ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 37 : PALI ROMAN Ja.A.3 dukanipatavannan

            Jatakatthakatha
            dukanipato
           1 dalhavaggavannana
           -----------
          1 rajovadajatakam.
   Dalham dalhassa khipatiti idam sattha jetavane viharanto rajovadam
arabbha kathesi.
   So tesakunajatake avibhavissati. Ekasmim pana divase
kosalaraja ekam agatigatam dubbinicchayam attam vinicchinitva bhuttapataraso
allahattho va alankataratham abhiruyha satthu santikam gantva
phullapadumasassirikesu padesu nipatitva sattharam vanditva ekamantam
nisidi. Atha nam sattha etadavoca handa kuto nu tvam maharaja
agacchasi divadivasassati. Bhante ajja ekam agatigatam dubbinicchayam
attam vinicchinanto okasam alabhitva idani tam vicaretva bhunjitva
allahattho va tumhakam upatthanam agatomhiti. Sattha maharaja
dhammena samena attavinicchayam nama kusalam saggamaggo eva,
anacchariyam kho panetam yam tumhe madisassa sabbannussa santika
ovadam labhamana dhammena attam vinicchineyyatha, etadeva acchariyam
Yam pubbe rajano asabbannunampi panditanam ovadam sutva dhammena
samena attam vinicchinanto cattari agatigamanani vivajjetva dasarajadhamme
akopetva dhammena rajjam karetva saggapadam puriyamana
agamamsuti vatva tena yacito atitam ahari.
   Atite baranasiyam brahmadatte rajjam karente bodhisatto
tassa aggamahesiya kucchismim patisandhim gahetva laddhagabbhapariharo
sotthina matu kucchimha nikkhami. Namagahanadivase panassa
brahmadattakumarotveva namam karimsu. So anupubbena vayappatto
solasavassikakale takkasilam gantva sabbasippesu nipphattim patva
pituaccayena rajje patitthaya dhammena samena rajjam karesi,
chandadivasena agatim agantva vinicchayam anusasi. Tasmim evam dhammena
rajjam karente amaccapi dhammeneva voharam vinicchinimsu. Voharesu
dhammena vinicchiyamanesu kutattaka nama na ahesum. Tesam abhava
attatthaya rajangane uparavo pacchijji. Amacca divasampi
vinicchayatthane nisiditva kanci vinicchayatthaya agacchantam adisva utthaya
pakkamanti. Vinicchayatthanam chaddetabbabhavam papuni. Bodhisatto
cintesi mayi dhammena rajjam karente vinicchayatthaya agacchanta
nama natthi, uparavo pacchijji, vinicchayatthanam chaddetabbabhavam
pattam, idani maya attano agunam pariyesitum vattati, ayam nama
me agunoti natva tam pahaya gunesu yeva vattissamiti.
Tato patthaya atthi nu kho me koci agunavaditi parigganhanto
Antovalanjanakanam antare kanci agunavadim adisva attano
gunakathameva sutva ete mayham bhayenapi agunam avatva gunameva
vadeyyunti bahivalanjanake parigganhanto tatthapi adisva
antonagaram parigganhi. Bahinagare catusu dvaresu dvaragamake
parigganhi. Tatthapi kanci agunavadim adisva attano gunakathameva
sutva janapadam parigganhissamiti amacce rajjam paticchapetva
ratham abhiruyha sarathimeva gahetva annatakavesena nagara
nikkhamitva janapadam parigganhamano yava paccantabhumim gantva kanci
agunavadim adisva attano gunakathameva sutva paccantasimato
mahamaggena nagarabhimukhoyeva nivatti.
   Tasmim pana kale balliko 1- nama kosalarajapi dhammena rajjam
karento agunagavesako hutva antovalanjanakadisu agunavadim
adisva attano gunakathameva sutva janapadam parigganhanto tam padesam
agamasi. Te ubhopi ekasmim ninne sakatamagge abhimukha ahesum.
Rathassa okkamanatthanam natthi. Atha ballikaranno sarathi baranasiranno
sarathim tava ratham okkamapehiti aha. Sopi ambho sarathi
tava ratham okkamapehi, imasmim rathe baranasirajjasamiko
brahmadattamaharaja nisinnoti aha. Itaropi nam ambho sarathi imasmim
rathe kosalarajjasamiko ballikamaharaja nisinno, tava ratham
okkamapetva amhakam ranno rathassa okasam dehiti aha.
@Footnote: 1 mallikotipi .pe.
Baranasiranno sarathi ayampi kira raja yeva, kinnu kho katabbanti
cintento attheko upayoti vayam pucchitva daharassa ratham okkamapetva
mahallakassa okasam dapessamiti sannitthanam katva sarathim
kosalaranno vayam pucchitva parigganhanto ubhinnamampi samanavayabhavam
natva rajjaparimanam balam dhanam yasam jatigottam kulappadesanti sabbam
pucchitva ubhopi tiyojanasatikassa rajjassa samiko
samanabaladhanayasajatigottakulappadesati natva silavantassa okasam dassamiti
cintetva bho sarathi tumhakam ranno silacaro kidisoti pucchi.
So ayanca ayanca amhakam ranno silacaroti attano ranno
agunameva gunato pakasento pathamam gathamaha
     dalham dalhassa khipati   balliko muduna mudum,
     sadhumpi sadhuna jeti  asadhumpi asadhuna,
     etadiso ayam raja,  magga uyyahi sarathiti.
   Tattha dalham dalhassa khipatiti yo dalho hoti balava dalhena
paharena vacanena va jinitabbo tassa dalhameva paharam va vacanam va
khipati evam dalho va hutva tam jinatiti dasseti. Ballikoti tassa
ranno namam. Muduna mudunti mudupuggalam sayampi mudu hutva
muduna va upayena jinati. Sadhumpi sadhuna jeti asadhumpi
asadhunati ye sadhu sappurisa te sayampi sadhu hutva sadhuna va upayena,
ye pana asadhu te sayampi asadhu hutva asadhuna va upayena khinatiti
dasseti. Etadiso ayam rajati ayam amhakam kosalaraja
Silacarena evarupo nama. Magga uyyahi sarathiti attano ratham magga
okkamapetva uyyahi uppathena yahi amhakam ranno maggam
dehiti vadati.
   Atha nam baranasiranno sarathi ambho kim pana taya
attano ranno guna kathitati vatva amati vutte yadi ete
guna aguna kidisati vatva ete tava aguna hontu, tumhakam
pana ranno kidisa gunati vutte tena hi tvam sunahiti dutiyagathamaha
     akkodhena jine kodham,  asadhum sadhuna jine,
     jine kadariyam danena   saccenalikavadinam,
     etadiso ayam raja,  magga uyyahi sarathiti.
   Tattha etadisoti etehi akkodhena jine kodhantiadina nayena
vuttehi gunehi samannagato, ayanhi kuddham puggalam sayam akkodho
hutva akkodhena jinati, asadhum pana sayam sadhu hutva sadhuna, kadariyam
thaddhamacchariyam sayam dayako hutva danena, alikavadinam musavadim
sayam saccavadi hutva saccena jinati. Magga uyyahiti samma
sarathi maggato apagaccha, evamvidhasilacaragunayuttassa amhakam ranno
maggam dehi, amhakam raja maggassa anucchavikoti.
   Evam vutte ballikaraja ca sarathi ca ubhopi ratha otaritva
asse mocetva ratham apanetva baranasiranno maggam adamsu.
Baranasiraja ballikaranno ranna nama idanca idanca katum
Vattatiti ovadam datva baranasim gantava danadini pannani
katva jivitapariyosane saggapadam puresi. Ballikarajapi tassa ovadam
gahetva janapadam pariggahetva attano agunavadim adisva sakanagaram
gantva danadini punnani katva jivitapariyosane saggapadameva
puresi.
   Sattha kosalarajassa ovadanatthaya imam dhammadesanam aharitva
jatakam samodhanesi.
   Tada ballikaranno sarathi moggallano ahosi, ballikaraja
anando, baranasiranno sarathi sariputto ahosi, raja pana
ahamevati.
          Rajovadajatakam pathamam.
           ------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 37 page 1-6. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=37&A=1&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=37&A=1&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=151              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=1012              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=1001              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=1001              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com