ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

              2. Dutiyavagga
          268. 1. Mahācundattheragāthāvaṇṇanā
   sussūsāti āyasmato mahācundattherassa gāthā. Kā uppatti?
   ayampi purimabuddhesu katādhikāro tattha tattha bhave puññāni upacinanto
vipassissa bhagavato kāle kumbhakārakule nibbattitvā viññutaṃ patto kumbhakārakammena
jīvanto ekadivasaṃ satthāraṃ disvā pasannamānaso ekaṃ mattikāpattaṃ svābhisaṅkhataṃ
katvā bhagavato adāsi. So tena puññakammena devamanussesu saṃsaranto imasmiṃ
buddhuppāde magadharaṭṭhe nālakagāme rūpasāriyā brāhmaṇiyā putto sāriputtat-
therassa kaniṭṭhabhātā hutvā nibbatti, cundotissa nāmaṃ ahosi. So vayappatto
dhammasenāpatiṃ anupabbajitvā taṃ nissāya vipassanaṃ paṭṭhapetvā ghaṭento vāyamanto
na cirasseva chaḷabhiñño ahosi. Tena vuttaṃ apadāne 1- :-
     "nagare haṃsavatiyā      kumbhakāro ahosahaṃ
      addasaṃ virajaṃ buddhaṃ     oghatiṇṇamanāsavaṃ.
      Sukataṃ mattikāpattaṃ     buddhaseṭṭhassadāsahaṃ
      pattaṃ datvā bhagavato    ujubhūtassa tādino.
      Bhave nibbattamānohaṃ    soṇṇathāle labhāmahaṃ
      rūpimaye ca sovaṇṇe    taṭṭike ca maṇīmaye.
      Pāṭiyā 2- paribhuñjāmi   puññakammassidaṃ phalaṃ
      yasasāva janānañca 3-    aggabhūto ca homahaṃ.
      Yathāpi bhaddake khette   bījaṃ appampi ropitaṃ
@Footnote: 1 khu.apa. 33/92/143 ekapattadāyakattherāpadāna (syā)
@2 cha.Ma. pātiyo   3 cha.Ma. yasānañca dhanānañca
      Sammādhāraṃ pavecchante 1-  phalaṃ toseti kassakaṃ.
      Tathevidaṃ pattadānaṃ     buddhakhettamhi ropitaṃ
      pītidhāre pavassante    phalaṃ maṃ 2- tosayissati.
      Yāvatā khettā vijjanti   saṃghāpi ca gaṇāpi ca
      buddhakhettasamo natthi    sukhado sabbapāṇinaṃ.
      Namo te purisājañña    namo te purisuttama
      ekapattaṃ daditvāna     pattomhi acalaṃ padaṃ.
      Ekanavute ito 3- kappe  yaṃ pattamadadiṃ tadā
      duggatiṃ nābhijānāmi     pattadānassidaṃ phalaṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Chaḷabhiñño pana hutvā attanā paṭiladdhasampattiyā kāraṇabhūtaṃ garupanissayaṃ
vivekavāsañca 4- kittento:-
  [141] "sussūsā sutavaḍḍhanī     sutaṃ paññāya vaḍḍhanaṃ
      paññāya atthaṃ jānāti    ñāto attho sukhāvaho.
      [142] Sevetha pantāni 5- senāsanāni
         careyya saṃyojanavippamokkhaṃ
         sace ratiṃ nādhigaccheyya tattha
         saṃghe vase rakkhitatto satīmā"ti
gāthādvayaṃ abhāsi.
   Tattha sussūsāti sotabbayuttassa sabbasutassa sotumicchā, garusannivāsopi.
Diṭṭhadhammikādibhedaṃ hi atthaṃ sotumicchantena 6- kalyāṇamitte upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Sī. sammādhāre pavassante  2 pāli. me   3 cha.Ma. ekanavutito
@4 Ma. vivekāvāsañca     5 Sī. panthāni   6 Sī. sotumicchanto
Vattakaraṇena payirupāsitvā 1- yadā te payirupāsanāya ārādhitacittā kañci
upanisīditukāmā honti, atha ne upanisīditvā adhigatāya sotumicchāya ohitasotena
sotabbaṃ hotīti garusannivāsopi sussūsāhetutāya "sussūsā"ti vuccati. Sā panāyaṃ
sussūsā saccapaṭiccasamuppādādipaṭisaṃyuttaṃ sutaṃ taṃsamaṅgino puggalassa vaḍḍheti
brūhetīti sutavaḍḍhanī, bāhusaccakārīti attho. Sutaṃ paññāya vaḍḍhananti yaṃ taṃ
"sutadharo sutasannicayo"ti, 2- "idhekaccassa bahukaṃ sutaṃ hoti suttaṃ geyyaṃ
veyyākaraṇan"ti 3- ca evamādinā nayena vuttaṃ bāhusaccaṃ, taṃ
akusalappahānakusalādhigamanahetubhūtaṃ paññaṃ vaḍḍhetīti sutaṃ paññāya vaḍḍhanaṃ, vuttañhetaṃ
bhagavatā:-
      "sutāvudho kho bhikkhave ariyasāvako akusalaṃ pajahati, kusalaṃ bhāveti,
   sāvajjaṃ pajahati, anavajjaṃ bhāveti, suddhaṃ attānaṃ pariharatī"ti. 4-
   Paññāya atthaṃ jānātīti bahussuto sutamayañāṇe ṭhito taṃ paṭipattiṃ paṭipajjanto
sutānusārena atthūpaparikkhāya dhammanijjhānena bhāvanāya ca lokiyalokuttarabhedaṃ
diṭṭhadhammādivibhāgaṃ dukkhādivibhāgañca atthaṃ yathābhūtaṃ pajānāti ca paṭivijjhati ca,
tenāha bhagavā:-
     "sutassa yathāpariyattassa atthamaññāya dhammamaññāya dhammānudhammapaṭipanno
   hotī"ti. 3-
     "dhatānaṃ 5- dhammānaṃ atthaṃ upaparikkhati, atthaṃ upaparikkhato dhammā
   nijjhānaṃ khamanti, dhammanijjhānakkhantiyā sati chando jāyati, chandajāto
   ussahati, ussahitvā tuleti, tulayitvā padahati, pahitatto samāno kāyena
   ceva paramasaccaṃ sacchikaroti, paññāya ca naṃ ativijjha passatī"ti 6- ca.
@Footnote: 1 Sī. payirupāsanti 2 Ma.mū. 12/339/301 mahāgosiṅgasutta, aṅ.catukka. 21/22/26
@ dutiyauruvelasutta, aṅ.sattaka. 23/6/5 dhanavagga (syā)
@3 aṅ.catukka. 21/6/8 appassutasutta  4 aṅ.sattaka. 23/64/111 mahāvagga (syā)
@5 Ma. dhātānaṃ   6 Ma.Ma. 13/432/420 caṅkīsutta
   Ñāto attho sukhāvahoti yathāvutto diṭṭhadhammikādiattho ceva dukkhādiattho
ca yāthāvato 1- ñāto adhigato lokiyalokuttarabhedaṃ sukhaṃ āvahati nipphādetīti attho.
   Ṭhitāya 2- bhāvanāpaññāya sutamatteneva na sijjhatīti tassā paṭipajjanavidhiṃ
dassento "sevetha .pe. Vippamokkhan"ti āha. Tattha sevetha pantāni senāsanānīti
kāyavivekamāha. Tena saṃyojanappahānassa ca vakkhamānattā vivekārahasseva
vivekavāsoti 3- sīlasaṃvarādayo idha avuttasiddhā veditabbā. Careyya
saṃyojanavippamokkhanti yathā saṃyojanehi cittaṃ vippamuccati, tathā vipassanābhāvanaṃ
maggabhāvanañca careyya paṭipajjeyyāti attho. Sace ratiṃ nādhigaccheyya tatthāti
tesu pantasenāsanesu yathāladdhesu adhikusaladhammesu ca ratiṃ pubbenāparaṃ visesassa
alābhato abhiratiṃ na labheyya, saṃghe bhikkhusamūhe rakkhitatto kammaṭṭhānaparigaṇhanato 4-
rakkhitacitto chasu dvāresu satiārakkhāya upaṭṭhapanena satimā vaseyya vihareyya,
evaṃ viharantassa ca api nāma saṃyojanavippamokkho bhaveyyāti adhippāyo.
          Mahācundattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
            ----------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 403-406. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=8986              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=8986              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=268              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=5748              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=5904              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=5904              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com