ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 32 : PALI ROMAN Thera.A.1 (paramatthadī.1)

          277. 10. Sirimattheragāthāvaṇṇanā
   pare ca naṃ pasaṃsantīti āyasmato sirimattherassa gāthā. Kā uppatti?
   ayampi purimabuddhesu katādhikāro tattha tattha bhave puññāni upacinanto
pamuduttarassa bhagavato 1- pāramiyo pūretvā tusitabhavane ṭhitakāle brāhmaṇakule
nibbattitvā viññutaṃ patto tiṇṇaṃ vedānaṃ pāragū sanighaṇḍukeṭubhānaṃ
sakkharappabhedānaṃ itihāsapañcamānaṃ padako veyyākaraṇo lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu anavayo
nekkhammajjhāsayatāya kāme pahāya tāpasapabbajjaṃ pabbajitvā caturāsītisahassa-
parimāṇena tāpasagaṇena parivuto himavantappadese devatābhinimmite assame 2- jhānā-
bhiññāyo nibbattetvā vasanto 3- purimabuddhesu katādhikāratāya lakkhaṇamantesu
āgataniyāmena ca buddhaguṇe anussaritvā atīte buddhe uddissa aññatarasmiṃ
nadīnivattane pulinacetiyaṃ katvā pūjāsakkārābhirato ahosi. Taṃ disvā tāpasā "kaṃ
uddissa ayaṃ pūjāsakkāro karīyatī"ti pucchiṃsu. So tesaṃ lakkhaṇamante āharitvā
tattha āgatāni mahāpurisalakkhaṇāni vibhajitvā tadanusārena attano bale ṭhatvā buddhaguṇe
kittesi. Taṃ sutvā tepi tāpasā pasannamānasā tato paṭṭhāya sammāsambuddhaṃ
uddissa thūpapūjaṃ kārentā 4- viharanti.
   Tena ca samayena padumuttarabodhisatto tusitakāyā cavitvā mātukucchiṃ okkanto
hoti. Carimabhave dvattiṃsa buddhanimittāni 5- pāturahesuṃ, sabbe ca acchariyabbhūta-
dhammā. Tāpaso tāni antevāsikānaṃ dassetvā bhiyyoso mattāya sammāsambuddhesu
tesaṃ pasādaṃ vaḍḍhetvā kālaṃ katvā brahmaloke nibbattitvā tehi attano sarīrassa
pūjāya karīyamānāya dissamānarūpo 6- āgantvā "ahaṃ tumhākaṃ ācariyo brahmaloke
@Footnote: 1 Sī.,i. bhagavato kāle  2 Sī.,i. assamapade  3 Sī. pasanno  4 cha.Ma. karontā
@5 cha.Ma. pubbanimittāni   6 Ma. adissamānarūpo, ādissamānarūpo
Nibbatto, tumhe appamattā pulinacetiyapūjamanuyuñjatha, bhāvanāya ca yuttappayuttā
hothā"ti vatvā brahmalokameva gato.
   Evaṃ so devamanussesu saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde sāvatthiyaṃ gahapatikule
nibbatti, tassa jātadivasato paṭṭhāya tasmiṃ kule sirisampattiyā vaḍḍhamānattā
sirimātveva nāmaṃ akaṃsu. Tassa padasā gamanakāle kaniṭṭhabhātā nibbatti, tassa
"ayaṃ siriṃ vaḍḍhento jāto"ti sirivaḍḍhoti nāmaṃ akaṃsu. Te ubhopi jetavanap-
paṭiggahaṇe buddhānubhāvaṃ disvā paṭiladdhasaddhā pabbajiṃsu. Tesu sirivaḍḍho na
tāva 1- uttarimanussadhammassa lābhī ahosi, catunnaṃ paccayānaṃ lābhī, gahaṭṭhapabbajitānaṃ
sakkato garukato, sirimatthero pana pabbajitakālato paṭṭhāya tādisena kammacchiddena
appalābhī ahosi bahujanāsambhāvito, 2- samathavipassanāsu kammaṃ karonto na cirasseva
chaḷabhiñño ahosi. Tena vuttaṃ apadāne 3- :-
     "pabbate himavantamhi     devalo nāma tāpaso
      tattha me caṅkamo āsi    amanussehi māpito.
      Jaṭābhārassa 4- bharito    kamaṇḍaludharo tadā 5-
      uttamatthaṃ gavesanto     vipinā nikkhamiṃ tadā.
      Cullāsītisahassāni      sissā mayhaṃ upaṭṭhahuṃ
      sakakammābhipasutā 6-     vasanti vipine tadā.
      Assamā abhinikkhamma     akaṃ pulinacetiyaṃ
      nānāpupphaṃ samānetvā    taṃ cetiyamapūjayiṃ.
      Tattha cittaṃ pasādetvā    assamaṃ pavisāmahaṃ
      sabbe sissā samāgantvā   etamatthaṃ pucchiṃsu maṃ. 7-
@Footnote: 1 Sī. sirivaḍḍho tāva   2 Sī. bahujanassa ca sambhāvito, i. bahujanā asambhāvito
@3 khu.apa. 33/77/111 puḷinuppādakattherāpadāna (syā)  4 cha.Ma. jaṭābhārena
@5 cha.Ma. sadā     6 Ma. sakakammāni pasutā    7 Sī. apucchu maṃ
      Pulinena kato thūpo     yaṃ tvaṃ deva namassasi
      mayampi ñātumicchāma     puṭṭho ācikkha no tuvaṃ.
      Diṭṭhā no vo mantapade 1-  cakkhumanto mahāyasā
      te kho ahaṃ namassāmi    buddhaseṭṭhe mahāyase.
      Kīdisā te mahāvīrā     sabbaññū lokanāyakā
      kathaṃvaṇṇā kathaṃsīlā      kīdisā te mahāyasā.
      Bāttiṃsalakkhaṇā buddhā    cattālīsadijāpi ca
      nettā gopakhumā tesaṃ    jiñjukāphalasannibhā.
      Gacchamānā ca te buddhā   yugamattañca pekkhare
      na tesaṃ jāṇu nadati     sandhisaddo na suyyati.
      Gacchamānā ca sugatā     aturitāva 2- gacchare
      paṭhamaṃ dakkhiṇaṃ pādaṃ      buddhānaṃ esa dhammatā.
      Asambhītā ca te buddhā    migarājāva kesarī
      nevukkaṃsenti attānaṃ    no ca vambhenti pāṇinaṃ.
      Mānātimānato 3- muttā   samā sabbesu pāṇisu
      anattukkaṃsakā buddhā     buddhānaṃ esa dhammatā.
      Uppajjantā ca sambuddhā   ālokaṃ dassayanti te
      chabbikāraṃ pakāsenti 4-   kevalaṃ vasudhaṃ imaṃ.
      Passanti nirayañcete     nibbāti nirayo tadā
      pavassati mahāmegho     buddhānaṃ esa dhammatā.
      Īdisā te mahānāgā    atulā te 5- mahāyasā
      vaṇṇato anatikkantā     appameyyā tathāgatā.
@Footnote: 1 cha.Ma. niddiṭṭhā nu mantapade   2 cha.Ma. uddharantāva   3 cha.Ma. mānāvamānato
@4 cha.Ma. chappakāraṃ pakampenti    5 cha.Ma. ca
      Anumodiṃsu me vākyaṃ     sabbe sissā sagāravā
      tathā ca paṭipajjiṃsu      yathāsatti yathābalaṃ.
      Paṭipūjenti pulinaṃ      sakakammābhilāsino
      saddahantā mama vākyaṃ    buddhattagatamānasā. 1-
      Tadā cavitvā tusitā     devaputto mahāyaso
      uppajji mātukucchismiṃ 2-   dasasahassi kampatha.
      Assamassāvidūramhi      caṅkamamhi ṭhito ahaṃ
      sabbe sissā samāgantvā   āgacchuṃ mama santike.
      Usabhova mahī nadati      migarājāva kujjati 3-
      usumārova saḷati 4-     kiṃ vipāko bhavissati.
      Yaṃ pakittemi sambuddhaṃ     sikatāthūpasantike
      so dāni bhagavā satthā    mātukucachimupāgami.
      Tesaṃ dhammakathaṃ vatvā     kittayitvā mahāmuniṃ
      uyyojetvā sake sisse   pallaṅkamābhujiṃ ahaṃ.
      Balañca vata me khīṇaṃ     byādhinā paramena taṃ
      buddhaseṭṭhaṃ saritvāna     tattha kālaṅkato ahaṃ.
      Sabbe sissā samāgantvā   akaṃsu citakaṃ tadā
      kaḷevarañca me gayha     citakaṃ abhiropayuṃ.
      Citakaṃ parivāretvā     sīse katvāna añjaliṃ
      sokasallaparetā te     vikkandiṃsu samāgatā.
      Tesaṃ lālappamānānaṃ     agamaṃ citakaṃ tadā 5-
      ahaṃ ācariyo tumhaṃ     mā socittha sumedhasā.
      Sadatthe vāyameyyātha    rattindivamatanditā
@Footnote: 1 cha.Ma. buddhasakkatamānasā  2 Sī. upagañchi mātukucchiṃ  3 cha.Ma. kūjati
@4 Sī. phalati        5 Sī. agamāsiṃ citantikaṃ
      Mā vo pamattā ahuttha 1-  khaṇo vo paṭipādito.
      Sake sissenusāsitvā    devalokaṃ punāgamiṃ
      aṭṭhārasa ca kappāni 2-   devaloke ramāmahaṃ.
      Satānaṃ pañcakkhattuñca     cakkavattī ahosahaṃ
      anekasatakkhattuñca      devarajjamakārayiṃ.
      Avasesesu kappesu     vokiṇṇo saṃsariṃ ahaṃ
      duggatiṃ nābhijānāmi     uppādassa idaṃ phalaṃ.
      Yathā komudike māse    bahū pupphanti pādapā
      tathevāhampi samaye     pupphitomhi mahesinā.
      Vīriyaṃ me dhuradhorayhaṃ     yogakkhemādhivāhanaṃ
      nāgova bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavo.
      Satasahassito kappe     yaṃ buddhamabhikittayiṃ
      duggatiṃ nābhijānāmi     kittanāya idaṃ phalaṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe.  kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Chaḷabhiññaṃ hi samānaṃ āyasmantaṃ sirimattheraṃ "ariyo"ti ajānantā puthujjanā
bhikkhū sāmaṇerā ca appalābhitāya lokassa anabhigatabhāvena 3- asambhāventā yaṃ
kiñci kathetvā garahanti. Sirivaḍḍhattheraṃ pana paccayānaṃ lābhibhāvena lokassa
sakkatagarukatabhāvato sambhāventā pasaṃsanti. Thero "avaṇṇārahassa nāma vaṇṇa-
bhaṇanaṃ, vaṇṇāharassa ca avaṇṇabhaṇanaṃ assa 4- puthujjanabhāvassa 5- doso"ti puthujjana-
bhāvañca garahanto:-
  [159] "pare ca naṃ pasaṃsanti     attā ce asamāhito
      moghaṃ pare pasaṃsanti     attā hi asamāhito.
@Footnote: 1 Sī. ahuvattha   2 Sī. aṭṭhārasāni kappāni   3 Sī. asambhāvitabhāvena,
@i. anabhiratibhāvena  4 Sī.,i. bhaṇanañcāti ayaṃ    5 Sī. puthujjanassa
  [160] Pare ca naṃ garahanti     attā ce susamāhito
      moghaṃ pare garahanti     attā hi susamāhito"ti
gāthādvayamabhāsi.
   Tattha pareti attano aññe pare nāma, idha pana paṇḍitehi aññe
bālā pareti adhippetā. Tesaṃ hi ajānitvā apariyogāhetvā bhāsanato garahā
viya pasaṃsāpi appamāṇabhūtā. 1- Nanti naṃ puggalaṃ. Pasaṃsantīti aviddasubhāvena
taṇhāvipannatāya vā, athavā abhūtaṃyeva puggalaṃ "asuko bhikkhu jhānalābhī, ariyo"ti vā
abhūtaguṇaropanena 2- kittenti abhitthavanti. Yo panettha casaddo, so attūpanayattho.
Tena pare naṃ puggalaṃ pasaṃsanti ca, 3- tañca kho tesaṃ pasaṃsanamattaṃ, na pana tasmiṃ
pasaṃsāya vatthu atthīti imamatthaṃ dasseti. Attā ce asamāhitoti yaṃ puggalaṃ pare
pasaṃsanti, so ce sayaṃ asamāhito maggasamādhinā phalasamādhinā upacārappanāsamādhi-
matteneva vā na samāhito, 4- samādhānassa paṭipakkhabhūtānaṃ kilesānaṃ appahīnattā
vikkhitto vibbhantacitto hoti ceti attho. "asamāhito"ti 5- ca etena samādhi-
nimittānaṃ guṇānaṃ abhāvaṃ dasseti. Moghanti bhāvanapuṃsakaniddeso "visamaṃ candimasūriyā
parivattantī"tiādīsu 6- viya. Pare pasaṃsantīti ye taṃ asamāhitaṃ puggalaṃ pasaṃsanti,
te moghaṃ mudhā amūlakaṃ pasaṃsanti. Kasmā? attā hi asamāhito yasmā
tassa puggalassa cittaṃ asamāhitaṃ, tasmāti attho.
   Dutiyagāthāyaṃ garahantīti attano aviddasubhāvena dosantaratāya vā 7- ariyaṃ
jhānalābhiṃ ca samānaṃ 8- "asuko bhikkhu jāgariyaṃ nānuyuñjati antamaso goduhanamattampi 9-
kālaṃ, kevalaṃ kāyadaḷhibahulo niddārāmo bhassārāmo saṅgaṇikārāmo viharatī"ti-
ādinā appaṭipajjamānatāvibhāvanena vā guṇaparidhaṃsanena vā garahanti nindanti,
@Footnote: 1 Sī. appamāṇā      2 Ma. bhūtaguṇāropanena. bhūtaguṇaropanena
@3 Sī. so avūpasantatto, te pana pare taṃ puggalaṃ pasaṃsanti ce 4 Sī. na samāhito sace
@5 Ma. attā hi asamāhitoti  6 aṅ.catukka. 21/70/85 adhammikasutta
@7 Ma. dosantaratāyapi     8 Sī. samāhitaṃ      9 Sī. gaṇḍūsahananamattampi
Upakkosanti vāti attho. Sesaṃ paṭhamagāthāya vuttapariyāyena veditabbaṃ. Evaṃ therena
imāhi gāthāhi attano nikkilesabhāve sirivaḍḍhassa ca sakilesabhāve pakāsite
taṃ sutvā sirivaḍḍho saṃvegajāto vipassanaṃ paṭṭhapetvā na cirasseva sadatthaṃ paripūresi,
garahakapuggalā ca theraṃ khamāpesuṃ.
           Sirimattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
          Paramatthadīpaniyā theragāthāsaṃvaṇṇanāya
            dutiyavaggavaṇṇanā niṭṭhitā.
              -----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 32 page 430-436. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=32&A=9602              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=32&A=9602              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=277              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=5806              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=5962              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=5962              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]