ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

         413. 12. Dhammadinnātherīgāthāvaṇṇanā
   chandajātā avasāyītiādikā dhammadinnāya theriyā gāthā.
   Sā kira padumuttarabuddhakāle haṃsavatīnagare parādhīnavuttikā hutvā jīvantī
nirodhato vuṭṭhitassa aggasāvakassa pūjāsakkārapubbakaṃ dānaṃ datvā devaloke
nibbattā. Tato cavitvā devamanussesu saṃsarantī pussassa 4- bhagavato kāle satthu
vemātikabhātikānaṃ 5- kammikassa gehe vasamānā dānaṃ paṭicca "ekaṃ dehī"ti sāmikena
vutte dve dentī bahupuññāni katvā kassapabuddhakāle kikissa kāsikarañño
gehe paṭisandhiṃ gahetvā sattannaṃ bhaginīnaṃ abbhantarā hutvā vīsativassasahassāni
brahmacariyaṃ caritvā ekaṃ buddhantaraṃ devamanussesu saṃsarantī imasmiṃ buddhuppāde
rājagahe kulagehe nibbattitvā vayappattā visākhassa seṭṭhino gehaṃ gatā.
@Footnote: 1 cha.Ma. vaṅkakehi 2 Ma. muttā 3 Sī.,Ma. jarāmaraṇāpi
@4 cha.Ma. phussassa 5 Ma. vemātikabhātikabhātikānaṃ
   Athekadivasaṃ visākho seṭṭhī satthu santike dhammaṃ sutvā anāgāmī hutvā
gharaṃ gato 1- pāsādaṃ abhiruhanto sopāṇamatthake ṭhitāya dhammadinnāya pasāritahatthaṃ
anālambitvāva pāsādaṃ abhiruhitvā bhuñjamānopi tuṇhībhūtova bhuñji. Dhammadinnā
taṃ upadhāretvā "ayyaputta kasmā tvaṃ ajja mama hatthaṃ nālambi, bhuñjamānopi
na kiñci kathesi, atthi nu kho koci mayhaṃ doso"ti āha. Visākho "dhammadinne
na te doso atthi, ahaṃ pana ajja paṭṭhāya itthisarīraṃ phusituṃ āhāre ca
lolabhāvaṃ kātuṃ anaraho, tādiso mayā dhammo paṭividdho. Tvaṃ pana sace icchasi,
imasmiṃyeva gehe vasa. No ce icchasi, yattakena dhanena te attho, tattakaṃ
gahetvā kulagharaṃ gacchāhī"ti āha. Nāhaṃ ayyaputta tayā vantavamanaṃ ācamissāmi,
pabbajjaṃ me anujānāhīti. Visākho "sādhu dhammadinne"ti taṃ suvaṇṇasivikāya bhikkhuni-
upassayaṃ pesesi. Sā pabbajitvā kammaṭṭhānaṃ gahetvā katipāhaṃ tattha vasitvā
vivekavāsaṃ vasitukāmā ācariyupajjhāyānaṃ santikaṃ gantvā "ayyā ākiṇṇaṭṭhāne
mayhaṃ cittaṃ na ramati, gāmakāvāsaṃ gacchāmī"ti āha. Bhikkhuniyo taṃ gāmakāvāsaṃ
nayiṃsu. Sā tattha vasantī atīte madditasaṅkhāratāya nacirasseva saha paṭisambhidāhi
arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ apadāne 2-:-
       "padumuttaro nāma jino    sabbadhammāna pāragū
       ito satasahassamhi     kappe uppajji nāyako.
       Tadāhaṃ haṃsavatiyā      kule aññatare ahuṃ
       parakammakarī āsiṃ      nipakā sīlasaṃvutā.
       Padumuttarabuddhassa      sujāto aggasāvako
       vihārā abhinikkhamma     piṇḍapātāya gacchati.
@Footnote: 1 cha.Ma. gantvā 2 khu.apa. 33/95/364
       Ghaṭaṃ gahetvā gacchantī    tadā udakahārikā
       taṃ disvā adadiṃ pūvaṃ 1-   pasannā sehi pāṇibhi.
       Paṭiggahetvā tattheva    nisinno paribhuñji so
       tato netvāna taṃ gehaṃ   adāsiṃ tassa bhojanaṃ.
       Tato me ayyako tuṭṭho   akariṃ suṇisaṃ sakaṃ
       sassuyā saha gantvāna    sambuddhaṃ abhivādayiṃ.
       Tadā so dhammakathikaṃ     bhikkhuniṃ parikittayaṃ
       ṭhapesi etadaggamhi     taṃ sutvā muditā ahaṃ.
       Nimantayitvā sugataṃ     sasaṃghaṃ lokanāyakaṃ
       mahādānaṃ daditvāna     taṃ ṭhānaṃ abhipatthayiṃ.
       Tato maṃ sugato āha    ghananinnādasussaro
       mamupaṭṭhānaniratā      sasaṃghaparivesikā.
       Saddhammassavane yuttā    guṇavaḍḍhitamānasā
       bhadde bhavassu muditā    lacchase paṇidhīphalaṃ.
       Satasahassito kappe     okkākakulasambhavo
       gotamo nāma gottena   satthā loke bhavissati.
       Tassa dhammesu dāyādā   orasā dhammanimmitā
       dhammadinnāti nāmena    hessati satthu sāvikā.
       Taṃ sutvā muditā hutvā   yāvajīvaṃ mahāmuniṃ
       mettacittā paricariṃ     paccayehi vināyakaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. adadaṃ pūpaṃ
       Tena kammena sukatena    cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Imamhi bhaddake kappe    brahmabandhu mahāyaso
       kassapo nāma gottena   uppajji vadataṃ varo.
       Upaṭṭhāko mahesissa    tadā āsi narissaro
       kāsirājā kikī nāma    bārāṇasipuruttame.
       Chaṭṭhā tassa ahaṃ dhītā    sudhammā iti vissutā
       dhammaṃ sutvā jinaggassa    pabbajjaṃ samarocayiṃ.
       Anujāni na no tāto    agāreva tadā mayaṃ
       vīsaṃ vassasahassāni     vicarimha atanditā.
       Komāribrahmacariyaṃ     rājakaññā sukhedhitā 1-
       buddhopaṭṭhānaniratā     muditā satta dhītaro.
       Samaṇī samaṇaguttā ca     bhikkhunī bhikkhudāsikā
       dhammā ceva sudhammā ca   sattamī saṃghadāsikā.
       Khemā uppalavaṇṇā ca   paṭācārā ca kuṇḍalā
       gotamī ca ahañceva     visākhā hoti sattamī.
       Tehi kammehi sukatehi    cetanāpaṇidhīhi ca
       jahitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsaṃ agañchahaṃ.
       Pacchime ca bhave dāni    giribbajapuruttame
       jātā seṭṭhikule phīte   sabbakāmasamiddhane.
@Footnote: 1 sukheṭṭhitā (syā)
       Yadā rūpaguṇūpetā     paṭhame yobbane ṭhitā
       tadā parakulaṃ gantvā    vasiṃ sukhasamappitā.
       Upetvā lokasaraṇaṃ     suṇitvā dhammadesanaṃ
       anāgāmiphalaṃ patto     sāmiko me subuddhimā.
       Tadā taṃ 1- anujānetvā  pabbajiṃ anagāriyaṃ
       na cireneva kālena    arahattaṃ apāpuṇiṃ.
       Tadā upāsako so maṃ   upagantvā apucchatha
       gambhīre nipuṇe pañhe    te sabbe byākariṃ ahaṃ.
       Jino tasmiṃ guṇe tuṭṭho   etadagge ṭhapesi maṃ
       bhikkhuniṃ dhammakathikaṃ      nāññaṃ passāmi edisiṃ. 2-
       Dhammadinnā yathā dhīrā    evaṃ dhāretha bhikkhavo
       evāhaṃ paṇḍitā nāma 3-  nāyakenānukampitā.
       Pariciṇṇo mayā satthā    kataṃ buddhassa sāsanaṃ
       ohito garuko bhāro    bhavanetti samūhatā.
       Yassatthāya pabbajitā    agārasmānagāriyaṃ 4-
       so me attho anuppatto  sabbasaññojanakkhayo.
       Iddhīsu ca vasī homi     dibbāya sotadhātuyā
       paracittāni jānāmi     buddhasāsanakārikā. 5-
       Pubbenivāsaṃ jānāmi    dibbacakkhu visodhitaṃ
       khepetvā āsave sabbe  visuddhāsiṃ sunimmalā.
@Footnote: 1 cha.Ma. tadāhaṃ 2 edisaṃ (syā) 3 cha.Ma. homi 4 agārasmā anagārikaṃ (syā)
@5 cha.Ma. satthu sāsanakārikā
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
       nāgīva bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavā.
       Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
       tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
       Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpi ca aṭṭhime
       chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā "mayhaṃ manaṃ kiccamatthakaṃ 1- pattaṃ, idāni idha vasitvā
kiṃ karissāmi, rājagahameva gantvā satthārañca vandissāmi, bahū ca me ñātakā
puññāni karissantī"ti bhikkhunīhi saddhiṃ rājagahameva paccāgatā. Visākho tassā
āgatabhāvaṃ sutvā tassā adhigamaṃ vīmaṃsanto pañcakkhandhādīnaṃ vasena pañhaṃ pucchi.
Dhammadinnā sunisitena satthena kumudanāḷe chindantī viya pucchitaṃ pucchitaṃ pañhaṃ
vissajjesi, visākho sabbaṃ pucchāvissajjananayaṃ 2- satthu ārocesi, satthā "paṇḍitā
visākha dhammadinnā bhikkhunī"tiādinā taṃ pasaṃsanto sabbaññutañāṇena saddhiṃ
saṃsandetvā byākatabhāvaṃ pavedetvā tameva cūḷavedallasuttaṃ 3- atthuppattiṃ katvā
taṃ dhammakathikānaṃ bhikkhunīnaṃ aggaṭṭhāne ṭhapesi. Yadā pana sā tasmiṃ gāmakāvāse
vasantī heṭṭhimamagge adhigantvā aggamaggatthāya vipassanaṃ paṭṭhapesi. Tadā:-
    [12] "../../bdpicture/chandajātā avasāyī     manasā ca phuṭā 4- siyā
       kāmesu appaṭibaddhacittā   uddhaṃsotāti vuccatī"ti
imaṃ gāthaṃ abhāsi.
   Tattha chandajātāti aggaphalatthaṃ jātacchandā. Avasāyīti avasāyo vuccati avasānaṃ
niṭṭhānaṃ, tampi 5- kāmesu appaṭibaddhacittatāya "uddhaṃsotā"ti vakkhamānattā
samaṇakiccassa
@Footnote: 1 cha.Ma. matthakaṃ 2 Ma. pucchāvissajjanaṃ 3 Ma.mū. 12/460/410 4 ka. phuṭṭhā
@5 Sī. taṃ pana
Niṭṭhānaṃ veditabbaṃ, na yassa kassaci, tasmā padadvayenāpi appattamānasā anuttaraṃ
yogakkhemaṃ patthayamānāti ayamattho vutto hoti. Manasā ca phuṭā siyāti heṭṭhimehi
tīhi maggacittehi nibbānaṃ phuṭā phusitā bhaveyya. Kāmesu appaṭibaddhacittāti
anāgāmimaggavasena kāmesu na paṭibaddhacittā. Uddhaṃsotāti uddhameva maggasoto
saṃsārasoto ca etissāti uddhaṃsotā. Anāgāmino hi yathā aggamaggo uppajjati,
na añño, evaṃ avihādīsu uppannassa yāva akaniṭṭhā uddhameva uppatti hotīti.
          Dhammadinnātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
            ----------------



             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 19-25. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=411              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=411              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=413              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=8940              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9018              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9018              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com