ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 34 : PALI ROMAN Theri.A. (paramatthadi.)

              13. Visatinipata
          467. 1. Ambapalitherigathavannana
   visatinipate kalaka bhamaravannasadisatiadika ambapaliya theriya gatha.
   Ayampi purimabuddhesu katadhikara tattha tattha bhave vivattupanissayam kusalam
upacinanti sikhissa bhagavato sasane pabbajitva upasampanna hutva bhikkhunisikkhapadam
samadaya viharanti ekadivasam sambahulahi bhikkhunihi saddhim cetiyam vanditva padakkhinam
karonti puretaram gacchantiya khinasavattheriya khipantiya sahasa khelapindam
cetiyangane patitam khinasavattheriya apassitva gataya 1- ayam pacchato gacchanti tam
khelapindam disva "ka nama ganika imasmim thane khelapindam patesi"ti akkosi. Sa
bhikkhunikale silam rakkhanti gabbhavasam jigucchitva opapatikattabhave cittam thapesi.
Tena pacchimattabhave 2- vesaliyam rajauyyane ambarukkhamule opapatika hutva
nibbatti. Tam disva uyyanapalo nagaram upanesi. Ambarukkhamule nibbattataya
sa ambapalitveva vohariyittha. Atha nam abhirupadassaniyam pasadikam vilasakantatadiguna-
visesasamuditam disva sambahula rajakumara attano attano pariggaham katukama
annamannam kalaham akamsu. Tesam kalahavupasamanattham 3- tassa kammasancodita voharika
"sabbesam hotu"ti ganikatthane thapesum. Sa satthari patiladdhasaddha attano uyyane
viharam katva buddhappamukhassa bhikkhusamghassa niyyadetva paccha attano puttassa
vimalakondannattherassa santike dhammam sutva pabbajitva vipassanaya kammam karonti
attano sarirassa jarajinnabhavam nissaya samvegajata sankharanam aniccatam eva
vibhaventi:-
@Footnote: 1 Si. khinasavattheri apassitva gata 2 cha.Ma. carimattabhave 3 cha.Ma. kalahavupasamattham
       [252] "kalaka bhamaravannasadisa
           vellitagga mama muddhaja ahum
           te jaraya sanavakasadisa
           saccavadivacanam anannatha.
       [253] Vasitova surabhi karandako
           pupphapura mama uttamangabhuto 1-
           tam jarayatha salomagandhikam
           saccavadivacanam anannatha.
       [254] Kananamva sahitam suropitam
           kocchasucivicitaggasobhitam
           tam jaraya viralam tahim tahim
           saccavadivacanam anannatha.
       [255] Kanhakhandhakam suvannamanditam
           sobhate suvenihilankatam
           tam jaraya khalitam siram katam
           saccavadivacanam anannatha.
       [256] Cittakarasukatava lekhika
           sobhate 2- su bhamuka pure mama
           ta jaraya valihi palambita 3-
           saccavadivacanam anannatha.
@Footnote: 1 cha.Ma. uttamangajo 2 cha.Ma. sobhare. evamuparipi 3 cha.Ma. valibhippalambita
       [257] Bhassara surucira yatha mani
           nettahesumabhinilamayata
           te jarayabhihata na sobhate
           saccavadivacanam anannatha.
       [258] Sanhatungasadisi ca nasika
           sobhate su abhiyobbanam pati
           sa jaraya upakulita viya
           saccavadivacanam anannatha.
       [259] Kankanamva sukatam sunitthitam
           sobhate su mama kannapaliyo
           ta jaraya valibhippalambita
           saccavadivacanam anannatha.
       [260] Pattalimakulavannasadisa
           sobhate su danta pure mama
           te jaraya khandita casita
           saccavadivacanam anannatha.
       [261] Kananamhi vanasandacarini
           kokilava madhuram nikujiham
           tam jaraya khalitam tahim tahim
           saccavadivacanam anannatha.
       [262] Sanhakamburiva suppamajjita
           sobhate su giva pure mama
           Sa jaraya bhagga vinamita
           saccavadivacanam anannatha.
       [263] Vattapalighasadisopama ubho
           sobhate su baha pure mama
           ta jaraya yatha patalibbalita
           saccavadivacanam anannatha.
       [264] Sanhamuddikasuvannamandita
           sobhate su hattha pure mama
           te jaraya yatha mulamulika
           saccavadivacanam anannatha.
       [265] Pinavattasahituggata ubho
           sobhate su thanaka pure mama
           thevikiva lambanti nodaka
           saccavadivacanam anannatha.
       [266] Kancanassa phalakamva sammattham
           sobhate su kayo pure mama
           so valihi sukhumahi otato
           saccavadivacanam anannatha.
       [267] Nagabhogasadisopama ubho
           sobhate su uru pure mama
           te jaraya yatha velunaliyo
           saccavadivacanam anannatha.
       [268] Sanhanupurasuvannamandita
           sobhate su jangha pure mama
           ta jaraya tiladandakariva
           saccavadivacanam anannatha.
       [269] Tulapunnasadisopama ubho
           sobhate su pada pure mama
           te jaraya phutita valimata
           saccavadivacanam anannatha.
       [270] Ediso ahu ayam samussayo
           jajjaro bahudukhanamalayo
           sopalepapatito jaragharo
           saccavadivacanam anannatha"ti
ima gathayo abhasi.
   Tattha kalakati kalakavanna. Bhamaravannasadisati kalaka hontapi
bhamarasadisavanna, siniddhanilati attho. Vellitaggati kuncitagga, mulato patthaya
yava agga kuncita vellitati attho. Muddhajati kesa. Jarayati jarahetu
jaraya upahatasobha. Sanavakasadisati sanasadisa vakasadisa ca, sanavakasadisa
ceva makacivakasadisa catipi attho. Saccavadivacanam anannathati saccavadino
avitathavadino sammasambuddhassa "sabbam rupam aniccam jarabhibhutan"tiadivacanam anannatha
yathabhutameva, na tattha vitatham atthiti.
   Vasitova surabhi karandakoti pupphagandhavasacunnadihi vasito vasam gahapito
pasadhanasamuggo viya sugandhi. Pupphapura mama uttamangabhutoti campakasumanamallikadi-
pupphehi purito pubbe mama kesakalapo nimmaloti attho. Tanti uttamangajam. Atha
Paccha etarahi salomagandhikam pakatikalomagandhameva jatam. Atha va salomagandhikanti
mendakalomehi 1- samanagandham. "elakalomagandhikan"tipi 2- vadanti.
   Kananamva sahitam suropitanti sutthu ropitam sahitam ghanasannivesam uddhameva
utthitam ujukadighasakham upavanam viya. Kocchasuvicitaggasobhitanti pubbe kocchena
suvannasuciya ca kesajatavijatanena vicitaggam hutva sobhitam, ghanabhavena va kocchasadisam
hutva panadantasucihi 3- vicitaggataya sobhitam. Tanti uttamangajam. Viralam tahim
tahinti tattha tattha viralam vilunakesam.
   Kanhakhandhakam suvannamanditanti suvannavajiradihi vibhusitam kanhakesapunjakam.
Ye pana "sanhakandakasuvannamanditan"ti vadanti 4-, tesam sanhahi suvannasucihi
jatavijatanena manditanti attho. Sobhate suvenihilankatanti sundarehi rajarukkha-
malasadisehi 5- kesavenihi alankatam hutva pubbe virajate. Tam jaraya khalitam siram
katanti tam tatha sobhitam siram idani jaraya khalitam khanditakhanditam 6- vilunakesam
katam.
   Cittakarasukatava lekhikati cittakarena sippina nilaya vannadhatuya sutthu
kata lekha viya. Sobhate su bhamuka pure mamati sundara bhamuka pubbe mama
sobhanam gata. Valihi palambitati nalatante uppannahi valihi palambanta thita.
   Bhassarati bhasura 7-. Surucirati sutthu ruciRa. Yatha maniti manimuddika viya.
Nettahesunti sunetta ahesum. Abhinilamayatati abhinila hutva ayata. Teti
netta. Jarayabhihatati jaraya abhihata.
   Sanhatungasadisi cati sanha tunga sesamukhavayavanam anurupa ca. Sobhateti
vattetva thapitaharitalavatti viya mama nasika sobhate. Su abhiyobbanam patiti
@Footnote: 1 Si. matthakalomehi 2 cha.Ma....lomagandhantipi 3 Si.,i. phaladantasucihi
@4 cha.Ma. pathanti 5 i. rajarukkhaphala... 6 Ma. khallatikam 7 Si.,i. pabhassara
Sundare abhinavayobbanakale sa nasika idani jaraya nivaritasobhataya parisedita 1-
viya varatta viya ca jata.
   Kankanamva sukatam sunitthitanti suparikammakatam suvannakankanam viya vattulabhavam
sandhaya vadati. Sobhateti sobhante. "sobhante"ti va patho. Suiti nipatamattam.
Kannapaliyoti kannagandha 2-. Valibhippalambitati tahim tahim uppannavalihi valita
hutva vattaniya 3- panamitavatthakhandha bhassanta 4- olambanti.
   Pattalimakulavannasadisati kadalimakulasadisavannasanthana. Khanditati bhedanapatanehi
khandita khandabhavam gata. Asitati vannabhedena asitabhavam gata.
   Kananamhi vanasandacarini, kokilava madhuram nikujihanti vanasande gocaracaranena 5-
vanasandacarini kanane anusangitanivasini kokila viya madhuralapam nikujiham.
Tanti tam nikujitam alapam. Khalitam tahim tahinti khandadantadibhavena tattha tattha
pakkhalitam jatam.
   Sanhakamburiva suppamajjitati sutthu pamajjita sanha suvannasankha viya.
Sa jaraya bhagga vinamitati mamsaparikkhayena vibhutasarajalataya 6- bhagga hutva vinata.
   Vattapalighasadisopamati vattena palighadandena samasama. Tati ta ubhopi
bahayo. Yatha patalibbalitati jajjarabhavena palitapatalisakhasadisa.
   Sanhamuddikasuvannamanditati suvannamayahi matthabhasurahi 7- muddikahi
vibhusita. Yatha mulamulikati mulakakandasadisa 8-.
@Footnote: 1 Ma. patisedhika 2 Si. kannapatta, Ma. kannabandha 3 Si. vaddhaniya
@4 Si. asatta, cha.Ma. panamitavatthakhandha viya bhassanta 5 Si. gocaram caratiti
@6 cha.Ma. vibhutasirajalataya 7 Si. mattabhasurahi 8 Si. mulakakhandasadisa
   Pinavattasahituggatati pina vatta annamannam sahitava hutva uggata
uddhamukha. Sobhate su thanaka pure mamati mama ubhopi thana yathavuttarupa hutva
suvannakalasiyo viya sobhimsu. Puthutte hi idam ekavacanam, atitatthe ca vattamanavacanam.
Thevikiva lambanti nodakati te ubhopi me thana anudaka 1- galitajala venudandake
thapitaudakabhasta viya lambanti.
   Kancanassa phalakamva sammatthanti jatahingulakena 2- makkhitva ciraparimajjitam
sovannaphalakam viya sobhate. So valihi sukhumahi otatoti so mama kayo idani sukhumahi
valihi tahim tahim vitato valittacam apanno.
   Nagabhogasadisopamati hatthinagassa hatthena samupama 3-. Hattho hi idha bhunjati
etenati bhogoti vutto. Teti uruyo. Yatha velunaliyoti idani velupabbasadisa
ahesum.
   Sanhanupurasuvannamanditati siniddhamatthehi 4- suvannanupurehi vibhusita.
Janghati atthijanghayo. Tati ta janghayo. Tiladandakarivati appamamsalohitatta
kisabhavena lunavasitthavisukkhatiladandaka viya ahesum. Rakaro padasandhikaro.
   Tulapunnasadisopamati mudusiniddhabhavena simbalitulapunnapali 5- gunthitaupahana-
sadisa. Te mama pada idani phutita phalita bhijjita 6- valimata valimanto jata.
   Edisoti evaruPo. Ahu ahosi yathavuttappakaro. Ayam samussayoti ayam mama
kayo. Jajjaroti sithilabandho. Bahudukhanamalayoti jaradihetukanam bahunam dukkhanam
alayabhuto. Sopalepapatitoti so ayam samussayo apalepapatito abhisankharalepaparikkhayena
patito patabhimukhoti attho. Sopi alepapatitoti va padavibhago, so eva attho.
@Footnote: 1 cha.Ma. nodaka 2 cha.Ma. jatihingulakena 3 cha.Ma. samasama
@4 Si. siniddhamattehi 5 Si....tulapunnapali... 6 cha.Ma. ayam patho na dissati
Jaragharoti jinnagharasadiso. Jaraya va gharabhuto ahosi. Tasma saccavadino dhammanam
yathabhutam sabhavam sammadeva natva kathanato avitathavadino sammasambuddhassa mama
satthu vacanam anannatha.
   Evamayam theri attano attabhave aniccataya sallakkhanamukhena sabbesupi
tebhumakadhammesu aniccatam upadharetva tadanusarena tattha dukkhalakkhanam anattalakkhananca
aropetva vipassanam ussukkapenti maggapatipatiya arahattam papuni. Tena vuttam
apadane 1-:-
      "yo ramsiphusitavelo     phusso nama mahamuni
       tassaham bhagini asim     ajayim khattiye kule.
       Tassa dhammam sunitvaham    vippasannena cetasa
       mahadanam daditvana     patthayim rupasampadam.
       Ekatimse ito kappe    sikhi lokagganayako
       uppanno lokapajjoto   tilokasarano jino.
       Tadarunapure ramme     brahmannakulasambhava
       vimuttacittam kupita     bhikkhunim abhisapayim.
       Vesikava anacara    jinasasanadusika
       evam akkosayitvana    tena papena kammuna.
       Darunam nirayam gantva    mahadukkhasamappita
       tato cuta manussesu    upapanna tapassini.
@Footnote: 1 khu.apa. 33/204/431
       Dasajatisahassani      ganikattam akarayim
       tamha papa na muccissam   bhutva dutthavisam yatha.
       Brahmavesamasevissam 1-   kassape jinasasane
       tena kammavipakena     ajayim tidase pure.
       Pacchime bhave sampatte   ahosim opapatika
       ambasakhantare jata    ambapaliti tenaham.
       Parivuta panakotihi     pabbajim jinasasane
       pattaham acalam thanam     dhita buddhassa orasa.
       Iddhisu ca vasi homi     sotadhatuvisuddhiya
       cetopariyananassa     vasi homi mahamuni.
       Pubbenivasam janami    dibbacakkhu visodhitam
       sabbasavaparikkhina     natthi dani punabbhavo.
       Atthadhammaniruttisu      patibhane tatheva ca
       nanam me vimalam suddham    buddhasetthassa vahasa.
       Kilesa jhapita mayham    bhava sabbe samuhata
       nagiva bandhanam chetva    viharami anasava.
       Svagatam vata me asi    buddhasetthassa santike
       tisso vijja anuppatta   katam buddhassa sasanam.
@Footnote: 1 cha.Ma. brahmacariyamasevisam
       Patisambhida catasso     vimokkhapi ca atthime
       chalabhinna sacchikata     katam buddhassa sasanan"ti.
   Arahattam pana patva attano patipattim paccavekkhitva udanavasena ta
eva gatha paccudahasiti.
          Ambapalitherigathavannana nitthita.
            ------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 34 page 262-272. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=34&A=5613&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=34&A=5613&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=467              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=26&A=9609              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=9643              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=9643              Contents of The Tipitaka Volume 26 http://84000.org/tipitaka/read/?index_26

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]