ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

          267. 10. Vasabhattheragāthāvaṇṇanā
   pubbe hanati attānanti āyasmato vasabhattherassa gāthā. Kā uppatti?
   ayampi purimabuddhesu katādhikāro tattha tattha bhave puññāni upacinanto
buddhasuññe loke brāhmaṇakule nibbattitvā vayappatto brāhmaṇānaṃ vijjā-
sippesu nipphattiṃ gantvā nekkhammajjhāsayatāya gharāvāsaṃ pahāya tāpasapabbajjaṃ
pabbajitvā cuddasasahassatāpasaparivāro himavantassa avidūre samagge nāma 4- pabbate
assamaṃ kāretvā vasanto jhānābhiññāyo nibbattetvā tāpasānaṃ ovādānu-
sāsaniyo dento 5- ekadivasaṃ evaṃ cintesi "ahaṃ kho dāni imehi tāpasehi sakkato
garukato pūjito viharāmi, mayā pana pūjetabbo na upalabbhati, dukkho kho panāyaṃ loke 6-
yadidaṃ agaruvāso"ti. Evaṃ pana cintetvā purimabuddhesu katādhikāratāya purimabuddhānaṃ
cetiye attanā kataṃ pūjāsakkāraṃ anussaritvā "yannūnāhaṃ purimabuddhe uddissa
pulinacetiyaṃ katvā pūjaṃ kareyyan"ti haṭṭhatuṭṭho iddhiyā pulinathūpaṃ
@Footnote: 1 Sī., i. aggamagguppattito   2 Sī., i. vasaṃ  3 Sī. animittāeva
@4 Sī. samagga nāma       5 i. niyojento 6 i. loko
Suvaṇṇamayaṃ māpetvā suvaṇṇamayādīhi tisahassamattehi 1- pupphehi devasikaṃ pūjaṃ
karonto yāvatāyukaṃ puññāni katvā aparihīnajjhāno kālaṃ katvā brahmaloke
nibbatto. Tatthapi yāvatāyukaṃ ṭhatvā tato cuto tāvatiṃse 2- nibbattitvā aparāparaṃ
devamanussesu saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde vesāliyaṃ licchavirājakule
nibbattitvā vasabhoti laddhanāmo vayappatto bhagavato vesāligamane buddhānubhāvaṃ disvā
paṭiladdhasaddho pabbajitvā vipassanaṃ paṭṭhapetvā na cirasseva arahattaṃ pāpuṇi.
Tena vuttaṃ apadāne 3- :-
     "himavantassāvidūre      samaggo 4- nāma pabbato
      assamo sukato mayhaṃ     paṇṇasālā sumāpitā.
      Nārado nāma nāmena    jaṭilo uggatāpano
      catuddasasahassāni      sissā paricaranti maṃ.
      Paṭisallīnako santo     evaṃ cintesahaṃ tadā
      mahājanā maṃ pūjenti 5-   nāhaṃ pūjemi kiñcanaṃ. 6-
      Na me ovādako atthi    vattā koci na vijjati
      anācariyupajjhāyo      vane vāsaṃ upemahaṃ.
      Upāsamāno yamakaṃ 7-    garucittaṃ upaṭṭhahe 8-
      so me ācariyo natthi    vanavāso niratthako.
      Āyāgaṃ me gavesiyaṃ 9-   garubhāvaniyaṃ tathā
      sāvassayo vasissāmi     na koci garahissati.
      Uttānakūlā nadikā     supatitthā manoramā
      saṃsuddhapulinākiṇṇā      avidūre mamassamaṃ.
      Nadiṃ amarikaṃ 10- nāma    upagantvānahaṃ tadā
      saṅkaḍḍhitvāna 11- pulinaṃ   akaṃ pulinacetiyaṃ.
@Footnote: 1 i.,Ma. tiṃsasahassamattehi   2 i. tāvatiṃsesu 3 khu.apa. 33/88/132
@ pulinathūpiyattherāpadāna (syā) 4 pāli. yamako  5 cha.Ma. sabbo jano maṃ pūjeti
@6 Sī. kaṃcana 7 cha.Ma. yamahaṃ   8 Sī.upaṭṭhape  9 cha.Ma. gavesissaṃ
@10 Sī. apadikaṃ, Ma. amarikaṃ   11 cha.Ma. saṃvaḍḍhayitvā
      Ye te ahesuṃ sambuddhā   bhavantakaraṇā munī
      tesaṃ etādiso thūpo    taṃ nimittaṃ karomahaṃ.
      Karitvā pulinaṃ thūpaṃ      sovaṇṇaṃ māpayiṃ ahaṃ.
      Soṇṇakiṅkaṇipupphāni     sahasse tīṇi pūjayiṃ.
      Sāyapātaṃ namassāmi     pītijāto 1- katañjalī
      sammukhā viya sambuddhaṃ     vandiṃ pulinacetiyaṃ.
      Yadā kilesā jāyanti    vitakkā gehanissitā
      sarāmi sukataṃ thūpaṃ      paccavekkhāmi tāvade.
      Upanissāya vihariṃ 2-     satthavāhaṃ vināyakaṃ
      kilese saṃvareyyāsi 3-   na yuttaṃ tava mārisa.
      Saha āvajjite thūpe     gāravaṃ hoti me tadā
      kuvitakke vinodesiṃ     nāgo tuttaṭṭito yathā.
      Evaṃ viharamānaṃ maṃ      maccurājābhimaddatha
      tattha kālaṅkato santo    brahmalokamagacchahaṃ.
      Yāvatāyuṃ vasitvāna     tidive upapajjahaṃ
      asītikkhattuṃ devindo     devarajjamakārayiṃ.
      Satānaṃ tīṇikkhattuñca     cakkavattī ahosahaṃ.
      Padesarajjaṃ vipulaṃ      gaṇanāto asaṅkhiyaṃ.
      Soṇṇakiṅkaṇipupphānaṃ     vipākaṃ anubhomahaṃ
      bāvīsatisahassāni 4-     parivārenti maṃ bhave.
      Thūpassa pariciṇṇattā     rajojallaṃ na limpati
      gatte sedā na muccanti   suppabhāso bhavāmahaṃ.
      Aho me sukato thūpo    sudiṭṭhāmarikā nadī 5-
@Footnote: 1 cha.Ma. vedajāto   2 cha.Ma. viharaṃ  3 cha.Ma. saṃvaseyyāsi
@4 cha.Ma. dhātīsatasahassāni 5 Sī. parikhānadī
      Thūpaṃ katvāna pulinaṃ      pattomhi acalaṃ padaṃ.
      Kusalaṃ kattukāmena      jantunā sāragāhinā
      natthi khettaṃ akhettaṃ vā   paṭipattīva sārakā. 1-
      Yathāpi balavā poso     aṇṇavaṃ taritussaho 2-
      parittaṃ kaṭṭhamādāya     pakkhandeyya mahāsaraṃ.
      Imāhaṃ kaṭṭhaṃ nissāya     tarissāmi mahodadhiṃ
      ussāhena vīriyena     tareyya udadhiṃ naro.
      Tatheva me kataṃ kammaṃ     parittaṃ thokakañca yaṃ 3-
      taṃ kammaṃ upanissāya     saṃsāraṃ samatikkamiṃ.
      Pacchime bhave sampatte    sukkamūlena codito
      sāvatthiyaṃ pure 4- jāto   mahāsāle suaḍḍhake.
      Saddhā 5- mātāpitā mayhaṃ  buddhassa saraṇaṃ gatā
      ubho diṭṭhasutā 6- ete   anuvattanti sāsanaṃ.
      Bodhipapaṭikaṃ gayha      soṇṇathūpamakārayuṃ
      sāyapātaṃ namassanti     sakyaputtassa sammukhā.
      Uposathamhi divase      soṇṇathūpaṃ vinīharuṃ
      buddhassa vaṇṇaṃ kittentā   tiyāmaṃ vītināmayuṃ.
      Samā 7- disvānahaṃ thūpaṃ    sariṃ pulinacetiyaṃ
      ekāsane nisīditvā     arahattamapāpuṇiṃ.
      Gavesamāno taṃ dhīraṃ     dhammasenāpatiddasaṃ
      agārā nikkhamitvāna     pabbajiṃ tassa santike.
      Jātiyā sattavassena     arahattamapāpuṇiṃ
      upasampādayī buddho     guṇamaññāya cakkhumā.
@Footnote: 1 cha.Ma. sādhakā  2 cha.Ma. taritussahe  3 Sī. taṃ  4 Sī. kule
@5 Sī. sabbe   6 cha.Ma. diṭṭhapadā  7 cha.Ma. saha
      Dārakeneva santena    kiriyaṃ niṭṭhitaṃ mayā 1-
      kataṃ me karaṇīyajja     sakyaputtassa sāsane.
      Sabbaverabhayātīto     sabbasaṅgātigo isi
      sāvako te mahāvīra    soṇṇathūpassidaṃ phalaṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā dāyakānuggahaṃ karonto tehi upanīte paccaye na
paṭikkhipati, yathāladdheyeva paribhuñjati. Taṃ puthujjanā "ayaṃ kāyadaḷhibahulo arakkhita-
citto"ti maññamānā avamaññanti. Thero taṃ agaṇentova viharati. Tassa pana
avidūre aññataro kuhakabhikkhu pāpiccho samāno appiccho viya santuṭṭho viya
attānaṃ dassento lokaṃ vañcento viharati. Mahājano taṃ arahantaṃ viya sambhāveti.
Athassa sakko devānamindo taṃ pavattiṃ ñatvā theraṃ upasaṅkamitvā "bhante kiṃ
nāma kuhako karotī"ti pucchi. Thero pāpicchaṃ garahanto:-
  [139] "pubbe hanati attānaṃ    pacchā hanati so pare
      suhataṃ hanti attānaṃ     vītaṃseneva pakkhimā.
  [140] Na brāhmaṇo bahivaṇṇo   antovaṇṇo hi brāhmaṇo
      yasmiṃ pāpāni kammāni    sa ve kaṇho sujampatī"ti
gāthādvayamāha.
   Tattha pubbe hanati attānanti kuhakapuggalo attano kuhakavuttiyā lokaṃ
vañcento pāpicchatādīhi pāpadhammehi paṭhamameva attānaṃ hanati, attano kusala-
koṭṭhāsaṃ vināseti. Pacchā hanati so pareti so kuhako paṭhamaṃ tāva vuttanayena
attānaṃ hantvā pacchā pare yehi "ayaṃ bhikkhu pesalo ariyo"ti vā sambhāventehi
kārā katā, te hanati tesaṃ kārāni attani katāni amahapphalāni katvā
@Footnote: 1 Sī. kariyā niṭṭhitā mayā
Paccayavināsanena vināseti. Satipi kuhakassa ubhayahanane attahanane pana ayaṃ visesoti
dassento āha suhataṃ hanti attānanti. So kuhako attānaṃ hananto suhataṃ
katvā hanti vināseti, yathā kiṃ? vītaṃseneva pakkhimāti, vītaṃsoti dīpakasakuṇo,
tena. 1- Pakkhimāti sākuṇiko. Yathā tena vītaṃsasakuṇena aññe sakuṇe vañcetvā
hananto attānaṃ idha lokepi hanati viññugarahasāvajjasabhāvādinā 2-, samparāyaṃ pana
duggatiparikkilesena hanatiyeva, na pana te sakuṇe pacchā hantuṃ 3- sakkoti, evaṃ
kuhakopi kohaññena lokaṃ vañcetvā idha lokepi attānaṃ hanati vippaṭisāraviññu-
garahādīhi, paralokepi duggatiparikkilesehi, na pana te 4- paccayadāyake apāyadukkhaṃ
pāpeti. Apica kuhako dakkhiṇāya amahapphalabhāvakaraṇeneva dāyakaṃ hanatīti vutto,
na nipphalabhāvakaraṇena. 5- Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā "dussīlassa manussabhūtassa dānaṃ datvā
sahassaguṇā dakkhiṇā pāṭikaṅkhitabbā"ti. 6- Tenāha "suhataṃ hanti attānan"ti.
   Evaṃ bāhiraparimajjanamatte ṭhitā puggalā suddhā nāma na honti, abbhantara-
suddhiyāeva pana suddhā hontīti dassento "na brāhmaṇo"ti dutiyaṃ gāthamāha.
Tassattho:- iriyāpathasaṇṭhapanādibahisampattimattena brāhmaṇo na hoti. Sampatti-
attho hi idha vaṇṇasaddo. Abbhantare pana sīlādisampattiyā brāhmaṇo hoti
"bāhitapāpo brāhmaṇo"ti katvā. Tasmā "yasmiṃ pāpāni lāmakāni kammāni
saṃvijjanti, ekaṃsena so kaṇho nihīnapuggalo"ti sujampati devānaminda jānāhi.
Taṃ sutvā sakko kuhakabhikkhuṃ tajjetvā "dhamme vattāhī"ti ovaditvā sakaṭṭhānameva
gato.
           Vasabhattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
          Paramatthadīpaniyā theragāthāsaṃvaṇṇanāya
            paṭhamavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Sī. vītaṃsoti pakkhi, sakuṇo, tena  2 Ma. ...sārajja....  3 Ma. paccahantuṃ
@4 Sī. parikilesehi pana te     5 i.,Ma. ...kāraṇeneva
@6 Ma.upari. 14/379/324 dakkhiṇāvibhaṅgasatta             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 397-402. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=8847              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=8847              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=267              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=5731              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=5893              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=5893              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com