ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

          446. 8. Soṇātherīgāthāvaṇṇanā
   dasa putte vijāyitvātiādikā soṇāya theriyā gāthā.
   Ayampi padumuttarassa bhagavato kāle haṃsavatīnagare kulagehe nibbattitvā
viññutaṃ patvā ekadivasaṃ satthu santike dhammaṃ suṇantī satthāraṃ ekaṃ bhikkhuniṃ
āraddhavīriyānaṃ bhikkhunīnaṃ aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ disvā adhikārakammaṃ katvā sayampi
taṃ ṭhānantaraṃ patthetvā yāvajīvaṃ puññāni katvā tato cutā kappasatasahassaṃ
devamanussesu saṃsaritvā imasmiṃ buddhuppāde sāvatthiyaṃ kulagehe nibbattitvā
vayappattā patikulaṃ gatā dasa puttadhītaro labhitvā bahuputtikāti paññāyittha. Sā
sāmike pabbajite vayappatte puttadhītaro gharāvāse patiṭṭhāpetvā sabbaṃ dhanaṃ puttānaṃ
vibhajitvā 1- adāsi, na kiñci attano ṭhapesi. Taṃ puttā ca puttabhariyā 2- ca
katipāhameva upaṭṭhahitvā paribhavaṃ akaṃsu. Sā "kiṃ mayhaṃ imehi paribhavāya 3- ghare
vasantiyā"ti bhikkhuniyo upasaṅkamitvā pabbajjaṃ yāci. Taṃ bhikkhuniyo pabbājesuṃ.
Sā laddhūpasampadā "ahaṃ mahallikākāle pabbajitvā appamattāya bhavitabban"ti
bhikkhunīnaṃ vattapaṭivattaṃ karontī "sabbarattiṃ samaṇadhammaṃ karissāmī"ti heṭṭhāpāsāde
ekathambhaṃ hatthena gahetvā taṃ avijahamānā samaṇadhammaṃ karontī caṅkamamānāpi "andhakāre
ṭhāne rukkhādīsu yattha katthaci me sīsaṃ paṭihaññeyyā"ti rukkhaṃ hatthena gahetvā taṃ
avijahamānāva samaṇadhammaṃ karoti. Tato paṭṭhāya sā āraddhavīriyatāya pākaṭā
ahosi. Satthā tassā ñāṇaparipākaṃ disvā gandhakuṭiyaṃ nisinnova obhāsaṃ pharitvā
sammukhe nisinno viya attānaṃ dassetvā:-
      "yo ca vassasataṃ jīve      apassaṃ dhammamuttamaṃ
       ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo     passato dhammamuttaman"ti 4-
gāthaṃ abhāsi. Sā gāthāpariyosāne arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 5-:-
@Footnote: 1 i. vissajjitvā 2 cha.Ma. dhītaro 3 Sī. paribhūtāya
@4 khu.dha. 25/115/37 5 khu.apa. 33/220/377
      "padumuttaro nāma jino     sabbadhammāna pāragū
       ito satasahassamhi       kappe uppajji nāyako.
       Tadā seṭṭhikule jātā     sukhitā sajjitā 1- piyā
       upetvā taṃ munivaraṃ      assosiṃ madhuraṃ vacaṃ.
       Āraddhavīriyānaggaṃ       vaṇṇeti bhikkhuniṃ jino
       taṃ sutvā muditā hutvā     kāraṃ katvāna satthuno.
       Abhivādiya sambuddhaṃ       taṃ ṭhānaṃ patthayiṃ tadā
       anumodi mahāvīro       sijjhataṃ paṇidhī tava.
       Satasahassito kappe      okkākakulasambhavo
       gotamo nāma gottena     satthā loke bhavissati.
       Tassa dhammesu dāyādā     orasā dhammanimmitā
       soṇāti nāma nāmena     hessati satthusāvikā.
       Taṃ sutvā muditā hutvā     yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
       mettacittā paricariṃ      paccayehi vināyakaṃ.
       Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ      tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Pacchime ca bhave dāni     jātā seṭṭhikule ahaṃ
       sāvatthiyaṃ puravare       iddhe phīte mahaddhane.
       Yadā ca yobbanaṃ pattā     gantvā patikulaṃ ahaṃ
       dasa puttāni ajaniṃ       surūpāni visesato.
@Footnote: 1 cha.Ma. pūjitā
       Sukhe ṭhitā ca te sabbe    jananettamanoharā
       amittānampi rucitā      mama pageva te piyā.
       Tato mayhaṃ akāmāya      dasaputtapurakkhato
       pabbajittha sa me bhattā     devadevassa sāsane.
       Tadekikā vicintesiṃ      jīvitenālamatthu me
       cattāya 1- patiputtehi     vuḍḍhāya ca 2- varākiyā.
       Ahampi tattha gacchissaṃ      sampatto yattha me pati
       evāhaṃ cintayitvāna      pabbajiṃ anagāriyaṃ.
       Tato mamaṃ 3- bhikkhuniyo     ekaṃ bhikkhunupassaye
       vihāya gañchumovādaṃ      tāpehi udakaṃ iti.
       Tadā udakamāhitvā 4-     okiritvāna kumbhiyā
       culle ṭhapetvā āsīnā    tato cittaṃ samādahiṃ.
       Khandhe aniccato disvā     dukkhato ca anattato
       khepetvā āsave sabbe    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
       Tadāgantvā bhikkhuniyo     uṇhodakamapucchisuṃ
       tejodhātuṃ adhiṭṭhāya      khippaṃ santāpayiṃ jalaṃ.
       Vimhitā tā jinavaraṃ      etamatthamasāvayuṃ
       taṃ sutvā mudito nātho     imaṃ gāthaṃ abhāsatha.
       Yo ca vassasataṃ jīve      kusīto hīnavīriyo
       ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo     vīriyārabhato daḷhaṃ.
@Footnote: 1 jināYu. khu.apa. 33/232/379 2 buddhāyapi. khu.apa. 33/232/379
@3 cha.Ma. ca maṃ 4 udakamānetvā. khu.apa. 33/235/379
       Ārādhito mahāvīro      mayā suppaṭipattiyā
       āraddhavīriyānaggaṃ       mamāha sa mahāmuni.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ     bhavā sabbe samūhatā
       nāgīva bandhanaṃ chetvā     viharāmi anāsavā.
       Svāgataṃ vata me āsi     buddhaseṭṭhassa santike
       tisso vijjā anuppattā    kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
       Paṭisambhidā catasso      vimokkhāpi ca aṭṭhime
       chaḷabhiññā sacchikatā      kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Atha naṃ bhagavā bhikkhuniyo paṭipāṭiyā ṭhānantare ṭhapento āraddhavīriyānaṃ
bhikkhunīnaṃ aggaṭṭhāne ṭhapesi. Sā ekadivasaṃ attano paṭipattiṃ paccavekkhitvā udāna-
vasena:-
      "dasa putte vijāyitvā     asmiṃ rūpasamussaye
       tatohaṃ dubbalā jiṇṇā     bhikkhuniṃ upasaṅkamiṃ.
       Sā me dhammamadesesi     khandhāyatanadhātuyo
       tassā dhammaṃ suṇitvāna     kese chetvāna pabbajiṃ.
       Tassā me sikkhamānāya     dibbacakkhu visodhitaṃ
       pubbenivāsaṃ jānāmi      yattha me vusitaṃ pure.
       Animittañca bhāvemi      ekaggā susamāhitā
       anantarāvimokkhāsiṃ      anupādāya nibbutā.
       Pañcakkhandhā pariññātā     tiṭṭhanti chinnamūlakā
       dhi tavatthu jare jamme     natthi punabbhavo"ti
imā gāthā abhāsi.
   Tattha rūpasamussayeti rūpasaṅkhāte samussaye. Ayaṃ hi rūpasaddo "cakkhuñca paṭicca
rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇan"tiādīsu 1- rūpāyatane āgato. "yaṅkiñci rūpaṃ
atītānāgatapaccuppannan"tiādīsu 2- rūpakkhandhe. "piyarūpe sātarūpe rajjatī"ti-
ādīsu 3- sabhāve. "bahiddhā rūpāni passatī"tiādīsu 4- kasiṇāyatane. "rūpī rūpāni
passatī"tiādīsu 5- rūpajhāne. "aṭṭhiñca paṭicca nahāruñca paṭicca maṃsañca paṭicca
cammañca paṭicca ākāso parivārito rūpantveva saṅkhayaṃ 6- gacchatī"tiādīsu 7-
rūpakāye. Idhāpi rūpakāyeva daṭṭhabbo. Samussayasaddopi aṭṭhīnaṃ sarīrassa pariyāyo.
"satanti samussayā"tiādīsu aṭṭhisarīrapariyāye. "āturaṃ asuciṃ pūtiṃ, passa nande
samussayan"tiādīsu 8- sarīre. Idhāpi sarīre eva daṭṭhabbo. Tena vuttaṃ
"rūpasamussaye"ti, rūpasaṅkhāte samussaye sarīreti attho. Ṭhatvāti vacanaseso. Asmiṃ
rūpasamussayeti hi imasmiṃ rūpasamussaye ṭhatvā imaṃ rūpakāyaṃ nissāya dasa putte
vijāyitvāti yojanā. Tatoti tasmā dasaputtavijāyanahetu. Sā hi paṭhamavayaṃ atikkamitvā
puttake vijāyantī anukkamena dubbalasarīrā jarājiṇṇā ca ahosi. Tena vuttaṃ "tatohaṃ
dubbalā jiṇṇā"ti.
   Tassāti tato, tassāti vā tassā santike. Puna 9- tassāti karaṇe vā
sāmivacanaṃ, tāyāti attho. Sikkhamānāyāti tissopi sikkhā sikkhamānā.
   Anantarāvimokkhāsinti aggamaggassa anantarā uppannavimokkhā āsiṃ. Rūpī
rūpāni passatīti ādayo hi aṭṭhapi vimokkhā anantaravimokkhā nāma na honti.
Maggānantaraṃ anuppattā hi phalavimokkhā phalasamāpattikāle 10- pavattamānāpi paṭhama-
maggānantarameva samuppattito taṃ upādāya anantaravimokkhā nāma, yathā maggasamādhi
ānantarikasamādhīti vuccati. Anupādāya nibbutāti rūpādīsu kiñcipi aggahetvā
kilesaparinibbānena nibbutā āsiṃ.
@Footnote: 1 saṃ.saḷā. 18/63/39 (syā) 2 aṅ.catukka. 21/181/195 3 Ma.mū. 12/409/365
@4 dī.pā. 11/338/229 5 dī.pā. 11/339/231 6 cha.Ma. saṅkhaṃ 7 Ma.mū. 12/306/269
@8 khu.therī. 26/19/435 9 Sī.,Ma. puna vā 10 Sī.,i. pana samāpattikāle
   Evaṃ vijjāttayaṃ vibhāvetvā arahattaphalena kūṭaṃ gaṇhanti udānetvā idāni
jarāya cirakālaṃ upaddutasarīraṃ vigarahantī saha vatthunā tassa samatikkantabhāvaṃ vibhāvetuṃ
"paccakkhandhā pariññātā"ti osānagāthamāha. Tattha dhi tavatthu jare jammeti aṅgānaṃ
sithilabhāvakaraṇādinā jare jamme lāmake hīne tava tuyhaṃ dhi atthu, dhikāro hotu.
Natthi dāni punabbhavoti tasmā tvaṃ mayā atikkantā abhibhūtāsīti adhippāyo.
           Soṇātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
            -----------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 122-127. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=2604              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=2604              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=446              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9219              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9266              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9266              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com