ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

         139. 2. Mahākoṭṭhikattheragāthāvaṇṇanā
   upasantoti 1- āyasmato mahākoṭṭhikattherassa gāthā. Tassa kā uppatti?
   ayampi thero padumuttarassa bhagavato kāle haṃsavatīnagare mahābhogakule
nibbattitvā viññutaṃ patto mātāpitūnaṃ accayena kuṭumbaṃ saṇṭhapetvā gharāvāsaṃ
vasanto ekadivasaṃ padumuttarassa bhagavato dhammadesanākāle haṃsavatīnagaravāsike gandha-
mālādihatthe yena buddho yena dhammo yena saṃgho, tanninne tappoṇe tappabbhāre
gacchante disvā mahājanena saddhiṃ 2- upagato satthāraṃ ekaṃ bhikkhuṃ paṭisambhidāpattānaṃ
aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ disvā "ayaṃ kira imasmiṃ sāsane paṭisambhidāpattānaṃ aggo,
aho vatāhampi ekassa buddhassa sāsane ayaṃ viya paṭisambhidāpatto 3- bhaveyyan"ti
cintetvā satthu desanāpariyosāne vuṭṭhitāya parisāya bhagavantaṃ upasaṅkamitvā "bhante
sve mayhaṃ bhikkhaṃ gaṇhathā"ti nimantesi. Satthā adhivāsesi. So bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā sakanivesanaṃ gantvā sabbarattiṃ buddhassa bhikkhusaṃghassa ca
nisajjaṭṭhānaṃ gandhamālādāmādīhi 4- alaṅkaritvā paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ
paṭiyādāpetvā tassā rattiyā accayena sake nivesane bhikkhusatasahassaparivāraṃ bhagavantaṃ
vividhayāgukhajjakaparivāraṃ 5- nānārasasūpabyañjanaṃ gandhasālibhojanaṃ bhojetvā
bhattakiccapariyosāne cintesi "mahantaṃ kho ahaṃ taṃ ṭhānantaraṃ patthemi, na kho pana
mayhaṃ 6- yuttaṃ ekadivasameva dānaṃ datvā taṃ ṭhānantaraṃ patthetuṃ, anupaṭipāṭiyā satta
divase 7- dānaṃ datvā patthessāmī"ti. So teneva niyāmena satta divase mahādānāni
datvā bhattakiccapariyosāne dussakoṭṭhāgāraṃ vivarāpetvā uttamaṃ ticīvarappahonakaṃ
sukhumavatthaṃ buddhassa pādamūle ṭhapetvā bhikkhusatasahassassa ca ticīvaraṃ datvā tathāgataṃ
upasaṅkamitvā "bhante yo
@Footnote: 1 Sī. upasantotiādikā  2 Sī. tehi saddhiṃ  3 cha.Ma. paṭisambhidāpattānaṃ aggo
@4 cha.Ma. gandhadāmamālādāmādīhi   5 Sī....khajjakādiparivāraṃ   6 Sī. mayā
@7 Sī. sattadivasaṃ
So bhikkhu tumhehi ito sattamadivasamatthake etadagge ṭhapito, ahampi so bhikkhu
viya anāgate uppajjanakabuddhassa sāsane pabbajitvā paṭisambhidāpattānaṃ aggo
bhaveyyan"ti vatvā satthu pādamūle nipajjitvā patthanaṃ akāsi. Satthā tassa patthanāya
samijjhanabhāvaṃ disvā "anāgate ito kappasatasahassamatthake gotamo nāma buddho
loke uppajjissati, tassa sāsane tava patthanā samijajhissatī"ti byākāsi. Vuttampi
cetaṃ apadāne 1-:-
     "padumuttaro nāma jino     sabbalokavidū muni
      ito satasahassamhi      kappe uppajji cakkhumā.
      Ovādako viññāpako     tārako sabbapāṇinaṃ
      desanākusalo buddho     tāresi janataṃ bahuṃ.
      Anukampako kāruṇiko     hitesī sabbapāṇinaṃ
      sampatte titthiye sabbe    pañcasīle patiṭṭhapi. 2-
      Evaṃ nirākulaṃ 3- āsi    suññataṃ titthiyehi ca
      vicittaṃ arahantehi      vasībhūtehi tādibhi.
      Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ      uggato so mahāmuni
      kañcanagghiyasaṅkāso      bāttiṃsavaralakkhaṇo.
      Vassasatasahassāni       āyu vijjati tāvade
      tāvatā tiṭṭhamāno so    tāresi janataṃ bahuṃ.
      Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ       brāhmaṇo vedapāragū
      upecca 4- sabbalokaggaṃ    assosiṃ dhammadesanaṃ.
      Tadā so 5- sāvakaṃ vīro   pabhinnamatigocaraṃ
      atthe dhamme nirutte ca    paṭibhāṇe ca kovidaṃ.
@Footnote: 1 khu.apa. 33/127//203 mahākoṭṭhikattherāpadāna (syā)  2 ka. patiṭṭhahi,
@ Sī.,Ma. patiṭṭhayi  3 Ma. nirākulo  4 Sī. upetvā  5 Ma. tādisaṃ
      Ṭhapesi etadaggamhi      taṃ sutvā mudito ahaṃ
      sasāvakaṃ jinavaraṃ       sattāhaṃ bhojayiṃ tadā.
      Dussehi chādayitvāna     sasissaṃ buddhasāgaraṃ 1-
      nipacca pādamūlamhi      taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ ahaṃ.
      Tato avoca lokaggo     passathetaṃ dijuttamaṃ 2-
      vinataṃ pādamūle me      kamalodarasappabhaṃ.
      Buddhaseṭṭhassa bhikkhussa     ṭhānaṃ patthayate ayaṃ
      tāya saddhāya cāgena     saddhammassavanena ca.
      Sabbattha sukhito hutvā     saṃsaritvā bhavābhave
      anāgatamhi addhāne     lacchasetaṃ manorathaṃ.
      Satasahassito kappe      okkākakulasambhavo
      gotamo nāma gottena    satthā loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dāyādo    oraso dhammanimmito
      koṭṭhiko nāma nāmena    hessati satthu sāvako.
      Taṃ sutvā mudito hutvā    yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
      mettacitto paricariṃ      sato paññā 3- samāhito.
      Tena kammavipākena      cetanāpaṇidhīhi ca
      jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsamagacchahaṃ.
      Satānaṃ tīṇikkhattuñca 4-    devarajjamakārayiṃ
      satānaṃ pañcakkhattuṃ ca     cakkavattī ahosahaṃ.
      Padesarajjaṃ vipulaṃ       gaṇanāto asaṅkhiyaṃ
      sabbattha sukhito āsiṃ     tassa kammassa vāhasā. 5-
@Footnote: 1 Ma. dussehi chādayitvāna, sasaṃghaṃ lokanāyakaṃ, cha.Ma. dussehacchāyayitvāna,
@ sissaṃ buddhisāgaraṃ  2 Sī. dvijuttamaṃ  3 Sī. pañño
@4 Sī. tisatakkhattuṃ, Ma. tīṇikkhattuṃ   5 Sī. tejasā
      Duve bhave saṃsarāmi      devatte atha mānuse
      aññaṃ gatiṃ na gacchāmi     suciṇṇassa idaṃ phalaṃ.
      Duve kule pajāyāmi     khattiye atha brāhmaṇe
      nīce kule na jāyāmi     suciṇṇassa idaṃ phalaṃ.
      Pacchime bhave sampatte    brahmabandhu ahosahaṃ
      sāvatthiyaṃ vippakule      paccājāto mahaddhane.
      Mātā candavatī nāma     pitā me assalāyano
      yadā me pitaraṃ buddho     vinayī sabbasuddhiyā.
      Tadā pasanno sugate     pabbajiṃ anagāriyaṃ
      moggallāno ācariyo    upajjhā 1- sārisambhavo.
      Kesesu chijjamānesu     diṭṭhi chinnā samūlikā
      nivāsento ca kāsāvaṃ    arahattamapāpuṇiṃ.
      Atthadhammaniruttīsu       paṭibhāṇe ca me mati
      pabhinnā tena lokaggo    etadagge ṭhapesi maṃ.
      Asandiṭṭhaṃ viyākāsiṃ      upatissena pucchito
      paṭisambhidāsu tenāhaṃ     aggo sambuddhasāsane. 2-
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
      nāgova bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavo.
      Svāgataṃ vata me āsi     mama buddhassa santike
      tisso vijjā anuppattā    kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      Paṭisambhidā catasso 3-    vimokkhāpi ca aṭṭhime
      chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
@Footnote: 1 Sī. upajjho 2 Sī. buddhassa sāsane  3 Sī. catassopi
   Evaṃ so tattha tattha bhave puññañāṇasambhāraṃ 1- sambharanto aparāparaṃ
devamanussesu saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde sāvatthiyaṃ brāhmaṇamahāsālakule
nibbatti. Koṭṭhikotissa 2- nāmaṃ akaṃsu. So vayappatato tayo vede uggahetvā
brāhmaṇasippe nipphattiṃ gato ekadivasaṃ satthu santikaṃ gantvā dhammaṃ sutvā
paṭiladdhasaddho pabbajitvā upasampannakālato paṭṭhāya vipassanāya kammaṃ karonto
saha paṭisambhidāhi arahattaṃ patvā paṭisambhidāsu ciṇṇavasī hutvā abhiññāte 3-
mahāthere upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchantopi dasabalaṃ upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchantopi
paṭisambhidāsuyeva pañhaṃ pucchi. Evamayaṃ thero tattha katādhikāratāya ciṇṇavasībhāvena
ca paṭisambhidāpattānaṃ aggo jāto. Atha naṃ satthā mahāvedallasuttaṃ 4- aṭṭhuppattiṃ
katvā paṭisambhidāpattānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapesi "etadaggaṃ bhikkhave mama sāvakānaṃ
bhikkhūnaṃ paṭisambhidāpattānaṃ yadidaṃ mahākoṭṭhiko"ti. 5- So aparena samayena
vimuttisukhaṃ paṭisaṃvedento udānavasena:-
   [2] "upasanto uparato     mantabhāṇī anuddhato
      dhunāti pāpake dhamme   dumapattaṃva māluto"ti
itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākoṭṭhikatthero gāthaṃ abhāsi.
   Tattha upasantoti manacchaṭṭhānaṃ indriyānaṃ upasamanena nibbisevanabhāvakaraṇena
upasanto. Uparatoti sabbasmā pāpakaraṇato orato virato. Mantabhāṇīti mantā
vuccati paññā, tāya pana upaparikkhitvā bhaṇatīti mantabhāṇī, kālavādīādibhāvaṃ
avissajjentoyeva bhaṇatīti attho. Mantabhaṇanavasena vā bhaṇatīti mantabhāṇī,
dubbhāsitato vinā 6- attano bhāsanavasena 7- caturaṅgasamannāgataṃ subhāsitaṃyeva bhaṇatīti
attho. Jātiādivasena attano anukkaṃsanato na uddhatoti anuddhato.
@Footnote: 1 Sī. puññasambhāraṃ  2 Sī. koṭṭhitotissa  3 cha.Ma. abhiññāte abhiññāte
@4 Ma.mū. 12/449/401  5 aṅ.ekaka. 20/218/25 etadaggavagga: tatiyavagga
@6 Sī. vinā-saddo na dissati  7 Sī. sāsanavasena
Athavā tiṇṇaṃ 1- kāyaduccaritānaṃ vūpasamanena tato paṭiviratiyā upasanto, tiṇṇaṃ
manoduccaritānaṃ uparamaṇena pajahanena uparato, catunnaṃ vacīduccaritānaṃ appavattiyā
parimitabhāṇitāya mantabhāṇī, tividhaduccaritanimittauppajjanakassa 2- uddhaccassa
abhāvato anuddhato. Evaṃ pana tividhaduccaritappahānena suddhe sīle patiṭṭhito,
uddhaccappahānena samāhito, tameva samādhiṃ padaṭṭhānaṃ katvā vipassanaṃ vaḍḍhetvā
maggapaṭipāṭiyā dhunāti pāpake dhamme lāmakaṭṭhena pāpake sabbepi saṅkilesadhamme
niddhunāti, samucchedavasena pajahati. Yathā kiṃ? dumapattaṃva māluto, yathā nāma dumassa
rukkhassa pattaṃ paṇḍupalāsaṃ māluto vāto dhunāti, bandhanato viyojento nīharati, evaṃ
yathāvuttapaṭipattiyaṃ ṭhito pāpadhamme attano santānato nīharati, evamayaṃ therassa
aññāpadesena aññābyākaraṇagāthāpi hotīti veditabbā.
   Ettha ca kāyavacīduccaritappahānavacanena payogasuddhiṃ dasseti, manoduccaritappahāna-
vacanena āsayasuddhiṃ. Evaṃ payogāsayasuddhassa "anuddhato"ti imināuddhaccābhāva-
vacanena tadekaṭṭhatāya nīvaraṇappahānaṃ dasseti. Tesu payogasuddhiyā sīlasampatti
vibhāvitā, āsayasuddhiyā samathabhāvanāya upakārakadhammapariggaho, nīvaraṇappahānena
samādhibhāvanā, "dhunāti pāpake dhamme"ti iminā paññābhāvanā vibhāvitā hoti.
Evaṃ adhisīlasikkhādayo tisso sikkhā, tividhakalyāṇaṃ sāsanaṃ, tadaṅgappahānādīni
tīṇi pahānāni, antadvayaparivajjanena saddhiṃ majjhimāya paṭipattiyā 3- paṭipajjanaṃ,
apāyabhavādīnaṃ 4- samatikkamanūpāyo ca yathārahaṃ niddhāretvā yojetabbā. Iminā
nayena sesagāthāsupi yathārahaṃ atthayojanā veditabbā. Atthamattameva pana tattha
tattha apubbaṃ vaṇṇayissāma. "itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākoṭṭhiko"ti idaṃ pūjāvacanaṃ,
yathā taṃ mahāmoggallānoti.
         Mahākoṭṭhikattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Sī. tiṇṇaṃ vā  2 Sī. tividhaṃ duccaritanimittaṃ uppajjanakassa  3 Sī. paṭipadāya
@4 Sī. apāyabhayādīnaṃ             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 40-45. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=893              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=893              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=139              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=4980              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=5299              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=5299              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]