ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

         448. 10. Paṭācārātherīgāthāvaṇṇanā
   naṅgalehi kasaṃ khettantiādikā paṭācārāya theriyā gāthā.
   Ayampi padumuttarassa bhagavato kāle haṃsavatīnagare kulagehe nibbattitvā viññutaṃ
patvā ekadivasaṃ satthu santike dhammaṃ suṇantī satthāraṃ ekaṃ bhikkhuniṃ vinayadharānaṃ 1-
aggaṭṭhāne ṭhapentaṃ disvā adhikārakammaṃ katvā taṃ ṭhānantaraṃ patthesi. Sā yāvajīvaṃ
kusalaṃ katvā devamanussesu saṃsarantī kassapabuddhakāle kikissa kāsirañño gehe
paṭisandhiṃ gahetvā sattannaṃ bhaginīnaṃ abbhantarā hutvā vīsati vassasahassāni brahma-
cariyaṃ caritvā bhikkhusaṃghassa pariveṇaṃ kāresi. 2- Sā tato cutā devaloke nibbattā
ekaṃ buddhantaraṃ dibbasampattiṃ anubhavitvā imasmiṃ buddhuppāde sāvatthiyaṃ
seṭṭhigehe nibbattitvā vayappattā attano gehe ekena kammakārena 3- saddhiṃ
kilesasanthavaṃ akāsi. Taṃ mātāpitaro samajātikassa kumārassa dātuṃ divasaṃ saṇṭhapesuṃ. 4-
Taṃ ñatvā sā hatthasāraṃ gahetvā tena katasanthavena purisena saddhiṃ aggadvārena
nikkhamitvā ekasmiṃ gāmake vasantī gabbhinī ahosi. Sā paripakke gabbhe "kiṃ idha
anāthavāsena, kulagehaṃ gacchāma sāmī"ti vatvā tasmiṃ "ajja gacchāma, sve gacchāmā"ti
kālavikkhepaṃ 5- karonte "na ayaṃ bālo maṃ nessatī"ti tasmiṃ bahi gate gehe
paṭisāmetabbaṃ paṭisāmetvā "kulagharaṃ gatāti mayhaṃ sāmikassa kathethā"ti
paṭivissakagharavāsīnaṃ
@Footnote: 1 Ma. vinayadhārīnaṃ 2 cha.Ma. akāsi 3 Sī. kammakarena 4 i. gaṇhāpesuṃ
@5 cha.Ma. kālakkhepaṃ
Ācikkhitvā "ekikāva kulagharaṃ gamissāmī"ti maggaṃ paṭipajji. So āgantvā gehe
taṃ apassanto paṭivissake pucchitvā "kulagharaṃ gatā"ti sutvā "maṃ nissāya kuladhītā
anāthā jātā"ti padānupadaṃ gantvā sampāpuṇi. Tassā antarāmagge eva gabbhavuṭṭhānaṃ
ahosi. Sā pasutakālato paṭṭhāya paṭippassaddhagamanussukkā 1- sāmikaṃ gahetvā
nivatti. Dutiyavārampi gabbhinī ahosītiādikaṃ sabbaṃ purimanayeneva vitthāretabbaṃ.
   Ayaṃ pana viseso:- yadā tassā antarāmagge kammajavātā caliṃsu, tadā
mahāakālamegho udapādi. Samantato vijjulatāhi ādittaṃ viya meghathanitehi bhijjamānaṃ
viya ca udakadhārānipātanirantaraṃ nabhaṃ ahosi. Sā taṃ disvā "sāmi me anovassikaṭhānaṃ
jānāhī"ti āha. So ito cito ca olokento ekaṃ tiṇasañchannaṃ gumbaṃ disvā
tattha gantvā hatthagatāya vāsiyā tasmiṃ gumbe daṇḍake chinditukāmo tiṇehi
sañchāditavammikapariyante 2- uṭṭhitarukkhadaṇḍakaṃ chindi. Tāvadeva ca naṃ tato vammikato
nikkhamitvā ghoraviso āsīviso ḍaṃsi. 3- So tattheva patitvā kālamakāsi. Sā mahādukkhaṃ
anubhavantī tassa āgamanaṃ olokentī dvepi dārake vātavuṭṭhiṃ asahamāne viravante
urantare katvā dvīhi jāṇukehi dvīhi hatthehi ca bhūmiṃ uppīḷetvā yathāṭhitāva
rattiṃ vītināmetvā vibhātāya rattiyā maṃsapesivaṇṇaṃ ekaṃ puttaṃ pilotikacumbaṭake
nipajjāpetvā hatthehi urehi ca pariggahetvā itaraṃ "ehi tāta, pitā te
ito gato"ti vatvā sāmikena gatamaggena gacchantī taṃ vammikasamīpe kālakataṃ nippannaṃ 4-
disvā "maṃ nissāya mama sāmiko mato"ti rodantī paridevantī sakalarattiṃ devena
vuṭṭhattā jaṇṇukappamāṇaṃ thanappamāṇaṃ udakaṃ savantiṃ antarāmagge nadiṃ patvā
attano mandabuddhitāya dubbalatāya ca dvīhi dārakehi saddhiṃ udakaṃ otarituṃ avisahantī
jeṭṭhaputtaṃ orimatīre ṭhapetvā itaraṃ ādāya paratīraṃ gantvā sākhābhaṅgaṃ attharitvā
tattha pilotikacumbaṭake nipajjāpetvā "itarassa santikaṃ gamissāmī"ti bālaputtakaṃ
pahātuṃ asakkontī punappunaṃ nivattetvā olokayamānā nadiṃ otarati.
@Footnote: 1 Ma....gamanamanuyuttā 2 cha. sañchāditavammikasīsante 3 Sī. ḍasi 4 cha.Ma. nisinnaṃ
   Athassā nadīmajjhaṃ gatakāle eko seno taṃ dārakaṃ disvā "maṃsapesī"ti saññāya
ākāsato bhassi. 1- Sā taṃ disvā ubho hatthe ukkhipitvā "sūsū"ti tikkhattuṃ
mahāsaddaṃ nicchāresi. Seno dūrabhāvena taṃ anādiyanto kumāraṃ gahetvāvehāsaṃ
uppati. Orimatīre ṭhito putto ubho hatthe ukkhipitvā mahāsaddaṃ nicchārayamānaṃ
disvā "maṃ sandhāya vadatī"ti saññāya vegena udake pati. Itissā 2- bālaputtako
senena nīto, jeṭṭhaputto udakena hato. Sā "eko me putto senena gahito, eko
udakena vūḷho, panthe me pati mato"ti rodantī paridevantī gacchantī sāvatthito
āgacchantaṃ ekaṃ purisaṃ disvā pucchi "kattha vāsikosi tātā"ti. Sāvatthi-
vāsikomhi ammāti. Sāvatthiyaṃ asukavīthiyaṃ asukakulaṃ nāma atthi, taṃ jānāsi tātāti.
Jānāmi amma, taṃ pana mā pucchi, aññaṃ pucchāti. Aññena me payojanaṃ natthi,
tadeva pucchāmi tātāti. Amma tvaṃ attano anācikkhituṃ na desi, ajja te
sabbarattiṃ devo vassanto diṭṭhoti. Diṭṭho me tāta, mayhameva so sabbarattiṃ
vuṭṭho, taṃ kāraṇaṃ pacchā kathessāmi, etasmiṃ tāva me seṭṭhigehe pavattiṃ kathehīti.
Amma ajja rattiyaṃ seṭṭhī ca seṭṭhibhariyā ca seṭṭhiputto cāti 3- tayopi jane
avattharamānaṃ gehaṃ pati, te ekacittakāyaṃ jhāyanti, svāyaṃ dhūmo paññāyati ammāti.
Sā tasmiṃ khaṇe nivatthavatthampi patamānaṃ na sañjāni. Sokummattattaṃ 4- patvā jāta-
rūpeneva:-
       ubho puttā kālakatā      panthe mayhaṃ patī mato
       mātā pitā ca bhātā ca     ekacitamhi 5- ḍayhareti 6-
vilapantī paribbhamati.
   Tato paṭṭhāya tassā nivāsanamattenapi paṭena 7- acaraṇato patitācārattā
paṭācārātveva samaññā ahosi. Taṃ disvā manussā "gaccha ummattike"ti keci
@Footnote: 1 Ma. āgami, i. gami 2 cha.Ma. iti 3 Ma. seṭṭhiñca bhariyañca seṭṭhiputtañca
@4 Ma.sokummattaṃ nāma, i. sokummattakaṃ nāma 5 Sī.,i. ekacitakasmiṃ
@6 khu.apa. 33/498/351 7 Ma. vatthena
Kacavaraṃ matthake khipanti, aññe paṃsuṃ okiranti, apare leḍḍuṃ daṇḍaṃ 1- khipanti.
Satthā jetavane mahāparisamajjhe nisīditvā dhammaṃ desento taṃ tathā paribbhamantiṃ
disvā ñāṇaparipākañca oloketvā yathā vihārābhimukhī āgacchati, tathā akāsi.
Parisā taṃ disvā "imissā ummattikāya ito āgantuṃ mā dethā"ti 2- āhaṃsu.
Bhagavā "mā naṃ nivārayitthā"ti 3- vatvā avidūraṭṭhānaṃ āgatakāle "satiṃ paṭilabha
bhaginī"ti āha. Sā tāvadeva buddhānubhāvena satiṃ paṭilabhitvā nivatthavatthassa patitabhāvaṃ
sallakkhetvā hirottappaṃ paccupaṭṭhapetvā ukkuṭikaṃ upanisajjāya 4- nisīdi.
Eko puriso uttarasāṭakaṃ khipi. Sā taṃ nivāsetvā satthāraṃ upasaṅkamitvā pañca-
patiṭṭhitena vanditvā "bhante avassayo me hotha, ekaṃ me puttaṃ seno gaṇhi, eko
udakena vūḷho, panthe pati mato, mātāpitaro bhātā ca gehena avatthatā
matā ekacitakamhi jhāyantī"ti sā sokakāraṇaṃ 5- ācikkhi. Satthā "paṭācāre mā
cintayi, tava avassayo bhavituṃ samatthasseva santikaṃ āgatāsi, yathā hi tvaṃ idāni
puttādīnaṃ maraṇanimittaṃ assūni pavattesi, evaṃ anamatagge saṃsāre puttādīnaṃ
maraṇahetu pavattitaṃ assu catunnaṃ mahāsamuddānaṃ udakato bahutaran"ti dassento:-
         "catūsu mahāsamuddesu 6- jalaṃ parittakaṃ
         tato bahuṃ assujalaṃ anappakaṃ
         dukkhena phuṭṭhassa narassa socanā
         kiṃ kāraṇā amma tuvaṃ 7- pamajjasī"ti 8-
gāthaṃ abhāsi.
   Evaṃ satthari anamataggapariyāyakathaṃ 9- kathente tassā soko tanutarabhāvaṃ agamāsi.
Atha naṃ tanubhūtasokaṃ ñatvā "paṭācāre puttādayo nāma paralokaṃ gacchantassa
@Footnote: 1 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati 2 cha.Ma. mādatthāti 3 cha.Ma. vārayitthāti
@4 Ma. paṭinisajjāya, i. sampatinipajja 5 Sī. jhāyantīti taṃ kāraṇaṃ 6 cha. samuddesu
@7 Ma. sokavasā 8 dha.aṭ. 4/147 9 saṃ.ni. 16/126/173
Tāṇaṃ vā leṇaṃ vā saraṇaṃ vā bhavituṃ na sakkontī"ti vijjamānāpi te na
santi eva, tasmā paṇḍitena attano sīlaṃ visodhetvā nibbānagāmimaggoyeva
sādhetabboti dassento:-
       "na santi puttā tāṇāya    na pitā nāpi bandhavā
       antakenādhipannassa      natthi ñātīsu tāṇatā.
       Yamhi saccañca dhammo ca    ahiṃsā saññamā damo
       etadariyā sevanti      etaṃ loke anāmataṃ.
       Etamatthavasaṃ ñatvā      paṇḍito sīlasaṃvuto
       nibbānagamanaṃ maggaṃ      khippameva visodhaye"ti 1-
imāhi gāthāhi dhammaṃ desesi. Desanāvasāne paṭācārā sotāpattiphale patiṭṭhahitvā
satthāraṃ pabbajjaṃ yāci. Satthā taṃ bhikkhunīnaṃ santikaṃ 2- netvā pabbājesi. Sā
laddhūpasampadā uparimaggatthāya vipassanāya kammaṃ karontī ekadivasaṃ ghaṭena udakaṃ
ādāya pāde dhovantī udakaṃ āsiñci. Taṃ thokaṃ ṭhānaṃ gantvā pacchijji, dutiyavāraṃ
āsittaṃ tatopi dūrataraṃ 3- agamāsi, tatiyavāraṃ āsittaṃ tatopi dūrataraṃ agamāsi. Sā
tadeva ārammaṇaṃ gahetvā tayo vaye 4- paricchinditvā "mayā paṭhamaṃ āsittaṃ udakaṃ
viya ime sattā paṭhamavayepi maranti, tato dūraṃ gataṃ dutiyavāraṃ āsittaṃ udakaṃ viya
majjhimavayepi, tatopi dūrataraṃ gataṃ tatiyavāraṃ āsittaṃ udakaṃ viya pacchimavayepi
marantiyevā"ti cintesi. Satthā gandhakuṭiyaṃ nisinnova obhāsaṃ pharitvā tassā
sammukhe ṭhatvā kathento viya "evametaṃ paṭācāre, sabbepi me sattā maraṇadhammā, tasmā
pañcannaṃ khandhānaṃ udayabbayaṃ apassantassa vassasataṃ jīvato taṃ passantassa ekāhampi
ekakkhaṇampi jīvitaṃ seyyo"ti imamatthaṃ dassento:-
@Footnote: 1 dha.aṭa. 4/148 2 Sī. santike 3 cha.Ma. tato dūraṃ 4 Ma. tayo vāre
       "yo ca vassasataṃ jīve     apassaṃ udayabbayaṃ
       ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo     passato udayabbayan"ti 1-
gāthamāha. Gāthāpariyosāne paṭācārā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇi. Tena
vuttaṃ apadāne 2-:-
       "padumuttaro nāma jino     sabbadhammāna pāragū
       ito satasahassamhi      kappe uppajji nāyako.
       Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ       jātā seṭṭhikule ahuṃ
       nānāratanapajjote      mahāsukhasamappitā.
       Upetvā taṃ mahāvīraṃ     assosiṃ dhammadesanaṃ
       tato jātappasādāhaṃ     upesiṃ saraṇaṃ jinaṃ.
       Tato vinayadhārīnaṃ       aggaṃ vaṇṇesi nāyako
       bhikkhuniṃ lajjiniṃ tādiṃ      kappākappavisāradaṃ.
       Tadā muditacittāhaṃ      taṃ ṭhānaṃ abhikaṅkhayiṃ 3-
       nimantetvā dasabalaṃ      sasaṃghaṃ lokanāyakaṃ.
       Bhojayitvāna sattāhaṃ     daditvā pattacīvaraṃ 4-
       nipacca sirasā pāde     idaṃ vacanamabraviṃ.
       Yā tayā vaṇṇitā dhīra 5-   ito aṭṭhamake muni
       tādisāhaṃ bhavissāmi      yadi sijjhati nāyaka.
       Tadā avoca maṃ satthā     bhadde mā bhāyi assasa
       anāgatamhi addhāne     lacchase taṃ manorathaṃ.
@Footnote: 1 khu.dha. 25/113/37 2 khu.apa. 33/468/348 3 cha.Ma. ṭhānamabhikaṅkhinī
@4 cha.Ma. daditvāva ticīvaraṃ 5 cha.Ma. vīra
       Satasahassito kappe      okkākakulasambhavo
       gotamo nāma gottena    satthā loke bhavissati.
       Tassa dhammesu dāyādā    orasā dhammanimmitā
       paṭācārāti nāmena     hessati satthusāvikā.
       Tadāhaṃ muditā hutvā     yāvajīvaṃ tadā jinaṃ
       mettacittā paricariṃ      sasaṃghaṃ lokanāyakaṃ.
       Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Imamhi bhaddake kappe     brahmabandhu mahāyaso
       kassapo nāma gottena    uppajji vadataṃ varo.
       Upaṭṭhāko mahesissa     tadā āsi narissaro
       kāsirājā kikī nāma     bārāṇasipuruttame.
       Tassāsiṃ tatiyā dhītā     bhikkhunī iti vissutā
       dhammaṃ sutvā jinaggassa     pabbajjaṃ samarocayiṃ.
       Anujāni na no tāto     agāreva tadā mayaṃ
       vīsavassasahassāni       vicarimha atanditā.
       Komāribrahmacariyaṃ      rājakaññā sukhedhitā
       buddhopaṭṭhānaniratā      muditā satta dhītaro.
       Samaṇī samaṇaguttā ca      bhikkhunī bhikkhudāsikā 1-
       dhammā ceva sudhammā ca    sattamī saṅghadāsikā.
@Footnote: 1 cha.Ma. bhikkhudāyikā
       Ahaṃ uppalavaṇṇā ca      khemā bhaddā ca bhikkhunī
       kisāgotamī dhammadinnā     visākhā hoti sattamī.
       Tehi kammehi sukatehi     cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Pacchime ca bhave dāni     jātā seṭṭhikule ahaṃ
       sāvatthiyaṃ puravare      iddhe phīte mahaddhane.
       Yadā ca yobbanūpetā     vitakkavasagā ahaṃ
       naraṃ jānapadaṃ 1- disvā    tena saddhiṃ agañchahaṃ.
       Ekaputtapasūtāhaṃ       dutiyo kucchiyā mama
       tadāhaṃ mātāpitaro      ikkhāmīti 2- sunicchitā.
       Nārocesiṃ patiṃ mayhaṃ     tadā tamhi pavāsite
       ekikā niggatā gehā    gantuṃ sāvatthimuttamaṃ.
       Tato me sāmi āgantvā   sambhāvesi pathe mamaṃ
       tadā me kammajā vātā    uppannā atidāruṇā.
       Uṭṭhito ca mahāmegho     pasūtisamaye mama
       dabbatthāya tadā gantvā    sāmi sappena mārito.
       Tadā vijātadukkhena      anāthā kapaṇā ahaṃ
       kunnadiṃ pūritaṃ disvā      gacchantī sakulālayaṃ.
       Bālaṃ ādāya otariṃ 3-    pārakūle ca ekakaṃ
       sāyetvā bālakaṃ puttaṃ    itaraṃ tāraṇāyahaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. jārapatiṃ 2 cha.Ma. okkhāmīti 3 cha.Ma. atariṃ
       Nivattā ukkuso hāsi     taruṇaṃ vilapantakaṃ
       itarañca vahī soto      sāhaṃ sokasamappitā.
       Sāvatthinagaraṃ gantvā     assosiṃ sajane mate
       tadā avoca sokaṭṭā     mahāsokasamappitā.
       Ubho puttā kālakatā     panthe mayhaṃ patī mato
       mātā pitā ca bhātā ca    ekacitamhi ḍayhare.
       Tadā kisā ca paṇḍu ca     anāthā dīnamānasā
       ito tato gacchantīhaṃ 1-    addasaṃ narasārathiṃ.
       Tato avoca maṃ satthā     putte mā soci assasa
       attānaṃ te gavesassu     kiṃ niratthaṃ vihaññasi.
       Na santi puttā tāṇāya    na ñātī nāpi bandhavā
       antakenādhipannassa      natthi ñātīsu tāṇatā.
       Taṃ sutvā munino vākyaṃ    paṭhamaṃ phalamajjhagaṃ
       pabbajitvāna naciraṃ      arahattaṃ apāpuṇiṃ.
       Iddhīsu ca vasī homi      dibbāya sotadhātuyā
       paracittāni jānāmi      satthusāsanakārikā.
       Pubbenivāsaṃ jānāmi     dibbacakkhu visodhitaṃ
       khepetvā āsave sabbe   visuddhāsiṃ sunimmalā.
       Tatohaṃ vinayaṃ sabbaṃ      santike sabbadassino
       uggahiṃ sabbavitthāraṃ      byāhariñca yathātathaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. bhamantīhaṃ
       Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho    etadagge ṭhapesi maṃ
       aggā vinayadhārīnaṃ      paṭācārāva ekikā.
       Pariciṇṇo mayā satthā     kataṃ buddhassa sāsanaṃ
       ohito garuko bhāro     bhavanetti samūhatā.
       Yassatthāya pabbajitā     agārasmānagāriyaṃ
       so me attho anuppatto   sabbasaṃyojanakkhayo.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ      .pe.
          .pe.        Kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā sekkhakāle attano paṭipattiṃ paccavekkhitvā upariphalassa 1-
nibbattitākāraṃ vibhāventī udānavasena:-
    [112] "naṅgalehi kasaṃ khettaṃ     bījāni pavapaṃ chamā
       puttadārāni posentā    dhanaṃ vindanti māṇavā.
    [113] Kimahaṃ sīlasampannā      satthusāsanakārikā
       nibbānaṃ nādhigacchāmi     akusītā anuddhatā.
    [114] Pāde pakkhālayitvāna     udakesu karomahaṃ
       pādodakañca disvāna     thalato ninnamāgataṃ.
    [115] Tato cittaṃ samādhesiṃ     assaṃ bhadraṃvajāniyaṃ
       tato dīpaṃ gahetvāna     vihāraṃ pāvisiṃ ahaṃ
       seyyaṃ olokayitvāna     mañcakamhi upāvisiṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. uparivisesassa
    [116] Tato sūciṃ gahetvāna     vaṭṭiṃ okassayāmahaṃ
       pajjotasseva 1- nibbānaṃ   vimokkho ahu cetaso"ti
imā gāthā abhāsi.
   Tattha kasanti kasantā kasikammaṃ karontā. Bahutthe 2- hi idaṃ ekavacanaṃ. Pavapanti
bījāni vapantā. Chamāti chamāyaṃ. Bhummatthe hi idaṃ paccattavacanaṃ. Ayaṃ hettha
saṅkhepattho:- ime māṇavā sattā naṅgalehi phālehi khettaṃ kasantā yathādhippāyaṃ
khettabhūmiyaṃ pubbaṇṇāparaṇṇabhedāni bījāni vapantā taṃhetu taṃnimittaṃ attānaṃ
puttadārādīni posentā hutvā dhanaṃ paṭilabhanti. Evaṃ imasmiṃ loke yoniso
payutto paccattapurisakāro nāma saphalo saudayo. 3-
   Tattha kimahaṃ sīlasampannā, satthusāsanakārikā. Nibbānaṃ nādhigacchāmi, akusītā
anuddhatāti ahaṃ suvisuddhasīlā āraddhavīriyatāya akusītā ajjhattaṃ susamāhitacittatāya
anuddhatā ca hutvā catusaccakammaṭṭhānabhāvanāsaṅkhātaṃ satthusāsanaṃ karontī kasmā
nibbānaṃ nādhigacchāmi, adhigamissāmi evāti.
   Evaṃ pana cintetvā vipassanāya kammaṃ karontī ekadivasaṃ pādadhovanaudake
nimittaṃ gaṇhi. Tenāha "pāde pakkhālayitvānā"tiādiṃ. Tassattho:- ahaṃ pāde
dhovantī pādapakkhālanahetu tikkhattuṃ āsittesu udakesu thalato ninnamāgataṃ pādodakaṃ
disvā nimittaṃ karomi.
   "yathā idaṃ udakaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ, evaṃ sattānaṃ āyusaṅkhārā"ti evaṃ
aniccalakkhaṇaṃ tadanusārena dukkhalakkhaṇaṃ anattalakkhaṇañca upadhāretvā vipassanaṃ
vaḍḍhentī tato cittaṃ samādhesiṃ, assaṃ bhadraṃvajāniyanti yathā assaṃ bhadraṃ ājāniyaṃ
kusalo sārathi sukhena sāreti, evaṃ mayhaṃ cittaṃ sukheneva samādhesiṃ, vipassanāsamādhinā
@Footnote: 1 cha.Ma. padīpasseva 2 Sī.,i. puthutthe 3 Ma. saudrayo
Samāhitaṃ akāsiṃ. Evaṃ pana vipassanaṃ vaḍḍhentī utusappāyanijigiṃsāya 1- ovarakaṃ
pavisantī andhakāravidhamanatthaṃ dīpaṃ gahetvā gabbhaṃ pavisitvā dīpaṃ ṭhapetvā mañcake
nisinnamattāva dīpaṃ vijjhāpetuṃ aggaḷasūciyā dīpavaṭṭiṃ ākaḍḍhiṃ. Tāvadeva utusappāya-
lābhena tassā cittaṃ samāhitaṃ ahosi, vipassanāvīthiṃ otari, maggena ghaṭṭesi.
Tato maggapaṭipāṭiyā sabbaso āsavānaṃ khayo ahosi. Tena vuttaṃ "tato dīpaṃ
gahetvāna .pe. Vimokkho ahu cetaso"ti tattha seyyaṃ olokayitvānāti dīpālokena
seyyaṃ passitvā.
   Sūcinti aggaḷasūciṃ. Vaṭṭiṃ okassayāmīti dīpaṃ vijjhāpetuṃ telābhimukhaṃ
dīpavaṭṭiṃ ākaḍḍhemi. Vimokkhoti kilesehi vimokkho. So pana yasmā paramatthato
cittassa santati, tasmā vuttaṃ "cetaso"ti. Yathā pana vaṭṭitelādike paccaye sati
uppajjanāraho 2- padīpo tadabhāve anuppajjanato nibbutoti vuccati, evaṃ kilesādi-
paccaye sati uppajjanārahaṃ cittaṃ tadabhāve anuppajjanato vimuttanti vuccatīti āha
"pajjotasseva nibbānaṃ, vimokkho ahu cetaso"ti.
          Paṭācārātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
           ----------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 138-149. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=2968              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=2968              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=448              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9240              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9288              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9288              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com