ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 4 : PALI ROMAN Di.A. (sumangala.1)

             11. Kevattasutta
           kevattagahapatiputtavatthuvannana
   [481] Evamme sutam .pe. Nalandayanti kevattasuttam. Tatraya-
manupubbapadavannana:- pavarikambavaneti pavarikassa ambavane. Kevattoti idam
tassa gahapatiputtassa namam, so kira cattalisakotimattadhano 1- gahapatimahasalo
ativiya saddho pasanno ahosi. So saddhadhikattayeva "sace eko bhikkhu
addhamasantarena va masantarena va samvaccharena va akase uppatitva vividhani
patihariyani dasseyya, sabbo jano ativiya pasideyya. Yannunaham bhagavantam
yacitva patihariyakaranatthaya ekam bhikkhum anujanapeyyan"ti cintetva bhagavantam
upasankamitva evamaha.
   Tattha iddhati samiddha. Phitati nanabhandaussannataya vuddhippatta.
Akinnamanussati amsakutena amsakutam paharitva viya vicarantehi manussehi akinna.
Samadisatuti anapetu thanantare thapetu. Uttarimanussadhammati uttarimanussanam
dhammato, dasakusalasankhatato va manussadhammato uttari. Bhiyyoso mattayati
pakatiyapi pajjalitapadipo telasneham labhitva viya atirekappamanena abhippasidissati.
Na kho ahanti bhagava rajagahasetthivatthusmim sikkhapadam pannapesi, tasma "na kho
ahan"ti adimaha.
   [482] Na dhamsemiti na gunavinasanena dhamsemi, silabhedam papetva
anupubbena uccatthanato otarento nicatthane na thapemi, athakho aham
buddhasasanassa vuddhim paccasimsanto kathemiti dasseti. Tatiyampi khoti yavatatiyam
buddhanam katham patibahitva kathetum visahanto nama natthi. Ayam pana bhagavata saddhim
vissasiko vissasam vaddhetva vallabho hutva atthakamosmiti tikkhattum kathesi.
@Footnote: 1 cha.Ma. cattalisakotidhano
             Iddhipatihariyavannana
   [483-484] Atha bhagava ayam upasako mayi patibahantepi punppunam
yacatiyeva. "handassa patihariyakarane adinavam dassemi"ti cintetva "tini
kho"tiadimaha. Tattha amaham bhikkhunti amum aham bhikkhum. Gandhariti gandharena
nama isina kata, gandhararatthe va uppannavijja. Tattha kira bahu isayo
vasimsu, tesu ekena kata vijjati adhippayo. Attiyamiti atto pilito viya
homi. Harayamiti lajjami. Jigucchamiti gutham disva viya jiguccham uppademi.
            Adesanapatihariyavannana
   [485] Parasattananti annesam sattanam. Dutiyam tasseva vevacanam.
Adisatiti katheti. Cetasikanti somanassadomanassam adhippetam. Evampi te manoti
evam tava mano somanassito va domanassito va kamavitakkadisampayutto va.
Dutiyam tasseva vevacanam. Itipi te cittanti iti tava cittam, imancimanca attham
cintayamanam pavattatiti attho. Manika nama vijjati "cintamani"ti evam
laddhanama loke eka vijja atthi, taya paresam cittam janatiti dipeti.
            Anusasanipatihariyavannana
   [486] Evam vitakkethati evam nekkhammavitakkadayo pavattenta
vitakketha. Ma evam vitakkayitthati evam kamavitakkadayo pavattenta ma
vitakkayittha. Evam manasikarothati evam aniccasannameva, dukkhasannadisu va
annataram manasikarotha. Ma evanti "niccan"ti adina nayena ma manasikarittha.
Idanti idam pancakamagunikaragam pajahatha. Idam upasampajjati idam catumaggaphalappabhedam
lokuttaradhammameva upasampajja papunitva nipphadetva viharatha. Iti bhagava iddhividham
iddhipatihariyanti dasseti, parassa cittam natva kathanam adesanapatihariyanti,
savakananca buddhananca satatam dhammadesana anusasanipatihariyanti.
   Tattha iddhipatihariyena anusasanipatihariyam mahamoggallanassacinnam,
adesanapatihariyena anussanipatihariyam dhammasenapatissa. Devadatte samgham
bhinditva pancabhikkhusatani gahetva gayasise buddhalilaya tesam dhammam desente hi
bhagavata pesitesu dvisu aggasavakesu dhammasenapati tesam cittavaram 1- natva dhammam
desesi, therassa dhammadesanam sutva pancasata bhikkhu sotapattiphale patitthahimsu. Atha
nesam mahamoggallano vikubbanam dassetva dassetva dhammam desesi, tam sutva
sabbe arahattaphale patitthahimsu. Atha dvepi mahanaga pancabhikkhusatani gahetva
vehasam abbhuggantva veluvanamevagamimsu. Anusasanipatihariyam pana buddhanam satatam
dhammadesana, tesu iddhipatihariyaadesanapatihariyani sauparambhani sadosani,
addhanam na titthanti, addhanam atitthanato na niyyanti. Anusasanipatihariyamyeva
anuparambham niddosam, addhanam titthati, addhanam titthanato niyyati. Tasma bhagava
iddhipatihariyanca adesanapatihariyanca garahati, anusasanipatihariyameva pasamsati.
           Bhutanirodhapariyesakabhikkhuvatthuvannana
   [487] Bhutapubbanti idam kasma bhagavata araddham? iddhipatihariya-
adesanapatihariyanam aniyyanikabhavadassanattham, anusasanipatihariyasseva ca
niyyanikabhavadassanattham. Apica sabbabuddhanam mahabhutapariyesako nameko bhikkhu
hotiyeva. Yo mahabhute pariyesanto yava brahmaloka vicaritva vissajjotaram 2-
alabhitva agamma buddhameva pucchitva nikkankho hoti. Kasma buddhanam
mahantabhavappakasanattham, idanca karanam paticchannam, atha nam vivatam katva dassentopi
bhagava "bhutapubban"ti adimaha.
   Tattha kattha mukhoti kismim thane kim agamma kim pattassa te
anavasesa appavattivasena nirujjhanti. Mahabhutakatha panesa sabbakarena
visuddhimagge vutta, tasma sa tatova gahetabba.
@Footnote: 1 cha.Ma. cittacaram      2 cha.Ma. vissajjetaram
   [488] Devayaniyo maggoti patiyekko devalokagamanamaggo nama
natthi, iddhividhananasseva panetam adhivacanam. Tena hesa yava brahmalokapi kayena
vasam vattento devalokam yati. Tasma tam "devayaniyo maggo"ti vuttam. Yena
catummaharajikati samipe thitampi bhagavantam apucchitva dhammataya codito devata
mahanubhavati mannamano upasankami. Mayampi kho bhikkhu na janamati buddhavisaye
panham pucchita devata na jananti, tenevamahamsu. Atha kho so bhikkhu "mama imam
panham na kathetum na labbha, sigham kathetha"ti ta devata ajjhottharati, punappunam
pucchati, ta "ajjhottharati no ayam bhikkhu, handa nam hatthato mocessama"ti 1-
cintetva "atthi kho bhikkhu cattaro maharajano"ti adimahamsu. Tattha
abhikkantatarati atikkamma kantataRa. 2- Panitarati vannayasaissariyadihi uttamataRa.
Etena nayena sabbavaresu attho veditabbo.
   [491-493] Ayam pana viseso:- sakko kira devaraja cintesi
"ayam panho buddhavisayo, na sakka annena vissajjitum, ayanca bhikkhu aggim
pahaya khajjopanakam dhamento viya, bherim pahaya udaram vadento viya ca loke
aggapuggalam sammasambuddham pahaya devata pucchanto vicarati, pesemi nam satthu
santikan"ti. Tato punadeva so cintesi "sudurampi gantva satthu santikeva
nikkankho bhavissati, atthiceva 3- puggalo 3- namesa thokam tava ahindanto kilamatu
paccha janissati"ti. Tato nam "ahampi kho"ti adimaha. Brahmayaniyopi
devayaniyasadisova. Devayaniyamaggoti va brahmayaniyamaggoti va dhammasetuti
va ekacittakkhanikaappanati va sannitthanikacetanati va mahaggatacittanti va
abhinananti va sabbametam idadhividhananasseva namam.
   [494] Pubbanimittanti agamanapubbabhage nimittam suriyassa udayato
arunuggam viya. Tasma idaneva brahma agamissati, evam mayam janamati dipayimsu.
Paturahositi pakato ahosi. Atha kho so brahma tena bhikkhuna puttho
attano avisayabhavam natva sacaham "na janami"ti vakkhami, ime mamam paribhavissanti,
@Footnote: 1 Si. mocemati, Ma. muncissamati   2 Ma. atikkantatara
@3 Si. atthivedhapuggalo
Atha jananto viya yamkinci kathessami, ayam me bhikkhu veyyakaranena anaraddhacitto
vadam aropessati. "ahamasmi bhikkhu brahma"ti adini pana me bhanantassa na
koci vacanam sadhahissati, yannunaham vikkhepam katva imam bhikkhum satthu santikamyeva
peseyyanti cintetva "ahamasmi bhikkhu brahma"ti adimaha.
   [495-496] Ekamantam apanetvati kasma evamakasi? kuhakatta.
Bahiddha pariyetthinti telatthiko valikam nippiliyamano viya yava brahmaloka
bahiddha pariyesanam apajjasi.
   [497] Sakunanti kakam va kulalam va. Na kho eso bhikkhu
panho evam pucchitabboti idam bhagava yasma padeseneva 1- panho pucchitabbo,
ayanca kho bhikkhu anupadinnakepi gahetva nippadesato pucchati, tasma patisedheti.
Acinnam kiretam buddhanam, pucchamulhassa janassa pucchaya dosam dassetva
puccham sikkhapetva pacchavissajjanam. Kasma? pucchitum ajanitva paripucchanto
dubbinnapayo hoti.
   [498] Panham sikkhapento pana kattha "apo ca"ti adimaha.
Tattha na gadhatiti na patitthati, ime cattaro mahabhuta kim agamma appatittha
bhavantiti attho. Upadinnamyeva sandhaya pucchati. 2- Dighanca rassancati
santhanavasena upadarupam vuttam. Anum thulanti khuddakam va mahantam va, iminapi
upadarupe vannamattameva kathitam. Subhasubhanti subhanca asubhanca upadarupameva
kathitam. Kim pana upadarupam subham asubhanti atthi? natthi. Itthanittharammanam panevam
kathitam. Namanca rupancati namanca dighadibhedam rupanca. Uparujjhatiti nirujjhati,
kim agamma asesametam nappavattatiti.
   [499] Evam pucchitabbam siyati puccham dassetva idani vissajjanam
dassento tatra veyyakaranam bhavatiti vatva "vinnanan"ti adimaha. Tattha
vinnatabbanti vinnanam, nibbanassetam namam, tadetam nidassanabhavato
anidassanam. Uppadanto va vayanto va thitassa annathattaanto va etassa
@Footnote: 1 cha.Ma. padesenesa     2 Si. puccha
Natthiti anantam. Pabhanti papam. Etam kira titthassa namam, tanhi papanti etthati
papam, pakarassa pana bhakaro kato. Sabbato pabhamassati sabbatopabham. Nibbanassa
kira yatha mahasamuddassa yato yato otaritukama honti, tamtadeva tittham, atittham
nama natthi. Evameva atthattimsaya kammatthanesu yena yena mukhena nibbanam
otaritukama honti, tam tadeva tittham, nibbanassa atittham nama kammatthanam
natthi. Tena vuttam "sabbatopabhan"ti. Ettha apo cati ettha nibbane idam
nibbanam agamma sabbametam "apo"ti adina nayena vuttam upadinnakadhammajatam
nirujjhati, appavattam hotiti.
   Idanissa nirujjhanupayam dassento "vinnanassa nirodhena etthetam
uparujjhati"ti 1- aha. Tattha "vinnananti carimakavinnanampi abhisankharavinnanampi.
Carimakavinnanassapi hi nirodhena etthetam uparujjhati. Vijjhatadipasikha viya
apannattikabhavam yati. Abhisankharavinnanassapi anuppadanirodhena anuppadavasena
uparujjhati. Yathaha "sotapattimaggananena abhisankharavinnanassa nirodhena thapetva
satta bhave anamatagge samsare ye uppajjeyyum namanca rupanca etthete
nirujjhanti"ti sabbam culaniddese 1- vuttanayeneva veditabbam. Sesam sabbattha
uttanamevati.
         Iti sumangalavilasiniya dighanikayatthakathaya
           kevattasuttavannana nitthita.
              Ekadasamam.
            -------------------
@Footnote: 1-1 khu. cula. 30/85/21 ajitamanavapucchaniddesa (saya)             The Pali Atthakatha in Roman Book 4 page 322-327. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=8429&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=8429&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=9&i=338              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=9&A=7317              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=9&A=5428              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=9&A=5428              Contents of The Tipitaka Volume 9 http://84000.org/tipitaka/read/?index_9

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]