ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

         253. 6. Pārāpariyattheragāthāvaṇṇanā
   chaphassāyatane hitvāti āyasmato pārāpariyattherassa 2- gāthā. Kā uppatti?
   ayampi purimabuddhesu katādhikāro tattha tattha bhave puññāni upacinanto
piyadassissa bhagavato kāle nesādayoniyaṃ nibbattitvā tassa viññutaṃ pattassa
vicaraṇaṭṭhāne aññatarasmiṃ vanasaṇḍe piyadassī bhagavā taṃ anuggaṇhituṃ nirodhasamāpattiṃ
samāpajjitvā nisīdi. So ca mige pariyesanto taṃ ṭhānaṃ gato satthāraṃ disvā
pasannamānaso bhagavantaṃ anto katvā kataṃ sākhāmaṇḍapaṃ padumapupphehi kūṭāgārā-
kārena sañchādetvā uḷāraṃ pītisomanassaṃ paṭisaṃvedento sattāhaṃ namassamāno
@Footnote: 1 pāli. supupphite.....vappadese   2 Sī. pārāsariyattherassa
Aṭṭhāsi. Divase divase ca milātamilātāni apanetvā abhinavehi chādesi. Satthā
sattāhassa accayena nirodhato vuṭṭhahitvā bhikkhusaṃghaṃ anussari. Tāvadeva asīti-
sahassamattā bhikkhū satthāraṃ parivāresuṃ. "madhuradhammakathaṃ suṇissāmā"ti devatā
sannipatiṃsu, mahāsamāgamo 1- ahosi. Satthā anumodanaṃ karonto tassa devamanussesu
bhāviniṃ sampattiṃ imasmiṃ buddhuppāde sāvakabodhiṃ ca byākaritvā pakkāmi. So
tena puññakammena devamanussesu saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde rājagahe brāhmaṇa-
kule nibbattitvā viññutaṃ patto tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū hutvā parāparagottatāya
pārāpariyoti 2- laddhasamañño bahū brāhmaṇe mante vācento satthu rājagahagamane
buddhānubhāvaṃ disvā paṭiladdhasaddho pabbajitvā vipassanāya kammaṃ karonto
na cirasseva arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 3- :-
     "piyadassī nāma bhagavā     sayambhū lokanāyako
      vivekakāmo sambuddho     samādhikusalo muni.
      Vanasaṇḍaṃ samoggayha      piyadassī mahāmuni
      paṃsukūlaṃ pattharitvā      nisīdi purisuttamo.
      Migaluddho pure āsiṃ     araññe 4- kānane ahaṃ
      pasadaṃ migamesanto 5-     āhiṇḍāmi ahaṃ tadā.
      Tatthaddasāsiṃ sambuddhaṃ     oghatiṇṇamanāsavaṃ
      pupphitaṃ sālarājaṃva      sataraṃsiṃva uggataṃ.
      Disvānahaṃ devadevaṃ      piyadassiṃ mahāyasaṃ
      jātassaraṃ samoggayha     padumaṃ āhariṃ tadā.
      Āharitvāna padumaṃ      satapattaṃ manoramaṃ
      kūṭāgāraṃ karitvāna      chādayiṃ padumenahaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. mahā samāgamo  2 Sī. pārāsariyoti  3 khu.apa. 32/353/458
@ padumakūṭāgārikattherāpadāna  4 Sī. vipine  5 Sī. pasutaṃ migamesanto
      Anukampako kāruṇiko     piyadassī mahāmuni
      sattarattindivaṃ buddho     kūṭāgāre vasī jino.
      Purāṇaṃ chaḍḍayitvāna      navena chādayiṃ ahaṃ
      añjaliṃ paggahetvāna     aṭṭhāsiṃ tāvade ahaṃ.
      Vuṭṭhahitvā samādhimhā     piyadassī mahāmuni
      disaṃ anuvilokento      nisīdi lokanāyako.
      Tadā sudassano nāma     upaṭṭhāko mahiddhiko
      cittamaññāya buddhassa     piyadassissa satthuno.
      Asītiyā sahassehi      bhikkhūhi parivārito
      vanante sukhamāsīnaṃ      upesi lokanāyakaṃ.
      Yāvatā vanasaṇḍamhi      adhivatthā ca devatā
      buddhassa cittamaññāya     sabbe sannipatuṃ tadā.
      Samāgatesu yakkhesu      kumbhaṇḍe saharakkhase
      bhikkhusaṃghe ca sampatte     gāthā pabyāharī 1- jino.
      Yo maṃ sattāhaṃ pūjesi     āvāsañca akāsi me
      tamahaṃ kittayissāmi      suṇātha 2- mama bhāsato.
      Sududdasaṃ sunipuṇaṃ       gambhīraṃ suppakāsitaṃ
      ñāṇena kittayissāmi     suṇātha 2- mama bhāsato.
      Catuddasāni kappāni      devarajjaṃ karissati
      kūṭāgāraṃ mahantassa      padumapupphehi chāditaṃ.
      Ākāse dhārayissati     pupphakammassidaṃ phalaṃ
      catubbīse kappasate      vokiṇṇaṃ saṃsarissati.
      Tattha pupphamayaṃ byamhaṃ     ākāse dhārayissati
@Footnote: 1 Sī. gāthāyo byāharī    2 Sī. suṇotha
      Yathā padumapattamhi      toyaṃ na upalimpati.
      Tathevīmassa ñāṇamhi      kilesā nopalimpare
      manasā vinivaṭṭetvā     pañca nīvaraṇe ayaṃ.
      Cittaṃ janetvā nekkhamme   agārā pabbajissati
      tato pupphamaye byamhe    dhārente nikkhamissati.
      Rukkhamūle vasantassa      nipakassa satīmato
      tattha pupphamayaṃ byamhaṃ     matthake dhārayissati.
      Cīvaraṃ piṇḍapātañca      paccayaṃ sayanāsanaṃ
      daditvā 1- bhikkhusaṃghassa    nibbāyissatināsavo.
      Kūṭāgārena caratā 2-    pabbajjaṃ abhinikkhamiṃ
      rukkhamūle vasantampi      kūṭāgāraṃ dharīyati.
      Cīvare piṇḍapāte ca     cetanā me na vijjati
      puññakammena saṃyutto     labhāmi pariniṭṭhitaṃ.
      Gaṇanāto asaṅkheyyā     kappakoṭī bahū mama
      rittakā te atikkantā    pamuttā lokanāyakā.
      Aṭṭhārase kappasate     piyadassī vināyako
      tamahaṃ payirupāsitvā      imaṃ yoniṃ upāgato.
      Tamaddasāmi 3- sambuddhaṃ    anomaṃ nāma cakkhumaṃ
      tamahaṃ upagantvāna      pabbajiṃ anagāriyaṃ.
      Dukkhassantakaro buddho     saddhamme 4- desayī jino
      tassa dhammaṃ suṇitvāna     pattomhi acalaṃ padaṃ.
      Tosayitvāna sambuddhaṃ     gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
      sabbāsave pariññāya     viharāmi anāsavo.
@Footnote: 1 cha.Ma. datvāna 2 Sī. kūṭāgāreva dharaṇā 3 cha.Ma. idha passāmi 4 cha.Ma. maggaṃ me
      Aṭṭhārase kappasate     yaṃ buddhamabhipūjayiṃ
      duggatiṃ nābhijānāmi      buddhapūjāyidaṃ phalaṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe.  kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā attano paṭipattiṃ paccavekkhitvā sañjātasomanasso
udānavasena:-
  [116] "../../bdpicture/chaphassāyatane hitvā     guttadvāro susaṃvuto
      aghamūlaṃ vametvāna 1-     patto me āsavakkhayo"ti
gāthaṃ abhāsi.
   Tattha chaphassāyatane hitvāti cakkhusamphassādīnaṃ channaṃ samphassānaṃ
uppattiṭṭhānatāya "phassāyatanānī"ti laddhanāmāni cakkhādīni cha ajjhattikāyatanāni
tappaṭibaddhasaṅkilesappahānavasena pahāya. Guttadvāro susaṃvutoti tatoeva cakkhu-
dvārādīnaṃ guttattā, tattha pavattanakāraṃ abhijjhādīnaṃ pāpadhammānaṃ pavesananivāraṇena
satikavāṭena suṭṭhu pihitattā guttadvāro susaṃvuto. Athavā manacchaṭṭhānaṃ
channaṃ dvārānaṃ vuttanayena rakkhitattā guttadvāro, kāyādīhi suṭṭhu saññatattā
susaṃvutoti evamettha attho veditabbo. Aghamūlaṃ vametvānāti aghassa vaṭṭadukkhassa
mūlabhūtaṃ avijjābhavataṇhāsaṅkhātaṃ dosaṃ, sabbaṃ vā kilesadosaṃ ariyamaggasaṅkhāta-
vamanayogapānena 2- uggiritvā santānato bahi katvā, bahikaraṇahetu vā. Patto
me āsavakkhayoti kāmāsavādayo āsavā ettha khīyanti, tesaṃ vā khayena pattabboti
āsavakkhayo, nibbānaṃ arahattañca. So āsavakkhayo patto adhigatoti udānavasena
aññaṃ byākāsi.
          Pārāpariyattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 cha.Ma. vamitvā    2 Ma......vamanayogapādanena             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 355-359. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=7920              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=7920              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=253              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=5639              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=5813              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=5813              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com