ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadī.2)

        362. 2. Lakuṇṭakabhaddiyattheragāthāvaṇṇanā 1-
   pare ambāṭakārāmetiādikā āyasmato lakuṇṭakabhaddiyattherassa gāthā. Kā
uppatti?
   ayaṃ kira padumuttarassa bhagavato kāle haṃsavatīnagare mahābhoge kule nibbattitvā
vayappatto satthu santike dhammaṃ suṇanto nisinno tasmiṃ khaṇe satthāraṃ ekaṃ
bhikkhuṃ mañjussarānaṃ aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ disvā sayampi taṃ ṭhānaṃ patthento
buddhappamukhassa bhikkhusaṃghassa mahādānaṃ datvā "aho vatāhampi anāgate ayaṃ bhikkhu
viya ekassa buddhassa sāsane mañjussarānaṃ aggo bhaveyyan"ti paṇidhānaṃ akāsi.
Bhagavā ca tassa anantarāyataṃ disvā byākaritvā pakkāmi.
   So tattha yāvajīvaṃ puññāni katvā devamanussesu saṃsaranto phussassa bhagavato
kāle cittapattakokilo hutvā rājuyyānato madhuraṃ ambaphalaṃ tuṇḍenādāya gacchanto
satthāraṃ disvā pasannamānaso "dassāmī"ti cittaṃ uppādesi. Satthā tassa cittaṃ
ñatvā pattaṃ gahetvā nisīdi. Kokilo dasabalassa patte ambapakkaṃ patiṭṭhāpesi.
Satthā taṃ paribhuñji. So kokilo pasannamānaso teneva pītisukhena sattāhaṃ vītināmesi,
tena ca puññakammena mañjussaro ahosi. Kassapasammāsambuddhakāle pana cetiye
āraddhe kiṃ pamāṇaṃ karoma. Sattayojanappamāṇaṃ. Atimahantametaṃ. Chayojanappamāṇaṃ.
Etampi atimahantaṃ. Pañcayojanaṃ catuyojanaṃ tiyojanaṃ dviyojananti vutte ayaṃ tadā
jeṭṭhavaḍḍhakī hutvā "etha bho anāgate sukhapaṭijaggiyaṃ kātuṃ vaṭṭatī"ti vatvā
rajjuyā parikkhipanto gāvutamatthake ṭhatvā "ekekaṃ mukhaṃ gāvutaṃ gāvutaṃ hotu,
cetiyaṃ ekayojanāvaṭṭaṃ yojanubbedhaṃ 2- bhavissatī"ti āha. Te tassa vacane aṭṭhaṃsu.
Iti appamāṇassa buddhassa pamāṇaṃ akāsīti. Tena pana kammena nibbattanibbattaṭ-
ṭhāne aññehi nīcatarappamāṇo hoti.
@Footnote: 1 cha.Ma. lakuṇḍakabhaddiyatthera....    2 Sī. hoti cetiyaṃ evaṃ tiyojanaṃ catuyojanaṃ
   So amhākaṃ satthu kāle sāvatthiyaṃ mahābhogakule nibbatti, bhaddiyotissa
nāmaṃ ahosi. Atirassatāya pana lakuṇṭakabhaddiyoti paññāyittha. So satthu santike
dhammaṃ sutvā paṭiladdhasaddho pabbajitvā bahussuto dhammakathiko hutvā madhurena sarena
paresaṃ dhammaṃ kathesi. Athekasmiṃ ussavadivase ekena brāhmaṇena saddhiṃ rathena
gacchantī aññatarā gaṇikā theraṃ disvā dantavidaṃsakaṃ 1- hasi. Thero tassā dantaṭṭhike
nimittaṃ gahetvā jhānaṃ uppādetvā taṃ pādakaṃ katvā vipassanaṃ paṭṭhapetvā
anāgāmī ahosi, so abhiṇhaṃ kāyagatāya satiyā viharanto ekadivasaṃ āyasmatā
dhammasenāpatinā ovadiyamāno arahatte patiṭṭhahi. Tena vuttaṃ apadāne 2-:-
      "padumuttaro nāma jino    sabbadhammāna pāragū 3-
      ito satasahassamhi     loke 4- uppajji nāyako.
      Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ      seṭṭhiputto mahaddhano
      jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ     saṃghārāmaṃ agacchahaṃ.
      Tadā so lokapajjoto   dhammaṃ desesi nāyako
      madhurassarānaṃ 5- pavaraṃ    sāvakaṃ abhikittayi.
      Taṃ sutvā mudito hutvā   kāraṃ katvā mahesino
      vanditvā satthuno pāde   taṃ ṭhānamabhipatthayiṃ.
      Tadā buddho viyākāsi    saṃghamajjhe vināyako
      anāgatamhi addhāne    lacchase taṃ manorathaṃ.
      Satasahassito kappe     okkākakulasambhavo
      gotamo nāma gottena 6-  satthā loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dāyādo   oraso dhammanimmito
      bhaddiyo nāma nāmena    hessati satthu sāvako.
@Footnote: 1 Ma. dantavivaraṇaṃ 2 khu.apa. 33/131/219 (syā) 3 cha.Ma. sabbadhammesu cakkhumā
@4 cha.Ma. kappe 5 cha.Ma. mañjussarānaṃ 6 ka. nāmena
      Tena kammena sukatena    cetanāpaṇidhīhi ca
      jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsamagacchahaṃ.
      Dvenavute ito kappe   phusso uppajji nāyako
      durāsado duppasaho     sabbalokuttamo jino.
      Caraṇena ca sampanno    brahā uju patāpavā
      hitesī sabbasattānaṃ     bahuṃ mocesi bandhanā.
      Nandārāmavane tassa    ahosiṃ phussakokilo
      gandhakuṭisamāsanne     ambarukkhe vasāmahaṃ.
      Tadā piṇḍāya gacchantaṃ    dakkhiṇeyyaṃ jinuttamaṃ
      disvā cittaṃ pasādetvā   mañjunābhinikūjahaṃ.
      Rājuyyānaṃ tadā gantvā   supakkaṃ kanakattacaṃ
      ambapiṇḍaṃ gahetvāna    sambuddhassopanāmayiṃ.
      Tadā me cittamaññāya    mahākāruṇiko jino
      upaṭṭhākassa hatthato    pattaṃ paggaṇhi nāyako.
      Adāsiṃ haṭṭhacittohaṃ     ambapiṇḍaṃ mahāmune
      patte pakkhippa pakkhehi   pañjaliṃ katvāna mañjunā.
      Sarena rajanīyena      savanīyena vaggunā
      vassanto buddhapūjatthaṃ    nīḷaṃ 1- gantvā nipajjahaṃ.
      Tadā muditacittaṃ maṃ     buddhapemagatāsayaṃ
      sakuṇagghi upāgantvā    ghātayī duṭṭhamānaso.
      Tato cutohaṃ tusite     anubhotvā mahāsukhaṃ
      manussayonimāgacchiṃ     tassa kammassa vāhasā.
      Imamhi bhaddake kappe    brahmabandhu mahāyaso
      kassapo nāma gottena   uppajji vadataṃ varo.
@Footnote: 1 pāli. niddaṃ
      Sāsanaṃ jotayitvā so    abhibhuyya kutitthiye
      vinayitvāna veneyye    nibbuto so sasāvako.
      Nibbute tamhi lokagge   pasannā janatā bahū
      pūjanatthāya buddhassa     thūpaṃ kubbanti satthuno.
      Sattayojanikaṃ thūpaṃ      sattaratanabhūsitaṃ
      kāressāma 1- mahesissa  iccevaṃ mantayanti te.
      Kikino kāsirājassa     tadā senāya nāyako
      hutvāhaṃ appamāṇassa    pamāṇaṃ cetiye vadiṃ.
      Tadā te mama vākyena   cetiyaṃ yojanuggataṃ
      akaṃsu naravīrassa      nānāratanabhūsitaṃ.
      Tena kammena sukatena    cetanāpaṇidhīhi ca
      jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsamagacchahaṃ.
      Pacchime ca bhave dāni    jāto seṭṭhikule ahaṃ
      sāvatthiyaṃ puravare     iddhe phīte mahaddhane.
      Purappavese sugataṃ     disvā vimhitamānaso
      pabbajitvāna na ciraṃ     arahattamapāpuṇiṃ.
      Cetiyassa pamāṇaṃ yaṃ     akariṃ tena kammunā
      lakuṇṭakasarīrohaṃ      jāto paribhavāraho.
      Sarena madhurenāhaṃ     pūjetvā isisattamaṃ
      mañjussarānaṃ bhikkhūnaṃ     aggattamanupāpuṇiṃ.
      Phaladānena buddhassa     guṇānussaraṇena ca
      sāmaññaphalasampanno     viharāmi anāsavo.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
@Footnote: 1 cha.Ma. karissāma
Aparabhāge aññaṃ byākaronto:-
   [466] "pare ambāṭakārāme   vanasaṇḍamhi bhaddiyo
      samūlaṃ taṇhamabbuyha     tattha bhaddova jhāyati. 1-
   [467] Ramanteke mudiṅgehi    vīṇāhi paṇavehi ca
      ahañca rukkhamūlasmiṃ     rato buddhassa sāsane.
   [468] Buddho ce me varaṃ dajjā  so ca labbhetha me varo
      gaṇhehaṃ sabbalokassa    niccaṃ kāyagatāsatin"ti
imā tisso gāthā abhāsi.
   Tattha pareti seṭṭhe adhike, visiṭṭheti attho. Adhikavācī hi ayaṃ parasaddo
"paraṃ viya mattāyā"tiādīsu 2- viya. Ambāṭakārāmeti evaṃnāmake ārāme, so kira
chāyūdakasampanno vanasaṇḍamaṇḍito ramaṇīyo hoti, tena "pare"ti visesetvā vutto.
"ambāṭakavane 3- ambāṭakehi abhilakkhitavane"ti ca vadanti. Vanasaṇḍamhīti vanagahane,
ghananicitarukkhagacchalatāsamūhe vaneti attho. Bhaddiyoti evaṃnāmako, attānameva thero
aññaṃ viya vadati. Samūlaṃ taṇhamabbuyhāti taṇhāya mūlaṃ nāma avijjā, tasmā
sāvijjaṃ taṇhaṃ aggamaggena samugghāṭetvāti attho. Tattha bhaddova jhāyatīti
lokuttarehi sīlādīhi bhaddo sundaro tasmiṃyeva vanasaṇḍe katakiccatāya diṭṭhadhammasukha-
vihāravasena aggaphalajhānena jhāyati.
   Phalasukhena ca jhānasamāpattīhi ca vītināmetīti attano vivekaratiṃ dassetvā
"ramanteke"ti gāthāyapi byatirekamukhena tamevatthaṃ dasseti. Tattha mudiṅgehīti
aṅgikādīhi murajehi. 4- Vīṇāhīti nandinīādīhi vīṇāhi. Paṇavehīti turiyehi
ramanti eke kāmabhogino, sā pana 5- tesaṃ rati anariyā anatthasaṃhitā. Ahañcāti ahaṃ pana,
ekako buddhassa bhagavato sāsane rato, tatoeva rukkhamūlasmiṃ rato abhirato viharāmīti
attho.
@Footnote: 1 pāli. jhiyāyati 2 Sī. attāyātiādīsu, i. attā viyātiādīsu
@3 Sī.,i. tena parena visesetvā vutte ambāṭake vane 4 Sī.,i. pokkharehi
@5 Ma. sāsane
   Evaṃ attano vivekābhiratiṃ kittetvā idāni yaṃ kāyagatāsatikammaṭṭhānaṃ bhāvetvā
arahattaṃ patto, tassa pasaṃsanatthaṃ "buddho ce me"ti gāthamāha. Tassattho:- sace
buddho bhagavā "ekāhaṃ bhante bhagavantaṃ varaṃ yācāmī"ti mayā yācito "atikkantavarā
kho bhikkhu tathāgatā"ti apaṭikkhipitvā mayhaṃ yathāyācitaṃ varaṃ dadeyya, so ca
varo mamādhippāyapūrako labbhetha mayhaṃ manorathaṃ matthakaṃ pāpeyyāti thero parikappa-
vasena vadati. "bhante sabbo loko sabbakālaṃ kāyagatāsatikammaṭṭhānaṃ bhāvetū"ti,
"sabbalokassa niccaṃ kāyagatāsati bhāvetabbā"ti katvā varaṃ gaṇhe ahanti dassento
āha "gaṇhehaṃ sabbalokassa, niccaṃ kāyagatāsatin"ti. Idāni aparikkhaṇagarahāmukhena 1-
parikkhaṇaṃ pasaṃsanto:-
   [469] "ye maṃ rūpena pāmiṃsu   ye ca ghosena anvagū
      chandarāgavasūpetā     na maṃ jānanti te janā.
   [470] Ajjhattañca na jānāti   bahiddhā ca na passati
      samantāvaraṇo bālo    sa ve ghosena vuyhati.
   [471] Ajjhattañca na jānāti   bahiddhā ca vipassati
      bahiddhā phaladassāvī    sopi ghosena vuyhati.
   [472] Ajjhattañca pajānāti    bahiddhā ca vipassati
      anāvaraṇadassāvī     na so ghosena vuyhatī"ti
imā catasso gāthā abhāsi.
   Tattha ye maṃ rūpena pāmiṃsūti ye janā aviddasū mama rūpena apasādikena
nihīnena "ākārasadisī paññā"ti dhammasarīrena ca maṃ nihīnaṃ pāmiṃsu, "orako
ayan"ti hīḷentā paricchindanavasena maññiṃsūti attho. Ye ca ghosena anvagūti
ye ca sattā ghosena mañjunā maṃ sambhāvanāvasena anugatā bahu maññiṃsu,
@Footnote: 1 Sī.,i. aparikkhakagarahāmukhena parikkhake
Taṃ tesaṃ micchā, na hi ahaṃ rūpamattena avamantabbo, ghosamattena vā na bahuṃ
mantabbo, tasmā chandarāgavasūpetā, na maṃ jānanti te janāti te duvidhāpi
janā 1- chandarāgassa vasaṃ upetā appahīnachandarāgā sabbaso pahīnachandarāgaṃ maṃ
na jānanti.
   Avisayo tesaṃ mādiso ajjhattaṃ bahiddhā ca apariññātavatthutāyāti dassetuṃ
"ajjhattan"tiādi vuttaṃ. Ajjhattanti attano santāne khandhāyatanādidhammaṃ.
Bahiddhāti parasantāne. Athavā ajjhattanti mama abbhantare asekkhasīlakkhandhādiṃ.
Bahiddhāti mameva ākappasampattiyādiyuttaṃ bahiddhā rūpadhammappavattiṃ cakkhuviññāṇā-
dippavattiṃ ca. Samantāvaraṇoti evaṃ ajjhattañca bahiddhā ca ajānanena samantato
āvaraṇayutto āvaṭañāṇagatiko. Sa ve ghosena vuyhatīti so paraneyyabuddhiko
bālo ghosena paresaṃ vacanena vuyhati niyyati ākaḍḍhiyati.
   Bahiddhā ca vipassatīti yo ca vuttanayena ajjhattaṃ na jānāti, bahiddhā pana
sutānusārena ākappasampattiādiupadhāraṇena vā visesato passati. "guṇavisesayutto
siyā"ti maññati, sopi bahiddhā phaladassāvī nayaggāhena phalamattaṃ gaṇhanto vuttanayena
ghosena vuyhati, sopi mādise na jānātīti attho.
   Yo pana ajjhattañca khīṇāsavassa abbhantare asekkhasīlakkhandhādiguṇaṃ jānāti,
bahiddhā cassa paṭipattisallakkhaṇena visesato guṇavisesayogaṃ passati. Anāvaraṇadassāvī
kenaci anāvaṭo hutvā ariyānaṃ guṇe daṭṭhuṃ ñātuṃ samattho, na so ghosamattena
vuyhati yāthāvato dassanatoti
         lakuṇṭakabhaddiyattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Sī.,i. maṃ jānantīti te duvidhāpi             The Pali Atthakatha in Roman Book 33 page 140-146. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=3199              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=3199              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=362              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=6728              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=6865              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=6865              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]