ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadī.2)

        389. 5. Māluṅkyaputtattheragāthāvaṇṇanā 2-
   rūpaṃ disvā sati muṭṭhātiādikā āyasmato māluṅkyaputtassa gāthā. Imassa
āyasmato vatthu heṭṭhā chakkanipāte 3- vuttameva. Tā pana gāthā therena arahatte
patiṭṭhitena ñātīnaṃ dhammadesanāvasena bhāsitā.
   Idha pana puthujjanakāle "sādhu me bhante bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetū"ti
yācitena satthārā "taṃ kiṃ maññasi māluṅkyaputta, ye te cakkhuviññeyyā rūpā
@Footnote: 1 cha.Ma. ṭhapesīti 2 cha.Ma. mālukYu.... evamuparipi
@3 khu.thera. 26/397-404/331-2 māluṅkyaputtatheragāthā
Adiṭṭhā adiṭṭhapubbā, na ca passasi, na ca te hoti passeyyanti, atthi te
tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti. No hetaṃ bhante. Ye te sotaviññeyyā
saddā .pe. Ghānajivhākāyamanoviññeyyā dhammā aviññātā aviññātapubbā,
na ca vijānāsi, na ca te hoti vijāneyyanti, atthi te tattha chando vā rāgo vā
pemaṃ vāti. No hetaṃ bhante. Ettha ca te māluṅkyaputta diṭṭhasutamutaviññātabbesu
dhammesu diṭṭhe diṭṭhamattaṃ bhavissati, sute sutamatta, mute mutamattaṃ, viññāte
viññātamattaṃ bhavissati. Yato kho te māluṅkyaputta diṭṭhasutamutaviññātabbesu
dhammesu diṭṭhe diṭṭhamattaṃ, sute sutamattaṃ, mute mutamattaṃ, viññāte viññātamattaṃ
bhavissati, tato tvaṃ māluṅkyaputta na tena. Yato tvaṃ māluṅkyaputta na tena, tato
tvaṃ māluṅkyaputta na tattha. Yato tvaṃ māluṅkyaputta na tattha, tato tvaṃ
māluṅkyaputta nevidha na huraṃ na ubhayamantarena, esevanto dukkhassā"ti 1-
saṅkhittena dhamme desite tassa dhammassa sādhukaṃ uggahitabhāvaṃ pakāsentena:-
     [794] "rūpaṃ disvā sati muṭṭhā  piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
        sārattacitto vedeti   tañca ajjhosa tiṭṭhati.
     [795] Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā rūpasambhavā
        abhijjhā ca vihesā ca   cittamassūpahaññati
        evamācinato dukkhaṃ    ārā nibbāna vuccati.
     [796] Saddaṃ sutvā sati muṭṭhā  piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
        sārattacitto vedeti   tañca ajjhosa tiṭṭhati.
     [797] Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā saddasambhavā
        abhijjhā ca vihesā ca   cittamassūpahaññati
        evamācinato dukkhaṃ    ārā nibbāna vuccati.
@Footnote: 1 saṃ.saḷā. 18/132-3/90-1/māluṅkyaputtasutta
     [798] Gandhaṃ ghatvā sati muṭṭhā  piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
        sārattacitto vedeti   tañca ajjhosa tiṭṭhati.
     [799] Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā gandhasambhavā
        abhijjhā ca vihesā ca   cittamassūpahaññati
        evamācinato dukkhaṃ    ārā nibbāna vuccati.
     [800] Rasaṃ bhotvā sati muṭṭhā  piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
        sārattacitto vedeti   tañca ajjhosa tiṭṭhati.
     [801] Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā rasasambhavā
        abhijjhā ca vihesā ca   cittamassūpahaññati
        evamācinato dukkhaṃ    ārā nibbāna vuccati.
     [802] Phassaṃ phussa sati muṭṭhā   piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
        sārattacitto vedeti   tañca ajjhosa tiṭṭhati.
     [803] Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā phassasambhavā
        abhijjhā ca vihesā ca   cittamassūpahaññati
        evamācinato dukkhaṃ    ārā nibbāna vuccati.
     [804] Dhammaṃ ñatvā sati muṭṭhā  piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
        sārattacitto vedeti   tañca ajjhosa tiṭṭhati.
     [805] Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā dhammasambhavā
        abhijjhā ca vihesā ca   cittamassūpahaññati
        evamācinato dukkhaṃ    ārā nibbāna vuccati.
     [806] Na so rajjati rūpesu   rūpaṃ disvā paṭissato
        virattacitto vedeti   tañca nājjhosa tiṭṭhati.
     [807] Yathāssa passato rūpaṃ   sevato cāpi 1- vedanaṃ
        khiyyati nopaciyyati    evaṃ so caratī sato
        evaṃ apacinato dukkhaṃ   santike nibbāna vuccati.
@Footnote: 1 pāli. vāpi. evamuparipi
     [808] Na so rajjati saddesu   saddaṃ sutvā paṭissato
        virattacitto vedeti   tañca nājjhosa tiṭṭhati.
     [809] Yathāssa suṇato saddaṃ   sevato cāpi vedanaṃ
        khiyyati nopaciyyati    evaṃ so caratī sato
        evaṃ apacinato dukkhaṃ   santike nibbāna vuccati.
     [810] Na so rajjati gandhesu   gandhaṃ ghatvā paṭissato
        virattacitto vedeti   tañca nājjhosa tiṭṭhati.
     [811] Yathāssa ghāyato gandhaṃ   sevato cāpi vedanaṃ
        khiyyati nopaciyyati    evaṃ so caratī sato
        evaṃ apacinato dukkhaṃ   santike nibbāna vuccati.
     [812] Na so rajjati rasesu   saraṃ bhotvā paṭissato
        virattacitto vedeti   tañca nājjhosa tiṭṭhati.
     [813] Yathāssa sāyato rasaṃ   sevato cāpi vedanaṃ
        khiyyati nopaciyyati     evaṃ so caratī sato
        evaṃ apacinato dukkhaṃ   santike nibbāna vuccati.
     [814] Na so rajjati phassesu   phassaṃ phussa paṭissato
        virattacitto vedeti   tañca nājjhosa tiṭṭhati.
     [815] Yathāssa phusato phassaṃ   sevato cāpi vedanaṃ
        khiyyati nopaciyyati    evaṃ so caratī sato
        evaṃ apacinato dukkhaṃ   santike nibbāna vuccati.
     [816] Na so rajjati dhammesu   dhammaṃ ñatvā paṭissato
        virattacitto vedeti   tañca nājjhosa tiṭṭhati.
     [817] Yathāssa vijānato dhammaṃ  sevato cāpi vedanaṃ
        khiyyati nopaciyyati    evaṃ so caratī sato
        evaṃ apacinato dukkhaṃ   santike nibbāna vuccatī"ti
imā gāthā abhāsi.
   Tattha rūpaṃ disvāti cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ cakkhudvārena upalabhitvā. Sati
muṭṭhā, piyaṃ nimittaṃ manasikarototi tasmiṃ rūpe diṭṭhamatte eva aṭṭhatvā
subhanimittaṃ manasikaroto subhākāraggahaṇavasena ayoniso manasikaroto sati muṭṭhā hoti. Tathā
ca sati sārattacitto vedeti taṃ rūpārammaṇaṃ ratto giddho gadhito hutvā anubhavati
assādeti abhinandati. Tathābhūto ca tañca ajjhosa tiṭṭhatīti tañca rūpārammaṇaṃ
ajjhosāya "sukhaṃ sukhan"ti abhinivissa gilitvā pariniṭṭhāpetvā tiṭṭhati.
   Tassa vaḍḍhanti vedanā, anekā rūpasambhavāti tassa evarūpassa puggalassa
rūpasambhavā rūpārammaṇā sukhādibhedena anekā vedanā kilesuppatihetubhūtā vaḍḍhanti.
Abhijjhā ca vihesā ca, cittamassūpahaññatīti piyarūpe sārajjanavasena uppajjamānāya
abhijjhāya apiyarūpe byāpajjanavasena piyarūpasseva vipariṇāmaññathābhāvāya 1-
uppajjamānāya sokādilakkhaṇāya vihesāya ca assa puggalassa cittaṃ upahaññati bādhiyati.
Evamācinato dukkhanti vuttākārena 2- taṃ taṃ vedanassādavasena bhavābhisaṅkhāraṃ ācinato
vaṭṭadukkhaṃ pavattati. Tenāha bhagavā "vedanāpaccayā taṇhā .pe. Dukkhakkhandhassa
samudayo hotī"ti. 3- Tathābhūtassa ārā ārakā dūre nibbānaṃ vuccati, tassa taṃ
dullabhanti attho. Saddaṃ sutvātiādigāthāsupi vuttanayeneva attho veditabbo. Tattha
ghatvāti ghāyitvā. Bhotvāti sāyitvā. Phussāti phusitvā. Dhammaṃ ñatvāti
dhammārammaṇaṃ vijānitvā.
   Evaṃ chadvāragocare sārajjantassa vaṭṭaṃ dassetvā idāni tattha virajjantassa
vivaṭṭaṃ dassento "na so rajjati rūpesū"tiādimāha. Tattha na so rajjati
rūpesu, rūpaṃ disvā paṭissatoti yo puggalo rūpaṃ disvā āpāthagataṃ rūpārammaṇaṃ
cakkhudvārikena viññāṇasantānena gahetvā catusampajaññavasena sampajānakāritāya
paṭissato hoti, so rūpārammaṇesu na rajjati rāgaṃ na janeti, aññadatthu virattacitto
@Footnote: 1 Sī. vipariṇāmaññathābhāvā, vipariṇāmaññathābhāvena? 2 Sī. vuttappakārena
@3 abhi.vi. 35/232,242/163,165 suttantabhājanīya,
@saṃ.nidāna.16/1/2 paṭiccasamuppādasutta
Vedeti, rūpārammaṇamhi samudayādito yathābhūtaṃ pajānanto nibbindati, nibbindanto
taṃ tatthuppannavedanañca virattacitto vedeti, tathābhūto ca tañca nājjhosa tiṭṭhatīti
taṃ rūpārammaṇaṃ sammadeva virattacittatāya ajjhosāya na tiṭṭhati "etaṃ mama, esohamasmi,
eso me attā"ti taṇhāmānadiṭṭhivasena nābhinivisati.
   Yathāssa passato rūpanti assa yogino yathā tattha abhijjhādayo nappavattanti,
evaṃ aniccādito rūpaṃ passantassa. Sevato cāpi vedananti taṃ ārabbha uppannaṃ
vedanaṃ taṃsampayuttadhamme ca gocarasevanāya sevato cāpi. Khiyyatīti sabbaṃ kilesavaṭṭaṃ
parikkhayaṃ pariyādānaṃ gacchati. Nopaciyyatīti na upaciyati na ācayaṃ gacchati. Evaṃ
so caratī satoti evaṃ kilesāpanayanapaṭipattiyā sato sampajāno hutvā carati
viharati. Evaṃ apacinato dukkhanti vuttanayena apacayagāminiyā maggapaññāya sakalaṃ
vaṭṭadukkhaṃ apacinantassa. Santike nibbāna vuccatīti saupādisesaanupādisesanibbāna-
dhātusamīpe evāti vuccati asaṅkhatāya dhātuyā sacchikatattā. Na so rajjati saddesūti-
ādīsupi imināva nayena attho veditabbo.
   Evaṃ thero imāhi gāthāhi satthu ovādassa attanā upadhāritabhāvaṃ pavedetvā
uṭṭhāyāsanā satthāraṃ vanditvā gato na cirasseva vipassanaṃ vaḍḍhetvā arahattaṃ
pāpuṇīti.
         Māluṅkyaputtattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
           --------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 33 page 331-336. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=7618              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=7618              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=389              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=7569              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=7732              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=7732              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com