ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Therī.A. (paramatthadī.)

              13. Vīsatinipāta
          467. 1. Ambapālītherīgāthāvaṇṇanā
   vīsatinipāte kāḷakā bhamaravaṇṇasādisātiādikā ambapāliyā theriyā gāthā.
   Ayampi purimabuddhesu katādhikārā tattha tattha bhave vivaṭṭūpanissayaṃ kusalaṃ
upacinantī sikhissa bhagavato sāsane pabbajitvā upasampannā hutvā bhikkhunisikkhāpadaṃ
samādāya viharantī ekadivasaṃ sambahulāhi bhikkhunīhi saddhiṃ cetiyaṃ vanditvā padakkhiṇaṃ
karontī puretaraṃ gacchantiyā khīṇāsavattheriyā khipantiyā sahasā kheḷapiṇḍaṃ
cetiyaṅgaṇe patitaṃ khīṇāsavattheriyā apassitvā gatāya 1- ayaṃ pacchato gacchantī taṃ
kheḷapiṇḍaṃ disvā "kā nāma gaṇikā imasmiṃ ṭhāne kheḷapiṇḍaṃ pātesī"ti akkosi. Sā
bhikkhunikāle sīlaṃ rakkhantī gabbhavāsaṃ jigucchitvā opapātikattabhāve cittaṃ ṭhapesi.
Tena pacchimattabhāve 2- vesāliyaṃ rājauyyāne ambarukkhamūle opapātikā hutvā
nibbatti. Taṃ disvā uyyānapālo nagaraṃ upanesi. Ambarukkhamūle nibbattatāya
sā ambapālītveva voharīyittha. Atha naṃ abhirūpadassanīyaṃ pāsādikaṃ vilāsakantatādiguṇa-
visesasamuditaṃ disvā sambahulā rājakumārā attano attano pariggahaṃ kātukāmā
aññamaññaṃ kalahaṃ akaṃsu. Tesaṃ kalahavūpasamanatthaṃ 3- tassā kammasañcoditā vohārikā
"sabbesaṃ hotū"ti gaṇikāṭṭhāne ṭhapesuṃ. Sā satthari paṭiladdhasaddhā attano uyyāne
vihāraṃ katvā buddhappamukhassa bhikkhusaṃghassa niyyādetvā pacchā attano puttassa
vimalakoṇḍaññattherassa santike dhammaṃ sutvā pabbajitvā vipassanāya kammaṃ karontī
attano sarīrassa jarājiṇṇabhāvaṃ nissāya saṃvegajātā saṅkhārānaṃ aniccataṃ eva
vibhāventī:-
@Footnote: 1 Sī. khīṇāsavattherī apassitvā gatā 2 cha.Ma. carimattabhāve 3 cha.Ma. kalahavūpasamatthaṃ
       [252] "kāḷakā bhamaravaṇṇasādisā
           vellitaggā mama muddhajā ahuṃ
           te jarāya sāṇavākasādisā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [253] Vāsitova surabhī karaṇḍako
           pupphapūra mama uttamaṅgabhūto 1-
           taṃ jarāyatha salomagandhikaṃ
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [254] Kānanaṃva sahitaṃ suropitaṃ
           kocchasūcivicitaggasobhitaṃ
           taṃ jarāya viralaṃ tahiṃ tahiṃ
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [255] Kaṇhakhandhakaṃ suvaṇṇamaṇḍitaṃ
           sobhate suveṇīhilaṅkataṃ
           taṃ jarāya khalitaṃ siraṃ kataṃ
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [256] Cittakārasukatāva lekhikā
           sobhate 2- su bhamukā pure mama
           tā jarāya valīhi palambitā 3-
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
@Footnote: 1 cha.Ma. uttamaṅgajo 2 cha.Ma. sobhare. evamuparipi 3 cha.Ma. valibhippalambitā
       [257] Bhassarā surucirā yathā maṇī
           nettahesumabhinīlamāyatā
           te jarāyabhihatā na sobhate
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [258] Saṇhatuṅgasadisī ca nāsikā
           sobhate su abhiyobbanaṃ pati
           sā jarāya upakūlitā viya
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [259] Kaṅkaṇaṃva sukataṃ suniṭṭhitaṃ
           sobhate su mama kaṇṇapāḷiyo
           tā jarāya valibhippalambitā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [260] Pattalīmakulavaṇṇasādisā
           sobhate su dantā pure mama
           te jarāya khaṇḍitā cāsitā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [261] Kānanamhi vanasaṇḍacārinī
           kokilāva madhuraṃ nikūjihaṃ
           taṃ jarāya khalitaṃ tahiṃ tahiṃ
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [262] Saṇhakamburiva suppamajjitā
           sobhate su gīvā pure mama
           Sā jarāya bhaggā vināmitā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [263] Vaṭṭapalighasadisopamā ubho
           sobhate su bāhā pure mama
           tā jarāya yathā pāṭalibbalitā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [264] Saṇhamuddikasuvaṇṇamaṇḍitā
           sobhate su hatthā pure mama
           te jarāya yathā mūlamūlikā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [265] Pīnavaṭṭasahituggatā ubho
           sobhate su thanakā pure mama
           thevikīva lambanti nodakā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [266] Kañcanassa phalakaṃva sammaṭṭhaṃ
           sobhate su kāyo pure mama
           so valīhi sukhumāhi otato
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [267] Nāgabhogasadisopamā ubho
           sobhate su ūrū pure mama
           te jarāya yathā veḷunāḷiyo
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [268] Saṇhanūpurasuvaṇṇamaṇḍitā
           sobhate su jaṅghā pure mama
           tā jarāya tiladaṇḍakāriva
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [269] Tūlapuṇṇasadisopamā ubho
           sobhate su pādā pure mama
           te jarāya phuṭitā valīmatā
           saccavādivacanaṃ anaññathā.
       [270] Ediso ahu ayaṃ samussayo
           jajjaro bahudukhānamālayo
           sopalepapatito jarāgharo
           saccavādivacanaṃ anaññathā"ti
imā gāthāyo abhāsi.
   Tattha kāḷakāti kāḷakavaṇṇā. Bhamaravaṇṇasādisāti kāḷakā hontāpi
bhamarasadisavaṇṇā, siniddhanīlāti attho. Vellitaggāti kuñcitaggā, mūlato paṭṭhāya
yāva aggā kuñcitā vellitāti attho. Muddhajāti kesā. Jarāyāti jarāhetu
jarāya upahatasobhā. Sāṇavākasādisāti sāṇasadisā vākasadisā ca, sāṇavākasadisā
ceva makacivākasadisā cātipi attho. Saccavādivacanaṃ anaññathāti saccavādino
avitathavādino sammāsambuddhassa "sabbaṃ rūpaṃ aniccaṃ jarābhibhūtan"tiādivacanaṃ anaññathā
yathābhūtameva, na tattha vitathaṃ atthīti.
   Vāsitova surabhī karaṇḍakoti pupphagandhavāsacuṇṇādīhi vāsito vāsaṃ gāhāpito
pasādhanasamuggo viya sugandhi. Pupphapūra mama uttamaṅgabhūtoti campakasumanamallikādi-
pupphehi pūrito pubbe mama kesakalāpo nimmaloti attho. Tanti uttamaṅgajaṃ. Atha
Pacchā etarahi salomagandhikaṃ pākatikalomagandhameva jātaṃ. Atha vā salomagandhikanti
meṇḍakalomehi 1- samānagandhaṃ. "eḷakalomagandhikan"tipi 2- vadanti.
   Kānanaṃva sahitaṃ suropitanti suṭṭhu ropitaṃ sahitaṃ ghanasannivesaṃ uddhameva
uṭṭhitaṃ ujukadīghasākhaṃ upavanaṃ viya. Kocchasūvicitaggasobhitanti pubbe kocchena
suvaṇṇasūciyā ca kesajaṭāvijaṭanena vicitaggaṃ hutvā sobhitaṃ, ghanabhāvena vā kocchasadisaṃ
hutvā paṇadantasūcīhi 3- vicitaggatāya sobhitaṃ. Tanti uttamaṅgajaṃ. Viralaṃ tahiṃ
tahinti tattha tattha viralaṃ vilūnakesaṃ.
   Kaṇhakhandhakaṃ suvaṇṇamaṇḍitanti suvaṇṇavajirādīhi vibhūsitaṃ kaṇhakesapuñjakaṃ.
Ye pana "saṇhakaṇḍakasuvaṇṇamaṇḍitan"ti vadanti 4-, tesaṃ saṇhāhi suvaṇṇasūcīhi
jaṭāvijaṭanena maṇḍitanti attho. Sobhate suveṇīhilaṅkatanti sundarehi rājarukkha-
mālāsadisehi 5- kesaveṇīhi alaṅkataṃ hutvā pubbe virājate. Taṃ jarāya khalitaṃ siraṃ
katanti taṃ tathā sobhitaṃ siraṃ idāni jarāya khalitaṃ khaṇḍitākhaṇḍitaṃ 6- vilūnakesaṃ
kataṃ.
   Cittakārasukatāva lekhikāti cittakārena sippinā nīlāya vaṇṇadhātuyā suṭṭhu
katā lekhā viya. Sobhate su bhamukā pure mamāti sundarā bhamukā pubbe mama
sobhanaṃ gatā. Valīhi palambitāti nalāṭante uppannāhi valīhi palambantā ṭhitā.
   Bhassarāti bhāsurā 7-. Surucirāti suṭṭhu ruciRā. Yathā maṇīti maṇimuddikā viya.
Nettahesunti sunettā ahesuṃ. Abhinīlamāyatāti abhinīlā hutvā āyatā. Teti
nettā. Jarāyabhihatāti jarāya abhihatā.
   Saṇhatuṅgasadisī cāti saṇhā tuṅgā sesamukhāvayavānaṃ anurūpā ca. Sobhateti
vaṭṭetvā ṭhapitaharitālavaṭṭi viya mama nāsikā sobhate. Su abhiyobbanaṃ patīti
@Footnote: 1 Sī. matthakalomehi 2 cha.Ma....lomagandhantipi 3 Sī.,i. phaladantasūcīhi
@4 cha.Ma. paṭhanti 5 i. rājarukkhaphala... 6 Ma. khallātikaṃ 7 Sī.,i. pabhassarā
Sundare abhinavayobbanakāle sā nāsikā idāni jarāya nivāritasobhatāya pariseditā 1-
viya varattā viya ca jātā.
   Kaṅkaṇaṃva sukataṃ suniṭṭhitanti suparikammakataṃ suvaṇṇakaṅkaṇaṃ viya vaṭṭulabhāvaṃ
sandhāya vadati. Sobhateti sobhante. "sobhante"ti vā pāṭho. Suiti nipātamattaṃ.
Kaṇṇapāḷiyoti kaṇṇagandhā 2-. Valibhippalambitāti tahiṃ tahiṃ uppannavalīhi valitā
hutvā vaṭṭaniyā 3- paṇāmitavatthakhandhā bhassantā 4- olambanti.
   Pattalīmakulavaṇṇasādisāti kadalimakulasadisavaṇṇasaṇṭhānā. Khaṇḍitāti bhedanapatanehi
khaṇḍitā khaṇḍabhāvaṃ gatā. Asitāti vaṇṇabhedena asitabhāvaṃ gatā.
   Kānanamhi vanasaṇḍacārinī, kokilāva madhuraṃ nikūjihanti vanasaṇḍe gocaracaraṇena 5-
vanasaṇḍacārinī kānane anusaṅgītanivāsinī kokilā viya madhurālāpaṃ nikūjihaṃ.
Tanti taṃ nikūjitaṃ ālāpaṃ. Khalitaṃ tahiṃ tahinti khaṇḍadantādibhāvena tattha tattha
pakkhalitaṃ jātaṃ.
   Saṇhakamburiva suppamajjitāti suṭṭhu pamajjitā saṇhā suvaṇṇasaṅkhā viya.
Sā jarāya bhaggā vināmitāti maṃsaparikkhayena vibhūtasarājālatāya 6- bhaggā hutvā vinatā.
   Vaṭṭapalighasadisopamāti vaṭṭena palighadaṇḍena samasamā. Tāti tā ubhopi
bāhāyo. Yathā pāṭalibbalitāti jajjarabhāvena palitapāṭalisākhāsadisā.
   Saṇhamuddikasuvaṇṇamaṇḍitāti suvaṇṇamayāhi maṭṭhabhāsurāhi 7- muddikāhi
vibhūsitā. Yathā mūlamūlikāti mūlakakaṇḍasadisā 8-.
@Footnote: 1 Ma. paṭisedhikā 2 Sī. kaṇṇapattā, Ma. kaṇṇabandhā 3 Sī. vaddhaniyā
@4 Sī. āsattā, cha.Ma. paṇāmitavatthakhandhā viya bhassantā 5 Sī. gocaraṃ caratīti
@6 cha.Ma. vibhūtasirājālatāya 7 Sī. maṭṭabhāsurāhi 8 Sī. mūlakakhaṇḍasadisā
   Pīnavaṭṭasahituggatāti pīnā vaṭṭā aññamaññaṃ sahitāva hutvā uggatā
uddhamukhā. Sobhate su thanakā pure mamāti mama ubhopi thanā yathāvuttarūpā hutvā
suvaṇṇakalasiyo viya sobhiṃsu. Puthutte hi idaṃ ekavacanaṃ, atītatthe ca vattamānavacanaṃ.
Thevikīva lambanti nodakāti te ubhopi me thanā anudakā 1- galitajalā veṇudaṇḍake
ṭhapitaudakabhastā viya lambanti.
   Kañcanassa phalakaṃva sammaṭṭhanti jātahiṅgulakena 2- makkhitvā ciraparimajjitaṃ
sovaṇṇaphalakaṃ viya sobhate. So valīhi sukhumāhi otatoti so mama kāyo idāni sukhumāhi
valīhi tahiṃ tahiṃ vitato valittacaṃ āpanno.
   Nāgabhogasadisopamāti hatthināgassa hatthena samūpamā 3-. Hattho hi idha bhuñjati
etenāti bhogoti vutto. Teti ūruyo. Yathā veḷunāḷiyoti idāni veḷupabbasadisā
ahesuṃ.
   Saṇhanūpurasuvaṇṇamaṇḍitāti siniddhamaṭṭhehi 4- suvaṇṇanūpurehi vibhūsitā.
Jaṅghāti aṭṭhijaṅghāyo. Tāti tā jaṅghāyo. Tiladaṇḍakārivāti appamaṃsalohitattā
kisabhāvena lūnāvasiṭṭhavisukkhatiladaṇḍakā viya ahesuṃ. Rakāro padasandhikaro.
   Tūlapuṇṇasadisopamāti mudusiniddhabhāvena simbalitūlapuṇṇapali 5- guṇṭhitaupāhana-
sadisā. Te mama pādā idāni phuṭitā phalitā bhijjitā 6- valīmatā valimanto jātā.
   Edisoti evarūPo. Ahu ahosi yathāvuttappakāro. Ayaṃ samussayoti ayaṃ mama
kāyo. Jajjaroti sithilābandho. Bahudukhānamālayoti jarādihetukānaṃ bahūnaṃ dukkhānaṃ
ālayabhūto. Sopalepapatitoti so ayaṃ samussayo apalepapatito abhisaṅkhārālepaparikkhayena
patito pātābhimukhoti attho. Sopi alepapatitoti vā padavibhāgo, so eva attho.
@Footnote: 1 cha.Ma. nodakā 2 cha.Ma. jātihiṅgulakena 3 cha.Ma. samasamā
@4 Sī. siniddhamaṭṭehi 5 Sī....tūlapuṇṇapaḷi... 6 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati
Jarāgharoti jiṇṇagharasadiso. Jarāya vā gharabhūto ahosi. Tasmā saccavādino dhammānaṃ
yathābhūtaṃ sabhāvaṃ sammadeva ñatvā kathanato avitathavādino sammāsambuddhassa mama
satthu vacanaṃ anaññathā.
   Evamayaṃ therī attano attabhāve aniccatāya sallakkhaṇamukhena sabbesupi
tebhūmakadhammesu aniccataṃ upadhāretvā tadanusārena tattha dukkhalakkhaṇaṃ anattalakkhaṇañca
āropetvā vipassanaṃ ussukkāpentī maggapaṭipāṭiyā arahattaṃ pāpuṇi. Tena vuttaṃ
apadāne 1-:-
      "yo raṃsiphusitāveḷo     phusso nāma mahāmuni
       tassāhaṃ bhaginī āsiṃ     ajāyiṃ khattiye kule.
       Tassa dhammaṃ suṇitvāhaṃ    vippasannena cetasā
       mahādānaṃ daditvāna     patthayiṃ rūpasampadaṃ.
       Ekatiṃse ito kappe    sikhī lokagganāyako
       uppanno lokapajjoto   tilokasaraṇo jino.
       Tadāruṇapure ramme     brahmaññakulasambhavā
       vimuttacittaṃ kupitā     bhikkhuniṃ abhisāpayiṃ.
       Vesikāva anācārā    jinasāsanadūsikā
       evaṃ akkosayitvāna    tena pāpena kammunā.
       Dāruṇaṃ nirayaṃ gantvā    mahādukkhasamappitā
       tato cutā manussesu    upapannā tapassinī.
@Footnote: 1 khu.apa. 33/204/431
       Dasajātisahassāni      gaṇikattaṃ akārayiṃ
       tamhā pāpā na muccissaṃ   bhutvā duṭṭhavisaṃ yathā.
       Brahmavesamasevissaṃ 1-   kassape jinasāsane
       tena kammavipākena     ajāyiṃ tidase pure.
       Pacchime bhave sampatte   ahosiṃ opapātikā
       ambasākhantare jātā    ambapālīti tenahaṃ.
       Parivutā pāṇakoṭīhi     pabbajiṃ jinasāsane
       pattāhaṃ acalaṃ ṭhānaṃ     dhītā buddhassa orasā.
       Iddhīsu ca vasī homi     sotadhātuvisuddhiyā
       cetopariyañāṇassa     vasī homi mahāmuni.
       Pubbenivāsaṃ jānāmi    dibbacakkhu visodhitaṃ
       sabbāsavaparikkhīṇā     natthi dāni punabbhavo.
       Atthadhammaniruttīsu      paṭibhāne tatheva ca
       ñāṇaṃ me vimalaṃ suddhaṃ    buddhaseṭṭhassa vāhasā.
       Kilesā jhāpitā mayhaṃ    bhavā sabbe samūhatā
       nāgīva bandhanaṃ chetvā    viharāmi anāsavā.
       Svāgataṃ vata me āsi    buddhaseṭṭhassa santike
       tisso vijjā anuppattā   kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
@Footnote: 1 cha.Ma. brahmacariyamasevisaṃ
       Paṭisambhidā catasso     vimokkhāpi ca aṭṭhime
       chaḷabhiññā sacchikatā     kataṃ buddhassa sāsanan"ti.
   Arahattaṃ pana patvā attano paṭipattiṃ paccavekkhitvā udānavasena tā
eva gāthā paccudāhāsīti.
          Ambapālītherīgāthāvaṇṇanā niṭṭhitā.
            ------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 262-272. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=5613              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=5613              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=467              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9609              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9643              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9643              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com