ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

          445. 7. Sakulātherīgāthāvaṇṇanā
   agārasmiṃ vasantīhantiādikā sakulāya theriyā gāthā.
   Ayaṃ kira padumuttarassa bhagavato kāle haṃsavatīnagare ānandassa rañño dhītā
hutvā nibbattā, satthu vemātikabhaginī nandāti nāmena. Sā viññutaṃ patvā
ekadivasaṃ satthu santike dhammaṃ suṇantī satthāraṃ ekaṃ bhikkhuniṃ dibbacakkhukānaṃ
aggaṭaṭhāne ṭhapentaṃ disvā ussāhajātā adhikārakammaṃ katvā sayampi taṃ ṭhānantaraṃ
patthentī paṇidhānamakāsi. Sā tattha yāvajīvaṃ bahuṃ uḷāraṃ kusalakammaṃ katvā devaloke
nibbattitvā aparāparaṃ sugatīsuyeva saṃsarantī kassapassa bhagavato kāle brāhmaṇakule
nibbattitvā paribbājakapabbajjaṃ pabbajitvā ekacārinī vicarantī ekadivasaṃ telaṃ
bhikkhāya āhiṇḍitvā telaṃ labhitvā tena telena satthu cetiye sabbarattiṃ dīpapūjaṃ
akāsi. Sā tato cutā tāvatiṃse nibbattitvā suvisuddhadibbacakkhukā hutvā
ekabuddhantaraṃ devesuyeva saṃsaritvā imasmiṃ buddhuppāde sāvatthiyaṃ brāhmaṇakule
nibbatti, sakulātissā nāmaṃ ahosi. Sā viññutaṃ pattā satthu jetavanapaṭiggahaṇe
paṭiladdhasaddhā upāsikā hutvā aparabhāge aññatarassa khīṇāsavattherassa santike dhammaṃ
sutvā sañjātasaṃvegā pabbajitvā vipassanaṃ paṭṭhapetvā ghaṭentī vāyamantī nacirasseva
arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 3-:-
@Footnote: 1 khu.paṭi. 31/50/56 2 Ma.,i. bhavattayatopi 3 khu.apa. 33/131/368
      "padumuttaro nāma jino     sabbadhammāna pāragū
       ito satasahassamhi      kappe uppajji nāyako.
       Hitāya sabbasattānaṃ      sukhāya vadataṃ varo
       atthāya purisājañño     paṭipanno sadevake.
       Yasaggappatto sirimā     kittivaṇṇagato jino
       pūjito sabbalokassa      disā sabbāsu vissuto.
       Uttiṇṇavicikiccho so     vītivattakathaṃkatho
       sampuṇṇamanasaṅkappo      patto sambodhimuttamaṃ.
       Anuppannassa maggassa     uppādetā naruttamo
       anakkhātañca akkhāsi     asañjātañca sañjanī.
       Maggaññū ca maggavidū      maggakkhāyī narāsabho
       maggassa kusalo satthā     sārathīnaṃ varuttamo.
       Mahākāruṇiko nātho 1-    dhammaṃ deseti nāyako
       nimugge kāmapaṅkamhi     samuddharati pāṇino 2-.
       Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ       jātā khattiyanandanā
       surūpā sadhanā cāpi      dayitā ca sirīmatī.
       Ānandassa mahārañño     dhītā paramasobhanā
       vemātā bhaginī cāpi     padumuttaranāmino.
       Rājakaññāhi sahitā      sabbābharaṇabhūsitā
       upāgamma mahāvīraṃ      assosiṃ dhammadesanaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. satthā 2 cha.Ma. pāṇine
       Tadā hi so lokavidū 1-    bhikkhuniṃ dibbacakkhukaṃ
       catuparisāya majjhe 2-     aggaṭṭhāne ṭhapesi taṃ.
       Suṇitvā tamahaṃ haṭṭhā     dānaṃ datvāna satthuno
       pūjetvāna ca sambuddhaṃ     dibbacakkhuṃ apatthayiṃ.
       Tato avoca maṃ satthā     nande lacchasi patthitaṃ
       padīpadhammadānānaṃ       phalametaṃ sunicchitaṃ.
       Satasahassito kappe      okkākakulasambhavo
       gotamo nāma gottena    satthā loke bhavissati.
       Tassa dhammesu dāyādā    orasā dhammanimmitā
       sakulāti ca 3- gottena    hessasi 4- satthusāvikā.
       Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Imamhi bhaddake kappe     brahmabandhumahāyaso
       kassapo nāma gottena    uppajji vadataṃ varo.
       Paribbājakinī āsiṃ      tadāhaṃ ekacārinī
       bhikkhāya vicaritvāna      alabhiṃ telamattakaṃ.
       Tena dīpaṃ padīpetvā     upaṭṭhiṃ sabbasaṃvaraṃ 5-
       cetiyaṃ dipadaggassa      vippasannena cetasā.
       Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. lokagaru 2 cha.Ma. kittayaṃ parisā majjhe 3 cha.Ma. sakulā nāma 4 cha.Ma. hessati
@5 cha.Ma. sabbasaṃvariṃ
       Yattha yatthūpapajjāmi      tassa kammassa vāhasā
       sañjalanti 1- mahādīpā    tattha tattha gatāya me.
       Tirokuḍḍaṃ 2- tiroselaṃ    samatiggayha pabbataṃ
       passāmahaṃ yadicchāmi      dīpadānassidaṃ phalaṃ.
       Visuddhanayanā homi      yasasā pajjalāmahaṃ
       saddhā paññavatī 3- ceva    dīpadānassidaṃ phalaṃ.
       Pacchime ca bhave dāni     jātā vippakule ahaṃ
       pahūtadhanadhaññamhi       mudite rājapūjite.
       Ahaṃ sabbaṅgasampannā     sabbābharaṇabhūsitā
       purappavese sugataṃ      vātapāne ṭhitā ahaṃ.
       Disvā jalantaṃ yasasā     devamanussasakkataṃ
       anubyañjanasampannaṃ      lakkhaṇehi vibhūsitaṃ.
       Udaggacittā sumanā      pabbajjaṃ samarocayiṃ
       nacireneva kālena      arahattaṃ apāpuṇiṃ.
       Iddhīsu ca vasī homi      dibbāya sotadhātuyā
       paracittāni jānāmi      satthusāsanakārikā.
       Pubbenivāsaṃ jānāmi     dibbacakkhu visodhitaṃ
       khepetvā āsave sabbe   visuddhāsiṃ sunimmalā.
       Pariciṇṇo mayā satthā     kataṃ buddhassa sāsanaṃ
       ohito garuko bhāro     bhavanetti samūhatā.
@Footnote: 1 cha.Ma. pajjalanti 2 cha.Ma. tirokuṭṭaṃ 3 cha.Ma. saddhāpaññāvatī
       Yassatthāya pabbajitā     agārasmānagāriyaṃ
       so me attho anuppatto   sabbasaṃyojanakkhayo.
       Tato mahākāruṇiko      etadagge ṭhapesi maṃ
       dibbacakkhukānaṃ aggā     sakulāti naruttamo.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
       nāgīva bandhanaṃ chetvā     viharāmi anāsavā.
       Svāgataṃ vata me āsi     buddhaseṭṭhassa santike
       tisso vijjā anuppattā    kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
       Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpi ca aṭṭhime
       chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā katādhikāratāya dibbacakkhuñāṇe ciṇṇavasī ahosi. Tena
naṃ satthā dibbacakkhukānaṃ bhikkhunīnaṃ aggaṭṭhāne ṭhapesi. Sā attano paṭipattiṃ
paccavekkhitvā pītisomanassajātā udānavasena:-
    [97] "agārasmiṃ vasantīhaṃ      dhammaṃ sutvāna bhikkhuno
       addasaṃ virajaṃ dhammaṃ      nibbānaṃ padamaccutaṃ.
    [98] Sāhaṃ puttaṃ dhītarañca      dhanadhaññañca chaḍḍiya
       kese chedāpayitvāna     pabbajiṃ anagāriyaṃ.
    [99] Sikkhamānā ahaṃ santī     bhāventī maggamañjasaṃ
       pahāsiṃ rāgadosañca      tadekaṭṭhe ca āsave.
   [100] Bhikkhunī upasampajja      pubbajātimanussariṃ
       dibbacakkhu visodhitaṃ      vimalaṃ sādhubhāvitaṃ.
    [101]  Saṅkhāre parato disvā     hetujāte palokine
        pahāsiṃ āsave sabbe     sītibhūtāmhi nibbutā"ti
imā gāthā abhāsi.
   Tattha agārasmiṃ vasantīhaṃ, dhammaṃ sutvāna bhikkhunoti ahaṃ pubbe agāramajjhe
vasamānā aññatarassa bhinnakilesassa bhikkhuno santike catusaccagabbhaṃ dhammakathaṃ sutvā.
Addasaṃ virajaṃ dhammaṃ, nibbānaṃ padamaccutanti rāgarajādīnaṃ abhāvena virajaṃ, vānato
nikkhantattā nibbānaṃ, sukhādhigamahetutāya padaṃ, cavanābhāvato accutanti 1- ca laddhanāmaṃ
asaṅkhataṃ dhammaṃ sahassanayapaṭimaṇḍitena dassanasaṅkhātena dhammacakkhunā addasaṃ passiṃ.
   Sāhanti sā ahaṃ vuttappakārena sotāpannā homi.
   Sikkhamānā ahaṃ santīti ahaṃ sikkhamānāva samānā pabbajitvā vasse aparipuṇṇe
eva. Bhāventī maggamañjasanti majjhimapaṭipattibhāvato añjasaṃ uparimaggaṃ
uppādentī. Tadekaṭṭhe ca āsaveti rāgadosehi sahajekaṭṭhe pahānekaṭṭhe ca tatiya-
maggavajjhe āsave pahāsiṃ samucchindiṃ.
   Bhikkhunī upasampajjāti vasse paripuṇṇe upasampajjitvā bhikkhunī hutvā.
Vimalanti abhijjhādīhi 2- upakkilesehi vimuttatāya vigatamalaṃ, sādhūti sakkaccaṃ
sammadeva bhāvitaṃ, sādhūhi vā buddhādīhi bhāvitaṃ uppāditaṃ dibbacakkhuṃ visodhitanti
sambandho.
   Saṅkhāreti tebhūmakasaṅkhāre. Paratoti anattato. Hetujāteti paccayuppanne.
Palokineti palujjanasabhāve pabhaṅguṇe 3- paññācakkhunā disvā. Pahāsiṃ āsave
sabbeti aggamaggena avasiṭṭhe sabbepi āsave pajahiṃ, khepesinti attho. Sesaṃ
vuttanayameva.
           Sakulātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
@Footnote: 1 Sī.,i. maccunābhāvato...., cha.Ma. cavanābhāvato adhigatānaṃ accutihetutāya ca nibbānaṃ
@accutaṃ 2 cha. avijjādīhi 3 Sī. pabhaṅgure, i. pabhaṅgurena             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 116-121. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=2478              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=2478              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=445              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9208              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9255              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9255              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com