ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 41 : PALI ROMAN Ja.A.7 visati-cattalisa

           Visatinipatavannana
            -------
            matangajatakam
   kuto nu agacchasi dummavasiti idam sattha jetavane viharanto
udenam vamsarajanam arabbha kathesi.
   Tasminhi kale ayasma pindolabharadvajo jetavanato
akasenagantva yebhuyyena kosambiyam udenassa ranno uyyanam
divaviharaya gacchati. Thero kira purimabhave rajjam karento
dighamaddhanam tasmim uyyane mahaparivarasampattim anubhavi. So tena
pubbacinnena yebhuyyena tattheva divaviharam nisiditva phalasamapattisukhena
vitinamesi. Tasmim ekadivasam tattha gantva supupphitasalamule
nisinne udeno sattaham mahapanam pivitva uyyanakilam kilissamiti
mahantena parivarena uyyanam gantva mangalasilapatte annataraya
itthiya anke nipanno suramadamattataya niddam okkami. Gayanta
nisinnitthiyo turiyani chaddetva uyyanam pavisitva pupphaphaladini
vicinantiyo theram disva gantva vanditva nisidimsu. Thero tasam
dhammakatham kathento nisidi. Itarapi itthi angam caletva rajanam
Pabodhetva kuhim ta vasaliyo gatati vutte ekam samanam
parivaretva nisinnati aha. So kuddho hutva gantva theram
akkositva paribhasitva handa etam samanam tambakipillikehi
khadapessamiti kodhavasena therassa sarire tambakipillikaputam bhindapesi.
Thero akase thatva tassa ovadam datva jetavanagandhakutidvareyeva
otaritva tathagatena kuto agacchasiti puttho tamattham arocesi.
Sattha nakho bharadvaja udeno idaneva pabbajite vihetheti
pubbepi vihethayevati vatva tena yacito atitam ahari.
   Atite baranasiyam brahmadatte rajjam karente mahasatto
bahinagare candalayoniyam nibbatti. Matangotissa namam karimsu.
Aparabhage vinnutam patto matangapanditoti pakato ahosi.
Tada baranasisetthino dhita ditthamangalika nama.
Ekamasaaddhamasavarena mahaparivara uyyanam kilitum gacchati. Athekadivasam
mahasatto kenaci kammena nagaram pavisanto antaradvare ditthamangalikam
disva ekamantam apagantva alliyitva atthasi. Ditthamangalika
saniya antarena olokenti tam disva ko esoti pucchitva
candalo ayyeti vutte aditthapubbayuttakam vata passamiti
gandhodakena akkhini dhovitva tato nivatti. Taya saddhim
nikkhantamahajano are duttha candala ajja tam nissaya amhakam amulakam
surabhattam na laddhanti kodhabhibhuto matangapanditam hatthehi ca padehi
ca pothetva visannim katva pakkami. So muhuttam vitinametva
Patiladdhasanni hutva cintesi ditthamangalikaya parijano mam niddosam
akaranena pothesi ditthamangalikam labhitvava utthahissami no
alabhitvati adhitthaya gantva tassa pitunivesanadvare nipajji.
So kena karanena nipannositi vutte annam karanam natthi
ditthamangalikaya me atthoti aha. Ekadivaso atito tatha
dutiyo tatiyo catuttho pancamo chattho. Bodhisattanam adhitthanam
nama samijjhati tasma sattame divase ditthamangalikam niharitva
tassa adamsu. Atha nam sa utthehi sami tumhakam geham
gacchamati aha. Bhadde tava parijanenamhi supothito dubbalo
mam ukkhipitva pitthim aropetva adaya gacchahiti. Sa tatha
katva nagaravasinam passantananneva nagara nikkhamitva candalagamam
gata.
   Atha nam mahasatto jatisambhedavitikkamam akatvava katipaham
gehe vasapetva cintesi ahameva tam labhaggayasaggappattam karonto
pabbajitvava katum sakkhissami na itarathati. Atha nam amantetva
bhadde mayi arannato kinci anaharante amhakam jivika nappavattati
yava mamagamana ma ukkanthi aham arannam gamissamiti vatva
gehavasinopi imam ma pamajjathati ovaditva arannam gantva
samanapabbajjam pabbajitva appamatto sattame divase atthasamapattiyo
pancabhinnayo ca uppadetva idani ditthamangalikaya avassayo
bhavitum sakkhissamiti iddhiya agantva candalagamadvare otaritva
Ditthamangalikaya gehadvaram agamasi. Sa tassagamanam sutva gehato
nikkhamitva sami kasma mam anatham katva pabbajitositi
paridevi. Atha nam bhadde ma cintayi tava poranakayasato
idani mahantataram yasam karissami apica kho pana na mayham
matangapandito samiko mahabrahma me samikoti ettakampi
parisamajjhe vattum sakkhissasiti. Ama sami sakkhissamiti. Tenahi
idani te samiko kuhinti puttha brahmalokam gatoti vatva
kada agamissatiti vutte ito sattame divase punnamayam candam
bhinditva agamissatiti vadeyyasiti aha. Iti nam vatva mahasatto
himavantameva gato. Ditthamangalikapi baranasiyam mahajanamajjhe
tesu tesu thanesu tatha kathesi. Mahajano amhakam mahabrahma
samano ditthamangalikam kim na lacchati evametam bhavissatiti saddahati.
   Bodhisattopi punnamidivase candassa gaganamajjhe thitakale
brahmattabhavam mapetva sakalakasikarattham dvadasayojanikam
baranasinagaranca ekobhasam katva candamandalam bhinditva otaritva
baranasiya uparupari tikkhattum paribbhamitva mahajanena gandhamaladihi
pujiyamano candalagamakabhimukho ahosi. Brahmabhatta sannipatitva
candalagamakam gantva ditthamangalikaya geham suddhavatthehi chadetva
bhumiyam catujatiyagandhehi upalimpitva pupphani vikiritva dhupam katva
celavitanam pasaretva mahasayanam pannapetva gandhatelappadipam jaletva
dvare rajatapattavannavalukam okiritva pupphani vikiritva dhaje
Bandhimsu. Evam alankate gehe mahasatto otaritva anto
pavisitva thokam sayanapitthe nisidi. Tada ditthamangalika utuni
hoti. Athassa angutthakena nabhim paramasi. Kucchiyam gabbho
patitthasi. Atha nam mahasatto amantetva bhadde gabbho
te patitthito tvam puttam vijayissasi tvampi puttopi te
labhaggayasaggappatta bhavissatha tava padadhovanaudakam sakalajambudiparajunam
abhisekodakam bhavissati nahanodakam pana te amatosadham
bhavissati ye sise asincissanti te sabbarogehi muccissanti
kalakannihi parivajjissanti tava padapitthiyam sisam thapetva vandanta
sahassam dassanti sotapathe thatva vandanta satam dassanti
cakkhupathe thatva vandanta ekam kahapanam dassanti appamatta
hohiti tam ovaditva geha nikkhamitva mahajanassa passantasseva
uppatitva candamandalam pavisi.
   Brahmabhatta sannipatitva thitakava rattim vitinametva patova
ditthamangalikam suvannasivikam aropetva sisena ukkhipitva nagaram
pavisimsu. Mahabrahmabhariyati nam upasankamitva mahajano gandhamaladihi
pujesi. Padapitthe sisam thapetva vanditum labhanta sahassatthavikam
denti sotapathe thatva vanditum labhanta satam denti cakkhupathe
thatva vanditum labhanta ekam kahapanam denti. Evam dvadasayojanikam
baranasiyam tam gahetva vicaranta attharasakotidhanam labhimsu. Atha
nam nagaram pariharitva anetva nagaramajjhe mahamandapam katva sanim
Parikkhipitva mahasayanam pannapetva mahantena sirisobhaggena tattha
vasapesum. Mandapasantikeyeva sattadvarakotthakam sattabhumikapasadam
katum arabhimsu. Mahantam navakammam ahosi. Ditthamangalika
mandapeyeva puttam vijayi. Athassa namagahanadivase brahmana
sannipatitva mandape jatatta mandabyakumarotissa namam karimsu.
Pasadopi dasahi masehi nitthito. Tato patthaya sa mahantena
yasena tasmim vasati. Mandabyakumaropi mahantena parivarena
vaddhati. Tassa sattatthavassikakaleyeva jambudipatale uttamacariya
sannipatimsu. Te tam tayo vede ugganhapesum. So solasavassakalato
patthaya brahmananam bhattam patthapesi. Nivaddham solasabrahmanasahassani
bhunjanti. Catutthe dvarakotthake brahmananam
diyyati. Athekasmim mahasamayadivase gehe bahupayasam patiyadapesi.
Solasabrahmanasahassani catutthe dvarakotthake nisiditva
suvannasarakena navasappina pakkamadhukhandasakkharahi ca abhisankhatapayasam
paribhunjanti. Kumaropi sabbalankarapatimandito suvannapaduka
aruyha hatthena kancanadandam gahetva idha sappim detha idha
madhum dethati vicarento carati.
   Tasmim khane matangapandito himavante assamapade nisinno
ka nukho ditthamangalikaya puttassa pavuttiti olokento tassa
atitthe pakkhantabhavam disva ajjeva gantva manavam dametva
yattha dinnam mahapphalam hoti tattha danam dapetva agamissamiti
Cintetva akasena anotattadaham gantva mukhadhovanadini katva
manosilatale thito dupatam nivasetva kayabandhanam bandhitva pamsukulam
sanghatim parupetva mattikapattam adaya akasenagantva catutthe
dvarakotthake danaggeyeva otaritva ekamantam atthasi.
Mandabyo itocitoca olokento durato tam disva evarupo
sankarayakkhasadisova ayam pabbajito imam thanam agato kuto nukho agacchatiti
tena saddhim sallapanto pathamam gathamaha
        kuto nu agacchasi dummavasi
        ogallako pamsupisacakova
        sankaracolam patimunca kanthe
        ko re tuvam hosi adakkhineyyoti.
   Tattha dummavasiti ananjitamanditasamghatitasamghatikapilotikavasano.
Ogallakoti lamako olambanavilambananantakasuttakadharo. Pamsupisacakovati
sankaratthane thito pisaco viya. Sankaracolanti sankaratthane
laddhapilotikam. Patimuncati patimuncitva. Adakkhineyyoti tvam
adakkhineyyo imesam paramadakkhineyyanam nisinnatthanam kuto agato.
   Tam sutva mahasatto muducitteneva tena saddhim sallapanto
dutiyam gathamaha
        annam tavayidam pakatam yasassinam
        tam khajjare bhunjare piyyare ca
        Janasi mam tvam paradattupajivi
        uttitthapindam labhatam sapakoti.
   Tattha pakatanti patiyattam. Yasassinanti parivarasampannam.
Tam khajjareti tam khajjantiyeva bhunjanti ca pivanti ca kimkarana
mayham kujjhasi. Uttitthapindanti upatitthitva labhitabbapindam
utthaya thitehi va diyyamanam hettha thatva labhitabbapindam.
Labhatam sapakoti sapako candalopi labhatu jatisampanna hi
yattha katthaci labhanti sapakacandalassa pana ko deti dullabhapindo
aham tasma me jivitapavattanattham bhojanam dapehi kumarati.
   Tato mandabyo gathamaha
        annam mamayidam pakatam brahmananam
        attatthaya saddahato mamayidam
        apehi eto kimidhatthitosi
        na madisa tuyham dadanti jammati.
   Tattha attatthayati attano vuddhiatthaya. Apehi etoti
imamha thana apagaccha. Na madisati madisa jatisampannanam
udiccabrahmananam danam denti na tuyham candalassa gaccha
jammati.
   Tato mahasatto gathamaha
        thale ca ninne ca vapanti bijam
        anupakhette phalamasimsamana
        Etaya saddhaya dadahi danam
        appeva aradhaye dakkhineyyeti.
   Tassattho kumara sassaphalam asimsamana tisupi khettesu bijam
vapanti tattha ativutthikale thale sassam sampajjati ninne putikamva
hoti anupakhette pana nadinca talakanca nissaya katam oghena
vuyhati mandavutthikale thale khette vipajjati ninne thokam
sampajjati anupakhette sampajjateva sammavutthikale thale khette
thokam sampajjati itaresu sampajjateva tasma yatha phalamasimsamana
tisupi khettesu vapanti tatha tvampi etaya phalasaddhaya
agatagatanam sabbesamyeva danam dehi appeva nama evam dadanto
dakkhineyye aradheyyasi labheyyasiti.
   Tato mandabyo gathamaha
        khettani mayham viditani loke
        yesaham bijani patitthapemi
        ye brahmana jatimantupapanna
        tanidha khettani supesalaniti.
   Tattha yesahanti yesu aham. Jatimantupapannati jatiya ca
mantehi ca upapanna.
   Tato mahasatto dve gatha abhasi
        jatimado ca atimanita ca
        lobho ca doso ca mado ca moho
        Ete aguna yesu vasanti sabbe
        tanidha khettani apesalani.
        Jatimado ca atimanita ca
        lobho ca doso ca mado ca moho
        ete aguna yesu na santi sabbe
        tanidha khettani supesalaniti.
   Tattha jatimadoti ahamasmi jatisampannoti evam uppannamado.
Atimanitati anno maya saddhim jatiadihi sadiso natthiti
atikkamma pavattamano. Lobhadayo lubbhanadussanamajjanamuyhanamattava.
Apesalaniti evarupa hi puggala asivisabharita viya vammika
appiyasila honti evarupanam dinnam na mahapphalam hoti tasma
ma etesam apesalanam khettabhavam mannittha na hi jatimanta
saggadayaka ye pana jatimanadirahita ariya tani khettani
supesalani tesu dinnam mahapphalam te saggadayaka hontiti.
   Iti so mahasatte punappunam kathente kujjhitva ayam atibahum
vilapati kuhim gata ime dovarika nayimam candalam niharantiti
gathamaha
        kvattha gata upajotiyo ca
        upavajjho athava bhandakucchi
        imassa dandanca vadhanca hatva
        gale gahetva galayatha jammanti.
   Tattha kvattha gatati imesu tisu dvaresu thapita upajotiyo
ca upavajjho ca bhandakucchi cati tayo dovarika kvattha gatati
attho.
   Tepi tassa vacanam sutva vegenagantva vanditva kim karoma
devati ahamsu. Ayam vo jammo candalo ditthoti. Na passama
devati. Kutoci agatabhavam na janama devati. Koci esa
mayakaro va vijjadharacoro va bhavissatiti. Idani kim
titthathati. Kim karoma devati. Imassa mukhameva pothetva bhindanta
dandavelupesikahi pitthicammam uppadetva vadhanca datva gale
gahetva etam jammam galayatha ito niharathati. Mahasatto
tesu attano santikam anagatesveva uppatitva akase thitova
gathamaha
    girim nakhena khanasi    ayodantebhi khadasi
    jatavedam padahasi    yo isim paribhasasiti.
   Tattha jatavedam padahasiti aggim gilitum vayamasi.
   Imanca pana gatham vatva mahasattopi passantasseva manavassa
ca brahmanananca passantanam akase pakkhandi.
   Tamattham pakasento sattha aha
    idam vatvana matango  isi saccaparakkamo
    antalikkhasmim pakkami  brahmananam udikkhatanti.
   Tattha saccaparakkamoti sabhavaparakkamo.
   So pacinadisabhimukho gantva ekaya vithiya otaritva
padavalanjam pannayatuti adhitthaya pacinadvarasamipe pindaya caranto
missakabhattam sankaddhitva ekissaya salaya nisiditva missakabhattam
paribhunji. Nagaradevata ayam amhakam ayyam vihethetva kathetiti
asahamana agamimsu. Athassa jetthakayakkho givam gahetva
parivattesi. Sesadevata sesabrahmananam givam gahetva parivattesum.
Bodhisatte muducittataya pana tassa puttoti tam na marenti kevalam
kilamentiyeva. Mandabyassa sisam parivattetva pitthipassabhimukham
jatam hatthapada ujuka thaddhava atthamsu. Atthini kalakatasseva
parivattimsu. So thaddhasariro nipajji. Sesabrahmana mukhena khelam
vamanta aparaparam parivattanti. Ayye puttassa te kim jatanti
ditthamangalikaya arocayimsu. Sa vegenagantva puttam disva
kimetanti vatva gathamaha
        avelitam pitthito uttamangam
        baham pasareti akammaneyyam
        setani akkhini yatha matassa
        ko me imam puttamakasi evanti.
   Tattha avelitanti parivattitam.
   Athassa tasmim thane thitajano arocetum gathamaha
        idhagama samano dummavasi
        ogallako pamsupisacakova
        Sankaracolam patimunca kanthe
        so te imam puttamakasi evanti.
   Sa tam sutvava cintesi annassetam balam natthi nissamsayam
matangapandito bhavissati sampannamettabhavano kho pana dhiro imam
ettakam janam kilametva gamissati kataram nukho disam gato bhavissatiti.
Tato pucchanti gathamaha
        kataram disam agama bhuripanno
        akkhatha me manava etamattham
        gantvana tam patikaremu accayam
        appeva nam puttam labhemu jivitanti.
   Tattha gantvanati tassa santikam gantva. Tam patikaremu
accayanti tam accayam patikarissama desessama khamapessama nanti.
Puttam labhemuti appeva nama puttassa jivitam labheyyama.
   Athassa tattha thita manava kathenta gathamahamsu
        vehasayam agama bhuripanno
        pathaddhuno pannaraseva cando
        apicapi so purimam disam aganchi
        saccappatinno isi sadhurupoti.
   Tattha pathaddhunoti akasapathasankhatassa addhuno majjhe thito
pannarase cando viya. Apicapi soti apica kho pana so puratthimam
disam gato.
   Sa tesam vacanam sutva mama samikam upadharessamiti
suvannakalasasuvannasarakani gahapetva dasiganaparivuta tena padavalanjassa
adhitthitatthanam patva tenanusarena gacchanti tasmim pithikaya
nisiditva bhunjamane tassa santikam gantva vanditva atthasi. So
tam disva thokam odanam patte thapesi. Ditthamangalika suvannakalasena
tassa udakam adasi. So tattheva hattham dhovitva mukham
vikkhalesi. Atha nam sa kena me puttassa so vippakaro
katoti pucchanti gathamaha
        avelitam pitthito uttamangam
        bahum pasareti akammaneyyam
        setani akkhini yatha matassa
        ko me imam puttamakasi evanti.
   Tato para tesam vacanapativacanagatha nama honti
        yakkha have santi mahanubhava
        anvagata isayo sadhurupa
        te dutthacittam kupitam viditva
        yakkha hi te puttamakamsu evam.
        Yakkha ca me puttamakamsu evam
        tvanneva me ma kuddho brahmacari
        tumheva pade saranam gatasmi
        anvagata puttasokena bhikkhu.
        Tadeva hi etarahi ca mayham
        manopadoso na mamatthi koci
        putto ca te vedamadena matto
        attham na janati adhicca vede.
        Addha have bhikkhu muhuttakena
        sammuyhateva purisassa sanna
        ekaparadham khama bhuripanna
        na pandita kodhabala bhavantiti.
   Tattha yakkhati nagarapariggahaka yakkha. Anvagatati
agantva isayo sadhurupa gunasampannati evam janamati attho.
Teti te isinam gunam natva puttam dutthacittam kupitacittam viditva.
Tvanneva meti sace yakkha kupita evamakamsu karontu devata
nama paniyaulunkamattena santappetum sakka tasma ahantesam na
bhayami kevalam tvanneva me puttassa ma kujjhi. Anvagatati
agatasmi. Bhikkhuti mahasattam alapati puttassa jivitadanam
yacati. Tadevati ditthamangalike tada tava puttassa mama
akkosanakaleva mayham manopadoso natthi etarahi ca tayi yaciyamanayapi
mama tasmim manopadoso natthiyeva. Vedamadenati tayo veda
uggahitati madena. Adhiccati te vede uggahetvapi atthanattham
na janati. Muhuttakenati yam kinci uggahetva muhutteneva.
   Evam taya khamapiyamano mahasatto tenahi tesam yakkhanam
Palayanatthaya amatosadham dassamiti vatva gathamaha
        idanca mayham uttitthapindam
        tava mandabyo bhunjatu appapanno
        yakkha ca te puttam na vihethayeyyum
        putto ca te hohiti so arogoti.
   Tattha uttitthapindanti ucchitthakapindam. Ucchitthapindantipi
patho.
   Sa mahasattassa vacanam sutva detha sami amatosadhanti
suvannasarakam upanapesi. Mahasatto ucchitthakanjikabhattam tattha
asincitva pathamanneva ito upaddham tava puttassa mukhe
osincapetva sesam catiyam udakena missetva sesabrahmananam
mukhe osincapehi sabbeva niroga bhavissantiti vatva
uppatitva himavantameva gato. Sapi tam sarakam sisenadaya amatosadham
me laddhanti vadanti nivesanam gantva pathamam puttassa mukhe kanjikam
osinci. Yakkho palayi. Itaro pamsum punchanto utthaya
amma kimetanti aha. Taya katam tvameva janissasi ehi tata
tava dakkhineyyanam tam vippakaram passahiti. So te disva
vippatisari ahosi. Atha nam mata tata mandabyakumara tvam
balo danassa mahapphalatthanam na janasi dakkhineyya nama
evarupa na honti matangapanditasadisava honti ito patthaya ma
etesam dussilanam danam adasi silavantanam dehiti vatva aha
        Mandabya balosi parittapanno
        yo punnakhettanam akovidosi
        mahakkasavesu dadasi danam
        kilitthakammesu asannatesu.
        Jata ca kesa ajina nivattha
        jarudapanamva mukham parulham
        pajam imam passatha dummarupinam
        jatajinam na tayate appapannam.
    Yesam rago ca doso ca  avijja ca virajita
    khinasava arahanto    tesu dinnam mahapphalanti.
   Tattha mahakkasavesuti mahakasavesu mahantehi ragakasavadihi
samannagatesu. Jata ca kesati tata mandabya tava dakkhineyyesu
ekaccanam kesa jata katva bandha. Ajina nivatthati sakhurani
ajinacammani nivattha. Jarudapanamvati tinagahanena jinnakupo
viya mukham dighamassutaya parulham. Pajam imanti imam evarupam
ananjitamanditalukhavesam pajam passa. Jatajinanti evarupam jatajinam
imam appapannam pajam tayitum na sakkoti silananatapokammaneva
imesam sattanam patitthani honti. Yesanti yasma yesam ete
ranjanadussanamuyhanasabhava ragadayo atthavatthuka ca avijja
virajita vigata vigatattayeva ca etesam kilesanam ye khinasava
Arahanto tesu dinnam mahapphalam.
   Tasma tvam tata ito patthaya evarupanam dussilanam adatva
loke atthasamapattilabhino pancabhinna dhammikasamanabrahmana
ca paccekabuddha ca santi tesam danam dehi ehi tata
tava kulupake amatosadham payetva aroge karissamati vatva
ucchitthakanjikam gahapetva udakacatiyam pakkhipitva solasannam
brahmanasahassanam mukhesu asincapesi. Ekeko pamsum punchantova
utthahi. Atha te brahmana imehi candalucchitthakam pitanti
abrahmane karimsu. Te lajjita baranasito nikkhamitva mejjharattham
gantva mejjharanno santike vasimsu. Mandabyo pana tattheva vasi.
   Tada vettavatinagaram nissaya vettavatinaditire jatimanto nameko
brahmano pabbajito jatim nissaya mahantam manam akasi.
Mahasatto etassa manam bhindissamiti tam thanam gantva tassa santike
uparisote vasam kappesi. So ekadivasam dantakattham khaditva idam
jatimantassa jatasu laggatuti adhitthaya tam nadiyam patesi. Tam tassa
udakam acamantassa jatasu laggi. So tam disvava nassa vasalati
vatva kuto ayam kalakanni agato upadharessami nanti
uddhamsotam gacchanto mahasattam disva kimjatikositi pucchi.
Candalohamasmiti. Taya nadiyam dantakattham patitanti. Ama
mayati. Nassa vasala candala kalakanni ma idha vasi hetthasote
vasahiti vatva hetthasote vasantenapi tena patite
Dantakatthe patisotam agantva jatasu laggante so nassa vasala sace
idha vasissasi sattame divase sattadha muddha phalissatiti aha.
Mahasatto sacaham etassa kujjhissami silam me arakkhitam
bhavissati upayenevassa manam bhindissamiti satta divase suriyuggamanam
nivaresi. Manussa ubbalha jatimantatapasam upasankamitva tumhe
bhante suriyassuggantum na dethati pucchimsu. So aha na me
tam kammam naditire paneko candalo vasati tassetam kammam
bhavissatiti. Manussa mahasattam upasankamitva tumhe bhante
suriyassuggantum na dethati pucchimsu. Amavusoti. Kimkaranati.
Tumhakam kulupakatapaso mam niraparadham abhisapi tasmim agantva
khamapanatthaya mama padesu patite suriyam visajjessamiti. Te gantva
tam kaddhanta anetva mahasattassa padamule nipajjapetva
khamapetva ahamsu suriyam visajjetha bhanteti. Na sakka visajjetum sacaham
suriyam visajjessami imassa sattadha muddha phalissatiti. Atha
bhante kim karomati. So mattikapindam aharathati aharapetva
imassa tapasassa sise thapetva tapasam otaretva udake thapethati
thapapetva suriyam visajjesi. Suriyasmim hi pahatamatte mattikapindo
sattadha bhijji. Tapaso udake nimujji. Mahasatto tam dametva
kuhim nukho tani solasabrahmanasahassani vasantiti upadharento
mejjharanno santiketi natva te damessamiti iddhiya gantva
nagarasamante otaritva pattam adaya nagare pindaya cari.
   Brahmana tam disva ayam idha ekadve divase vasantopi
amhe appatitthe karissatiti vegena ranno santikam gantva
maharaja mayakaro eko vijjadharo coro agato ganhapetha
nanti ranno arocesum. Raja sadhuti sampaticchi. Mahasatto
missakabhattam adaya annataram kuddam nissaya pithikaya nisinno
bhunjati. Atha nam annavihitakam aharam paribhunjamanameva ranna
pahitapurisa asina givam paharitva jivitakkhayam papesum. So kalam
katva brahmaloke nibbatti. Imasmim kira jatake bodhisatto
kondadamako ahosi. So teneva paraniyuttabhaveneva jivitakkhayam
papuni. Devata kujjhitva sakalamejjharatthe unham kukkulavassam
vassapetva ratthamaratthamakamsu. Tena vuttam
    upahaccamano mejjha  matangasmim yasassine
    saparisajjo ucchinno  mejjharannam tada ahuti.
   Sattha imam dhammadesanam aharitva na idaneva pubbepi
udeno pabbajite vihethetiyevati vatva jatakam samodhanesi tada
mandabyo udeno ahosi matangapandito pana ahameva sammasambuddhoti.
          Matangajatakam nitthitam.
             Pathamam
           ----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 41 page 1-20. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=1&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=1&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2033              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=7993              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=8389              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=8389              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com