ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 33 : PALI ROMAN Thera.A.2 (paramatthadī.2)

          390. 6. Selattheragāthāvaṇṇanā
   paripuṇṇakāyo surucītiādikā 1- āyasmato selattherassa gāthā. Kā uppatti?
   ayaṃ kira padumuttarabhagavato kāle kulagehe nibbattitvā viññutaṃ patto
@Footnote: 1 cha.Ma. paripuṇṇakāyotiādikā
Gaṇapāmokkho hutvā tīṇi purisasatāni samādapetvā 1- tehi saddhiṃ satthu gandhakuṭiṃ
kāretvā katapariyositāya gandhakuṭiyā sabhikkhusaṃghassa bhagavato mahādānaṃ pavattetvā
satthāraṃ bhikkhū ca ticīvarena acchādesi. So tena puññakammena ekaṃ buddhantaraṃ
devaloke eva vasitvā tato cuto devamanussesu saṃsaranto imasmiṃ buddhuppāde
aṅguttarāpesu āpaṇe nāma brāhmaṇagāme brāhmaṇakule nibbattitvā seloti
laddhanāmo ahosi. So vayappatto tīsu vedesu brāhmaṇasippesu ca nipphattiṃ
gantvā tīṇi māṇavakasatāni mante vācento āpaṇe paṭivasati. Tena ca samayena
satthā sāvatthito nikkhamitvā aḍḍhaterasahi bhikkhusatehi saddhiṃ aṅguttarāpesu cārikaṃ
caranto selassa antevāsikānañca ñāṇaparipākaṃ disvā aññatarasmiṃ vanasaṇḍe
viharati. Atha keṇiyo nāma jaṭilo satthu āgamanaṃ sutvā tattha gantvā saddhiṃ
bhikkhusaṃghena satthāraṃ svātanāya nimantetvā sake assame pahūtaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ
paṭiyādeti. Tasmiṃ ca samaye selo brāhmaṇo saddhiṃ tīhi māṇavakasatehi jaṅghāvihāraṃ
anuvicaranto keṇiyassa assamaṃ pavisitvā jaṭile kaṭṭhaphālanuddhanasampādanādinā
dānūpakaraṇaṃ sajjente disvā "kiṃ nu kho te keṇiya mahāyañño paccupaṭṭhito"tiādiṃ
pucchitvā tena "buddho bhagavā mayā svātanāya nimantito"ti vutte "buddho"ti
vacanaṃ sutvāva haṭṭho udaggo pītisomanassajāto tāvadeva māṇavakehi saddhiṃ satthāraṃ
upasaṅkamitvā katapaṭisanthāro ekamantaṃ nisinno bhagavato kāye bāttiṃsa mahāpurisa-
lakkhaṇāni disvā "imehi lakkhaṇehi samannāgato rājā vā hoti cakkavattī,
buddho vā loke vivaṭṭacchado, ayaṃ pana pabbajito, no ca kho naṃ jānāmi
buddho vā, no vā, sutaṃ kho pana metaṃ brāhmaṇānaṃ vuḍḍhānaṃ 2- mahallakānaṃ
ācariyapācariyānaṃ bhāsamānānaṃ `ye te bhavanti arahanto sammāsambuddhā, te
sake vaṇṇe bhaññamāne attānaṃ pātukarontī'ti, asammāsambuddho hi sammukhe
ṭhatvā buddhaguṇehi abhitthaviyamāno sārajjati maṅkubhāvaṃ āpajjati
@Footnote: 1 Sī.,Ma. samādāpetvā     2 cha.Ma. vuddhānaṃ
Avesārajjappattatāya ananuyogakkhamattā, yannūnāhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ sammukhā sāruppāhi
gāthāhi abhitthaveyyan"ti evaṃ pana cintetvā:-
     [818] "paripuṇṇakāyo suruci   sujāto cārudassano
        suvaṇṇavaṇṇosi bhagavā   susukkadāṭhosi vīriyavā.
     [819] Narassa hi sujātassa    ye bhavanti viyañjanā
        sabbe te tava kāyasmiṃ  mahāpurisalakkhaṇā.
     [820] Pasannanetto sumukho   brahā uju patāpavā
        majjhe samaṇasaṃghassa    ādiccova virocasi.
     [821] Kalyāṇadassano bhikkhu   kañcanasannibhattaco
        kiṃ te samaṇabhāvena    evaṃ uttamavaṇṇino.
     [822] Rājā arahasi bhavituṃ    cakkavattī rathesabho
        cāturanto vijitāvī    jambusaṇḍassa issaro.
     [823] Khattiyā bhogī rājāno 1- anuyantā bhavanti te
        rājābhirājā manujindo  rajjaṃ kārehi gotamā"ti
chahi gāthāhi bhagavantaṃ abhitthavi.
   Tattha paripuṇṇakāyoti abhibyattarūpānaṃ dvattiṃsāya mahāpurisalakkhaṇānaṃ
paripuṇṇatāya ahīnaṅgapaccaṅgatāya ca paripuṇṇasarīro. Surucīti sundarasarīrappabho.
Sujātoti ārohapariṇāhasampattiyā saṇṭhānasampattiyā ca sunibbatto. 2- Cārudassanoti
sucirampi passantānaṃ atittijanakaṃ appaṭikūlaṃ ramaṇīyaṃ cāru eva dassanaṃ assāti
cārudassano. Keci panāhu "cārudassanoti sundaranetto"ti. Suvaṇṇavaṇṇoti
suvaṇṇasadisavaṇṇo 3-. Asīti bhavasi, idaṃ padaṃ "paripuṇṇakāyo asī"tiādinā sabbapadehi
yojetabbaṃ. Susukkadāṭhoti suṭṭhu sukkadāṭho. Bhagavato hi dāṭhāhi candakiraṇā viya
dhavalarasmiyo
@Footnote: 1 khu.Ma. pāliyaṃ bhogirājāno; khu.sutta. 25/559/447 selasutta,
@Ma.Ma. 13/397/384 selasutta 2 potthakesu abhijātarūpoti pāṭho dissati
@3 Sī. suvaṇṇassa jātarūpassa sadisavaṇṇo
Niccharanti. Vīriyavāti viriyapāramīpāripūriyā caturaṅgasamannāgataviriyādhiṭṭhānato 1-
catubbidhassa sammappadhānassa sampattiyā ca atisayayutto.
   Narassa hi sujātassāti samatiṃsāya pāramīnaṃ ariyassa vā cakkavattīvattassa
paripūritattā suṭṭhu sammadeva jātassa narassa, mahāpurisassāti attho. Sabbe teti
ye mahāpurisabhāvaṃ loke aggapuggalabhāvaṃ byañjayantīti byañjanāti laddhavohāra-
suppatiṭṭhitapādatādibāttiṃsamahāpurisalakkhaṇasaṅkhātā tambanakhatuṅganakhatādiasītianu-
byañjanasaṅkhātā ca rūpaguṇā, te anavasesā, tava kāyasmiṃ santīti vacanaseso 2-.
   Mahāpurisalakkhaṇāti pubbe vuttabyañjanāneva vacanantarena nigamento āha.
   Idāni tesu lakkhaṇesu attanā abhirucitehi lakkhaṇehi bhagavantaṃ thomento
"pasannanetto"tiādimāha. Bhagavā hi 3- pañcavaṇṇapasādasampattiyā pasannanetto.
Paripuṇṇacandamaṇḍalasadisamukhatāya sumukho. Ārohapariṇāhasampattiyā brahā.
Brahmujugattatāya uju. Jutimantatāya patāpavā.
   Idāni tameva patāpavantataṃ ādiccūpamāya vibhāvento "majjhe samaṇasaṃghassā"ti-
ādimāha. Tattha ādiccova virocasīti yathā ādicco uggacchanto sabbaṃ tamagataṃ
vidhametvā ālokaṃ karonto virocati, evaṃ tvampi anto ceva bahi ca sabbaṃ
avijjātamaṃ viddhaṃsetvā ñāṇālokaṃ karonto virocasi.
   Dassanīyarūpatāya aṅgīgatānaṃ dassanasampattīnaṃ āvahanato kalyāṇehi pañcahi
dassanehi samannāgatattā ca kalyāṇadassano. Uttamavaṇṇinoti uttamavaṇṇasampannassa.
   Cakkavattīti cakkaratanaṃ vatteti, catūhi sampatticakkehi vatteti, tehi ca pare
vatteti, parahitāya iriyāpathacakkānaṃ vatto etasmiṃ atthīti cakkavattī, athavā catūhi
@Footnote: 1 Sī.vīriyaṭṭhānato 2 Sī. santīti seso  3 Sī.hi-saddo na dissati
Acchariyadhammehi ca saṅgahavatthūhi ca samannāgamena parehi anabhibhavanīyassa āṇācakkassa
vatto etasmiṃ atthītipi cakkavattī. Rathesabhoti rathikesu ājānīyausabhapuriso,
mahārathikoti attho. Cāturantoti catusamuddantāya paṭhaviyā issaro. Vijitāvīti
vijitavijayo. Jambusaṇḍassāti jambūdīpassa, pākaṭena hi issariyāni dassento
evamāha. Cakkavattī pana saparittadīpānaṃ catunnampi mahādīpānaṃ issarova.
   Khattiyāti jātikhattiyā. Bhogīti bhogiyā. Rājānoti ye keci rajjaṃ kārentā.
Anuyantāti anugāmino sevakā. Rājābhirājāti rājūnaṃ pūjanīyo rājā hutvā,
cakkavattīti adhippāyo. Manujindoti manussādhipati, manussānaṃ paramissaroti attho.
    Evaṃ selena vutte bhagavā "ye te bhavanti arahanto sammāsambuddhā,
te sake vaṇṇe bhaññamāne attānaṃ pātukarontī"ti imaṃ selassa manorathaṃ
pūrento:-
     [824] "rājāhamasmi selāti   dhammarājā anuttaro
        dhammena cakkaṃ vattemi   cakkaṃ appaṭivattiyan"ti 1-
imaṃ gāthamāha.
   Tatrāyaṃ adhippāyo:- yaṃ maṃ tvaṃ sela yācasi "rājā arahasi bhavituṃ cakkavattī"ti,
ettha appossukko hohi, rājāhamasmi, sati ca rājatte yathā añño rājā
samānopi yojanasataṃ vā anusāsati, dve tīṇi cattāri pañca yojanasatāni vā
yojanasahassaṃ vā, cakkavattī hutvāpi catudīpapariyantamattaṃ vā, nāhamevaṃ
paricchinnavisayo. Ahaṃ hi dhammarājā anuttaro bhavaggato avīcipariyantaṃ katvā tiriyaṃ
aparimeyyalokadhātuyo anusāsāmi. Yāvatā hi apadādibhedā sattā, ahaṃ tesaṃ aggo.
@Footnote: 1 cha.Ma. rājāhamasmi sela (selāti bhagavā)
@dhammarājā anuttaro ..........
@dhammena cakkaṃ vattemi cakkaṃ appaṭivattiyanti
Na hi me koci sīlena vā .pe. Vimuttiñāṇadassanena vā sadiso natthi, kuto
bhiyyo. Svāhaṃ evaṃ dhammarājā anuttaro, anuttareneva catusatipaṭṭhānādibhedabodhi-
pakkhiyasaṅkhātena dhammena cakkaṃ vattemi "idaṃ pajahatha, idaṃ upasampajja viharathā"ti-
ādinā āṇācakkaṃ "idaṃ kho pana bhikkhave dukkhaṃ ariyasaccan"tiādinā 1- pariyatti-
dhammena dhammacakkameva vā. Cakkaṃ appaṭivattiyanti yaṃ cakkaṃ appaṭivattiyaṃ hoti
samaṇena vā .pe. Kenaci vā lokasminti.
   Evaṃ attānamāvikarontaṃ bhagavantaṃ disvā pītisomanassajāto selo puna
daḷhīkaraṇatthaṃ:-
     [825] "sambuddho paṭijānāsi 2-   dhammarājā anuttaro
        dhammena cakkaṃ vattemi    iti bhāsatha gotama.
     [826] Ko nu senāpati bhoto    sāvako satthuranvayo
        ko imaṃ anuvatteti 3-    dhammacakkaṃ pavattitan"ti
gāthādvayamāha.
   Tattha ko nu senāpatīti dhammarañño bhoto dhammena pavattitassa cakkassa
anupavattanako senāpati ko nūti pucchi.
   Tena ca samayena bhagavato dakkhiṇapasse āyasmā sāriputto nisinno hoti
suvaṇṇapuñjo viya siriyā sobhamāno, taṃ dassento bhagavā:-
     [827] "mayā pavattitaṃ cakkaṃ 4- dhammacakkamanuttaraṃ
        sārīputtonuvatteti  anujāto tathāgatan"ti
gāthamāha.
@Footnote: 1 vi.mahā. 4/14/14 pañcavaggiyakathā, saṃ.mahā. 19/1081/367 dhammacakkappavattanasutta
@2 cha.Ma. sambuddho paṭijānāsi (iti selo brāhmaṇo) 3 cha.Ma. ko te tamanuvatteti
@4 cha.Ma. mayā pavattitaṃ cakkaṃ (selāti bhagavā)
   Tattha anujāto tathāgatanti tathāgataṃ anujāto, tathāgatena hetunā ariyāya
jātiyā jātoti attho.
   Evaṃ "ko nu senāpati bhoto"ti selena vuttapañhaṃ byākaritvā yaṃ selo
āha "sambuddho paṭijānāsī"ti, tattha naṃ nikkaṅkhaṃ kātukāmo "nāhaṃ paṭiññā-
matteneva paṭijānāmi, api cāhaṃ iminā kāraṇena buddho"ti ñāpetuṃ:-
     [828] "abhiññeyyaṃ abhiññātaṃ   bhāvetabbañca bhāvitaṃ
        pahātabbaṃ pahīnaṃ me    tasmā buddhosmi brāhmaṇā"ti
gāthamāha.
   Tattha abhiññeyyanti cattāri saccāni cattāri ariyasaccāni. Catunnaṃ hi
saccānaṃ ariyasaccānañca sāmaññaggahaṇametaṃ yadidaṃ abhiññeyyanti. Tattha ariyasaccesu
yaṃ bhāvetabbaṃ maggasaccaṃ, yañca pahātabbaṃ samudayasaccaṃ, tadubhayaggahaṇena tesaṃ phalabhūtāni
nirodhasaccadukkhasaccānipi gahitāneva honti hetuggahaṇeneva phalasiddhito, tena tattha
"sacchikātabbaṃ sacchikataṃ, pariññeyyaṃ pariññātan"ti idampi vuttameva hoti.
"abhiññeyyaṃ abhiññātan"ti vā iminā ca sabbassapi ñeyyassa abhiññātasambuddhabhāvaṃ
uddesavasena pakāsetvā tadekadesaṃ niddesavasena dassento "bhāvetabbañca
bhāvitan"tiādimāha. Athavā "bhāvetabbaṃ bhāvitaṃ, pahātabbaṃ pahīnan"ti iminā attano
ñāṇapahānasampadākittanamukhena taṃmūlakattā sabbepi buddhaguṇā kittitā hontīti āha
"tasmā buddhosmi brāhmaṇā"ti. Abhiññeyyaabhiññātaggahaṇena hi sabbaso
vijjāvimuttīnaṃ gahitattā saphalaṃ catusaccabhāvaṃ saddhiṃ hetusampattiyā dassento
bujjhitabbaṃ sabbaṃ bujjhitvā buddho jātosmīti ñāyena hetunā attano buddhabhāvaṃ
vibhāveti.
   Evaṃ nippariyāyena attānaṃ pātukaritvā attani kaṅkhāvitaraṇatthaṃ brāhmaṇaṃ
ussāhento:-
     [829] "vinayassu mayi kaṅkhaṃ      adhimuccassu brāhmaṇa
        dullabhaṃ dassanaṃ hoti     sambuddhānaṃ abhiṇhaso.
     [830] Yesaṃ ve dullabho loke   pātubhāvo abhiṇhaso
        sohaṃ brāhmaṇa buddhosmi   sallakatto anuttaro.
     [831] Brahmabhūto atitulo     mārasenappamaddano
        sabbāmitte vase katvā   modāmi akutobhayo"ti
gāthattayamāha.
   Tattha vinayassūti vinehi chinda. Kaṅkhanti vicikicchaṃ. Adhimuccassūti
adhimokkhaṃ kara "sammāsambuddho"ti saddaha. Dullabhaṃ dassanaṃ hoti, sambuddhānanti yato
kappānaṃ asaṅkheyyampi buddhasuñño loko hoti. Sallakattoti rāgādisallakattano.
Brahmabhūtoti seṭṭhabhūto. Atituloti tulaṃ atīto, nirupamoti attho.
Mārasenappamaddanoti "kāmā te paṭhamā senā"ti 1- evaṃ āgatāya mārasenāya pamaddano.
Sabbāmitteti khandhakilesābhisaṅkhāramaccudevaputtamārasaṅkhāte sabbapaccatthike. Vase
katvāti attano vase katvā. Modāmi akutobhayoti kutoci nibbhayo samādhisukhena
phalanibbānasukhena ca modāmi.
   Evaṃ vutte selo brāhmaṇo tāvadeva bhagavati sañjātapasādo pabbajjāpekkho
hutvā:-
     [832] "idaṃ bhonto nisāmetha    yathā bhāsati cakkhumā
        sallakatto mahāvīro     sīhova nadatī vane.
     [833] Brahmabhūtaṃ atitulaṃ       mārasenappamaddanaṃ
        ko disvā nappasīdeyya    api kaṇhābhijātiko.
@Footnote: 1 khu.sutta. 25/439/416 padhānasutta, khu.mahā. 29/234/114
@suddhaṭṭhakasuttaniddesa (syā), khu.cūḷa. 30/289/144 nandamāṇavakapañhāniddesa (syā)
     [834] Yo maṃ icchati anvetu     yo vā nicchati gacchatu
        idhāhaṃ pabbajissāmi      varapaññassa santike"ti
gāthattayamāha, yathā taṃ paripākagatāya upanissayasampattiyā codiyamāno.
   Tattha kaṇhābhijātikoti nīcajātiko, tamotamaparāyaṇabhāve ṭhito.
   Tato tepi māṇavakā hetusampannatāya tattheva pabbajjāpekkhā hutvā:-
     [835] "etaṃ ce ruccatī bhoto    sammāsambuddhasāsanaṃ
        mayampi pabbajissāma      varapaññassa santike"ti
gāthamāhaṃsu, yathā taṃ tena saddhiṃ katādhikārā kulaputtā.
   Atha selo tesu māṇavakesu tuṭṭhacitto te dassento pabbajjañca
yācamāno:-
     [836] "brāhmaṇā tisatā ime    yācanti pañjalīkatā
        brahmacariyaṃ carissāma     bhagavā tava santike"ti
gāthamāha.
   Tato bhagavā yasmā selo heṭṭhā vuttanayena padumuttarassa bhagavato kāle
tesaṃyeva tiṇṇaṃ purisasatānaṃ gaṇajeṭṭho hutvā ropitakusalamūlo, idāni pacchima-
bhavepi tesaṃyeva ācariyo hutvā nibbatto, ñāṇañcassa tesañca paripakkaṃ, ehibhikkhu-
bhāvassa ca upanissayo atthi, tasmā te sabbeva ehibhikkhubhāvena pabbajjāya
pabbājento:-
     [837] "svākkhātaṃ brahmacariyaṃ 1-   sandiṭṭhikamakālikaṃ
        yattha amoghā pabbajjā    appamattassa sikkhato"ti
gāthamāha.
@Footnote: 1 cha.Ma. svākhātaṃ brahmacariyaṃ (selāti bhagavā)
   Tattha sandiṭṭhikanti paccakkhaṃ. Akālikanti maggānantaraphaluppattito na
kālantare pattabbaphalaṃ. Yatthāti yaṃnimittā. Maggabrahmacariyanimittā hi pabbajjā
amoghā anipphalā, yatthāti vā yasmiṃ sāsane appamattassa sativippavāsarahitassa tīsu
sikkhāsu sikkhato.
   Evañca vatvā "etha bhikkhavo"ti bhagavā avoca. Tāvadeva te sabbe iddhimaya-
pattacīvaradharā hutvā saṭṭhivassikattherā viya bhagavantaṃ abhivādetvā parivāresuṃ. So
evaṃ pabbajitvā vipassanāya kammaṃ karonto sattame divase sapariso arahattaṃ
pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 1-:-
      "nagare haṃsavatiyā     vīthisāmī ahosahaṃ
       mama ñātī samānetvā   idaṃ vacanamabraviṃ.
       Buddho loke samuppanno  puññakkhetto anuttaro
       āsi so sabbalokassa   āhutīnaṃ paṭiggaho.
       Khattiyā negamā ceva   mahāsālā ca brāhmaṇā
       pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Hatthārohā anīkaṭṭhā   rathikā pattikārakā
       pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Uggā ca rājaputtā ca  vesiyānā ca brāhmaṇā
       pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Āḷārikā ca sūdā ca 2- nhāpakā mālakārakā
       pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Rajakā pesakārā ca   tunnavāyā ca nhāpikā. 3-
       Pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
@Footnote: 1 khu.apa. 32/208/443 selattherāpadāna 2 cha.Ma. āḷārikā kappakā ca
@3 cha.Ma. cammakārā ca nhāpitā
       Usukārā bhamakārā    cammakārā ca tacchakā
       pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Kammārā soṇṇakārā ca  tipulohakarā tathā
       pasannacittā sumanā    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Bhatakā ceṭakā ceva   dāsakammakarā bahū
       yathāsakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Udahārā kaṭṭhahārā   kasikā 1- tiṇahārakā
       yathāsakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Pupphikā mālikā ceva   paṇṇikā phalahārakā
       yathāsakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Gaṇikā kumbhadāsī ca    pūvikā macchikāpi ca
       yathāsakena thāmena    pūgadhammaṃ akaṃsu te.
       Etha sabbe samāgantvā  gaṇaṃ bandhāma ekato
       adhikāraṃ karissāma    puññakkhette anuttare.
       Te me sutvāna vacanaṃ   gaṇaṃ bandhiṃsu tāvade
       upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ    bhikkhusaṃghassa kārayuṃ.
       Niṭṭhāpetvāna taṃ sālaṃ  udaggo tuṭṭhamānaso
       pareto tehi sabbehi   sambuddhamupasaṅkamiṃ.
       Upasaṅkamma sambuddhaṃ    lokanāthaṃ narāsabhaṃ
       vanditvā satthuno pāde  idaṃ vacanamabraviṃ.
       Ime tīṇi satā vīra    purisā ekato gaṇā
       upaṭṭhānasālaṃ sukataṃ    niyyādenti tuvaṃ muni.
       Bhikkhusaṃghassa purato    sampaṭicchatva cakkhumā
       tiṇṇaṃ satānaṃ purato    imā gāthā abhāsatha.
@Footnote: 1 cha.Ma. kassakā
       Tisatāpi ca jeṭṭho ca   anuvattiṃsu ekato
       sampattiṃ hi karitvāna   sabbe anubhavissatha.
       Pacchime bhave sampatte  sītibhāvamanuttaraṃ
       1- ajaraṃ amaraṃ khemaṃ   nibbānaṃ passayissatha. 1-
       Evaṃ buddho viyākāsi   sabbaññū samaṇuttaro
       buddhassa vacanaṃ sutvā   somanassaṃ pavedayiṃ.
       Tiṃsakappasahassāni     devaloke ramiṃ ahaṃ
       devādhipo pañcasataṃ    devarajjamakārayiṃ.
       Sahassakkhattuṃ rājā ca   cakkavattī ahosahaṃ
       2- padesarajjaṃ vipulaṃ   gaṇanāto asaṅkhayaṃ. 2-
       Idha mānusake rajjaṃ    parisā honti bandhavā
       pacchime bhave sampatte  vāseṭṭho nāma brāhmaṇo.
       Asītikoṭi nicayo     tassa putto ahosahaṃ
       selo iti mamaṃ nāmaṃ   chaḷaṅge pāramiṃ gato.
       Jaṅghāvihāraṃ vicaraṃ    sasissehi purakkhato
       jaṭābhārikabharitaṃ     keṇiyaṃ nāma tāpasaṃ.
       Paṭiyattāhutiṃ disvā    idaṃ vacanamabraviṃ
       āvāho vā vivāho vā rājā vā te nimantito.
       Āhutiṃ yiṭṭhukāmohaṃ    brāhmaṇe devasammate
       na nimantemi rājānaṃ   āhutī me na vijjati.
       Na catthi mayhamāvāho   vivāho me na vijjati
       sakyānaṃ nandijanano    seṭṭho loke sadevake.
       Sabbalokahitatthāya    sabbasattasukhāvaho
       so me nimantito ajja  tassetaṃ paṭiyādanaṃ.
@Footnote: 1-1 cha.Ma. ajaraṃ amataṃ santaṃ, nibbānaṃ phassayissatha
@2-2 cha.Ma. devarajjaṃ karontassa, mahādevā avandisuṃ
       Timbarūsakavaṇṇābho    appameyyo anūpamo
       rūpenāsadiso buddho   svātanāya nimantito.
       Ukkāmukhapahaṭṭhova    khadiraṅgārasannibho
       vijjūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Pabbatagge yathā acci   puṇṇamāyeva candimā
       naḷaggivaṇṇasaṅkāso    so me buddho nimantito.
       Asambhīto bhayātīto    bhavantakaraṇo muni
       sīhūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Kusalo buddhadhammehi    apasayho parehi so
       nāgūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Saddhammapārakusalo 1-   buddhanāgo asādiso
       usabhūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Anantavaṇṇo amitayaso   vicittasabbalakkhaṇo
       sakkūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Vasī gaṇī patāpī ca    tejasī ca durāsado
       brahmūpamo mahāvīro   so me buddho nimantito.
       Mahaggadhammo 2- dasabalo  balātibalapārago
       dharaṇūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Sīlavīcisamākiṇṇo     dhammaviññāṇakhobhito
       udadhūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Durāsado duppasaho    acalo uggato brahā
       nerūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Anantañāṇo asamo 3-  atulo aggataṃ gato
       gaganūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
@Footnote: 1 cha.Ma. saddhammācārakusalo 2 cha.Ma. pattadhammo   3 cha.Ma. asamasamo
       Patiṭṭhā bhayabhītānaṃ    tāṇo saraṇagāminaṃ
       assāsako mahāvīro   so me buddho nimantito.
       Āsayo buddhimantānaṃ   puññakkhettaṃ sukhesinaṃ
       ratanākaro mahāvīro   so me buddho nimantito.
       Assāsako vedakaro   sāmaññaphaladāyako
       meghūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Loke samussito vīro 1- sabbatamavinodano
       suriyūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Ārammaṇavimuttīsu     sabhāvadassano muni
       candūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Buddho samussito loke  lakkhaṇehi alaṅkato
       appameyyo mahāvīro   so me buddho nimantito.
       Yassa ñāṇaṃ appameyyaṃ   sīlaṃ yassa anūpamaṃ
       vimutti asadisā yassa   so me buddho nimantito.
       Yassa dhīti asadisā    thāmo yassa acintiyo
       yassa parakkamo jeṭṭho  so me buddho nimantito.
       Rāgo doso ca moho ca visā sabbe samūhatā
       agadūpamo mahāvīro    so me buddho nimantito.
       Klesabyādhibahudukkha-   sabbatamavinodano
       vejjūpamo mahāvīro   so me buddho nimantito.
       Buddhoti bho yaṃ vadesi   ghosopeso sudullabho
       buddho buddhoti sutvāna  pīti me udapajjatha.
       Abbhantaraṃ agaṇhantaṃ    pīti me bahi nicchare
       sohaṃ pītimano santo   idaṃ vacanamabraviṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. lokacakkhu mahātejo
       Kahaṃ nu kho so bhagavā   lokajeṭṭho narāsabho
       tattha gantvā namassissaṃ  sāmaññaphaladāyakaṃ.
       Paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ   vedajāto katañjalī
       ācikkhi me dhammarājaṃ   sokasallavinodanaṃ.
       Udentaṃva mahāmeghaṃ    nīlaṃ añjanasannibhaṃ
       sāgaraṃ viya dissantaṃ    passasetaṃ mahāvanaṃ.
       Ettha so vasate buddho  adantadamako muni
       vinayanto ca veneyye  bodhento bodhipakkhiye.
       Pipāsitova udakaṃ     bhojanaṃva jighacchito
       gāvī yathā vacchagiddhā   evāhaṃ viciniṃ jinaṃ.
       Ācāraupacāraññū    dhammānucchavisaṃvaraṃ
       sikkhāpemi sake sisse  gacchante jinasantikaṃ.
       Durāsadā bhagavanto    sīhāva ekacārino
       pade padaṃ nikkhipantā   āgaccheyyātha māṇavā.
       Āsīviso yathā ghoro   migarājāva kesarī
       mattova kuñjaro dantī   evaṃ buddhā durāsadā.
       Ukkāsitañca khipitaṃ    ajjhupekkhiya māṇavā
       pade padaṃ nikkhipantā   upetha buddhasantikaṃ.
       Paṭisallānagarukā     appasaddā durāsadā
       durūpasaṅkamā buddhā    garū honti sadevake.
       Yadāhaṃ pañhaṃ pucchāmi   paṭisammodayāmi vā
       appasaddā tadā hotha   munibhūtāva tiṭṭhatha.
       Yaṃ so deseti saddhammaṃ 1- khemaṃ nibbānapattiyā
       tamevatthaṃ nisāmetha    saddhammassavanaṃ sukhaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. sambuddho
       Upasaṅkamma sambuddhaṃ    sammodiṃ muninā ahaṃ
       taṃ kathaṃ vītisāretvā   lakkhaṇe upadhārayiṃ.
       Lakkhaṇe dve ca kaṅkhāmi  passāmi tiṃsalakkhaṇe
       kosohitavatthaguyhaṃ    iddhiyā dassayī muni.
       Jivhaṃ ninnāmayitvāna   kaṇṇasote ca nāsike
       paṭimasi nalāṭantaṃ     kevalaṃ chādayī jino.
       Tassāhaṃ lakkhaṇe disvā  paripuṇṇe sabyañjane
       buddhoti niṭṭhaṃ gantvāna  saha sissehi pabbajiṃ.
       Satehi tīhi sahito    pabbajiṃ anagāriyaṃ
       aḍḍhamāse asampatte   sabbe pattāmha nibbutiṃ.
       Ekato kammaṃ katvāna   puññakkhette anuttare
       ekato saṃsaritvāna    ekato vinivattayuṃ.
       Gopānasiyo datvāna   pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
       tena kammena sukatena   aṭṭha hetū labhāmahaṃ.
       Disāsu pūjito homi    bhogā ca amitā mama
       patiṭṭhā homi sabbesaṃ   tāso mama na vijjati.
       Byādhayo me na vijjanti  dīghāyuṃ pālayāmi ca
       sukhumacchaviko homi    āvāse patthite vase.
       Aṭṭha gopānasī datvā   pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
       paṭisambhidārahattañca    etaṃ me aparaṭṭhamaṃ.
       Sabbavositavosāno    katakicco anāsavo
       aṭṭha gopānasī nāma   tava putto mahāmuni.
       Pañca thambhāni datvāna   pūgadhamme vasiṃ ahaṃ
       tena kammena sukatena   pañca hetū labhāmahaṃ.
       Acalo homi mettāya   anūnaṅgo bhavāmahaṃ
       ādeyyavacano homi   na dhaṃsemi yathā ahaṃ.
       Abhantaṃ hoti me cittaṃ   akhilo homi kassaci
       tena kammena sukatena   vimalo homi sāsane.
       Sagāravo sappatisso   katakicco anāsavo
       sāvako te mahāvīra   bhikkhu taṃ vandate muni.
       Katvā sukatapallaṅkaṃ    sālāyaṃ paññapesahaṃ
       tena kammena sukatena   pañca hetū labhāmahaṃ.
       Ucce kule pajāyitvā  mahābhogo bhavāmahaṃ
       sabbasampattiko homi   maccheraṃ me na vijjati.
       Gamane patthite mayhaṃ   pallaṅko upatiṭṭhati
       saha pallaṅkaseṭṭhena   gacchāmi mama patthitaṃ.
       Tena pallaṅkadānena   tamaṃ sabbaṃ vinodayiṃ
       sabbābhiññābalappatto   thero vandati taṃ muni.
       Parakiccattakiccāni    sabbakiccāni sādhayiṃ
       tena kammena sukatena   pāvisiṃ abhayaṃ puraṃ.
       Pariniṭṭhitasālamhi     paribhogamadāsahaṃ
       tena kammena sukatena   seṭṭhattaṃ ajjhupāgato.
       Ye keci damakā loke  hatthiasse damenti ye
       karitvā kāraṇā nānā  dāruṇena damenti te.
       Na hevaṃ tvaṃ mahāvīra   damesi naranāriyo
       adaṇḍena asatthena    damesi uttame dame.
       Dānassa vaṇṇe kittento desanākusalo muni
       ekapañhaṃ kathentova   bodhesi tisate muni.
       Dantā mayaṃ sārathinā   suvimuttā anāsavā
       sabbābhiññābalapattā   nibbutā upadhikkhaye.
       Satasahassito kappe    yaṃ dānamadadiṃ tadā
       atikkantā bhayā sabbe  sālādānassidaṃ phalaṃ.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. Kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
  Arahattaṃ pana patvā satthāraṃ upasaṅkamitvā aññaṃ byākaronto:-
   [838] "yaṃ taṃ saraṇamāgamha    ito aṭṭhami 1- cakkhuma
       sattarattena bhagavā    dantāmha tava sāsane"ti
gāthamāha. Tassattho:- pañcahi cakkhūhi cakkhuma bhagavā yasmā mayaṃ ito atīte
aṭṭhame divase taṃ saraṇaṃ agamimha. Tasmā sattarattena tava sāsane damakena 2-
dantā amha, aho te saraṇagamanassa ānubhāvoti. Tato paraṃ:-
   [839] "tuvaṃ buddho tuvaṃ satthā   tuvaṃ mārābhibhū muni
      tuvaṃ anusaye chetvā    tiṇṇo tāresimaṃ pajaṃ.
   [840] Upadhī te samatikkantā   āsavā te padālitā
      sīhova anupādāno    pahīnabhayabheravo"ti
imāhi dvīhi gāthāhi abhitthavitvā osānagāthāya satthāraṃ vandanaṃ yācati:-
   [841] "bhikkhavo tisatā ime   tiṭṭhanti pañjalīkatā
      pāde vīra pasārehi    nāgā vandantu satthuno"ti.
  Tattha tuvaṃ buddhoti tvameva imasmiṃ loke sabbaññubuddho. Diṭṭhadhammikādiatthena
sattānaṃ anusāsanato tvameva satthā. Sabbesaṃ mārānaṃ abhibhavanato mārābhibhū.
Munibhāvato muni. Anusaye chetvāti kāmarāgādike anusaye ariyamaggasatthena chinditvā.
@Footnote: 1 cha.Ma. aṭṭhame     2 Sī. ayaṃ pāṭho na dissati
Tiṇṇoti sayaṃ saṃsāramahoghaṃ tiṇṇo, desanāhatthena imaṃ pajaṃ sattakāyaṃ tāresi.
Upadhīti khandhūpadhiādayo sabbe upadhī. Anupādānoti sabbaso pahīnakāmupādānādiko.
Evaṃ vatvā thero sapariso satthāraṃ abhivandatīti.
           Selattheragāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
              -----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 33 page 336-354. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=7744              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=7744              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=390              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=7645              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=7794              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=7794              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]