ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

          435. 6. Sukkātherīgāthāvaṇṇanā
   kiṃ me katā rājagahetiādikā sukkāya theriyā gāthā.
   Ayampi purimabuddhesu katādhikārā tattha tattha bhave vivaṭṭūpanissayaṃ kusalaṃ
upacinantī vipassissa bhagavato kāle bandhumatīnagare kulagehe nibbattitvā viññutaṃ
pattā upāsikāhi saddhiṃ vihāraṃ gantvā satthu santike dhammaṃ sutvā paṭiladdhasaddhā
pabbajitvā bahussutā dhammadharā paṭibhānavatī ahosi. Sā tattha bahūni vassasahassāni
brahmacariyaṃ caritvā puthujjanakālakiriyameva katvā tusite nibbatti, tathā 1-
vipassissa bhagavato 1-, sikhissapi bhagavato, vessabhussapi bhagavato kāleti evaṃ tiṇṇaṃ
sammāsambuddhānaṃ sāsane sīlaṃ rakkhitvā bahussutā dhammadharā ahosi, tathā
kakusandhassa, konāgamanassa, kassapassa ca bhagavato sāsane pabbajitvā visuddhasīlā
bahussutā dhammakathikā ahosi.
@Footnote: 1-1 cha.Ma. ime pāṭhā na dissanti
   Evaṃ sā tattha tattha bahuṃ puññaṃ upacinitvā sugatīsuyeva saṃsarantī imasmiṃ
buddhuppāde rājagahanagare gahapatimahāsālakule nibbatti, sukkātissā nāmaṃ ahosi.
Sā viññutaṃ pattā satthu rājagahapavesane laddhapasādā upāsikā hutvā aparabhāge
dhammadinnāya theriyā santike dhammaṃ sutvā sañjātasaṃvegā tassā eva santike
pabbajitvā vipassanāya kammaṃ karontī nacirasseva saha paṭisambhidāhi arahattaṃ
pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 1-:-
      "ekanavutito kappe      vipassī nāma nāyako
       uppajji cārudassano 2-    sabbadhammavipassako.
       Tadāhaṃ bandhumatiyaṃ       jātā aññatare kule
       dhammaṃ sutvāna munino     pabbajiṃ anagāriyaṃ.
       Bahussutā dhammadharā      paṭibhānavatī tathā
       vicittakathikā cāpi      jinasāsanakārikā.
       Tadā dhammakathaṃ katvā     hitāya janataṃ sadā 3-
       tato cutāhaṃ tusitaṃ      upapannā yasassinī.
       Ekattiṃse ito kappe    sikhī viya sikhī jino
       tapanto yasasā loke 4-   uppajji vadataṃ varo.
       Tadāpi pabbajitvāna      buddhasāsanakovidā
       jotetvā jinavākyāni    tatopi tidivaṅgatā.
       Ekattiṃse ito kappe 5-   vessabhū nāma nāyako
       uppajjittha mahāñāṇī     tadāpi ca tathevahaṃ.
@Footnote: 1 khu.apa. 33/111/420 2 cārunayano (syā) 3 cha.Ma. bahuṃ
@4 lokaṃ (syā) 5 cha.Ma. ekattiṃseva kappamhi
       Pabbajitvā dhammadharā     jotayiṃ jinasāsanaṃ
       gantvā marupuraṃ rammaṃ     anubhosiṃ mahāsukhaṃ.
       Imamhi bhaddake kappe     kakusandho jinuttamo
       uppajji narasaraṇo 1-     tadāpi ca tathevahaṃ.
       Pabbajitvā munimataṃ      jotayitvā yathāyukaṃ
       tato cutāhaṃ tidasaṃ 2-     agaṃ sabhavanaṃ yathā.
       Imasmiṃyeva kappamhi      konāgamananāyako
     3- uppajji vadataṃ varo      sabbasattānamuttamo. 3-
       Tadāpi pabbajitvāna      sāsane tassa tādino
       bahussutā dhammadharā      jotayiṃ jinasāsanaṃ.
       Imasmiṃyeva kappamhi      kassapo munimuttamo 4-
       uppajji lokasaraṇo      araṇo maraṇantagū.
       Tassāpi naradhīrassa      pabbajitvāna sāsane
       pariyāpuṭasaddhammā      paripucchā visāradā.
       Susīlā lajjinī ceva      tīsu sikkhāsu kovidā
       bahuṃ dhammakathaṃ katvā      yāvajīvaṃ mahāmune.
       Tena kammavipākena      cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Pacchime ca bhave dāni     giribbajapuruttame
       jātā seṭṭhikule phīte    mahāratanasañcaye.
@Footnote: 1 narasaddūlo (syā), i. varasaddūlo 2 cha.Ma. tidivaṃ
@3-3 cha.Ma. uppajji lokasaraṇo araṇo amataṅgato 4 muni sattamo (syā)
       Yadā bhikkhusahassena      parivuto lokanāyako
       upāgami rājagahaṃ       sahassakkhehi vaṇṇito.
           Danto dantehi saha purāṇajaṭilehi
           vippamutto vippamuttehi
           siṅgīnikkhasavaṇṇo
           rājagahaṃ pāvisi bhagavā.
       Disvā buddhānubhāvantaṃ     sutvā ca 1- guṇasañcayaṃ
       buddhe cittaṃ pasādetvā    pūjayiṃ taṃ mahabbalaṃ. 2-
       Aparena ca kālena      dhammadinnāya santike
       agārā nikkhamitvāna     pabbajiṃ anagāriyaṃ.
       Kesesu chijjamānesu     kilese jhāpayiṃ ahaṃ
       uggahiṃ sāsanaṃ sabbaṃ      pabbajitvā cirenahaṃ.
       Tato dhammaṃ adesesiṃ     mahājanasamāgame
       dhamme desiyamānamhi     dhammābhisamayo ahu.
       Nekapāṇasahassānaṃ      taṃ viditvātivimhito 3-
       abhippasanno me yakkho    gamitvāna 4- giribbajaṃ.
       Kiṃ me katā rājagahe manussā  madhuṃ pītāva acchare
       ye sukkaṃ na upāsanti 5-   desentiṃ amataṃ padaṃ.
       Tañca appaṭivānīyaṃ      asecanakamojavaṃ
       pivanti maññe sappaññā    valāhakamivaddhagū.
@Footnote: 1 cha.Ma. va 2 cha.Ma. yathābalaṃ 3...vijimhito(syā) 4 cha.Ma. bhamitvāna
@5 payirupāsanti (syā)
       Iddhīsu ca vasī homi      dibbāya sotadhātuyā
       cetopariyañāṇassa      vasī homi mahāmune.
       Pubbenivāsaṃ jānāmi     dibbacakkhu visodhitaṃ
       sabbāsavaparikkhīṇā      natthi dāni punabbhavo.
       Atthadhammaniruttīsu       paṭibhāne tatheva ca
       ñāṇaṃ mama mahāvīra      uppannaṃ tava santike.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
       nāgīva bandhanaṃ chetvā     viharāmi anāsavā.
       Svāgataṃ vata me āsi     buddhaseṭṭhassa santike
       tisso vijjā anuppattā    kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
       Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpi ca aṭṭhime
       chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā pañcasatabhikkhuniparivārā mahādhammakathikā ahosi. Sā
ekadivasaṃ rājagahe piṇḍāya caritvā katabhattakiccā bhikkhunupassayaṃ pavisitvā
sannisinnāya mahatiyā parisāya madhubhaṇḍaṃ 1- pīḷetvā rasaṃ madhuraṃ 2- pāyentī viya
amatena abhisiñcantī viya dhammaṃ deseti. Parisā cassā dhammakathaṃ ohitasotā
avikkhittacittā sakkaccaṃ suṇāti. Tasmiṃ khaṇe theriyā caṅkamanakoṭiyaṃ rukkhe
adhivatthā devatā dhammadesanāya pasannā rājagahaṃ pavisitvā rathiyāya rathiyaṃ siṅghāṭakena
siṅghāṭakaṃ vicaritvā tassā guṇaṃ vibhāventī:-
@Footnote: 1 Sī. madhugaṇḍaṃ 2 cha.Ma. sumadhuraṃ
    [54] "kiṃ me katā rājagahe manussā  madhuṃ pītāva acchare
       ye sukkaṃ na upāsanti     desentiṃ buddhasāsanaṃ.
    [55] Tañca appaṭivānīyaṃ       asecanakamojavaṃ
       pivanti maññe sappaññā     valāhakamivaddhagū"ti
imā dve gāthā abhāsi.
   Tattha kiṃ me katā rājagahe manussāti ime rājagahe manussā kiṃ katā
kismiṃ nāma kicce byākatā. Madhuṃ pītāva acchareti yathā bhaṇḍamadhuṃ 1- gahetvā madhuṃ
pītavanto visaññino hutvā sīsaṃ ukkhipituṃ na sakkonti, evaṃ imepi dhammasaññāya
visaññino hutvā maññe sīsaṃ ukkhipituṃ na sakkonti, kevalaṃ accharantiyevāti
attho. Ye sukkaṃ na upāsanti, desentiṃ buddhasāsananti buddhassa bhagavato sāsanaṃ
yāthāvato desentiṃ pakāsentiṃ sukkaṃ theriṃ ye na upāsanti na payirupāsanti,
te ime rājagahe manussā kiṃ katāti yojanā.
   Tañca appaṭivānīyanti tañca pana dhammaṃ anivattitabhāvāvahaṃ 2- niyyānikaṃ,
abhikkantatāya vā yathā sotujanasavanamanoharabhāvena asecanīyaṃ 3- asecanakaṃ anāsittakaṃ
pakatiyāva mahārasaṃ tato eva ojavantaṃ. "osadhan"tipi pāḷi, vaṭṭadukkhabyādhitikicchāya
osadhabhūtaṃ. Pivanti maññe sappaññā, valāhakamivaddhagūti valāhakantarato nikkhantaṃ
udakaṃ nirudakakantāre pathagā 4- viya taṃ dhammaṃ sappaññā paṇḍitapurisā pivanti
maññe pivantā viya suṇanti.
   Manussā taṃ sutvā pasannamānasā theriyā santikaṃ upasaṅkamitvā sakkaccaṃ
dhammaṃ suṇiṃsu. Aparabhāge theriyā āyupariyosāne parinibbānakāle sāsanassa
niyyānikabhāvavibhāvanatthaṃ aññaṃ byākarontī:-
@Footnote: 1 Sī. gaṇḍamadhuṃ 2 Sī. anivattanīYu... 3 cha.Ma. anapanīyaṃ 4 Ma. pathikā
    [56] "sukkā sukkehi dhammehi   vītarāgā samāhitā
       dhāreti antimaṃ dehaṃ    jetvā māraṃ savāhanan"ti
imaṃ gāthaṃ abhāsi.
   Tattha sukkāti sukkātherī attānameva paraṃ viya dasseti. Sukkehi dhammehīti
suparisuddhehi lokuttaradhammehi. Vītarāgā samāhitāti aggamaggena sabbaso vītarāgā
arahattaphalasamādhinā samāhitā. Sesaṃ vuttanayameva.
           Sukkātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
            ----------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 72-78. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=1539              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=1539              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=435              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9091              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9145              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9145              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]