ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

          453. 3. Khemātherīgāthāvaṇṇanā
   daharā tvaṃ rūpavatītiādikā khemāya theriyā gāthā.
   Ayaṃ kira padumuttarassa bhagavato kāle haṃsavatīnagare parādhīnavuttikā paresaṃ
dāsī ahosi. Sā paresaṃ veyyāvaccakaraṇena jīvitaṃ kappentī ekadivasaṃ padumuttara-
sammāsambuddhassa aggasāvakaṃ sujātattheraṃ piṇḍāya carantaṃ disvā tayo modake
datvā taṃ divasameva attano kese vissajjetvā therassa dānaṃ datvā "anāgate
mahāpaññā buddhasāvikā bhaveyyan"ti patthanaṃ katvā yāvajīvaṃ kusaladhamme appamattā
hutvā devamanussesu saṃsarantī anukkamena chakāmāvacarānaṃ sakkādīnaṃ 1- tesaṃ tesaṃ
devarājūnaṃ mahesibhāvena upapannā manussalokepi anekavāraṃ cakkavattīnaṃ maṇḍala-
rājūnañca mahesibhāvaṃ upagatā mahāsampattiyo anubhavitvā vipassissa bhagavato kāle
manussaloke uppajjitvā viññutaṃ patvā satthu santike dhammaṃ sutvā
paṭiladdhasaṃvegā pabbajitvā dasavassasahassāni brahmacariyaṃ carantī bahussutā dhammakathikā
hutvā bahujanassa dhammakathanādinā paññāsaṃvattaniyakammaṃ katvā tato cutā 2- sugatīsuyeva
saṃsarantī imasmiṃ kappe bhagavato ca kakusandhassa bhagavato ca konāgamanassa kāle
vibhavasampanne kule nibbattitvā viññutaṃ patvā mahantaṃ saṃghārāmaṃ kāretvā
buddhappamukhassa bhikkhusaṃghassa niyyādesi.
@Footnote: 1 cha.Ma. chakāmasagge 2 cha.Ma. cavitvā
   Bhagavato pana kassapadasabalassa kāle kikissa kāsirañño sabbajeṭṭhikā samaṇī
nāma dhītā hutvā satthu santike dhammaṃ sutvā paṭiladdhasaṃvegā agāreyeva ṭhitā
vīsativassasahassāni komāribrahmacariyaṃ carantī samaṇaguttādīhi attano bhaginīhi saddhiṃ
ramaṇīyaṃ pariveṇaṃ kāretvā buddhappamukhassa bhikkhusaṃghassa niyyādesi. Evameva sā 1-
tattha tattha bhave āyatanagataṃ uḷāraṃ puññakammaṃ katvā sugatīsuyeva saṃsaritvā
imasmiṃ buddhuppāde maddaraṭṭhe 2- sāgalanagare rājakule nibbatti, khemātissā nāmaṃ
ahosi. Suvaṇṇavaṇṇā kañcanasannibhattacā. Sā vayappattā bimbisārarañño gehaṃ
gatā satthari veḷuvane viharante rūpamattā hutvā "rūpe dosaṃ dassetī"ti satthu
dassanāya na gacchati.
   Rājā manussehi veḷuvanassa vaṇṇe pakāsāpetvā deviyā vihāradassanāya cittaṃ
uppādesi. Atha devī "vihāraṃ passissāmī"ti rājānaṃ paṭipucchi. Rājā "vihāraṃ
gantvā satthāraṃ adisvā āgantuṃ na labhissasī"ti vatvā purisānaṃ saññaṃ adāsi
"balakkārenapi deviṃ dasabalaṃ dassethā"ti. Devī vihāraṃ gantvā divasabhāgaṃ khepetvā
nivattentī satthāraṃ adisvāva gantuṃ āraddhā. Atha naṃ rājapurisā anicchantimpi
satthu santikaṃ nayiṃsu. Satthā taṃ āgacchantiṃ disvā iddhiyā devaccharāsadisaṃ
itthiṃ nimminitvā tālapaṇṇaṃ gahetvā bījayamānaṃ akāsi. Khemādevī taṃ disvā
cintesi "evarūpā nāma devaccharapaṭibhāgā itthī 3- bhagavato avidūre tiṭṭhati,
ahaṃ etāsaṃ paricārikatāyapi nappahomi, manampi nikkāraṇā pāpacittassa vasena
naṭṭhā"ti nimittaṃ gahetvā tameva itthiṃ olokayamānā aṭṭhāsi. Athassā
passantiyāva satthu adhiṭṭhānabalena sā itthī paṭhamavayaṃ atikkamma majjhimavayampi
atikkamma pacchimavayaṃ patvā khaṇḍadantā palitakesā valittacā hutvā saddhiṃ
tālapaṇṇena parivattitvā pati. Tato taṃ disvā 4- khemā katādhikārattā evaṃ cintesi
@Footnote: 1 Sī. evamesā, cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati 2 Sī. magadharaṭṭhe 3 cha.Ma. itthiyo
@4 cha.Ma. ime pāṭhā na dissanti
"evaṃvidhampi sarīraṃ īdisaṃ vipattiṃ pāpuṇi, mayhampi sarīraṃ evaṃgatikameva
bhavissatī"ti. Athassa cittavāraṃ ñatvā satthā:-
         "ye rāgarattānupatanti sotaṃ
          sayaṃ kataṃ makkaṭakova jālaṃ
          etampi chetvāna paribbajanti 1-
          anapekkhito kāmasukhaṃ 2- pahāyā"ti
gāthamāha. Sā gāthāpariyosāne saha paṭisambhidāhi arahattaṃ pāpuṇīti aṭṭhakathāsu
āgataṃ. Apadāne pana "imaṃ gāthaṃ sutvā sotāpattiphale patiṭṭhitā rājānaṃ
anujānāpetvā pabbajitvā arahattaṃ pāpuṇī"ti āgataṃ. Tatthāyaṃ apadānapāḷi 3-:-
       "padumuttaro nāma jino     sabbadhammesu cakkhumā
       ito satasahassamhi      kappe uppajji nāyako.
       Tadāhaṃ haṃsavatiyaṃ       jātā seṭṭhikule ahuṃ
       nānāratanapajjote      mahāsukhasamappitā.
       Upetvā taṃ mahāvīraṃ     assosiṃ dhammadesanaṃ
       tato jātappasādāhaṃ     upemi saraṇaṃ jinaṃ.
       Mātaraṃ pitarañcāhaṃ      āyācitvā vināyakaṃ
       nimantayitvā sattāhaṃ     bhojayiṃ sahasāvakaṃ.
       Atikkante ca sattāhe    mahāpaññānamuttamaṃ
       bhikkhuniṃ etadaggamhi      ṭhapesi narasārathi.
@Footnote: 1 Sī. vajanti dhīrā, khu.dha. 25/347/77 2 Sī. sabbadukkhaṃ,
@khu.dha. 25/347/77 3 khu.apa. 33/289/329
       Taṃ sutvā muditā hutvā    puna tassa mahesino
       kāraṃ katvāna taṃ ṭhānaṃ     paṇipacca paṇīdahiṃ.
       Tato maṃ sa 1- jino āha   sijjhataṃ paṇidhī tava
       sasaṃghe me kataṃ kāraṃ     appameyyaphalaṃ tayā.
       Satasahassito kappe      okkākakulasambhavo
       gotamo nāma gottena    satthā loke bhavissati.
       Tassa dhammesu dāyādā    orasā dhammanimmitā
       etadaggamanuppattā      khemā nāma bhavissati.
       Tena kammena sukatena     cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsūpagā ahaṃ.
       Tato cutā yāmamagaṃ      tatohaṃ tusitaṃ gatā
       tato ca nimmānaratiṃ      vasavattipuraṃ tato.
       Yattha yatthūpapajjāmi      tassa kammassa vāhasā
       tattha tattheva rājūnaṃ     mahesittamakārayiṃ.
       Tato cutā manussatte     rājūnaṃ cakkavattinaṃ
       maṇḍalīnañca rājūnaṃ      mahesittamakārayiṃ.
       Sampattiṃ anubhotvāna     devesu mānusesu 2- ca
       sabbattha sukhitā hutvā     nekakappesu saṃsariṃ.
       Ekanavutito kappe      vipassī lokanāyako
       uppajji cārudassano     sabbadhammavipassako.
@Footnote: 1 cha.Ma. tato mama 2 cha.Ma. manujesu
       Tamahaṃ lokanāyakaṃ       upetvā narasārathiṃ
       dhammaṃ bhaṇitaṃ suṇitvā      pabbajiṃ anagāriyaṃ.
       Dasavassasahassāni       tassa vīrassa sāsane
       brahmacariyaṃ caritvāna     yuttayogā bahussutā.
       Paccayākārakusalā      catusaccavisāradā
       nipuṇā cittakathikā      satthusāsanakārikā.
       Tato cutāhaṃ tusitaṃ      upapannā yasassinī
       abhibhosiṃ 1- tahiṃ aññe    brahmacārīphalenahaṃ.
       Yattha yatthūpapannāhaṃ      mahābhogā mahaddhanā
       medhāvinī rūpavatī 2-     vinītaparisāpi ca.
       Bhavāmi tena kammena     yogena jinasāsane
       sabbā sampattiyo mayhaṃ    sulabhā manaso piyā.
       Yopi me bhavate bhattā    yattha yattha gatāyapi
       vimāneti na maṃ koci     paṭipattibalena me.
       Imamhi bhaddake kappe     brahmabandhu mahāyaso
       nāmena konāgamano     uppajji vadataṃ varo.
       Tadā hi bārāṇasiyaṃ      susamiddhakulappajā
       dhanañjānī sumedhā ca     ahampi ca tayo janā.
       Saṃghārāmaṃ adāsimha      neke sahassike mune 3-
       saṃghassa ca vihārampi      uddissa kārikā mayaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. abhibhomi 2 cha.Ma. sīlavatī 3 cha.Ma. dānasahāyikā pure
       Tato cutā mayaṃ sabbā     tāvatiṃsūpagā ahuṃ
       yasasā aggataṃ pattā     manussesu tatheva ca.
       Imasmiṃyeva kappamhi      brahmabandhu mahāyaso
       kassapo nāma gottena    uppajji vadataṃ varo.
       Upaṭṭhāko mahesissa     tadā āsi narissaro
       kāsirājā kikī nāma     bārāṇasipuruttame.
       Tassāsiṃ jeṭṭhikā dhītā    samaṇī iti vissutā
       dhammaṃ sutvā jinaggassa     pabbajjaṃ samarocayiṃ.
       Anujāni na no tāto     agāreva tadā mayaṃ
       vīsavassasahassāni       vicarimha atanditā.
       Komāribrahmacariyaṃ      rājakaññā sukhedhitā
       buddhopaṭṭhānaniratā      muditā satta dhītaro.
       Samaṇī samaṇaguttā ca      bhikkhunī bhikkhudāsikā
       dhammā ceva sudhammā ca    sattamī saṅghadāsikā.
       Ahaṃ uppalavaṇṇā ca      paṭācārā ca kuṇḍalā
       kisāgotamī dhammadinnā     visākhā hoti sattamī.
       Kadāci so narādicco     dhammaṃ desesi abbhutaṃ
       mahānidānasuttantaṃ      sutvā taṃ pariyāpuṇiṃ.
       Tehi kammehi sukatehi     cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Pacchime ca bhave dāni     sākalāyaṃ puruttame
       rañño maddassa dhītāmhi    manāpā dayitā piyā.
       Saha me jātamattamhi     khemaṃ tamhi pure ahu
       tato khemāti nāmaṃ me    guṇato upapajjatha.
       Yadāhaṃ yobbanaṃ pattā     rūpavaṇṇavibhūsitā 1-
       tadā adāsi maṃ tāto     bimbisārassa rājino.
       Tassāhaṃ suppiyā āsiṃ     rūpake lāyane ratā
       rūpānaṃ dosavādīti      na upemi 2- mahādayaṃ.
       Bimbisāro tadā rājā    mamānuggahabuddhiyā
       vaṇṇayitvā veḷuvanaṃ      gāyake gāpayī mamaṃ.
       Rammaṃ veḷuvanaṃ yena      na diṭṭhaṃ sugatālayaṃ
       na tena nandanaṃ diṭṭhaṃ     iti maññāmhase 3- mayaṃ.
       Yena veḷuvanaṃ diṭṭhaṃ      naranandananandanaṃ
       sudiṭṭhaṃ nandanaṃ tena      amarindasunandanaṃ.
       Vihāya nandanaṃ devā     otaritvā mahītalaṃ
       rammaṃ veḷuvanaṃ disvā     na tappanti suvimhitā.
       Rājapuññena nibbattaṃ     buddhapuññena bhūsitaṃ
       ko vattā tassa nissesaṃ    vanassa guṇasañcayaṃ.
       Taṃ sutvā vanasamiddhiṃ 4-    mama sotamanoharaṃ
       daṭṭhukāmā tamuyyānaṃ     rañño ārocayiṃ tadā.
@Footnote: 1 cha.Ma. rūpalāvaññabhūsitā 2 cha.Ma. upesiṃ 3 cha.Ma. maññāmase 4 cha.Ma. vanasamiddhaṃ
       Mahatā parivārena      tadā ca so mahīpati
       maṃ pesesi tamuyyānaṃ     dassanāya samussukaṃ.
       Gaccha passa mahābhoge     vanaṃ nettarasāyanaṃ
       yaṃ sadā bhāti siriyā     sugatābhānurañjitaṃ.
       Yadā ca piṇḍāya muni     giribbajapuruttamaṃ
       paviṭṭhohaṃ tadāyeva      vanaṃ daṭṭhumupāgamiṃ.
       Tadā taṃ samphullavanaṃ 1-    nānābhamarakujjitaṃ 2-
       kokilāgītasahitaṃ       mayūragaṇanaccitaṃ.
       Appasaddamanākiṇṇaṃ      nānācaṅkamabhūsitaṃ
       kuṭimaṇḍapasaṅkiṇṇaṃ       yogīvaravirājitaṃ.
       Vicarantī amaññissaṃ      saphalaṃ nayanaṃ mamaṃ
       tatthāpi taruṇaṃ bhikkhuṃ      yuttaṃ disvā vicintayiṃ.
       Īdise vipine ramme     ṭhitoyaṃ navayobbane
       vasantamiva kantena      rūpena susamanvito.
       Nisinno rukkhamūlampi      muṇḍo saṅghāṭipāruto
       jhāyate vatayaṃ bhikkhu      hitvā visayajaṃ ratiṃ.
       Nanunāma gahaṭṭhena      kāmaṃ bhutvā yathāsukhaṃ
       pacchā jiṇṇena dhammoyaṃ    caritabbo subhaddako.
       Suññakanti viditvāna      gandhagehaṃ jinālayaṃ
       upetvā jinamaddakkhaṃ     udayantaṃva bhākaraṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. phullavipinaṃ 2 cha.Ma. nānābhamarakūjitaṃ
       Ekakaṃ sukhamāsīnaṃ       vījamānaṃ varitthiyā
       disvā nevaṃ vicintesiṃ     nāyaṃ lūkho narāsabho.
       Sā kaññā kanakābhāsā    padumānanalocanā
       bimboṭṭhī kundadasanā     manonettarasāyanā.
       Hemadolā suvadanā 1-    kamalākārasutthanī 2-
       vedimajjhāva sussoṇī     rambhoru cārubhūsanā.
       Rattaṃsakupasambyānā      nīlamaṭṭhanivāsanā
       atappaneyyarūpena      sabbābharaṇamaṇḍitā 3-.
       Disvā tamevaṃ cintesiṃ     ahoyamabhirūpinī
       na mayānena nettena     diṭṭhapubbā kudācanaṃ.
       Tato jarābhibhūtā sā     vivaṇṇā vikatānanā
       chinnadantā 4- setasirā    salālā vadanāsuci.
       Saṅkhittakaṇṇā setakkhī     lambāsubhapayodharā
       valivitatasabbaṅgī       sirāvitatadehinī.
       Nataṅgā daṇḍadutiyā      upphāsulikatā kisā
       pavedhamānā patitā      nissasantī muhuṃ muhuṃ.
       Tato me āsi saṃvego    abbhuto lomahaṃsano
       dhiratthu rūpaṃ asuciṃ       ramante yattha bālisā.
       Tadā mahākāruṇiko      disvā saṃviggamānasaṃ
       udaggacitto sumano 5-    imā gāthā abhāsatha.
@Footnote: 1 cha.Ma. hemadolābhasavanā 2 cha.Ma. kalikākārasutthanī 3 cha.Ma. hāsabhāvasamanvitā
@4 cha.Ma. bhinnadantā 5 cha.Ma. sugato
       Āturaṃ asuciṃ pūtiṃ       passa kheme samussayaṃ
       uggharantaṃ paggharantaṃ      bālānaṃ abhinanditaṃ.
       Asubhāya cittaṃ bhāvehi     ekaggaṃ susamāhitaṃ
       sati kāyagatā tyatthu     nibbidā bahulā bhava.
       Yathā idaṃ tathā etaṃ     yathā etaṃ tathā idaṃ
       ajjhattañca bahiddhā ca     kāye chandaṃ virājaya.
       Animittañca bhāvehi      mānānusayamujjaha
       tato mānābhisamayā      upasantā carissasi.
           Ye rāgarattānupatanti sotaṃ
           sayaṃ kataṃ makkaṭakova jālaṃ
           etampi chetvāna paribbajanti
           anapekkhino kāmasukhaṃ pahāya.
       Tato kallitacittaṃ maṃ      ñatvāna narasārathi
       mahānidānaṃ desesi      suttantaṃ 1- vinayāya me.
       Sutvā suttantaseṭṭhaṃ taṃ    pubbasaññamanussariṃ
       tattha ṭhitāvahaṃ santī      dhammacakkhuṃ visodhayiṃ.
       Nipatitvā mahesissa      pādamūlamhi tāvade
       accayaṃ desanatthāya      idaṃ vacanamabraviṃ.
       Namo te sabbadassāvi     namo te karuṇālaya 2-
       namo te tiṇṇasaṃsāra     namo te amataṃ dada.
@Footnote: 1 Ma. kallacittaṃ 2 cha.Ma. karuṇākara
       Diṭṭhigahanapakkhandā      kāmarāgavimohitā
       tayā sammā upāyena     vinītā vinaye ratā.
       Adassanena vihitā 1-     tādisānaṃ mahesinaṃ
       anubhonti mahādukkhaṃ      sattā saṃsārasāgare.
       Yadāhaṃ lokasaraṇaṃ       araṇaṃ maraṇantaguṃ 2-
       nāddasāmi madhuratthaṃ 3-    desessāmi 4- tamaccayaṃ.
       Mahāhitaṃ varadadaṃ       ahitoti visaṅkitā
       nopesiṃ rūpaniratā      desessāmi tamaccayaṃ.
       Tadā madhuranigghoso      mahākāruṇiko jino
       avoca tiṭṭha khemeti     siñcanto amatena maṃ.
       Tadā paṇamya sirasā      katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ
       gantvā disvā narapatiṃ     idaṃ vacanamabraviṃ.
       Aho sammā upāyo te    cintitoyamarindama
       vanadassanakāmāya       diṭṭho nibbānato muni.
       Yadi te ruccate rāja     sāsane tassa tādino
       pabbajissāmi rūpehaṃ      nibbinnā munivāṇinā.
       Añjaliṃ paggahetvāna     tadāha sa mahīpati
       anujānāmi te bhadde     pabbajjā tava sijjhatu.
       Pabbajitvā tadā cāhaṃ     sattamāse 5- upaṭṭhite
       dīpodayañca bhedañca      disvā saṃviggamānasā.
@Footnote: 1 cha.Ma. vibhogā 2 cha.Ma. araṇantaguṃ 3 cha.Ma. adūraṭṭhaṃ 4 cha.Ma. desayāmi
@5 cha.Ma. aḍḍhamāse
       Nibbinnā sabbasaṅkhāre    paccayākārakovidā
       caturoghe atikkamma      arahattaṃ apāpuṇiṃ.
       Iddhīsu ca vasī āsiṃ      dibbāya sotadhātuyā
       cetopariyañāṇassa      vasī cāpi bhavāmahaṃ.
       Pubbenivāsaṃ jānāmi     dibbacakkhu visodhitaṃ
       sabbāsavaparikkhīṇā      natthi dāni punabbhavo.
       Atthadhammaniruttīsu       paṭibhāne tatheva ca
       parisuddhaṃ mama ñāṇaṃ      uppannaṃ buddhasāsane.
       Kusalāhaṃ visuddhīsu       kathāvatthuvisāradā
       abhidhammanayaññū ca       vasippattāmhi sāsane.
       Tato toraṇavatthusmiṃ      raññā kosalasāminā
       pucchitā nipuṇe pañhe     byākarontī yathātathaṃ.
       Tadā sa rājā sugataṃ     upasaṅkamma pucchatha
       tatheva buddho byākāsi    yathā te byākatā mayā.
       Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho    etadagge ṭhapesi maṃ
       mahāpaññānamaggāti      bhikkhunīnaṃ naruttamo.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe. Kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā phalasukhena nibbānasukhena ca viharantiyā imissā theriyā
satipi aññāsaṃ khīṇāsavattherīnaṃ paññāvepullappattiyaṃ tattha pana katādhikārattāya
mahāpaññābhāvo pākaṭo ahosi. Tathā hi naṃ bhagavā jetavanamahāvihāre ariyagaṇa-
majjhe nisinno paṭipāṭiyā bhikkhuniyo ṭhānantare ṭhapento "etadaggaṃ bhikkhave
Mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ mahāpaññānaṃ yadidaṃ khemā"ti 1- mahāpaññatāya aggaṭṭhāne
ṭhapesi. Taṃ ekadivasaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisinnaṃ māro pāpimā
taruṇarūpena upasaṅkamitvā kāmehi palobhento:-
    [139] "daharā tvaṃ rūpavatī      ahampi daharo yuvā
       pañcaṅgikena turiyena     ehi kheme ramāmhase"ti
gāthamāha.
   Tassattho:- kheme tvaṃ taruṇapattā, yobbane ṭhitā rūpasampannā, ahampi
taruṇo yuvā, tasmā mayaṃ yobbaññaṃ akhepetvā pañcaṅgikena turiyena vajjamānena
ehi kāmakhiḍḍāratiyā ramāma kīḷāmāti.
   Taṃ sutvā sā kāmesu sabbadhammesu ca attano virattabhāvaṃ tassa ca mārabhāvaṃ
attābhinivesesu sattesu attano thāmagataṃ appasādaṃ katakiccatañca pakāsentī:-
    [140] "iminā pūtikāyena      āturena pabhaṅgunā
       aṭṭiyāmi harāyāmi     kāmataṇhā samūhatā.
    [141] Sattisūlūpamā kāmā     khandhāsaṃ adhikuṭṭanā
       yaṃ tvaṃ kāmaratiṃ brūsi     aratī dāni sā mama.
    [142] Sabbattha vihatā nandī     tamokkhandho padālito
       evaṃ jānāhi pāpima     nihato tvamasi antaka.
    [143] Nakkhattāni namassantā    aggiṃ paricaraṃ vane
       yathābhuccamajānantā     bālā suddhimamaññatha.
@Footnote: 1 aṅ.ekaka. 20/236/26
    [144] Ahañca kho namassantī     sambuddhaṃ purisuttamaṃ
       pamuttā sabbadukkhehi     satthusāsanakārikā"ti
imā gāthā abhāsi.
   Tattha aggiṃ paricaraṃ vaneti tapovane aggihuttaṃ paricaranto. Yathābhuccamajānantāti
pavattiyo yathābhūtaṃ aparijānantā. Sesamettha heṭṭhā vuttanayattā uttānameva.
           Khemātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
            -----------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 160-173. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=3445              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=3445              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=453              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9309              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9362              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9362              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com