ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 4 : PALI ROMAN Di.A. (sumangala.1)

             2. Samannaphalasutta
             rajamaccakathavannana
   [150] Evamme sutam .pe. Rajagaheti samannaphalasuttam. Tatrayam
anupubbapadavannana. 3- Rajagaheti evam namake nagare. Tam hi mandhatumaha-
govindadihi pariggahitatta rajagahanti vuccati. Annepettha pakare vannayanti.
Kintehi. Namamattametam tassa nagarassa. Tampanetam buddhakale ca cakkavattikale ca
nagaram hoti, sesakale sunnam hoti yakkhapariggahitam, tesam vasanavanam 4- hutva
@Footnote: 1 ka. jativane  2 Si. pacinam 3 cha.Ma.i. apubbapadavannana 4 Si. vasantavanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page122.

Titthati. Viharatiti avisesena iriyapathadibbabrahmaariyaviharesu annataraviharasamangi- paridipanametam. Idha pana thanagamananisajjasayanappabhedesu iriyapathesu annatarairiya- pathasahayogaparidipanam. Tena thitopi gacchantopi nisinnopi sayanopi bhagava viharaticceva veditabbo. So hi ekam iriyapathabadhanam annena iriyapathena vicchinditva aparipatantam 1- attabhavam harati pavatteti, tasma viharatiti vuccati. Jivakassa komarabhaccassa ambavaneti idamassa yam gocaragamam upanissaya viharati, tassa samipanivasanatthanaparidipanam. 2- Tasma rajagahe viharati jivakassa komarabhaccassa ambavaneti rajagahasamipe jivakassa komarabhaccassa ambavane viharatiti evamettha attho veditabbo. Samipatthe hi etam bhummavacanam. Tattha jivatiti jivako, kumarena bhatoti komarabhacco. Yathaha "kim bhane etam kakehi samparikinnanti? darako devati. Jivati bhaneti? jivati devati. Tenahi bhane tam darakam amhakam antepuram netva dhatinam detha posetunti. Tassa jivatiti jivakoti namam akamsu. Kumarena posapitoti komarabhaccoti namam akamsu"ti 3- ayamettha sankhePo. Vittharena pana jivakavatthu khandhake agatameva. Vinicchayakathapissa samantapasadikaya vinayatthakathayam vutta. Ayam pana jivako ekasmim samaye bhagavato dosabhisannam kayam virecetva siveyyakam dussayugam datva vatthanumodanapariyosane sotapattiphale patitthaya cintesi "maya divasassa dvittikkhattum buddhupatthanam gantabbam, idanca gijjhakutam 4- veluvanam atidure, mayhampana uyyanam ambavanam asannataram, yannunaham ettha bhagavato viharam kareyyan"ti so tasmim ambavane rattitthanadivatthanalenakuti- mandapadini sampadetva bhagavato anucchavikam gandhakutim karapetva ambavanam attharasahatthubbedhena tambapatavannena pakarena parikkhipapetva buddhappamukham bhikkhusamgham sacivarabhattena santappetva dakkhinodakam patetva viharam niyyadesi. 5- Tam sandhaya vuttam "jivakassa komarabhaccassa ambavane"ti. @Footnote: 1 Si.,Ma. apatantam 2 Si.,Ma. samipe.... 3 vinaYu. maha. 5/328/125 civarakkhandhaka @4 ayam patho cha.Ma.,Si.,i. potthakesu na dissati. 5 cha.Ma.,i. niyyatesi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page123.

Addhatelasehi bhikkhusatehiti addhasatena unehi terasahi bhikkhusatehi. Rajatiadisu rajati attano issariyasampattiya catuhi sangahavatthuhi mahajanam ranjeti vaddhetiti va raja. Magadhanam 1- issaroti magadho. "ajatoeva ranno sattu bhavissati"ti nemittakehi nidditthoti ajatasattu. Tasmim kira kucchigate deviya evarupo dohalo uppajji "ahovataham ranno dakkhinabahulohitam 2- piveyyan"ti, sa "bhariye thane dohalo uppanno, na sakka kassaci arocetun"ti tam kathetum asakkonti kisa dubbanna ahosi. Tam raja pucchi "bhadde tuyham attabhavo na pakativanno, kim karanan"ti? ma Pucchi maharajati. Bhadde tvam tuyham 3- ajjhasayam mayham akathenti kassa kathessasiti tatha tatha nibandhitva kathapesi. Sutva ca "bale kim ettha tuyham bhariyasanna ahosi"ti vejjam pakkosapetva suvannasatthakena bahum phalapetva suvannasarakena lohitam gahetva udakena sambhinditva payesi. Nemittaka tam sutva "esa gabbho ranno sattu bhavissati, imina raja hannissati"ti byakarimsu. Devi sutva "mayham kira kucchito nikkhanto rajanam maressati"ti gabbham patetukama uyyanam gantva kucchim maddapesi, gabbho na patati. Sa punappunam gantva tatheva karesi. Raja "kimattham ayam abhinham uyyanam gacchati"ti parivimamsanto tam karanam sutva "bhadde tava kucchiyam puttoti va dhitati va na pannayati, attano nibbattadarakam evamakasiti mahaagunarasipi no jambudipatale avibhavissati, ma tvam evam karohi"ti nivaretva arakkham adasi. Sa gabbhavutthanakale `maressami"ti 4- cintesi. Tadapi arakkhamanussa kumaram apanayimsu. Athaparena samayena vuddhippattam kumaram deviya dassesum. Sa tam disvava puttasineham uppa- desi, tena nam maretum nasakkhi. Rajapi anukkamena puttassa oparajjamadasi. 5- Athekasmim samaye devadatto rahogato cintesi "sariputtassa parisa maha, moggallanassa parisa maha, kassapassa parisa ca mahati evam ime visumvisumdhura, ahampi ekam dhuram niharami"ti. So "na sakka vina labhena @Footnote: 1 i. magadhanam 2 i. dakkhinabahuto lohitam 3 cha.Ma. attano @4 i. tam maressamiti. 5 ka. uparajjamadasi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page124.

Parisam uppadetum, handaham labham nibbattemi"ti cintetva khandhake 1- agatanayena ajatasattum kumaram iddhipatihariyena pasadetva sayam patam pancahi rathasatehi upatthanam agacchantam ativissattham natva ekadivasam upasankamitva etadavoca "pubbe kho kumara manussa dighayuka, etarahi appayuka, tenahi tvam kumara pitaram hantva raja hohi, aham bhagavantam hantva buddho bhavissami"ti kumaram pitu vadhe uyyojesi. 2- So "ayyo devadatto mahanubhavo, etassa aviditam nama natthi"ti uruya potthaniyam bandhitva divadivassa bhito ubbiggo ussanki utraso antepuram pavisitva vuttappakaram vippakaram akasi. Atha nam amacca gahetva anuyunjitva "kumaro ca hantabbo, devadatto ca sabbe ca bhikkhu hantabba"ti sammantayitva 3- "ranno anavasena karissama"ti ranno arocesum. Raja ye amacca maretukama ahesum, tesam thanantarani acchinditva, ye na maretukama, te uccesu thanesu thapetva kumaram pucchi "kissa pana tvam kumara mam maretukamosi"ti? rajjenamhi deva atthikoti. Raja tassa rajjam adasi. So "mayham manoratho nipphanno"ti devadattassa arocesi. Tato nam so aha "tvam singalam 4- anto karitva bheripariyonaddhapuriso viya `sukiccakarimhi'ti mannasi katipaheneva te pita taya katam avamanam cintetva sayameva raja bhavissati"ti. Atha bhante kim karomiti? mulaghaccam 5- ghatehiti. Nanu bhante mayham pita na satthavajjhoti? aharupacchedena nam marehiti. So pitaram tapanagehe pakkhipapesi. Tapanageham nama kammakaranatthaya katadhumagharam. "mama mataram thapetva annassa datthum ma detha"ti aha. Devi suvannasarake bhattam pakkhipitva ucchangenadaya pavisati. Raja tam bhunjitva yapeti. So "mayham pita katham yapeti"ti pucchitva tam pavattim sutva "mayham matu ucchange 6- katva pavisitum ma detha"ti aha. Tato patthaya devi moliyam pakkhipitva pavisati. Tampi sutva @Footnote: 1 vinaYu. cula. 7/339 samghabhedakhandhaka ajatasattukumaravatthu 2 cha.Ma. uyyojeti @3 Ma. mantayimsu 4 i. musikam 5 ka. mulaccham, Ma. mulachejjam 6 cha. ucchangam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page125.

"molim bandhitva pavisitum ma detha"ti aha. Tato suvannapadukasu bhattam thapetva pidahitva paduka aruyha pavisati. Raja tena yapeti. Puna "katham yapeti"ti pucchitva tamattham sutva "paduka aruyha pavisitumpi ma detha"ti aha. Tato patthaya devi gandhodakena nhayitva sariram catumadhurena makkhetva parupitva pavisati. Raja tassa sariram lehitva yapeti. Puna pucchitva tam pavattim sutva "ito patthaya mayham matu pavesanam nivaretha"ti aha. Devi dvaramule thatva "sami bimbisara etam daharakale maretum na adasi, attano sattum attanava posesi, idandani 1- te pacchimadassanam, naham ito patthaya tumhe passitum labhami, sace mayham doso atthi, khamatha deva"ti roditva kanditva nivatti. Tato patthaya ranno aharo natthi. Raja maggaphalasukhena cankamena yapeti. Ativiya cassa 2- attabhavo virocati. So "kathampi 3- me bhane pita yapeti"ti pucchitva "cankamena 4- deva yapeti, ativiya cassa attabhavo virocati"ti sutva "cankamandanissa haressami"ti cintetva "mayham pitu pade khurena phaletva lonatelena makkhetva khadirangarehi vitaccitehi pacatha"ti nhapite pesesi. Raja te disva "nuna mayham putto kenaci sannatto bhavissati, ime mama massukaranatthayagata"ti cintesi. Te gantva vanditva atthamsu. Kasma agatatthati ca puttha tam sasanam arocesum. Tumhakam ranno manam karothati ca vutta nisida devati vatva ca rajanam vanditva "deva mayam ranno anam karoma, ma amhakam kujjhittha, nayidam tumhadisanam dhammarajunam anucchavikan"ti vatva vamahatthena gopphake gahetva dakkhinahatthena khuram gahetva padatalani phaletva lonatelena makkhetva khadirangarehi vitaccitehi pacimsu. Raja kira pubbe cetiyangane saupahano agamasi, nisajjatthaya 5- pannattakatasarakanca adhotehi padehi akkami, tassayam nissandoti vadanti. Ranno balavavedana uppanna. @Footnote: 1 cha.Ma. idam pana dani 2 cha.Ma. ativiyassa 3 cha.Ma.i. katham me @4 Ma. cankameneva 5 cha.Ma. nisajjanatthaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page126.

So "aho buddho, aho dhammo, aho samgho"ti anussarantoyeva cetiyangane khittamala viya milayitva catummaharajikadevaloke vessavanassa paricarako janavasabho 1- nama yakkho hutva nibbatti. Tandivasameva ca ajatasattussa putto jato, puttassa jatabhavanca pitu matabhavanca nivedetum dve lekha ekakkhaneyeva agata. Amacca "pathamam puttassa jatabhavam arocessama"ti tam lekham ranno hatthe thapesum. Ranno tamkhananneva puttasineho uppajjitva sakalasariram khobhetva atthiminjam ahacca atthasi. Tasmim khane pitu gunam annasi "mayi jatepi mayham pitu evameva sineho uppanno"ti so "gacchatha bhane, mayham pitaram vissajjetha"ti aha. Kim vissajjapetha 2- devati itaram lekham hatthe thapayimsu. 3- So tampavattim sutva rodamano matu samipam gantva "ahosi nukho amma mayham pitu mayi jate sineho"ti. Sa aha `balaputta kim vadesi, tava daharakale anguliya pilaka utthahi, atha tam rodamanam sannapetum asakkonta tam gahetva vinicchayatthane nisinnassa tava pitu santikam agamamsu. Pita te angulim mukhe thapesi, pilaka mukheyeva bhijji. Atha kho 4- pita tava sinehena tam lohitamissakam pubbam anutthahitvava 5- ajjhohari. Evarupo te pitu sineho"ti. So roditva paridevitva pitu sarirakiccam akasi. Devadattopi ajatasattum upasankamitva "purise maharaja anapehi, ye samanam gotamam jivita voropessanti"ti vatva tena dinne purise pesetva sayam gijjhakutam aruyha yantena silam pavijjhitva nalagirihatthim muncapetvapi kenaci upayena bhagavantam maretum asakkonto parihinalabhasakkaro panca vatthuni yacitva tani alabhamano "tehi janam sannapessami"ti samghabhedam katva sariputtamoggallanesu parisam adaya pakkamantesu unham lohitam mukhena chaddetva nava mase gilanamance nipajjitva vippatisarajato "kuhim etarahi sattha vasati"ti @Footnote: 1 i. javanasabho 2 Si. vissajjapesi 3 ka. dassesum @4 ka. atha te 5 cha.Ma. anitthubhitva, Ma. anitthubhitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page127.

Pucchitva "jetavane"ti vutte "mancakena mam haritva sattharam dassetha"ti vatva ahariyamano bhagavato dassanarahassa kammassa akatatta jetavane pokkharanisamipeyeva dvedha bhinnam pathavim pavisitva mahanarake 1- patitthitoti. Ayamettha sankhepo, vittharakathanayo khandhake 2- agato. Khandhake agatatta pana sabbam na vuttanti. Evam jatoyeva 3- ranno sattu bhavissatiti nemittakehi nidditthoti ajatasattu. Vedehiputtoti ayam kosalaranno dhitaya putto, na videharanno. Vedehiti pana panditadhivacametam. Yathaha "vedehika gahapatani, 4- ayyo anando vedehamuni"ti. Tatrayam vacanattho. Vidanti etenati vedo, nanassetam adhivacanam. Vedena ihati ghatati vayamatiti vedehi, vedehiya putto vedehiputto. Tadahuti tasmim ahu, tasmim divaseti attho. Upavasanti etthati uposatho, upavasantiti silena va anasanena 5- va upeta hutva upavuttha vasantiti attho. Ayampanettha atthuddharo:- "ayamavuso kappina uposatham gamissama"ti 6- adisu hi patimokkhuddeso uposatho. "evam atthangasamannagato kho visakhe uposatho upavuttho"ti 7- adisu silam. "suddhassa ve sada phaggu, suddhassuposatho sada"ti 8- adisu upavaso. "uposatho nama nagarajati 9- adisu pannatti. "na bhikkhave tadahuposathe sabhikkhuka avasa"ti 10- adisu upavasitabbadivaso. Idhapi so eva adhippeto. So panesa atthamicatuddasipanranasibhedena tividho. Tasma sesadvayanivaranattham "pannarase"ti vuttam. Teneva vuttam "upavasanti etthati uposatho"ti. Komudiyati kumudavatiya. Tada kira kumudani supupphitani honti, tani ettha santiti komudi. Catumasiniyati catumasiya, sa hi catunnam masanam @Footnote: 1 cha.Ma., mahaniraye 2 vinaYu. cula. 7/340-343/128-136 samghabhedakakkhandhaka @3 cha.Ma. ajatoyeva 4 Ma.mu. 12/226/190 kakacupamasutta 5 ka. anussukena @6 suttanta. gavesitabbamidam 7 an. atthaka. 23/133/261 visakhasutta @8 Ma.mu. 12/79/52 vatthupamasutta 9 di. maha. 10/271/170 mahasudassanasutta @10 vinaYu. maha. 4/181/198 uposathakkhandhaka

--------------------------------------------------------------------------------------------- page128.

Pariyosanabhutati catumaSi. Idha pana catumasiniti vuccati. Masapunnataya utupunnataya samvaccharapunnataya punna sampunnati punna. "ma"iti cando vuccati, so ettha punnoti punnama. Evam punnaya punnamayati imasmim padadvaye ca attho veditabbo. Rajamaccaparivutoti evarupaya rajataghataviniggatahi khiradharahi dhoviya- manadisabhagaya viya rajatavimananiccharitehi 1- muttavalisumanakusumadamasetadukulakumuda- visarehi samparikinnaya viya ca caturupakkilesavimuttapunnacandappabhasamudayobhasitaya rattiya rajamaccehi parivutoti attho. Uparipasadavaragatoti pasadavarassa upari gato. Maharahe samussitasetacchatte kancanasane 2- nisinno hoti. Kasma nisinno? niddavinodanattham. Ayam hi raja pitari upakkantadivasato patthaya "niddam okkamis- sami"ti nimmilitamattesuyeva 3- akkhisu sattisataabbhahato viya phandamanoyeva 4- pabujjhi. 5- "kimetan"ti ca vutte "na kinci"ti vadati. Tenassa amanapa nidda, iti niddavinodanattham nisinno. Apica tasmim divase nakkhattam samghuttham hoti, sabba nagaram susittasammattham 6- vippakinnavalukam pancavannakusumalajapunnaghatapatimanditagharadvaram samussitadhajapatakavicitrasamujjalitadipamalalankatasabbadisabhagam vithisabhagena racchasabhagena nakkhattakilam anubhavamanena mahajanena samakinnam 7- hoti. Iti nakkhattadivasatayapi nisinnoti vadanti. Evanca 8- vatvapi "rajakulassa nama sadapi nakkhattameva, niddavinodanatthamyeva panesa nisinno"ti sannitthanam katam. Udanam udanesiti udaharam 9- udahari. Yatha hi yam telam manam gahetum na sakkoti, vissanditva gacchati, tam "avaseko"ti vuccati. Yanca jalam talakam gahetum na sakkoti, ajjhottharitva gacchati, tam "ogho"ti vuccati, evameva yam pitivacanam hadayam gahetum na sakkoti, adhikam hutva anto asanthahitva bahi nikkhamati, tam "udanan"ti vuccati, evarupam pitimayam vacanam niccharesiti attho. @Footnote: 1 ka. rajatavimanaviccharitehi, Ma. i....viccutehi, 2 ka. kancanasane @3 cha.Ma., i. nimilitamattesu, 4 cha.Ma., i. kanudamano 5 i. (bhayava) pabujjhati @6 cha.Ma. sittasammattham, Ma. susammattham 7 ka. samabhikinnam 8 cha.Ma.,i. evam pana @9 cha.Ma., i. udaharam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page129.

Dosinati dosapagata, abbha mahika dhumorajo 1- rahuti imehi pancahi 2- upakkilesehi virahitati vuttam hoti. Tasma 3- ramaniyatiadini panca thomanavacanani. Sa hi mahajanassa manam ramayatiti ramaniya. Vuttadosavimuttaya candappabhaya obhasitatta ativiya surupati abhirupa. Dassitum 4- yuttati dassaniya. Cittam pasadetiti pasadika. Divasamasadinam lakkhanam bhavitum yuttati lakkhanna. Kam nu khvajjati kam nu kho ajja. Samanam va brahmanam vati samitapapataya samanam, bahitapapataya brahmanam. Yanno payirupasatoti vacanabyattayo 5- esa, yam amhakam panhapucchanavasena payirupasantanam madhuradhammam sutva cittam pasideyyati attho. Iti raja imina sabbenapi vacanena obhasanimittakammam akasi. Kassa akasiti? jivakassa. Kimattham? bhagavato dassanattham. Kim bhagavantam sayam dassanaya upagantum na sakkotiti? ama na sakkoti. Kasma? mahaparadhataya. Tena hi bhagavato upatthako ariyasavako attano pita marito, devadatto ca tameva nissaya bhagavato bahum anatthamakasi, iti mahaparadho eva 6- taya mahaparadhataya sayam gantum na sakkoti. Jivako pana bhagavato upatthako "tassa pitthicchayaya bhagavantam passissami"ti obhasanimittakammam akasi. Kim jivako pana "mayham idam obhasanimittakamman"ti janatiti? ama janati. Atha kasma tunhi ahositi? vikkhepapacchedanattham. Tasmim 7- hi parisati channam sattharanam upatthaka bahu sannipatita, te asikkhitanam payirupasanena sayampi asikkhitava. Te mayi bhagavato gunakatham araddhe antarantara utthayutthaya attano sattharanam gunam kathayissanti, evam 8- me satthu gunakatha pariyosanam na gamissati. Raja pana imesam kulupake upasankamitva gahitasaratta 9- tesam gunakathaya anattamano hutva mam patipucchissati, athaham nibbikkhepam satthu gunam 10- kathetva rajanam satthu santikam gahetva gamissamiti janantova vikkhepapacchedanattham tunhi ahositi. @Footnote: 1 ka. mahiya dhumarajo 2 ka. catuhi 3 ka. tassa 4 Si., i. dakkhitum @5 ka. vacanabyattayogo 6 cha.Ma.. i. esa 7 cha.Ma. tassam, i. tassa @8 ka. kathayissantiti evam, cha.Ma. kathessanti, evam, i. gunakatham kathensanti @9 cha.Ma. gahitasarataya 10 i. gune

--------------------------------------------------------------------------------------------- page130.

Tepi amacca evam cintesum "ajja raja pancahi padehi rattim thometi, addha kanci samanam va brahmanam va upasankamitva panham pucchitva dhammam sotukamo, yassa cesa dhammam sutva pasidissati, tassa ca mahantam sakkaram karissati. Yassa pana kulupakasamano 1- rajakulupako hoti, bhaddam tassa"ti. [151] Te evam cintetva "aham attano kulupakasamanassa vannam vatva rajanam gahetva gamissami, aham gamissami"ti attano attano kulupakanam vannam kathetum araddha. Tenaha "evam vutte annataro rajamaccoti adi. Tattha puranoti tassa satthupatinnassa namam. Kassapoti gottam. So kira annatarassa kulassa ekunadasasatam purayamano jato, tenassa "purano"ti namam akamsu. Mangaladasatta cassa "dukkatan"ti 2- vatta 3- natthi, "akatam va na katan"ti. So kira "kimaham ettha vasami"ti palayi. Athassa cora vatthani acchindimsu, so pannena va tinena va paticchadetumpi ajananto jatarupeneva ekam gamam pavisi. Manussa nam disva "ayam samano araha appiccho, natthi imina sadiso"ti puvabhattadini gahetva upasankamanti. So "mayham satakam anivatthabhavena idam uppannan"ti tato patthaya satakam labhitvapi na nivasesi, tadeva pabbajjam aggahesi. Tassa santike annepi annepiti pancasata manussa anupabbajimsu. 4- Tam sandhayaha "purano kassapo"ti. Pabbajitasamuhasankhato samgho assa atthiti samghi. Sveva gano assa atthiti gani. Acarasikkhapanavasena tassa ganassa acariyoti ganacariyo. Natoti pannato pakato. "appiccho santuttho, appicchataya vatthampi na nivasesi"ti 5- evam samuggato yaso assa atthiti yasasSi. Titthakaroti laddhikaro. Sadhusammatoti ayam sadhu sundaro sappurisoti evam sammato. Bahujanassati assutavato andhabala- puthujjanassa. Pabbajitato patthaya atikkanta bahu rattiyo janatiti rattannu. Ciram pabbajitassa assati cirapabbajito, acirapabbajitassa hi katha okappaniya na @Footnote: 1 cha.Ma., i. kulupako evamuparipi 2 ka., Ma. sukatam dukukatanti 3 ka. vadanta @4 cha.Ma., i. pabbajimsu 5 cha.Ma., i. nivasetiti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page131.

Hoti. Tenaha "cirapabbajito"ti. Addhagatoti addhanam gato, dve tayo rajaparivatte atitoti adhippayo. Vayoanuppattoti pacchimavayam anuppatto. Idam ubhayampi "daharassa katha okappaniya na hoti"ti etam 1- sandhaya vuttam. Tunhi ahositi suvannavannam madhurarasam ambapakkam khaditukamo puriso aharitva hatthe thapitam kajarapakkam disva viya jhanabhinnadigunayuttam tilakkhanabbhahatam madhuradhammakatham sotukamo pubbe puranassa dassanenapi anattamano idani gunakathaya sutthutaram anattamano hutva tunhi ahosi. Anattamano samanopi pana "sacaham etam tajjetva givayam gahetva niharapessami, `yo yo kathesi, tam tam raja evam karoti'ti bhito annopi koci kinci na kathessati"ti amanapampi tam katham adhivasetva tunhieva ahosi. [152] Athanno "aham attano kulupakassa vannam kathessami"ti cintetva vattum araddho. Tena vuttam "annataropi kho"ti adi. Tam sabbam vuttanayeneva veditabbam. Ettha pana makkhaliti tassa namam. Gosalaya jatatta gosaloti dutiyam namam. Tam kira sakaddamaya bhumiya telaghatam gahetva gacchantam "tata ma khali"ti samiko aha. So pamadena khalitva patitva 2- samikassa bhayena palayitum araddho. Samiko upadhavitva dussakannam 3- aggahesi, so satakam chaddetva acelako hutva palayi. Sesam puranasadisameva. [153] Ajitoti tassa namam. Kesakambalam dharetiti kesakambalo. Iti 4- namadvayam samsandetva "ajito kesakambalo"ti vuccati. Tattha kesakambalo nama manussakesehi katakambalo. Tato patikitthataram vattham nama natthi. Yathaha: "seyyathapi bhikkhave yani kanici tantavutani vatthani, 5- kesakambalo tesam patikittho 6- akkhayati. Kesakambalo bhikkhave site sito, unhe unho, appaggho ca dubbanno duggandho dukkhasamphasso"ti @Footnote: 1 Ma. tam, Si. etanti patho na dissati 2 Si. potthake padamidam na dissati. @3 cha.Ma. dussakanne, i. dasakanne 4 ka. imina. suttanta. 12/138 kesakambalasutta @5 cha.Ma., i. tantavutanam vatthanam 6 ka. patikitthataro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page132.

[154] Pakudhoti tassa namam. Kaccayanoti gottam. Iti nama gottam samsanditva "pakudho kaccayano"ti vuccati. Sitodakapatikkhittako 1- esa, vaccam katvapi udakakiccam na karoti, unhodakam va kanjikam va labhitva karoti, nadim va maggodakam va atikkamma "silam me bhinnan"ti valikathupam katva silam adhitthaya gacchati. Evarupo nissirikaladdhiko esa. [155] Sanjayoti tassa namam. Velatthassa puttoti velatthaputto. [156] Amhakam ganthanakileso palibundhanakileso 2- natthi, kilesa- gantharahita 3- mayanti evamvaditaya laddhanamavasena nigantho. Natassa puttoti nataputto. Komarabhaccajivakakathavannana [157] Athakho rajati raja kira tesam vacanam sutva cintesi "aham yassa yassa vacanam na sotukamo, so so evam 4- kathesi. Yassa panamhi vacanam sotukamo, esa 5- nagavasam pivitva thito supanno viya tunhibhuto, anattho vata me"ti. Athassetadahosi "jivako upasantassa buddhassa bhagavato upatthako, sayampi upasanto, tasma vattasampanno bhikkhu viya tunhibhuto nisinno, na esa mayi akathente kathessati, hatthimhi kho pana maddante hatthisseva pado gahetabbo"ti tena saddhim sayam mantetumaraddho. Tena vuttam "athakho raja"ti. Tattha kim tunhiti kena karanena tunhi. Imesam amaccanam attano kulupakasamanassa vannam kathentanam mukham nappahoti. Kim yatha etesam, evam tava kulupakasamano natthi, kim tvam daliddo, na te mama pitara issariyam dinnam, udahu assaddhoti pucchati. Tato jivakassa etadahosi "ayam raja mam kulupakasamanassa gunam kathapeti, nadani me tunhibhavassa kalo, yatha kho panime rajanam vanditva nisinava attano kulupakasamananam gune kathayimsu, na mayham evam satthu gune kathetum yuttan"ti utthayasana bhagavato viharabhimukho pancapatitthitena vanditva dasanakha- samodhanasamujjalam anjalim sirasi paggahetva "maharaja ma mam evam cintayittha `ayam @Footnote: 1 ka....patikkhitto 2 ka. palibuddhanakileso 3 Si., Ma. kilesaganthirahita @4 cha.Ma. eva 5 ka. so esa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page133.

Yam va tam va samanam upasankamati'ti 1- mama satthuno hi matukucchiokkamane matukucchito nikkhamane mahabhinikkhamane sambodhiyam dhammacakkappavattane ca dasasahassi- lokadhatu kampittha, evam yamakapatihariyam akasi, evam devorohanam, aham 2- mayham 3- satthuno gune kathayissami, ekaggacitto suna maharaja"ti vatva "ayam deva bhagava araham sammasambuddho"ti adimaha. Tattha tam kho panati itthambhutakhyanatthe upayogavacanam, tassa kho pana bhagavatoti attho. Kalyanoti kalyanagunasamannagato, setthoti vuttam hoti. Kittisaddoti kittiyeva, thutighoso va. Abbhuggatoti sadevakam lokam ajjhottharitva uggato, kinti? itipi so bhagava araham sammasambuddho .pe. Bhagavati. Tatrayam padasambandho:- so bhagava itipi araham, itipi samma- sambuddho .pe. Itipi bhagavati, imina ca imina ca karanenati vuttam hoti. Tattha arakatta, arinam, arananca hatatta paccayadinanca arahatta papakarane rahabhavati imehi tava karanehi so bhagava arahanti veditabboti adina nayena matikam nikkhipitva sabbaneva cetani padani visuddhimagge 4- buddhanussati- niddese vittharitaniti. Tato nesam vittharo gahetabbo. Jivako pana ekamekassa padassa attham nitthapetva "evam maharaja araham mayham sattha, evam samamasambuddho .pe. Evam bhagava"ti vatva "tam devo bhagavantam payirupasatu, appeva nama devassa bhagavantam payirupasato cittam pasideyya"ti aha. Ettha ca tam devo payirupasatuti vadanto "maharaja tumhadisanam hi satenapi sahassenapi satasahassenapi putthassa mayham satthuno sabbesam cittam gahetva kathetum thamo ca balam atthi, vissattho 5- upasankamitva puccheyyasi maharaja"ti aha. [158] Rannopi bhagavato gunakatham sunantassa sakalasariram pancavannaya pitiya nirantaram phuttham ahosi. So tam khananneva gantukamo hutva "imaya kho @Footnote: 1 ka. upasankamiti 2 Si.,i ayam na dissati 3 cha.Ma. ayam na dissati @4 visuddhi. 1/253 chaanussatiniddesa. 5 cha.Ma. vissattham

--------------------------------------------------------------------------------------------- page134.

Pana velaya mayham dasabalassa santikam gacchato na anno koci khippam yanani yojetum sakkhissati annatra jivaka"ti cintetva "tenahi samma jivaka hatthiyanani kappapehi"ti aha. Tattha tenahiti uyyojanatthe nipato, gaccha samma jivakati vuttam hoti. Hatthiyananiti anekesu assarathadisu yanesu vijjamanesupi hatthiyanam uttamam, uttamassa santikam uttamayaneneva gantabbanti ca, assayanarathayanani hi sasaddani, duratova tesam saddo suyyati, hatthiyanassa padanupadam gacchantapi saddam na sunanti, nibbutassa kho pana bhagavato santike nibbuteheva yanehi gantabbanti ca cintayitva "hatthiyanani"ti aha. Pancamattani hatthinikasataniti panca karenusatani. Kappapetvati arohanasajjanam 1- karetva. Arohaniyanti arohanayoggam, upaguyhanti attho. Kimpanesa ranna vuttam akasi, avuttanti? avuttam. Kasma? panditataya. Evam Kirassa ahosi:- raja "imaya velaya gacchami"ti vadati, rajano ca nama bahupaccatthika. Sace antaramagge koci antarayo hoti, mamampi garahissanti "jivakopi 2- `raja me katham ganhati'ti akalepi rajanam gahetva nikkhamati"ti bhagavantampi garahissanti "samano gotamo `mayham katha vattati'ti kalam asallakkhetva dhammam katheti"ti. Tasma yatha neva mayham, na bhagavato garaha uppajjati, ranno ca rakkha susamvihita hoti, tatha karissamiti. Tato "itthiyo nissaya purisanam bhayam nama natthi, sukham itthiparivuto gamissati"ti panca hatthinikasatani kappapetva panca itthisatani purisavesam gahapetva "asitomarahattha rajanam parivareyyatha"ti vatva puna cintesi "imassa ranno imasmim attabhave maggaphalanam upanissayo natthi, buddha ca nama upanissayam disvava dhammam kathenti. Handaham mahajanam sannipatapemi, evam hi sati sattha kassacideva upanissayena dhammam desessati, sa mahajanassa upakaraya bhavissati"ti. So tattha tattha sasanam pesesi, bherincarapesi "ajja raja @Footnote: 1 ka., Si., i. arohanasajjani 2 cha.Ma., i. pi saddo na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page135.

Bhagavato santikam gacchati, sabbe attano vibhavanurupena ranno arakkham ganhantu"ti. Tato mahajanopi cintesi "raja kira bhagavato dassanattham 1- gacchati, kidisi vata bho bhagavato dhammadesana bhavissati, kim no nakkhattakilaya, tattheva gamissama"ti. Sabbe gandhapupphadini 2- gahetva ranno agamanam akankhamana magge atthamsu. Jivakopi ranno pativedesi "kappitani kho te deva hatthiyanani, yassadani kalam mannasi"ti. Tattha yassadani kalam mannasiti upacaravacanametam. Idam vuttam hoti "yam taya anattam, tam maya katam, idani yassa tvam gamanassa va agamanassa va kalam mannasi, tadeva attano ruciya karohi"ti. [159] Pacceka itthiyoti patiyekka 3- itthiyo, ekekissa hatthiniya ekekam hatthinti vuttam hoti. Ukkasu dhariyamanasuti dandadipikasu dhariyamanasu. Mahaccarajanubhavenati 4- mahata ca rajanubhavena. Mahaccatipi pali, mahatiyati attho, lingapariyayo 5- esa. Rajanubhavo vuccati rajiddhi. Ka panassa rajiddhiti? tiyojanasatanam dvinnam maharatthanam issariyasiri. Tassa hi "asukadivasam raja tathagatam upasankamissati"ti pathamataram samvidahane asatipi tamkhananneva panca itthisatani purisavesam gahetva patimukkavethanani amse asattakhaggani manidandatomare gahetva nikkhamimsu, yam sandhaya vuttam "pacceka itthiyo aropetva"ti. Aparapi solasasahassakhattiyanatakitthiyo rajanam parivaresum. Tasam pariyante khujjavamanakiratadayo, tasam pariyante antepurapalaka vissasikapurisa, tesam pariyante vicitravesavilasino satthisahassamatta mahamatta, tesam pariyante vividhalankarapatimandita nanappakara avudhahattha vijjadharataruna viya navutisahassa- matta ratthiyaputta, tesam pariyante satagghanikani 6- nivasetva pancasatagghanikani ekamsam katva sunhata suvilitta kancanamaladinanabharanasobhita 7- dasasahassamatta @Footnote: 1 Si., cha.Ma. satthudassanattham 2 Si., cha.Ma., i. ganadhamaladini @3 ka. patieka, Si. patiekka 4 cha.Ma. mahanca.... @5 cha.Ma. lingavipariyaso 6 Si. satasahassagghanikani @7 ka. kancanamala....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page136.

Brahmana dakkhinahattham ussapetva jayasaddam ghosenta 1- gacchanti, tesam pariyante pancangikani turiyani. 2- Tesam pariyante dhanupanti parikkhepo, tassa pariyante hatthighata, hatthinam pariyante givaya givam paharamana assapanti, assapariyante annamannam samghattanaratha, rathapariyante bahaya baham paharamana yodha, tesam pariyante attano attano anurupaya abharanasampattiya virocamana attharasa seniyo. 3- Iti yathapariyante thatva khitto saro rajanam na papunati, evam jivako komarabhacco ranno parisam samvidahitva attana ranno avidurena gacchati "sace koci upaddavo hoti, sabbapathamam 4- ranno jivitadanam dassami"ti. Ukkanam pana ettakani satani va sahassani vati paricchedo natthiti. Evarupam 5- rajiddhim sandhaya vuttam "mahaccarajanubhavena, 6- yena jivakassa komarabhaccassa ambavanam, tena payasi"ti. Ahudeva bhayanti ettha cittutrasabhayam nanabhayam arammanabhayam ottappabhayanti catubbidham bhayam, tattha "jatim paticca bhayam bhayanakanti 7- adina nayena vuttam cittutrasabhayam nama. "tepi tathagatassa dhammadesanam sutva yebhuyyena bhayam samvegam santasam apajjanti"ti 8- evamagatam nanabhayam nama. "etam nuna tam bhayabheravam agacchati"ti 9- ettha vuttam arammanabhayam nama. "bhirum pasamsanti na hi tattha suram bhaya hi santo na karonti papan"ti 10- idam ottappabhayam nama. Tesu idha cittutrasabhayam, ahu ahositi attho. Chambhitattanti chambhitabhavo, sakalasariracalananti attho. Lomahamsoti lomahamsanam, uddham thitalomatati attho. So panayam lomahamso dhammassavanadisu pitiuppatti- kale pitiyapi hoti, bhirukajatikanam sampaharapisacadidassanesu bhayenapi. Idha bhayalomahamso veditabbo. @Footnote: 1 Ma. ghosanta 2 cha.Ma. turiyani 3 Si. seniyo 4 Ma. pathmataram @5 cha.Ma. evarupi 6 cha.Ma. mahanca...., katthaci mahacca 7 abhi. vi. 35/921/448 @8 sam. khandha. 17/78/70 sihasutta, an. catukka 21/33/38 sihasutta @9 Ma.mu. 12/49/28 bhayabheravasutta. 10 sam. sa. 15/33/25 sadhusutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page137.

Kasma panesa bhitoti? andhakarenati eke vadanti. Rajagahe kira dvattimsa mahadvarani, catusatthi khuddakadvarani. Jivakassa ambavanam pakarassa ca gijjhakutssa ca antara hoti. So pacinadvarena nikkhamitva pabbatacchayaya pavisi, tattha pabbatakutena cando chadito, pabbatacchayaya ca rukkhacchayaya ca andhakaram ahositi, tampi akaranam. Tada hi ukkanam satasahassanampi 1- paricchedo natthi. Ayam pana appasaddatam nissaya jivake asankaya bhito. Jivako kirassa uparipasadeyeva arocesi "maharaja appasaddakamo bhagava, appasaddeneva upasankamitabbo"ti tasma raja turiyasaddam nivaresi. Turiyani kevalam gahitamattaneva honti, vacampi uccam anuccaramana 2- accharasannaya agacchanti, ambavanepi kassaci khipitasaddopi na suyyati. Rajano ca nama saddabhirata honti. So tam appasaddam nissaya ukkanthito jivakepi asankam uppadesi "ayam jivako `mayham ambavane addhatelasani bhikkhusatani'ti aha. Ettha ca khipitasaddamattampi na suyyati, abhutam manne, esa vancetva mam nagarato niharimtva purato balakayam uttha- petva 3- mam ganhitva attano 4- chattam ussapetukamo. Ayanhi pancannam hatthinam balam dhareti. Mamanca avidureneva gacchati, santike ca me avudhahattho ekapurisopi natthi. Aho vata me anattho"ti. Evam bhayitva ca pana abhito viya santhatumpi 5- nasakkhi. Attano bhitabhavam tassa acikkhi. 6- Tena vuttam "athakho raja .pe. Na nigghoso"ti. Tattha sammati vayassabhilapo esa, kacci mam vayassati vuttam hoti, na palambhesiti yam natthi, tam atthiti vatva kacci mam na vippalambheyyasi. 7- Nigghosoti kathasallapanigghoso. Ma bhayi maharajati jivako "ayam raja mam na janati `nayam param jivita voropeti'ti, sace kho pana nam na assasessami, vinasseyya"ti cintetva dalham katva samussasento "ma bhayi maharaja"ti vatva "na tam deva"ti adimaha. Abhikkamati abhimukho kama gaccha, pavisati attho. Sakim vutte pana @Footnote: 1 Si. satasahassatopi, Ma., i. satasahassapi 2 cha.Ma.,i. aniccharamana. @3 cha.Ma. utathapetva 4 cha.Ma. attana 5 cha.Ma. sandharetum @6 cha.Ma. avi akasi. 7 Si., i. vippalambhayasi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page138.

Dalham na hotiti taramanova dvikkhattum 1- aha. Ete mandalamale padipa 2- jhayantiti maharaja corabalam nama na dipe jaletva titthati ete ca mandalamale dipa jalanti 3- etaya dipasannaya yahi maharajati vadati. Samannaphalapucchavannana [160] Nagassa bhumiti yattha sakka hatthim abhirulhena gantum, ayam nagassa bhumi nama. Naga paccorohitvati viharassa bahidvarakotthake hatthito orohitva. Bhumiyam patitthitasamakalameva pana bhagavato tejo ranno sariram phari. Athassa tavadeva sakalasarirato seda muccimsu, 4- sataka piletva apanetabba viya ahesum. Attano aparadham saritva mahabhayam uppajji. So ujukam bhagavato santikam gantum asakkonto jivakam hatthe gahetva aramacarikancaramano viya "idam te samma jivaka sutthu karitam, idam sutthu karitan"ti viharassa vannam bhanamano anukkamena yena mandalamalassa dvaram tenupasankami, sampattoti attho. "kaham pana samma"ti kasma pucchati. Eke tava "ajananto"ti vadanti. Imina kira daharakale pitara saddhim agamma bhagava ditthapubbo, paccha pana papamittasamsaggena pitughatam katva abhimare pesetva dhanapalam muncapetva 5- mahaparadho hutva bhagavato sammukhibhavam na upagatapubboti asanjananto pucchatiti. Tam akaranam. Bhagava hi akinnavaralakkhano anubyanjana- patimandito chabbannarasmihi sakalam aramam obhasetva taraganaparivuto viya punnacando bhikkhuganaparivuto mandalamalamajjhe nisinno, tam ko na janeyya. Ayam pana attano issariyalilaya 6- pucchati. Pakatihesa rajakulanam, yam janantapi ajananta viya 7- pucchanti. Jivako pana tam sutva "ayam raja pathaviyam thatva `kuhim pathaviti, nabham oloketva `kuhim candimasuriyati, sinerumule thatva `kuhim sineru"ti vadamano viya dasabalassa puratova thatva "kuhim bhagava"ti pucchati. "handassa @Footnote: 1 ka. dvittikkhattum 2 cha.Ma. dipa 3 i. dipe jalenti 4 ka. muncimsu @5 Ma. pamuncapetva 6 Si., i. issariyalilhaya 7 ka. janantapi ajanantapi, @Si. janentapi ajananta viya, i. sanjanantapi ajananta viya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page139.

Bhagavantam dassessami"ti cintetva 1- yena bhagava tenanjalim panametva "eso maharaja"tiadimaha. Purakkhatoti parivaretva nisinnassa purato nisinno. [161] Yena bhagava tenupasankamiti yattha bhagava, tattha bhagavato santikam upasankamantoti 2- attho. Ekamantam atthasiti bhagavantam va bhikkhusamgham va asamghattayamano attano thatum anucchavike ekasmim padese bhagavantam abhivadetva ekova atthasi. Tunhibhutam tunhibhutanti yato yato anuviloketi, tato tato tunhibhutamevati attho. Tattha hi ekabhikkhussapi hatthakukkuccam va padakukkuccam va khipitasaddo va natthi, sabbalankarapatimanditam natakaparivaram bhagavato purato 3- thitam rajanam va rajaparisam va ekabhikkhupi na olokesi. Sabbe 4- bhagavantamyeva olokayamana nisidimsu. Raja tesam upasame pasiditva vigatapankataya vippasannarahadamiva upasantindriyam bhikkhusamgham punappunam anuviloketva 5- udanam udanesi. Tattha iminati yena kayikena ca vacasikena ca manasikena ca silupasamena bhikkhusamgho upasanto, imina upasamenati dipeti. Tattha "aho vata me putto pabbajitva ime bhikkhu viya upasanto bhaveyya"ti na idam sandhaya esa evamaha. Ayam pana bhikkhusamgham disva pasanno puttam anussari. Dullabham hi laddha acchariyam va disva piyanam natimittadinam anussaranam nama lokassa pakatiyeva. Iti bhikkhusamgham disva puttam anussaramano esa evamaha. Apica putte asankaya tassa upasamam icchamanopesa evamaha. Evam kirassa ahosi, putto me pucchissati "mayham pita daharo, ayyako me kuhin"ti. So "pitara te ghatito"ti sutva "aham pitaram ghatetva rajjam karessami"ti mannissati. Iti putte asankaya tassa upasamam icchamanopesa evamaha. Kincapi hi esa evamaha. Athakho nam putto ghatessatiyeva. 6- Tasmim hi vamse pituvadho pancaparivatte 7- gato. Ajatasattu bimbisaram ghatesi, udayo ajatasattum, tassa @Footnote: 1 i. ayam patho na dissati. 2 cha.Ma. upagatoti 3 cha.Ma. abhimukhe 4 ka. sabbepi @5 ka. viloketva 6 Si.,i. ghatesiyeva 7 cha.Ma. pancaparivatto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page140.

Putto mahamundiko nama udayam, tassa putto anuruddho nama mahamundikam, tassa putto nagadaso nama anuruddham. Nagadasam pana "vamsacchedakarajano ime, kim imehi"ti ratthavasino kupita ghatesum. "agama 1- kho tvan"ti kasma evamaha? bhagava kira ranna Vacibhede akateyeva cintesi "ayam raja agantva tunhi niravo thito, kinnukho cintesi"ti athassa cittam natva "ayam maya saddhim sallapitum asakkonto bhikkhusamgham anuviloketva puttam anussari, na kho panayam mayi analapante kinci kathetum sakkhissati, karomi tena saddhim kathasallapan"ti tasma ranno vacanantaram "agama kho tvam maharaja yathapeman"tiadimaha, tassattho:- maharaja yatha nama unname vuttham udakam yena ninnam tena gacchati, evameva tvam bhikkhusamgham anuviloketva yena pemam tena gatoti. Atha ranno etadahosi "aho acchariya buddhaguna, maya sadiso bhagavato aparadhakarako 2- nama natthi, maya hissa aggupatthako ghatito, devadattassa ca katham gahetva abhimara pesita, nalagiri mutto, mam nissaya devadattena sila paviddha, evam mahaparadham nama mam alapato dasabalassa mukham nappahoti, aho bhagava pancahakarehi tadilakkhane suppatitthito, evarupam nama sattharam pahaya bahiddha na pariyesissama"ti so somanassajato bhagavantam alapanto "piyo me bhante"tiadimaha. [162] Bhikkhusamghassa anjalim panametvati evam kirassa ahosi "bhagavantam vanditva ito cito ca gantva bhikkhusamgham vandantena ca bhagava pitthito katabbo hoti, garukaropi cassa 3- na hoti. Rajanam vanditva uparajanam vandantenapi hi ranno agaravo kato hoti"ti tasma bhagavantam vanditva thitatthaneyeva bhikkhusamghassa anjalim panametva ekamantam nisidi. Kancideva desanti 4- kanci okasam. Athassa bhagava panhapucchane ussaham janento aha "puccha maharaja, yada kankhasi"ti. Tassattho:- puccha yadi akankhasi, na me panahavissajjane bharo @Footnote: 1 cha.Ma. agama 2 Ma. aparadhako 3 cha.Ma., Si.,i. cesa 4 ka. desam lesamattanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page141.

Atthi." athava "puccha yam yam akankhasi, sabbam te vissajjessami"ti sabbannuppavaranam pavareti asadharanam paccekabuddhaaggasavakamahasavakehi. Te hi "yada kankhasi"ti na vadanti, "sutva vedissama"ti 1- vadanti. Buddha pana "pucchavuso yadakankhasi"ti 2- va "puccha maharaja, yada kankhasi"ti va "puccha vasava mam panham yamkinci manasicchasi tassa tasseva panhassa aham antam karomi te"ti 3- va "tenahi tvam bhikkhu sake asane nisiditva puccha yada kankhasi"ti 4- va "bavarissa ca tuyham va sabbesam sabbasamsayam katavakasa pucchavho yamkinci manasicchatha"ti 5- va "puccha mam sabhiya panham yamkinci manasicchasi tassa tasseva panhassa aham antam karomi te"ti 6- va tesam tesam yakkhanarindadevasamanabrahmanaparibbajakanam sabbannuppavaranam pavarenti. Anacchariyam cetam, yam bhagava buddhabhumim patva etam pararanam parareyya, yo bodhisattabhumippadesananepi 7- thito "kondanna panhani viyakarohi, yacanti tam isayo sadhurupa. Kondanna eso manujesu dhammo, yam vuddhamagacchati 8- esa bharo"ti 9-:- evam sakkadinam atthaya isihi yacito. "katavakasa pucchantu bhonto, yamkinci panham manasabhipatthitam. 10- Aham hi tam tam vo byakarissam 11- natva sayam lokamimam paranca"ti:- @Footnote: 1 Si. kathessamati 2 sam.sa. 15/237/249 sucilomasutta, sam.sa. 15/246/258 alavaka- @sutta. 3 di.maha. 10/356/236 sakkapanhasutta 4 Ma.upari. 14/85/67 mahapunnamasutta. @5 khu.su. 25/1037/531 suttanipata 6 khu.su. 25/518/434 suttanipata @7 cha.Ma. bodhisattabhumiyam.... 8 ka. budadhimagacchati, i. vuddhamagacchati 9 khu. ja. @27/2455-6/537 sarabhangajataka 10 cha.Ma. manasabhipatthitam. 11 cha.Ma. viyakarissam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page142.

Evam sarabhangakale. Sambhavajatake ca sakalajambudipam tikkhattum vicaritva panhanam antakaram adisva sucikarena 1- brahmanena panham putthum okase karite jatiya sattavassiko rathikaya pamsum kilanto pallankamabhujituva antaravithiyam nisinnova "taggha te ahamakkhissam yathapi kusalo tatha raja ca kho tam janati yadi kahati va na va"ti 2- sabbannuppavaranam pavaresi. 3- [163] Evam bhagavata sabbannuppavaranaya pavaritaya attamano raja panham pucchanto "yatha nukho imani bhante"tiadimaha. Tattha sippameva sippayatanam. Puthusippayatananiti bahuni sippani. Seyyathidanti katame pana te. "hattharoha"ti adihi ye tam tam sippam nissaya jivanti, te dipeti. 4- Ayam hissadhippayo:- "yatha imesam sippupajivinam tam tam sippam nissaya sanditthikam sippaphalam pannayati, sakka nu kho bhante 5- evameva dittheva dhamme sanditthikam 5- samannaphalam pannapetun"ti tasma sippayatanani arabhitva 6- sippupajivino dasseti. Tattha hattharohati sabbepi hatthacariyahatthivejjahatthibandhadayo 7- dasseti. Assarohati sabbepi assacariyaassavejjaassabandhadayo. 8- Rathikati sabbepi rathacariyarathayodharatharakkhadayo. Dhanuggahati dhanuacariya issasa. Celakati ye yuddhe jayaddhajam gahetva purato gacchanti. Calakati "idha ranno thanam hotu, idha asukamahamattassa"ti evam senabyuhakaraka. Pindadayakati sahasikamahayodha. Te kira parasenam pavisitva parasisam pindamiva chetva chetva nayanti 9- uppatitva uppatitva nigacchantiti attho. Ye va sangamamajjhe yodhanam bhattapatim gahetva parivisanti, 10- tesampetam 11- namam. Ugga ca rajaputtati uggatuggata sangamavacara rajaputta. Pakkhandinoti ye "kassaci sisam va avudham va aharama"ti vatva @Footnote: 1 Ma. sucirakena, cha.Ma. suciratena. 2 khu. ja. 27/2368/503 sambhavajataka @3 ka. pavareti 4 cha.Ma.,i. dasseti @5-5 cha.Ma. evam sanditthikam 6 cha.Ma.,i. aharitva @7 cha.Ma.,i....hatthimendadayo 8 cha.Ma., i.... assamendadayo @9 Ma. upanayanti, cha.Ma. dayanti 10 ka. pavisanti 11 ka. tesam cetam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page143.

"asukassa"ti vutta sangamam pakkhanditva tadevaharanti, ime pakkhandantiti pakkhandino. Mahanagati mahanaga viya mahanaga, hatthiadisupi abhimukham agacchantesu anivattitayodhanam etam adhivacanam. Surati ekantasura, ye sajalikapi sacammikapi samuddam taritum sakkonti. Cammayodhinoti ye cammakancukam va pavisitva saraparitatanacammam va gahetva yujjhanti. Dasikaputtati 1- balavasineha gharadasikaputta. 2- Alarikati puvika. 3- Kappakati nhapita. 4- Nhapakati ye nhapenti. Sudati bhattakaraka. Malakaradayo pakatayeva. Ganakati acchiddakapathaka. 5- Muddikati hatthamuddaya gananam nissaya jivino. Yani vapanannanipiti ayakaradantakaracittakaradini. Evam gataniti evam pavattani. Te ditatheva dhammeti te hattharohadayo tani puthusippayatanani dassetva rajakulato mahasampattim labhamana sanditthikameva sippaphalam upajivanti. Sukhentiti sukhitam karonti. Pinentiti pinitam 6- thamabalupeta karonti. Uddhaggikadisu upariphalanibbattanato uddham aggamassa atthiti uddhaggika. Saggam arahatiti sovaggika. Sukho vipako assati sukhavipaka. Sutthu agge rupasaddagandharasaphotthabbaayuvannasukhayasaadhipateyyasankhate dasa dhamme samvatteti nibbattetiti saggasamvattanika, tam evarupam dakkhinam danam patitthapentiti attho. Samannaphalanti ettha paramatthato maggo samannam, ariyaphalam samannaphalam. Yathaha:- "katamanca bhikkhave samannam? ayameva ariyo atthangiko maggo. Seyyathidam? sammaditthi .pe. Sammasamadhi. Idam vuccati bhikkhave samannam. Katamani ca 7- bhikkhave samanyaphalani? 7- sotapattiphalam .pe. Arahattaphalan"ti. 8- Tam esa raja na janati. Upari agatam pana dasakassakopamam sandhaya pucchati. Atha bhagava panham avissajjetvava cintesi "ime bahu annatitthiyasavaka rajamacca idhagata, te kanhapakkhanca sukkapakkhanca hipetva kathiyamane `amhakam raja mahantena ussahena idhagato, tassagatakalato patthaya samano gotamo samanakolahalam samanabhandanameva katheti'ti ujjhayissanti, na sakkaccam @Footnote: 1 i. dasakaputta 2 cha.Ma. gharadasayodha 3 Si.,Ma. bhattakaraka @4 ka. cha.Ma. nhapika 5 Si. acchiddapathaka, Ma. acchindapathaka 6 ka. pinetam @7-7 ka., Si., Ma. katamanca....samannaphalam 8 sam.maha. 19/35/19 pathamasamannasutta.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page144.

Dhammam sossanti, ranna pana kathiyamane ujjhayitum na sakkhissanti, rajanameva anuvattissanti, issaranuvattako hi loko. Handaham rannova bharam karomi"ti ranno bharam karonto "abhijanasi no tvan"ti adimaha. [164] Tattha abhijanasi no tvanti abhijanasi nu tvam. Ayanca nosaddo parato "pucchita"ti padena yojetabbo. Idam hi vuttam hoti "maharaja tvam imam panham anne samanabrahmane pucchita 1- nu, abhijanasi ca nam putthabhavam, na te sammutthan"ti. 2- Sace te agaruti sace tuyham 3- yatha te te byakarimsu, 3- tatha idha bhasitum bhariyam na hoti, yadi na koci aphasukabhavo atthi, bhasassuti attho. Na kho me bhanteti kim sandhayaha. Panditapatirupakananhi santike kathetum dukkham hoti, te pade pade akkhare akkhare dosameva denti. 4- Ekantapandita pana katham sutva sukathitam pasamsanti, dukkathitesu palipadaatthabyanjanesu yam yam virujjhati, tam tam ujum 5- katva denti. Bhagavata ca sadiso ekantapandito nama natthi. Tenaha "nakho me bhante garu, yatthassa bhagava nisinno, bhagavantarupova"ti. Puranakassapavadavannana [165] Ekamidahanti ekam 6- idha aham. Sammodaniyam 7- katham saraniyam vitisaretvati sammodajanakam saritabbayuttakam katham pariyosapetva. [166] Karoto kho maharaja karayatotiadisu karatoti sahattha karontassa. Karayatoti anattiya karentassa. Chindatoti paresam hatthadini chindantassa. Pacatoti dandena pilentassa tajjentassa va. 8- Socayatoti parassa bhandaharanadihi socayato. Socapayatoti sokam 9- sayam karontassapi parehi karapentassapi. Kilamatoti 10- aharupacchedabandhanagarappavesanadihi sayam @Footnote: 1 Si., i. pucchittha, saddanitipadamala oloketabba 2 ka. pammututhanti @3-3 cha.Ma., i. yatha te byakarimsu 4 cha.Ma., i. vadanti 5 cha.Ma. ujukam @6 ka. ettha ekam 7 Si. ettha sammodaniyam 8 cha.Ma. pare dandena uppilentassa @9 ka. bhandaharanadini sokam, Si. bhandaharanadihi sokam 10 ka. kilamayatoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page145.

Kilamentassapi 1- parehi kilamapentassapi. Phandato phandapayatoti param phandantam bandhanakale 2- sayampi phandato parampi phandapayato. Panamatipatapayatoti panam hanantassapi hanapentassapi. Evam sabbattha karanakarapanavaseneva 3- attho veditabbo. Sandhinti gharasandhim. Nillopanti mahavilopam. Ekagarikanti ekameva gharam parivaretva vilumpanam. Paripantheti agatagatanam acchindanattham magge titthato. Karoto na kariyati papanti "yam kinci papam karomi"ti sannaya karotopi papam na kariyati, natthi papam. Satta pana "papam karoma"ti evam sannino hontiti dipeti. Khurapariyantenati khuranemina, khuradharasadisapariyantena va. Ekam mamsakhalanti ekam mamsarasim. Punjanti tasseva vevacanam. Tatonidananti ekamamsakhalakarananidanam. Dakkhinanti dakkhinatire manussa kakkhala daruna, te sandhaya "hananto"tiadimaha. Uttaratire satta saddha honti pasanna buddhamamaka dhammamamaka samghamamaka, te sandhaya "dadanto"tiadimaha. Tattha yajantoti mahayagam karonto. damenati indriyadamena, uposathakammena va. Samyamenati 4- silasannamena. Saccavajjenati saccavacanena. Agamoti agamanam, pavattiti attho. Sabbathapi papapunnanam kiriyameva patikkhipati. Ambam puttho labujam byakaroti nama, yo "kidiso ambo, kidisani va ambassa khandhapannapupphaphalani"ti vutte "ediso labujo, edisani va labujassa khandhapannapupphaphalani"ti byakaroti. Vijiteti anapavattidese. Apasadetabbanti vihethetabbam. Anabhinanditvati "sadhu sadhu"ti evam pasamsam akatva. Appatikkositvati bala dubbhasitam taya bhasitanti evam appatibahitva. Anugganhantoti sarato 5- agganhanto. Anikkujjentoti saravaseneva idam nissaranam, ayam paramatthoti hadaye atthapento. Bayanjanam pana tena uggahitanceva nikkujjitanca. @Footnote: 1 cha.Ma. kilamantassapi 2 cha.Ma. phandanakale @3 cha.Ma. karanakaranavaseneva 4 ka. sannamenati 5 cha.Ma. saravaseneva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

Makkhaligosalavadavannana [168] Makkhalivade paccayoti hetuvevacanameva 1- ubhayenapi vijjamanameva kayaducaritadinam sankilesepaccayam kayasucaritadinanca visuddhipaccayam patikkhipati. Attakareti attakaro. Yena attana katakammena ime satta devattampi marattampi brahmattampi savakabodhimpi paccekabodhimpi sabbannutampi papunanti, tampi patikkhipati. Dutiyapadena 2- yam parakaram parassa ovadanusasanim nissaya thapetva mahasattam avaseso jano manussasobhagyatam adim katva yava arahattam papunati, tam parakaram patikkhipati. Evamayam balo jinacakke paharam deti nama. Natthi purisakareti yena purisakarena satta vuttappakara sampattiyo papunanti, tampi patikkhipati. Natthi balanti yamhi attano bale patitthita satta viriyam katva ta sampattiyo papunanti, tam balam patikkhipati. Natthi viriyantiadini sabbani purisakaravevacananeva. "idam no viriyena, idam purisatthamena, idam purisaparakkamena pavattan"ti evam pavattavacanam patikkhepakaranavasena panetani visum adiyanti. Sabbe sattati otthagonagadrabhadayo anavasese parigganhati. Sabbe panati ekindriyo pano, dvindriyo panoti adivasena vadati. Sabbe bhutati andakosavatthikosesu bhute sandhaya vadati. Sabbe jivati saliyavagodhumadayo sandhaya vadati. Tesu hi so viruhanabhavena jivasanni. Avasa abala aviriyati tesam attano vaso va balam va viriyam va natthi. Niyati sangatibhavaparinatati ettha niyatiti niyata. 3- Sangatiti channam abhijatinam tattha tattha gamanam. Bhavoti sabhavoyeva. Evam niyatiya ca sangatiya ca sabhavena ca parinata nanappakaratam patta. Yena hi yatha bhavitabbam, so tatheva bhavati. Yena na bhavitabbam, so na bhavatiti dasseti. Chasvevabhijatisuti chasueva abhijatisu thatva sukhanca dukkhanca patisamvedenti, anna sukhadukkhabhumi natthiti dasseti. Yonippamukhasatasahassaniti pamukhayoninam uttamayoninam cuddasasatasahassani, annani ca satthisatani, annani ca chasatani. Panca ca kammuno sataniti @Footnote: 1 ka. paccayo hetuvevacanameva, Ma. paccayo hetuti vevacanameva @2 Si.,i. dutiyavadena 3 Si.,i. niyatta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Panca kammasatani ca. Kevalam takkamattakena niratthakaditthim dipeti. Panca ca kammani tini ca kammaniti adisupi eseva nayo. Keci panahu "panca ca kammaniti pancindriyavasena bhanati, 1- tiniti 2- kayakammadivasena"ti. Kamme ca upaddhakamme cati ettha panassa kayakammam vacikammanca kammanti laddhi, manokammam upaddhakammanti. Dvatthipatipadati dvasatthi patipadati vadati. Dvatthantarakappati ekasmim kappe catusatthi antarakappa nama honti. Ayam pana anne dve ajananto evamaha. Chalabhijatiyoti kanhabhijati nilabhijati lohitabhijati haliddabhijati sukkabhijati paramasukkabhijatiti ima cha abhijatiyo vadati. Tattha orabbhika sakunika 3- magavika sukarika ludda macchaghataka cora coraghataka bandhanagarika, ye va panannepi keci kurukammanta, 4- ayam kanhabhijatiti vadati. Bhikkhu nilabhijatiti vadati. Te kira catusu paccayesu kantake pakkhipitva khadanti. "bhikkhu kantakavuttika"ti 5- ayam hissa paliyeva. Athava kantakavuttikaevamnama 6- eke pabbajitati vadati. Lohitabhijati nama nigantha ekasatakati vadati. Ime kira purimehi dvihi pandarataRa. Gihi odatavasana acelakasavaka haliddabhijatiti vadati. Evam 7- attano paccayadayake niganthehipi jetthakatare karoti. Ajivaka ajivakiniyo 8- sukkabhijatiti vadati. Te kira purimehi catuhi pandarataRa. Nando vaccho, kiso samkicco, 9- makkhali gosalo, paramasukkabhijatiti vadati. Te kira sabbehi pandarataRa. Attha purisabhumiyoti mandabhumi khiddabhumi padavimamsabhumi ujugatabhumi sekhabhumi samanabhumi jinabhumi pannabhumiti ima attha purisabhumiyoti vadati. Tattha jatadivasato patthaya satta divase sambadhanato nikkhantatta satta manda honti momuha, ayam mandabhumiti vadati. Ye pana duggatito agata honti, te abhinham rodanti ceva viravanti ca, sugatito agata tam anussaritva hasanti, ayam @Footnote: 1 ka. bhananti 2 ka. tini ca 3 Si. sakuntika, an. chakka. 22/328/428 chalabhija- @tisutta 4 ka. garukammanta 5 ka.an. chakka 22/328/429 bhikkhu kanhadhimuttika @6 cha.Ma., i. evanama 7 i. ayam @8 ka. etthantareva ayam patho dissati 9 cha.Ma. kisa sankiccho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

Khiddabhumi nama. Matapitunam hattham va padam va mancam va pitham va gahetva bhumiyam padanikkhipanam 1- padavimamsabhumi nama. Padasa gantum samatthakale ujugatabhumi nama. Sippani sikkhitakale sekhabhumi nama. Ghara nikkhamma pabbajitakale samanabhumi nama. Acariyam sevitva jananakale jinabhumi nama. "bhikkhu ca pannako 2- jino na kinci aha"ti evam alabhim samanam pannabhumiti vadati. Ekunapannasa ajivakasateti ekunapannasa ajivakavuttisatani. Paribbajakasateti paribbajakapabbajjasatani. Nagavasasateti nagamandalasatani. Vise indriyasateti visatindriyasatani. Timse nirayasateti timsa nirayasatani. Rajodhatuyoti rajaokiranatthanani, hatthapitthipadapitthadini sandhaya vadati. Sattasannigabbhati otthagonagadrabhaajapasumigamahise sandhaya vadati. Sattaasannigabbhati salivihiyavagodhumakanguvarakakudrusake sandhaya vadati. Niganthigabbhati ganthimhi jatagabbha ucchuvelunaladayo sandhaya vadati. Sattadevati bahu deva. So pana "satta"ti vadati. Manussapi ananta, so "satta"ti vadati. Sattapisacati pisaca mahantamahanta "satta"ti vadati. Sarati mahasara, kannamundakarathakaraanotatta- sihappapatachaddantamandakinikunaladahe gahetva vadati. Pavutati 3- ganthika. Papatati mahapapata. Papatasataniti khuddakapapatasatani. Supinati mahasupina. Supinasataniti khuddakasupinasatani. Mahakappinoti mahakappanam. 4- Tattha ettaka 5- mahasara vassasate vassasate kusaggena ekam udakabindum niharitva sattakkhattum tasmim sare nirudake kate eko mahakappoti vadati. Evarupanam mahakappanam caturasitisatasahassani khepetva balo ca pandito ca 6- dukkhassantam karontiti ayamassa laddhi. Panditopi kira antara visujjhitum na sakkoti, balopi tato uddham na gacchati. Silenati acelakasilena va annena va yena kenaci. Vatenati tadiseneva vatena. Tapenati tapokammena. Aparikpakam paripaceti nama yo "aham @Footnote: 1 ka. padavikkhepanam 2 Si. pannako 3 Ma. saputati, i. pacuta 4 Ma. mahakappanam @cullasiti satasahassani. 5 i. ekamha. 6 cha.Ma.,i. bale ca pandite ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Pandito"ti antara visujjhati. Paripakkam phussa phussa byantikaroti nama, yo "aham balo"ti vuttaparimanam kalam atikkamitva yati. Hevam natthiti evam natthi. Tam hi ubhayampi na sakka katunti dipeti. Donamiteti donena mitam viya. Sukhadukkheti sukhadukkham. Pariyantakateti vuttaparimanena kalena katapariyante. Natthi hayanavaddhaneti natthi hayanavaddhanani. Na samsaro panditassa hayati na balassa vaddhatiti attho. Ukkamsavakkamseti ukkamsavakkamsa. 1- Hayanavaddhananametam vevacanam. 2- Idani tamattham upamaya sadhento "seyyakapi nama"ti adimaha. Tattha suttaguleti vethetva katasuttagule. Nibbethiyamanameva paletiti pabbate va rukkhagge va thatva khittam suttappamanena nibbethiyamanameva gacchati, sutte khine tattheva titthati na gacchati, evameva vuttakalato uddham na gacchatiti dasseti. Ajitakesakambalavadavannana [171] Ajitavade natthi dinnanti dinnassa phalabhavam sandhaya vadati. Yittham vuccati mahayago. Hutanti pahunakasakkaro 3- adhippeto. Tampi ubhayam phalabhavameva sandhaya patikkhipati. Sukatadukkatananti 4- sukatadukkatanam 5- kusalakusalananti attho. Phalam vipakoti yam "phalan"ti va "vipako"ti va vuccati, tam natthiti vadati. Natthi ayam lokoti paraloke thitassa ayam loko natthi. Natthi paralokoti idha loke thitassapi paraloko natthi. Sabbe tattha tattheva ucchijjantiti dasseti. Natthi mata natthi pitati tesu sammapatipattimicchapatipattinam phalabhavavasena vadati. Natthi satta opapatikati cavitva upapajjanaka satta nama natthiti vadati. Catummahabhutikoti catumahabhutamayo. Pathavi pathavikayanti ajjhattika pathavidhatu bahirapathavidhatum. Anupetiti anuyati. 6- Anupagacchatiti tasseva vevacanam, @Footnote: 1 i. ukkamsavakkamsani. 2 cha.Ma. adhivacanam. @3 Si.,i. pahenakasakkaro, Ma. pahenakasakkaro 4 Si. sukatadukkatananti. @5 Si. sukatadukkatanam 6 ka. anuyayati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Anugacchatitipi attho. Ubhayenapi upeti upagacchatiti dasseti. Apadisupi eseva nayo. Indriyaniti manacchatthani indriyani. Samkamantiti akasam pakkhandanti. Asandipancamati nipannamancena pancama, manco ceva cattaro mancapade gahetva thita cattaro purisa cati attho. Yavalahanati yava susana. Padaniti "ayam evam silava ahosi, evam dussilo"ti adina nayena pavattani gunagunapadani, sarirameva va ettha padaniti adhippetam. Kapotakaniti kapotavannani, paravatapakkhavannaniti attho. Bhassantati bhasmanta, ayameva va pali. Ahutiyoti yam pahonakasakkaradibhedam 1- dinnadanam, sabbantam charikavasanameva hoti, na tato param phaladayakam hutva gacchatiti attho. Dattupannattanti dattuhi balamanussehi pannattam. Idam vuttam hoti:- balehi abuddhihi pannattamidam danam, na panditehi, bala denti, pandita ganhantiti dasseti. Tattha purano "karoto na kariyati papan"ti vadanto kammam patibahati. Ajito "kayassa bheda ucchijjati"ti vadanto vipakam patibahati. Makkhali "natthi hetu"ti vadanto ubhayampi patibahati. Tattha kammam patibahantenapi vipako patibahito hoti, vipakam patibahantenapi kammam patibahitam hoti. Iti sabbepete atthato ubhayapatibahaka 2- ahetukavada ceva akiriyavada ca natthikavada ca honti. Ye va pana tesam laddhim gahetva rattitthane divatthane nisinna sajjhayanti vimamsanti, tesam "karato na kariyati papam, natthi hetu natthi paccayo, mato ucchijjati"ti tasmim arammane micchasati santitthati, cittanca ekaggam hoti, javanani javanti, pathamajavane satekiccha honti, tatha dutiyadisu, sattame buddhanampi atekiccha anivattino aritthakantakasadisa. Tattha koci ekam dassanam okkamati, koci dve, koci tinipi, ekasmim okkantepi, dvisu tisu okkantesupi niyatamicchaditthiko ca hoti, patto saggamaggavarananceva mokkhamaggavarananca, @Footnote: 1 cha.Ma. pahunaka. 2 Ma. ubhayam patibhahaka.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

Abhabbo tassa bhavassa 1- anantarampi saggam gantum, pageva mokkham. Vattakhanuko 2- namesa satto pathavigopako, yebhuyyena evarupassa bhavato vutthanam nama natthi. Tasma akalyanajanam asivisamivoragam araka parivajjeyya bhutikamo vicakkhanoti. Pakudhakaccayanavadavannana [173] Pakudhavade akatati akata. Akatavidhati akatavidhana. "evam karohi"ti kenaci karitapi na hontiti attho. Animmitati iddhiyapi na nimmita. Animmatati animmapita, keci "animmapetabba"ti 3- padam vadanti, tam neva paliyam na atthakathayam dissati. Vanjhadipadattayam vuttatthameva. Na injantiti esikatthambho viya thitatta na calanti. Na viparinamantiti 4- pakatim na jahanti. Na annamannam byabadhentiti na annamannam upahananti. Nalanti na samattha. Pathavikayoti adisu pathaviyeva pathavikayo pathavisamuho va. Tatthati tesu jivasattamesu kayesu. Sattannamyeva kayananti yatha muggarasiadisu pahatam sattham muggadinam antarena pavisati, evam sattannam kayanam antarena chiddena vivarena sattham pavisati. Tattha "aham imam jivita voropemi"ti kevalam sannamattameva hotiti dasseti. Niganthanataputtavadavannana [177] Nataputtavade catuyamasamvarasamvutoti catukotthasena samvarena samvuto. Sabbavarivarito cati varitasabbaudako, patikkhittasabbasitodakoti attho. So kira sitodake sattasanni hoti, tasma na tam valanjeti. Sabbavariyuttoti sabbena papavaranena yutto. Sabbavaridhutoti sabbena papavaranena dhutapaPo. Sabbavariphutoti 5- sabbena papavaranena phuttho. Gatattoti kotippattacitto. Yatattoti samyatacitto. Thitattoti suppatitthitacitto. Etassa vade kinci sasananulomampi atthi, asuddhaladdhitaya pana sabba ditthiyeva jata. @Footnote: 1 cha.Ma., i. tassattabhavassa. 2 cha.Ma. vattakhanu 3 Si., i. animmatabbati @4 i. viparinamantiti, Ma. na viparinamentiti 5 ka. sabbavariphutthoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page152.

Sanjayavelatthaputtavadavannana [179-181] Sanjayavado amaravikkhepe vuttanayoeva. Pathamasanditthikasamannaphalavannana [182] Soham bhanteti so aham bhante, valukam piletva telam alabhamano viya titthiyavadesu saram alabhanto bhagavantam pucchamiti attho. [183] Yatha te khameyyati yatha te rucceyya. Dasoti antojata dhanakkita karamaranita samamdasabyaupagatanam annataro. Kammakaroti analaso kammakaranasiloyeva. Durato disva pathamameva utthahatiti pubbutthayi. Evam utthito samino asanam pannapetva padadhovanadikattabbakiccam katva paccha nipatati seyyam kappetiti 1- pacchanipati. Samikamhi va sayanato avutthite pubbeyeva vutthatiti pubbutthayi. Paccusakalato patthaya yava samino rattim niddokkamanam, tava sabbakiccani katva paccha nipatati seyyam kappetiti pacchanipati. "kim karomi, kim karomi"ti evam kimkarameva patisunanto vicaratiti kimkarapatissavi. Manapamyeva kiriyam karotiti manapacari. Piyameva vadatiti piyavadi. Samino tutthapahattham mukham ullokayamano 2- vicaratiti mukhamullokiko. Devo manneti devo viya. So vatassaham punnani kareyyanti so vata ahampi evarupo assam, yadi punnani kareyyanti attho. "so vatassayan"tipi 3- patho, ayamevattho. Yannunahanti sace danam dassami, yam raja ekadivasam deti, tato satabhagampi yavajivampi na sakkhissami datunti pabbajjayam 4- ussaham katva evam cintanabhavam dasseti. Kayena samvutoti kayena pihito hutva akusalassa pavesanadvaram thaketvati attho. Eseva nayo sesapadadvayepi. Ghasacchadanaparamatayati ghasacchadanena paramataya uttamataya, etadatthampi anesanam pahaya aggasallekhena @Footnote: 1 Si. nipatati nisidatiti 2 ka., Si. olokayamano @3 cha.Ma. vatassassantipi 4 i. pabbajjaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page153.

Santutthoti attho. Abhirato paviveketi "kayaviveko ca vupakatthakayanam nekkhammabhiratanam, cittaviveko ca parisuddhacittanam paramavodanappattanam, upadhiviveko ca nirupadhinam puggalanam visankharagatananti 1- evam vutte tividhepi viveke rato ganasanganikam pahaya kayena eko viharati, cittakilesasanganikam pahaya atthasamapattivasena eko viharati, phalasamapattim va nirodhasamapattim va pavisitva nibbanam patva viharatiti attho. Yaggheti codanatthe nipato. [184] Asanenapi nimanteyyamati nisinnasanam papphotetva "idha nisidatha"ti vadeyyama. Abhinimanteyyamapi nanti abhiniharitvapi 2- nam nimanteyyama tattha duvidho abhiharo vacaya ceva kayena ca. "tumhakam icchiticchitakkhane amhakam civaradihi 3- vadeyyatha, yena attho"ti vadantohi vacaya abhiharitva nimanteti nama. Civaradivekallam sallakkhetva "idam ganhatha"ti tani 4- dento pana kayena abhiharitva nimanteti nama. Tadubhayampi sandhaya "abhinimanteyyamapi nan"ti aha. Ettha ca gilanapaccayabhesajjaparikkharoti yamkinci gilanassa sappayam osatham. 5- Vacanattho pana visuddhimagge 6- vutto. Rakkhavaranaguttinti rakkhasankhatanceva avaranasankhatanca guttim. Sa panesa na avudhahatthe purise thapentena dhammika nama samvidahita hoti. Yatha pana avelaya katthaharikapannaharikadayo viharam na pavisanti, migaluddakadayo viharasimaya mige va macche va na ganhanti, evam samvidahantena dhammika nama samvidahita honti, tam sandhayaha "dhammikan"ti. [185] Yadi evam santeti yadi tava daso tuyham santika abhivadanadini labheyya, evam sante. Addhati ekamsavacanametam. Pathamanti ganhanto 7- annassapi annassapi atthitam 7- dipeti, teneva ca raja "sakka pana bhante annampi"ti adimaha. @Footnote: 1 khu. maha. 29/33/31 guhatthakasuttaniddesa 2 cha.Ma. abhiharitvapi @3 ka. aham pavedami civaradihi, Ma. aham sadhessami civaradihi 4 ka. tani civarani @5 cha.Ma. osadham 6 visuddhi, 1/42 paccayasannissitasilakatha @7-7 cha.Ma. bhananto annassapi atthitam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

Dutiyasanditthikasamannaphalavannana [186] Kasatiti kassako. Gehassa pati 1- ekagehamatte jetthakoti gahapatiko. Balisankhatam karam karotiti karakarako. Dhannarasim, dhanarasinca vaddhetiti rasivaddhako. Appam vati parittam 2- va antamaso tandulanalimattakampi. Bhogakkhandhanti bhogarasim. Mahantam vati vipulam va. Yatha hi mahantam pahaya pabbajitum dukkaram, evam appampiti dassanattham ubhayamaha. Dasavare pana yasma daso attanopi anissaro, pageva bhoganam. Yam hi tassa dhanam, tam samikananneva hoti, tasma bhogaggahanam na katam. Natiyeva natiparivatto. Panitatarasamannaphalavannana [189] Sakka pana bhante annampi dittheva dhammeti idha "evameva"ti na vuttam. Tam kasmati ce? "evameva"ti hi vuccamane pahoti bhagava sakalampi rattindivam tato va bhiyyopi evarupahi upamahi samannaphalam dipetum. Tattha kincapi etassa bhagavato vacanasavane pariyatti 3- nama natthi, tathapi attho tadisoyeva bhavissatiti cintetva uparivisesam pucchanto "evameva"ti avatva uttarim 4- "abhikkantataranca panitataranca"ti aha. Tattha abhikkantataranti abhimanapataram, atisetthataranti 5- attho. Panitataranti uttamataram. Tenahiti uyyojanatthe nipato. Savane uyyojento hi nam evamaha. Sunahiti 6- abhikkantataranca panitataranca samannaphalam sunahi. Sadhukam manasikarohiti ettha pana sadhukam sadhuti ekatthametam. Ayam hi sadhusaddo 7- ayacanasampaticchanasampahamsanasundaradalhikammadisu dissati. "sadhu me bhante bhagava sankhittena dhammam desetu"ti 8- adisu ayacane dissati. "sadhu @Footnote: 1 Ma. pati gahapati 2 cha.Ma. parittakam 3 cha.Ma. pariyantam 4 cha.Ma. @ayam patho na dissati. 5 Ma., Si. abhikkantataram atimanapataranti. 6 cha.Ma. sunohiti @7 i. ayanca sadhuti saddo 8 sam. sala. 18/131/89 malunkayaputtasutta (sya)

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

Bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva"ti 1- adisu sampaticchane. "sadhu sadhu sariputta"ti 2- adisu sampahamsane. "sadhu dhammaruci raja sadhu pannanava naro. Sadhu mittanamaddubbho papassakaranam sukhan"ti 3- adisu sundare. "tenahi brahmana sunahi sadhukam manasi karohi"ti 4- adisu sadhukasaddoyeva dalhikamme, anattiyantipi vuccati. Idhapi ayam ettheva dalhikamme ca anattiyanca attho veditabbo. Sundarepi vattati. Dalhikammatthena 5- hi dalhamimam dhammam sunahi sugahitam ganhanto. Anattiatthena 6- mama anattiya sunahi, sundaratthena sundaramimam bhaddakam dhammam sunahiti evam dipitam hoti. Manasikarohiti avajja, samannaharahiti attho, avikkhittacitto hutva nisamehi citte karohiti adhippayo. Apicettha sunahiti sotindriyavikkhepanivaranametam. Sadhubham manasikarohiti manasikare dalhikammaniyojanena manindriyavikkhepanivaranam. Purimancettha byanjanavipallasaggahanivaranam. Pacchimam atthavipallasaggahanivaranam. Purimena ca dhammassavane niyojeti, pacchimena sutanam dhammanam dharanupaparikkhadisu. Purimena ca sabyanjano ayam dhammo, tasma savaniyoti dipeti. Pacchimena sattho, tasma sadhukam manasikatabboti. Sadhukapadam va ubhayapadehi yojetva katabbam. 7- Yasma ayam dhammo dhammagambhiro ceva desana gambhiro ca, tasma sunahi sadhukam, yasma atthagambhiro ca pativedhagambhiro ca, tasma sadhukam manasikarohiti evam yojana veditabba. Bhasissamiti "sakka maharaja"ti evam patinnatasamannaphaladesanam vittharato bhasissami. Desessamiti hi sankhittadipanam hoti. Bhasissamiti vittharadipanam. Tenaha vangisatthero:- "sankhittenapi deseti, vittharenapi bhasati. Salikayiva nigghoso, patibhanam udirayi"ti. 8- @Footnote: 1 Ma. upari, 14/86/67 mahapunnamasutta 2 di. pati. 11/349/240 sangitistta @3 khu. ja. 28/50/20 ummadantijataka (sya) 4 an. pancaka. 22/192/251 dona- @brahnasutta. (sya) 5 cha.Ma. dalhikammatthena 6 cha.Ma. anattiatthena evamuparipi @7 cha.Ma., i. ayam patho na dissati. 8 sam. sa. 15/214/229 sariputtasutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Evam vutte ussahajato hutva "evam bhante"ti kho raja magadho ajatasattu vedehiputto bhagavato paccassosi bhagavato vacanam sampaticchi, patiggahesiti vuttam hoti. [190] Athassa bhagava etadavoca etam avoca, idani vattabbam "idha maharaja"ti adim sakalam suttam avocati attho. Tattha idhati desapadese 1- nipato, svayam katthaci lokam upadaya vuccati. Yathaha "idha tathagato loke uppajjati"ti. 2- Katthaci sasanam. Yathaha "idheva bhikkhave pathamo samano, idha dutiyo samano"ti. 3- Katthaci okasam. Yathaha "idheva titthamanassa, devabhutassa me sato. Punevayuva 4- me laddho evam janahi marisa"ti. 5- Katthaci padapuranamattameva. Yathaha "idhaham bhikkhave bhuttavi assam pavarito"ti. 6- Idha pana lokam upadaya vuttoti veditabbo. Maharajati yatha patinnatadesanam desetum puna "maharaja"ti alapati. Idam vuttam hoti "maharaja imasmim loke tathagato uppajjati araham .pe. Buddho bhagava"ti. Tattha tathagatasaddo brahmajale vutto. arahanti adayo visuddhimagge 7- vittharita. Loke uppajjatiti ettha pana lokoti okasaloko sattaloko sankharalokoti tividho. Idha pana sattaloko adhippeto. Sattaloke uppajjamanopi tathagato na devaloke na brahmaloke, manussalokeyeva uppajjati. Manussalokepi na annasmim cakkavale, imasmimyeva cakkavale. Tatrapi na sabbatthanesu, "puratthimaya disaya kajangalam 8- nama nigamo, tassaparena mahasalo, tato para paccantima janapada, orato majjhe, puratthimadakkhinaya disaya sallavati 9- nama nadi, tato para paccantima janapada, orato majjhe, dakkhinaya disaya setakannikam nama nigamo, @Footnote: 1 cha.Ma. desopadese 2 an. tika. 20/61/164 sangaravasutta @3 an. catukka. 21/241/265 samanasutta. 4 cha.Ma. punarayu ca @5 di. maha. 10/369/244 (sya. 264/321) sakkapanhasutta. @6 Ma.mu. 12/30/17 dhammadayadasutta. 7 visuddhi. 1/253 chaanussatiniddesa. @8 ka. jangalo, Si. gajangalam 9 Si., i. salalavati, Ma. salatavati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

Tato para paccantima janapada, orato majjhe, pacchimadisaya thunam 1- nama brahmanagamo, tato para paccantima janapada, orato majjhe, uttaraya disaya usiradhajo 2- nama pabbato, tato para paccantima janapada, orato majjhe"ti 3- evam paricchinne ayamato tiyojanasate, vittharato addhatiyayojanasate, parikkhepato navayojanasate majjhimadese uppajjati. Na kevalanca tathagato, paccekabuddha aggasavaka asitimahathera buddhamata budadhapita cakkavattiraja anne ca sarappatta brahmanagahapatika etthevuppajjanti. Tattha tathagato sujataya dinnamadhupayasabhojanato yava arahattamaggo, tava uppajjati nama, arahattaphale uppanno nama. Mahabhinikkhamanato va yava arahattamaggo, tusitabhavanato va yava arahattamaggo, dipankarapadamulato va yava arahattamaggo, tavuppajjati nama, arahattaphale uppanno nama. Idha 4- sabbapathamam uppannabhavam sandhaya "uppajjati"ti vuttam. Tathagato loke uppanno hotiti ayam hi etthattho. So imam lokanti so bhagava imam lokam. Idani vattabbam dasseti. Sadevakanti saha devehi sadevakam. Evam saha marena samarakam, saha brahmuna sabrahmakam. Saha samanabrahmanehi sassamanabrahmanim. Pajatatta paja, tam pajam. Saha devamanussehi sadevamanussam. Tattha sadevakavacanena pancakamavacaradevaggahanam veditabbam, samarakavacanena chatthakamavacaradevaggahanam, sabrahmakavacanena brahmakayikadibrahmaggahanam, sassamanabrahmanivacanena sasanassa paccatthikapaccamittasamanabrahmanaggahanam, samitapapabahitapapasamanabrahmanaggahananca, pajavacanena sattalokaggahanam, sadevamanussavacanena sammatidevaavasesamanussaggahanam. 5- Evamettha tihi padehi okasalokena saddhim sattaloko. Dvihi pajavacanena sattalokova gahitoti veditabbo. Aparo nayo, sadevakaggahanena arupavacaradevalokova 6- gahito, samarakaggahanena chakamavacaradevaloko gahito, sabrahmakaggahanena rupibrahmaloko @Footnote: 1 cha.Ma. thunam 2 cha.Ma. usiraddhajo 3 vinaYu. maha. 5/259/24 cammakkhandhaka, @4 Ma. iti 5 cha.Ma. sammuti... evamuparipi 6 cha.Ma., i. arupavacaradevaloko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

Gahito, sassamanabrahmanadiggahanena catuparisavasena, sammatidevehi va saha manussaloko, avasesasabbasattaloko va. Apicettha sadevakavacanena ukkatthaparicchedato sabbassa lokassa sacchikatabhavamaha. Tato yesam ahosi "maro mahanubhavo chakamavacarissaro vasavatti, kim sopi etena sacchikato"ti, tesam vimatim vidhamanto "samarakan"ti aha. Yesam pana ahosi "brahma mahanubhavo ekanguliya ekasmim cakkavalasahasse alokam pharati, dvihi .pe. Dasahi angulihi dasasu cakkavalasahassesu alokam pharati, anututaranca jhanasamapattisukham patisamvedeti, kim sopi sacchikato"ti, tesam vimatim vidhamanto "sabrahmakan"ti aha. Tato ye cintesum 1- "puthusamanabrahmana sasanassa paccatthika, kim tepi sacchikata"ti, tesam vimatim vidhamanto "sassamanabrahmanim pajan"ti aha. Evam ukkatthukkatthatthanam 2- sacchikatabhavam pakasetva atha sammatideve, avasesamanusse ca upadaya ukkatthaparicchedavasena sesasattalokassa sacchikatabhavam pakasento "sadevamanussan"ti aha. Ayamettha vibhavananukkamo 3- porana panahu:- sadevakanti devehi saddhim avasesalokam. Samarakanti marena saddhim avasesalokam. Sabrahmakanti brahmehi saddhim avasesalokam. Evam sabbepi tibhavupage satte tihakarehi tisu padesu pakkhipitva puna dvihi padehi pariyadiyanto "sassamanabrahmanim pajam sadevamanussan"ti aha. Evam pancahipi padehi tena tenakarena tedhatukameva pariyadinnanti. Sayam abhinana sacchikatva pavedetiti ettha pana sayanti samam aparaneyyo hutva. Abhinnati abhinnaya, adhikena nanena natvati attho. Sacchikatvati paccakkham katva, etena anumanadipatikkhepo kato hoti. Pavedetiti bodheti napeti 4- pakaseti. So dhammam deseti adikalyanam .pe. Pariyosanakalyananti so bhagava sattesu karunnatam paticca hitvapi anuttaram 5- vivekasukham dhammam deseti, @Footnote: 1 Ma. cinteyyum 2 ka. ukkatthatthananam @3 Ma. bhavanukkamo, cha.Ma. bhavanukkamo 4 cha.Ma. vinnapeti 5 ka. anuttarampi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page159.

Tanca kho appam va bahum va desento adikalyanadippakarameva deseti. Adimhipi kalyanam bhaddakam anavajjameva katva deseti. Majjhepi, pariyosanepi kalyanam bhaddakam anavajjameva katva desetiti vuttam hoti. Tattha atthi desanaya adimajjhapariyosanam, atthi sasanassa. Desanaya tava catuppadikayapi gathaya pathamapado adi nama, tato dve majjham nama, ante eko pariyosanam nama. Ekanusandhikassa suttassa nidanam adi, "idamavoca"ti pariyosanam, ubhinnamantara majjham. Anekanusandhikassa suttassa pathamanusandhi adi, ante anusandhi pariyosanam, majjhe eko va dve va bahu va majjhameva. Sasanassa pana silasamadhivipassana adi nama. Vuttampi cetam "ko cadi kusalanam dhammanam, silanca suvisuddham ditthi ca ujuka"ti. 1- "atthi bhikkhave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha"ti 2- evam vutto pana ariyamaggo majjham nama. Phalanceva nibbananca pariyosanam nama. "etadatthamidam brahmana brahmacariyam, etam saram, etam pariyosanan"ti 3- hi ettha phalam pariyosananti vuttam. "nibbanogadham hi avuso visakha brahmacariyam nibbanaparayanam nibbanapariyosanan"ti 4- ettha nibbanam pariyosananti vuttam. Idha desanaya adimajjhapariyosanam adhippetam. Bhagava hi dhammam desento adimhi silam dassetva majjhe maggam, pariyosane nibbanam dasseti. Tena vuttam "so dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanan"ti. Tasma annopi dhammakathiko dhammam desento 5- adimhi silam dasseyya majjhe maggam vibhavaye pariyosane ca 6- nibbanam esa kathikasanthititi. Sattham sabyanjananti yassa hi yagubhattaitthipurisadivannananissita desana hoti, na so sattham deseti, bhagava pana tatharupam desanam pahaya catusatipatthanadinissitam desanam deseti. Tasma sattham desetiti vuccati. Yassa pana @Footnote: 1 sam.maha. 19/369/125 bhikkhusutta 2 sam.maha. 19/1081/367 dhammacakkappavattanasutta @3 Ma.mu. 12/324/288 culasaropamasutta 4 Ma.mu. 12/466/416 culavedallasutta @5 cha.Ma., i. kathento 6 Si., i., cha.Ma. pariyosanamhi, Ma. pariyosaneva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page160.

Desana ekabyanjanadiyutta va sabbanirotthabyanjana va sabbavissatthasabbaniggahitabyanjana va, tassa damilakiratayavanadimilakkhanam 1- bhasa viya byanjanaparipuriya abhavato abyanjana nama desana hoti. Bhagava pana "sithilam dhanitanca digharassam, garukam lahukanceva niggahitam. Sambandhavavatthitam vimuttam, dasadha byanjanabuddhiya pabhedo"ti evam vuttam dasavidham byanjanam amakkhetva paripunnam byanjanameva katva dhammam deseti, tasma sabyanjanam dhammam desetiti vuccati. Kevalaparipunnanti ettha kevalanti sakaladhivacanam. Paripunnanti anunadhikavacanam. Idam vuttam hoti:- sakalaparipunnameva deseti, ekadesanapi aparipunna natthiti. Upanetabbassapanetabbassa 2- cabhavato kevalaparipunnanti veditabbam. Parisuddhanti nirupakkilesam. Yo hi "imam dhammadesanam nissaya labham va sakkaram va labhissami"ti deseti, tassa aparisuddha desana hoti. Bhagava pana lokamisanirapekkho hitapharanaya 3- mettabhavanaya muduhadayo ullumpanasabhavasanthitena cittena deseti. Tasma parisuddham dhammam desetiti vuccati. Brahmacariyam pakasetiti ettha panayam brahmacariyasaddo dane veyyavacce pancasikkhapadasile appamannasu methunaviratiyam sadarasantose viriye uposathangesu ariyamagge sasaneti imesvatthesu dissati. "kinte vatam kim pana brahmacariyam, kissa sucinnassa ayam vipako. Iddhi juti balaviriyupapatti, idanca te naga 4- mahavimanam. Ahanaca bhariya ca manussaloke, saddha ubho danapati ahumha. Opanabhutam me gharam tadasi, santappita samanabrahmana ca. @Footnote: 1 cha.Ma. damilakiratasavaradi.... 2 cha.Ma. upanetabbaapanetabbassa abhavato @3 cha.Ma.,i. hitapharanena 4 Si. akkhahi me naga

--------------------------------------------------------------------------------------------- page161.

Tam me vatam tam pana brahmacariyam, tassa sucinnassa ayam vipako. Iddhi juti balaviriyupapatti, idanca me vira 1- mahavimananti 2- imasmim hi punnakajatake danam "brahmacariyan"ti vuttam. "kena pani kamadado kena pani madhussavo. Kena te brahmacariyena punnam panimhi ijjhati. Tena pani kamadado tena pani madhussavo. Tena me brahmacariyena punnam panimhi ijjhati"ti. 3- Imasmim ankurapetavatthumhi veyyavaccam "brahmacariyan"ti vuttam. "idam kho tam bhikkhave tittiriyam nama brahmacariyam ahosi"ti 4- imasmim tittirajatake pancasikkhapadasilam "brahmacariyan"ti vuttam. "tam kho pana pancasikha brahmacariyam neva nibbidaya 5- na viragaya na nirodhaya .pe. Yavadeva brahmalokupapattiya"ti 6- imasmim mahagovindasutte catasso appamannayo "brahmacariyan"ti vutta. "pare abrahmacari bhavissanti, mayamettha brahmacari bhavissama"ti 7- imasmim sallekhasutte methunavirati "brahmacariyan"ti vutta. "mayanca bhariya natikkamama, amhe ca bhariya 8- natikkamanti. Annatra tahi brahmacariyancarama. Tasma hi amham dahara na miyareti 9- mahadhammapalajatake sadarasantoso "brahmacariyan"ti vutto. "abhijanami kho panaham sariputta caturangasamannagatam brahmacariyam carita, tapassi sudam homi"ti 10- lomahamsanasutte viriyam "brahmacariyan"ti vuttam. @Footnote: 1 pali. sya., cha.Ma.,i. dhira 2 khu.ja. 28/1026/357 vidhurajataka (sya) @3 khu.peta. 26/106/109 ankurapetavatthu 4 vinaYu.cula. 7/311/82 5 pali. na @nibbidaya 6 di.maha. 10/329/214 mahagovindasutta 7 Ma.mu. 12/83/56 @sallekhasutta 8 pali. sya., bhariyapi amhe khu.ja. 27/1415/289 9 khu. ja. @27/1415/289 dasakani. mahadhammapalajatak(sya) 10 Ma.mu. 12/155/119 mahasihanadasutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page162.

"hinena brahmacariyena, khattiye upapajjati. Majjhimena ca devattam, uttamena visujjhati"ti 1- evam nimijatake attadamanavasena kato atthangiko uposatho "brahmacariyan"ti vutto. "idam kho pana me pancasikha brahmacariyam ekantanibbidaya viragaya .pe. Ayameva ariyo atthangiko maggo"ti 2- mahagovindasuttasmimyeva ariyamaggo "brahmacariyan"ti vutto. "tayidam brahmacariyam iddhanceva phitanca vittharikam bahujannam puthubhutam yava devamanussehi suppakasitan"ti 3- pasadikasutte sikkhattayasangahitam sakalasasanam "brahmacariyan"ti vuttam. Imasmim pana thane idameva "brahmacariyan"ti adhippetam. Tasma brahmacariyam pakasetiti so dhammam deseti adikalyanam .pe. Parisuddham. Evam desento ca sikkhattayasangahitam sakalasasanam brahmacariyam pakasetiti evamettha attho datthabbo. Brahmacariyanti setthatthena brahmabhutam cariyam, brahmabhutanam va buddhadinam cariyanti vuttam hoti. [191] Tam dhammanti tam vuttappakarasampadam dhammam. Sunati gahapati vati kasma pathamam gahapatim niddisati? nihatamanatta ca ussannatta ca. Yebhuyyena hi khattiyakulato pabbajita jatim nissaya manam karonti. Brahmanakula pabbajita mante nissaya manam karonti. Hinajaccakula pabbajita attano attano vijatitaya patitthatum na sakkonti. Gahapatidaraka pana kacchehi sedam muncantehi pitthiya lonam pupphamanaya bhumim kasitva tadisassa manassa abhavato nihatamanadappa honti. Te pabbajita 4- manam va dappam va akatva yathabalam sakalabuddhavacanam uggahetva vipassanaya kammam 5- karonta sakkonti arahatte patitthatum. Itarehi ca kulehi nikkhamitva pabbajita nama na bahuka, gahapatikava bahuka. Iti nihatamanatta ca ussannatta ca pathamam gahapatim niddisatiti. Annatarasmim vati itaresam va kulanam annatarasmim. Paccajatoti patijato. Tathagate saddham patilabhatiti parisuddham dhammam sutva dhammasamimhi tathagate @Footnote: 1 khu.ja. 27/1186/249 adittajataka (sya) 2 di.maha. 10/329/214 mahagovindasutta @3 di. pati. 11/174/107 pasadikasutta 4 cha.Ma., i. pabbajitva 5 ka. tam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page163.

"sammasambuddho vata so bhagava"ti saddham patilabhati. Iti patisancikkhatiti evam paccavekkhati. Sambadho gharavasoti sacepi satthihatthe ghare yojanasatantarepi va dve jayapatika vasanti, tathapi nesam sakincanapalibodhatthena gharavaso sambadhoyeva. Rajapathoti 1- ragarajadinam utthanatthananti mahaatthakathayam vuttam. Agamapathotipi 2- vadanti. Alagganatthena abbhokaso viyati abbhokaso. Pabbajito hi kutagararatanapasadadevavimanadisu pihitadvaravatapanesu paticchannesu vasantopi neva laggati na sajjati na bajjhati. Tena vuttam "abbhokaso pabbajjati. Apica sambadho gharavaso kusalakiriyaya okasabhavato. Rajapatho 1- asamvutasankaratthanam viya rajanam kilesarajanam sannipatatthanato. Abbhokaso pabbajja kusalakiriyaya yathasukham okasasabhavato. 3- Nayidam sukaram .pe. Pabbajeyyanti etthayam sankhepakatha:- yadetam sikkhattayabrahrahmacariyam ekampi divasam akhandam katva carimakacittam papetabbataya ekantaparipunnam caritabbam, ekadivasampi ca kilesamalena amalinam katva carimakacittam papetabbataya ekantaparisuddham. Sankhalikhitam likhitasankhasadisam dhotasankhasappatibhagam caritabbam. Idam na sukaram agaram ajjhavasata agaramajjhe vasantena ekantaparipunnam .pe. Caritum, yannunaham kese ca massunca oharetva kasayarasapitataya kasayani brahmacariyam carantanam anucchavikani vatthani acchadetva paridahitva agarasma nikkhamitva anagariyam pabbajeyyanti. Ettha ca yasma agarassa hitam kasivanijjadikammam 4- agariyanti vuccati, tanca pabbajjaya natthi, tasma pabbajja anagariyati natabba, tam anagariyam. Pabbajeyyanti patipajjeyyam. [192] Appam vati sahassato hettha bhogakkhandho appo nama hoti, sahassato patthaya maha. Abandhanatthena natieva natiparivatto. Sopi 5- visatiya hettha appo hoti, visatiya patthaya maha. @Footnote: 1-1 cha.Ma. rajopatho.... 2 cha.Ma. agamanapathotipi 3 cha.Ma. okasasabbhavato @4 cha.Ma. kasivanijjadikammam 5 Ma., Si. so hi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page164.

[193] Patimokkhasamvarasamvutoti patimokkhasamvarena samannagato. Acaragocarasampannoti acarena ceva gocarena ca sampanno. Anumattesuti appamattakesu. Vajjesuti akusaladhammesu. Bhayadassaviti bhayadasSi. Samadayati samma adiyitva. sikkhati sikkhapadesuti sikkhapadesu tam tam sikkhapadam samadiyitva sikkhati. Ayamettha sankhepo, vittharo pana visuddhimagge vutto. Kayakammavacikammena samannagato kusalena parisuddhajivoti ettha acaragocaraggahaneneva ca kusale kayakammavacikamme gahitepi yasma idam ajivaparisuddhisilam nama na akase va rukkhaggadisu va uppajjati, kayavacidvaresuyeva pana uppajjati, tasma tassa uppattidvaradassanattham "kayakammavacikammena samannagato kusalena"ti vuttam. Yasma pana tena samannagato, tasma parisuddhajivo. Samanamundikaputtasuttantavasena 1- va evam vuttam. Ettha 2- hi "katame ca thapati 3- kusala sila? kusalam kayakammam kusalam vacikammam, parisuddhajivampi kho aham thapati 3- silasmim vadami'ti 4- vuttam. Yasma pana tena samannagato, tasma parisuddhajivoti veditabbo. 5- Silasampannoti brahmajale vuttena tividhena silena sampanno 6- hoti. Indriyesu guttadvaroti manacchatthesu indriyesu pihitadvaro hoti. Satisampajannena samannagatoti "abhikkante patikkante"ti adisu sattasu thanesu satiya ceva sampajannena ca samannagato hoti. Santutthoti catusu paccayesu tividhena santosena santuttho 7- hoti. Cula-majjhima-mahasilavannana [194-211] Evam matikam nikkhipitva anupubbena bhajento "kathanca maharaja bhikkhu silasampanno hotiti adimaha. Tattha idampissa hoti silasminti idampi assa bhikkhuno panatipata veramanisilasmim ekam silam hotiti @Footnote: 1 cha.Ma. samanamundikaputtasuttavasena (Ma.Ma. 13/260/234) 2 cha.Ma....etam vuttam. tattha @3-3 ka. gahapati 4 Ma.Ma. 13/265/238 @5 cha.Ma. tasma tassapi desanaya pariyadanatthametam vuttanti veditabbam, Ma. yasma pana @tena samannagato, tasma parisuddhajivoti veditabbo @6 cha.Ma., i. samannagato 7 ka.,Ma. santosena samannagato santuttho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page165.

Attho. Paccattavacanatthe va etam bhummam. Mahaatthakathayam hi idampi tasseva samanassa silanti ayameva attho vutto. Sesam brahmajale vuttanayeneva veditabbam. Idamassa hoti silasminti idam assa silam hotiti attho. [212] Na kutoci bhayam samanupassati, yadidam silasamvaratoti yani asamvaramulakani bhayani uppajjanti, tesu yam idam bhayam silasamvarato bhaveyya, tam kutoci ekasamvaratopi na samanupassati. Kasma? samvarato asamvaramulakassa bhayassa abhava. Muddhabhisittoti yathavidhanavihitena khattiyabhisekena muddhani avasitto. Yadidam paccatthikatoti yam kutoci ekapaccatthikatopi bhayam bhaveyya, tam na samanupassati. Kasma? yasma nihatapaccamitto. Ajjhattanti niyakajjhattam, attano santaneti attho. Anavajjasukhanti anavajjam aninditam kusalam. Silapadatthanehi avippatisarapamujjapitipassaddhidhammehi pariggahitam kayikacetasikasukham patisamvedeti. Evam kho maharaja bhikkhu silasampanno nama hotiti evam nirantaram vittharetva dassitena tividhena silena samannagato bhikkhu silasampanno nama hotiti silakatham nitthapesi. Indriyasamvarakatha [213] Indriyesu guttadvarabhajaniye cakkhuna rupanti ayam cakkhusaddo katthaci buddhacakkhumhi vattati, yathaha "buddhacakkhuna lokam volokesi"ti katthaci sabbannutananasankhate samantacakkhumhi, yathaha:- "tathupamam dhammamayam sumedha pasadamaruyha samantacakkhu"ti 1- katthaci dhammacakkhumhi, "virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi"ti 2- hi ettha ariyamaggattayapanna. "cakkhum udapadi nanamudapadi"ti 3- ettha pubbenivasadinanam pannacakkhuti vuccati, "dibbena cakkhuna"ti 4- agatatthanesu dibbacakkhumhi vattati. "cakkhunca paticca rupe ca"ti 5- ettha pasadacakkhumhi vattati. Idha panayam pasadacakkhuvoharena cakkhuvinnane vattati, tasma @Footnote: 1 vinaYu. maha. 4/8/8 Ma.mu. 12/282/243, Ma.Ma. 13/338/320 @2 vinaYu. maha. 4/19/16, Ma.Ma. 13/206/182. @3 vinaYu. maha. 4/15/14, sam. maha. 19/1081/369 @4 vinaYu. maha. 1/13/6, Ma.mu. 12/284/245 @5 Ma.mu. 12/400/357, Ma. upari. 14/421/361

--------------------------------------------------------------------------------------------- page166.

Cakkhuvinnanena rupam disvati ayamettha attho. Sesapadesupi yam vattabbam siya, tam sabbam visuddhimagge 1- vuttam. Abyasekasukhanti kilesabyasekavirahitatta abyasekam asammissam parisuddham adhicittasukham patisamvediti. Satisampajannakatha [214] Satisampajannabhajaniyamhi abhikkante patikkanteti ettha tava abhikkantam vuccati gamanam, patikkantam nivattanam, tadubhayampi catusu iriyapathesu labbhati, gamane tava purato kayam abhiharanto abhikkamati nama, patinivattanto patikkamati nama. Thanepi thitakova kayam purato onamento abhikkamati nama, pacchato apanamento patikkamati nama. Nisajjayapi nisinnakova asanassa purimaangabhimukho samsaranto abhikkamati nama, pacchimaangappadesam paccasamsaranto patikkamati nama. Nipajjanepi eseva nayo. Sampajanakari hotiti sampajannena sabbakiccakari, sampajannasseva 2- va kari. So hi abhikkantadisu sampajannam karoteva, na katthaci sampajannena virahito hoti. Tattha satthakasampajannam sappayasampajannam gocarasampajannam asammohasampajannanti catubbidham sampajannam. Tattha abhikkamanacitte uppanne cittavaseneva agantva "kim nu me ettha gatena attho atthi natthi"ti atthanattham pariggahetva atthaparigganhanam satthakasampajannam. Tattha ca atthoti cetiyadassanabodhidassanasamghadassanatheradassanaasubhadassanadivasena dhammato vuddhi. Cetiyam va bodhim va disvapi hi buddharammanam samghadassanena samgharammanam pitim uppadetva tadeva khayavayato sammasanto arahattam papunati. There disva tesam ovade patitthaya asubham disva tattha pathamajjhanam uppadetva tadeva khayavayato sammasanto arahattam papunati. Tasma etesam dassanam satthakanti 3- vuttam. Keci pana "amisatopi vuddhi atthoyeva, tam nissaya brahmacariyanuggahaya patipannatta"ti vadanti. @Footnote: 1 visuddhi. 1/24 silaniddesa. 2 cha.Ma. sampajannameva 3 i. sattham.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

Tasmim pana gamane sappayasappayam pariggahetva sappayaparigganhanam sappayasampajannam. Seyayyathidam? cetiyadassanam tava satthakam, sace pana cetiyassa mahapujaya dasadvadasayojanantare parisa sannipatanti, attano vibhavanurupa itthiyopi purisapi alankatapatiyatta cittakammarupakani viya sancaranti. Tatra cassa itthe arammane lobho hoti, anitthe patigho, asamapekkhane moho uppajjati, kayasamsaggapattim va apajjati, jivitabrahmacariyanam va antarayo hoti, evantam thanam asappayam hoti. Vuttappakaraantarayabhave sappayam. Bodhidassanepi eseva 1- nayo. 1- Samghadassanampi satthakam. 2- Sace pana antogame mahamandapam karetva sabbarattim dhammassavanam karentesu manussesu vuttappakareneva janasannipato ceva antarayo ca hoti, evantam thanam asappayam hoti, antarayabhave sappayam. Mahaparisaparivaranam theranam dassanepi eseva nayo. Asubhadassanampi satthakam 2-, tadatthadipanatthancidam vatthu 3-:- eko kira daharabhikkhu samaneram gahetva dantakatthatthaya gato, samanero magga okkamitva purato gacchanto asubham disva pathamajjhanam nibbattetva tadeva padakam katva sankhare sammasanto tini phalani sacchikatva uparimaggaphalatthaya kammatthanam pariggahetva atthasi. Daharo tam apassanto "samanera"ti pakkosi. So "maya pabbajitakalato patthaya bhikkhuna saddhim dve katha nama na kathitapubba, annasmimpi divase uparivisesam nibbattessami"ti cintetva "kim bhante"ti pativacanam adasi. "ehi"ti ca vutte 4- ekavacaneneva agantva "bhante imina tava maggeneva gantva maya thitokase muhuttam puratthabhimukho thatva oloketha"ti aha. So tatha katva tena pattavisesameva papuni. Evam ekam asubham divinnam jananam atthaya jatam. Evam satthakampi panetam purisassa matugamasubham asappayam, matugamassa ca purisasubham asappayam. Sabhagameva sappayanti evam sappayaparigganhanam sappayasampajannam nama. @Footnote: 1-1 i. ima patha na dissanti. 2-2 cha.Ma. sattham @3 i. vatthum. 4 i. vutto

--------------------------------------------------------------------------------------------- page168.

Evam pariggahitasatthakasappayassa pana atthatimsaya kammatthanesu attano cittaruciyam kammatthanasankhatam gocaram uggahetva bhikkhacaragocare tam gahetvava gamanam gocarasampajannam nama tassavibhavanattham idam catukkam veditabbam. Idhekacco bhikkhu harati na paccaharati, ekacco paccaharati na harati, ekacco pana neva harati na paccaharati, ekacco harati ca paccaharati cati. Tattha yo bhikkhu divasam cankamena nisajjaya ca avaraniyehi dhammehi cittam parisodhetva tatha rattiya pathamayame, majjhimayame seyyam kappetva pacchimayamepi nisajjacankamehi vitinametva pageva cetiyanganabodhiyangane vattam katva bodhirukkhe udakam asincitva paniyaparibhojaniyam paccupatthapetva acariyupajjhayavattadini sabbani khandhakavattani samadaya vattati. So sariraparikammam katva senasanam pavisitva dve tayo pallanke usumam gahapetva kammatthanamanuyunjitva bhikkhacaravelayam utthahitva kammatthanasiseneva pattacivaramadaya senasanato nikkhamitva kammatthanam manasikarontova cetiyanganam gantva, sace buddhanussati kammatthanam hoti, tam avissajjetvava cetiyanganam pavisati. Annam ce kammatthanam hoti, sopanapadamule 1- thatva hatthena gahitabhandam viya tam thapetva buddharammanapitim gahetva cetiyanganam aruyha, mahantam cetiyance, tikkhattum padakkhinam katva catusu thanesu vanditabbam. Khuddakam cetiyance, tatheva padakkhinam katva atthasu thanesu vanditabbam. Cetiyam vanditva bodhiyanganam pattenapi buddhassa bhagavato sammukha viya nipaccakaram dassetva bodhi vanditabba. So evam cetiyanca bodhinca vanditva patisamitatthanam gantva patisamitam bhandam hatthena ganhanto viya nikkhittakammatthanam gahetva gamassa samipe kammatthanasiseneva civaram parupitva gamam pindaya pavisati. Atha nam manussa disva "ayyo no agato"ti paccuggantva pattam gahetva asanasalaya va gehe va nisidapetva yagum datva, yava bhattam na nitthati, tava pade dhovitva telena makkhetva purato nisiditva panham va pucchanti, dhammam va sotukama honti. Sacepi na kathapenti, @Footnote: 1 cha.Ma., i. sopanamule.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Janasangahattham dhammakatha nama katabbayevati atthakathacariya vadanti. Dhammakatha hi kammatthanavimutta nama natthi, tasma kammatthanasiseneva dhammakatham kathetva kammatthanasiseneva aharam paribhunjitva anumodanam katva 1- nivattamanopi 2- manussehi anugatova gamato nikkhamitva tattha te nivattetva 3- maggam patipajjati atha nam puretaram nikkhamitva bahigame katabhattakicca samaneradaharabhikkhu disva paccuggantva pattacivaramassa ganhanti. Poranakabhikkhu kira na "amhakam upajjhayo acariyo"ti mukham oloketva vattam karonti, sampattaparicchedeneva karonti. Te tam pucchanti "bhante ete manussa tumhakam kim honti matipakkhato sambandha pitipakkhato"ti kim disva pucchathati? tumhesu etesam pemam bahumananti? avuso yam matapituhipi dukkaram, tam ete amhakam karonti, pattacivarampi no etesam santakameva, etesam anubhavena neva bhaye bhayam, na chatake chatakam jatam nama. 4- Edisa nama amhakam upakarino natthiti tesam gune kathento gacchati. Ayam vuccati harati na paccaharati. Yassa pana pageva vuttappakaram vattapatipattim karontassa kammajatejodhatu pajjalati, anupadinnakam muncitva upadinnakam ganhati, sarirato seda muccanti. 5- Kammatthanam vithim na rohati, so pageva pattacivaramadaya vegasava cetiyam vanditva gorupanam nikkhamanavelayameva gamam yagubhikkhaya pavisitva yagum labhitva asanasalam gantva pivati, athassa dvittikkhattum ajjhoharanamatteneva kammajatejodhatu upadinnakam muncitva anupadinnakam ganhati, ghatasatena nhapito 6- viya tejodhatuparilahanibbanam patva kammatthanasisena yagum paribhunjitva pattanca mukhanca dhovitva antarabhatte kammatthanam manasikatva avasesatthane pindaya caritva kammatthanasisena aharanca paribhunjitva tato patthaya ponkhanuponkham 7- upatthahamanam kammatthanam gahetva agacchati, ayam vuccati paccaharati na harati. Edisa ca 8- bhikkhu yagum pivitva vipassanam arabhitva @Footnote: 1 i., Si. vatva 2 cha.Ma.,i. nivattiyamanehipi 3 i. nivaretva. @4 cha.Ma.,i. janama 5 ka. muncanti 6 cha.Ma.,i. nhato @7 ka. pokhanupokham 8 ka. edisava, i. edisa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Buddhasasane arahattam patta nama gananapatham vitivatta. Sihaladipeyeva tesu tesu gamesu asanasalaya na tam asanam atthi, yattha yagum pivitva arahattappatta bhikkhu natthiti. Yo pana pamadavihari hoti nikkhittadhuro, kattabbavattani 1- bhinditva pancavidhacetokhilavinibandhacitto viharanto "kammatthanam nama atthi"tipi sannam akatva gamam pindaya pavisitva ananulomikena gihisamsaggena samsattho caritva ca bhunjitva ca tuccho nikkhamati, ayam vuccati neva harati na paccaharatiti. Yo panayam "harati ca paccaharati ca"ti vutto, so gatapaccagatikavattavasena veditabbo:- atthakama hi kulaputta sasane pabbajitva dasampi visampi 2- timsampi cattalisampi pannasampi satampi ekato vasanta katikavattam katva viharanti "avuso tumhe na inatta 3- na bhayatta 4- na jivikakappakatta pabbajita, dukkha muncitukama panettha pabbajita, tasma gamane uppannakilesam gamaneyeva nigganhatha, tatha thane, nisajjaya, sayane uppannakilesam sayaneyeva nigganhatha"ti. Te evam katikavattam katva bhikkhacaram gacchanta addhusabhausabhaaddhagavuta- gavutantaresu pasana honti, taya sannaya kammatthanam manasikarontava gacchanti. Sace kassaci gamane kileso uppajjati, tattheva nam nigganhati. Tatha asakkonto titthati, athassa pacchato agacchantopi titthati. So "ayam bhikkhu tuyham uppannavitakkam janati, ananucchavikam te katan"ti 5- attanam paticodetva vipassanam vaddhetva tattheva ariyabhumim okkamati. Tatha asakkonto nisidati, athassa pacchato agacchantopi nisidatiti soyeva nayo. Ariyabhumim okkamitum asakkontopi tam kilesam vikkhambhetva kammatthanam manasikarontova gacchati, na kammatthana- vippayuttena cittena padam uddharati, uddharati ce, patinivattitva purimapadeyeva 6- eti. Alindakavasi mahapussadevatthero 7- viya. @Footnote: 1 cha.Ma., i. sabbavattani 2 i. visatimpi 3 Ma., i. na inatthanabhayatthanajivika @pakata pabbajita. 4 cha.ma na inatta na bhayatta 5 cha.Ma.,i. te etanti @6 ka., Si. purimappadesamyeva 7 cha.Ma.,i. mahaphussadevatthero

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

So kira ekunavisati vassani gatapaccagatikavattam purento eva vihasi, manussapi sudam 1- antaramagge kasanta ca vappanta ca maddanta ca kammani ca karonta theram tatha gacchantam disva "ayam thero punappunam nivattitva gacchati, kim nu kho maggamulho, udahu kinci pamuttho"ti samullapanti. So tam anadiyitva kammatthanayutteneva cittena samanadhammam karonto visativassabbhantare arahattam papuni, 2- arahattappattadivaseyevassa cankamanakotiyam adhivattha devata angulihi dipam ujjaletva atthasi. Cattaropi maharajano, sakko ca devanamindo, brahma ca sahampati upatthanam agamimsu. Tanca obhasam disva vanavasi mahatissatthero tam dutiyadivase pucchi "rattibhage ayasmato santike obhaso ahosi, kim so obhaso"ti. Thero vikkhepam karonto obhaso nama dipobhasopi hoti maniobhasopi"ti evamadimaha. Tato paticchadetha tumheti nibandho 3- "ama"ti patijanitva arocesi. Kalavallimandapavasi mahanagatthero viya ca. Sopi kira gatapaccagatikavattam purento pathamam tava "bhagavato mahapadhanam pujessami"ti sattavassani thanacankamameva adhitthasi. Puna solasavassani gatapaccagatikavattam puretva arahattam papuni. So kammatthanayutteneva cittena padam uddharanto vippayuttena 4- uddhate puna patinivattento gamasamipam gantva "gavi nu, pabbajito nu"ti asankaniyappadese thatva civaram parupitva kacchakantarato udakena pattam dhovitva udakagandusam 5- karoti. Kimkarana? "ma me bhikkham datum va vanditum va agatamanusse `dighayuka hotha'ti vacanamattenapi kammatthanavikkhepo ahosi"ti. "ajja bhante katimi"ti 6- divasam va bhikkhugananam va panham va pucchito pana udakam gilitva aroceti. Sace divasadipucchaka na honti, nikkhamanavelayam gamadvare nitthubhitvava 7- yati. Kalambatitthavihare vassupagata pannasabhikkhu viya ca. Te kira asalhapunnamayam 8- katikavattam akamsu "arahattam appatva annamannam @Footnote: 1 ka.,Ma. addasamsu tam 2 ka. papunati 3 cha.Ma.,i. nibaddho 4 i. viyuttena @5 ka. udakagandalam 6 i. katamiti 7 i. nitthubhitva 8 cha.Ma. asalhipunnamayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Nalapissama"ti. Gamanca pindaya pavisanta udakagandusam katva pavisimsu. Divasadisu pucchitesu vuttanayeneva patipajjimsu. Tattha manussa nitthubhanam disva janimsu "ajjeko agato, ajja dve"ti. Evanca cintesum "kim nu kho ete amhehiyeva saddhim na sallapanti, udahu annamannampi. Sace annamannampi na sallapanti, addha vivadajata bhavissanti, etha ne annamannam khamapessama"ti. Sabbepi viharam gantva pannasaya bhikkhusu dvepi bhikkhu ekokase naddasimsu. Tato yo tesu cakkhuma puriso, so aha "na bho kalahakarakanam vasanokaso idiso hoti, susammattham cetiyanganabodhiyanganam, sunikkhitta sammajjaniyo, supatthitam 1- paniyam paribhojaniyan"ti, te tatova 2- nivatta. Tepi bhikkhu antotemaseyeva arahattam patva mahapavaranaya visuddhipavaranam pavaresum. Evam kalavallimandapavasi mahanagatthero viya kalambatitthaviharavassupagata bhikkhu viya ca kammatthanaanuyutteneva cittena padam uddharanto gamasamipam gantva udakagandusam katva vithiyo sallakkhetva, yattha surasondadhuttadayo, kalahakaraka, candahatthiassadayo va natthi, tam vithim patipajjati. Tattha ca pindaya caramano na turitaturito viya javena gacchati. Na hi javanapindapatiyadhutangam 3- nama kinci atthi. Visamabhumibhagappattam pana udakasakatam viya niccalo hutva gacchati. Anugharam pavittho ca datukamam va adatukamam va sallakkhetva tadanurupam kalam agamento bhikkham patilabhitva adaya antogame va bahigame va viharameva agantva yathaphasuke patirupe okase nisiditva kammatthanam manasikaronto ahare patikulasannam upatthapetva akkhabbhanjanavanalepanaputtamamsupamavasena paccavekkhanto atthangasamannagatam aharam ahareti, neva davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya .pe. Bhuttavi ca udakakiccam katva muhuttam bhattakilamatham patippassambhetva, yatha purebhattam, evam pacchabhattam purimayamam, pacchimayamanca kammatthanameva manasikaroti. Ayam vuccati harati ca paccaharati cati @Footnote: 1 cha.Ma. supatthapitam 2 i. tato ca, ka. tato @3 cha.Ma. javena pindapatiyadhutangam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

Imam 1- pana haranapaccaharanasankhatam gatapaccagatikavattam purento, yadi upanissayasampanno hoti, pathamavayeeva arahattam papunati. No ce pathamavaye papunati, atha majjhimavaye. No ce majjhimavaye papunati, atha maranasamaye. No ce maranasamaye papunati, atha devaputto hutva papunati. 2- No ce devaputto hutva papunati, anuppanne buddhe nibbatto paccekabodhim sacchikaroti. No ce paccekabodhim sacchikaroti, atha buddhanam sammukhibhave khippabhinno va hoti seyyathapi thero bahiyo daruciriyo, mahapanno va seyyathapi thero sariputto, mahiddhiko va seyyathapi thero mahamoggallano, dhutangadharo 3- va seyyathapi thero mahakassaPo. Dibbacakkhuko va seyyathapi thero anuruddho. Vinayadharo va seyyathapi thero upali. Dhammakathiko va seyyathapi thero punno mantaniputto. 4- Aranniko va seyyathapi thero revato, bahussuto va seyyathapi thero anando, sikkhakamo va seyyathapi thero rahulo buddhaputtoti. Iti imasmim catukke yvayam harati ca paccaharati ca, tassa gocarasampajannam sikhapattam hoti. Abhikkamadisu pana asammuyhanam asammohasampajannam, tam evam veditabbam:- idha bhikkhu abhikkamanto va patikkamanto va, yatha andhabalaputhujjana abhikkamadisu "atta abhikkamati, attana abhikkamo nibbattito"ti va "aham abhikkamami, maya abhikkamo nibbattito"ti va sammuyhanti, tatha asammuyhanto "abhikkamami"ti citte uppajjamane teneva cittena saddhim cittasamutthana vayodhatu vinnattim janayamana uppajjati. 5- Iti cittakiriyavayodhatuvippharavasena ayam kayasammato atthisanghato abhikkamati. Tassevam abhikkamato ekekapaduddharane pathavidhatuapodhatuti dve dhatuyo omatta honti manda, itara dve adhimatta honti balavatiyo, tatha atiharanavitiharanesu. Vossajjane tejodhatu vayodhatuti dve dhatuyo omatta honti manda, itara dve adhimatta honti 6- balavatiyo, tatha sannikkhepanasannirumbhanesu. Tattha uddharane pavatta ruparupadhamma atiharanam @Footnote: 1 cha.Ma., i. idam 2 cha.Ma., i. ayam patho na dissati @3 cha.Ma. dhutavado, Si. dhutavadi, i. dhutava 4 ka. mantaniputto @5 ka. uppajjatiti 6 cha.Ma., i. ayam patho na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Na papunanti, tatha atiharane pavatta vitiharanam, vitiharane pavatta vossajjanam, vossajjane pavatta sannikkhepanam, sannikkhepane pavatta sannirumbhanam na papunanti. Tattha tattheva pabbam pabbam sandhi sandhi odhi odhi hutva tattakapale pakkhittatilani viya tatatatayanta 1- bhijjanti. Tattha ko eko abhikkamati, kassa va ekassa abhikkamanam. Paramatthato hi dhatunamyeva gamanam, dhatunamyeva thanam, dhatunamyeva nisajjanam, dhatunamyeva sayanam. Tasmim tasmim hi kotthase saddhim rupena annam uppajjate cittam annam cittam nirujjhati avicimanusambandho nadisotova vattatiti. Evam abhikkamadisu asammuyhanam asammohasampajannam namati. Nitthito "abhikkante patikkante sampajanakari hoti"ti padassa attho. Alokite vilokiteti ettha pana alokitam nama purato pekkhanam. Vilokitam nama anudisapekkhanam. Annanipi hettha upari pacchato pekkhanavasena olokitaullokitavilokitani nama honti, tani idha na gahitani. Saruppavasena pana imaneva dve gahitani, iti 2- imina va mukhena sabbanipi tani gahitanevati. Tattha "alokessami"ti citte uppanne cittavaseneva anoloketva atthaparigganhanam satthakasampajannam, tam ayasmantam nandam kayasakkhim katva veditabbam. Vuttanhetam bhagavata "sace bhikkhave nandassa puratthima disa aloketabba hoti, sabbam cetaso 3- samannaharitva nando puratthimadisam aloketi `evamme puratthimadisam alokayato na abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassavissanti'ti 4- iti satthakasampajano hoti. Sace bhikkhave nandassa pacchima disa .pe. Uttara disa .pe. Dakkhina disa .pe. Uddham .pe. Adho .pe. Anudisa anuviloketabba honti, sabbam cetaso samannaharitva nando anudisam anuviloketi "evamme anusadisam anuvilokayato na abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassavissanti'ti, itiha tattha sampajano hoti"ti. @Footnote: 1 cha.Ma. patapatayanta 2 cha.Ma., i. itisaddo na dissati @3 i. sabbacetaso, cha.Ma. sabbam cetasa evamuparipi 4 ka. anavassaveyyunti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

Apica idhapi pubbe vuttacetiyadassanadivaseneva satthakata ca sappayata ca veditabba, kammatthanassa pana avijahanameva gocarasampajannam. Tasma ettha khandhadhatuayatanakammatthanikehi attano kammatthanavaseneva, kasinadikammatthanikehi va pana kammatthanasiseneva alokanavilokanam katabbam. Abbhantare atta nama aloketa va viloketa va natthi, "alokessami"ti citte uppannamatte 1- teneva cittena saddhim cittasamutthanavayodhatu vinnattim janayamana uppajjati. Iti cittakiriyavayodhatuvippharavaseneva hetthimam akkhidalam adho sidati, uparimam uddham sangheti. Koci yantakena vicaranto nama natthi, tato cakkhuvinnanam dassanakiccam sadhentam uppajjatiti evam pajananam panettha asammohasampajannam nama. Apica mulaparinnaagantukatavakalikabhavavasenapettha 2- asammohasampajannam veditabbam. Mulaparinnavasena tava bhavangavajjananceva dassanam sampaticchanam santiranam votthabbanam javanam bhavati sattamam. Tattha bhavangam upapattibhavassa angakiccam sadhayamanam pavattati, tam avattetva kiriyamanodhatu avajjanakiccam sadhayamana, tamnirodha cakkhuvinnanam dassanakiccam sadhayamanam, tamnirodha vipakamanodhatu sampaticchanakiccam sadhayamana, tamnirodha vipakamanovinnanadhatu santiranakiccam sadhayamana, tamnirodha kiriyamanovinnanadhatu votthabbanakiccam sadhayamana, tamnirodha sattakkhattum javanam javati. Tattha pathamajavanepi "ayam itthi, ayam puriso"ti rajjanadussanamulhanavasena alokitavilokitam na hoti. Dutiyajavanepi .pe. Sattamajavanepi. Etesu pana yuddhamandale yodhesu viya hetthupariyavasena bhijjitva patitesu "ayam itthi, ayam puriso"ti rajjanadivasena alokitavilokitam nama hoti. Evam tavettha mulaparinnavasena asammohasampajannam veditabbam. Cakkhudvare pana rupe apathamagate bhavangacalanato uddham sakakiccanipphadanavasena avajjanadisu uppajjitva niruddhesu avasane javanam uppajjati, @Footnote: 1 cha.Ma., i. uppajjamane. 2 ka.....vasena panettha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

Tam pubbe uppannanam avajjanadinam gehabhute cakkhudvare agantukapuriso viya hoti. Tassa yatha paragehe kinci yacitum pavitthassa agantukapurisassa gehasamikesupi tunhimasinesu anakaranam na yuttam, evam avajjanadinam gehabhute cakkhudvare avajjanadisupi arajjantesu, adussantesu, amuyhantesu ca rajjanadussanamuyhanam ayuttanti evam agantukabhavavasena asammohasampajannam veditabbam. Yani panetani cakkhudvare votthabbanapariyosanani cittani uppajjanti, tani saddhim sampayuttadhammehi tattha tattheva bhijjanti, annamannam na passantiti itarani 1- tavakalikani honti. Tattha yatha ekasmim ghare sabbesu manusakesu matesu avasesassa ekassa tamkhananneva maranadhammassa na yutta naccagitadisu abhirati nama, evameva ekadvare sasampayuttesu avajjanadisu tattha tattheva matesu avasesassa tamkhananneva maranadhammassa javanassapi rajjana- dussanamuyhanavaseneva abhirati nama na yuttati evam tavakalikabhavavasena asammohasampajannam veditabbam. Apica khandhayatanadhatupaccayapaccavekkhanavasenapetam veditabbam. Ettha hi cakkhu ceva rupa ca rupakkhankho, dassanam vinnanakkhandho, tamsampayutta vedana vedanakkhandho, sanna sannakkhandho, phassadika sankharakkhandho. Evametesam pancannam khandhanam samavaye alokanavilokanam pannayati. Tattha ko eko aloketi, ko viloketi. Tatha cakkhu cakkhvayatanam, rupam rupayatanam, dassanam manayatanam, vedanadayo sampayuttadhamma dhammayatanam. Evametesam catunnam ayatananam samavaye alokanavilokanam pannayati. Tattha ko eko aloketi, ko viloketi. Tatha cakkhu cakkhudhatu, rupam rupadhatu, dassanam cakkhuvinnanadhatu, tamsampayutta vedanadayo dhamma dhammadhatu. Evametasam catunnam dhatunam samavaye alokavilokanam pannayati. Tattha ko eko aloketi, ko viloketi. Tatha cakkhu nissayapaccayo, rupam arammanapaccayo, avajjanam anantarasamanantaraupanissayanatthivigatapaccayo, aloko upanissayapaccayo, vedanadayo @Footnote: 1 cha.Ma. ittarani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

Sahajatapaccayo. 1- Evametesam paccayanam samavaye alokanavilokanam pannayati. Tattha ko eko aloketi, ko viloketiti evamettha khandhayatanadhatupaccayapaccavekkhanavasenapi asammohasampajannam veditabbam. Samminjite 2- pasariteti pabbanam 3- samminjanapasarane. Tattha cittavaseneva samminjanapasaranam akatva hatthapadanam samminjanapasaranapaccaya atthanattham parigganhitva atthaparigganhanam satthakasampajannam. Tattha hatthapade aticiram samminjetva 4- va pasaretva va thitassa khane khane vedana uppajjanti, cittam ekaggatam na labhati, kammatthanam paripatati, visesam nadhigacchati. Kale samminjentassa kale pasarentassa pana ta vedana nuppajjanti, cittam ekaggam hoti, kammatthanam nipphatim 5- gacchati, visesamadhigacchatiti evam atthanatthaparigganhanam veditabbam. Atthe pana satipi sappayasappayam parigganhitva sappayaparigganhanam sappayasappajannam. Tatrayam nayo:- mahacetiyangane kira daharabhikkhu sajjhayam ganhanti, tesam pitthipassesu daharabhikkhuniyo dhammam sunanti. Tatreko daharo hattham pasarento kayasamsaggam patva teneva karanena gihi jato. Aparo bhikkhu padam pasarento aggimhi pasaresi, atthim ahacca pado jhayi. Aparo vammike pasaresi, so asivisena dattho. Aparo civarakutidandake pasaresi, tam manisappo damsi. Tasma evarupe asappaye apasaretva sappaye pasaretabbam. Idamettha sappayasampajannam. Gocarasampajannam pana mahatheravatthuna dipetabbam:- mahathero kira divatthane nisinno antevasikehi saddhim kathayamano sahasa hattham samminjetva 6- puna yathatthane thapetva sanikam samminjesi, tam antevasika pucchimsu "kasma bhante sahasa hattham samminjetva puna yathatthane thapetva sanikam samminjayittha"ti. Yato @Footnote: 1 ka. sahajatadipaccayo. 2 cha.Ma. saminjite, evamuparipi. @3 Ma., i. sabbanam hatthapadanam. 4 cha.Ma., i. saminjetva. @5 cha.Ma., i. phatim. 6 cha.Ma. saminjetva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page178.

Patthayaham avuso kammatthanam manasikatum araddho, na me kammatthanam muncitva attho samminjitapubbo, idani pana me tumhehi saddhim kathayamanena kammatthanam muncitva samminjito. Tasma puna yathatthane thapetva samminjesinti. Sadhu bhante bhikkhuna nama evarupena bhavitabbanti. Evametthapi kammatthanavijahanameva gocarasampajannanti veditabbam. Abbhantare atta nama koci samminjito va pasarito va natthi, vuttappakaracittakiriyavayodhatuvippharena pana suttakaddhanavasena daruyantassa hatthapadacalanam 1- viya samminjanapasaranam hotiti evam parijananam panettha asammohasampajannanti veditabbam. Sanghatipattacivaradharaneti ettha sanghaticivaranam nivasanaparupanavasena, pattassa bhikkhapatiggahanadivasena 2- paribhogo dharanam nama. Tattha sanghaticivaradharane tava nivasetva va parupitva va pindaya carato amisalabho "sitassa patighataya"ti adina nayena bhagavata vuttappakaroyeva attho attho nama. Tassa vasena satthakasampajannam veditabbam. Unhapakatikassa pana dubbalassa ca civaram sukhumam sappayam, sitalukassa ghanam dupatam. Viparitam asappayam. Yassa kassaci jinnam asappayameva, aggaladidanena hissa tam palibodhakaram hoti. Tatha patadukuladibhedam 3- lobhaniyacivaram. Tadisam hi aranne ekakassa nivasantarayakaram, jivitantarayakarancapi hoti. Nippariyayena pana yam nimittakammadimicchajivavasena uppannam, yancassa sevamanassa akusala dhamma abhivaddhanti, kusala dhamma parihayanti, tam asappayam. Viparitam sappayam. Tassa vasenettha sappayasampajannam kammatthanavijahanavaseneva ca gocarasampajannam veditabbam. Abbhantare atta nama koci civaram parupanto nama natthi, vuttappakaracittakiriyavayodhatuvipphareneva pana civaraparupanam hoti. Tattha civarampi @Footnote: 1 cha.Ma. lalanam 2 Ma. bhikkhagahanadivasena, @3 cha.Ma. pattunnadukuladibhedam, Si. pattadukuladibhedam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page179.

Acetanam, kayopi acetano. Civaram na janati "maya kayo parupito"ti. Kayopi na janati "aham civarena parupito"ti. Dhatuyova dhatusamuham paticchadenti patapilotikaya potthakarupapaticchadane viya. Tasma neva sundaram civaram labhitva somanassam katabbam, na asundaram labhitva domanassam. Nagavammikacetiyarukkhadisu hi keci malagandhadhupavatthadihi 1- sakkaram karonti, keci guthamuttakaddamadandasatthappaharadihi asakkaram. Na tehi vammikarukkhadayo somanassam va domanassam va karonti, evameva neva sundaram civaram labhitva somanassam katabbam, nasundaram labhitva domanassanti evam pavattapatisankhanavasenettha asammohasampajannam veditabbam. Pattadharanepi pattam sahasava aggahetva "imam gahetva pindaya caramano bhikkham labhissami"ti evam pattaggahanapaccaya patilabhitabbaatthavasena satthakasampajannam veditabbam. Kisassa dubbalasarirassa 2- pana garupatto asappayo, yassa kassaci catupancagandikahato dubbisodhaniyo asappayova. Duddhotapattopi na vattati, tam dhovantasseva cassa palibodho hoti. Manivannapatto pana lobhaniyo civare vuttanayeneva asappayo, nimittakammadivaseneva laddho pana yancassa sevamanassa akusala dhamma abhivaddhanti, kusala dhamma parihayanti, ayam ekantaasappayova. Viparito sappayo. Tassa vasenettha sappayasampajannam. Kammatthanavijahanavaseneva gocarasampajannam veditabbam. Abbhantare atta nama koci pattam ganhanto natthi, vuttappakara- cittakiriyavayodhatuvipphareneva pana pattaggahanam nama hoti. Tattha pattopi acetano, hatthapi acetana. Patto na janati "aham hatthehi gahito"ti. Hatthapi na jananti "patto amhehi gahito"ti. Dhatuyova dhatusamuham ganhanti sandasena aggivannapattaggahane viyati. Evam pavattapatisankhanavasenetka asammohasampajannam veditabbam. @Footnote: 1 cha.Ma. malagandhadhumavatthadihi 2 cha.Ma. kisadubbalasarirassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page180.

Apica yatha chinnahatthapade vanamukhehi paggharitapubbalohitakimikule nilamakkhikasamparikinne anathasalayam nipanne 1- anathamanususe disva, ye dayaluka purisa, te tesam vanamattacolakani 2- ceva kapaladihi ca bhesajjani upanamenti. Tattha colakanipi kesanci sanhani kesanci thulani papunanti, bhesajjakapalakanipi kesanci susanthanani kesanci dusanthanani papunanti, na te tattha sumana va dummana va honti. Vanapaticchadanamatteneva hi colakena bhesajjapatiggahitamatteneva ca kapalakena tesam attho. Evameva yo pana bhikkhu 3- vanacolakam viya civaram bhesajjakapalakam viya ca pattam, kapale bhesajjamiva ca patte laddham bhikkham sallakkheti, ayam sanghatipattacivaradharane asammohasampajannena uttamasampajanakariti veditabbo. Asitadisu asiteti pindapatabhojane. Piteti yaguadipane. Khayiteti pitthakhajjakadikhadane. Sayiteti madhuphanitadisayane. Tattha "neva davaya"ti adina nayena vutto atthavidhopi attho attho nama. Tassa vasena satthakasampajannam veditabbam. Lukhapanitatittamadhuraadisu pana yena bhojanena yassa phasu na hoti, tam tassa asappayam. Yam pana nimittakammadivasena patiladdham, yancassa bhunjato akusala dhamma abhivaddhanti, kusala dhamma parihayanti, tam ekantaasappayameva. Viparitam sappayam. Tassa vasenettha sappayasampajannam, kammatthanavijahanavaseneva ca gocarasampajannam veditabbam. Abbhantare atta nama koci bhunjako natthi, vuttappakaracittakiriya- vayodhatuvipphareneva pattapatiggahanam nama hoti. Cittakiriyavayodhatuvipphareneva hatthassa patte otaranam nama hoti. Cittakiriyavayodhatuvipphareneva alopakaranam, alopauddharanam, 4- mukhavivarananca hoti, na koci kuncikaya, yantakena va hanukatthini vivarati. Cittakiriyavayodhatuvipphareneva ca alopassa mukhe thapanam, @Footnote: 1 Si. nisinne 2 ka. vanapatacolakani, Si. vanapatacolakani @3 cha.Ma. yo bhikkhu, i. so bhikkhu. 4 cha.Ma. alopauddharanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page181.

Uparidantanam musalakiccasadhanam, hetthadantanam 1- udukkhalakiccasadhanam, jivhaya hatthakiccasadhananca hoti. Iti tattha aggajivhaya tanukakhelo mulajivhaya bahalakhelo makkheti. Tam hetthadantaudukkhale jivhahatthaparivattitam 2- khelodakena temitam uparidantamusalasancunnitam. Koci katacchuna va dabbiya va antopavesento nama natthi, vayodhatuyava pavisati. Pavittham pavittham koci palalasantharam 3- katva dharento nama natthi, vayodhatu vaseneva titthati. Thitam thitam koci uddhanam katva aggim jaletva pacanto nama natthi, tejodhatuyava paccati. 4- Pakkam pakkam koci dandakena va yatthiya va bahi niharako nama natthi, vayodhatuyeva niharati. Iti vayodhatu atiharati ca vitiharati ca dhareti ca parivatteti ca sancunneti ca visoseti ca niharati ca. Pathavidhatu dhareti ca parivatteti ca sancunneti ca visoseti ca. Apodhatu sineheti ca allattanca anupaleti. Tekhodhatu anto pavittham paripaceti. Akasadhatu anjaso hoti. Vinnanadhatu tattha tattha sammapayogamanvaya abhujatiti evam pavattapatisankhanavasenettha asammohasampajannam veditabbam. Apica gamanato pariyesanato paribhogato asayato nidhanato aparipakkato paripakkato phalato nissandato ca sammakkhanatoti evam dasavidhapatikulabhavapaccavekkhanato- pettha asammohasampajannam veditabbam. Vittharakatha panettha visuddhimagge aharapatikulasannaniddesato gahetabba. Uccarapassavakammeti uccarassa ca passavassa ca karane. Tattha pattakale uccarapassavam akarontassa sakalasarirato seda muccanti, akkhini bhamanti, cittam na ekaggam hoti, anne ca roga uppajjanti. Karontassa pana sabbantam na hotiti ayamettha attho. Tassa vasena satthakasampajannam veditabbam. Atthane uccarapassavam karontassa pana apatti hoti, ayaso vaddhati, jivitantarayo hoti, patirupatthane karontassa sabbantam na hotiti @Footnote: 1 cha.Ma. hetthimadantanam 2 cha.Ma.... parivattakam @3 cha.Ma. palalasantharam 4 Ma. pacati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page182.

Idamettha sappayam. Tassa vasena sappayasampajannam, kammatthanavijahanavaseneva gocarasampannam veditabbam. Abbhantare atta nama uccarapassavakammam karonto natthi, cittakiriyavayodhatu vipphareneva pana uccarapassavakammam hoti. Yatha va pana pakke gande gandabhedena pubbalohitam akamataya nikkhamati. Yatha ca atibharita 1- udakabhajana udakabhajana udakam akamataya nikkhamati. Evam pakkasayamuttavatthisu sannicita uccarapassava vayuvegasamuppilita akamatayapi nikkhamanti. So panayam evam nikkhamanto uccarapassavo neva tassa bhikkhuno attano hoti na parassa, kevalam sariranissandova hoti. Yatha kim? yatha udakatumbato puranaudakam chaddentassa neva tam attano hoti na paresam, kevalam patijagganamattameva hoti. Evam pavattapatisankhanavasena ettha asammohasampajannam veditabbam. Gatadisu gateti gamane. Thiteti thane. Nisinneti nisajjayam. Sutteti sayane. Jagariteti jagarane. Bhasiteti kathane. Tunhibhaveti akathane. "gacchanto va gacchamiti pajanati, thito va thitomhiti pajanati, nisinno va nisinnomhiti pajanati, sayano va sayanomhiti pajajanati"ti imasmim hi sutte 2- addhanairiyapatha kathita, "abhikkante patikkante alokite vilokite samminjite pasarite"ti imasmim majjhima, "gate thite nisinne sutte jagarite"ti idha pana khuddakacunniyairiyapatha kathita. Tasma tesupi vuttanayeneva sampajanakarita veditabba. Tipitakamahasivatthero panaha:- yo ciram gantva va cankamitva va aparabhage thito iti patisancikkhati "cankamanakale pavatta ruparupadhamma ettheva niruddha"ti, ayam gate sampajanakari nama. Yo sajjhayam karonto panham va vissajjento kammatthanam va manasikaronto ciram thatva aparabhage nisinno iti patisancikkhati "thitakale pavatta ruparupadhamma ettheva niruddha"ti, ayam thite sampajanakari nama. @Footnote: 1 Ma. abhibharitaYu. 2 di.Ma. 10/375/249 mahasatipatthanasutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page183.

Yo sajjhayadikaranavaseneva ciram nisiditva aparabhage utthaya iti patisancikkhati "nisinnakale pavatta ruparupadhamma ettheva niruddha"ti, ayam nisinne sampajanakari nama. Yo pana nipannako, sajjhayam va karonto kammatthanam va manasikaronto niddam okkamitva aparabhage utthaya iti patisancikkhati "sayanakale pavatta ruparupadhamma ettheva niruddha"ti, ayam sutte jagarite ca sampajanakari nama. Kiriyamayacittanam hi appavattam suttam nama, pavattam jagaritam nama. Yo pana bhasamano "ayam saddo nama otthe ca paticca dante ca paticca jivhanca paticca talunca paticca cittassa ca tadanurupam payogam paticca jayati"ti sato sampajano ca bhasati. Ciram va pana kalam sajjhayam va katva dhammam va kathetva kammatthanam va pavattetva panham va vissajjetva aparabhage tunhibhuto iti patisancikkhati "bhasitakale uppanna ruparupadhamma ettheva niruddha"ti. Ayam bhasite sampajanakari nama. Yo tunhibhuto ciram dhammam va kammatthanam va manasikatva aparabhage iti patisancikkhati "tunhibhutakale pavatta ruparupadhamma ettheva niruddha"ti. Upadayarupappavattiyam hi sati bhasati nama, asati tunhi bhavati namati. Ayam tunhibhave sampajanakari nama. Tayidam mahasivattherena vuttam asammohadhuram mahasatipatthanasutte 1- adhippetam. Imasmim pana samannaphale sabbampi catubbidham sampajannam labbhati. Tasma vuttanayeneva cettha, catunnam sampajannanam vasena sampajanakarita veditabba. Sampajanakariti ca sabbapadesu satisampayuttasseva sampajannassa vasena attho veditabbo. "satisampajannena samannagato"ti etassa hi padassa ayam vittharo. Vibhangappakarane pana "sato sampajano abhikkamati, sato sampajano patikkamati"ti 2- evam etani padani vibhattaneva. Evam kho maharajati evam satisampayuttassa sampajannassa vasena abhikkamadini pavattento satisampajannena samannagato nama hotiti attho. @Footnote: 1 di. maha. 10/372/248 Ma.mu. 12/105/77 2 abhi. vibhanga. 35/523/301

--------------------------------------------------------------------------------------------- page184.

Santosakatha [215] Idha maharaja bhikkhu santuttho hotiti etatha santutthoti itaritarapaccayasantosena samannagato. So panesa santoso dvadasavidho hoti. Seyyathidam? civare yathalabhasantoso, yathabalasantoso, yathasaruppasantosoti tividho. Evam pindapatadisu. Tassayam pabhedavannana. Idha bhikkhu civaram labhati sundaram va asundaram va. So teneva yapeti annam na pattheti, 1- labhantopi na ganhati. Ayamassa civare yathalabhasantoso. Atha ca pana pakatidubbalo va hoti, abadhabhibhuto va jarabhibhuto 2- va garucivaram parupanto kimalati. So sabhagena bhikkhuna saddhim tam parivattetva lahukena yapentopi santutthova hoti. Ayamassa civare yathabalasantoso. Aparo panitapaccayalabhi hoti. So pattacivaradinam 3- annataram mahagghapattacivaram 4- bahuni va pana pattacivarani 5- labhitva "idam theranam cirapabbajitanam, idam bahusustanam anurupam, idam gilananam, idam appalabhinam hotu"ti datva tesam puranacivaram gahetva 6- va sankarakutadito va pana anantakani 7- uccinitva tehi sanghatim katva dharentopi santutthova hoti, ayamassa civare yathasaruppasantoso. Idha pana bhikkhu pindapatam labhati lukham va panitam va, so teneva yapeti, annam na pattheti, 8- labhantopi na ganhati. Ayamassa pindapate yathalabhasantoso. Yo pana attano pakativiruddham va byadhiviruddham va pindapatam labhati, yenassa paribhuttena aphasu hoti, so sabhagassa bhikkhuno tam datva tassa hatthato sappayabhojanam bhunjitva samanadhammam karontopi santutthova hoti. Ayamassa pindapate yathabalasantoso. Aparo bahum panitam pindapatam labhati. So tam civaram viya theracirapabbajitabahussutaappalabhagilananam datva tesam va avasesakam 9- gahetva pindaya 9- va caritva, missakaharam bhunjantopi santutthova hoti. Ayamassa pindapate yathasaruppasantoso. @Footnote: 1 cha.Ma. pattheti. 2 cha.Ma. abadhajarabhibhuto va 3 cha.Ma. pattacivaradinam @4 cha.Ma. mahagghacivaram 5 cha.Ma. civarani. 6 cha.Ma. "gahetva"na dissati @7 cha.Ma. antakani 8 cha.Ma. pattheti 9-9 cha.Ma.,i. tesam va sesakam pindaYu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Idha pana bhikkhu senasanam labhati manapam va amanapam va, so tena neva somanassam na domanassam uppadeti, antamaso tinasantharake napi yathaladdheneva tussati. Ayamassa senasane yathalabhasantoso. Yo pana attano pakativiruddham va byadhiviruddham va senasanam labhati, yatthassa vasato aphasu hoti, so tam sabhagassa bhikkhuno datva tassa santake sappayasenasane vasantopi santutthova hoti. Ayamassa senasane yathabalasantoso. Aparo mahapunno lenamandapakutagaradini bahuni panitasenasanani labhati. So tani civaram viya theracirapabbajitabahussutaappalabhagilananam datva yattha katthaci vasantopi santutthova hoti. Ayamassa senasane yathasaruppasantoso. Yo hi 1- "ukkatthasenasanam 2- nama pamadatthanam, tattha nisinnassa thinamiddham okkamati, niddabhibhutassa puna patibujjhato kamavitakka 3- patubhavanti"ti patisancikkhitva tadisam senasanam pattampi na sampaticchati. So tam patikkhipitva abbhokasarukkhamuladisu vasantopi santutthova hoti. Ayampi senasane yathasaruppasantoso. Idha pana bhikkhu bhesajjam labhati lukham va panitam va, so yam yam labhati, tena teneva tussati, annam na pattheti, 4- labhantopi na ganhati. Ayamassa gilanapaccaye yathalabhasantoso. Yo pana telena atthiko phanitam labhati, so tam sabhagassa bhikkhuno datva tassa hatthato telam gahetva, annadeva va pariyesitva bhesajjam labhantopi santutthova hoti. Ayamassa gilanapaccaye yathabalasantoso. Aparo mahapunno bahum telamadhuphanitadipanitabhesajjam labhati. So tam civaram viya theracirapabbajitabahussutaappalabhagilananam datva tesam abhatena yena kenaci yapentopi santutthova hoti. Yo pana ekasmim bhajane gomuttaharitakam 5- thapetva ekasmim catumadhuram "ganhahi bhante yadicchasi"ti vuccamano "sacassa tesu annatarenapi rogo vupasamati, atha gomuttaharitakam 5- nama buddhadihi vannitan"ti catumadhuram patikkhipitva gomuttaharitakeneva 6- bhesajjam karonto paramasantutthova hoti. Ayamassa gilanapaccaye yathasaruppasantoso. @Footnote: 1 cha.Ma., i. yopi, 2 cha.Ma. uttamasenasanam. 3 cha.Ma. papavitakka @4 cha.Ma. pattheti 5 cha.Ma., i. mugtaharitakam, 6 cha.Ma. muttaharitakeneva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page186.

Imina pana dvadasavidhena itaritarapaccayasantosena samannagatassa bhikkhuno attha parikkhara vattanti:- tini civarani, patto, dantakatthacchedanavasi, eka suci, kayabandhanam, parissavananti. Vuttampi cetam "ticivaranca patto ca, vasi suci ca bandhanam. Parissavanena atthete, yuttayogassa bhikkhuno"ti. Te sabbe kayapariharikapi honti kucchipariharikapi honti. Katham? civaram Tava nivasetva parupitva ca vicaranakale kayam pariharati posetiti kayapariharikam hoti. Civarakannena udakam parissavetva pivanakeale, khaditabbaphalaphalaggahanakale ca kucchim pariharati posetiti kucchipariharikam hoti. Pattopi tena udakam uddharitva nhanakale kutiparibhandakaranakale ca kayaparihariko hoti, aharam gahetva bhunjanakale kucchiparihariko. Vasipi taya dantakatthacchedanakale mancapithanam angapadacivarakutidandakasajjanakale 1- ca kayapariharika hoti, ucchucchedananalikeraditacchanakale kucchipariharika hoti. 2- Sucipi civarasibbanakale kayapariharika hoti, puvam va phalam va vijjhitva khadanakale kucchipariharika. Kayabandhanam bandhitva vicaranakale kayapariharikam, ucchuadini bandhitva gahanakale kucchipariharikam. Parissavanam tena udakam parissavetva nhanakale senasanaparibhandakaranakale ca kayapariharikam, paniyapanaparissavanakale, 3- teneva tilatandulaputhukadini gahetva khadanakale ca kucchipariharikam. Ayam tava atthaparikkharikassa parikkharamatta. Navaparikkharikassa pana seyyam pavisantassa tatratthakam paccattharanam va kuncika va vattati. Dasaparikkharikassa nisidanam va cammakkhandam va vattati. Ekadasaparikkharikassa kattarayatthi va telanalika va vattati. Dvadasaparikkharikassa @Footnote: 1 Ma.....majjanakale. 2 cha.Ma., i. ayam patho na dissati. 3 cha.Ma. paniyapanaka...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page187.

Chattam va upahanam va vattati. Etesu ca atthaparikkharikova santuttho, itare asantuttha mahiccha dubbharati 1- na vattabba. Etepi hi appicchava santutthava subharava sallahukavuttinova. Bhagava pana nayidam suttam tesam vasena kathesi, atthaparikkharikassa vasena kathesi. So hi khuddakavasim ca sucim ca parissavane pakkhipitva pattassa anto thapetva pattam ansakute laggetva ticivare kayabandhanam 2- katva yathicchakam 3- sukham pakkamati. Patinivattetva gahetabbam namassa na hoti. Iti imassa bhikkhuno sallahukavuttitam dassento bhagava "santuttho hoti kayapariharikena civarena"ti adimaha. Tattha kayapariharikenati kayapariharana- mattakena. Kucchipariharikenati kucchipariharanamattakena. Samadayeva pakkamiti tam atthaparikkharamattakam sabbam gahetvava kayapatibaddham katvava gacchati. "mama viharo parivenam upatthako"ti asango 4- va bandho va na hoti. So jiyamutto saro viya, yutha apakkamanto mattahatthi 5- viya ca icchiticchitam senasanam vanasandam rukkhamulam vanapabbharam paribhunjanto ekova titthati, ekova nisidati. Sabbiriyapathesu eko adutiyo. "catuddiso appatigho ca hoti santussamano itaritarena parissayanam sahita achambhi, eko care khaggavisanakappo"ti. 6- Evam vannitam khaggavisanakappatam apajjati. Idani tamattham upamaya sadhento "seyyathapi"ti adimaha. Tattha pakkhi sakunoti pakkhayutto sakuno. Detiti uppatati. Ayam panettha sankhepattho:- sakuna nama "asukasmim padese rukkho paripakkaphalo"ti natva nanadisahi agantva nakhapattatundadihi 7- tassa phalani vijjhanta vitudanta 8- khadanti. "idam ajjatanaya, idam svatanaya bhavissati"ti tesam na hoti. Phale pana khine @Footnote: 1 cha.Ma.,i. mahabharati. 2 cha.Ma. ticivaram kayapatibaddham 3 cha.Ma., Si.,i. yenicchakam @4 i. sasango 5 cha.Ma. madahatthi. 6 khu.su. 25/42/343 khaggavisanasutta 7 Si. @nakhapakkhatundadihi. Ma. nakhamukhatundadihi 8 cha.Ma.,Si. vidhunanta, i. vidhunanta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page188.

Neva rukkhassa arakkham thapenti, na tattha pattam va nakham va tundam va thapenti, athakho tasmim rukkhe anapekkha hutva, yo yam yam 1- disabhagam icchati, so tena tena 1- sapattabharova uppatitva gacchati, evameva ayam bhikkhu nissango nirapekkho yenakamam pakkamati 2- tena vuttam "samadayeva pakkami"ti. Nivaranappahanakatha [216] "so imina ca"ti adina kim dasseti? arannavasassa paccayasampattim dasseti. Yassa hi ime cattaro paccaya natthi, tassa arannavaso na ijjhati. Tiracchanagatehi va vanacarakehi va saddhim vattabbatam apajjati. Aranne adhivattha devata "kim evarupassa papabhikkhuno arannavasena"ti bheravasaddam saventi, hatthehi sisam paharitva palayanakaram karonti. "asuko bhikkhu arannam pavisitva idancidanca papakammam akasi"ti ayaso pattharati. Yassa panete cattaro paccaya atthi, tassa arannavaso ijjhati. So hi attano silam paccavekkhanto kinci kalakam va tilakam va apassanto pitim uppadetva tam khayavayato sammasanto ariyabhumim okkamati. Aranne adhivattha devata attamana vannam bhananti. Imassa 3- udake pakkhittatelabindu viya yaso vitthariko hoti. Tattha vivittanti sunnam, appasaddam appanigghosanti attho. Etadeva hi sandhaya vibhange 4- "vivittanti santike cepi senasanam hoti, tanca anakinnam gahatthehipi pabbajitehipi. Tena tam vivittan"ti vuttam. Seti ceva asati ca etthati senasanam, mancapithadinametam adhivacanam. Tenaha "senasananti mancopi senasanam. Pithampi. Bhisipi. Bibbohanampi. Viharopi. Addhayogopi. Pasadopi. Hammiyampi. Guhapi. Attopi. Malopi. Lenampi. Velugumbopi. Rukkhamulampi. Mandapopi senasanam yattha va pana bhikkhu patikkamanti, sabbametam senasananti. 5- Apica "viharo addhayogo pasado hammiyam guha"ti idam viharasenasanam nama. "manco pitham bhisi bibbohanan"ti idam mancapithasenasanam @Footnote: 1-1 cha.Ma., i. ayam patho na dissati. 2 ka. pakkamanto 3 cha.Ma. itissa @4 abhi. vibhanga. 35/526/302 5 abhi. vibhanga. 35/527/302

--------------------------------------------------------------------------------------------- page189.

Nama. "cimilika cammakkhando tinasantharo pannasantharo"ti idam santhatasenasanam nama. "yattha va pana bhikkhu patikkamanti"ti idam okasasenasanam namati evam catubbidham senasanam hoti, tam sabbam senasanaggahanena sangahitameva. Idamassa pana sakunasadisassa catuddisassa bhikkhuno anucchavikam. Senasanam dassento "arannam rukkhamulan"ti adimaha. Tattha arannanti "nikkhamitva bahi indakhila, sabbametam arannan"ti 1- idam bhikkhuninam vasena agatam. "arannakannama senasanam pancadhanusatikam pacchiman"ti 2- idampana imassa bhikkhuno anurupam. Tassa lakkhanam visuddhimagge dhutanganiddese vuttam. Rukkhamulanti yam kinci sandacchayam 3- vivittam rukkhamulam. Pabbatanti selam. Tattha hi udakasondisu udakakiccam katva sitaya rukkhacchayaya nisinnassa nanadisasu khayamanasu sitena vatena vijiyamanassa cittam ekaggam hoti. kandaranti kam vuccati udakam, tena daritam, udakena bhinnam pabbatappadesam yam "naditumban"tipi "nadikujajan"tipi 4- vadanti. Tattha hi rajatapatasadisa 5- valika honti, matthake manivitanam viya vanagahanam manikhandhasadisam udakam sandati, evarupam kandaram oruyha paniyam pivitva gattani sitani 6- katva valikam ussapetva pamsukulacivaram pannapetva nisinnassa samanadhammam karoto cittam ekaggam hoti. Giriguhanti dvinnam pabbatanam antaram, ekasmimyeva va umangasadisam 7- mahavivaram. Susanalakkhanam visuddhimagge vuttam. Vanapatthanti gamantam atikkamitva manussanam anupacaratthanam, yattha na kasanti na vapanti, tenevaha "vanapatthanti duranametam senasananam adhivacanan"tiadi. 8- Abbhokasanti acchannam. Akankhamano panettha civarakutim katva vasati. Palasapunjanti palasarasi. Mahapalasapunjato hi palasam nikkaddhitva pabbharalenasadise alaye karonti, gacchagumbadinam hi upari palasam pakkhipitva hettha nisinna samanadhammam karonti. Tam sandhaya 9- vuttam. @Footnote: 1 abhi. vibhanaga. 35/529/302 2 vinaYu. mahavibhanga. 2/654/97 3 Ma. santacchayam @4 cha.Ma. nadikunjantipi 5 cha.Ma. rajatapattasadisa 6 Si. sitim @7 cha.Ma. umaggasadisam 8 abhi. vibhanga. 35/531/303 9 cha.Ma. sandhayetam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page190.

Pacchabhattanti bhattassa pacchato. Pindapatapatikkantoti pindapatapariyesanato patikkanto. Pallankanti samantato urubaddhasanam. Abhujitvati bandhitva. Ujum kayam panidhayati uparimam sariram ujukam thapetva attharasa pitthikantakatthike 1- kotiya kotim patipadetva. Evanhi nisinnassa cammamamsanharuni na panamanti. Athassa ya tesam panamanappaccaya khane khane vedana uppajjeyyum, ta na uppajjanti. Tasu anuppajjamanasu cittam ekaggam hoti, kammatthanam na paripatati, vuddhim phatim vepullam upagacchati. Parimukham satim upatathapetvati kammatthanabhimukham satim thapetva, mukhasamipe va katvati attho. Teneva vibhange vuttam "ayam sati upatthita hoti supatitthita 2- nasikagge va mukhanimitte va, tena vuccati parimukham satim upatthapetva"ti 3- athava pariti pariggahattho. Mukhanti niyyanattho. Satiti upatthanattho. Tena vuccati parimukham satin"ti evam patisambhidayam 4- vuttanayena cettha attho datthabbo. Tatrayam sankhepo "pariggahitam niyyanam satim katva"ti. [217] Abhijjham loketi ettha lujjanapalujjanatthena pancupadanakkhandha loko, tasma pancasu upadanakkhandhesu ragam pahaya kamacchandam vikkhambhetvati ayamettha attho. Vigatabhijjhenati vikkhambhanavasena pahinatta vigatabhijjhena, na cakkhuvinnanasadisenati attho. Abhijjhaya cittam parisodhetiti abhijjhato cittam parimoceti. Yatha tam sa muncati ceva, muncitva ca na puna ganhati, evam karotiti attho. Byapadapadosam pahayati adisupi eseva nayo. Byapajjati imina cittam putikummasadayo viya purimapakatim pajahatiti 5- byapado. Vikarapattiya padussati, param va paduseti vinasetiti padoso. Ubhayam cetam 6- kodhassevadhivacanam, thinam cittagelannam, middham cetasikagelannam, thinanca middhanca thinamiddham. Alokasanniti rattimpi divapi ditthalokasanjananasamatthataya vigatanivaranataya parisuddhaya sannaya samannagato. Sato sampajanoti satiya ca @Footnote: 1 cha.Ma.,Si.,i. pitthikantake 2 cha.Ma. supatthita 3 abhi. vi. 35/537/304 @4 khu.pati. 31/388/264 5 cha.Ma. vijahatiti i.,Si. jahatiti. 6 cha.Ma., i ubhayametam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page191.

Nanena ca samannagato. Idam ubhayam alokasannaya upakaratta vuttam. Uddhaccanca kukkuccanca uddhaccakukkuccam. Tinnavicikicchoti vicikiccham taritva atikkamitva thito. "kathamidam kathamidan"ti evam nappavtatiti akathankathi. Kusalesu dhammesuti anavajjesu dhammesu. "ime nu kho kusala, kathamime kusala"ti evam na vicikicchati, na kankhatiti attho. Ayamettha sankhePo. Imesu pana nivaranesu vacanatthalakkhanadibhedato yam vattabbam siya, tam sabbam visuddhimagge vuttam. [218] Ya panayam "seyyathapi maharaja"ti upama vutta. Tattha. Inam adayati vuddhiya dhanam gahetva. Byantikareyyati vigatantam kareyya, yatha tesam kakanikamattopi pariyanto nama navasissati, evam kareyya, sabbaso patiniyyadeyyati attho. Tatonidananti ananyanidanam. 1- So hi "ananomhi"ti avajjento balavapamojjam labhati, somanassam adhigacchatiti, tena vuttam "labhetha pamojjam, adhigaccheyya somanassan"ti. [219] Visabhagavedanuppattiya kakaceneva catuiriyapatham 2- chindanto abadhatiti abadho, svassa atthiti abadhiko. tamsamutthanena dukkhena dukkhito. Adhimattagilanoti balhagilano. Nacchadeyyati adhimattabyadhiparetataya na rucceyya. Balamattati balameva, balancassa kaye na bhaveyyati attho. Tatonidananti arogyanidanam. Tassa hi "arogomhi"ti avajjayato tadubhayam hoti. Tena vuttam "labhetha pamojjam, adhigaccheyya somanassan"ti, [220] Na cassa kinci bhoganam vayoti kakanikamattampi bhoganam vayo na bhaveyya. Tatonidananti bandhanamokkhanidanam. Sesam vuttanayeneva sabbapadesu yojetabbam. [221-222] Anattadhinoti na attani adhino, attano ruciya kinci katum na labhati. Paradhinoti paresu adhino parasseva ruciya pavattati. Na yena kamangamoti yena disabhagenassa gantukamata 3- hoti, iccha upapajjati gamanaya, tena gantum na labhati. Dasabyati dasabhava. Bhujissoti attano @Footnote: 1 cha.Ma. ananyanidanam. 2 Ma. sabbiriyapatham. 3 Ma. gantukamo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page192.

Santako. Tatonidananti bhujissanidanam. Kantaraddhanamagganti kantaram addhanamaggam, nirudakam dighamagganti attho. Tatonidananti khemantabhuminidanam. [223] Ime panca nivarane appahineti ettha bhagava appahinakamacchandanivaranam inasadisam, sesani rogadisadisani katva dasseti. Tatrayam sadisata:- yo hi paresam inam gahetva vinaseti, so tehi "inam dehi"ti vuccamanopi pharusam vuccamanopi bajjhamanopi vadhiyamanopi kinci patippharitum 1- na sakkoti, sabbam titikkhati. Titikkhakaranam hissa tam inam hoti. Evameva yo yamhi kamacchandena rajjati, tanhagahanena 2- tam vatthum ganhati, so tena pharusam vuccamanopi bajjhamanopi vadhiyamanopi sabbam titikkhati, titikkhakaranam hissa so kamacchando hoti, gharasamikehi vadhiyamananam itthinam viyati evam inam viya kamacchando datthabbo. Yatha pana pittarogaturo madhusakkaradisupi dinnesu pittarogaturataya tesam rasam na vindati, "tittakam tittakan"ti uggiratiyeva, evameva byapannacitto hitakamehi acariyupajjhayehi appamattakampi ovadiyamano ovadam na ganhati, "ativiya tumhe upaddavetha"ti adini vatva vibbhamati. Pittarogaturataya so puriso madhusakkaradirasam 3- viya kodhaturataya jhanasukhadibhedam sasanarasam na vindatiti evam rogo viya byapado datthabbo. Yatha pana nakkhattadivase bandhanagare baddho puriso nakkhattassa neva adim na majjham na pariyosanam passati. So dutiyadivase mutto "aho hiyyo nakkhattam manapam ahosi, 4- aho naccam aho gitan"ti adini sutvapi pativacanam na deti. Kim karana? nakkhattassa ananubhutatta, evameva thinamiddhabhibhuto bhikkhu vicittanayepi dhammassavane pavattamane neva tassa adim na majjham na pariyosanam janati. Sopi utthite dhammassavane "aho dhammassavanam, aho karanam, aho upama"ti dhammassavanassa vannam bhasamananam sutvapi pativacanam na deti. Kim karana? thinamiddhavasena dhammakathaya ananubhutatta. Evam bandhanagaram viya thinamiddham datthabbam. @Footnote: 1 cha.Ma. patibahitum 2 cha.Ma. tanhasahagatena @3 cha.Ma. madhusakkaradinam 4 cha.Ma. ayam patho na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page193.

Yatha pana nakkhattam kilantopi daso "idam nama accayikam karaniyam atthi, sigham tattha gacchahi. No ce gacchasi, hatthapadam va te chindami, kannanasam va"ti vutto 1- so sigham gacchatiyeva. So nakkhattassa adimajjhapariyosanam anubhavitum na labhati, kasma? paradhinataya, evameva vinaye apakatannuna bhikkhuna 2- vivekatthaya arannam pavitthenapi kismincideva antamaso kappiyamamsepi akappiyamamsasannaya uppannaya vivekam pahaya silaparisodhanattham vinayadharassa santikam gantabbam hoti, vivekasukham anubhavitum na labhati. Kasma? uddhaccakukkuccabhibhutabhavayati. Evam dasabyam viya uddhaccakukkuccam Datthabbam. Yatha pana kantaraddhanamaggam patipanno puriso corehi manussanam vilumpamanokasam 3- hatokasam ca disva dandakasaddenapi sakunasaddenapi "cora agata"ti ussankitaparisankitova hoti, gacchatipi titthatipi nivattatipi, gatatthanato agatatthanameva bahutaram hoti. So kicchena kasirena khemantabhumim papunati va na va papunati. Evameva yassa atthasu thanesu vicikiccha uppanna hoti, so buddho nu kho, "na nukho buddho"ti adina nayena vicikicchanto adhimuccitva saddhaya ganhitum na sakkoti. Asakkonto maggam va phalam va na papunatiti iti yatha kantaraddhanamagge "cora atthi natthi"ti punappunam asappanaparisappanam apariyogahanam chambhitattam cittassa uppadento khemantappattiya antarayam karoti, evam vicikicchapi "buddho nukho na buddho"ti adina nayena punappunam asappanaparisappanam apariyogahanam chambhitattam cittassa uppadayamana ariyabhumippattiya antarayam karotiti kantaraddhanamaggo viya vicikiccha datthabba. [224] Imani "seyyathapi maharaja ananyan"ti ettha bhagava pahinakamacchandanivaranam ananyasadisam, sesani arogyadisadisani katva dasseti. Tatrayam sadisata. Yatha hi puriso inam adaya kammantam 4- payojetva samiddhatam patto "idam inam nama palibodhamulan"ti cintetva savaddhikam inam niyyadetva pannam phalapeyya, athassa tato patthaya neva koci dutam peseti, na pannam. @Footnote: 1 Si. vutte 2 cha.Ma.,Si.,i. ayam patho na dissati 3 cha.Ma. viluttokasam @4 cha.Ma. kammante

--------------------------------------------------------------------------------------------- page194.

So inasamike disvapi sace icchati, asana utthahati, no ce, na utthahati. Kasma? tehi saddhim nillepataya alaggataya. Evameva bhikkhu "ayam kamacchando Nama palibodhamulan"ti cintetva cha dhamme bhavetva kamacchandanivaranam pajahati. Te pana cha dhamme mahasatipatathane vannayissama. Tassevam pahinakamacchandassa yatha inamuttassa purisassa inasamike disva neva bhayam na chambhitattam hoti, evameva paravatthumhi neva sango na baddho hoti. Dibbanipi rupani passato kileso na samudacarati. Tasma bhagava ananyamiva kamacchandappahanam aha. Yatha pana so pittarogaturo puriso bhesajjakiriyaya tam rogam vupasametva tato patthaya madhusakkaradinam rasam vindati, evameva bhikkhu "ayam byapado nama anatthakaro"ti cha dhamme bhavetva byapadanivaranampajahati. Sabbanivaranesu cha dhamme mahasatipatathaneyeva vannayissama. Na kevalanca teyeva, yepi thinamiddhadinam pahanaya bhavetabba. Tepi sabbe tattheva vannayissama. So evam pahinabyapado, yatha pittarogavimutto puriso madhusakkaradinam rasam sampiyayamano patisevati, evameva acarapannattiadini sikkhapadani sirasa sampaticchitva sampiyayamano sikkhati. Tasma bhagava arogyamiva byapadappahanam aha. Yatha so nakkhattadivase bandhanagaram pavesitapuriso aparasmim nakkhattadivase "pubbepi aham pamadadosena baddho, tena tam nakkhattam nanubhavim, idani appamatto bhavissami"ti yathassa paccatthika okasam na labhanti, evam appamatto hutva nakkhattam anubhavitva "aho nakkhattam, aho nakkhattan"ti udanam udanesi, evameva bhikkhu "idam thinamiddham nama mahaanatthakaran"ti cha dhamme bhavetva thinamiddhanivaranam pajahati. So evam pahinathinamiddho, yatha bandhana mutto puriso sattahampi nakkhattassa adimajjhapariyosanam anubhavati, evameva dhammanakkhattassa adimajjhapariyosanam anubhavanto saha patisambhidahi arahattam papunati. Tasma bhagava bandhana mokkhamiva thinamiddhappahanam aha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page195.

Yatha pana daso kancideva mittam upanissaya samikanam dhanam datva attanam bhujissam katva tato patthaya yam icchati, tam karoti, evameva bhikkhu "idam uddhaccakukkuccam nama mahaanatthakaran"ti cha dhamme bhavetva uddhaccakukkuccam pajahati. So evam pahinuddhaccakukkucco, yatha bhujisso puriso yam icchati, tam karoti, yam na icchati, tam na karoti, na tam koci balakkarena tato nivatteti, evameva yathasukham nekkhammapatipadam patipajjati. Na tam uddhaccakukkuccam balakkarena tato nivatteti. Tasma bhagava bhujissam viya uddhaccakukkuccappahanam aha. Yatha balava puriso hatthasaram gahetva sajjavudho saparivaro kantaram patipajjeyya, tam cora durato disva palayeyyum. So sotthina tam kantaram nittharitva khemantam patto hatthatuttho assa, evameva bhikkhu "ayam vicikiccha nama mahaanatthakarika"ti cha dhamme bhavetva vicikiccham pajahati. So evam pahinavicikiccho, yatha balava puriso sajjavudho saparivaro nibbhayo core tinam viya aganetva sotthina nikkhamitva khemantam bhumim papunati, evameva bhikkhu duccaritakantaram nittharitva paramam khemantabhumim amatamahanibbanam papunati. Tasma bhagava khemantabhumim viya vicikicchappahanam aha. [225] Pamojjam jayatiti tutthakaro jayati. Pamuditassa piti jayatiti tutthassa sakalasariram khobhayamana piti jayati. Pitimanassa kayo passambhatiti pitisampayuttacittassa puggalassa namakayo passambhati, vigatadaratho hoti. Sukham vedetiti kayikampi cetasikampi sukham vedayati. Cittam samadhiyatiti imina nekkhammasukhena sukhitassa upacaravasenapi appanavasenapi cittam samadhiyati. Pathamajjhanathatha [226] So vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam upasampajja viharatitiadi pana upacarasamadhina samahite citte uparivisesadassanattham appanasamadhina samahite citte tassa samadhino pabhedadassanattham vuttanti veditabbam. Imameva kayanti imam karajakayam. Abhisandetiti temeti sneheti, sabbattha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page196.

Pavattapitisukham karoti. parisandetiti samantato sandeti. 1- Paripuretiti vayuna bhastam viya pureti. Parippharatiti samantato pharati. 2- Sabbavato kayassati assa bhikkhuno sabbakotthasavato kayassa kinci upadinnakasantatipavattitthane chavimamsalohitanugatam anumattampi thanam pathamajjhanasukhena apphutam nama na hoti. [227] Dakkhoti cheko patibalo nhaniyacunanani katum ceva payojetunca sandetunca. 3- Kamsathaleti yena kenaci lohena katabhajane. Mattikabhajanam pana thiram na hoti, sandentassa 4- bhijjati. Tasma tam na dasseti. Paripphosakam paripphosakanti sincitva sincitva. Sandeyyati vamahatthena kamsathalam gahetva dakkhinahatthena pamanayuttam udakam sincitva sincitva parimaddanto pindam kareyya. Snehanugatati udakasinehena anugata. Snehaparetati udakasinehena pariggahita. 5- Santarabahirati saddhim antopadesena ceva bahipadesena ca sabbatthakameva ca udakasnehena phutati attho. Na ca paggharatiti 6- na ca bindum bindum udakam paggharati, sakka hoti. Hatthenapi. Dvihipi tihipi angulihi gahetum ovattitayapi katunti attho. Dutiyajjhanakatha [229] Dutiyajjhanasukhupamayam ubbhitodakoti ubbhinnaudako, na hettha ubbhijjitva uggacchanakaudako, antoyeva pana uppajjanakaudakoti attho. Ayamukhanti agamanamaggo. Devoti megho. Kalena kalanti kale kale, anvaddhamasam va anudasaham vati attho. Dharanti vutthim. Anuppaveccheyyati na anuppaveseyya, 7- na vasseyyati attho. Sita varidhara ubbhijjitvati sita varidhara tam rahadam purayamanam ubbhijjitva. Hettha uggacchanakaudakanhi uggantva uggantva bhijjantam udakam khobheti, catuhi disahi pavisanakaudakam puranapannatinakatthadandakadihi udakam khobheti, vutthiudakam dharanipatapubbulakehi udakam khobheti, sannisinnameva pana hutva iddhinimmitamiva uppajjamanam udakam imam @Footnote: 1 ka. sanneti 2 cha.Ma., i. phusati. 3 ka. sannetunca. @4 ka. sannentassa, sanneyYu. 5 cha.Ma., i. parigata. 6 cha.Ma. paggharaniti @7 cha.Ma., i. na ca paveseyYu.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page197.

Padesam pharati, imam padesam na pharatiti natthi, tena aphutokaso nama na hotiti. Tattha rahado viya karajakayo, udakam viya dutiyajjhanasukham. Sesam purimanayeneva veditabbam. Tatiyajjhanakatha [231] Tatiyajjhanasukhupamayam uppalani ettha santiti uppalini. Sesapadadvayepeseva nayo. Ettha ca setarattaniluppalesu 1- yamkinci uppalam uppalameva, unakasatapattam pundarikam, satapattam padumam. Pattaniyamam va vinapi setam padumam, rattam pundarikanti ayamettha vinicchayo. Udakanuggataniti udakato na uggatani. Antonimuggaposiniti 2- udakatalassa anto nimugganiyeva hutva posinti 3- vaddhantiti 4- attho. Sesam purimanayeneva veditabbam. Catutthajjhanakatha [232-233] Catutthajjhanasukhupamayam parisuddhena cetasa pariyodatenati ettha nirupakkilesatthena parisuddham, pabhassaratthena pariyodatanti veditabbam. Odatena vatthenati idam utupharanattham vuttam. Kilitthavatthena hi utupharanam na hoti, tamkhanam dhotaparisuddhena utupharanam balavam hoti. Imissa hi upamaya vattham viya karajakayo, utupharanam viya catutjjhanasukham. Tasma, yatha sunhatassa purisassa parisuddham vattham sasisam parupitva, nisinnassa sarirato utu sabbameva vattham pharati, na koci vatthassa aphutokaso hoti, evam catutthajjhanasukhena bhikkhuno karajakayassa na koci okaso aphuto hotiti evamettha attho datthabbo. Imesam pana catunnam jhananam anupadavannana ca bhavananayo ca visuddhimagge vuttoti idha na vittharito. Ettavata cesa rupajjhanalabhi yeva na arupajjhanalabhiti veditabbo. Na hi atthasu samapattisu cuddasahakarehi vasibhavam 5- vina upari abhinnadhigamo hoti. paliyam pana rupajjhananiyeva agatani, arupajjhanani aharitva kathetabbani. @Footnote: 1 cha.Ma.....nilesu 2 cha.Ma. antonimuggasiniti 3 cha.Ma. posini @4 cha.Ma. vaddhiniti 5 cha.Ma. cinnavasibhavam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page198.

Vipassanananakatha (1) [234] So evam samahite citte .pe. Anenjappatteti so cudadasahakarehi atthasu samapattisu cinnavasibhavo bhikkhuti dasseti. Sesamettha visuddhimagge vuttanayeneva veditabbam. Nanadassanaya cittam abhiniharatiti ettha nanadassanti maggananampi vuccati phalananampi, sabbannutananampi, paccavekkhanananampi, vipassanananampi. "kinnukho avuso nanadassanavisuddhattham bhagavati brahcariyam vussati"ti 1- hi ettha maggananam nanadassanti vuttam. "ayamanno uttarimanussadhammo alamariyananadassanaviseso adhigato phasuviharo"ti 2- ettha phalananam. "bhagavatopi kho nanadassanam `udapadi sattahakalakato alaro kalamo"ti 3- ettha sabbannutananam. "nananca pana me dassanam udapadi akuppa me vimutti, ayamantima jati"ti 4- ettha paccavekkhanananam. Idha pana "nanadassanaya cittan"ti idam vipassanananam "nanadassanan"ti vuttam 5- abhiniharatiti vipassanananassa nibbattanatthaya tanninnam tapponam tappabbharam karoti. Rupiti adinam attho vuttoyeva. Odanakummasupacayoti odanena ceva kummasena ca upacito vaddhito. Aniccucchadanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammoti hutva abhavatthena aniccadhammo, duggandhavighatatthaya tanuvilepanena ucchadanadhammo, angapaccangabadhavinodanatthaya khuddakasambahanena parimaddanadhammo, daharakale va urusu sayapetva gabbhavasena dussanthitanam vinamitanam 6- tesam tesam anganam santhanasampadanattham anjanapilanadivasena 7- parimaddanadhammo. Evam pariharitopi bhedanaviddhamsanadhammo bhijjati ceva vikirati ca, evamsabhavoti attho. Tattha rupi catummahabhutikotiadisu chahi padehi samudayo kathito, aniccapadena saddhim pacchimehi dvihi atthangamo. Ettha nissitam ettha patibaddhanti ettha catummahabhutike kaye nissitanca patibaddhanca. @Footnote: 1 Ma.mu. 12/257/217 rathavinitasutta 2 Ma.mu. 12/328/291 culagosinagasutta @3 vi. mahavagga 4/10/10 4 vinaYu. mahavagga 4/16/15 5 cha.Ma. vuttanti @6 cha.Ma. ayam patho na dissati. 7 cha.Ma. anchana....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page199.

[235] Subhoti sundaro. Jatimati parisuddhakarasamutthito. Suparikammakatoti sutthu kataparikammo apanitapasanasakkharo. Acchoti tanucchavi. Vippasannoti sutthu pasanno. Sabbakarasampannoti dhovanadihi sabbehi akarehi sampanno. Nilantiadihi vannasampattim dasseti. Tadisam hi avutam pakatam hoti. Evamevakhoti ettha evam upamasamsandanam 1- veditabbam. Mani viya hi karajakayo, avutasuttam viya vipassanananam, cakkhuma puriso viya vipassanalabhi bhikkhu, hatthe karitva paccavekkhato "ayam kho mani"ti manino avibhutakalo viya vipassanananam abhiniharitva nisinnassa bhikkhuno catummahabhutikakayassa avibhutakalo, "tatridam suttam avutan"ti suttassavibhutakalo viya vipassanananam niharitva nisinnassa bhikkhuno tadarammananam phassapancamakanam va sabbacittacetasikanam va vipassanananasseva va avibhutakalo. Idanca vipassanananam magganananantaram. Evam santepi, yasma abhinnavare araddhe etassa antaravaro natthi, tasma idheva dassitam. Yasma ca aniccadivasena akatasammasanassa dibbaya sotadhatuya bheravasaddam sunato, pubbenivasanussatiya bherave khandhe anussarato, dibbena cakkhuna bheravarupam passato bhayasantaso uppajjati, na aniccadivasena katasammasanassa. Tasma abhinnam pattassa bhayavinodanahetusampadanatthampi idam idheva dassitam. Apica yasma vipassanasukham nametam maggaphalasukhasampadakam patiyekkam sanditthikam samannaphalam. Tasmapi aditova idam idha dassitanti veditabbam. Manomayiddhinanakatha (2) [236-237] Manomayanti manena nibbattitam. Sabbangapaccanganti sabbehi angehi ca paccangehi ca samannagatam. Ahinindriyanti santhanavasena avikalindriyam. Iddhimata nimmitarupam hi sace iddhima odato, tampi odatam. Sace aviddhakanno, tampi aviddhakannanti evam sabbakarehi tena sadisameva @Footnote: 1 Ma. upamasampadanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page200.

Hoti. Munjamha isikantiadi upamattayampi hi sadisabhavadassanatthameva vuttam. Munjasadisaeva hi tassa anto isika hoti. Kosisadisoyeva asi, vattaya kosiya vattam asimeva pakkhipanti, patthataya patthatam. Karandati idampi ahikancukassa namam, na vilivakarandakassa ahikancuko hi ahina sadisova hoti. Tattha kincapi "puriso ahim karanda uddhareyya"ti hatthena uddharamano viya dassito, athakho cittenevassa uddharanam veditabbam. Ayam hi ahi nama sajatiyam thito, katthantaram va rukkhantaram va nissaya, tacato sariranikkaddhanapayogasankhatena thamena, sariram khadamanam 1- viya puranatacam jigucchantoti imehi catuhi karanehi sayameva kancukam pajahati, na sakka tato annena uddharitum, tasma cittena uddharanam sandhaya idam vuttanti veditabbam. Iti munajadisadisam imassa bhikkhuno sariram, isikadisadisam nimmitarupanti idamettha opammasamsandanam. Nimmanavidhanam panettha parato ca idadhividhadipancaabhinnakatha sabbakarena visuddhimagge vittharitati tattha vuttanayeneva veditabba. Upamamattameva hi idha adhikam. Iddhividhananakatha (3-7) [239] Tattha chekakumbhakaradayo viya iddhividhananalabhi bhikkhu datthabbo, suparikammakatamattikadayo viya iddhividhananam datthabbam, icchaticchitabhajanavikatiadikaranam viya tassa bhikkhuno vikubbanam datthabbam. [241] Dibbasotadhatuupamayam yasma kantaraddhanamaggo sasanko hoti sappatibhayo. Tattha ussankitaparisankitena ayam bherisaddo, ayam mudingasaddoti na sakka vavatthapetum, tasma kantaraggahanam akatva khemamaggam dassento "addhanamaggapatipanno"ti aha. Appatibhayam hi khemamaggam sise satakam katva sanikam patipanno vuttappakare sadde sukham vavatthapeti. Tassa vasena tesam tesam saddanam avibhutakalo viya yogino durasantikabhedanam dibbanam ceva manusakananca saddanam avibhutakalo datthabbo. @Footnote: 1 cha.Ma. khadayamano

--------------------------------------------------------------------------------------------- page201.

[243] Cetopariyananupamayam:- daharoti taruno. Yuvagi yobbanena samannagato. Mandanajatikoti yuvapi samano na alasiyo na kilitthavatthasariro. Athakho mandanapakatiko, divasassa dve tayo vare nhayitva suddhavatthaparidahanaalankarakaranasilota attho. Sakanikanti kalatilakavanamukhadulipilakadinam 1- annatarena sadosam. Tattha yatha tassa mukhanimittam paccavekkhato mukhe doso pakato hoti, evam cetopariyananaya cittam abhiniharitva nisinnassa bhikkhuno paresam solasavidham cittam pakatam hotiti veditabbam. [245] Pubbenivasananupamayam:- tamdivasam katakiriya pakata hotiti tamdivasam gatagamattayameva gahitam. Tattha gamattayagatapuriso viya pubbenivasananalabhi datthabbo, tayo gama viya tayo bhava datthabba, tassa purisassa tisu gamesu tamdivasam katakiriyaya avibhavo viya pubbenivasaya cittam abhiniharitva nisinnassa bhikkhuno tisu bhavesu katakiriyaya pakatabhavo datthabbo. [247] Dibbacakkhupamayam:- vithim sancaranteti aparaparamsancarante. "vitham carante"tipi 2- patho, ayamevattho. Tattha nagaramajjhe singhatakamhi pasado viya imassa bhikkhuno karajakayo datthabbo, pasade thito cakkhuma puriso viya ayameva dibbacakkhum patva thito bhikkhu, geham pavisanta viya patisandhivasena matukucchiyam pavisanta, geha nikkhamanta viya matu kucchito nikkhamanta, rathikaya vithim sancaranta viya aparaparam sancaranakasatta, purato abbhokasatthane majjhe singhatake nisinna viya tisu bhavesu tattha tattha nibbattasatta, pasadatale thitapurisassa tesam manussanam avibhutakalo viya dibbacakkhunanaya cittam abhiniharitva nisinnassa bhikkhuno tisu bhavesu nibbattasattanam avibhutakalo datthabbo. Idam ca desanasukhatthameva vuttam, aruppe pana dibbacakkhussa gocaro natthiti. Asavakkhayananakatha (8) [248] So evam samahite citteti idha vipassanapadakam catutthajjhanacittam veditabbam. Asavanam khayananayati asavanam khayanananibbattanatthaya. @Footnote: 1 cha.Ma., i. kalatilakavangamukhadusipilakadinam. @2 Si. vithisancarantetipi, Ma. rathikam sancarantetipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page202.

Ettha ca asavanam khayo nama maggopi phalampi nibbanampi bhangopi vuccati. "khaye nanam anuppade nanan"ti 1- ettha hi maggo "asavanam khayo"ti vutto. "asavanam khaya samano hoti"ti 2- ettha phalam. "paravajjanupassissa niccam ujjhanasannino asava tassa vaddhanti ara so asavakkhaya"ti 3- ettha nibbanam. "asavanam khayo vayo bhedo aniccata antaradhanan"ti 4- ettha bhango. Idha pana nibbanam adhippetam, arahattamaggopi vattatiyeva. Cittam abhiniharatiti vipassanacittam tanninnam tapponam tappabbharam karoti. So idam dukkhantiadisu "ettakam dukkham, na ito bhiyyo"ti sabbampi dukkhasaccam sarasalakkhanapativedhena yathabhutam pajanatiti attho. Tassa ca dukkhas nibbattikam 5- tanham "ayam dukkhasamudayo"ti, tadubhayampi yam thanam patva nirujjhati, tantesam appavattim nibbanam "ayam dukkhanirodho"ti, tassa ca sampapakam ariyamaggam "ayam dukkhanirodhagaminipatipada"ti sarasalakkhanapativedhena yathabhutam pajanatiti attho. Evam sarupato saccani dassetva puna kilesavasena pariyayato dassento "ime asava"tiadimaha. Tassa evam janato evam passatoti tassa bhikkhuno evam janantassa evam passantassa, saha vipassanaya kotippattam maggam kathesi. Kamasavati kamasavato. "vimuccati"ti imina maggakkhanam dasseti. Vimuttasminti imina phalakkhanam. Vimuttamiti nanam hotiti imina paccavekkhanananam. Khina jatitiadihi tassa bhumim. Tena hi nanena khinasavo paccavekkhanto "khina jati"tiadini pajanati. Katama panassa jati khina, kathanca nam pajanatiti? na tavassa Atita jati khina, pubbeva khinatta. Na anagata, anagate vayamabhavato. Na paccuppanna, vijjamanatta. Ya pana maggassa abhavitatta uppajjeyya ekacatupancavokarabhavesu ekacatupancakkhandhappabheda jati, sa maggassa bhavitatta @Footnote: 1 di. pati. 11/304/193 sangitisutta 2 Ma.mu. 12/438/386 culaassapurasutta @3 khu. dhamma 25/253/60 ujjhanasannittheravatthu 4 abhi.vi. 35/354/228 @5 Ma. nibbattanikam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page203.

Ayatim anuppadadhammatam apajjanena khina, tam so maggabhavanaya pahinakilese paccavekkhitva "kilesabhave vijjamanampi kammam ayatim appatisandhikamva hoti"ti jananto pajanati. Vusitanti vuttham parivuttham. 1- Brahmacariyanti maggabrahmacariyam. Puthujjanakalyanakena hisaddhim satta sekha 2- brahmacariyavasam vasanti nama, khinasavo vutthavaso. Tasma so attano brahmacariyavasam paccavekkhanto "vusitam brahmacariyan"ti pajanati. Katam karaniyanti catusu saccesu catuhi maggehi parinnapahanasacchikiriyabhavanavasena solasavidham kiccam nitthapitam. Tena tena maggena pahatabbakilesa pahina, dukkhamulam samucchinnanti attho. Puthujjanakalyanakadayo hi tam kiccam karonti, khinasavo katakaraniyo. Tasma so attano karaniyam paccavekkhanto "katam me karaniyan"ti pajanati. Naparam itthattayati idani puna itthabhavaya evam solasakiccabhavaya kilesakkhayabhavaya va kattabbam maggabhavanakiccam me natthiti pajanati. Athava itthattayati itthabhavato 3- imasma evampakara idani vattamanakkhandhasantana aparam khandhasantanam mayham natthi. Ime pana pancakkhandha parinnata titthanti chinnamulaka rukkha viya, te carimakacittanirodhena anupadano viya jatavedo nibbayissanti, apannattikabhavam ca gamissantiti pajanati. [249] Pabbatasankhepeti pabbatamatthake. Anaviloti nikkaddamo. Sippiyo ca sambuka ca sippisambukam. Sakkhara cakathala 4- ca sakkharakathalam. Macchanam gumba ghatati macchagumbam. Titthantampi carantampiti ettha sakkharakathalam titthatiyeva, itarani carantipi titthantipi. Yatha pana antarantara thitasupi nisinnasupi vijjamanasupi "eta gavo caranti"ti carantiyo upadaya itarapi carantiti vuccanti, evam titthantameva sakkharakathalamupadaya itarampi dvayam titthantanti vuttam. Itaranca dvayam carantam upadaya sakkharakathalampi carantanti vuttam. Tattha cakkhumato purisassa tire thatva passato sippisambukadinam vibhutakalo viya @Footnote: 1 cha.Ma. vuttham parivuttham 2 cha.Ma. sekkha 3 Si. itthambhavato @4 cha.Ma. kathalani, Si. kathalani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page204.

Asavanam khayaya cittam abhiniharitva nisinnassa bhikkhuno catunnam saccanam vibhutakalo datthabboti. Ettavata 1- vipassanananam, manomayananam, iddhividhananam, dibbasotananam, cetopariyananam, pubbenivasananam, dibbacakkhuvasena nipphannam anagatamsanana- yathakammupagananadvayam, dibbacakkhunanam, asavakkhayanananti dasa nanani nidditthani honti. Tesam arammanavibhago janitabbo:- tattha vipassanananam parittamahaggataatitanagatapaccuppannaajjhattabahiddhavasena sattavidharammanam. Manomayananam nimmitarupayatanamattameva arammanam karotiti parittapaccuppannabahiddharammanam. Asavakkhayananam appamanabahiddhaavattabbarammanam. 2- Avasesanam arammanabhedo visuddhimagge vutto. Uttaritaram va panitataram vati yena kenaci pariyayena ito setthataram samannaphalam nama natthiti bhagava arahattanikutena desanam nitthapesi. Ajatasattuupasakattapativedanakatha [250] Raja tattha tattha sadhukaram pavattento adimajjhapariyosanam sakkaccam sutva "ciram vatamhi ime panhe puthusamanabrahmane pucchanto, thuse kottento viya kinci saram nalattham, aho vata bhagavato gunasampada, yo me dipasahassam jalento viya mahantam alokam katva ime panhe vissajjesi. Suciram vatamhi dasabalassa gunanukavam ajananto vancito"ti cintetva buddha- gunanussarasambhutaya pancavidhaya pitiya phutthasariro attano pasadam avikaronto upasakattam pativedesi. Tam dassetum "evam vutte raja"tiadi araddham. Tattha abhikkantam bhanteti ayam abhikkantasaddo khayasundarabhirupaabbhanumodanesu dissati. "abhikkanta bhante ratti, nikkhanto pathamo yamo, ciranisinno bhikkhusamgho"ti 3- adisu hi khaye dissati. "ayam me puggalo khamati, imesam catunnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro ca"tiadisu 4- sundare. @Footnote: 1 cha.Ma. ettavata 2 cha.Ma....navattabbarammanam @3 vinaYu. cula. 7/383/204, an. atthaka, 23/20/207 (sya), khu. udana. 25/45/164 @4 an. catukka 21/100/113

--------------------------------------------------------------------------------------------- page205.

"ko me vandti padani iddhiya yasasa jalam abhikkantena vannena sabba obhasayam disa"ti 1- adisu abhirupe. "abhikkantam bho gotama"tiadisu 2- abbhanumodane. Idhapi abbhanumodaneyeva. Yasma ca abbhanumodane, tasma sadhu sadhu bhanteti vuttam hotiti veditabbo. Bhaye kodhe pasamsayam turite kotuhalacchare hase soke pasade ca kare amenditam budhoti imina ca lakkhanena idha pasadavasena pasamsavasena cayam dvikkhattum vuttoti veditabbo. Athava akikkantanti abhikkantam atiittham atimanapam, atisundaranti vuttam hoti. Ettha ekena abhikkantasaddena desanam thometi, ekena attano pasadam. Ayam hettha adhippayo:- abhikkantam bhante yadidam bhagavato dhammadesana, abhikkantam yadidam bhagavato dhammadesanam agamma mama pasadoti. Bhagavatoyeva va vacanam dve dve atthe sandhaya thometi. Bhagavato vacanam abhikkantam dosanasanato, abhikkantam gunadhigamanato. Tatha saddhajananato pannajananato, satthato sabyanjanato, uttanapadato gambhiratthato, kannasukhato hadayangamato, anattukakamsanato aparavambhanato, karunasitalato pannavadatato, apatharamaniyato vimaddakkhamato, suyyamanasukhato, vimamsiyamanahitatoti evamadihi yojetabbam. Tato parampi catuhi upamahi desanamyeva thometi. Tattha nikkujjitanti adhomukhathapitam, hetthamukhajatam va. Ukkujjeyyati upari mukham kareyya. Paticchannanti tinapannadicchaditam. Vivareyyati ugghateyya. Mulhassa vati disamulhassa. Maggam acikkheyyati hatthe gahetva "esa maggo"ti vadeyya. Andhakareti kalapakkhacatuddasiaddharattaghanavanasandameghapatalehi caturangatame, ayam tava anuttanapadattho. Ayam pana adhippayayojana:- yatha koci nikkujjitam ukkujjeyya, evam saddhammavimukham assaddhamme patitam mam assaddhamma vutthapentena, yatha paticchannam vivareyya, evam kassapassa bhagavato sasanantaradhana pabhuti micchaditthiggahanapaticchannam @Footnote: 1 khu. vimana. 26/857/87 mandukadevaputtavimana @2 vinaYu. mahavi. 1/15/7 veranjakanda, an. atthaka. 23/101/181 mahavagga: varanjasutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page206.

Sasanam vivarantena, yatha mulahassa maggam acikkheyya, evam kummaggamicchamagga- patipannassa 1- me saggamokkhamaggam avikarontena, yatha andhakare telapajjotam dhareyya, evam mohandhakaranimuggassa me buddhadiratanarupani apassato tappaticchadakamohandhakaraviddhamsakadesanapajjotadharakena mayham bhagavata etehi pariyayehi pakasitatta anekapariyayena dhammo pakasito. Evam desanam thometva imaya desanaya ratanattaye pasannacitto pasannakaram karonto "esahan"tiadimaha. Tattha esahanti eso aham. Bhagavantam saranam gacchamiti bhagava me saranam parayanam aghassa ghata, hitassa ca vidhatati imina adhippayena bhagavantam gacchami bhajami sevami payirupasami, evam va janami bujjhamiti. Yesam hi dhatunam gati attho, buddhipi tesam attho. Tasma "gacchami"ti imassa janami bujjhamiti ayamevattho 2- vutto. Dhammanca bhikkhusamghancati ettha pana adhigatamagge sacchikatanirodhe yathanusittham patipajjamane ca catusu apayesu apatamane dharetiti dhammo, so atthato ariyamaggo ceva nibbanam ca. Vuttanhetam "yavata bhikkhave dhamma sankhata, ariyo atthangiko maggo tesam aggamakkhayati"ti 3- vittharo. Na kevalanca ariyamaggo ceva nibbananca. Apica kho ariyaphalehi saddhim pariyattidhammopi. Vuttam hetam chattamanavakavimane:- "ragaviragamanejamasokam dhammamasankhatamappatikulam madhuramimam pagunam suvibhattam dhammamimam saranatthamupehi"ti. 4- Ettha hi ragaviragoti maggo kathito. Anejamasokanti phalam. Dhammamasankhatanti nibbanam. Appatikulam madhuramimam pagunam suvibhattanti pitakattayena vibhattasabbadhammakkhandhati. 5- Ditthisilasanghatena samhatoti samgho. So atthato atthaariyapuggalasamuho. Vuttam hetam tasmimyeva vimane:- @Footnote: 1 ka. kummaggam patipannassa 2 cha.Ma. ayampi attho @3 an. catukka. 21/34/39, khu. iti. 25/90/308 4 khu. vimana 26/887/91 @5 cha.Ma. vibhatta dhammakkhandhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page207.

"yattha ca dinnam mahapphalamahu catusu sucisu purisayugesu attha ca puggaladhammadasa te samghamimam saranatthamupehi"ti. 1- Bhikkhunam samgho bhikkhusamgho. Ettavata raja tini saranagamanani pativedesi. Saranagamanakatha idani tesu saranagamanesu kosallattham saranam, saranagamanam, yo ca saranam gacchati, saranagamanappabhedo, saranagamanaphalam, sankileso, bhedoti ayam vidhi veditabbo. Seyyathidam? saranatthato 2- tava himsatiti saranam. Saranagatanam teneva saranagamanena bhayam santasam dukkham duggatiparikilesam hanati himsati 3- vinasetiti attho, ratanattayassevetam adhivacanam. Athava:- hite pavattanena ahita ca nivattanena sattanam bhayam himsati buddho, bhavakantara uttaranena assasadanena ca dhammo, appakanampi karanam vipulaphalapatilabhakaranena samgho. Tasma iminapi pariyayena ratanattayam saranam. Tappasadataggarutahi vihatakileso tapparayanatakarappavatto cittuppado saranagamanam. Tamsamangisatto saranam gacchati. Vuttappakarena cittuppadena etani me tini ratanani saranam, etani parayananti evam upetiti attho. Evam tava saranam, saranagamanam, yo ca saranam gacchati, idam tayam veditabbam. Saranagamanappabhede pana duvidham saranagamanam:- lokuttaram lokiyanca. Tattha lokuttaram ditthasaccanam maggakkhane saranagamanupakilesasamucchedena arammanato nibbanarammanam hutva kiccato sakalepi ratanattaye ijjhati. Lokiyam puthujjananam saranagamanupakilesavikkhambhanena arammanato buddhadigunarammanam hutva ijjhati. Tam atthato buddhadisu vatthusu saddhapatilabho, saddhamulika ca sammaditthi dasasu punnakiriyavatthusu ditthujukammanti 4- vuccati. @Footnote: 1 khu, vimana. 26/888/92 2 ka. padatthato @3 cha.Ma., i. himsatiti padam na dissati 4 cha.Ma. ditthajukammanti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page208.

Tayidam catudha vattati 1-:- attasanniyyatanena tapparayanataya, sissabhavupagamanena panipatenati. 2- Tattha attasanniyyatanam nama "ajjadim katva aham attanam buddhassa niyyademi, dhammassa, samghassa"ti evam buddhadinam attapariccajanam. Tapparayanata nama "ajjadim katva `aham buddhaparayano, dhammaparayano, samghaparayano'ti mam dharetha"ti evam tapparayanabhavo. Sissabhavupagamanannama "ajjadim katva `aham buddhassa antevasiko, dhammassa, samghassa'ti mam dharetha"ti evam sissabhavupagamo. Panipato 3- nama "ajjadim katva `aham abhivadanapaccupatthanam anjalikammasamicikammam buddhadinamyeva tinnamvatthunam karomi'ti mam dharetha"ti evam buddhadisu paramanihaccakaro. Imesam hi catunnam akaranam annatarampi karontena gahitamyeva hoti saranam. Apica bhagavato attanam pariccajami, dhammassa, samghassa attanam pariccajami. Jivitam pariccajami, pariccattoyeva me atta, pariccattamyeva me jivitam, jivitapariyantikam buddham saranam gacchami, buddho me saranam lenam tananti evampi attasanniyyatanam veditabbam. "sattharanca vataham passeyyam bhagavantameva passeyyam. Sugatanca vatahampasseyyam bhagavantameva passeyyam, sammasambuddhanca vataham passeyyam bhagavantameva passeyyan"ti 4- evampi mahakassapassa saranagamanam 5- viya sissabhavupagamanam veditabbam. "so aham vicarissami gama gamam pura puram namassamano sambuddham dhammassa ca sudhammatan"ti 6- evampi alavakadinam saranagamanam viya tapparayanata veditabba. "athakho brahmayu brahmano utthayasana ekamsam uttarasangam karitva bhagavato padesu sirasa nipatitva bhagavato padani mukhena ca paricumbati, panihi caparisambahati, namanca saveti `brahmayu aham bho gotama brahmano, brahmayu aham bho gotama brahmano"ti 7- evampi panipato datthabbo. @Footnote: 1 ka. pavattati 2 cha.Ma. panipatenati 3 cha.Ma. panipato @4 sam. nidana. 16/154/110 5 Si.,Ma. saranagamane @6 khu.su. 25/194/371, sam. saga, 15/246/259 7 Ma.Ma. 13/394/377

--------------------------------------------------------------------------------------------- page209.

So panesa natibhayacirayadakkhineyyavasena catubbidho hoti. Tattha dakkhineyyapanipatena saranagamanam hoti, na itarehi. Setthavaseneva hi saranam ganhati, setthavasena ca bhijjati. Tasma yo sakiyo va koliyo va "buddho amhakam natako"ti vandati, aggahitameva hoti saranam. Yo va "samano gotamo rajapujito mahanubhavo avandiyamano anatthampi kareyya"ti bhayena vandati, aggahitameva hoti saranam. Yo va 1- bodhisattakale bhagavatosantike kinci uggahitam saramano, buddhakale va "catudha vibhaje bhoge pandito gharamavasam ekena bhogam bhunjeyya dvihi kammam payojaye catutthanca nidhapeyya, apadasu bhavissati"ti 2- evarupam anusasanim uggahetva "acariyo me"ti vandati, aggahitameva hoti saranam. Yo pana "ayam loke aggadakkhineyyo"ti vandati, teneva gahitam hoti saranam. Evam gahitasaranassa ca upasakassa va upasikaya va annatitthiyesu pabbajitampi natim "natako me ayan"ti vandato saranagamanam nabhijjati, pageva apabbajitam. Tatha rajanam bhayavasena vandato. So hi ratthapujitatta avandiyamano anatthampi kareyyati. Tatha yam kinci sippam sikkhapakam titthiyampi "acariyo me ayan"ti vandatopi na bhijjati, evam saranagamanappabhedo veditabbo. Ettha ca lokuttarassa saranagamanassa cattari samannaphalani vipakaphalam, sabbadukkhakkhayo anisamsaphalam. Vuttanhetam "yo ca buddhanca dhammanca samghanca saranam gato cattari ariyasaccani sammappannaya passati. Dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atikkamam ariyancatthangikam maggam dukkhu pasamagaminam. Etam kho saranam khemam etam saranamuttamam etam saranamagamma sabbadukkha pamuccati"ti 3- @Footnote: 1 Si., Ma. yopi 2 di. pati. 11/265/163 3 khu. dhamMa. 25/190/192

--------------------------------------------------------------------------------------------- page210.

Apica niccadito 1- anupagamanadivasenapetassa anisamsaphalam veditabbam. Vuttam hetam "atthanametam anavakaso, yam ditthisampanno puggalo kanci sankharam niccato upagaccheyya .pe. Kanci sankharam sukhato .pe. Kanci dhammam attato upagaccheyya .pe. Mataram jivita voropeyya .pe. Pitaram. Arahantam. Padutthacitto tathagatassa lohitam uppadeyya .pe. Samgham bhindeyya .pe. Annam sattharam uddiseyya, netam thanam vijjati"ti. 2- Lokiyassa pana saranagamanassa bhavasampadapi bhogasampadapi phalameva. Vuttam hetam:- "yekeci buddham saranam gatase na te gamissanti apayabhumim pahaya manusam deham devakayam paripuressanti"ti. 3- Aparampi vuttam "athakho sakko devanamindo asitiya devatasahassehi saddhim yenayasma mahamoggallano tenupasankami .pe. Ekamantam thitam kho sakkam devanamindam ayasma mahamoggalano etadavoca "sadhu kho devanaminda buddhasaranagamanam hoti. Buddhasaranagamanahetu kho devanaminda evamidhekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti'ti te anne deve dasahi thanehi adhigganhanti:- dibbena ayuna, dibbena vannena, dibbena sukhena, dibbena yasena, dibbena adhipateyayena, dibbehi rupehi, saddehi gandhehi rasehi photthabbehi"ti. 4- Esa nayo dhamme ca samghe ca. Apica velamasuttadivasenapi 5- saranagamanassa phalaviseso vedibbo. Evam saranagamanaphalam veditabbam. Tattha ca lokiyasaranagamanam tisu vatthusu annanasamsayamicchananadihi samkilissati, na hamajutikam hoti na mahavippharam. Lokuttarassa natthi samkileso. Lokiyassa ca saranagamanassa duvidho bhedo savajjo ca anavajjo ca. Tattha savajjo annasattharadisu attasanniyyatanadihi hoti, so ca anitthaphalo. @Footnote: 1 cha.Ma. aniccato 2 Ma. upari. 14/127/114, abhi. vibhanga. 35/809/409 @3 sam. saga. 15/37/30 4 sam. sala. 18/530/337(sya) 5 an. navaka. 23/224/406

--------------------------------------------------------------------------------------------- page211.

Anavajjo kalakiriyaya hoti, so avipakatta aphalo. Lokuttarassa pana nevatthi bhedo, bhavantarepi hi ariyasavako annam sattharam na uddisatiti. Evam saranagamanassa samkileso ca bhedo ca veditabbo upasakam mam bhante bhagava dharetuti mam bhagava "upasako ayan"ti evam dharetu, janatuti attho. Upasakavidhikatha upasakavidhikosallattham panettha ko upasako, kasma upasakoti vuccati, kimassa silam, ko ajivo, ka vipatti, ka sampattiti idam pakinnakam veditabbam. Tattha ko upasakoti yo koci saranagato gahattho. Vuttam hetam "yato kho mahanama buddham saranam gato hoti, dhammam samgham saranam gato hoti. Ettavata kho mahanama upasako hoti"ti 1- kasma upasakoti ratanattayam 2- upasanato. So hi buddham upasatiti upasako. Tatha dhammam samgham. Kimassa silanti panca veramaniyo. Yathaha "yato kho mahanama upasako panatipata pativirato hoti, adinnadana, kamesumicchacara, musavada, suramerayamajjapamadatthana pativirato hoti. Ettavata kho mahanama upasako silava hoti"ti. 3- Ko ajivoti panca micchavanijja pahaya dhammena samena jivikakappanam. Vuttam hetam "pancima bhikkhave vanijja upasakena akaraniya. Katama panca? satthavanijja sattavanijja mamsavanijja majjavanijja. Imakho bhikkhave panca vanijja upasakena akaraniya"ti. 4- Ka vipattiti ya tasseva silassa ca ajivassa ca vipatti, ayamassa vipatti. Apica yaya esa candalo ceva hoti malanca patikittho 5- ca, sapissa vipattiti veditabba. Te ca atthato assaddhiyadayo panca dhamma honti. Yathaha @Footnote: 1 an. atthaka. 23/115/223 (saya.), sam. maha. 19/1033/343 mahanamasutta @2 cha.Ma. ratanattayassa 3 an. atthaka. 23/115/223 (saya.) sam. maha. 19/1033/343 @4 an. pancaka. 22/177/232 (saya.) 5 cha.Ma. patikittho Ma. patikuttho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page212.

"pancahi bhikkhave dhammehi samannagato upasako upasakacandalo ca hoti upasakamalanca upasakapatikittho ca. Katamehi pancahi? assaddho hoti, dussilo hoti, kotuhalamangaliko hoti, mangalam pacceti, no kammam, ito ca bahiddha dakkhineyyam pariyesati, tattha ca pubbakaram karoti"ti. 1- Ka sampattiti sampatti. Ya cassa silasampada ceva ajivasampada ca, sa sampatti ye cassa ratanabhavadikara saddhadayo panca dhamma. Yathaha "pancahi bhikkhave dhammehi samannagato upasako upasakaratananca hoti upasakapadumanca upasakapundarikanca. Katamehi pancahi? saddho hoti, silava hoti, na kotuhalamangaliko hoti, kammam pacceti, no mangalam, na ito bahiddha dakkhineyyam gavesati, idha ca pubbakaram karoti"ti. 2- Ajjataggeti etthayam aggasaddo adikotikotthasasetthesu dissati. "ajjatagge samma dovarika avarami dvaram niganthanam niganthinan"ti 3- adisu adimhi dissati. "teneva angulaggena tam angulaggam paramaseyya. 4- Ucchaggam velaggan"ti adisu kotiyam. "ambilaggam va madhuraggam va tittakaggam va. 5- Anujanami bhikkhave viharaggena va parivenaggena va bhajetun"ti 6- adisu kotthase. "yavata bhikkhave satta apada va .pe. Tathagato tesam aggamakkhayati"ti 7- adisu setthe. Idha panayam adimhi datthabbo. Tasma ajjaggeti ajjatam adim katvati evamettha attho veditabbo. Ajjatanti ajjabhavam. Ajjadaggeti va patho, dakaro padasandhikaro. Ajja aggam katvati attho. 8- Panupetanti panehi upetam yava me jivitam pavattati, tava upetam anannasatthukam tihi saranagamanehi saranagatam upasakam kappiyakarakam mam bhagava dharetu @Footnote: 1 an. pancaka. 22/175/230 2 A. pancaka. 22/175/230 @3 Ma.Ma. 13/70/47 upalivadasutta 4 abhi. katha. 37/1073/343 @5 sam. maha. 19/374/131 sudasutta 6 vi. cula. 7/318/89 @7 an. catukka. 21/34/39, sam. maha. 19/139/39, khu. iti. 25/90/308 @ aggappasadasutta 8 Ma. ajja agganti attho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page213.

Janatu. Aham hi sacepi me tikhinena asina sisam chindeyya, neva buddham "na buddho"ti va, dhammam "na dhammo"ti va, samgham "na samgho"ti va vadeyyanti. Evam attasanniyyatanena saranam gantva attana katam aparadham pakasento "accayo mam bhante"ti adimaha. Tattha accayoti aparadho. Mam accagamati mam atikkamma abhibhavitva pavatto. Dhammikam dhammarajananti ettha dhammam caratiti dhammiko. Dhammeneva raja jato, na pitughatanadina adhammenati dhammaraja. Jivita voro pesinti jivita viyojesim. Patigganhatuti khamatu. Ayatim samvarayati anagate samvaratthaya. Puna evarupassa aparadhassa dosassa khalitassa akaranatthaya. [251] Tagghati ekamse nipato. Yathadhammam patikarositi yatha dhammo thito, tatheva karosi, khamapesiti vuttam hoti. Tante mayam patigganhamati tam tava aparadham mayam khamama. Vuddhi hesa maharaja ariyassa vinayeti esa maharaja ariyassa vinaye buddhassa bhagavato sasane vuddhi nama. Katama? yayam accayam accayato disva yathadhammam patikaritva ayatim samvarapajjana, desanam pana puggaladhitthanam karonto "yo accayam accayato disva yathadhammam patikaroti, ayatim samvaram apajjati"ti aha. [252] Evam vutteti evam bhagavata vutte. Handa cadani mayam bhanteti ettha handati vavassaggatthe 1- nipato. So hi gamanavacasayam 2- katva evamaha. Bahukiccati balavakicca. Bahukaraniyati tasseva vevacanam. Yassadani tvanti yassa idani tvam maharaja gamanassa kalam mannasi janasi, tassa kalam tvameva janasiti vuttam hoti. Padakkhinam katva pakkamiti tikkhattum padakkhinam katva dasanakhasamodhanasamujjalam anjalim sirasi patitthapetva yava dassanavisaya 3- bhagavato abhimukhova patikkamitva dassanavijahanatthanabhumiyam pancapatitthitena vanditva pakkami. @Footnote: 1 ka. vacasayatthe 2 Si. gamanavavassayam 3 cha.Ma. dassanavisayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page214.

[253] Khatayam bhikkhave rajati khato ayam bhikkhave raja. Upahatayanti upahato ayam. Idam vuttam hoti:- ayam bhikkhave raja khato upahato bhinnapatittho jato, tathanena attanava atta khato, yatha attanova patittha na jatoti. Virajanti ragarajadivirahitam. Ragamaladinamyeva vigatatta vitamalam. Dhammacakkhunti dhammesu va cakkhum, annesu thanesu tinnam magganam etam adhivacanam. Idha pana sotapattimaggasseva. Idam vuttam hoti:- sace imina pita ghatito nabhavissa, idani idhevasane nisinno sotapattimaggam patto abhavissa, papamittasamsaggena panassa antarayo jato. Evam santepi, yasma ayam tathagatam upasankamitva ratanattayam saranam gato tasma mama ca sasanassa mahantataya yatha nama koci kassaci vadham katva pupphamutthimattena dandena mucceyya, evameva lohakumbhiyam nibbattitva timsavassasahassani adho papatanto hetthimatalam patva timsavassasahassani uddham gacchanto punapi uparimatalam papunitva muccissatiti idampi kira bhagavata vuttameva, paliyam pana na arulaham. Idam pana suttam sutva ranna koci anisamso laddhoti? mahanisamso Laddho. Ayam hi pitu maritakalato patthaya neva rattim na divaniddam labhati, sattharam pana upasankamitva imaya madhuraya ojavantiya dhammadesanaya sutakalato patthaya niddam upeti. 1- Tinnam ratananam mahasakkaram akasi. Pothujjanikaya saddhaya samannagato nama imina ranna sadiso nahosi. Anagate pana jivitaviseso 2- nama paccekabuddho hutva parinibbayissatiti. Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Iti sumangalavilasiniya dighanikayatthakathaya samannaphalasuttavannana nitthita. ----------------- @Footnote: 1 cha.Ma. labhi, Ma. labhati 2 cha.Ma. vijitavi, i. viditaviseso


             The Pali Atthakatha in Roman Book 4 page 121-214. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=3185&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=3185&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=91              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=9&A=1072              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=1199              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=1199              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com