissati.
      Idha naccañca gītañca      sammatāḷasamāhitaṃ
      parivāressanti maṃ niccaṃ    buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      Uggacchante ca suriye     sālavassampavassati 7-
      puññakammena saṃyuttaṃ      vassati 8- sabbakālikaṃ.
      Aṭṭhārase kappasate     okkākakulasambhavo
      gotamo nāma nāmena     satthā loke bhavissati.
@Footnote: 1 cha.Ma. sālacchadanaṃ  2 Sī. okāsahaṃ 3 cha.Ma. yattha 4 Ma. vipaccatha
@5 Sī., Ma. pharitā 6 Sī. gandhagandhā 7 cha.Ma. pavassate 8 cha.Ma. vassate
      Tassa dhammesu dāyādo 1-   oraso dhammanimmito
      sabbāsave pariññāya     nibbāyissatināsavo.
      Dhammaṃ abhisamentassa      sālacchadanaṃ 2- bhavissati
      citake jhāyamānassa      chadanaṃ tattha 3- hessati.
      Vipākaṃ kittayitvāna 4-    piyadassī mahāmuni
      parisāya dhammaṃ desesi     tappento dhammavuṭṭhiyā.
      Tiṃsakappāni devesu      devarajjamakārayiṃ
      saṭṭhī ca sattakkhattuñca     cakkavattī ahosahaṃ.
      Devalokā idhāgantvā    labhāmi vipulaṃ sukhaṃ
      idhāpi sālacchadanaṃ      maṇḍapassa idaṃ phalaṃ.
      Ayaṃ pacchimako mayhaṃ      carimo vattate bhavo
      idhāpi sālacchadanaṃ      hessati sabbakālikaṃ.
      Mahāmuniṃ tosayitvā      gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
      pattomhi acalaṃ ṭhānaṃ     hitvā jayaparājayaṃ.
      Aṭṭhārase kappasate     yaṃ buddhamabhipūjayiṃ 5-
      duggatiṃ nābhijānāmi      buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
      nāgova bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavo.
      Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike 6-
      tisso vijjā anuppattā    kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpi ca aṭṭhime
      chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
@Footnote: 1 cha.Ma. dhamme sudāyādo 2 cha.Ma. sālacchannaṃ  3 Sī. tassa
@4 Sī. kathayitvāna 5 Sī. yaṃ sambuddha......  6 cha.Ma. buddhaseṭṭhassa santike
   Evaṃ pana chaḷabhiñño hutvā phalasukhena vītināmento sāsanassa niyyānikabhāva-
vibhāvanatthaṃ 1- aññābyākaraṇavasena:-
    2- "nāhaṃ bhayassa bhāyāmi    satthā no amatassa kovido
      yattha bhayaṃ nāvatiṭṭhati    tena maggena vajanti bhikkhavo"ti
gāthaṃ abhāsi. 2-
   [21] Tattha bhāyanti etasmāti bhayaṃ, jātijarādi. Bhayassāti nissakke
sāmivacanaṃ, bhayato bhāyitabbanimittaṃ jātijarāmaraṇādinā hetunā nāhaṃ bhāyāmīti
attho. Tattha kāraṇamāha "satthā no amatassa kovido"ti. Amhākaṃ satthā
amate kusalo veneyyānaṃ amatadāne cheko. 3- Yattha bhayaṃ nāvatiṭṭhatīti yasmiṃ
nibbāne yathāvuttaṃ bhayaṃ na tiṭṭhati okāsaṃ na labhati. Tenāti tato 4- nibbānato.
Vajantīti abhayaṭṭhānameva gacchanti. Nibbānaṃ hi abhayaṭṭhānaṃ nāma. Kena pana
vajantīti 5- āha. "maggena vajanti bhikkhavo"ti, aṭṭhaṅgikena ariyamaggena satthu
ovādakārakā 6- bhikkhū saṃsāre bhayassa ikkhanakāti 7- attho. Yatthāti vāyaṃ nimittaṃ
yassa ariyamaggassa adhigamahetu attānuvādādikaṃ pañcavīsatividhaṃpi bhayaṃ nāvatiṭṭhati
patiṭṭhaṃ na labhati, tena ariyamaggena vajanti abhayaṭṭhānaṃ satthu sāsane bhikkhū,
tena maggena ahaṃpi gato, tasmā nāhaṃ bhayassa bhāyāmīti thero aññaṃ byākāsi.
          Nigrodhattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
             --------------
@Footnote: 1 Sī. niyyānikabhāvadassanatthaṃ  2-2 cha.Ma. "nāhaṃ bhayassa bhāyāmī"ti gāthaṃ abhāsi
@3 Sī. kovido   4 Sī. tatova   5 Sī. abhayaṭṭhānaṃ,tena pavajantīti
@6 cha.Ma. ovādakaraṇā, Ma....kāraṇā 7 Ma. bhayaṃ ikkhanakoti             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 113-117. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=2551              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=2551              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=158              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=5106              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=5398              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=5398              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com