ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

         442. 4. Sundarīnandātherīgāthāvaṇṇanā
   āturaṃ asucintiādikā sundarīnandāya theriyā gāthā.
   Ayampi kira padumuttarassa bhagavato kāle haṃsavatīnagare kulagehe nibbattitvā
viññutaṃ patvā satthu santike dhammaṃ suṇantī satthāraṃ ekaṃ bhikkhuniṃ jhāyinīnaṃ
aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ disvā adhikāraṃ 1- katvā taṃ ṭhānantaraṃ patthetvā kusalaṃ
upacinantī kappasatasahassaṃ devamanussesu saṃsarantī imasmiṃ buddhuppāde sakyarājakule
nibbatti, nandātissā nāmaṃ akaṃsu. Aparabhāge rūpasampattiyā sundarīnandā,
janapadakalyāṇīti ca paññāyittha. Bhaddakāpilānī viya ghanandhakāre dvādasahatthe gabbhe
padīpakiccaṃ natthi, sarīrobhāseneva joteti, etāsaṃ sataguṇena yasodharā sobhati. Sā amhākaṃ
@Footnote: 1 cha.Ma. adhikārakammaṃ
Bhagavati sabbaññutaṃ patvā anupubbena kapilavatthuṃ gantvā nandakumārañca rāhula-
kumārañca pabbājetvā gate suddhodanamahārāje ca parinibbute mahāpajāpatiyā
gotamiyā rāhulamātāya ca pabbajitāya cintesi "mayhaṃ jeṭṭhabhātā cakkavattirajjaṃ
pahāya pabbajitvā loke aggapuggalo buddho jāto, puttopissa rāhulakumāropi
pabbaji, bhattāpi 1- me nandarājā, mātāpi mahāpajāpatigotamī, bhaginīpi rāhulamātā
pabbajitā, idānāhaṃ gehe kiṃ karissāmi, pabbajissāmī"ti sā 2- bhikkhunupassayaṃ
gantvā ñātisinehena pabbaji, no saddhāya. Tasmā 3- pabbajitvāpi rūpaṃ nissāya
uppannamadā. "satthā rūpaṃ vivaṇṇeti garahati, anekapariyāyena rūpe ādīnavaṃ dassetī"ti
buddhupaṭṭhānaṃ na gacchatītiādi sabbaṃ heṭṭhā abhirūpanandāya vatthusmiṃ vuttanayeneva
veditabbaṃ. Ayaṃ pana viseso:- satthārā nimmitaṃ itthirūpaṃ anukkamena jarābhibhūtaṃ
disvā aniccato dukkhato anattato manasikarontiyā theriyā kammaṭṭhānābhimukhaṃ cittaṃ
ahosi. Taṃ disvā satthā tassā sappāyavasena dhammaṃ desento:-
    [82] "āturaṃ asuciṃ 4- pūtiṃ     passa nande samussayaṃ
       asubhāya cittaṃ bhāvehi    ekaggaṃ susamāhitaṃ.
    [83] Yathā idaṃ tathā etaṃ     yathā etaṃ tathā idaṃ
       duggandhaṃ pūtikaṃ vāti     bālānaṃ abhinanditaṃ.
    [84] Evametaṃ avekkhantī     rattindivamatanditā
       tato sakāya paññāya     abhinibbijjha dakkhisan"ti
imā tisso gāthā abhāsi.
   Sā desanānusārena ñāṇaṃ pesetvā sotāpattiphale patiṭṭhahi. Tassā upari-
maggatthāya kammaṭṭhānaṃ ācikkhanto "nande imasmiṃ sarīre appamattakopi sāro
natthi, maṃsalohitalepano jarādīnaṃ vāsabhūto, aṭṭhipuñjamatto evāyan"ti dassetuṃ:-
@Footnote: 1 Ma.,i. bhātā 2 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati 3 i. yasmā 4 kuṇapaṃ,
@khu.apa. 33/212/376
      "aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ       maṃsalohitalepanaṃ
      yattha jarā ca maccu ca     māno makkho ca ohito"ti 1-
dhammapade imaṃ gāthamāha.
   Sā desanāvasāne arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 2-:-
      "padumuttaro nāma jino     sabbadhammāna pāragū
      ito satasahassamhi      kappe uppajji nāyako.
      Ovādako viññāpako     tārako sabbapāṇinaṃ
      desanākusalo buddho     tāresi janataṃ bahuṃ.
      Anukampako kāruṇiko     hitesī sabbapāṇinaṃ
      sampatte titthiye sabbe    pañcasīle patiṭṭhapi.
      Evaṃ nirākulaṃ āsi      suññataṃ titthiyehi ca
      vicittaṃ arahantehi      vasībhūtehi tādibhi.
      Ratanānaṭṭhapaññāsaṃ      uggato so 3- mahāmuni
      kañcanagghiyasaṅkāso      dvattiṃsavaralakkhaṇo.
      Vassasatasahassāni       āyu vijjati tāvade
      tāvatā tiṭṭhamāno so    tāresi janataṃ bahuṃ.
      Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ       jātā seṭṭhikule ahuṃ
      nānāratanapajjote      mahāsukhasamappitā.
      Upetvā taṃ mahāvīraṃ     assosiṃ dhammadesanaṃ
      amataṃ paramassādaṃ       paramatthaṃ nivedakaṃ.
@Footnote: 1 khu.dha. 25/150/43 2 khu.apa. 33/166/371 3 cha.Ma. uggatova
      Tadā nimantayitvāna      sasaṃghaṃ lokanāyakaṃ
      datvā tassa mahādānaṃ     pasannā sehi pāṇibhi.
      Jhāyinīnaṃ bhikkhunīnaṃ       aggaṭṭhānaṃ apatthayiṃ
      nipacca sirasā vīraṃ      sasaṃghaṃ lokanāyakaṃ.
      Tadā adantadamako      tilokasaraṇo pabhū
      byākāsi narasundharo 1-    lacchase taṃ supatthitaṃ.
      Satasahassito kappe      okkākakulasambhavo
      gotamo nāma gottena    satthā loke bhavissati.
      Tassa dhammesu dāyādā    orasā dhammanimmitā
      nandāti nāma nāmena     hessati satthusāvikā.
      Taṃ sutvā muditā hutvā    yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
      mettacittā paricariṃ      paccayehi vināyakaṃ.
      Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
      jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
      Tato cutā yāmamagaṃ      tatohaṃ tusitaṃ gatā
      tato ca nimmānaratiṃ      vasavattipuraṃ tato.
      Yattha yatthūpapajjāmi      tassa kammassa vāhasā
      tattha tattheva rājūnaṃ     mahesittamakārayiṃ.
      Tato cutā manussatte     rājānaṃ cakkavattinaṃ
      maṇḍalīnañca rājūnaṃ      mahesittamakārayiṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. narasārathi
      Sampattiṃ anubhotvāna     devesu manujesu ca
      sabbattha sukhitā hutvā     nekakappesu saṃsariṃ.
      Pacchime bhave sampatte    purasmiṃ 1- kapilavhaye
      rañño suddhodanassāhaṃ     dhītā āsiṃ aninditā.
      Raṃsiriva 2- rūpiniṃ disvā    nanditaṃ āsi taṃ kulaṃ
      tena nandāti me nāmaṃ    sundarā pavarā ahaṃ. 3-
      Yuvatīnañca sabbāsaṃ      kalyāṇīti ca vissutā
      tasmimpi nagare ramme     ṭhapetvā taṃ yasodharaṃ.
      Jeṭṭho bhātā tilokaggo   pacchimo arahā tathā
      ekākinī gahaṭṭhāhaṃ      mātuyā paricoditā.
      Sākiyamhi kule jātā     putte buddhānujā tuvaṃ
      nandenapi vinā bhūtā     agāre kiṃ nu lacchasi.
      Jarāvasānaṃ yobbaññaṃ     rūpaṃ asucisammataṃ
      rogantamapicārogyaṃ      jīvitaṃ maraṇantikaṃ.
      Idampi te subhaṃ rūpaṃ      sasīkantaṃ manoharaṃ
      bhūsanānaṃ alaṅkāraṃ      sirisaṅketasannibhaṃ. 4-
      Pūjitaṃ lokasāraṃva       nayanānaṃ rasāyanaṃ
      puññānaṃ kittijananaṃ      okkākakulanandanaṃ.
      Nacireneva kālena      jarā samabhibhossati 5-
     6- pahāya gehaṃ gārayhaṃ 6-    cara dhammamanindite.
@Footnote: 1 cha.Ma. suramme 2 cha.Ma. siriyā 3 cha.Ma. sundaraṃ pavaraṃ ahu
@4 cha.Ma. sirisaṅghāṭasaṃnibhaṃ 5 cha.Ma. samadhisessati 6-6 cha.Ma.,i. vihāya gehaṃ kāruññe
      Sutvāhaṃ mātu vacanaṃ      pabbajiṃ anagāriyaṃ
      dehena na tu cittena     rūpayobbanalolitā. 1-
      Mahatā ca payattena      jhānajjhena saraṃ mamaṃ 2-
      kātuñca vadate mātā     na cāhaṃ tattha ussukā.
      Tato mahākāruṇiko      disvā maṃ kamalānanaṃ 3-
      nibbindanatthaṃ rūpasmiṃ      mama cakkhupathe jino.
      Sakena ānubhāvena      itthiṃ māpesi sobhanaṃ 4-
      dassanīyaṃ suruciraṃ       mamatopi surūpiniṃ.
      Tamahaṃ vimhitā disvā     ativimhitadehiniṃ
      cintayiṃ saphalaṃ meti      nettalābhañca mānusaṃ.
      Tamahaṃ ehi subhane 5-     yenattho taṃ vadehi me
      kulante nāmagottañca     vada me yadi te piyaṃ.
      Na pañhakālo 6- subhane    ucchaṅge maṃ nivesaya 7-
      sīdantīva mamaṅgāni      pasuppaya muhuttakaṃ.
      Tato sīsaṃ mamaṅke sā     katvā sayi susobhanā 8-
      tassā lalāte patitā     luddhā paramadāruṇā.
      Saha tassā nipātena     piḷakā upapajjatha
      pagghariṃsu pabhinnā ca      kuṇapā pubbalohitā.
      Sambhinnaṃ 9- vadanañcāpi    kuṇapapūtigandhikaṃ 10-
      uddhumātaṃ vinīlañca      sabbañcāpi 11- sarīrakaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma....lāḷitā 2 cha.Ma. paraṃ mama 3 cha.Ma. kāmalālasaṃ 4 cha.Ma. sobhiniṃ 5 cha.Ma. subhage
@6 cha.Ma. na vañcakālo 7 cha.Ma. nivāsaya 8 cha.Ma. sulocanā 9 cha.Ma. pabhinnaṃ 10 cha.Ma. kuṇapaṃ
@pūtigandhanaṃ 11 cha.Ma. pubbañcāpi
      Sā pavedhitasabbaṅgī      nissasantī muhuṃ muhuṃ
      vedayantī sakaṃ dukkhaṃ      karuṇaṃ paridevayi.
      Dukkhena dukkhitā homi     phusayantī ca vedanā
      mahādukkhe nimuggamhi     saraṇaṃ hohi me sakhī.
      Kuhiṃ vadanasobhante      kuhinte tuṅganāsikā
      tambabimbavaroṭṭhante     vadanante kuhiṃ gataṃ.
      Kuhiṃ sasinibhaṃ 1- vaṇṇaṃ     kambugīvā kuhiṃ gatā
     2- dāmāmālañca te kaṇṇaṃ    vevaṇṇaṃ samupāgataṃ. 2-
      Makulapadumākārā 3-     kalasāva 4- payodharā
      pabhinnā pūtikuṇapā      duṭṭhagandhajamāgatā. 5-
      Vedimajjhā puthussoṇi     suṇāva 6- nītakibbisā
      jātā amajjhabharitā      aho rūpaṃ asassataṃ.
      Sabbaṃ sarīrasañjātaṃ      pūtigandhaṃ bhayānakaṃ
      susānamiva jegucchaṃ 7-     ramante yattha bāliyā. 8-
      Tadā mahākāruṇiko      bhātā me lokanāyako
      disvā saṃviggacittaṃ maṃ     imā gāthā abhāsatha.
      Āturaṃ kuṇapaṃ 9- pūtiṃ     passa nande samussayaṃ
      asubhāya cittaṃ bhāvehi     ekaggaṃ susamāhitaṃ.
      Yathā idaṃ tathā etaṃ     yathā etaṃ tathā idaṃ
      duggandhaṃ pūtikaṃ vāti      bālānaṃ abhinanditaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. sasīnibhaṃ 2-2 cha.Ma. doḷā lolāva te kaṇṇā vevaṇṇaṃ samupāgatā
@3 cha.Ma. makuḷakhārakākārā 4 cha.Ma. kalikāva 5 cha.Ma. duṭṭhagandhittamāgatā
@6 cha.Ma. vedimajjhāva sussoṇī sūṇāva 7 cha.Ma. bībhacchaṃ 8 cha.Ma. bālisā 9 asuciṃ,
@khu.therī. 26/82/444
      Evametaṃ avekkhantī     rattindivamatanditā
      tato sakāya paññāya     abhinibbijjha dakkhisaṃ.
      Tatohaṃ āsi saṃviggā 1-    sutvā gāthā subhāsitā
      tatraṭṭhitāvahaṃ santī      arahattaṃ apāpuṇiṃ.
      Yattha yattha nisinnāhaṃ     tadā jhānaparāyanā
      jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho    etadagge ṭhapesi maṃ.
      Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
      nāgīva bandhanaṃ chetvā     viharāmi anāsavā.
      Svāgataṃ vata me āsi     buddhaseṭṭhassa santike
      tisso vijjā anuppattā    kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
      Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpi ca aṭṭhime
      chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā attano paṭipattiṃ paccavekkhitvā udānavasena "āturaṃ
asuciṃ pūtin"tiādinā satthārā desitāhi tīhi gāthāhi saddhiṃ:-
   [85] "tassā me appamattāya    vicinantiyā yoniso
      yathābhūtaṃ ayaṃ kāyo      diṭṭho santarabāhiro.
   [86] Atha nibbindahaṃ kāye     ajjhattañca virajjahaṃ
      appamattā visaṃyuttā     upasantāmhi nibbutā"ti
imā dve gāthā abhāsi.
@Footnote: 1 cha.Ma. atisaṃviggā
   Tattha evametaṃ avekkhantī, rattindivamatanditā, tato sakāya paññāya,
abhinibbijjha dakkhisanti etaṃ āturādisabhāvaṃ kāyaṃ evaṃ "yathā idaṃ tathā etan"ti-
ādinā vuttappakārena rattindivaṃ sabbakālaṃ atanditā hutvā paratoghosahetukaṃ
suttamayañāṇaṃ muñcitvā tato taṃ nimittaṃ attani sambhūtattā sakāya bhāvanāmayāya
paññāya yāthāvato ghanavinibbhogakaraṇena abhinibbijjha kathaṃ nu kho dakkhisaṃ passissantī
ābhogapurecārikena pubbabhāgañāṇacakkhunā avekkhantī vicinantīti attho.
   Tenāha "tassā me appamattāyā"tiādiṃ. Tassa attho:- tassā me sati
avippavāsena appamattāya yoniso upāyena aniccādivasena vipassanāpaññāya
vicinantiyā vīmaṃsantiyā ayaṃ khandhapañcakasaṅkhāto kāyo sasantānaparasantānavibhāgato
santarabāhiro yathābhūtaṃ diṭṭho.
   Atha tathā dassanato pacchā nibbindahaṃ kāye vipassanāpaññāsahitāya
aggapaññāya attabhāve nibbindiṃ, visesatova ajjhattasantāne virajji virāgaṃ
āpajjiṃ, ahaṃ yathābhūtāya appamādapaṭipattiyā matthakappattiyā appamattā sabbaso
saṃyojanānaṃ samucchinnattā visaṃyuttā upasantā ca nibbutā ca amhīti.
          Sundarīnandātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
            -------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 103-111. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=2193              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=2193              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=442              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9175              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9220              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9220              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]