ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadī.2)

          401. 1. Vaṅgīsattheragāthāvaṇṇanā
   sattatinipāte nikkhantaṃ vata maṃ santantiādikā āyasmato vaṅgīsattherassa
gāthā. Kā uppatti?
   ayaṃ kira padumuttarabuddhakāle haṃsavatīnagare mahābhogakule nibbatto purimanayeneva
vihāraṃ gantvā dhammaṃ suṇanto satthārā ekaṃ bhikkhuṃ paṭibhāṇavantānaṃ 1- aggaṭṭhāne
ṭhapentaṃ disvā satthu adhikārakammaṃ katvā "ahampi anāgate paṭibhāṇavantānaṃ
aggo bhaveyyan"ti patthanaṃ katvā satthārā byākato yāvajīvaṃ kusalaṃ katvā deva-
manussesu saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde sāvatthiyaṃ brāhmaṇakule nibbattitvā
vaṅgīsoti laddhanāmo tayo bede uggaṇhanto ācariyaṃ ārādhetvā chavasīsamantaṃ
nāma sikkhitvā chavasīsaṃ nakhena ākoṭetvā "ayaṃ satto asukayoniyaṃ nibbatto"ti
jānāti.
   Brāhmaṇā "ayaṃ amhākaṃ jīvitamaggo"ti ñatvā vaṅgīsaṃ gahetvā paṭicchannayāne
nisīdāpetvā gāmanigamarājadhāniyo vicaranti. Vaṅgīsopi tivassamatthake matānampi
sīsaṃ āharāpetvā nakhena ākoṭetvā "ayaṃ satto asukayoniyaṃ nibbatto"ti vatvā
mahājanassa kaṅkhacchedanatthaṃ te te jane āvāhetvā 2- attano attano gatiṃ kathāpeti.
Tena tasmiṃ mahājano abhippasīdati.
   So naṃ nissāya mahājanassa hatthato satampi sahassampi labhatīti. Brāhmaṇā
vaṅgīsamādāya yathāruciṃ vicaritvā puna sāvatthiṃ agamaṃsu. Vaṅgīso satthu guṇe sutvā
satthāraṃ upasaṅkamitukāmo ahosi. Brāhmaṇā "samaṇo gotamo māyāya taṃ
@Footnote: 1 cha.Ma. paṭibhānavantānaṃ 2 Sī. taṃ taṃ janaṃ āvisāpetvā
Āvaṭṭessatī"ti paṭikkhipiṃsu. Vaṅgīso tesaṃ vacanaṃ anādiyitvā satthu santikaṃ
gantvā madhurapaṭisanthāraṃ katvā ekamantaṃ nisīdi.
   Taṃ satthā pucchi "vaṅgīsa kiñci sippaṃ jānāsī"ti. Āma bho gotama chavasīsamantaṃ
nāma jānāmi, tena tivassamatthake matānampi sīsaṃ nakhena ākoṭetvā
nibbattaṭṭhānaṃ jānāmīti. Satthā tassa ekaṃ niraye nibbattassa sīsaṃ dassesi,
ekaṃ manussesu, ekaṃ devesu, ekaṃ parinibbutassa sīsaṃ dassesi. So paṭhamaṃ sīsaṃ
ākoṭetvā "bho gotama ayaṃ satto niraye nibbatto"ti āha. Sādhu vaṅgīsa
suṭṭhu tayā diṭṭhaṃ, "ayaṃ satto kuhiṃ nibbatto"ti pucchi. "manussaloke"ti. Ayaṃ
kuhinti. Devaloketi tiṇṇannampi nibbattaṭṭhānaṃ kathesi. Parinibbutassa pana sīsaṃ
nakhena ākoṭento neva ādiṃ 1- na koṭiṃ passi. Atha naṃ satthā "na sakkosi
vaṅgīsā "ti pucchi. "upaparikkhāmi tāvā"ti punappunaṃ parivattetvā ākoṭentopi
bāhirakammantena khīṇāsavassa gatiṃ kathaṃ jānissati, athassa matthakato sedo mucci.
So lajjitvā tuṇhībhūto aṭṭhāsi. Atha naṃ satthā "kilamasi vaṅgīsā"ti āha.
Āma bho gotama, imassa uppannaṭṭhānaṃ jānituṃ na sakkomi, sace tumhe jānātha,
kathethāti. "vaṅgīsa ahaṃ etampi jānāmi, ito uttaritarampi jānāmī"ti vatvā:-
     "cutiṃ yo vedi sattānaṃ  upapattiñca sabbaso
     asattaṃ sugataṃ buddhaṃ   tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
     Yassa gatiṃ na jānanti  devā gandhabbamānusā
     khīṇāsavaṃ arahantaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇan"ti 2-
imā dve gāthā abhāsi. Vaṅgīso "tenahi bho gotama taṃ vijjaṃ me dethā"ti
apacitiṃ dassetvā satthu santike nisīdi. Satthā "amhehi samānaliṅgassa demā"ti
āha. Vaṅgīso "yaṅkiñci katvā mayā imaṃ mantaṃ gahetuṃ vaṭṭatī"ti brāhmaṇe
@Footnote: 1 cha.Ma. antaṃ 2 khu.dhamMa. 25/419,420,649,650/90,460
Āha "tumhe mayi pabbajante mā cintayittha, ahaṃ mantaṃ uggaṇhitvā sakalajambūdīpe
jeṭṭhako bhavissāmi, tumhākampi tena bhaddakameva bhavissatī"ti mantatthāya satthu
santikaṃ upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Tadā ca thero nigrodhakappo bhagavato santike
ṭhito hoti, taṃ bhagavā āṇāpesi "nigrodhakappa imaṃ pabbājehī"ti. So satthu
āṇāya taṃ pabbājesi. Athassa satthā "mantaparivāraṃ tāva uggaṇhāhī"ti dvattiṃsā-
kārakammaṭṭhānaṃ vipassanākammaṭṭhānañca ācikkhi. So dvattiṃsākāraṃ sajjhāyantova
vipassanaṃ paṭṭhapesi. Brāhmaṇā vaṅgīsaṃ upasaṅkamitvā "kiṃ bho vaṅgīsa samaṇassa
gotamassa santike sippaṃ sikkhitanti pucchiṃsu. Kiṃ sippasikkhanena, gacchatha tumhe,
na mayhaṃ tumhehi kattabbakiccanti. Brāhmaṇā "tvampi dāni samaṇassa gotamassa
vasaṃ āpanno, māyāya āvaṭṭito, kiṃ mayaṃ tava santike karissāmā"ti 1- āgata-
maggeneva pakkamiṃsu. Vaṅgīsatthero vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ sacchākāsi. Tena
vuttaṃ apadāne 2-:-
     "padumuttaro nāma jino   sabbadhammesu cakkhumā
      ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
      Yathāpi sāgare ūmmi 3-  gagane viya tārakā
      evaṃ pāvacanaṃ tassa    arahantehi cittitaṃ.
      Sadevāsuranāgehi     manujehi purakkhato
      samaṇabrāhmaṇākiṇṇe    janamajjhe jinuttamo.
      Pabhāhi anurañjanto    loke lokantagū jino
      vacanena vibodhento    veneyyapadumāni so.
      Vesārajjehi sampanno   catūhi purisuttamo
      pahīnabhayasārajjo     khemappatto visārado.
@Footnote: 1 Sī. carissāmāti  2 khu.apa. 33/134/229 vaṅgīsattherāpadāna (syā)
@3 cha.Ma. ūmi
      Āsabhaṃ pavaraṃ ṭhānaṃ     buddhabhūmiñca kevalaṃ
      paṭijānāti lokaggo    natthi sañcodako kvaci.
      Sīhanādamasambhītaṃ      nadato tassa tādino
      devo naro vā brahmā vā paṭivattā na vijjati.
      Desento pavaraṃ dhammaṃ   santārento sadevakaṃ
      dhammacakkaṃ pavatteti    parisāsu visārado.
      Paṭibhāṇavataṃ aggaṃ     sāvakaṃ sādhusammataṃ
      guṇaṃ bahuṃ pakittetvā    etadagge ṭhapesi taṃ.
      Tadāhaṃ haṃsavatiyā     brāhmaṇo sādhusammato
      sabbavedavidū jāto    vaṅgīso 1- vādisūdano.
      Upecca taṃ mahāvīraṃ    sutvā taṃ dhammadesanaṃ
      pītivaraṃ paṭilabhiṃ      sāvakassa guṇe rato.
      Nimantayitvā 2- sugataṃ   sasaṃghaṃ lokanandanaṃ
      sattāhaṃ bhojayitvāhaṃ    dussehacchādayiṃ tadā.
      Nipacca sirasā pāde    katokāso katañjalī
      ekamantaṃ ṭhito haṭṭho   santhaviṃ jinamuttamaṃ.
      Namo te vādisūdana 3-   namo te isisattama
      namo te sabbalokagga   namo te abhayaṃ kara.
      Namo te māramathana    namo te diṭṭhisūdana
      namo te santisukhada    namo te saraṇaṃ kara.
      Anāthānaṃ bhavaṃ nātho    bhītānaṃ abhayappado
      vissāsaṃ bhūmisantānaṃ 4-   saraṇaṃ saraṇesinaṃ.
      Evamādīhi sambuddhaṃ    santhavitvā mahāguṇaṃ
      avocaṃ vādisūrassa 5-   gatiṃ pappomi bhikkhuno.
@Footnote: 1 cha.Ma. vāgīso 2 cha.Ma. nimantetvāva 3 cha.Ma. vādimaddana
@4 cha.Ma. vissāmabhūmi santānaṃ 5 cha.Ma. vādisūdassa
      Tadā avoca bhagavā    anantapaṭibhāṇavā
      yo so buddhaṃ abhojesi   sattāhaṃ sahasāvakaṃ.
      Guṇañca me pakittesi    pasanno sehi pāṇibhi
      eso patthayate ṭhānaṃ   vādisūrassa bhikkhuno.
      Anāgatamhi addhāne    lacchase taṃ manorathaṃ
      devamānusasampattiṃ     anubhotvā anappakaṃ.
      Satasahassito kappe    okkākakulasambhavo
      gotamo nāma gottena   satthā loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
      vaṅgīso nāma nāmena   hessati satthu sāvako.
      Taṃ sutvā mudito hutvā   yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
      paccayehi upaṭṭhāsiṃ    mettacitto tathāgataṃ.
      Tena kammena sukatena   cetanāpaṇidhīhi ca
      jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ. 1-
      Pacchime ca bhave dāni   paribbājakule 2- ahaṃ
      pacchā jāto 3- yadā āsiṃ jātiyā sattavassiko.
      Sabbavedavidū jāto    vādasatthavisārado
      vaggussaro 4- cittakathī   paravādappamaddano.
      Vaṅge jātoti vaṅgīso   vacane issaroti vā
      vaṅgīso iti me nāmaṃ   aggampi 5- lokasammataṃ.
      Yadāhaṃ viññutaṃ patto    ṭhito paṭhamayobbane
      tadā rājagahe ramme   sāriputtamahaddasaṃ. 6-
@Footnote: 1 cha.Ma. tusitaṃ agamāsahaṃ 2 cha.Ma. jāto vippakule 3 cha.Ma. paccājāto
@4 cha.Ma. vādissaro   5 cha.Ma. abhavī  6 pāli. sārīputtañca addasaṃ
      Piṇḍāya vicarantaṃ taṃ    pattapāṇiṃ susaṃvutaṃ
      alolakkhiṃ mitabhāṇiṃ     yugamattaṃ udikkhataṃ. 1-
      Taṃ disvā vimhito hutvā  avocaṃ mamanucchavaṃ
      kaṇikāraṃva nicitaṃ      cittaṃ gāthāpadaṃ ahaṃ.
      Ācikkhi so me satthāraṃ  sambuddhaṃ lokanāyakaṃ
      tadā so paṇḍito dhīro   uttariṃ samavoca me.
      Virāgasaṃhitaṃ vākyaṃ     katvā duddasamuttamaṃ
      vicittapaṭibhāṇehi     tosito tena tādinā.
      Nipacca sirasā pāde    pabbājehīti maṃ bravi
      tato maṃ sa mahāpañño   buddhaseṭṭhamupānayi.
      Nipacca sirasā pāde    nisīdiṃ satthu santike
      mamāha vadataṃ seṭṭho    kacci vaṅgīsa jānāsi.
      Kiñci sippanti tassāhaṃ   jānāmīti ca abraviṃ
      matasīsaṃ vanacchuddhaṃ     api bārasavassikaṃ
      tava vijjāvisesena    sace sakkosi vācaya.
      Āmoti me paṭiññāte   tīṇi sīsāni dassayi
      atho nirayadevesu 2-   upapanne avācayiṃ.
      Tadā khīṇāsavasseva    sīsaṃ dassesi nāyako
      tatohaṃ vihatārambho    pabbajjaṃ samayācisaṃ.
      Pabbajitvāna sugataṃ     santhavāmi tahiṃ tahiṃ
      tato maṃ kabbavittosi    ujjhāyantiha bhikkhavo.
      Tato vīmaṃsanatthaṃ me    āha buddho vināyako
      takkitānaṃ imā gāthā 3-  ṭhānaso paṭibhanti vā. 4-
@Footnote: 1 cha.Ma. nidakkhitaṃ  2 cha.Ma. nirayanaradevesu  3 cha.Ma. takkikā panimā gāthā
@4 cha.Ma. taṃ
      Na kabbavittohaṃ vīra   ṭhānaso paṭibhanti maṃ
      tenahi dāni vaṅgīsa    ṭhānaso santhavāhi maṃ.
      Tadāhaṃ santhaviṃ dhīraṃ    gāthāhi isisattamaṃ
      ṭhānaso me tadā tuṭṭho  jino agge ṭhapesi maṃ.
      Paṭibhāṇena cittena    aññesamatimaññahaṃ
      pesale tena saṃviggo   arahattamapāpuṇiṃ.
      Paṭibhāṇavataṃ aggo    añño koci na vijjati
      yathāyaṃ bhikkhu vaṅgīso   evaṃ dhāretha bhikkhavo.
      Satasahasse kataṃ kammaṃ   phalaṃ dassesi me idha
      sumutto saravegova    kilese jhāpayiṃ mama. 1-
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
      nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
      Svāgataṃ vata me āsi   buddhaseṭṭhassa santike
      tisso vijjā anuppattā  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpi ca aṭṭhime
      chaḷabhiññā sacchikatā    kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahā pana hutvā thero satthu santikaṃ gacchanto cakkhupathato paṭṭhāya
candena, suriyena, ākāsena, mahāsamuddena, sinerunā pabbatarājena, sīhena migaraññā,
hatthināgenāti tena tena saddhiṃ upamento anekehi padasatehi satthāraṃ
vaṇṇentova upagacchati, tena taṃ satthā saṃghamajjhe nisinno paṭibhāṇavantānaṃ
aggaṭṭhāne ṭhapesi. Atha therena arahattappattito pubbe ca pacchā ca taṃ taṃ
cittaṃ āgamma bhāsitā, theraṃ uddissa ānandattherādīhi bhāsitā:-
@Footnote: 1 pāli. kilesā jhāpitā mama
      [1218] "nikkhantaṃ vata maṃ santaṃ  agārasmā anagāriyaṃ
         vitakkā upadhāvanti   pagabbhā kaṇhato ime.
      [1219] Uggaputtā mahissāsā  sikkhitā daḷhadhammino
         samantā parikireyyuṃ   sahassaṃ apalāyinaṃ.
      [1220] Sacepi ettakā bhiyyo  āgamissanti itthiyo
         neva maṃ byādhayissanti  dhammesvamhi 1- patiṭṭhito.
      [1221] Sakkhī hi me sutaṃ etaṃ  buddhassādiccabandhuno
         nibbānagamanaṃ maggaṃ    tattha me nirato mano.
      [1222] Evañce maṃ viharantaṃ   pāpima upagacchasi
         tathā maccu karissāmi   na me maggaṃ udikkhasi. 2-
          [1223] Aratiñca ratiñca pahāya
              sabbaso gehasitañca vitakkaṃ
              vanathaṃ na kareyya kuhiñci
              nibbanatho avanatho sa bhikkhu.
          [1224] Yamidha paṭhaviñca vehāsaṃ
              rūpagataṃ jagatogadhaṃ kiñci
              parijiyyati 3- sabbamaniccaṃ
              evaṃ samecca caranti mutattā.
          [1225] Upadhīsu janā gadhitāse
             diṭṭhasute paṭighe ca mute ca
             ettha vinodaya chandamanejo
             yo hettha na lippati muni tamāhu.
@Footnote: 1 cha.Ma. dhamme samhi  2 cha.Ma. maggampi dakkhasi 3 cha.Ma. parijīyati
          [1226] Atha saṭṭhisitā savitakkā
             puthujjanatāya adhammā niviṭṭhā
             na ca vaṭṭagatassa 1- kuhiñci
             no pana duṭṭhullabhāṇī 2- sa bhikkhu.
          [1227] Dabbo cirarattasamāhito
             akuhako nipako apihālu
             santaṃ padamajjhagamā muni
             paṭicca parinibbuto kaṅkhati kālaṃ.
          [1228] Mānaṃ pajahassu gotama
             mānapathañca jahassu asesaṃ
             mānapathasmiṃ sa mucchito
             vippaṭisārīhuvā cirarattaṃ
          [1229] Makkhena makkhitā pajā
             mānahatā nirayaṃ papatanti
             socanti janā cirarattaṃ
             mānahatā nirayaṃ upapannā.
          [1230] Na hi socati bhikkhu kadāci
             maggajino sammā paṭipanno
             kittiñca sukhañcānubhoti
             dhammadasoti tamāhu tathattaṃ.
          [1231] Tasmā akhilo idha padhānavā
             nīvaraṇāni pahāya visuddho
             mānañca pahāya asesaṃ
             vijjāyantakaro samitāvī.
@Footnote: 1 cha.Ma. vaggagatassa 2 cha.Ma. duṭṭhullagāhī
      [1232] Kāmarāgena ḍayhāmi   cittaṃ me pariḍayhati
         sādhu nibbāpanaṃ brūhi   anukampāya gotama.
      [1233] Saññāya vipariyesā   cittaṃ te pariḍayhati
         nimittaṃ parivajjehi    subhaṃ rāgūpasañhitaṃ.
      [1234] Asubhāya cittaṃ bhāvehi  ekaggaṃ susamāhitaṃ
         sati kāyagatā tyatthu   nibbidābahulo bhava.
      [1235] Animittañca bhāvehi   mānānusayamujjaha
         tato mānābhisamayā   upasanto carissasi.
      [1236] Tameva vācaṃ bhāseyya  yāyattānaṃ na tāpaye
         pare ca na vihiṃseyya   sā ve vācā subhāsitā.
      [1237] Piyavācameva bhāseyya  yā vācā paṭinanditā
         yaṃ anādāya pāpāni   paresaṃ bhāsate piyaṃ.
      [1238] Saccaṃ ve amatā vācā  esa dhammo sanantano
         sacce atthe ca dhamme ca ahu 1- santo patiṭṭhitā.
      [1239] Yaṃ buddho bhāsatī vācaṃ  khemaṃ nibbānapattiyā
         dukkhassantakiriyāya    sā ve vācānamuttamā.
      [1240] Gambhīrapañño medhāvī   maggāmaggassa kovido
         sāriputto mahāpañño  dhammaṃ deseti bhikkhunaṃ.
      [1241] Saṅkhittenapi deseti   vitthārenapi bhāsati
         sālikāyiva 2- nigghoso paṭibhāṇaṃ udiyyati. 3-
      [1242] Tassa taṃ desayantassa   suṇantā 4- madhuraṃ giraṃ
         sārena rajanīyena    savanīyena vaggunā
         udaggacittā muditā   sotaṃ odhenti bhikkhavo.
@Footnote: 1 cha.Ma. āhu 2 Ma. sālikāyeva  3 udīrayi, saṃ.sagā. 15/214/229
@4 cha.Ma. suṇanti
      [1243] Ajja paṇṇarase visuddhiyā bhikkhū pañcasatā samāgatā
         saṃyojanabandhanacchidā   anīghā khīṇapunabbhavā iSī.
      [1244] Cakkavattī yathā rājā  amaccaparivārito
         samantā anupariyeti   sāgarantaṃ mahiṃ imaṃ.
      [1245] Evaṃ vijitasaṅgāmaṃ    satthavāhaṃ anuttaraṃ
         sāvakā payirupāsanti   tevijjā maccuhāyino.
      [1246] Sabbe bhagavato puttā  palāpo ettha 1- na vijjati
         taṇhāsallassa hantāraṃ  vande ādiccabandhunaṃ.
      [1247] Parosahassaṃ bhikkhūnaṃ    sugataṃ payirupāsati
         desentaṃ virajaṃ dhammaṃ   nibbānaṃ akutobhayaṃ.
      [1248] Suṇanti dhammaṃ vimalaṃ    sammāsambuddhadesitaṃ
         sobhati vata sambuddho   bhikkhusaṃghapurakkhato.
      [1249] Nāganāmosi bhagavā   isīnaṃ isisattamo
         mahāmeghova hutvāna   sāvake abhivassasi.
      [1250] Divā vihārā nikkhamma  satthudassanakamyatā
         sāvako te mahāvīra   pāde vandati vaṅgiso.
      [1251] Ummaggapathaṃ mārassa   abhibhuyya carati pabhijja khīlāni
         taṃ passatha bandhapamuñca karaṃ asitaṃva bhāgaso pavibhajja.
          [1252] Oghassa hi nitharaṇatthaṃ 2-
             anekavihitaṃ maggaṃ akkhāsi
             tasmiṃ ca amate akkhāte
             dhammadasā ṭhitā asaṃhīRā.
          [1253] Pajjotakaro ativijjha
             sabbaṭhitīnaṃ atikkamamaddasa
@Footnote: 1 cha.Ma. palāpettha 2 cha.Ma. nitaraṇatthaṃ
             Ñatvā ca sacchikatvā ca
             aggaṃ so desayi dasaddhānaṃ.
          [1254] Evaṃ sudesite dhamme
             ko pamā do vijānataṃ dhammaṃ
             tasmā hi tassa bhagavato sāsane
             appamatto sadā namassamanusikkhe.
      [1255] Buddhānubuddho yo thero  koṇḍañño tibbanikkamo
         lābhī sukhavihārānaṃ    vivekānaṃ abhiṇhaso.
      [1256] Yaṃ sāvakena pattabbaṃ   satthu sāsanakārinā
         sabbassa taṃ anuppattaṃ   appamattassa sikkhato.
      [1257] Mahānubhāvo tevijjo   cetopariyakovido
         koṇḍañño buddhadāyādo  pāde vandati satthuno.
      [1258] Nagassa passe āsīnaṃ   muniṃ dukkhassa pāraguṃ
         sāvakā payirupāsanti   tevijjā maccuhāyino.
      [1259] Cetasā 1- anupariyeti  moggallāno mahiddhiko
         cittaṃ nesaṃ samanvesaṃ 2-  vippamuttaṃ nirūpadhiṃ.
      [1260] Evaṃ sabbaṅgasampannaṃ   muniṃ dukkhassa pāraguṃ
         anekākārasampannaṃ    payirupāsanti gotamaṃ.
          [1261] Cando yathā vigatavalāhake nabhe
             virocati vītamalova 3- bhāṇumā
             evampi aṅgīrasa tvaṃ mahāmuni
             atirocasi 4- yasasā sabbalokaṃ.
@Footnote: 1 te cetasā, saṃ.sagā. 15/218/235  2 samannesaṃ, saṃ.sagā. 15/218/235
@3 vigatamalova, saṃ. sagā. 15/219/236  4 ka. abhirocasi
      [1262] Kāveyyamattā vicarimha pubbe gāmā gāmaṃ purā puraṃ
         athaddasāma sambuddhaṃ    sabbadhammāna pāraguṃ.
      [1263] So me dhammamadesesi   muni dukkhassa pāragū
         dhammaṃ sutvā pasīdimha   saddhā no upapajjatha. 1-
      [1264] Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā   khandhe āyatanāni ca
         dhātuyo ca viditvāna   pabbajiṃ anagāriyaṃ.
      [1265] Bahūnaṃ vata atthāya    uppajjanti tathāgatā
         itthīnaṃ purisānañca    ye te sāsanakārakā.
      [1266] Tesaṃ kho vata atthāya   bodhimajjhagamā muni
         bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca    ye niyāmagataddasā.
      [1267] Sudesitā cakkhumatā    buddhenādiccabandhunā
         cattāri ariyasaccāni   anukampāya pāṇinaṃ.
      [1268] Dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ    dukkhassa ca atikkamaṃ
         ariyañcaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ   dukkhūpasamagāminaṃ.
      [1269] Evamete tathā vuttā  diṭṭhā me te yathā tathā
         sadattho me anuppatto  kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      [1270] Svāgataṃ vata me āsi   mama buddhassa santike
         suvibhattesu dhammesu    yaṃ seṭṭhaṃ tadupāgamiṃ.
      [1271] Abhiññāpāramippatto   sotadhātu visodhitā
         tevijjo iddhipattomhi  cetopariyakovido.
          [1272] Pucchāmi satthāramanomapaññaṃ
             diṭṭheva dhamme yo vicikicchānaṃ chettā 2-
             aggāḷave kālamakāsi bhikkhu
             ñāto yasassī abhinibbutatto.
@Footnote: 1 cha.Ma. udapajjatha 2 pāli. chetva
          [1273] Nigrodhakappo iti tassa nāmaṃ
             tayā kataṃ bhagavā brāhmaṇassa
             so taṃ namassaṃ acari mutyapekkho 1-
             āraddhavīriyo daḷhadhammadasSī.
          [1274] Taṃ sāvakaṃ sakka mayampi sabbe
             aññātumicchāma samantacakkhu
             samavaṭṭhitā no savanāya sotā 2-
             tuvaṃ no satthā tvamanuttarosi.
          [1275] Chinda 3- no vicikicchaṃ brūhi metaṃ
             parinibbutaṃ vedaya bhūripañña
             majjheva no bhāsa samantacakkhu
             sakkova devāna sahassanetto.
          [1276] Ye keci ganthā idha mohamaggā
             aññāṇapakkhā vicikicchaṭhānā 4-
             tathāgataṃ patvā na te bhavanti
             cakkhuṃ hi etaṃ paramaṃ narānaṃ.
          [1277] No ce hi jātu puriso kilese
             vāto yathā abbhaghanaṃ vihāne
             tamovassa nivuto sabbaloko
             jotimantopi na pabhāseyyuṃ.
          [1278] Dhīrā ca pajjotakarā bhavanti
             taṃ taṃ ahaṃ dhīra 5- tatheva maññe
             vipassinaṃ jānamupāgamimha
             parisāsu no āvikarohi kappaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. mutyapekho 2 Sī. hetuṃ  3 pāli. chindeva
@4 pāli.,Ma. vicikicchaṭṭhānā  5 cha.Ma. vīra
          [1279] Khippaṃ giraṃ eraya vaggu vagguṃ
             haṃsova paggayha saṇikaṃ nikūja
             bindussarena suvikappitena
             sabbeva te ujjugatā suṇoma.
          [1280] Pahīnajātimaraṇaṃ asesaṃ
             niggayha dhonaṃ vadessāmi dhammaṃ
             na kāmakāro hi puthujjanānaṃ
             saṅkheyyakārova 1- tathāgatānaṃ.
          [1281] Sampannaveyyākaraṇaṃ tavedaṃ
             samujjupaññassa samuggahītaṃ
             ayamañjali pacchimo suppaṇāmito
             mā mohayī jānamanomapañña.
          [1282] Paroparaṃ ariyadhammaṃ viditvā
             mā mohayī jānamanomavīriya
             vāriṃ yathā ghammani ghammatatto
             vācābhikaṅkhāmi sutaṃ pavassa.
          [1283] Yadatthikaṃ brahmacariyaṃ acāri 2-
             kappāyano kaccissataṃ amoghaṃ
             nibbāyi so ādu saupādiseso
             yathā vimutto ahu taṃ suṇoma.
          [1284] Acchecchi taṇhaṃ idha nāmarūpe (iti bhagavā)
             kaṇhassa sotaṃ dīgharattānusayitaṃ
             atāri jātiṃ maraṇaṃ asesaṃ
             iccabravī bhagavā pañcaseṭṭho.
@Footnote: 1 cha.Ma. saṅkheyyakāro ca  2 cha.Ma. acarī
      [1285] Esa sutvā pasīdāmi    vaco te isisattama
         amoghaṃ kira me puṭṭhaṃ    na maṃ vañcesi brāhmaṇo.
      [1286] Yathā vādī tathā kārī   ahu buddhassa sāvako
         acchecchi maccuno jālaṃ   tataṃ māyāvino daḷhaṃ.
      [1287] Addasa bhagavā ādiṃ    upādānassa kappiyo
         accagā 1- vata kappāno  maccudheyyaṃ suduttaraṃ.
      [1288] Taṃ devadevaṃ vandāmi    puttaṃ te dvipaduttama
         anujātaṃ mahāvīraṃ     nāgaṃ nāgassa orasan"ti
imā gāthā saṅgītikāle ekajjhaṃ katvā saṅgahaṃ āropitā. Tattha "nikkhantaṃ
vata maṃ santan"tiādayo pañca gāthā āyasmā vaṅgīso navo acirapabbajito
hutvā vihāraṃ upagatā alaṅkatapaṭiyattā sambahulā itthiyo disvā uppannarāgo
taṃ vinodento abhāsi.
   Tattha nikkhantaṃ vata maṃ santaṃ, agārasmā anagāriyanti agārato nikkhantaṃ 2-
anagāriyaṃ pabbajitaṃ maṃ samānaṃ. Vitakkāti kāmavitakkādayo pāpavitakkā. Upadhāvantīti
mama cittaṃ upagacchanti. Pagabbhāti pāgabbhiyayuttā vasino. 3- "ayaṃ gehato
nikkhamitvā 4- pabbajito, nayimaṃ anuddhaṃsituṃ yuttan"ti evaṃ aparihārato
nillajjā. Kaṇhatoti kāḷato, lāmakabhāvatoti attho. Imeti tesaṃ attano paccakkhatā 5-
vuttā.
   Asuddhajīvino parivārayuttā manussā uggakiccatāya "uggā"ti vuccanti, tesaṃ
puttā uggaputtā. Mahissāsāti mahāissāsā. Sikkhitāti dvādasa vassāni
ācariyakule uggahitasippā. Daḷhadhamminoti daḷhadhanuno. Daḷhadhanu nāma dvisahassa-
thāmaṃ vuccati. Dvisahassathāmanti ca yassa āropitassa jiyāya bandho lohasīsādīnaṃ
bhāro daṇḍe gahetvā yāva kaṇḍapamāṇā nabhaṃ ukkhittassa paṭhavito muccati.
@Footnote: 1 Ma. ajjhagā 2 Sī. nikkhamantaṃ  3 Sī. sāhasino  4 Ma. nikkhanto
@5 Sī. attapaccakkhato
Samantā parikireyyunti samantato kaṇḍe khipeyyuṃ. Kittakāti ce āha "sahassaṃ
apalāyinan"ti, yuddhe aparaṃ mukhānaṃ 1- sahassamattānaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti:- sikkhitā
katahatthā uggā daḷhadhanuno 2- mahissāsā uggaputtā sahassamattā kadācipi yuddhe
parājayaṃ apattā appamattā samantato ṭhatvā thambhaṃ 3- upanissāya sacepi vasseyyuṃ. 4-
Tādisehipi issāsasahassehi samantā sare parikīriyante 5- susikkhito puriso daṇḍaṃ
gahetvā sabbe sare attano sarīre apatamāne katvā pādamūle pāteyya. Tattha
ekopi issāso dve sare ekato khipanto nāma natthi, itthiyo pana rūpārammaṇādi-
vasena pañca pañca sare ekato khipanti, evaṃ khipantiyo. Ettakā bhiyyoti imāhi
itthīhi bhiyyopi bahū itthiyo attano itthīkuttahāsabhāvādito vidhaṃsenti. 6-
   Sakkhī hi me sutaṃ etanti sammukhā mayā etaṃ sutaṃ. Nibbānagamanaṃ magganti
liṅgavipallāsena vuttaṃ, nibbānagāmimaggoti attho, vipassanaṃ sandhāyāha. Tattha
me nirato manoti tasmiṃ vipassanāmagge mayhaṃ cittaṃ nirataṃ.
   Evañce maṃ viharantanti evaṃ aniccaasubhajjhānabhāvanāya ca vipassanābhāvanāya
ca viharantaṃ maṃ. Pāpimāti kilesamāraṃ ālapati. Tathā maccu karissāmi, na me
maggaṃ udikkhasīti mayā kataṃ maggaṃ yathā na passasi, tathā maccu antaṃ karissāmīti
yojanā.
   Aratiñcātiādikā pañca gāthā attano santāne uppanne aratiādike
vinodentena vuttā. Tattha aratinti adhikusalesu dhammesu pantasenāsanesu ca
ukkaṇṭhanaṃ. Ratinti pañcakāmaguṇaratiṃ. Pahāyāti pajahitvā. Sabbaso gehasitañca
vitakkanti gehanissitaṃ puttadārādipaṭisaṃyuttaṃ ñātivitakkādiñca micchāvitakkaṃ
anavasesato pahāya. Vanathaṃ na kareyya kuhiñcīti ajjhattikabāhirappabhede sabbasmiṃ
vatthusmiṃ taṇhaṃ na
@Footnote: 1 Sī. paramukhānaṃ 2 Sī. daḷhadanvino 3 Ma. mamaṃ  4 Sī. sace kaṇḍe pavasseyyuṃ
@5 Ma. parikirante  6 Sī. viddhaṃseyyunti
Kareyyaṃ. Nibbanatho avanatho sa bhikkhūti yo hi sabbena sabbaṃ nittaṇho, tato
eva katthacipi nandiyā abhāvato avanatho, so bhikkhu nāma saṃsāre bhayassa sammadeva
ikkhaṇatāya bhinnakilesatāya cāti attho.
   Yamidha paṭhaviñca vehāsaṃ, rūpagataṃ jagatogadhaṃ kiñcīti yaṅkiñci idha paṭhavīgataṃ
bhūminissitaṃ vehāsaṃ vehāsaṭṭhaṃ devalokanissitaṃ rūpagataṃ rūpajātaṃ ruppanasabhāvaṃ
jagatogadhaṃ lokikaṃ bhavattayapariyāpannaṃ saṅkhataṃ. Parijiyyati sabbamaniccanti sabbaṃ taṃ
jarābhibhūtaṃ, tato eva aniccaṃ tato eva dukkhaṃ anattāti evaṃ tilakkhaṇāropanaṃ āha.
Ayaṃ therassa vipassanāti 1- vadanti. Evaṃ samecca caranti mutattāti evaṃ samecca
abhisamecca vipassanāpaññāsahitāya maggapaññāya paṭivijjhitvā mutattā pariññātattabhāvā
paṇḍitā caranti viharanti.
   Upadhīsūti khandhūpadhiādīsu. Janāti andhaputhujjanā. Gadhitāseti paṭibaddhacittā.
Ettha hi visesato kāmaguṇūpadhīsu chando apanetabboti dassento āha diṭṭhasute
paṭighe ca mute cāti. Diṭṭhasuteti diṭṭhe ceva sute ca, rūpasaddesūti attho.
Paṭigheti ghaṭṭite 2- phoṭṭhabbe. Muteti vuttāvasese mute, gandharasesūti vuttaṃ
hoti. Sāratthapakāsaniyaṃ "paṭighapadena gandharasā gahitā, mutapadena phoṭṭhabbārammaṇan"ti
vuttaṃ. Ettha vinodaya chandamanejoti etasmiṃ diṭṭhādibhede pañcakāmaguṇe kāmacchandaṃ
vinodehi, tathā sati sabbattha anejo avikappo bhavasi. Yo hettha na lippati muni tamāhūti
yo hi ettha kāmaguṇe taṇhālepena na lippati, taṃ moneyyadhammaṭṭhattā 3- "munī"ti
paṇḍitā vadanti. "atha saṭṭhisitā"ti pālīti adhippāyena keci "saṭṭhidhammārammaṇa-
nissitā"ti atthaṃ vadanti. "aṭṭhasaṭṭhisitā savitakkā"ti pana pāli, appakaṃ
hi ūnaṃ adhikaṃ vā na gaṇanūpagaṃ hotīti. Aṭṭhasaṭṭhisitāti dvāsaṭṭhidiṭṭhigata-
sannissitā micchāvitakkāti atthoti keci vadanti, diṭṭhigatikā ca
sattāvāsābhāvaladdhiṃ 4- ajjhūpagatāti
@Footnote: 1 cha.Ma. mahāvipassanāti  2 cha.Ma. ghaṭṭanīye 3 cha.Ma. moneyyadhammaṭṭhato
@4 Ma. attho, keci devā diṭṭhigatikā, na ca sattāvāsabhāvaladdhiṃ
Adhiccasamuppannavādaṃ ṭhapetvā itaresaṃ vasena "atha saṭṭhisitā savitakkā"ti vuttaṃ.
Yathā hi taṇhālepābhāvena bhikkhūti vuccati, evaṃ diṭṭhilepābhāvenapīti dassetuṃ
"atha saṭṭhisitā"tiādi vuttaṃ. Puthujjanatāya 1- adhammā niviṭṭhāti te pana
micchāvitakkā niccādigāhavasena adhammā dhammato apetā puthujjanatāyaṃ
andhabāle niviṭṭhā abhiniviṭṭhā. Na ca vaṭṭagatassa kuhiñcīti yattha katthaci vatthusmiṃ
sassatavādādimicchādiṭṭhivaṭṭagato taṃladdhiko na ca assa bhaveyya. Aṭṭhakathāyaṃ pana "atha
saṭṭhisitā savitakkā, puthū janatāya adhammā niviṭṭhā"ti padaṃ uddharitvā atha cha
ārammaṇanissitā puthū adhammavitakkā janatāya niviṭṭhāti vuttaṃ, tathā na ca vaṭṭagatassa
kuhiñcīti tesaṃ vasena na katthaci kilesavaṭṭagato bhaveyyāti ca vuttaṃ. No pana
duṭṭhullabhāṇī sa bhikkhūti yo kilesehi dūsitattā ativiya duṭṭhullatā ca
duṭṭhullānaṃ micchāvādānaṃ bhaṇanasīlo ca no assa no bhaveyya, so bhikkhu nāma hotīti.
   Dabboti dabbajātiko paṇḍito. Cirarattasamāhitoti cirakālato paṭṭhāya
samāhito. Akuhakoti kohaññarahito asaṭho amāyāvī. Nipakoti nipuṇo cheko.
Apihālūti nittaṇho. Santaṃ padamajjhagamāti nibbānaṃ adhigato. Moneyyadhamma-
samannāgatato muni. Parinibbutoti ārammaṇakaraṇavasena nibbānaṃ paṭicca
saupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbuto. Kaṅkhati kālanti idāni anupādisesa-
nibbānatthāya kālaṃ āgameti. Na tassa kiñci karaṇīyaṃ atthi, yathā ediso
bhavissati, tathā attānaṃ sampādetīti adhippāyo.
   Mānaṃ pajahassūtiādayo catasso gāthā paṭibhāṇasampattiṃ nissāya attano
pavattamānaṃ mānaṃ vinodentena vuttā. Tattha mānaṃ pajahassūti seyyamānādinavavidhaṃ
mānaṃ pariccaja. Gotamāti gotamagottassa bhagavato sāvakattā attānaṃ gotamagottaṃ
katvā ālapati. Mānapathanti mānassa pavattiṭṭhānabhūtaṃ ayonisomanasikāraparikkhittaṃ
@Footnote: 1 Sī. puthujjanatāyaṃ
Jātiādiṃ tappaṭibaddhakilesappahānena jahassu pajaha. Asesanti sabbameva. Mānapathasmiṃ
sa mucchitoti mānavatthunimittaṃ mucchaṃ āpanno. Vippaṭisārīhuvā cirarattanti
imasmiṃ mānapathānuyogakkhaṇe vītivatte pubbeva arahattaṃ pāpuṇissa, "naṭṭhohamasmī"ti
vippaṭisārī ahuvā ahosi.
   Makkhena makkhitā pajāti sūrādinā attānaṃ ukkaṃsetvā pare vambhetvā 1-
paraguṇamakkhanalakkhaṇena makkhena pisitattā makkhī, puggalo hi yathā yathā paresaṃ
guṇe makkheti, tathā tathā attano guṇe puñjati nirākaroti nāma. Mānahatāti
mānena hataguṇā. Nirayaṃ papatantīti nirayaṃ upapajjanti.
   Maggajinoti maggena vijitakileso. Kittiñca sukhañcāti viññūhi pasaṃsitañca
kāyikacetasikasukhañca. Anubhotīti paṭilabhati. Dhammadasoti tamāhu tathattanti taṃ tathabhāvaṃ
sammāpaṭipannaṃ yāthāvato dhammadassīti paṇḍitā āhu.
   Akhiloti pañcacetokhilarahito. Padhānavāti sammappadhānaviriyasampanno. Visuddhoti
nīvaraṇasaṅkhātavalākāpagamena visuddhamānaso. Asesanti navavidhampi mānaṃ aggamaggena
pajahitvā. Vijjāyantakaro samitāvīti sabbaso samitakileso tividhāya vijjāya
pariyosānappatto hotīti attānaṃ ovadati.
   Athekadivasaṃ āyasmā ānando aññatarena rājamahāmattena nimantito
pubbaṇhasamayaṃ tassa gehaṃ gantvā paññatte āsane nisīdi āyasmatā vaṅgīsena
pacchāsamaṇena. Atha tasmiṃ gehe itthiyo sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitā theraṃ upasaṅkamitvā
vanditvā pañhaṃ pucchanti, dhammaṃ suṇanti. Athāyasmato vaṅgīsassa navapabbajitassa
ārammaṇaṃ pariggahetuṃ asakkontassa visabhāgārammaṇe rāgo uppajji. So saddho
ujujātiko kulaputto "ayaṃ me rāgo vaḍḍhitvā diṭṭhadhammikaṃ samparāyikampi atthaṃ
@Footnote: 1 Sī. bādhento, Ma. vambhento
Nāseyyā"ti cintetvā nisinnova 1- therassa attano pavattiṃ āvikaronto "kāma-
rāgenā"ti gāthamāha. Tattha yadipi kilesarajjanapariḷāho kāyampi 2- bādhati, cittaṃ
pana bādhento cirataraṃ bādhetīti dassetuṃ "kāmarāgena ḍayhāmī"ti vatvā "cittaṃ
me pariḍayhatī"ti vuttaṃ. Nibbāpananti rāganibbāpanakāraṇaṃ rāgapariḷāhassa
nibbāpanasamatthaṃ ovādaṃ karotīti attho.
   Saññāya vipariyesātiādikā gāthā tena yācitena āyasmatā ānandena vuttā.
Vipariyesāti vipallāsena usabhe subhanti pavattena viparītaggāhena. Nimittanti
kilesajanakanimittaṃ. Parivajjehīti pariccaja. Subhaṃ rāgūpasañhitanti rāgavaḍḍhanārammaṇaṃ
subhaṃ parivajjento asubhasaññāya parivajjeyya, sabbattha anabhiratisaññāya. Tasmā
tadubhayampi dassento "asubhāyā"tiādimāha.
   Tattha asubhāyāti asubhānupassanāya. Cittaṃ bhāvehi ekaggaṃ susamāhitanti attano
cittavikkhepābhāvena ekaggaṃ ārammaṇesu susamāhitaṃ appitaṃ katvā bhāvehi tava
asubhānupassanaṃ sukaraṃ akkhāmīti. Sati kāyagatā tyatthūti vuttakāyagatāsatibhāvanāya
tayā bhāvitā bahulīkatā hotūti attho. Nibbidābahulo bhavāti attabhāve sabbasmiñca
nibbedabahulo hohi.
   Nimittañca bhāvehīti niccanimittādīnaṃ ugghāṭanena visesato aniccānupassanā
animittā nāma, 3- tato mānānusayamujjahāti taṃ bhāvento maggapaṭipāṭiyā aggamaggādhi-
gamena mānānusayaṃ samucchinda. Mānābhisamayāti mānassa dassanābhisamayā ceva pahānābhisamayā
ca. Upasantoti sabbaso rāgādīnaṃ santatāya upasanto carissasi viharissasīti attho.
   Tameva vācantiādikā catasso gāthā bhagavatā subhāsitasutte 4- desite somanassa-
jātena therena bhagavantaṃ sammukhā abhitthavantena vuttā. Yāyattānaṃ na tāpayeti
@Footnote: 1 cha.Ma. yathānisinnova 2 Sī. kāyasmiṃpi 3 Sī. animittaṃ nāma
@4 saṃ.sagā. 15/213/227
Yāya vācāya hetubhūtāya attānaṃ vipaṭisārena na tāpeyya na viheṭheyya. 1- Pare ca na
vihiṃseyyāti pare ca parehi bhindanto na viheṭheyya. 2- Sā ve vācā subhāsitāti
sā vācā ekaṃsena subhāsitā nāma, tasmā tameva vācaṃ bhāseyyāti yojanā.
Imāya gāthāya apisuṇavācāvasena bhagavantaṃ thometi.
   Paṭinanditāti paṭimukhabhāvena nanditā piyāyitā sampati āyatiñca suṇantehi
sampaṭicchitā. Yaṃ anādāyāti yaṃ vācaṃ bhāsanto pāpāni paresaṃ appiyāni aniṭṭhāni
pharusavacanāni anādāya aggahetvā atthabyañjanamadhuraṃ piyameva dīpeti. Tameva piyavācaṃ
bhāseyyāti piyavācāvasena abhitthavi.
   Amatāti sādhubhāvena amatasadisā. Vuttaṃ hetaṃ "saccaṃ have sādhutaraṃ rasānan"ti. 3-
Nibbānāmatapaccayattā vā amatā. Esa dhammo sanantanoti yā ayaṃ saccavācā
nāma, esa porāṇo dhammo cariyā paveṇi. Idameva hi porāṇānaṃ āciṇṇaṃ,
yaṃ te na alikaṃ bhāsiṃsu. Tenāha "sace atthe ca dhamme ca, ahu santo
patiṭṭhitā"ti. Tattha sacce patiṭṭhitattā eva attano ca paresañca atthe patiṭṭhitā,
atthe patiṭṭhitattā eva dhamme patiṭṭhitā hontīti veditabbā. Saccavisesanameva
vā etaṃ. Idaṃ hi vuttaṃ hoti:- sacce patiṭṭhitā, kīdise? atthe ca dhamme
ca, yaṃ paresaṃ atthato anapetattā atthaṃ anuparodhakaraṃ, dhammato anapetattā dhammaṃ
dhammikameva atthaṃ sādhetīti. Imāya gāthāya saccavācāvasena abhitthavi. Khemanti abhayaṃ
nirupaddavaṃ. Kena kāraṇenāti ce? nibbānapattiyā dukkhassantakiriyāya, yasmā
kilesanibbānaṃ pāpeti, vaṭṭadukkhassa ca antakiriyāya saṃvaṭṭati, tasmā khemanti
attho. Athavā yaṃ buddho nibbānapattiyā vā dukkhassantakiriyāya vāti dvinnaṃ
nibbānadhātūnaṃ atthāya khemamaggappakāsanato khemaṃ vācaṃ bhāsati. Sā ve vācāna-
muttamāti sā vācā sabbavācānaṃ seṭṭhāti evamettha attho daṭṭhabbo. Imāya
gāthāya mantāvacanavasena bhagavantaṃ abhitthavanto arahattanikūṭena thomanaṃ pariyosāpeti.
@Footnote: 1 Sī. na tāpaye na bādheyya 2 cha.Ma. na bādheyya 3 saṃ.sagā. 15/73/48 vittasutta
   Gambhīrapaññotiādikā 1- tisso gāthā āyasmato sāriputtattherassa pasaṃsanavasena
vuttā. Tattha gambhīrapaññoti gambhīresu khandhāyatanādīsu pavattāya nipuṇāya paññāya
samannāgatattā gambhīrapañño. Medhāsaṅkhātāya dhammojapaññāya samannāgatattā
medhāvī. "ayaṃ duggatiyā maggo, ayaṃ sugatiyā maggo, ayaṃ nibbānassa maggo"ti
evaṃ magge ca amagge ca kovidatāya maggāmaggassa kovido. Mahatiyā sāvakapāramī-
ñāṇassa matthakaṃ pattāya paññāya vasena mahāpañño. Dhammaṃ deseti bhikkhunanti
sammadeva pavattiṃ nivattiṃ 2- vibhāvento bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti. Tassā pana desanāya
pavattiākāraṃ dassetuṃ "saṅkhittenapī"tiādi vuttaṃ.
   Tattha saṅkhittenapīti "cattārimāni āvuso ariyasaccāni. Katamāni cattāri?
Dukkhaṃ ariyasaccaṃ .pe. Imāni kho āvuso cattāri ariyasaccāni, tasmā tihāvuso
idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo "ti evaṃ saṅkhittenapi deseti. "katamañcāvuso dukkhaṃ
ariyasaccaṃ jātipi dukkhā"tiādinā 3- nayena tāneva vibhajanto vitthārenapi bhāsati.
Khandhādidesanāsupi eseva nayo. Sālikāyiva nigghosoti yathā madhuraṃ ambapakkaṃ
sāyitvā pakkhehi vātaṃ 4- datvā madhuraravaṃ nicchārentiyā sālikāya nigghoso, evaṃ
therassa dhammaṃ kathentassa madhuro nigghoso hoti. Dhammasenāpatissa hi pittādīnaṃ
vasena apalibuddhavacanaṃ hoti, ayadaṇḍena pahaṭakaṃsatālako viya saddo niccharati.
Paṭibhāṇaṃ udiyyatīti kathetukamyatāya sati samuddato vīciyo viya uparūpari anantaṃ
paṭibhāṇaṃ uṭṭhahati.
   Tassāti dhammasenāpatissa. Tanti dhammaṃ desentassa. Suṇantāti yaṃ no thero
katheti, taṃ no sossāmāti ādarajātā suṇantā. Madhuranti iṭṭhaṃ. Rajanīyenāti
kantena. Savanīyenāti kaṇṇasukhena. Vaggunāti maṭṭhena manoharena. Udaggacittāti
odagyapītiyā vasena udaggacittā alīnacittā. Muditāti āmoditā pāmojjena
samannāgatā. Odhentīti avadahanti aññāya cittaṃ upaṭṭhapentā sotaṃ upanenti.
@Footnote: 1 cha.Ma. ādikāti padaṃ na dissati 2 Sī. pattinivattiyo
@3 Ma.upari. 14/373/317 saccavibhaṅgasutta 4 Sī.,Ma. tāḷaṃ
   Ajja paṇṇarasetiādikā catasso gāthā pavāraṇāsuttantadesanāya 1- satthāraṃ mahā-
bhikkhusaṃghaparivutaṃ nisinnaṃ disvā thomentena vuttā. Tattha paṇṇaraseti ekasmiṃ 2-
hi samaye bhagavā pubbārāme nisīdanto sāyaṇhasamaye sampattaparisāya kālayuttaṃ samayayuttaṃ
dhammaṃ desetvā udakakoṭṭhake gattāni parisiñcitvā vatthanivāsano 3- ekaṃsaṃ
sugatamahācīvaraṃ katvā migāramātupāsāde majjhimathambhaṃ nissāya paññattavarabuddhāsane
nisīditvā 4- samantato nisinnaṃ bhikkhusaṃghaṃ anuviloketvā tadahuposathe pavāraṇādivase
nisinno hoti, imasmiṃ paṇṇarasīuposatheti attho. Visuddhiyāti visuddhatthāya
visuddhipavāraṇāya. Bhikkhū pañcasatā samāgatāti pañcasatamattā bhikkhū satthāraṃ
parivāretvā nisajjavasena ceva ajjhāsayavasena ca samāgatā. Te ca saṃyojanabandhanacchidāti
saṃyojanasaṅkhāte santānassa bandhanabhūte kilese chinditvā ṭhitā, tato eva anīghā
khīṇapunabbhavā isīti kilesadukkhābhāvena niddukkhā khīṇapunabbhavā, asekkhānaṃ
sīlakkhandhādīnaṃ esitabhāvena isīti.
   Vijitasaṅgāmanti vijitakilesasaṅgāmattā vijitamārabalattā vijitasaṅgāmaṃ.
Satthavāhanti aṭṭhaṅgike ariyamaggarathe āropetvā veneyyasatte vāheti
saṃsārakantārato uttāretīti bhagavā satthavāho. Tenāha brahmā sahampati "uṭṭhehi vīra
vijitasaṅgāma, satthavāhā"ti, 5- taṃ satthavāhaṃ anuttaraṃ satthāraṃ sāvakā payirupāsanti.
Tevijjā maccuhāyinoti evarūpehi sāvakehi parivārito cakkavatti viya rājā
amaccaparivārito janapadacārikavasena samantā anupariyetīti yojanā.
   Palāpoti tuccho antosārarahito, sīlarahitoti attho. Vande ādiccabandhunanti
ādiccabandhuṃ satthāraṃ dasabalaṃ vandāmīti vadati.
   Parosahassantiādikā catasso gāthā nibbānapaṭisaṃyuttāya dhammiyā kathāya
bhikkhūnaṃ dhammaṃ desentaṃ bhagavantaṃ thomentena vuttā. Tattha parosahassanti
@Footnote: 1 saṃ.sagā. 15/215/230 2 cha.Ma. yasmiṃ 3 cha.Ma. vatthanivasano, Sī. nivatthanivāsano
@4 Ma. nisinno  5 vi.mahā. 4/8/8 mahākhandhaka
Atirekasahassaṃ, aḍḍhateḷasāni bhikkhusahassāni sandhāya vuttaṃ. Akutobhayanti nibbāne
kutocipi bhayaṃ natthi, nibbānaṃ pattassa ca kutocipi bhayaṃ natthīti nibbānaṃ akutobhayaṃ
nāma.
   "āguṃ na karotī"tiādinā 1- vuttakāraṇehi bhagavā nāgoti vuccatīti nāganāmosi
bhagavāti. Isīnaṃ isisattamoti sāvakapaccekabuddhaisīnaṃ uttamo isi, vipassīsammā-
sambuddhato paṭṭhāya isīnaṃ vā sattamako isi. Mahāmeghovāti sāvakapaccekabuddha-
isīnaṃ uttamo isi, vipassīsammāsambuddhato paṭṭhāya isīnaṃ vā sattamako isi.
Mahāmeghovāti cātuddīpikamahāmegho viya hutvā.
   Divā vihārāti paṭisallānaṭṭhānato. Sāvako te mahāvīra, pāde vandati
vaṅgisoti idaṃ thero arahattaṃ patvā attano visesādhigamaṃ pakāsento vadati.
   Ummaggapathantiādikā catasso gāthā bhagavatā "kiṃ nu te vaṅgīsa imā
gāthāyo pubbe parivitakkitā, udāhu ṭhānaso cetā paṭibhantī"ti pucchitena ṭhānaso
paṭibhantīti dassentena vuttā, kasmā panevaṃ taṃ bhagavā avoca? saṃghamajjhe kira
kathā udapādi "vaṅgīsatthero vissaṭṭhagantho neva uddesena, na paripucchāya, na
yonisomanasikārena kammaṃ karoti. Kathaṃ 2- bandhanto vaṇṇapadāni 3- karonto vicaratī"ti.
Atha bhagavā "ime bhikkhū vaṅgīsassa paṭibhāṇasampattiṃ na jānanti, ahamassa paṭibhāṇasampattiṃ
jānāpessāmī"ti cintetvā "kiṃ nu kho vaṅgīsā"tiādinā pucchati. Ummaggapathanti
anekāni kilesuppajjanapathāni. 4- Vaṭṭappasutapathatāya hi pathanti vuttaṃ. Pabhijja
khīlānīti rāgādikhīlāni pañca bhinditvā carasi. Taṃ passathāti taṃ 5- evaṃ abhibhuyya
ca chinditvā ca carantaṃ buddhaṃ passatha. Bandhapamuñcakaranti bandhanamocanakaraṃ. 6- Asitanti
anissitaṃ. Bhāgaso paṭibhajjāti satipaṭṭhānādikoṭṭhāsato dhammaṃ paṭibhajjanīyaṃ katvā.
Pavibhajjātipi pāṭho, uddesādikoṭṭhāsato pakārena vibhajitvā vibhajitvā dhammaṃ
desetīti attho.
@Footnote: 1 khu.sutta. 25/528/437 sabhiyasutta  2 cha.Ma. gāthaṃ  3 Sī. cuṇṇiyapadāni
@4 Sī. kilesummujanapathāni 5 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati   6 Ma. bandhanapamuñcakaraṃ
   Oghassāti kāmādicaturoghassa. Anekavihitanti satipaṭṭhānādivasena anekavidhaṃ
aṭṭhatiṃsāya vā kammaṭṭhānaṃ vasena anekappakāraṃ amatāvahaṃ maggaṃ akkhāsi abhāsi.
Tasmiṃ ca amate akkhāteti tasmiṃ tena akkhāte amate amatāvahe. Dhammadasāti dhammassa
passitāro. Ṭhitā asaṃhīrāti kenaci asaṃhāriyā hutvā patiṭṭhitā. Ativijjhāti
ativijjhitvā. Sabbaṭhitīnanti sabbesaṃ diṭṭhiṭṭhānānaṃ viññāṇaṭṭhitīnaṃ vā.
Atikkamamaddasāti atikkamabhūtaṃ nibbānaṃ addasa. Agganti uttamaṃ dhammaṃ. Aggeti vā
pāṭho, paṭhamataranti attho. Dasaddhānanti pañcavaggiyānaṃ aggaṃ dhammaṃ agge vā
ādito desayīti attho.
   Tasmāti yasmā "esa dhammo sudesito"ti jānantena pamādo na kātabbo,
tasmā anusikkheti tisso sikkhā vipassanāpaṭipāṭiyā maggapaṭipāṭiyā ca sikkheyya.
   Buddhānubuddhotiādikā tisso gāthā āyasmato aññākoṇḍaññattherassa
thomanavasena vuttā. Tattha buddhānubuddhoti buddhānaṃ anubuddho. Buddhā hi paṭhamaṃ
cattāri saccāni bujjhiṃsu, pacchā thero sabbapaṭhamaṃ, tasmā buddhānubuddhoti. Thirehi
sīlakkhandhādīhi samannāgatattā thero, akuppadhammoti attho. Tibbanikkamoti daḷha-
viriyo. Sukhavihārānanti diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ. Vivekānanti tiṇṇampi vivekānaṃ.
Sabbassa tanti yaṃ sabbasāvakena pattabbaṃ, assa anena taṃ anuppattaṃ. Appamattassa
sikkhatoti appamattena hutvā sikkhantena.
   Tevijjo cetopariyakovidoti chasu abhiññāsu catasso vadati, itarā dve
yadipi na vuttā, thero pana chaḷabhiññova. Yasmā theraṃ himavante chaddantadahato
āgantvā bhagavati paramanipaccakāraṃ dassetvā vandantaṃ disvā pasannamānaso bhagavato
sammukhā theraṃ abhitthavantena imā gāthā vuttā, tasmā "koṇḍañño buddhadāyādo,
pāde vandati satthuno"ti vuttaṃ.
   Nagassa passetiādikā tisso gāthā pañcahi bhikkhusatehi saddhiṃ sabbeheva
arahantehi bhagavati kāḷasilāyaṃ viharante āyasmā mahāmoggallāno tesaṃ bhikkhūnaṃ
cittaṃ samanvesanto arahattaphalavimuttiṃ passittha. Taṃ 1- disvā āyasmā vaṅgīso
bhagavantaṃ there ca abhitthavanto abhāsi. Tattha nagassa passeti isigilipabbatassa passe
kāḷasilāyaṃ. Āsīnanti nisinnaṃ.
   Cetasāti attano cetopariyañāṇena. Cittaṃ nesaṃ samanvesanti tesaṃ khīṇāsava-
bhikkhūnaṃ cittaṃ samanvesanto. Anupariyetīti anukkamena paricchindati.
   Evaṃ sabbaṅgasampannaṃ "muniṃ dukkhassa pāragun"ti vuttāya satthusampattiyā
ceva "tevijjā maccuhāyino"ti vuttāya sāvakasampattiyā cāti sabbehi aṅgehi
sampannaṃ samannāgataṃ. Muninti hi iminā padena monasaṅkhātena ñāṇena satthu
anavasesañeyyāvabodho vuttoti anāvaraṇañāṇena dasabalañāṇādīnaṃ saṅgaho kato
hoti, tenassa ñāṇasampadaṃ dasseti. Dukkhassa pāragunti iminā pahānasampadaṃ.
Tadubhayena ca satthu ānubhāvasampadādayo 2- dassitā honti. Tevijjā maccuhāyinoti
iminā sāvakānaṃ ñāṇasampattidīpanena ca nibbānadhātuyā adhigamadīpanena ca padadvayena
satthusāvakasampatti dassitā hoti. Tathā hi yathāvuttamatthaṃ pākaṭataraṃ kātuṃ
"muniṃ dukkhassa pāraguṃ, anekākārasampannaṃ, payirupāsanti gotaman"ti vuttaṃ. Tattha
anekākārasampannanti anekehi ākārehi sampannaṃ, anekākāraguṇasamannāgatanti
attho.
   Cando yathāti gāthā bhagavantaṃ cammānagare gaggarāya pokkharaṇiyā tīre
mahatā bhikkhusaṃghena anekehi ca devanāgasahassehi parivutaṃ attano vaṇṇena ca
yasasā ca virocamānaṃ disvā somanassajātena abhitthavantena vuttā. Tattha cando
yathā vigatavalāhake nabheti yathā saradasamaye apagatavalāhake valāhakasadisena aññena
@Footnote: 1 cha.Ma. te  2 Sī. ānubhāvādisampadā
Ca mahikādinā upakkilesena vimutte ākāse puṇṇacando virocati, vītamalova
bhāṇumāti teneva valāhakādiupakkilesavigamena vigatamalo bhāṇumā suriyo yathā virocati.
Evampi aṅgīrasa tvanti evaṃ aṅgehi niccharaṇajutīhi jutimante tvampi mahāmuni
bhagavā atirocasi attano yasasā sadevakaṃ lokaṃ atikkamitvā virocasīti.
   Kāveyyamattātiādikā dasa gāthā arahattaṃ patvā attano paṭipattiṃ paccavekkhitvā
satthu attano ca guṇe vibhāventena vuttā. Tattha kāveyyamattāti
kāveyyena kabbakaraṇena 1- mattā mānitā sambhāvitā guṇodayaṃ āpannā. Addasāmāti
addasimhā.
   Addhā no upapajjathāti ratanattayaṃ addhā amhākaṃ upakāratthāya upapajji.
   Vacananti saccapaṭisaṃyuttaṃ dhammakathaṃ. Khandhe āyatanāni ca dhātuyo cāti pañcakkhandhe
dvādasāyatanāni aṭṭhārasa dhātuyo ca. imasmiṃ ṭhāne khandhādikathā vattabbā,
sā visuddhimagge 2- vitthāritā evāti tattha vuttanayeneva veditabbā. Viditvānāti
rūpādivibhāgādito aniccatādito pubbabhāgañāṇena jānitvā.
   Ye te sāsanakārakāti ye te sattā tathāgatānaṃ sāsanakārakā, tesaṃ
bahūnaṃ atthāya vata uppajjanti tathāgatā.
   Ye niyāmagataddasāti niyāmo eva niyāmagataṃ, ye bhikkhū bhikkhuniyo ca
sammattaniyāmaṃ addasaṃsu adhigacchiṃsu, tesaṃ atthāya vata bodhiṃ sammāsambodhiṃ ajjhagamā
muni bhagavāti yojanā.
   Sudesitāti veneyyajjhāsayānurūpaṃ saṅkhepato vitthārato ca suṭṭhu desitā.
Cakkhumatāti pañcahi cakkhūhi cakkhumatā. Attahitakāmehi araṇīyāni karaṇīyāni ariya-
bhāvakarāni, ariyassa vā bhagavato saccānīti ariyasaccāni. Dukkhantiādi tesaṃ
@Footnote: 1 Ma. kabyakārakena 2 visuddhi. 3/1 khandhaniddesa
Ariyasaccānaṃ sarūpadassanaṃ, imasmiṃ ṭhāne ariyasaccakathā vattabbā, sā sabbākārato
visuddhimagge 1- vitthāritāti tattha vuttanayeneva veditabbā. Evamete tathāti ete
dukkhādayo ariyasaccadhammā evaṃ dukkhādippakārena tathā avitathā anaññathā. Vuttā
diṭṭhā me te yathā tathāti yathā satthārā vuttā, tathā mayā diṭṭhā, ariyamagga-
ñāṇena paṭividdhattā evaṃ tesaṃ. 2- Sadattho me anuppatto arahattaṃ mayā sacchikataṃ,
tato ca kataṃ buddhassa bhagavato sāsanaṃ ovādānusiṭṭhiyaṃ anupatiṭṭho. 3-
   Svāgataṃ vata me āsīti suāgamanaṃ vata me ahosi. Mama buddhassa santiketi
mama sambuddhassa bhagavato santike samīpe.
   Abhiññāpāramippattoti channampi abhiññānaṃ pāramiṃ ukkaṃsaṃ adhigato. Iminā
hi padena vuttamevatthaṃ vivarituṃ "sotadhātu visodhitā"tiādi vuttaṃ.
   Pucchāmi satthārantiādikā dvādasa gāthā attano upajjhāyassa parinibbutabhāvaṃ
pucchantena vuttā, āyasmato nigrodhakappattherassa hi parinibbānakāle
āyasmā vaṅgīso asammukhā ahosi. Diṭṭhipubbañca tena tassa hatthakukkuccādi,
pubbavāsanāvasena hi tādisañca āyasmato pilindavacchassa vasalavādena samudācāro viya
khīṇāsavānampi hotiyeva. 4- Tena "parinibbuto nu kho me upajjhāyo, udāhu no"ti
uppannaparivitakko satthāraṃ pucchi. Tena vuttaṃ "upajjhāyassa parinibbutabhāvaṃ
pucchantena vuttā"ti. Tattha satthāranti diṭṭhadhammikādīhi veneyyānaṃ anusāsakaṃ.
Anomapaññanti omaṃ vuccati parittaṃ lāmakaṃ, na omapaññaṃ anomapaññaṃ, mahāpaññanti
attho. Diṭṭheva dhammeti paccakkhameva, imasmiṃyeva attabhāveti attho.
Vicikicchānanti saṃsayānaṃ evarūpānaṃ vā parivitakkānaṃ chettā. 5- Aggāḷaveti
aggāḷavacetiyasaṅkhāte vihāre. Ñātoti pākaṭo. Yasassīti lābhasakkārasampanno.
Abhinibbutattoti upasantasabhāvo apariḍayhamānacitto.
@Footnote: 1 visuddhi. 3/76 indriyasaccaniddesa 2 Sī. tāva tesaṃ 3 Ma. anupatiṭṭhā
@4 Sī. tādisaṃ hotiyeva 5 Ma. chedako
   Tayā katanti tādise chāyāsampanne nigrodharukkhamūle nisinnattā "nigrodha-
kappo"ti tayā kataṃ nāmaṃ. Iti so yathā attanā upalakkhitaṃ tathā vadati. Bhagavā
pana na nisinnattā eva taṃ tathā ālapati, apica kho tattha arahattaṃ pattattāpi.
Brāhmaṇassāti jātiṃ sandhāya vadati. So kira brāhmaṇamahāsālakulā pabbajito.
Namassaṃ acarinti namassamāno vihāsiṃ. Mutyapekkhoti nibbāne patiṭṭhito.
   Daḷhadhammadassīti bhagavantaṃ ālapati. Daḷhadhammaṃ hi nibbānaṃ abhijjanaṭṭhena,
tañca bhagavā passi dassesi ca.
   Sakkātipi bhagavantameva kulanāmena ālapati. Mayampi sabbeti niravasesaparisaṃ 1-
saṅgaṇhitvā attānaṃ dassento vadati. Samantacakkhūtipi bhagavantameva sabbaññuta-
ñāṇena ālapati. Samavaṭṭhitāti sammā avaṭṭhitā, ābhogaṃ katvā ṭhitā. Noti amhākaṃ.
Savanāyāti imassa pañhassa veyyākaraṇaṃ 2- savanatthāya. Sotāti sotadhātuyā. 3-
Tuvaṃ no satthā tvamanuttarosīti thutivacanavasena vadati.
   Chinda no vicikicchanti vicikicchāpaṭirūpakaṃ taṃ parivitakkaṃ sandhāyāha. Akusala-
vicikicchāya pana thero nibbicikicchova. Brūhi metanti brūhi me etaṃ. Yaṃ mayā
yācitosi "taṃ sāvakaṃ sakka mayampi sabbe aññātumicchāmā"ti yācitova, taṃ
brāhmaṇaṃ parinibbutaṃ vedaya bhūripañña. Majjheva no bhāsāti parinibbutaṃ jānitvā
mahāpañña bhagavā majjheva amhākaṃ sabbesaṃ bhāsa, yathā sabbe mayaṃ jāneyyāma.
Sakkova devāna sahassanettoti idaṃ pana thutivacanameva, apicettha ayamadhippāyo:-
yathā sakko sahassanetto devānaṃ majjhe tehi sakkaccaṃ sampaṭicchitavacanaṃ 4- bhāsati,
evaṃ amhākaṃ majjhe amhehi sampaṭicchitavacanaṃ bhāsāti.
   Ye kecīti imampi gāthaṃ bhagavantaṃ thunanto vattukāmataṃ janetuṃ bhaṇati.
Tassattho:- ye keci abhijjhādayo ganthā, tesaṃ appahāne sati mohavicikicchānaṃ
@Footnote: 1 Sī.,Ma. avasesaparisaṃ  2 Sī. imassa pañhāveyyākaraṇassa
@3 Sī. hetunti sotadhātuṃ  4 Sī.,Ma. sampaṭicchitavacano
Pahānābhāvato mohamaggāti ca, aññāṇapakkhāti ca, vicikicchāṭhānāti ca vuccanti,
sabbe te tathāgataṃ patvā tathāgatassa desanābalena viddhaṃsitā bhavanti nassanti.
Kiṃkāraṇanti? cakkhuṃ hi etaṃ paramaṃ narānaṃ, yasmā tathāgato sabbaganthavidhamanena
Paññācakkhujananato narānaṃ paramaṃ cakkhunti vuttaṃ hoti.
   No ce hi jātūti imampi gāthaṃ thunanto eva vattukāmataṃ janento bhaṇati.
Tattha jātūti ekaṃsavacanaṃ. Purisoti bhagavantaṃ sandhāyāha. Jotimantoti paññājoti-
sampannā sāriputtādayo. Idaṃ vuttaṃ hoti:- yadi bhagavā puratthimādibhedo vāto
viya abbhaghanaṃ desanāvegena kilese vihaneyya, tato yathā abbhaghananivuto loko
tamova hoti ekandhakāro, evaṃ sabbopi loko aññāṇanivuto tamova siyā.
Ye cāpi ime idāni jotimanto khāyanti sāriputtādayo, tepi na bhāseyyuṃ
na dīpeyyunti.
   Dhīrā cāti imam pigāthaṃ purimanayenevāha. Tassattho:- dhīrā ca paṇḍitapurisā
pajjotakarā bhavanti paññāpajjotaṃ uppādenti. Taṃ tasmā ahaṃ taṃ dhīra padhāna-
viriyasamannāgata bhagavā tatheva maññe dhīro pajjotakarotveva maññāmi, mayampi
vipassinaṃ sabbadhamme yathābhūtaṃ passantaṃ bhagavantaṃ jānantā eva upāgamimhā.
Tasmā "parisāsu no āvikarohi kappaṃ parinibbutova yathā nigrodhakappaṃ āvikarohi
pakāsehīti.
   Khippan tiimampi gāthaṃ purimanayeneva āha. Tassattho:- bhagavā khippaṃ giraṃ
eraya vaggu vagguṃ acirāyamāno 1- vācaṃ bhāsa vaggu manoharaṃ. Haṃsova yathā suvaṇṇa-
haṃso gocaraṃ pariggaṇhanto jātassaravanasaṇḍaṃ disvā gīvaṃ paggayha pakkhe uddhunitvā
haṭṭhatuṭṭho 2- saṇikaṃ ataramāno vagguṃ nikūjati giraṃ nicchāreti, evamevaṃ tvaṃ saṇikaṃ
@Footnote: 1 potthakesu "ataramāno"ti pāṭho dissati
@2 potthakesu "haṭṭhatuṭṭhenā"ti pāṭho dissati
Nikūja iminā mahāpurisalakkhaṇaññatarena bindussarena suṭṭhu vikappitena abhisaṅkhatena,
ete mayaṃ sabbe ujugatā avikkhittamānasā hutvā tava nikūjaṃ suṇomāti.
   Pahīnajātimaraṇanti idampi purimanayeneva āha. Tattha na sissatīti aseso,
taṃ asesaṃ, sotāpannādayo viya kiñci asesetvā pahīnajātimaraṇanti vuttaṃ hoti.
Niggayhāti nibandhitvā, 1- dhonanti dhutasabbapāpaṃ. Vadessāmīti kathāpessāmi
dhammaṃ. Na kāmakāro hohi puthujjanānanti puthujjanasekkhādīnaṃ tividhānaṃ janānaṃ kāmakāro
natthi, te yaṃ icchanti ñātuṃ vā vattuṃ vā, taṃ na sakkonti. Saṅkheyyakārova
tathāgatānanti tathāgatānaṃ pana vīmaṃsakāro paññāpubbaṅgamakiriyā, te yaṃ icchanti
ñātuṃ vā vattuṃ vā, taṃ sakkontiyevāti adhippāyo.
   Idāni taṃ saṅkheyyakāraṃ pakāsento "sampannaveyyākaraṇan"ti gāthamāha.
Tassattho:- tathā hi tava bhagavā idaṃ samujjupaññassa sabbattha appaṭihatabhāvena
ujugatapaññassa sammadeva vuttaṃ pavattitaṃ sampannaveyyākaraṇaṃ "santatimahāmatto satta-
tālamattaṃ abbhuggantvā parinibbāyissati, suppabuddho sakko sattame divase paṭhaviṃ
pavisissatī"ti evamādiṃ samuggahitaṃ sammadeva uggahitaṃ aviparītaṃ diṭṭhaṃ, puna
suṭṭhutaraṃ añjaliṃ paṇāmetvā āha. Ayamañjali pacchimo suppaṇāmitoti ayaṃ aparopi
añjali suṭṭhutaraṃ paṇāmito. Mā mohayī jānanti mā no avacanena mohayi jānanto
tassa 2- gatiṃ, anomapaññāti bhagavantaṃ ālapati.
   Paroparanti imaṃ pana gāthaṃ aparenapi pariyāyena amohanameva yācanto āha.
Tattha paroparanti lokuttaralokiyavasena sundarāsundaraṃ dūre santike vā. Ariyadhammanti
catusaccadhammaṃ. Viditvāti paṭivijjhitvā. Jānanti sabbaṃ ñeyyadhammaṃ jānanto.
Vācābhikaṅkhāmīti yathā ghammani ghammakāle uṇhābhitatto puriso kilanto tasito
vāriṃ, evaṃ te vācaṃ abhikaṅkhāmi. Sutaṃ pavassāti sutasaṅkhātaṃ saddāyatanaṃ pavassa
@Footnote: 1 Sī. suṭṭhu yācitvā nibandhitvā 2 Sī. kappassa
Pagghara 1- muñca pavatta. "sutassa vassātipi pāli, 2- vuttapakārassa saddāyatanassa
vuṭṭhiṃ vassāti attho.
   Idāni yādisaṃ vācaṃ abhikaṅkhati, taṃ pakāsento "yadatthikan"ti gāthamāha.
Tattha kappāyanoti kappameva pūjāvasena vadati. Yathā vimuttoti "kiṃ anupādi
sesāya nibbānadhātuyā yathā asekkho, udāhu saupādisesāya yathā sekkho"ti
vā pucchati. Sesamettha pākaṭameva.
   Evaṃ dvādasahi gāthāhi yācito bhagavā taṃ byākaronto 3- "acchecchī"tiādimāha.
Tattha acchecchi taṇhaṃ idha nāmarūpe (iti bhagavā) kaṇhassa sotaṃ dīgharattānusayitanti
imasmiṃ nāmarūpe kāmataṇhādibhedā taṇhā dīgharattaṃ appahīnaṭṭhena anusayitā
kaṇhanāmakassa mānassa sotantipi vuccati, taṃ kaṇhassa sotabhūtaṃ dīgharattānusayitaṃ
idha nāmarūpe taṇhaṃ kappāyano chindi. Iti bhagavāti idaṃ pana saṅgītikārānaṃ
vacanaṃ. Atāri jātiṃ maraṇaṃ asesanti so taṃ taṇhaṃ chetvā asesaṃ jātimaraṇaṃ
atari anupādisesāya parinibbāyīti dasseti, iccabravi bhagavā pañcaseṭṭhoti āyasmatā
vaṅgīsena puṭṭho bhagavā evaṃ avoca pañcahi saddhādīhi indriyehi anaññasādhāraṇehi
cakkhūhi vā seṭṭho, athavā pañcaseṭṭhoti pañcahi sīlādīhi dhammakkhandhehi, pañcahi
vā hetusampadādīhi seṭṭho uttamo pavaroti saṅgītikārānamevidampi vacanaṃ.
   Evaṃ vutte bhagavato bhāsitaṃ abhinandamānaso āyasmā vaṅgīso "esa sutvā"ti-
ādikā gāthāyo āha. Tattha paṭhamagāthāyaṃ na maṃ vañcesīti yasmā parinibbuto,
tasmā tassa parinibbutabhāvaṃ icchantaṃ maṃ na vañcesi, na visaṃvādesīti attho.
Sesaṃ pākaṭameva.
   Dutiyagāthāyaṃ yasmā mutyapekkho vihāsi, tasmā taṃ sandhāyāha "yathā vādī
tathā kārī, ahu buddhassa sāvako"ti. Maccuno jālaṃ tatanti tebhūmikavaṭṭe vitthataṃ
@Footnote: 1 Sī. paṅghara 2 Ma. pavassātipi pāḷi  3 cha.Ma. viyākaronto
Vitthataṃ mārassa taṇhājālaṃ. Māyāvinoti bahumāyassa. "tathā māyāvino"tipi keci
paṭhanti, tesaṃ yo anekāhi māyāhi anekakkhattuṃ bhagavantaṃ upasaṅkami, tassa tathā
māyāvinoti adhippāyo.
   Tatiyagāthāya ādinti mūlakāraṇaṃ. Upādānassāti vaṭṭassa. Vaṭṭaṃ daḷhehi
kammakilesehi upādātabbaṭṭhena "upādānan"ti vuttaṃ. Tassa upādānassa ādiṃ
avijjātaṇhādibhedaṃ kāraṇaṃ ñāṇacakkhunā addasa. Kappo kappiyoti 1- evaṃ vattuṃ
vaṭṭati bhagavāti adhippāyena vadati. Accagā vatāti atikkanto vata. Maccudheyyanti
maccu ettha dhiyyatīti maccudheyyaṃ, tebhūmikavaṭṭaṃ, suduttaraṃ accagā vatāti
vedajāto vadati.
   Idāni satthari attano upajjhāye ca pasannamānaso pasannākāraṃ vibhāvento
"taṃ devadevan"ti osānagāthamāha. Tattha taṃ devadevaṃ vandāmīti sammutidevo, upapatti-
devo, visuddhidevoti tesaṃ sabbesampi devānaṃ uttamadevatāya 2- devadevaṃ
dvipaduttama bhagavā taṃ vandāmi. Na kevalaṃ taṃyeva, athakho tava 3- saccābhisambodhiyā 4-
anudhammajātattā anujātaṃ māravijayena mahāviriyatāya mahāvīraṃ āguakaraṇādiatthena nāgaṃ
tava ure vāyāmajanitajātitāya orasaṃ puttaṃ nigrodhakappañca vandāmi.
   Evamete subhūtiādayo vaṅgīsapariyosānā dvisataṃ catusaṭṭhī ca mahātherā idha
pāliyaṃ ārūḷhā, te sabbe yathā sammāsambuddhassa 5- sāvakabhāvena ekavidhā.
Tathā asekkhabhāvena, ukkhittapalighatāya saṅkiṇṇaparikkhatāya, abbuḷhesikatāya,
niraggaḷatāya, pannaddhajatāya, pannabhāratāya visaṃyuttatāya, 5- dasasu ariyavāsesu
vuṭṭhavāsatāya ca. Tathā hi te pañcaṅgavippahīnā chaḷaṅgasamannāgatā ekārakkhā
@Footnote: 1 Ma. kappiyo kappoti 2 Sī. devatā 3 Sī. taṃ tava 4 Ma. saccābhisambodhi
@5-5 Sī. sāvakaparikkhatāya abbuḷhesikatāya niraggaḷatāya pannaddhajatāya pannabhāvena
@ekavidhā tathā asekkhabhāvena ukkhittapalighatāya saṃkiṇṇabhāratāya visaññavuttatāya
Caturāpassenā panuṇṇapaccekasaccā samayavayasaṭṭhesanā anāvilasaṅkappā passaddha-
kāyasaṅkhārā suvimuttacittā suvimuttapaññā ca. 1- Iti evamādinā nayena ekavidhā.
   Ehibhikkhubhāvena upasampannā, na ehibhikkhubhāvena upasampannāti duvidhā.
Tattha aññāsi koṇḍaññappamukhā pañcavaggiyattherā, yasatthero, tassa sahāyabhūtā
vimalo subāhu puṇṇaji gavampatīti cattāro, aparepi tassa sahāyabhūtā pañcapaññāsa,
tiṃsa bhaddavaggiyā, uruvelakassapappamukhā sahassapurāṇajaṭilā, dve aggasāvakā,
tesaṃ parivārabhūtā aḍḍhaterasasatā paribbājakā, coro aṅgulimālattheroti sabbe
sahassaṃ paññāsādhikāni tīṇi satāni ca honti. Tenetaṃ vuccati:-
       "satattayaṃ sahassañca    paññāsañca punāpare
       ete therā mahāpaññā sabbeva ehibhikkhukā"ti.
   Na kevalañca ete eva, athakho aññepi bahū santi. Seyyathīdaṃ? selo
Brāhmaṇo, tassa antevāsikabhūtā tisatabrāhmaṇā, mahākappino, tassa parivārabhūtaṃ
purisasahassaṃ, suddhodanamahārājena pesitā kapilavatthuvāsino dasasahassapurisā, mahā-
bāvariyabrāhmaṇassa antevāsikabhūtā ajitādayo soḷasa sahassaparimāṇāti. Evaṃ
vuttato 2- aññe na ehibhikkhubhāvena upasampadā, te pana saraṇagamanūpasampadā
ovādapaṭiggahaṇūpasampadā pañhābyākaraṇūpasampadā ñatticatutthakammūpasampadāti
imehi catūhi ākārehi laddhūpasampadā. Ādito hi ehibhikkhubhāvūpagatā therā,
tesaṃ bhagavā pabbajjaṃ viya tīhi saraṇagamaneheva upasampadampi anuññāsi, ayaṃ
saraṇagamanūpasampadā. Yā pana:-
   "tasmātiha te kassapa evaṃ sikkhitabbaṃ `tibbaṃ me hirottappaṃ, paccupaṭṭhitaṃ
bhavissati theresu navesu majjhimesū'ti, evaṃ hi te kassapa sikkhitabbaṃ. Tasmātiha
@Footnote: 1 aṅ.dasaka. 24/19,20/23-4 2 Sī. eva, vuttehi
   Te kassapa evaṃ sikkhitabbaṃ `yaṅkiñci dhammaṃ suṇissāmi kusalūpasaṃhitaṃ, sabbaṃ
   taṃ atthiṃ katvā manasi karitvā sabbacetasā samannāharitvā ohitasoto
   dhammaṃ suṇissāmī'ti, evaṃ hi te kassapa sikkhitabbaṃ. Tasmātiha te kassapa
   evaṃ sikkhitabbaṃ `sātasahagatā ca me kāyagatā sati na vijahissatī'ti, evaṃ
   hi te kassapa sikkhitabban"ti. 1-
   Imassa ovādassa paṭiggahaṇena mahākassapattherassa anuññātaupasampadā, ayaṃ
ovādapaṭiggahaṇūpasampadā nāma. Yā pubbārāme caṅkamantena bhagavatā "uddhumātakasaññāti
vā sopāka `rūpasaññā'ti vā ime dhammā nānatthā nānābyañjanā, udāhu ekatthā
byañjanameva nānan"tiādinā asubhanissitesu pañhesu pucchitesu bhagavantaṃ
upasaṅkamantena sattavassikena sopākasāmaṇerena "uddhumātakasaññāti vā bhagavā
`rūpasaññā'ti vā ime dhammā ekatthā, vissajjitesu "iminā sabbaññutañāṇena
saddhiṃ saṃsanditvā ime pañhā byākatā"ti āraddhacittena bhagavatā anuññātaupasampadā,
ayaṃ pañhābyākaraṇūpasampadā nāma. Ñatticatutthakammūpasampadā pākaṭāva. 2-
   Yathā ehibhikkhubhāvena upasampadā, na ehibhikkhubhāvena upasampadāti duvidhā, evaṃ
sammukhāparammukhābhedatopi duvidhā. Ye hi satthu dharamānakāle ariyāya jātiyā
jātā, te aññāsikoṇḍaññādayo sammukhasāvakā nāma. Ye pana bhagavato parinibbānato
pacchā adhigatavisesā, te satipi satthu dhammasarīrassa paccakkhabhāve satthu sarīrassa
apaccakkhabhāvato parammukhasāvakā nāma.
   Tathā ubhatobhāgavimuttapaññāvimuttatāvasena, idha pāliyaṃ āgatā pana ubhato
bhāgavimuttā evāti veditabbā. Vuttaṃ hetaṃ apadāne:-
@Footnote: 1 saṃ.nidāna. 16/154/210 cīvarasutta 2 ka. ñatticatutthakammupasampadā pākaṭā hotiyeva
     "vimokkhāpi ca aṭṭhime chaḷabhiññā sacchikatā"ti.
   Tathā sāpadānānapadānabhedato, yesaṃ hi purimesu sammāsambuddhesu paccekabuddha-
buddhasāvakesupi 1- puññakiriyāvasena pavattitaṃ sāvakapāramitāsaṅkhātaṃ atthi apadānaṃ,
te sāpadānā, seyyathāpi apadānapāliyaṃ āgatā theRā. Yesaṃ pana taṃ natthi,
te anapadānā.
   Kiṃ pana sabbena sabbaṃ pubbahetusampattiyā vinā saccābhisambodho sambhavatīti?
Na sambhavati. Na hi upanissayasampattirahitassa ariyamaggādhigamo atthi tassa
sudukkaradurabhisambhavasabhāvato. Yathāha:- "taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho dukkarataraṃ
vā durabhisambhavataraṃ vā"tiādi. 2- Yadi evaṃ kasmā vuttaṃ "yesaṃ pana taṃ natthi,
te anapadānā"ti. Nayidameva 3- daṭṭhabbaṃ "ye sabbena sabbaṃ upanissayasampattirahitā,
te anapadānā"ti tādisānaṃ idha anadhippetattā. Yesaṃ pana atiukkaṃsagataṃ apadānaṃ
natthi, te idha "anapadānā"ti vuttā, na sabbena sabbaṃ upanissayarahitāyeva.
Tathā hi ime sattā buddhuppādesu acchariyācinteyyaguṇavibhūtivitthataṃ buddhānaṃ
ānubhāvaṃ passantā catuppamāṇikassa lokassa sabbathāpi 4- pasādāvahattā satthari
saddhaṃ paṭilabhanti. Tathā saddhammassavanena, sāvakānaṃ sammāpaṭipattidassanena, kadāci
mahābodhisattānaṃ sammāsambodhiyā cittābhinīhāradassanena, tesaṃ santike ovādānu-
sāsanapaṭilābhena ca saddhamme saddhaṃ paṭilabhanti, te tattha paṭiladdhasaddhā yadipi
saṃsāre nibbāne ca ādīnavānisaṃse 5- passanti, mahārajakkhatāya pana yogakkhemaṃ
anabhisambhunantā antarantarā vivaṭṭūpanissayaṃ kusalabījaṃ attano santāne ropentiyeva
sappurisūpanissayabahukārabhāvato 6- tenāha 7-:-
       "yadimassa lokanāthassa    virajjhissāma sāsanaṃ
       anāgatamhi addhāne    hessāma sammukhā imaṃ.
@Footnote: 1 Sī. paccekabuddhesu buddhasāvakesu ca  2 saṃ.mahā. 19/1115/394 vālasutta
@3 cha.Ma. nayidamevaṃ  4 Sī. sabbadāpi  5 Sī. ādīnave ānisaṃse ca
@6 cha.Ma. sappurisūpanissayassa bahukārabhāvato 7 khu.buddha. 33/2/423 dīpaṅkarabuddhavaṃse
       Yathā manussā nadiṃ tarantā  paṭititthaṃ virajjhiya
       heṭṭhātiṭṭhe 1- gahetvāna uttaranti mahānadiṃ.
       Evameva mayaṃ sabbe    yadi muñcāmimaṃ jinaṃ
       anāgatamhi addhāne    hessāma sammukhā iman"ti.
   Evaṃ vivaṭṭaṃ uddissa uppāditakusalacittaṃ satasahassādhikacatuasaṅkheyyakālantare
vimokkhādhigamassa upanissayo na hotīti na sakkā vattuṃ. Pageva patthanāvasena
adhikāraṃ katvā pavattitaṃ. Evaṃ duvidhāpete.
   Aggasāvakā mahāsāvakā pakatisāvakāti tividhā. Tesu āyasmā aññāsi-
koṇḍañño, vappo, bhaddiyo, mahānāmo, assaji, nālako, yaso, vimalo, subāhu,
puṇṇaji, gavampati, uruvelakassapo, nadīkassapo, gayākassapo, sāriputto, mahā-
moggallāno, mahākassapo, mahākaccāyano, mahākoṭṭhito, mahākappino,
mahācundo, anuruddho, kaṅkhārevato, ānando, nandako, bhagu, nando, kimbilo, 2-
bhaddiyo, rāhulo, sīvali, upāli, dabbo, upaseno, khadiravaniyarevato, puṇṇo
mantāṇiputto, puṇṇo sunāparanto, soṇo kuṭikaṇṇo, soṇo koḷiviso, rādho,
subhūti, aṅgulimālo, vakkali, kāḷudāyī, mahāudāyī, pilindavaccho, 3- sobhito,
kumārakassapo, raṭṭhapālo, vaṅgīso, sabhiyo, selo, upavāno, meghiyo, sāgato,
nāgito, lakuṇḍakabhaddiyo, piṇḍolabhāradvājo, mahāpanthako, cūḷapanthako, bākulo, 4-
kuṇḍadhāno, 5- dārucīriyo, yasojo, ajito, tissametteyyo, puṇṇako, mettagū,
dhotako, upasivo, nando, hemako, todeyyo, kappo, jatukaṇṇi, bhadrāvudho,
udayo, posālo, mogharājā, piṅgiyoti ete asītimahāsāvakā nāma.
   Kasmā pana te eva therā "mahāsāvakā"ti vuccantīti? abhinīhārassa mahantabhāvato.
Tathā hi dve aggasāvakāpi mahāsāvakesu antogadhā. Te hi
@Footnote: 1 ka. heṭṭhatitthaṃ  2 cha.Ma. kimilo 3 Sī.,Ma. pilindivaccho
@4 Sī. bakkulo  5 Sī.,Ma. koṇḍadhāno
Sāvakapāramīñāṇassa matthakappattiyā sāvakesu aggadhammādhigamena aggaṭṭhāne ṭhitāpi
abhinīhāramahantatāsāmaññena "mahāsāvakā"tipi vuccanti. Itare pana pakatisāvakehi sātisaya-
mahābhinīhāRā. Tathā hi te padumuttarassa bhagavato kāle katapaṇidhānā. Tato
eva sātisayaṃ abhiññāsamāpattīsu vasino pabhinnapaṭisambhidā ca. Kāmaṃ sabbepi
arahanto sīlavisuddhiādike sampādetvā catūsu satipaṭṭhānesu patiṭṭhitacittā satta
bojjhaṅge yathābhūtaṃ bhāvetvā maggapaṭipāṭiyā anavasesato kilese khepetvā aggaphale
patiṭṭhahanti, tathāpi yathā saddhāvimuttato diṭṭhippattassa paññāvimutto ca ubhato-
bhāgavimuttassa pubbabhāgabhāvanāviseso addhā icchito viseso, evaṃ abhinīhāra-
mahantatāpubbayogamahantatāhi attasantāne sātisayaguṇavisesassa nipphāditattā
sīlādiguṇehi mahantā sāvakāti mahāsāvakā. Tesuyeva pana ye 1- bodhipakkhiyadhammesu
pāmokkhabhāvena dhurabhūtānaṃ sammādiṭṭhisammāsamādhīnaṃ sātisayakiccantarabhāvanipphattiyā
kāraṇabhūtāya tajjābhinīhārābhinihatāya sakkaccaṃ nirantaraṃ cirakālaṃ samāhitāya sammā
paṭipattiyā yathākkamaṃ paññāya samādhismiṃ ca ukkaṃsapāramippattiyā savisesaṃ
sabbaguṇehi aggabhāve ṭhitā, te sāriputtamoggallānattherā 2- satipi mahāsāvakatte
sāvakapāramiyā matthake sabbasāvakānaṃ aggabhāve ṭhitattā abhinīhāramahantabhāvato pubba-
yogamahantabhāvato ca "aggasāvakā"icceva vuccanti. Ye pana ariyasāvakā aggasāvakā
viya ca mahāsāvakā viya ca na parimitāva, athakho anekasatā anekasahassā,
te pakatisāvakā. Idha pāliyaṃ āruḷhā pana parimitāva gāthāvasena pariggahitattā.
Tathāpi 3- mahāsāvakesupi keci idha pāliyaṃ nāruḷhā.
   Evaṃ tividhāpi te animittavimokkhādibhedato tividhā, vimokkhasamadhigamavasenapi
tividhā. Tayo hi ime vimokkhā suññato vimokkho, animitto vimokkho, appaṇihito
vimokkhoti. Te ca vimokkhā suññatādīhi aniccānupassanādīhi tīhi anupassanāhi
adhigantabbā. Ādito hi aniccādīsu yena kenaci ākārena vipassanābhiniveso
@Footnote: 1 Sī. te 2 cha.Ma. sāriputtamoggallānā  3 Ma. tathā hi
Hoti. Yathā pana vuṭṭhānagāminiyā vipassanāya aniccākārato saṅkhā resammasantiyā
maggavuṭṭhānaṃ hoti, tadā vipassanā satipi rāganimittādīnaṃ samugghāṭane saṅkhāra-
nimittaṃ pana sā na vissajjetīti nippariyāyena animittanāmaṃ alabhamānā attano
maggassa animittanāmaṃ dātuṃ na sakkontīti. Kiñcāpi abhidhamme animittavimokkho
na uddhaṭo, suttante pana rāgādinimittānaṃ samugghāṭena labbhatīti.
      "animittañca bhāvehi    mānānusayamujjaha
      tato mānābhisamayā    upasanto carissasī"ti 1-
ādinā hi 2- vipassanāya animittavimokkhabhāvo anuttarassa animittavimokkhabhāvo ca
vutto. Yadā vuṭṭhānagāminiyā vipassanāya dukkhato saṅkhāre sammasantiyā magga-
vuṭṭhānaṃ hoti, tadā vipassanā rāgapaṇidhiādīnaṃ samugghāṭanena appaṇihitanāmaṃ
labhatīti appaṇihitavimokkhaṃ nāma hoti. Tadanantaro ca 3- maggo appaṇihitavimokkho.
Yadā pana vuṭṭhānagāminiyā vipassanāya anattākārena sammasantiyā maggavuṭṭhānaṃ
hoti, tadā vipassanā attadiṭṭhiyā samugghāṭanena suññatanāmaṃ labhatīti suññatavimokkhaṃ
nāma hoti. Tadanantaro ca maggo suññatavimokkho nāma hoti. Imesu aggamaggabhūtesu
tīsu vimokkhesu imesaṃ therānaṃ keci animittavimokkhena muttā, keci appaṇihita-
vimokkhena, keci suññatavimokkhena. Tena vuttaṃ "animittavimokkhādibhedato tividhā,
vimokkhasamadhigamenapi tividhā"ti.
   Paṭipadāvibhāgena catubbidhā. Catasso hi paṭipadā dukkhāpaṭipadā dandhābhiññā,
dukkhāpaṭipadā khippābhiññā, sukhāpaṭipadā dandhābhiññā, sukhāpaṭipadā
khippābhiññāti. Tattha rūpamukhādīsu vipassanābhinivesesu yo rūpamukhena vipassanaṃ
abhinivisitvā cattāri mahābhūtāni pariggahetvā upādārūpaṃ pariggaṇhāti arūpaṃ
pariggaṇhāti, rūpārūpaṃ pana pariggaṇhanto dukkhena kasirena kilamanto pariggahetuṃ
@Footnote: 1 saṃ.sagā. 15/212/227 ānandasutta 2 Ma. taṃ   3 Sī. ca-saddo na dissati
Sakkoti, tassa dukkhāpaṭipadā nāma hoti, pariggahitarūpārūpassa pana vipassanā-
parivāse maggapātubhāvadandhatāya dandhābhiññā nāma hoti. Yopi rūpārūpaṃ
pariggahetvā nāmarūpaṃ vavatthapento dukkhena kasirena kilamanto vavatthapeti, vavatthapite
ca nāmarūpe vipassanāparivāsaṃ vasanto cirena maggaṃ uppādetuṃ sakkoti, tassapi
dukkhāpaṭipadā dandhābhiññā nāma hoti. Aparo nāmarūpampi vavatthapetvā paccaye
pariggaṇhanto dukkhena kasirena kilamanto pariggaṇhāti. Paccaye ca pariggahetvā
vipassanāparivāsaṃ vasanto cirena maggaṃ uppādeti, evampi dukkhāpaṭipadā
dandhābhiññā nāma hoti. Aparo paccayepi pariggahetvā lakkhaṇāni paṭivijjhanto
dukkhena kasirena kilamanto paṭivijjhati, paṭividdhalakkhaṇo ca vipassanāparivāsaṃ vasanto
cirena maggaṃ uppādeti, evampi dukkhāpaṭipadā dandhābhiññā nāma hoti. Aparo
lakkhaṇānipi paṭivijjhitvā vipassanāñāṇe tikkhe sūre pasanne vahante uppanna-
vipassanānikantiṃ pariyādiyamāno dukkhena kasieerana 1- kilamanto paṭivijjhati, paṭividdha-
lakkhaṇo ca vipassanāparivāsaṃ vasanto 1- cirena maggaṃ uppādeti, evampi dukkhā-
paṭipadā dandhābhiññā nāma hoti. Yathāvuttāsuyeva paṭipadāsu maggapātubhāvassa khippatāya
dukkhāpaṭipadā khippābhiññā, tāsaṃ pana paṭipadānaṃ akicchasiddhiyaṃ maggapātubhāvassa
dandhatāya khippatāya ca yathākkamaṃ sukhāpaṭipadā dandhābhiññā sukhāpaṭipadā
khippābhiññā ca veditabbā. Imāsaṃ catassannaṃ paṭipadānaṃ vasena aggamaggappattiyā
therānaṃ catubbidhatā veditabbā. Na hi paṭipadāhi vinā ariyamaggādhigamo atthi.
Tathā hi abhidhamme "yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
.pe. Dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññan"tiādinā 2- paṭipadāya saddhiṃyeva ariyamaggo vibhatto,
tena vuttaṃ "paṭipadāvibhāgena catubbidhā"ti.
   Indriyādhikavibhāgena pañcavidhā. Satipi nesaṃ saccābhisambodhasāmaññe ekacce
therā saddhuttarā seyyathāpi thero vakkali, ekacce viriyuttarā seyyathāpi thero
@Footnote: 1-1 cha.Ma. kilamanto pariyādiyati, nikantiñca pariyādiyitvā vipassanāparivāsaṃ vasanto
@2 abhi.saṅgaṇī. 34/277/84 cittuppādakaṇḍa
Mahāsoṇo koḷiviso, ekacce satuttarā seyyathāpi thero sobhito, 1- ekacce
samādhuttarā seyyathāpi thero cūḷapanthako, ekacce paññuttarā seyyathāpi thero
ānando. Tathā hi so gatimantatāya atthakosallādivantatāya 2- ca pasaṃsito, ayañca
vibhāgo pubbabhāge labbhamānavisesavasena vutto. Aggamaggakkhaṇe pana sesānampi
indriyānaṃ ekasabhāvā icchitāti.
   Tathā pāramippattā, paṭisambhidāppattā, chaḷabhiññā, tevijjā, sukkhavipassakāti
pañcavidhā. Sāvakesu hi ekacce sāvakapāramiyā matthakappattā yathā taṃ āyasmā
sāriputto āyasmā ca mahāmoggallāno, ekacce atthapaṭisambhidā dhammapaṭisambhidā
niruttipaṭisambhidā paṭibhāṇapaṭisambhidāti imāsaṃ catunnaṃ paṭisambhidānaṃ vasena
paṭisambhidāppattā, ekacce iddhividhañāṇādīnaṃ abhiññānaṃ vasena chaḷabhiññā, ekacce
pubbenivāsañāṇādīnaṃ tissannaṃ vijjānaṃ vasena tevijjā. Ye pana khaṇikasamādhimatte
ṭhatvā vipassanaṃ paṭṭhapetvā adhigataaggamaggā, te ādito antarantarā ca samādhijena
jhānaṅgena vipassanābbhantaraṃ paṭisandhānānaṃ abhāvā sukkhā vipassanā etesanti
sukkhavipassakā nāma. Ayañca vibhāgo sāvakānaṃ sādhāraṇabhāvaṃ upaparikkhitvā vutto.
Idha pāliyaṃ āgatā nattheva sukkhavipassakā. Tenevāha:-
     "paṭisambhidā catasso      vimokkhāpica aṭṭhime
      chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsanan"tiādi.
Evaṃ pāramippattādivasena pañcavidhā.
    Animittādivasena chabbidhā animittavimuttotiādayo.
    Saddhādhuro paññādhuroti duvidhā. Tathā appaṇihitavimutto paññāvimutto
cāti. Evaṃ animittavimuttādivasena ca pariyāyavimuttabhedena sattavidhā. Catūsu hi
arūpasamāpattīsu ekamekaṃ pādakaṃ katvā vipassanaṃ ārabhitvā arahattaṃ pattā cattāro,
nirodhato vuṭṭhāya arahattaṃ patto cāti pañca, ubhatobhāgavimuttā
@Footnote: 1 Sī. sāgato   2 Sī.....mantatāya
Saddhādhurapaññādhuravasena dve paññāvimuttāti evaṃ vimuttibhedena sattavidhā.
   Dhurapaṭipadāvibhāgena aṭṭhavidhā. Yo hi dukkhāpaṭipadāya dandhābhiññāya niyyāti,
so saddhādhurapaññādhuravasena duvidho, tathā sesapaṭipadāsupīti evaṃ dhurapaṭipadāvibhāgena
aṭṭhavidhā.
   Vimuttibhedena navavidhā. Pañca ubhatobhāgavimuttā, dve paññāvimuttā, paññā-
vimuttiyaṃ cetovimuttiyañca pāramippattā dve aggasāvakā cāti evaṃ navavidhā.
   Vimuttivaseneva dasavidhā. Catūsu arūpāvacarajjhānesu ca ekamekaṃ pādakaṃ katvā
arahattaṃ pattā cattāro, sukkhavipassakoti pañca paññāvimuttā, yathāvuttā ca
ubhatobhāgavimuttā cāti evaṃ vimuttibhedeneva dasavidhā. Te yathāvuttena dhurabhedena
bhijjamānā vīsati honti. Paṭipadābhedena bhijjamānā cattāḷīsaṃ honti. Puna paṭipadā-
bhedena dhurabhedena ca bhijjamānā asīti honti. Atha te suññatavimuttādivibhāgena
bhijjamānā cattāḷīsādhikā dve satāni 1- honti. Puna indriyādhikabhāvena bhijjamānā
dvisatuttaraṃ sahassaṃ hontīti. Evaṃ attano guṇavasena anekabhedavibhattesu
maggaṭṭhaphalaṭṭhesu ariyasāvakesu ye attano paṭipattipavattiādike ca vibhāventi. Ye
"../../bdpicture/channā me kuṭikā"tiādikā 2- gāthā udānādivasena abhāsiṃsu. Te ca idha gāthāmukhena
saṅgahaṃ āruḷhā. Tenāha "sīhānaṃva nadantānaṃ .pe. Phusitvā accutaṃ padan"ti. 2-
Evamettha pakiṇṇakakathā veditabbā.
         Vaṅgīsattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
         Paramatthadīpaniyā theragāthāsaṃvaṇṇanāya
         mahānipātassa atthavaṇṇanā niṭṭhitā.
      Badaratitthamahāvihāravāsinā ācariyadhammapālattherena katā
           theragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 33 page 562-604. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=12997              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=12997              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=401              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=8643              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=8785              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=8785              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]