ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

          412. 11. Muttātherīgāthāvaṇṇanā
   sumuttā sādhu muttāmhītiādikā muttāya theriyā gāthā.
   Ayampi purimabuddhesu katādhikārā tattha tattha bhave kusalaṃ upacinitvā imasmiṃ
buddhuppāde kosalajanapade oghātakassa nāma daliddabrāhmaṇassa dhītā hutvā
@Footnote: 1 Sī. anupaddutaṃ 2 i. tāressāmi
Nibbatti, taṃ vayappattakāle mātāpitaro ekassa khujjabrāhmaṇassa adaṃsu. Sā
tena gharāvāsaṃ arocantī taṃ anujānāpetvā pabbajitvā vipassanāya kammaṃ karoti.
Tassā bahiddhārammaṇesu cittaṃ vidhāvati, sā taṃ niggaṇhantī "sumuttā sādhu
muttāmhī"ti gāthaṃ vadantīyeva vipassanaṃ ussukkāpetvā saha paṭisambhidāhi arahattaṃ
pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 1-:-
      "padumuttaro nāma jino    sabbadhammesu cakkhumā
       pāṇine anuggaṇhanto    piṇḍāya pāvisī puraṃ.
       Tassa āgacchato satthu    sabbe nagaravāsino
       haṭṭhatuṭṭhā samāgantvā    vālikā ākiriṃsu te.
       Vīthisammajjanaṃ katvā     kadalipuṇṇakaddhaje
       dhūpaṃ 2- cuṇṇaṃ ca mālaṃ 3- ca  sakkāraṃ katvāna 4- satthuno.
       Maṇḍapaṃ paṭiyādetvā     nimantetvā vināyakaṃ
       mahādānaṃ daditvāna     sambodhiṃ abhipatthayi.
       Padumuttaro mahāvīro     hārako sabbapāṇinaṃ
       anumodaniyaṃ katvā      byākāsi aggapuggalo.
       Satasahasse atikkante    kappo hessati bhaddako
       bhavābhave sukhaṃ laddhā     pāpuṇissasi bodhiyaṃ.
       Hatthakammañca ye keci    katāvī naranāriyo
       anāgatamhi addhāne     sabbā hessanti sammukhā.
@Footnote: 1 apadānapāḷiyaṃ imā gāthā na dissanti 2 cha.Ma. dhūmaṃ 3 cha.Ma. māsaṃ 4 cha.Ma. kacca
       Tena kammavipākena     cetanāpaṇidhīhi ca
       uppannadevabhavane      tuyhaṃ tā paricārikā.
       Dibbasukhaṃ asaṅkhyeyyaṃ     mānusañca asaṅkhiyaṃ
       anubhonti ciraṃ kālaṃ     saṃsarimha bhavābhave.
       Satasahassito kappe     yaṃ kammaṃ akariṃ tadā
       sukhumālā manussesu     atho devapuresu ca.
       Rūpaṃ bhogaṃ yasaṃ āyuṃ     atho kittisukhaṃ piyaṃ
       labhāmi satataṃ sabbaṃ      sukataṃ kammasampadaṃ.
       Pacchime bhave sampatte    jātāhaṃ brāhmaṇe kule
       sukhumālahatthapādā      ramaṇiye nivesane.
       Sabbakālampi paṭhavī      na passāmanalaṅkataṃ
       cikkhallabhūmiṃ asuciṃ      na passāmi kudācanaṃ.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ .pe.  kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā udānentī:-
    [11] "sumuttā sādhu muttāmhi    tīhi khujjehi muttiyā
       udukkhalena musalena     patinā khujjakena ca
       muttāmhi jātimaraṇā     bhavanetti samūhatā"ti
imaṃ gāthaṃ abhāsi.
   Tattha sumuttāti suṭṭhu muttā. Sādhu muttāmhīti sādhu sammadeva muttā
amhi. Kuto pana sumuttā sādhumuttāti āha  "tīhi khujjehi muttiyāti, tīhi
Vaṅkehi 1- parimuttiyāti attho. Idāni tāni sarūpato dassentī "udukkhalena
musalena, patinā khujjakena cā"ti āha. Udukkhale hi dhaññaṃ pakkhipantiyā
parivattentiyā musalena koṭṭentiyā ca piṭṭhi onāmetabbā hotīti khujjakaraṇahetutāya
tadubhayaṃ "khujjan"ti vuttaṃ. Sāmiko panassā khujjo eva, idāni yassā muttiyā
nidassanavasena tīhi khujjehi mutti 2- vuttā, tameva dassentī "muttāmhi
jātimaraṇā"ti vatvā tattha kāraṇamāha "bhavanetti samūhatā"ti. Tassattho:- na kevalamahaṃ
tīhi khujjehi eva muttā, athakho sabbasmā jātimaraṇāpi, 3- yasmā sabbassāpi bhavassa
netti nāyikā taṇhā aggamaggena mayā samugghāṭitāti.
           Muttātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
           --------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 16-19. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=356              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=356              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=412              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=8934              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9013              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9013              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com