ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

              8. Aṭṭhakanipāta
          462. 1. Sīsūpacālātherīgāthāvaṇṇanā
   aṭṭhakanipāte bhikkhunī sīlasampannātiādikā sīsūpacālāya theriyā gāthā,
imissāpi vatthu cālāya theriyā vatthumhi vuttameva. 1-
   Ayampi hi āyasmato dhammasenāpatissa pabbajitabhāvaṃ sutvā sayampi ussāha-
jātā pabbajitvā katapubbakiccā vipassanaṃ paṭṭhapetvā ghaṭentī vāyamantī nacirasseva
arahattaṃ pāpuṇi. Arahattaṃ pana 2- patvā phalasamāpattisukhena viharantī ekadivasaṃ attano
paṭipattiṃ paccavekkhitvā somanassajātā 3- udānavasena:-
    [196] "bhikkhunī sīlasampannā    indriyesu susaṃvutā
       adhigacche padaṃ santaṃ    asecanakamojavan"ti
gāthamāha.
   Tattha sīlasampannāti parisuddhena bhikkhunisīlena samannāgatā paripuṇṇā.
Indriyesu susaṃvutāti manacchaṭṭhesu indriyesu suṭṭhu saṃvutā, rūpādiārammaṇe
iṭṭhe rāgaṃ, aniṭṭhe dosaṃ, asamapekkhaṇe mohañca pahāya suṭṭhu pihitindriyā.
Asecanakamojavanti kenaci anāsitakaṃ ojavantaṃ sabhāvamadhuraṃ sabbassāpi kilesarogassa
vūpasamanosadhabhūtaṃ ariyamaggaṃ, nibbānameva vā. Ariyamaggampi hi nibbānatthikehi
paṭipajjitabbato kilesapariḷāhābhāvato ca padaṃ santanti vattuṃ vaṭṭati.
    [197] "tāvatiṃsā ca yāmā ca   tusitā cāpi devatā
       nimmānaratino devā   ye devā vasavattino
       tattha cittaṃ paṇīdhehi    yattha te vusitaṃ pure"ti
@Footnote: 1 cha.Ma. vuttanayameva 2 cha.Ma. pana-saddo na dissati
@3 Ma.,i. katapubbakiccā, cha. paccavekkhitvā katakiccāti somanassajātā
Ayaṃ gāthā kāmasaggesu nikantiṃ uppādehīti tattha uyyojanavasena theriṃ samāpattiyā
cāvetukāmena mārena vuttā.
   Tattha sahapuññakārino tettiṃsa janā yattha uppannā, 1- taṃ ṭhānaṃ tāvatiṃsanti.
Tattha nibbattā sabbepi devaputtā tāvatiṃsā. Keci pana "tāvatiṃsāti tesaṃ devānaṃ
nāmamevā"ti vadanti. Dvīhi devalokehi visiṭṭhaṃ dibbaṃ sukhaṃ yātā upayātā
sampannāti 2- yāmā. Dibbāya sampattiyā tuṭṭhā pahaṭṭhāti tusitā.
Pakatipaṭiyattārammaṇato atirekena ramitukāmatā kāle yathārucite bhoge nimminitvā
ramantīti nimmānaratino. Cittaruciṃ ñatvā parehi nimmitesu bhogesu vasaṃ vattentīti
paranimmitavasavattino 3-. Tattha cittaṃ paṇīdhehīti tasmiṃ tāvatiṃsādike devanikāye tava
cittaṃ ṭhapehi, uppajjanāya 4- nikantiṃ karohi. Cātumahārājikānaṃ bhogā itarehi
nihīnāti adhippāyena tāvatiṃsādayova vuttā. Yattha te vusitaṃ pureti yesu devanikāyesu
tayā pubbe vutthaṃ. 5- Ayaṃ kira pubbe devesu uppajjantī tāvatiṃsato paṭṭhāya
pañcakāmasagge sodhetvā puna heṭṭhato otarantī tusitesu ṭhatvā tato cavitvā idāni
manussesu nibbattā.
   Taṃ sutvā therī "tiṭṭhatu māra tayā vuttakāmaloko. Aññopi sabbo loko
rāgaggiādīhi āditto sampajjalito. Na tattha viññūnaṃ cittaṃ ramatī"ti kāmato
ca lokato ca attano vinivattitamānasataṃ dassetvā māraṃ tajjentī:-
    [198] "tāvatiṃsā ca yāmā ca    tusitā cāpi devatā
       nimmānaratino devā     ye devā vasavattino.
    [199] Kālaṃ kālaṃ bhavā bhavaṃ     sakkāyasmiṃ purakkhatā
       avītivattā sakkāyaṃ     jātimaraṇasārino.
    [200] Sabbo ādīpito loko    sabbo loko padīpito
       sabbo pajjalito loko    sabbo loko pakampito.
@Footnote: 1 cha.Ma. upapannā 2 Sī. upapannāti 3 cha.Ma. vasavattino 4 cha.Ma. upapajjanāya
@5 Ma. upapannā
    [201] Akampiyaṃ atuliyaṃ       aputhujjanasevitaṃ
       buddho dhammamadesesi     tattha me nirato mano.
    [202] Tassāhaṃ vacanaṃ sutvā     vihariṃ sāsane ratā
       tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
    [203] Sabbattha vihatā nandī     tamokkhandho padālito
       evaṃ jānāhi pāpima     nihato tvamasi antakā"ti
imā gāthā abhāsi.
   Tattha kālaṃ kālanti taṃ taṃ kālaṃ. Bhavā bhavanti bhavato bhavaṃ. Sakkāyasminti
khandhapañcake. Purakkhatāti purakkhārakārino. Idaṃ vuttaṃ hoti:- māra tayā vuttā
tāvatiṃsādayo devā bhavato bhavaṃ upagacchantā aniccatādianekādīnavākule sakkāye
patiṭṭhitā, tasmā tasmiṃ bhave uppattikāle, vemajjhakāle, pariyosānakāleti tasmiṃ
tasmiṃ kāle sakkāyameva purakkhatvā ṭhitā. Tato eva avītivattā sakkāyaṃ
nissaraṇābhimukhā ahutvā sakkāyatīrameva anuparidhāvantā jātimaraṇasārino rāgādīhi 1-
anugatattā punappunaṃ 2- jātimaraṇameva anussaranti, tato na vimuccantīti.
   Sabbo ādīpito lokoti māra na kevalaṃ tayā vuttakāmalokoyeva dhātuttaya-
saññito, sabbopi loko rāgaggiādīhi ekādasahi āditto. Tehiyeva punappunaṃ
ādīpitatāya padīpito. Nirantaraṃ ekajālībhūtatāya pajjalito. Taṇhāya sabbakilesehi
ca ito cito ca kampitatāya calitatāya pakampito.
   Evaṃ āditte pajjalite pakampite ca loke kenacipi kampetuṃ cāletuṃ
asakkuṇeyyatāya akampiyaṃ guṇato "ettako"ti tuletuṃ asakkuṇeyyatāya attanā
sadisassa abhāvato ca atuliyaṃ buddhādīhi ariyehi eva gocarabhāvanābhigamato sevitattā
@Footnote: 1 Ma. jarādīhi 2 Ma. anuppannaṃ
Aputhujjanasevitaṃ buddho bhagavā maggaphalanibbānappabhedaṃ navavidhaṃ lokuttaradhammaṃ
mahākaruṇāya sañcoditamānaso adesesi sadevakassa lokassa kathesi pavedesi. Tattha
tasmiṃ ariyadhamme mayhaṃ mano nirato abhirato, na tato vinivattatīti attho. Sesaṃ
heṭṭhā vuttanayameva.
          Sīsūpacālātherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
           Aṭṭhakanipātavaṇṇanā niṭṭhitā.
             ------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 214-217. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=4602              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=4602              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=462              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9455              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9497              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9497              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]