ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadi.2)

          401. 1. Vangisattheragathavannana
   sattatinipate nikkhantam vata mam santantiadika ayasmato vangisattherassa
gatha. Ka uppatti?
   ayam kira padumuttarabuddhakale hamsavatinagare mahabhogakule nibbatto purimanayeneva
viharam gantva dhammam sunanto satthara ekam bhikkhum patibhanavantanam 1- aggatthane
thapentam disva satthu adhikarakammam katva "ahampi anagate patibhanavantanam
aggo bhaveyyan"ti patthanam katva satthara byakato yavajivam kusalam katva deva-
manussesu samsaranto imasmim buddhuppade savatthiyam brahmanakule nibbattitva
vangisoti laddhanamo tayo bede ugganhanto acariyam aradhetva chavasisamantam
nama sikkhitva chavasisam nakhena akotetva "ayam satto asukayoniyam nibbatto"ti
janati.
   Brahmana "ayam amhakam jivitamaggo"ti natva vangisam gahetva paticchannayane
nisidapetva gamanigamarajadhaniyo vicaranti. Vangisopi tivassamatthake matanampi
sisam aharapetva nakhena akotetva "ayam satto asukayoniyam nibbatto"ti vatva
mahajanassa kankhacchedanattham te te jane avahetva 2- attano attano gatim kathapeti.
Tena tasmim mahajano abhippasidati.
   So nam nissaya mahajanassa hatthato satampi sahassampi labhatiti. Brahmana
vangisamadaya yatharucim vicaritva puna savatthim agamamsu. Vangiso satthu gune sutva
sattharam upasankamitukamo ahosi. Brahmana "samano gotamo mayaya tam
@Footnote: 1 cha.Ma. patibhanavantanam 2 Si. tam tam janam avisapetva
Avattessati"ti patikkhipimsu. Vangiso tesam vacanam anadiyitva satthu santikam
gantva madhurapatisantharam katva ekamantam nisidi.
   Tam sattha pucchi "vangisa kinci sippam janasi"ti. Ama bho gotama chavasisamantam
nama janami, tena tivassamatthake matanampi sisam nakhena akotetva
nibbattatthanam janamiti. Sattha tassa ekam niraye nibbattassa sisam dassesi,
ekam manussesu, ekam devesu, ekam parinibbutassa sisam dassesi. So pathamam sisam
akotetva "bho gotama ayam satto niraye nibbatto"ti aha. Sadhu vangisa
sutthu taya dittham, "ayam satto kuhim nibbatto"ti pucchi. "manussaloke"ti. Ayam
kuhinti. Devaloketi tinnannampi nibbattatthanam kathesi. Parinibbutassa pana sisam
nakhena akotento neva adim 1- na kotim passi. Atha nam sattha "na sakkosi
vangisa "ti pucchi. "upaparikkhami tava"ti punappunam parivattetva akotentopi
bahirakammantena khinasavassa gatim katham janissati, athassa matthakato sedo mucci.
So lajjitva tunhibhuto atthasi. Atha nam sattha "kilamasi vangisa"ti aha.
Ama bho gotama, imassa uppannatthanam janitum na sakkomi, sace tumhe janatha,
kathethati. "vangisa aham etampi janami, ito uttaritarampi janami"ti vatva:-
     "cutim yo vedi sattanam  upapattinca sabbaso
     asattam sugatam buddham   tamaham brumi brahmanam.
     Yassa gatim na jananti  deva gandhabbamanusa
     khinasavam arahantam    tamaham brumi brahmanan"ti 2-
ima dve gatha abhasi. Vangiso "tenahi bho gotama tam vijjam me detha"ti
apacitim dassetva satthu santike nisidi. Sattha "amhehi samanalingassa dema"ti
aha. Vangiso "yankinci katva maya imam mantam gahetum vattati"ti brahmane
@Footnote: 1 cha.Ma. antam 2 khu.dhamMa. 25/419,420,649,650/90,460
Aha "tumhe mayi pabbajante ma cintayittha, aham mantam ugganhitva sakalajambudipe
jetthako bhavissami, tumhakampi tena bhaddakameva bhavissati"ti mantatthaya satthu
santikam upasankamitva pabbajjam yaci. Tada ca thero nigrodhakappo bhagavato santike
thito hoti, tam bhagava anapesi "nigrodhakappa imam pabbajehi"ti. So satthu
anaya tam pabbajesi. Athassa sattha "mantaparivaram tava ugganhahi"ti dvattimsa-
karakammatthanam vipassanakammatthananca acikkhi. So dvattimsakaram sajjhayantova
vipassanam patthapesi. Brahmana vangisam upasankamitva "kim bho vangisa samanassa
gotamassa santike sippam sikkhitanti pucchimsu. Kim sippasikkhanena, gacchatha tumhe,
na mayham tumhehi kattabbakiccanti. Brahmana "tvampi dani samanassa gotamassa
vasam apanno, mayaya avattito, kim mayam tava santike karissama"ti 1- agata-
maggeneva pakkamimsu. Vangisatthero vipassanam vaddhetva arahattam sacchakasi. Tena
vuttam apadane 2-:-
     "padumuttaro nama jino   sabbadhammesu cakkhuma
      ito satasahassamhi     kappe uppajji nayako.
      Yathapi sagare ummi 3-  gagane viya taraka
      evam pavacanam tassa    arahantehi cittitam.
      Sadevasuranagehi     manujehi purakkhato
      samanabrahmanakinne    janamajjhe jinuttamo.
      Pabhahi anuranjanto    loke lokantagu jino
      vacanena vibodhento    veneyyapadumani so.
      Vesarajjehi sampanno   catuhi purisuttamo
      pahinabhayasarajjo     khemappatto visarado.
@Footnote: 1 Si. carissamati  2 khu.apa. 33/134/229 vangisattherapadana (sya)
@3 cha.Ma. umi
      Asabham pavaram thanam     buddhabhuminca kevalam
      patijanati lokaggo    natthi sancodako kvaci.
      Sihanadamasambhitam      nadato tassa tadino
      devo naro va brahma va pativatta na vijjati.
      Desento pavaram dhammam   santarento sadevakam
      dhammacakkam pavatteti    parisasu visarado.
      Patibhanavatam aggam     savakam sadhusammatam
      gunam bahum pakittetva    etadagge thapesi tam.
      Tadaham hamsavatiya     brahmano sadhusammato
      sabbavedavidu jato    vangiso 1- vadisudano.
      Upecca tam mahaviram    sutva tam dhammadesanam
      pitivaram patilabhim      savakassa gune rato.
      Nimantayitva 2- sugatam   sasamgham lokanandanam
      sattaham bhojayitvaham    dussehacchadayim tada.
      Nipacca sirasa pade    katokaso katanjali
      ekamantam thito hattho   santhavim jinamuttamam.
      Namo te vadisudana 3-   namo te isisattama
      namo te sabbalokagga   namo te abhayam kara.
      Namo te maramathana    namo te ditthisudana
      namo te santisukhada    namo te saranam kara.
      Anathanam bhavam natho    bhitanam abhayappado
      vissasam bhumisantanam 4-   saranam saranesinam.
      Evamadihi sambuddham    santhavitva mahagunam
      avocam vadisurassa 5-   gatim pappomi bhikkhuno.
@Footnote: 1 cha.Ma. vagiso 2 cha.Ma. nimantetvava 3 cha.Ma. vadimaddana
@4 cha.Ma. vissamabhumi santanam 5 cha.Ma. vadisudassa
      Tada avoca bhagava    anantapatibhanava
      yo so buddham abhojesi   sattaham sahasavakam.
      Gunanca me pakittesi    pasanno sehi panibhi
      eso patthayate thanam   vadisurassa bhikkhuno.
      Anagatamhi addhane    lacchase tam manoratham
      devamanusasampattim     anubhotva anappakam.
      Satasahassito kappe    okkakakulasambhavo
      gotamo nama gottena   sattha loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dayado   oraso dhammanimmito
      vangiso nama namena   hessati satthu savako.
      Tam sutva mudito hutva   yavajivam tada jinam
      paccayehi upatthasim    mettacitto tathagatam.
      Tena kammena sukatena   cetanapanidhihi ca
      jahitva manusam deham    tavatimsam aganchaham. 1-
      Pacchime ca bhave dani   paribbajakule 2- aham
      paccha jato 3- yada asim jatiya sattavassiko.
      Sabbavedavidu jato    vadasatthavisarado
      vaggussaro 4- cittakathi   paravadappamaddano.
      Vange jatoti vangiso   vacane issaroti va
      vangiso iti me namam   aggampi 5- lokasammatam.
      Yadaham vinnutam patto    thito pathamayobbane
      tada rajagahe ramme   sariputtamahaddasam. 6-
@Footnote: 1 cha.Ma. tusitam agamasaham 2 cha.Ma. jato vippakule 3 cha.Ma. paccajato
@4 cha.Ma. vadissaro   5 cha.Ma. abhavi  6 pali. sariputtanca addasam
      Pindaya vicarantam tam    pattapanim susamvutam
      alolakkhim mitabhanim     yugamattam udikkhatam. 1-
      Tam disva vimhito hutva  avocam mamanucchavam
      kanikaramva nicitam      cittam gathapadam aham.
      Acikkhi so me sattharam  sambuddham lokanayakam
      tada so pandito dhiro   uttarim samavoca me.
      Viragasamhitam vakyam     katva duddasamuttamam
      vicittapatibhanehi     tosito tena tadina.
      Nipacca sirasa pade    pabbajehiti mam bravi
      tato mam sa mahapanno   buddhasetthamupanayi.
      Nipacca sirasa pade    nisidim satthu santike
      mamaha vadatam settho    kacci vangisa janasi.
      Kinci sippanti tassaham   janamiti ca abravim
      matasisam vanacchuddham     api barasavassikam
      tava vijjavisesena    sace sakkosi vacaya.
      Amoti me patinnate   tini sisani dassayi
      atho nirayadevesu 2-   upapanne avacayim.
      Tada khinasavasseva    sisam dassesi nayako
      tatoham vihatarambho    pabbajjam samayacisam.
      Pabbajitvana sugatam     santhavami tahim tahim
      tato mam kabbavittosi    ujjhayantiha bhikkhavo.
      Tato vimamsanattham me    aha buddho vinayako
      takkitanam ima gatha 3-  thanaso patibhanti va. 4-
@Footnote: 1 cha.Ma. nidakkhitam  2 cha.Ma. nirayanaradevesu  3 cha.Ma. takkika panima gatha
@4 cha.Ma. tam
      Na kabbavittoham vira   thanaso patibhanti mam
      tenahi dani vangisa    thanaso santhavahi mam.
      Tadaham santhavim dhiram    gathahi isisattamam
      thanaso me tada tuttho  jino agge thapesi mam.
      Patibhanena cittena    annesamatimannaham
      pesale tena samviggo   arahattamapapunim.
      Patibhanavatam aggo    anno koci na vijjati
      yathayam bhikkhu vangiso   evam dharetha bhikkhavo.
      Satasahasse katam kammam   phalam dassesi me idha
      sumutto saravegova    kilese jhapayim mama. 1-
      Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
      nagova bandhanam chetva  viharami anasavo.
      Svagatam vata me asi   buddhasetthassa santike
      tisso vijja anuppatta  katam buddhassa sasanam.
      Patisambhida catasso    vimokkhapi ca atthime
      chalabhinna sacchikata    katam buddhassa sasanan"ti.
   Araha pana hutva thero satthu santikam gacchanto cakkhupathato patthaya
candena, suriyena, akasena, mahasamuddena, sineruna pabbatarajena, sihena migaranna,
hatthinagenati tena tena saddhim upamento anekehi padasatehi sattharam
vannentova upagacchati, tena tam sattha samghamajjhe nisinno patibhanavantanam
aggatthane thapesi. Atha therena arahattappattito pubbe ca paccha ca tam tam
cittam agamma bhasita, theram uddissa anandattheradihi bhasita:-
@Footnote: 1 pali. kilesa jhapita mama
      [1218] "nikkhantam vata mam santam  agarasma anagariyam
         vitakka upadhavanti   pagabbha kanhato ime.
      [1219] Uggaputta mahissasa  sikkhita dalhadhammino
         samanta parikireyyum   sahassam apalayinam.
      [1220] Sacepi ettaka bhiyyo  agamissanti itthiyo
         neva mam byadhayissanti  dhammesvamhi 1- patitthito.
      [1221] Sakkhi hi me sutam etam  buddhassadiccabandhuno
         nibbanagamanam maggam    tattha me nirato mano.
      [1222] Evance mam viharantam   papima upagacchasi
         tatha maccu karissami   na me maggam udikkhasi. 2-
          [1223] Aratinca ratinca pahaya
              sabbaso gehasitanca vitakkam
              vanatham na kareyya kuhinci
              nibbanatho avanatho sa bhikkhu.
          [1224] Yamidha pathavinca vehasam
              rupagatam jagatogadham kinci
              parijiyyati 3- sabbamaniccam
              evam samecca caranti mutatta.
          [1225] Upadhisu jana gadhitase
             ditthasute patighe ca mute ca
             ettha vinodaya chandamanejo
             yo hettha na lippati muni tamahu.
@Footnote: 1 cha.Ma. dhamme samhi  2 cha.Ma. maggampi dakkhasi 3 cha.Ma. parijiyati
          [1226] Atha satthisita savitakka
             puthujjanataya adhamma nivittha
             na ca vattagatassa 1- kuhinci
             no pana dutthullabhani 2- sa bhikkhu.
          [1227] Dabbo cirarattasamahito
             akuhako nipako apihalu
             santam padamajjhagama muni
             paticca parinibbuto kankhati kalam.
          [1228] Manam pajahassu gotama
             manapathanca jahassu asesam
             manapathasmim sa mucchito
             vippatisarihuva cirarattam
          [1229] Makkhena makkhita paja
             manahata nirayam papatanti
             socanti jana cirarattam
             manahata nirayam upapanna.
          [1230] Na hi socati bhikkhu kadaci
             maggajino samma patipanno
             kittinca sukhancanubhoti
             dhammadasoti tamahu tathattam.
          [1231] Tasma akhilo idha padhanava
             nivaranani pahaya visuddho
             mananca pahaya asesam
             vijjayantakaro samitavi.
@Footnote: 1 cha.Ma. vaggagatassa 2 cha.Ma. dutthullagahi
      [1232] Kamaragena dayhami   cittam me paridayhati
         sadhu nibbapanam bruhi   anukampaya gotama.
      [1233] Sannaya vipariyesa   cittam te paridayhati
         nimittam parivajjehi    subham ragupasanhitam.
      [1234] Asubhaya cittam bhavehi  ekaggam susamahitam
         sati kayagata tyatthu   nibbidabahulo bhava.
      [1235] Animittanca bhavehi   mananusayamujjaha
         tato manabhisamaya   upasanto carissasi.
      [1236] Tameva vacam bhaseyya  yayattanam na tapaye
         pare ca na vihimseyya   sa ve vaca subhasita.
      [1237] Piyavacameva bhaseyya  ya vaca patinandita
         yam anadaya papani   paresam bhasate piyam.
      [1238] Saccam ve amata vaca  esa dhammo sanantano
         sacce atthe ca dhamme ca ahu 1- santo patitthita.
      [1239] Yam buddho bhasati vacam  khemam nibbanapattiya
         dukkhassantakiriyaya    sa ve vacanamuttama.
      [1240] Gambhirapanno medhavi   maggamaggassa kovido
         sariputto mahapanno  dhammam deseti bhikkhunam.
      [1241] Sankhittenapi deseti   vittharenapi bhasati
         salikayiva 2- nigghoso patibhanam udiyyati. 3-
      [1242] Tassa tam desayantassa   sunanta 4- madhuram giram
         sarena rajaniyena    savaniyena vagguna
         udaggacitta mudita   sotam odhenti bhikkhavo.
@Footnote: 1 cha.Ma. ahu 2 Ma. salikayeva  3 udirayi, sam.saga. 15/214/229
@4 cha.Ma. sunanti
      [1243] Ajja pannarase visuddhiya bhikkhu pancasata samagata
         samyojanabandhanacchida   anigha khinapunabbhava iSi.
      [1244] Cakkavatti yatha raja  amaccaparivarito
         samanta anupariyeti   sagarantam mahim imam.
      [1245] Evam vijitasangamam    satthavaham anuttaram
         savaka payirupasanti   tevijja maccuhayino.
      [1246] Sabbe bhagavato putta  palapo ettha 1- na vijjati
         tanhasallassa hantaram  vande adiccabandhunam.
      [1247] Parosahassam bhikkhunam    sugatam payirupasati
         desentam virajam dhammam   nibbanam akutobhayam.
      [1248] Sunanti dhammam vimalam    sammasambuddhadesitam
         sobhati vata sambuddho   bhikkhusamghapurakkhato.
      [1249] Naganamosi bhagava   isinam isisattamo
         mahameghova hutvana   savake abhivassasi.
      [1250] Diva vihara nikkhamma  satthudassanakamyata
         savako te mahavira   pade vandati vangiso.
      [1251] Ummaggapatham marassa   abhibhuyya carati pabhijja khilani
         tam passatha bandhapamunca karam asitamva bhagaso pavibhajja.
          [1252] Oghassa hi nitharanattham 2-
             anekavihitam maggam akkhasi
             tasmim ca amate akkhate
             dhammadasa thita asamhiRa.
          [1253] Pajjotakaro ativijjha
             sabbathitinam atikkamamaddasa
@Footnote: 1 cha.Ma. palapettha 2 cha.Ma. nitaranattham
             Natva ca sacchikatva ca
             aggam so desayi dasaddhanam.
          [1254] Evam sudesite dhamme
             ko pama do vijanatam dhammam
             tasma hi tassa bhagavato sasane
             appamatto sada namassamanusikkhe.
      [1255] Buddhanubuddho yo thero  kondanno tibbanikkamo
         labhi sukhaviharanam    vivekanam abhinhaso.
      [1256] Yam savakena pattabbam   satthu sasanakarina
         sabbassa tam anuppattam   appamattassa sikkhato.
      [1257] Mahanubhavo tevijjo   cetopariyakovido
         kondanno buddhadayado  pade vandati satthuno.
      [1258] Nagassa passe asinam   munim dukkhassa paragum
         savaka payirupasanti   tevijja maccuhayino.
      [1259] Cetasa 1- anupariyeti  moggallano mahiddhiko
         cittam nesam samanvesam 2-  vippamuttam nirupadhim.
      [1260] Evam sabbangasampannam   munim dukkhassa paragum
         anekakarasampannam    payirupasanti gotamam.
          [1261] Cando yatha vigatavalahake nabhe
             virocati vitamalova 3- bhanuma
             evampi angirasa tvam mahamuni
             atirocasi 4- yasasa sabbalokam.
@Footnote: 1 te cetasa, sam.saga. 15/218/235  2 samannesam, sam.saga. 15/218/235
@3 vigatamalova, sam. saga. 15/219/236  4 ka. abhirocasi
      [1262] Kaveyyamatta vicarimha pubbe gama gamam pura puram
         athaddasama sambuddham    sabbadhammana paragum.
      [1263] So me dhammamadesesi   muni dukkhassa paragu
         dhammam sutva pasidimha   saddha no upapajjatha. 1-
      [1264] Tassaham vacanam sutva   khandhe ayatanani ca
         dhatuyo ca viditvana   pabbajim anagariyam.
      [1265] Bahunam vata atthaya    uppajjanti tathagata
         itthinam purisananca    ye te sasanakaraka.
      [1266] Tesam kho vata atthaya   bodhimajjhagama muni
         bhikkhunam bhikkhuninanca    ye niyamagataddasa.
      [1267] Sudesita cakkhumata    buddhenadiccabandhuna
         cattari ariyasaccani   anukampaya paninam.
      [1268] Dukkham dukkhasamuppadam    dukkhassa ca atikkamam
         ariyancatthangikam maggam   dukkhupasamagaminam.
      [1269] Evamete tatha vutta  dittha me te yatha tatha
         sadattho me anuppatto  katam buddhassa sasanam.
      [1270] Svagatam vata me asi   mama buddhassa santike
         suvibhattesu dhammesu    yam settham tadupagamim.
      [1271] Abhinnaparamippatto   sotadhatu visodhita
         tevijjo iddhipattomhi  cetopariyakovido.
          [1272] Pucchami sattharamanomapannam
             dittheva dhamme yo vicikicchanam chetta 2-
             aggalave kalamakasi bhikkhu
             nato yasassi abhinibbutatto.
@Footnote: 1 cha.Ma. udapajjatha 2 pali. chetva
          [1273] Nigrodhakappo iti tassa namam
             taya katam bhagava brahmanassa
             so tam namassam acari mutyapekkho 1-
             araddhaviriyo dalhadhammadasSi.
          [1274] Tam savakam sakka mayampi sabbe
             annatumicchama samantacakkhu
             samavatthita no savanaya sota 2-
             tuvam no sattha tvamanuttarosi.
          [1275] Chinda 3- no vicikiccham bruhi metam
             parinibbutam vedaya bhuripanna
             majjheva no bhasa samantacakkhu
             sakkova devana sahassanetto.
          [1276] Ye keci gantha idha mohamagga
             annanapakkha vicikicchathana 4-
             tathagatam patva na te bhavanti
             cakkhum hi etam paramam naranam.
          [1277] No ce hi jatu puriso kilese
             vato yatha abbhaghanam vihane
             tamovassa nivuto sabbaloko
             jotimantopi na pabhaseyyum.
          [1278] Dhira ca pajjotakara bhavanti
             tam tam aham dhira 5- tatheva manne
             vipassinam janamupagamimha
             parisasu no avikarohi kappam.
@Footnote: 1 cha.Ma. mutyapekho 2 Si. hetum  3 pali. chindeva
@4 pali.,Ma. vicikicchatthana  5 cha.Ma. vira
          [1279] Khippam giram eraya vaggu vaggum
             hamsova paggayha sanikam nikuja
             bindussarena suvikappitena
             sabbeva te ujjugata sunoma.
          [1280] Pahinajatimaranam asesam
             niggayha dhonam vadessami dhammam
             na kamakaro hi puthujjananam
             sankheyyakarova 1- tathagatanam.
          [1281] Sampannaveyyakaranam tavedam
             samujjupannassa samuggahitam
             ayamanjali pacchimo suppanamito
             ma mohayi janamanomapanna.
          [1282] Paroparam ariyadhammam viditva
             ma mohayi janamanomaviriya
             varim yatha ghammani ghammatatto
             vacabhikankhami sutam pavassa.
          [1283] Yadatthikam brahmacariyam acari 2-
             kappayano kaccissatam amogham
             nibbayi so adu saupadiseso
             yatha vimutto ahu tam sunoma.
          [1284] Acchecchi tanham idha namarupe (iti bhagava)
             kanhassa sotam digharattanusayitam
             atari jatim maranam asesam
             iccabravi bhagava pancasettho.
@Footnote: 1 cha.Ma. sankheyyakaro ca  2 cha.Ma. acari
      [1285] Esa sutva pasidami    vaco te isisattama
         amogham kira me puttham    na mam vancesi brahmano.
      [1286] Yatha vadi tatha kari   ahu buddhassa savako
         acchecchi maccuno jalam   tatam mayavino dalham.
      [1287] Addasa bhagava adim    upadanassa kappiyo
         accaga 1- vata kappano  maccudheyyam suduttaram.
      [1288] Tam devadevam vandami    puttam te dvipaduttama
         anujatam mahaviram     nagam nagassa orasan"ti
ima gatha sangitikale ekajjham katva sangaham aropita. Tattha "nikkhantam
vata mam santan"tiadayo panca gatha ayasma vangiso navo acirapabbajito
hutva viharam upagata alankatapatiyatta sambahula itthiyo disva uppannarago
tam vinodento abhasi.
   Tattha nikkhantam vata mam santam, agarasma anagariyanti agarato nikkhantam 2-
anagariyam pabbajitam mam samanam. Vitakkati kamavitakkadayo papavitakka. Upadhavantiti
mama cittam upagacchanti. Pagabbhati pagabbhiyayutta vasino. 3- "ayam gehato
nikkhamitva 4- pabbajito, nayimam anuddhamsitum yuttan"ti evam apariharato
nillajja. Kanhatoti kalato, lamakabhavatoti attho. Imeti tesam attano paccakkhata 5-
vutta.
   Asuddhajivino parivarayutta manussa uggakiccataya "ugga"ti vuccanti, tesam
putta uggaputta. Mahissasati mahaissasa. Sikkhitati dvadasa vassani
acariyakule uggahitasippa. Dalhadhamminoti dalhadhanuno. Dalhadhanu nama dvisahassa-
thamam vuccati. Dvisahassathamanti ca yassa aropitassa jiyaya bandho lohasisadinam
bharo dande gahetva yava kandapamana nabham ukkhittassa pathavito muccati.
@Footnote: 1 Ma. ajjhaga 2 Si. nikkhamantam  3 Si. sahasino  4 Ma. nikkhanto
@5 Si. attapaccakkhato
Samanta parikireyyunti samantato kande khipeyyum. Kittakati ce aha "sahassam
apalayinan"ti, yuddhe aparam mukhanam 1- sahassamattanam. Idam vuttam hoti:- sikkhita
katahattha ugga dalhadhanuno 2- mahissasa uggaputta sahassamatta kadacipi yuddhe
parajayam apatta appamatta samantato thatva thambham 3- upanissaya sacepi vasseyyum. 4-
Tadisehipi issasasahassehi samanta sare parikiriyante 5- susikkhito puriso dandam
gahetva sabbe sare attano sarire apatamane katva padamule pateyya. Tattha
ekopi issaso dve sare ekato khipanto nama natthi, itthiyo pana ruparammanadi-
vasena panca panca sare ekato khipanti, evam khipantiyo. Ettaka bhiyyoti imahi
itthihi bhiyyopi bahu itthiyo attano itthikuttahasabhavadito vidhamsenti. 6-
   Sakkhi hi me sutam etanti sammukha maya etam sutam. Nibbanagamanam magganti
lingavipallasena vuttam, nibbanagamimaggoti attho, vipassanam sandhayaha. Tattha
me nirato manoti tasmim vipassanamagge mayham cittam niratam.
   Evance mam viharantanti evam aniccaasubhajjhanabhavanaya ca vipassanabhavanaya
ca viharantam mam. Papimati kilesamaram alapati. Tatha maccu karissami, na me
maggam udikkhasiti maya katam maggam yatha na passasi, tatha maccu antam karissamiti
yojana.
   Aratincatiadika panca gatha attano santane uppanne aratiadike
vinodentena vutta. Tattha aratinti adhikusalesu dhammesu pantasenasanesu ca
ukkanthanam. Ratinti pancakamagunaratim. Pahayati pajahitva. Sabbaso gehasitanca
vitakkanti gehanissitam puttadaradipatisamyuttam nativitakkadinca micchavitakkam
anavasesato pahaya. Vanatham na kareyya kuhinciti ajjhattikabahirappabhede sabbasmim
vatthusmim tanham na
@Footnote: 1 Si. paramukhanam 2 Si. dalhadanvino 3 Ma. mamam  4 Si. sace kande pavasseyyum
@5 Ma. parikirante  6 Si. viddhamseyyunti
Kareyyam. Nibbanatho avanatho sa bhikkhuti yo hi sabbena sabbam nittanho, tato
eva katthacipi nandiya abhavato avanatho, so bhikkhu nama samsare bhayassa sammadeva
ikkhanataya bhinnakilesataya cati attho.
   Yamidha pathavinca vehasam, rupagatam jagatogadham kinciti yankinci idha pathavigatam
bhuminissitam vehasam vehasattham devalokanissitam rupagatam rupajatam ruppanasabhavam
jagatogadham lokikam bhavattayapariyapannam sankhatam. Parijiyyati sabbamaniccanti sabbam tam
jarabhibhutam, tato eva aniccam tato eva dukkham anattati evam tilakkhanaropanam aha.
Ayam therassa vipassanati 1- vadanti. Evam samecca caranti mutattati evam samecca
abhisamecca vipassanapannasahitaya maggapannaya pativijjhitva mutatta parinnatattabhava
pandita caranti viharanti.
   Upadhisuti khandhupadhiadisu. Janati andhaputhujjana. Gadhitaseti patibaddhacitta.
Ettha hi visesato kamagunupadhisu chando apanetabboti dassento aha ditthasute
patighe ca mute cati. Ditthasuteti ditthe ceva sute ca, rupasaddesuti attho.
Patigheti ghattite 2- photthabbe. Muteti vuttavasese mute, gandharasesuti vuttam
hoti. Saratthapakasaniyam "patighapadena gandharasa gahita, mutapadena photthabbarammanan"ti
vuttam. Ettha vinodaya chandamanejoti etasmim ditthadibhede pancakamagune kamacchandam
vinodehi, tatha sati sabbattha anejo avikappo bhavasi. Yo hettha na lippati muni tamahuti
yo hi ettha kamagune tanhalepena na lippati, tam moneyyadhammatthatta 3- "muni"ti
pandita vadanti. "atha satthisita"ti paliti adhippayena keci "satthidhammarammana-
nissita"ti attham vadanti. "atthasatthisita savitakka"ti pana pali, appakam
hi unam adhikam va na gananupagam hotiti. Atthasatthisitati dvasatthiditthigata-
sannissita micchavitakkati atthoti keci vadanti, ditthigatika ca
sattavasabhavaladdhim 4- ajjhupagatati
@Footnote: 1 cha.Ma. mahavipassanati  2 cha.Ma. ghattaniye 3 cha.Ma. moneyyadhammatthato
@4 Ma. attho, keci deva ditthigatika, na ca sattavasabhavaladdhim
Adhiccasamuppannavadam thapetva itaresam vasena "atha satthisita savitakka"ti vuttam.
Yatha hi tanhalepabhavena bhikkhuti vuccati, evam ditthilepabhavenapiti dassetum
"atha satthisita"tiadi vuttam. Puthujjanataya 1- adhamma nivitthati te pana
micchavitakka niccadigahavasena adhamma dhammato apeta puthujjanatayam
andhabale nivittha abhinivittha. Na ca vattagatassa kuhinciti yattha katthaci vatthusmim
sassatavadadimicchaditthivattagato tamladdhiko na ca assa bhaveyya. Atthakathayam pana "atha
satthisita savitakka, puthu janataya adhamma nivittha"ti padam uddharitva atha cha
arammananissita puthu adhammavitakka janataya nivitthati vuttam, tatha na ca vattagatassa
kuhinciti tesam vasena na katthaci kilesavattagato bhaveyyati ca vuttam. No pana
dutthullabhani sa bhikkhuti yo kilesehi dusitatta ativiya dutthullata ca
dutthullanam micchavadanam bhananasilo ca no assa no bhaveyya, so bhikkhu nama hotiti.
   Dabboti dabbajatiko pandito. Cirarattasamahitoti cirakalato patthaya
samahito. Akuhakoti kohannarahito asatho amayavi. Nipakoti nipuno cheko.
Apihaluti nittanho. Santam padamajjhagamati nibbanam adhigato. Moneyyadhamma-
samannagatato muni. Parinibbutoti arammanakaranavasena nibbanam paticca
saupadisesaya nibbanadhatuya parinibbuto. Kankhati kalanti idani anupadisesa-
nibbanatthaya kalam agameti. Na tassa kinci karaniyam atthi, yatha ediso
bhavissati, tatha attanam sampadetiti adhippayo.
   Manam pajahassutiadayo catasso gatha patibhanasampattim nissaya attano
pavattamanam manam vinodentena vutta. Tattha manam pajahassuti seyyamanadinavavidham
manam pariccaja. Gotamati gotamagottassa bhagavato savakatta attanam gotamagottam
katva alapati. Manapathanti manassa pavattitthanabhutam ayonisomanasikaraparikkhittam
@Footnote: 1 Si. puthujjanatayam
Jatiadim tappatibaddhakilesappahanena jahassu pajaha. Asesanti sabbameva. Manapathasmim
sa mucchitoti manavatthunimittam muccham apanno. Vippatisarihuva cirarattanti
imasmim manapathanuyogakkhane vitivatte pubbeva arahattam papunissa, "natthohamasmi"ti
vippatisari ahuva ahosi.
   Makkhena makkhita pajati suradina attanam ukkamsetva pare vambhetva 1-
paragunamakkhanalakkhanena makkhena pisitatta makkhi, puggalo hi yatha yatha paresam
gune makkheti, tatha tatha attano gune punjati nirakaroti nama. Manahatati
manena hataguna. Nirayam papatantiti nirayam upapajjanti.
   Maggajinoti maggena vijitakileso. Kittinca sukhancati vinnuhi pasamsitanca
kayikacetasikasukhanca. Anubhotiti patilabhati. Dhammadasoti tamahu tathattanti tam tathabhavam
sammapatipannam yathavato dhammadassiti pandita ahu.
   Akhiloti pancacetokhilarahito. Padhanavati sammappadhanaviriyasampanno. Visuddhoti
nivaranasankhatavalakapagamena visuddhamanaso. Asesanti navavidhampi manam aggamaggena
pajahitva. Vijjayantakaro samitaviti sabbaso samitakileso tividhaya vijjaya
pariyosanappatto hotiti attanam ovadati.
   Athekadivasam ayasma anando annatarena rajamahamattena nimantito
pubbanhasamayam tassa geham gantva pannatte asane nisidi ayasmata vangisena
pacchasamanena. Atha tasmim gehe itthiyo sabbalankarapatimandita theram upasankamitva
vanditva panham pucchanti, dhammam sunanti. Athayasmato vangisassa navapabbajitassa
arammanam pariggahetum asakkontassa visabhagarammane rago uppajji. So saddho
ujujatiko kulaputto "ayam me rago vaddhitva ditthadhammikam samparayikampi attham
@Footnote: 1 Si. badhento, Ma. vambhento
Naseyya"ti cintetva nisinnova 1- therassa attano pavattim avikaronto "kama-
ragena"ti gathamaha. Tattha yadipi kilesarajjanaparilaho kayampi 2- badhati, cittam
pana badhento cirataram badhetiti dassetum "kamaragena dayhami"ti vatva "cittam
me paridayhati"ti vuttam. Nibbapananti raganibbapanakaranam ragaparilahassa
nibbapanasamattham ovadam karotiti attho.
   Sannaya vipariyesatiadika gatha tena yacitena ayasmata anandena vutta.
Vipariyesati vipallasena usabhe subhanti pavattena viparitaggahena. Nimittanti
kilesajanakanimittam. Parivajjehiti pariccaja. Subham ragupasanhitanti ragavaddhanarammanam
subham parivajjento asubhasannaya parivajjeyya, sabbattha anabhiratisannaya. Tasma
tadubhayampi dassento "asubhaya"tiadimaha.
   Tattha asubhayati asubhanupassanaya. Cittam bhavehi ekaggam susamahitanti attano
cittavikkhepabhavena ekaggam arammanesu susamahitam appitam katva bhavehi tava
asubhanupassanam sukaram akkhamiti. Sati kayagata tyatthuti vuttakayagatasatibhavanaya
taya bhavita bahulikata hotuti attho. Nibbidabahulo bhavati attabhave sabbasminca
nibbedabahulo hohi.
   Nimittanca bhavehiti niccanimittadinam ugghatanena visesato aniccanupassana
animitta nama, 3- tato mananusayamujjahati tam bhavento maggapatipatiya aggamaggadhi-
gamena mananusayam samucchinda. Manabhisamayati manassa dassanabhisamaya ceva pahanabhisamaya
ca. Upasantoti sabbaso ragadinam santataya upasanto carissasi viharissasiti attho.
   Tameva vacantiadika catasso gatha bhagavata subhasitasutte 4- desite somanassa-
jatena therena bhagavantam sammukha abhitthavantena vutta. Yayattanam na tapayeti
@Footnote: 1 cha.Ma. yathanisinnova 2 Si. kayasmimpi 3 Si. animittam nama
@4 sam.saga. 15/213/227
Yaya vacaya hetubhutaya attanam vipatisarena na tapeyya na vihetheyya. 1- Pare ca na
vihimseyyati pare ca parehi bhindanto na vihetheyya. 2- Sa ve vaca subhasitati
sa vaca ekamsena subhasita nama, tasma tameva vacam bhaseyyati yojana.
Imaya gathaya apisunavacavasena bhagavantam thometi.
   Patinanditati patimukhabhavena nandita piyayita sampati ayatinca sunantehi
sampaticchita. Yam anadayati yam vacam bhasanto papani paresam appiyani anitthani
pharusavacanani anadaya aggahetva atthabyanjanamadhuram piyameva dipeti. Tameva piyavacam
bhaseyyati piyavacavasena abhitthavi.
   Amatati sadhubhavena amatasadisa. Vuttam hetam "saccam have sadhutaram rasanan"ti. 3-
Nibbanamatapaccayatta va amata. Esa dhammo sanantanoti ya ayam saccavaca
nama, esa porano dhammo cariya paveni. Idameva hi porananam acinnam,
yam te na alikam bhasimsu. Tenaha "sace atthe ca dhamme ca, ahu santo
patitthita"ti. Tattha sacce patitthitatta eva attano ca paresanca atthe patitthita,
atthe patitthitatta eva dhamme patitthita hontiti veditabba. Saccavisesanameva
va etam. Idam hi vuttam hoti:- sacce patitthita, kidise? atthe ca dhamme
ca, yam paresam atthato anapetatta attham anuparodhakaram, dhammato anapetatta dhammam
dhammikameva attham sadhetiti. Imaya gathaya saccavacavasena abhitthavi. Khemanti abhayam
nirupaddavam. Kena karanenati ce? nibbanapattiya dukkhassantakiriyaya, yasma
kilesanibbanam papeti, vattadukkhassa ca antakiriyaya samvattati, tasma khemanti
attho. Athava yam buddho nibbanapattiya va dukkhassantakiriyaya vati dvinnam
nibbanadhatunam atthaya khemamaggappakasanato khemam vacam bhasati. Sa ve vacana-
muttamati sa vaca sabbavacanam setthati evamettha attho datthabbo. Imaya
gathaya mantavacanavasena bhagavantam abhitthavanto arahattanikutena thomanam pariyosapeti.
@Footnote: 1 Si. na tapaye na badheyya 2 cha.Ma. na badheyya 3 sam.saga. 15/73/48 vittasutta
   Gambhirapannotiadika 1- tisso gatha ayasmato sariputtattherassa pasamsanavasena
vutta. Tattha gambhirapannoti gambhiresu khandhayatanadisu pavattaya nipunaya pannaya
samannagatatta gambhirapanno. Medhasankhataya dhammojapannaya samannagatatta
medhavi. "ayam duggatiya maggo, ayam sugatiya maggo, ayam nibbanassa maggo"ti
evam magge ca amagge ca kovidataya maggamaggassa kovido. Mahatiya savakaparami-
nanassa matthakam pattaya pannaya vasena mahapanno. Dhammam deseti bhikkhunanti
sammadeva pavattim nivattim 2- vibhavento bhikkhunam dhammam deseti. Tassa pana desanaya
pavattiakaram dassetum "sankhittenapi"tiadi vuttam.
   Tattha sankhittenapiti "cattarimani avuso ariyasaccani. Katamani cattari?
Dukkham ariyasaccam .pe. Imani kho avuso cattari ariyasaccani, tasma tihavuso
idam dukkhanti yogo karaniyo "ti evam sankhittenapi deseti. "katamancavuso dukkham
ariyasaccam jatipi dukkha"tiadina 3- nayena taneva vibhajanto vittharenapi bhasati.
Khandhadidesanasupi eseva nayo. Salikayiva nigghosoti yatha madhuram ambapakkam
sayitva pakkhehi vatam 4- datva madhuraravam niccharentiya salikaya nigghoso, evam
therassa dhammam kathentassa madhuro nigghoso hoti. Dhammasenapatissa hi pittadinam
vasena apalibuddhavacanam hoti, ayadandena pahatakamsatalako viya saddo niccharati.
Patibhanam udiyyatiti kathetukamyataya sati samuddato viciyo viya uparupari anantam
patibhanam utthahati.
   Tassati dhammasenapatissa. Tanti dhammam desentassa. Sunantati yam no thero
katheti, tam no sossamati adarajata sunanta. Madhuranti ittham. Rajaniyenati
kantena. Savaniyenati kannasukhena. Vaggunati matthena manoharena. Udaggacittati
odagyapitiya vasena udaggacitta alinacitta. Muditati amodita pamojjena
samannagata. Odhentiti avadahanti annaya cittam upatthapenta sotam upanenti.
@Footnote: 1 cha.Ma. adikati padam na dissati 2 Si. pattinivattiyo
@3 Ma.upari. 14/373/317 saccavibhangasutta 4 Si.,Ma. talam
   Ajja pannarasetiadika catasso gatha pavaranasuttantadesanaya 1- sattharam maha-
bhikkhusamghaparivutam nisinnam disva thomentena vutta. Tattha pannaraseti ekasmim 2-
hi samaye bhagava pubbarame nisidanto sayanhasamaye sampattaparisaya kalayuttam samayayuttam
dhammam desetva udakakotthake gattani parisincitva vatthanivasano 3- ekamsam
sugatamahacivaram katva migaramatupasade majjhimathambham nissaya pannattavarabuddhasane
nisiditva 4- samantato nisinnam bhikkhusamgham anuviloketva tadahuposathe pavaranadivase
nisinno hoti, imasmim pannarasiuposatheti attho. Visuddhiyati visuddhatthaya
visuddhipavaranaya. Bhikkhu pancasata samagatati pancasatamatta bhikkhu sattharam
parivaretva nisajjavasena ceva ajjhasayavasena ca samagata. Te ca samyojanabandhanacchidati
samyojanasankhate santanassa bandhanabhute kilese chinditva thita, tato eva anigha
khinapunabbhava isiti kilesadukkhabhavena niddukkha khinapunabbhava, asekkhanam
silakkhandhadinam esitabhavena isiti.
   Vijitasangamanti vijitakilesasangamatta vijitamarabalatta vijitasangamam.
Satthavahanti atthangike ariyamaggarathe aropetva veneyyasatte vaheti
samsarakantarato uttaretiti bhagava satthavaho. Tenaha brahma sahampati "utthehi vira
vijitasangama, satthavaha"ti, 5- tam satthavaham anuttaram sattharam savaka payirupasanti.
Tevijja maccuhayinoti evarupehi savakehi parivarito cakkavatti viya raja
amaccaparivarito janapadacarikavasena samanta anupariyetiti yojana.
   Palapoti tuccho antosararahito, silarahitoti attho. Vande adiccabandhunanti
adiccabandhum sattharam dasabalam vandamiti vadati.
   Parosahassantiadika catasso gatha nibbanapatisamyuttaya dhammiya kathaya
bhikkhunam dhammam desentam bhagavantam thomentena vutta. Tattha parosahassanti
@Footnote: 1 sam.saga. 15/215/230 2 cha.Ma. yasmim 3 cha.Ma. vatthanivasano, Si. nivatthanivasano
@4 Ma. nisinno  5 vi.maha. 4/8/8 mahakhandhaka
Atirekasahassam, addhatelasani bhikkhusahassani sandhaya vuttam. Akutobhayanti nibbane
kutocipi bhayam natthi, nibbanam pattassa ca kutocipi bhayam natthiti nibbanam akutobhayam
nama.
   "agum na karoti"tiadina 1- vuttakaranehi bhagava nagoti vuccatiti naganamosi
bhagavati. Isinam isisattamoti savakapaccekabuddhaisinam uttamo isi, vipassisamma-
sambuddhato patthaya isinam va sattamako isi. Mahameghovati savakapaccekabuddha-
isinam uttamo isi, vipassisammasambuddhato patthaya isinam va sattamako isi.
Mahameghovati catuddipikamahamegho viya hutva.
   Diva viharati patisallanatthanato. Savako te mahavira, pade vandati
vangisoti idam thero arahattam patva attano visesadhigamam pakasento vadati.
   Ummaggapathantiadika catasso gatha bhagavata "kim nu te vangisa ima
gathayo pubbe parivitakkita, udahu thanaso ceta patibhanti"ti pucchitena thanaso
patibhantiti dassentena vutta, kasma panevam tam bhagava avoca? samghamajjhe kira
katha udapadi "vangisatthero vissatthagantho neva uddesena, na paripucchaya, na
yonisomanasikarena kammam karoti. Katham 2- bandhanto vannapadani 3- karonto vicarati"ti.
Atha bhagava "ime bhikkhu vangisassa patibhanasampattim na jananti, ahamassa patibhanasampattim
janapessami"ti cintetva "kim nu kho vangisa"tiadina pucchati. Ummaggapathanti
anekani kilesuppajjanapathani. 4- Vattappasutapathataya hi pathanti vuttam. Pabhijja
khilaniti ragadikhilani panca bhinditva carasi. Tam passathati tam 5- evam abhibhuyya
ca chinditva ca carantam buddham passatha. Bandhapamuncakaranti bandhanamocanakaram. 6- Asitanti
anissitam. Bhagaso patibhajjati satipatthanadikotthasato dhammam patibhajjaniyam katva.
Pavibhajjatipi patho, uddesadikotthasato pakarena vibhajitva vibhajitva dhammam
desetiti attho.
@Footnote: 1 khu.sutta. 25/528/437 sabhiyasutta  2 cha.Ma. gatham  3 Si. cunniyapadani
@4 Si. kilesummujanapathani 5 cha.Ma. ayam patho na dissati   6 Ma. bandhanapamuncakaram
   Oghassati kamadicaturoghassa. Anekavihitanti satipatthanadivasena anekavidham
atthatimsaya va kammatthanam vasena anekappakaram amatavaham maggam akkhasi abhasi.
Tasmim ca amate akkhateti tasmim tena akkhate amate amatavahe. Dhammadasati dhammassa
passitaro. Thita asamhirati kenaci asamhariya hutva patitthita. Ativijjhati
ativijjhitva. Sabbathitinanti sabbesam ditthitthananam vinnanatthitinam va.
Atikkamamaddasati atikkamabhutam nibbanam addasa. Agganti uttamam dhammam. Aggeti va
patho, pathamataranti attho. Dasaddhananti pancavaggiyanam aggam dhammam agge va
adito desayiti attho.
   Tasmati yasma "esa dhammo sudesito"ti janantena pamado na katabbo,
tasma anusikkheti tisso sikkha vipassanapatipatiya maggapatipatiya ca sikkheyya.
   Buddhanubuddhotiadika tisso gatha ayasmato annakondannattherassa
thomanavasena vutta. Tattha buddhanubuddhoti buddhanam anubuddho. Buddha hi pathamam
cattari saccani bujjhimsu, paccha thero sabbapathamam, tasma buddhanubuddhoti. Thirehi
silakkhandhadihi samannagatatta thero, akuppadhammoti attho. Tibbanikkamoti dalha-
viriyo. Sukhaviharananti ditthadhammasukhaviharanam. Vivekananti tinnampi vivekanam.
Sabbassa tanti yam sabbasavakena pattabbam, assa anena tam anuppattam. Appamattassa
sikkhatoti appamattena hutva sikkhantena.
   Tevijjo cetopariyakovidoti chasu abhinnasu catasso vadati, itara dve
yadipi na vutta, thero pana chalabhinnova. Yasma theram himavante chaddantadahato
agantva bhagavati paramanipaccakaram dassetva vandantam disva pasannamanaso bhagavato
sammukha theram abhitthavantena ima gatha vutta, tasma "kondanno buddhadayado,
pade vandati satthuno"ti vuttam.
   Nagassa passetiadika tisso gatha pancahi bhikkhusatehi saddhim sabbeheva
arahantehi bhagavati kalasilayam viharante ayasma mahamoggallano tesam bhikkhunam
cittam samanvesanto arahattaphalavimuttim passittha. Tam 1- disva ayasma vangiso
bhagavantam there ca abhitthavanto abhasi. Tattha nagassa passeti isigilipabbatassa passe
kalasilayam. Asinanti nisinnam.
   Cetasati attano cetopariyananena. Cittam nesam samanvesanti tesam khinasava-
bhikkhunam cittam samanvesanto. Anupariyetiti anukkamena paricchindati.
   Evam sabbangasampannam "munim dukkhassa paragun"ti vuttaya satthusampattiya
ceva "tevijja maccuhayino"ti vuttaya savakasampattiya cati sabbehi angehi
sampannam samannagatam. Muninti hi imina padena monasankhatena nanena satthu
anavasesaneyyavabodho vuttoti anavaranananena dasabalananadinam sangaho kato
hoti, tenassa nanasampadam dasseti. Dukkhassa paragunti imina pahanasampadam.
Tadubhayena ca satthu anubhavasampadadayo 2- dassita honti. Tevijja maccuhayinoti
imina savakanam nanasampattidipanena ca nibbanadhatuya adhigamadipanena ca padadvayena
satthusavakasampatti dassita hoti. Tatha hi yathavuttamattham pakatataram katum
"munim dukkhassa paragum, anekakarasampannam, payirupasanti gotaman"ti vuttam. Tattha
anekakarasampannanti anekehi akarehi sampannam, anekakaragunasamannagatanti
attho.
   Cando yathati gatha bhagavantam cammanagare gaggaraya pokkharaniya tire
mahata bhikkhusamghena anekehi ca devanagasahassehi parivutam attano vannena ca
yasasa ca virocamanam disva somanassajatena abhitthavantena vutta. Tattha cando
yatha vigatavalahake nabheti yatha saradasamaye apagatavalahake valahakasadisena annena
@Footnote: 1 cha.Ma. te  2 Si. anubhavadisampada
Ca mahikadina upakkilesena vimutte akase punnacando virocati, vitamalova
bhanumati teneva valahakadiupakkilesavigamena vigatamalo bhanuma suriyo yatha virocati.
Evampi angirasa tvanti evam angehi niccharanajutihi jutimante tvampi mahamuni
bhagava atirocasi attano yasasa sadevakam lokam atikkamitva virocasiti.
   Kaveyyamattatiadika dasa gatha arahattam patva attano patipattim paccavekkhitva
satthu attano ca gune vibhaventena vutta. Tattha kaveyyamattati
kaveyyena kabbakaranena 1- matta manita sambhavita gunodayam apanna. Addasamati
addasimha.
   Addha no upapajjathati ratanattayam addha amhakam upakaratthaya upapajji.
   Vacananti saccapatisamyuttam dhammakatham. Khandhe ayatanani ca dhatuyo cati pancakkhandhe
dvadasayatanani attharasa dhatuyo ca. imasmim thane khandhadikatha vattabba,
sa visuddhimagge 2- vittharita evati tattha vuttanayeneva veditabba. Viditvanati
rupadivibhagadito aniccatadito pubbabhagananena janitva.
   Ye te sasanakarakati ye te satta tathagatanam sasanakaraka, tesam
bahunam atthaya vata uppajjanti tathagata.
   Ye niyamagataddasati niyamo eva niyamagatam, ye bhikkhu bhikkhuniyo ca
sammattaniyamam addasamsu adhigacchimsu, tesam atthaya vata bodhim sammasambodhim ajjhagama
muni bhagavati yojana.
   Sudesitati veneyyajjhasayanurupam sankhepato vittharato ca sutthu desita.
Cakkhumatati pancahi cakkhuhi cakkhumata. Attahitakamehi araniyani karaniyani ariya-
bhavakarani, ariyassa va bhagavato saccaniti ariyasaccani. Dukkhantiadi tesam
@Footnote: 1 Ma. kabyakarakena 2 visuddhi. 3/1 khandhaniddesa
Ariyasaccanam sarupadassanam, imasmim thane ariyasaccakatha vattabba, sa sabbakarato
visuddhimagge 1- vittharitati tattha vuttanayeneva veditabba. Evamete tathati ete
dukkhadayo ariyasaccadhamma evam dukkhadippakarena tatha avitatha anannatha. Vutta
dittha me te yatha tathati yatha satthara vutta, tatha maya dittha, ariyamagga-
nanena patividdhatta evam tesam. 2- Sadattho me anuppatto arahattam maya sacchikatam,
tato ca katam buddhassa bhagavato sasanam ovadanusitthiyam anupatittho. 3-
   Svagatam vata me asiti suagamanam vata me ahosi. Mama buddhassa santiketi
mama sambuddhassa bhagavato santike samipe.
   Abhinnaparamippattoti channampi abhinnanam paramim ukkamsam adhigato. Imina
hi padena vuttamevattham vivaritum "sotadhatu visodhita"tiadi vuttam.
   Pucchami sattharantiadika dvadasa gatha attano upajjhayassa parinibbutabhavam
pucchantena vutta, ayasmato nigrodhakappattherassa hi parinibbanakale
ayasma vangiso asammukha ahosi. Ditthipubbanca tena tassa hatthakukkuccadi,
pubbavasanavasena hi tadisanca ayasmato pilindavacchassa vasalavadena samudacaro viya
khinasavanampi hotiyeva. 4- Tena "parinibbuto nu kho me upajjhayo, udahu no"ti
uppannaparivitakko sattharam pucchi. Tena vuttam "upajjhayassa parinibbutabhavam
pucchantena vutta"ti. Tattha sattharanti ditthadhammikadihi veneyyanam anusasakam.
Anomapannanti omam vuccati parittam lamakam, na omapannam anomapannam, mahapannanti
attho. Dittheva dhammeti paccakkhameva, imasmimyeva attabhaveti attho.
Vicikicchananti samsayanam evarupanam va parivitakkanam chetta. 5- Aggalaveti
aggalavacetiyasankhate vihare. Natoti pakato. Yasassiti labhasakkarasampanno.
Abhinibbutattoti upasantasabhavo aparidayhamanacitto.
@Footnote: 1 visuddhi. 3/76 indriyasaccaniddesa 2 Si. tava tesam 3 Ma. anupatittha
@4 Si. tadisam hotiyeva 5 Ma. chedako
   Taya katanti tadise chayasampanne nigrodharukkhamule nisinnatta "nigrodha-
kappo"ti taya katam namam. Iti so yatha attana upalakkhitam tatha vadati. Bhagava
pana na nisinnatta eva tam tatha alapati, apica kho tattha arahattam pattattapi.
Brahmanassati jatim sandhaya vadati. So kira brahmanamahasalakula pabbajito.
Namassam acarinti namassamano vihasim. Mutyapekkhoti nibbane patitthito.
   Dalhadhammadassiti bhagavantam alapati. Dalhadhammam hi nibbanam abhijjanatthena,
tanca bhagava passi dassesi ca.
   Sakkatipi bhagavantameva kulanamena alapati. Mayampi sabbeti niravasesaparisam 1-
sanganhitva attanam dassento vadati. Samantacakkhutipi bhagavantameva sabbannuta-
nanena alapati. Samavatthitati samma avatthita, abhogam katva thita. Noti amhakam.
Savanayati imassa panhassa veyyakaranam 2- savanatthaya. Sotati sotadhatuya. 3-
Tuvam no sattha tvamanuttarositi thutivacanavasena vadati.
   Chinda no vicikicchanti vicikicchapatirupakam tam parivitakkam sandhayaha. Akusala-
vicikicchaya pana thero nibbicikicchova. Bruhi metanti bruhi me etam. Yam maya
yacitosi "tam savakam sakka mayampi sabbe annatumicchama"ti yacitova, tam
brahmanam parinibbutam vedaya bhuripanna. Majjheva no bhasati parinibbutam janitva
mahapanna bhagava majjheva amhakam sabbesam bhasa, yatha sabbe mayam janeyyama.
Sakkova devana sahassanettoti idam pana thutivacanameva, apicettha ayamadhippayo:-
yatha sakko sahassanetto devanam majjhe tehi sakkaccam sampaticchitavacanam 4- bhasati,
evam amhakam majjhe amhehi sampaticchitavacanam bhasati.
   Ye keciti imampi gatham bhagavantam thunanto vattukamatam janetum bhanati.
Tassattho:- ye keci abhijjhadayo gantha, tesam appahane sati mohavicikicchanam
@Footnote: 1 Si.,Ma. avasesaparisam  2 Si. imassa panhaveyyakaranassa
@3 Si. hetunti sotadhatum  4 Si.,Ma. sampaticchitavacano
Pahanabhavato mohamaggati ca, annanapakkhati ca, vicikicchathanati ca vuccanti,
sabbe te tathagatam patva tathagatassa desanabalena viddhamsita bhavanti nassanti.
Kimkarananti? cakkhum hi etam paramam naranam, yasma tathagato sabbaganthavidhamanena
Pannacakkhujananato naranam paramam cakkhunti vuttam hoti.
   No ce hi jatuti imampi gatham thunanto eva vattukamatam janento bhanati.
Tattha jatuti ekamsavacanam. Purisoti bhagavantam sandhayaha. Jotimantoti pannajoti-
sampanna sariputtadayo. Idam vuttam hoti:- yadi bhagava puratthimadibhedo vato
viya abbhaghanam desanavegena kilese vihaneyya, tato yatha abbhaghananivuto loko
tamova hoti ekandhakaro, evam sabbopi loko annananivuto tamova siya.
Ye capi ime idani jotimanto khayanti sariputtadayo, tepi na bhaseyyum
na dipeyyunti.
   Dhira cati imam pigatham purimanayenevaha. Tassattho:- dhira ca panditapurisa
pajjotakara bhavanti pannapajjotam uppadenti. Tam tasma aham tam dhira padhana-
viriyasamannagata bhagava tatheva manne dhiro pajjotakarotveva mannami, mayampi
vipassinam sabbadhamme yathabhutam passantam bhagavantam jananta eva upagamimha.
Tasma "parisasu no avikarohi kappam parinibbutova yatha nigrodhakappam avikarohi
pakasehiti.
   Khippan tiimampi gatham purimanayeneva aha. Tassattho:- bhagava khippam giram
eraya vaggu vaggum acirayamano 1- vacam bhasa vaggu manoharam. Hamsova yatha suvanna-
hamso gocaram parigganhanto jatassaravanasandam disva givam paggayha pakkhe uddhunitva
hatthatuttho 2- sanikam ataramano vaggum nikujati giram nicchareti, evamevam tvam sanikam
@Footnote: 1 potthakesu "ataramano"ti patho dissati
@2 potthakesu "hatthatutthena"ti patho dissati
Nikuja imina mahapurisalakkhanannatarena bindussarena sutthu vikappitena abhisankhatena,
ete mayam sabbe ujugata avikkhittamanasa hutva tava nikujam sunomati.
   Pahinajatimarananti idampi purimanayeneva aha. Tattha na sissatiti aseso,
tam asesam, sotapannadayo viya kinci asesetva pahinajatimarananti vuttam hoti.
Niggayhati nibandhitva, 1- dhonanti dhutasabbapapam. Vadessamiti kathapessami
dhammam. Na kamakaro hohi puthujjanananti puthujjanasekkhadinam tividhanam jananam kamakaro
natthi, te yam icchanti natum va vattum va, tam na sakkonti. Sankheyyakarova
tathagatananti tathagatanam pana vimamsakaro pannapubbangamakiriya, te yam icchanti
natum va vattum va, tam sakkontiyevati adhippayo.
   Idani tam sankheyyakaram pakasento "sampannaveyyakaranan"ti gathamaha.
Tassattho:- tatha hi tava bhagava idam samujjupannassa sabbattha appatihatabhavena
ujugatapannassa sammadeva vuttam pavattitam sampannaveyyakaranam "santatimahamatto satta-
talamattam abbhuggantva parinibbayissati, suppabuddho sakko sattame divase pathavim
pavisissati"ti evamadim samuggahitam sammadeva uggahitam aviparitam dittham, puna
sutthutaram anjalim panametva aha. Ayamanjali pacchimo suppanamitoti ayam aparopi
anjali sutthutaram panamito. Ma mohayi jananti ma no avacanena mohayi jananto
tassa 2- gatim, anomapannati bhagavantam alapati.
   Paroparanti imam pana gatham aparenapi pariyayena amohanameva yacanto aha.
Tattha paroparanti lokuttaralokiyavasena sundarasundaram dure santike va. Ariyadhammanti
catusaccadhammam. Viditvati pativijjhitva. Jananti sabbam neyyadhammam jananto.
Vacabhikankhamiti yatha ghammani ghammakale unhabhitatto puriso kilanto tasito
varim, evam te vacam abhikankhami. Sutam pavassati sutasankhatam saddayatanam pavassa
@Footnote: 1 Si. sutthu yacitva nibandhitva 2 Si. kappassa
Pagghara 1- munca pavatta. "sutassa vassatipi pali, 2- vuttapakarassa saddayatanassa
vutthim vassati attho.
   Idani yadisam vacam abhikankhati, tam pakasento "yadatthikan"ti gathamaha.
Tattha kappayanoti kappameva pujavasena vadati. Yatha vimuttoti "kim anupadi
sesaya nibbanadhatuya yatha asekkho, udahu saupadisesaya yatha sekkho"ti
va pucchati. Sesamettha pakatameva.
   Evam dvadasahi gathahi yacito bhagava tam byakaronto 3- "acchecchi"tiadimaha.
Tattha acchecchi tanham idha namarupe (iti bhagava) kanhassa sotam digharattanusayitanti
imasmim namarupe kamatanhadibheda tanha digharattam appahinatthena anusayita
kanhanamakassa manassa sotantipi vuccati, tam kanhassa sotabhutam digharattanusayitam
idha namarupe tanham kappayano chindi. Iti bhagavati idam pana sangitikaranam
vacanam. Atari jatim maranam asesanti so tam tanham chetva asesam jatimaranam
atari anupadisesaya parinibbayiti dasseti, iccabravi bhagava pancasetthoti ayasmata
vangisena puttho bhagava evam avoca pancahi saddhadihi indriyehi anannasadharanehi
cakkhuhi va settho, athava pancasetthoti pancahi siladihi dhammakkhandhehi, pancahi
va hetusampadadihi settho uttamo pavaroti sangitikaranamevidampi vacanam.
   Evam vutte bhagavato bhasitam abhinandamanaso ayasma vangiso "esa sutva"ti-
adika gathayo aha. Tattha pathamagathayam na mam vancesiti yasma parinibbuto,
tasma tassa parinibbutabhavam icchantam mam na vancesi, na visamvadesiti attho.
Sesam pakatameva.
   Dutiyagathayam yasma mutyapekkho vihasi, tasma tam sandhayaha "yatha vadi
tatha kari, ahu buddhassa savako"ti. Maccuno jalam tatanti tebhumikavatte vitthatam
@Footnote: 1 Si. panghara 2 Ma. pavassatipi pali  3 cha.Ma. viyakaronto
Vitthatam marassa tanhajalam. Mayavinoti bahumayassa. "tatha mayavino"tipi keci
pathanti, tesam yo anekahi mayahi anekakkhattum bhagavantam upasankami, tassa tatha
mayavinoti adhippayo.
   Tatiyagathaya adinti mulakaranam. Upadanassati vattassa. Vattam dalhehi
kammakilesehi upadatabbatthena "upadanan"ti vuttam. Tassa upadanassa adim
avijjatanhadibhedam karanam nanacakkhuna addasa. Kappo kappiyoti 1- evam vattum
vattati bhagavati adhippayena vadati. Accaga vatati atikkanto vata. Maccudheyyanti
maccu ettha dhiyyatiti maccudheyyam, tebhumikavattam, suduttaram accaga vatati
vedajato vadati.
   Idani satthari attano upajjhaye ca pasannamanaso pasannakaram vibhavento
"tam devadevan"ti osanagathamaha. Tattha tam devadevam vandamiti sammutidevo, upapatti-
devo, visuddhidevoti tesam sabbesampi devanam uttamadevataya 2- devadevam
dvipaduttama bhagava tam vandami. Na kevalam tamyeva, athakho tava 3- saccabhisambodhiya 4-
anudhammajatatta anujatam maravijayena mahaviriyataya mahaviram aguakaranadiatthena nagam
tava ure vayamajanitajatitaya orasam puttam nigrodhakappanca vandami.
   Evamete subhutiadayo vangisapariyosana dvisatam catusatthi ca mahathera idha
paliyam arulha, te sabbe yatha sammasambuddhassa 5- savakabhavena ekavidha.
Tatha asekkhabhavena, ukkhittapalighataya sankinnaparikkhataya, abbulhesikataya,
niraggalataya, pannaddhajataya, pannabharataya visamyuttataya, 5- dasasu ariyavasesu
vutthavasataya ca. Tatha hi te pancangavippahina chalangasamannagata ekarakkha
@Footnote: 1 Ma. kappiyo kappoti 2 Si. devata 3 Si. tam tava 4 Ma. saccabhisambodhi
@5-5 Si. savakaparikkhataya abbulhesikataya niraggalataya pannaddhajataya pannabhavena
@ekavidha tatha asekkhabhavena ukkhittapalighataya samkinnabharataya visannavuttataya
Caturapassena panunnapaccekasacca samayavayasatthesana anavilasankappa passaddha-
kayasankhara suvimuttacitta suvimuttapanna ca. 1- Iti evamadina nayena ekavidha.
   Ehibhikkhubhavena upasampanna, na ehibhikkhubhavena upasampannati duvidha.
Tattha annasi kondannappamukha pancavaggiyatthera, yasatthero, tassa sahayabhuta
vimalo subahu punnaji gavampatiti cattaro, aparepi tassa sahayabhuta pancapannasa,
timsa bhaddavaggiya, uruvelakassapappamukha sahassapuranajatila, dve aggasavaka,
tesam parivarabhuta addhaterasasata paribbajaka, coro angulimalattheroti sabbe
sahassam pannasadhikani tini satani ca honti. Tenetam vuccati:-
       "satattayam sahassanca    pannasanca punapare
       ete thera mahapanna sabbeva ehibhikkhuka"ti.
   Na kevalanca ete eva, athakho annepi bahu santi. Seyyathidam? selo
Brahmano, tassa antevasikabhuta tisatabrahmana, mahakappino, tassa parivarabhutam
purisasahassam, suddhodanamaharajena pesita kapilavatthuvasino dasasahassapurisa, maha-
bavariyabrahmanassa antevasikabhuta ajitadayo solasa sahassaparimanati. Evam
vuttato 2- anne na ehibhikkhubhavena upasampada, te pana saranagamanupasampada
ovadapatiggahanupasampada panhabyakaranupasampada natticatutthakammupasampadati
imehi catuhi akarehi laddhupasampada. Adito hi ehibhikkhubhavupagata thera,
tesam bhagava pabbajjam viya tihi saranagamaneheva upasampadampi anunnasi, ayam
saranagamanupasampada. Ya pana:-
   "tasmatiha te kassapa evam sikkhitabbam `tibbam me hirottappam, paccupatthitam
bhavissati theresu navesu majjhimesu'ti, evam hi te kassapa sikkhitabbam. Tasmatiha
@Footnote: 1 an.dasaka. 24/19,20/23-4 2 Si. eva, vuttehi
   Te kassapa evam sikkhitabbam `yankinci dhammam sunissami kusalupasamhitam, sabbam
   tam atthim katva manasi karitva sabbacetasa samannaharitva ohitasoto
   dhammam sunissami'ti, evam hi te kassapa sikkhitabbam. Tasmatiha te kassapa
   evam sikkhitabbam `satasahagata ca me kayagata sati na vijahissati'ti, evam
   hi te kassapa sikkhitabban"ti. 1-
   Imassa ovadassa patiggahanena mahakassapattherassa anunnataupasampada, ayam
ovadapatiggahanupasampada nama. Ya pubbarame cankamantena bhagavata "uddhumatakasannati
va sopaka `rupasanna'ti va ime dhamma nanattha nanabyanjana, udahu ekattha
byanjanameva nanan"tiadina asubhanissitesu panhesu pucchitesu bhagavantam
upasankamantena sattavassikena sopakasamanerena "uddhumatakasannati va bhagava
`rupasanna'ti va ime dhamma ekattha, vissajjitesu "imina sabbannutananena
saddhim samsanditva ime panha byakata"ti araddhacittena bhagavata anunnataupasampada,
ayam panhabyakaranupasampada nama. Natticatutthakammupasampada pakatava. 2-
   Yatha ehibhikkhubhavena upasampada, na ehibhikkhubhavena upasampadati duvidha, evam
sammukhaparammukhabhedatopi duvidha. Ye hi satthu dharamanakale ariyaya jatiya
jata, te annasikondannadayo sammukhasavaka nama. Ye pana bhagavato parinibbanato
paccha adhigatavisesa, te satipi satthu dhammasarirassa paccakkhabhave satthu sarirassa
apaccakkhabhavato parammukhasavaka nama.
   Tatha ubhatobhagavimuttapannavimuttatavasena, idha paliyam agata pana ubhato
bhagavimutta evati veditabba. Vuttam hetam apadane:-
@Footnote: 1 sam.nidana. 16/154/210 civarasutta 2 ka. natticatutthakammupasampada pakata hotiyeva
     "vimokkhapi ca atthime chalabhinna sacchikata"ti.
   Tatha sapadananapadanabhedato, yesam hi purimesu sammasambuddhesu paccekabuddha-
buddhasavakesupi 1- punnakiriyavasena pavattitam savakaparamitasankhatam atthi apadanam,
te sapadana, seyyathapi apadanapaliyam agata theRa. Yesam pana tam natthi,
te anapadana.
   Kim pana sabbena sabbam pubbahetusampattiya vina saccabhisambodho sambhavatiti?
Na sambhavati. Na hi upanissayasampattirahitassa ariyamaggadhigamo atthi tassa
sudukkaradurabhisambhavasabhavato. Yathaha:- "tam kim mannatha bhikkhave katamam nu kho dukkarataram
va durabhisambhavataram va"tiadi. 2- Yadi evam kasma vuttam "yesam pana tam natthi,
te anapadana"ti. Nayidameva 3- datthabbam "ye sabbena sabbam upanissayasampattirahita,
te anapadana"ti tadisanam idha anadhippetatta. Yesam pana atiukkamsagatam apadanam
natthi, te idha "anapadana"ti vutta, na sabbena sabbam upanissayarahitayeva.
Tatha hi ime satta buddhuppadesu acchariyacinteyyagunavibhutivitthatam buddhanam
anubhavam passanta catuppamanikassa lokassa sabbathapi 4- pasadavahatta satthari
saddham patilabhanti. Tatha saddhammassavanena, savakanam sammapatipattidassanena, kadaci
mahabodhisattanam sammasambodhiya cittabhiniharadassanena, tesam santike ovadanu-
sasanapatilabhena ca saddhamme saddham patilabhanti, te tattha patiladdhasaddha yadipi
samsare nibbane ca adinavanisamse 5- passanti, maharajakkhataya pana yogakkhemam
anabhisambhunanta antarantara vivattupanissayam kusalabijam attano santane ropentiyeva
sappurisupanissayabahukarabhavato 6- tenaha 7-:-
       "yadimassa lokanathassa    virajjhissama sasanam
       anagatamhi addhane    hessama sammukha imam.
@Footnote: 1 Si. paccekabuddhesu buddhasavakesu ca  2 sam.maha. 19/1115/394 valasutta
@3 cha.Ma. nayidamevam  4 Si. sabbadapi  5 Si. adinave anisamse ca
@6 cha.Ma. sappurisupanissayassa bahukarabhavato 7 khu.buddha. 33/2/423 dipankarabuddhavamse
       Yatha manussa nadim taranta  patitittham virajjhiya
       hetthatitthe 1- gahetvana uttaranti mahanadim.
       Evameva mayam sabbe    yadi muncamimam jinam
       anagatamhi addhane    hessama sammukha iman"ti.
   Evam vivattam uddissa uppaditakusalacittam satasahassadhikacatuasankheyyakalantare
vimokkhadhigamassa upanissayo na hotiti na sakka vattum. Pageva patthanavasena
adhikaram katva pavattitam. Evam duvidhapete.
   Aggasavaka mahasavaka pakatisavakati tividha. Tesu ayasma annasi-
kondanno, vappo, bhaddiyo, mahanamo, assaji, nalako, yaso, vimalo, subahu,
punnaji, gavampati, uruvelakassapo, nadikassapo, gayakassapo, sariputto, maha-
moggallano, mahakassapo, mahakaccayano, mahakotthito, mahakappino,
mahacundo, anuruddho, kankharevato, anando, nandako, bhagu, nando, kimbilo, 2-
bhaddiyo, rahulo, sivali, upali, dabbo, upaseno, khadiravaniyarevato, punno
mantaniputto, punno sunaparanto, sono kutikanno, sono koliviso, radho,
subhuti, angulimalo, vakkali, kaludayi, mahaudayi, pilindavaccho, 3- sobhito,
kumarakassapo, ratthapalo, vangiso, sabhiyo, selo, upavano, meghiyo, sagato,
nagito, lakundakabhaddiyo, pindolabharadvajo, mahapanthako, culapanthako, bakulo, 4-
kundadhano, 5- daruciriyo, yasojo, ajito, tissametteyyo, punnako, mettagu,
dhotako, upasivo, nando, hemako, todeyyo, kappo, jatukanni, bhadravudho,
udayo, posalo, mogharaja, pingiyoti ete asitimahasavaka nama.
   Kasma pana te eva thera "mahasavaka"ti vuccantiti? abhiniharassa mahantabhavato.
Tatha hi dve aggasavakapi mahasavakesu antogadha. Te hi
@Footnote: 1 ka. hetthatittham  2 cha.Ma. kimilo 3 Si.,Ma. pilindivaccho
@4 Si. bakkulo  5 Si.,Ma. kondadhano
Savakaparaminanassa matthakappattiya savakesu aggadhammadhigamena aggatthane thitapi
abhiniharamahantatasamannena "mahasavaka"tipi vuccanti. Itare pana pakatisavakehi satisaya-
mahabhinihaRa. Tatha hi te padumuttarassa bhagavato kale katapanidhana. Tato
eva satisayam abhinnasamapattisu vasino pabhinnapatisambhida ca. Kamam sabbepi
arahanto silavisuddhiadike sampadetva catusu satipatthanesu patitthitacitta satta
bojjhange yathabhutam bhavetva maggapatipatiya anavasesato kilese khepetva aggaphale
patitthahanti, tathapi yatha saddhavimuttato ditthippattassa pannavimutto ca ubhato-
bhagavimuttassa pubbabhagabhavanaviseso addha icchito viseso, evam abhinihara-
mahantatapubbayogamahantatahi attasantane satisayagunavisesassa nipphaditatta
siladigunehi mahanta savakati mahasavaka. Tesuyeva pana ye 1- bodhipakkhiyadhammesu
pamokkhabhavena dhurabhutanam sammaditthisammasamadhinam satisayakiccantarabhavanipphattiya
karanabhutaya tajjabhiniharabhinihataya sakkaccam nirantaram cirakalam samahitaya samma
patipattiya yathakkamam pannaya samadhismim ca ukkamsaparamippattiya savisesam
sabbagunehi aggabhave thita, te sariputtamoggallanatthera 2- satipi mahasavakatte
savakaparamiya matthake sabbasavakanam aggabhave thitatta abhiniharamahantabhavato pubba-
yogamahantabhavato ca "aggasavaka"icceva vuccanti. Ye pana ariyasavaka aggasavaka
viya ca mahasavaka viya ca na parimitava, athakho anekasata anekasahassa,
te pakatisavaka. Idha paliyam arulha pana parimitava gathavasena pariggahitatta.
Tathapi 3- mahasavakesupi keci idha paliyam narulha.
   Evam tividhapi te animittavimokkhadibhedato tividha, vimokkhasamadhigamavasenapi
tividha. Tayo hi ime vimokkha sunnato vimokkho, animitto vimokkho, appanihito
vimokkhoti. Te ca vimokkha sunnatadihi aniccanupassanadihi tihi anupassanahi
adhigantabba. Adito hi aniccadisu yena kenaci akarena vipassanabhiniveso
@Footnote: 1 Si. te 2 cha.Ma. sariputtamoggallana  3 Ma. tatha hi
Hoti. Yatha pana vutthanagaminiya vipassanaya aniccakarato sankha resammasantiya
maggavutthanam hoti, tada vipassana satipi raganimittadinam samugghatane sankhara-
nimittam pana sa na vissajjetiti nippariyayena animittanamam alabhamana attano
maggassa animittanamam datum na sakkontiti. Kincapi abhidhamme animittavimokkho
na uddhato, suttante pana ragadinimittanam samugghatena labbhatiti.
      "animittanca bhavehi    mananusayamujjaha
      tato manabhisamaya    upasanto carissasi"ti 1-
adina hi 2- vipassanaya animittavimokkhabhavo anuttarassa animittavimokkhabhavo ca
vutto. Yada vutthanagaminiya vipassanaya dukkhato sankhare sammasantiya magga-
vutthanam hoti, tada vipassana ragapanidhiadinam samugghatanena appanihitanamam
labhatiti appanihitavimokkham nama hoti. Tadanantaro ca 3- maggo appanihitavimokkho.
Yada pana vutthanagaminiya vipassanaya anattakarena sammasantiya maggavutthanam
hoti, tada vipassana attaditthiya samugghatanena sunnatanamam labhatiti sunnatavimokkham
nama hoti. Tadanantaro ca maggo sunnatavimokkho nama hoti. Imesu aggamaggabhutesu
tisu vimokkhesu imesam theranam keci animittavimokkhena mutta, keci appanihita-
vimokkhena, keci sunnatavimokkhena. Tena vuttam "animittavimokkhadibhedato tividha,
vimokkhasamadhigamenapi tividha"ti.
   Patipadavibhagena catubbidha. Catasso hi patipada dukkhapatipada dandhabhinna,
dukkhapatipada khippabhinna, sukhapatipada dandhabhinna, sukhapatipada
khippabhinnati. Tattha rupamukhadisu vipassanabhinivesesu yo rupamukhena vipassanam
abhinivisitva cattari mahabhutani pariggahetva upadarupam parigganhati arupam
parigganhati, ruparupam pana parigganhanto dukkhena kasirena kilamanto pariggahetum
@Footnote: 1 sam.saga. 15/212/227 anandasutta 2 Ma. tam   3 Si. ca-saddo na dissati
Sakkoti, tassa dukkhapatipada nama hoti, pariggahitaruparupassa pana vipassana-
parivase maggapatubhavadandhataya dandhabhinna nama hoti. Yopi ruparupam
pariggahetva namarupam vavatthapento dukkhena kasirena kilamanto vavatthapeti, vavatthapite
ca namarupe vipassanaparivasam vasanto cirena maggam uppadetum sakkoti, tassapi
dukkhapatipada dandhabhinna nama hoti. Aparo namarupampi vavatthapetva paccaye
parigganhanto dukkhena kasirena kilamanto parigganhati. Paccaye ca pariggahetva
vipassanaparivasam vasanto cirena maggam uppadeti, evampi dukkhapatipada
dandhabhinna nama hoti. Aparo paccayepi pariggahetva lakkhanani pativijjhanto
dukkhena kasirena kilamanto pativijjhati, patividdhalakkhano ca vipassanaparivasam vasanto
cirena maggam uppadeti, evampi dukkhapatipada dandhabhinna nama hoti. Aparo
lakkhananipi pativijjhitva vipassananane tikkhe sure pasanne vahante uppanna-
vipassananikantim pariyadiyamano dukkhena kasieerana 1- kilamanto pativijjhati, patividdha-
lakkhano ca vipassanaparivasam vasanto 1- cirena maggam uppadeti, evampi dukkha-
patipada dandhabhinna nama hoti. Yathavuttasuyeva patipadasu maggapatubhavassa khippataya
dukkhapatipada khippabhinna, tasam pana patipadanam akicchasiddhiyam maggapatubhavassa
dandhataya khippataya ca yathakkamam sukhapatipada dandhabhinna sukhapatipada
khippabhinna ca veditabba. Imasam catassannam patipadanam vasena aggamaggappattiya
theranam catubbidhata veditabba. Na hi patipadahi vina ariyamaggadhigamo atthi.
Tatha hi abhidhamme "yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim
.pe. Dukkhapatipadam dandhabhinnan"tiadina 2- patipadaya saddhimyeva ariyamaggo vibhatto,
tena vuttam "patipadavibhagena catubbidha"ti.
   Indriyadhikavibhagena pancavidha. Satipi nesam saccabhisambodhasamanne ekacce
thera saddhuttara seyyathapi thero vakkali, ekacce viriyuttara seyyathapi thero
@Footnote: 1-1 cha.Ma. kilamanto pariyadiyati, nikantinca pariyadiyitva vipassanaparivasam vasanto
@2 abhi.sangani. 34/277/84 cittuppadakanda
Mahasono koliviso, ekacce satuttara seyyathapi thero sobhito, 1- ekacce
samadhuttara seyyathapi thero culapanthako, ekacce pannuttara seyyathapi thero
anando. Tatha hi so gatimantataya atthakosalladivantataya 2- ca pasamsito, ayanca
vibhago pubbabhage labbhamanavisesavasena vutto. Aggamaggakkhane pana sesanampi
indriyanam ekasabhava icchitati.
   Tatha paramippatta, patisambhidappatta, chalabhinna, tevijja, sukkhavipassakati
pancavidha. Savakesu hi ekacce savakaparamiya matthakappatta yatha tam ayasma
sariputto ayasma ca mahamoggallano, ekacce atthapatisambhida dhammapatisambhida
niruttipatisambhida patibhanapatisambhidati imasam catunnam patisambhidanam vasena
patisambhidappatta, ekacce iddhividhananadinam abhinnanam vasena chalabhinna, ekacce
pubbenivasananadinam tissannam vijjanam vasena tevijja. Ye pana khanikasamadhimatte
thatva vipassanam patthapetva adhigataaggamagga, te adito antarantara ca samadhijena
jhanangena vipassanabbhantaram patisandhananam abhava sukkha vipassana etesanti
sukkhavipassaka nama. Ayanca vibhago savakanam sadharanabhavam upaparikkhitva vutto.
Idha paliyam agata nattheva sukkhavipassaka. Tenevaha:-
     "patisambhida catasso      vimokkhapica atthime
      chalabhinna sacchikata      katam buddhassa sasanan"tiadi.
Evam paramippattadivasena pancavidha.
    Animittadivasena chabbidha animittavimuttotiadayo.
    Saddhadhuro pannadhuroti duvidha. Tatha appanihitavimutto pannavimutto
cati. Evam animittavimuttadivasena ca pariyayavimuttabhedena sattavidha. Catusu hi
arupasamapattisu ekamekam padakam katva vipassanam arabhitva arahattam patta cattaro,
nirodhato vutthaya arahattam patto cati panca, ubhatobhagavimutta
@Footnote: 1 Si. sagato   2 Si.....mantataya
Saddhadhurapannadhuravasena dve pannavimuttati evam vimuttibhedena sattavidha.
   Dhurapatipadavibhagena atthavidha. Yo hi dukkhapatipadaya dandhabhinnaya niyyati,
so saddhadhurapannadhuravasena duvidho, tatha sesapatipadasupiti evam dhurapatipadavibhagena
atthavidha.
   Vimuttibhedena navavidha. Panca ubhatobhagavimutta, dve pannavimutta, panna-
vimuttiyam cetovimuttiyanca paramippatta dve aggasavaka cati evam navavidha.
   Vimuttivaseneva dasavidha. Catusu arupavacarajjhanesu ca ekamekam padakam katva
arahattam patta cattaro, sukkhavipassakoti panca pannavimutta, yathavutta ca
ubhatobhagavimutta cati evam vimuttibhedeneva dasavidha. Te yathavuttena dhurabhedena
bhijjamana visati honti. Patipadabhedena bhijjamana cattalisam honti. Puna patipada-
bhedena dhurabhedena ca bhijjamana asiti honti. Atha te sunnatavimuttadivibhagena
bhijjamana cattalisadhika dve satani 1- honti. Puna indriyadhikabhavena bhijjamana
dvisatuttaram sahassam hontiti. Evam attano gunavasena anekabhedavibhattesu
maggatthaphalatthesu ariyasavakesu ye attano patipattipavattiadike ca vibhaventi. Ye
"../../bdpicture/channa me kutika"tiadika 2- gatha udanadivasena abhasimsu. Te ca idha gathamukhena
sangaham arulha. Tenaha "sihanamva nadantanam .pe. Phusitva accutam padan"ti. 2-
Evamettha pakinnakakatha veditabba.
         Vangisattheragathavannana nitthita.
         Paramatthadipaniya theragathasamvannanaya
         mahanipatassa atthavannana nitthita.
      Badaratitthamahaviharavasina acariyadhammapalattherena kata
           theragathavannana nitthita.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 33 page 562-604. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=12997&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=12997&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=401              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=8643              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=8785              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=8785              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext book chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]