ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 41 : PALI ROMAN Ja.A.7 visati-cattalisa

           Mahapalobhanajatakam
   brahmaloka cavitvanati idam sattha jetavane viharanto
visuddhasankilesam arabbha kathesi.
   Vatthu hettha vittharitameva. Idha pana sattha bhikakhu
 matugamo namesa visuddhasattepi sankilitthe karotiti vatva atitam
 ahari.
   Atite baranasiyam cullapalobhne vuttanayena atitavatthu
vittharetabbam. Tada pana mahasatto brahmaloka cavitva kasiranno
putto hutva nibbatti anitthigandhakumaro nama ahosi.
Itthinam hatthe na santhati. Purisavesena nam thannam payesi.
Jhanagare nisidi itthiyo na passati.
   Tamattham pakasento sattha catasso gatha abhasi
     brahmaloka cavitvana   devaputto mahiddhiko
     ranno putto udapadi   sabbakamasamiddhisu.
     Kama va kamasanna va brahmaloke na vijjati
     svassu tayeva sannaya  kamehi vijigucchatha.
     Tassa cantepure asi   jhanagaram sumapitam
     so tattha patisallino   eko rahasi jhayatha.
     Sa raja paridevesi   puttasokena attito
     ekaputto cayam mayham   na ca kamani bhunjatiti.
   Tattha sabbakamasamiddhisuti sabbakamanam samiddhisu sampattisu
thitassa ranno putto hutva ca eko devaputto nibbatti.
Svassuti so kumaro. Tayevati taya brahmaloke nibbattitaya
jhanasannaya eva. Sumapitanti pitara sutthu manapam
katva mapitam. Rahasi jhayathati matugamam apassanto vasi.
Paridevesiti vilapati.
   Pancama ranno paridevanagatha
     ko nu khottha upayo so ko va janati kincanam
     yo me puttam palobheyya  yathakamani patthayeti.
   Tattha ko nu khottha upayo soti ko nukho ettha etassa
kamanam bhunjanaupayo. Ko nukho idhupayo sotipi patho.
Atthakathayam pana ko nukho tam upavasitva upalapanakaranam janatiti
vuttam. Ko va janati kincananti ko va etassa palibuddhakaranam
janatiti attho.
   Tato param diyaddha abhisambuddhagatha
     ahu kumari tattheva    vannarupasamahita
     kusala naccagitassa    vadite ca padakkhina
     sa tattha upasankamma   rajanam etadabraviti.
   Tattha ahuti bhikkhave tattheva antepure culanatakanam antare
Eka tarunakumarika ahosi. Padakkhinati susikkhita. Aham kho
tam palobheyyam sace bhatta bhavissatiti upaddhagatha kumarikaya
vutta.
   Tattha sace bhattati sace esa mayham pati bhavissatiti.
     Tam tathavadinam raja   kumarim etadabravi
     tvanneva nam palobhehi   tava bhatta bhavissatiti.
   Tattha tava bhattati tavesa pati bhavissati tvanneva tassa
aggamahesi bhavissasi gaccha nam palobhehi kamarasam janapehiti.
   Evam vatva raja imissa kira okasam karontuti kumarakassa
upatthakanam pesesi. Sa paccusakale vinam adaya gantva
kumarassa sayanagabbhassa bahi avidure thatva agganakhehi vinam vadenti
madhurassarena gayitva tam palobhesi.
   Tamattham pakasento sattha aha
     sa ca antepuram gantva  bahum kamupasanhitam
     hadayangama pemaniya   citra gatha abhasatha.
     Tassava gayamanaya   saddam sutvana nariya
     kamacchandassa uppajji   janam so paripucchatha.
     Kasseso saddo ko va so bhanati uccavacam bahum
     hadayangamam pemaniyam    aho kannasukham mama.
     Esa kho samudda deva  khidda esa anappika
     sace tvam kame bhunjeyya bhiyyo chandeyyu tam tava.
     Imgha agacchatorena    aviduramhi gayatu
     assamassa samipamhi    santike mayha gayatu.
     Tirokuddamhi gayitva   jhanagaramhi pavisi
     bandhitum anupubbena    arannamiva kunjaram.
     Tassa kamarasam natva   issadhammo ajayatha
     ahameva kame bhunjeyyam  ma anno puriso ahu.
     Tato asim gahetvana   purise hantum upakkami
     ahameva eko bhunjissam  ma anno puriso siya.
     Tato janapada sabbe   vikkandimsu samagata
     putto tyayam maharaja  janam hethetyadusakam.
     Tanca raja vipahesi   samha rattha ca khattiyo
     yavata vijita mayham   na te vatthabba tavade.
     Tato so bhariyamadaya   samuddam upasankami
     pannasalam karitvana    vanam unchaya pavisi.
     Athettha isi maganchi   samuddamuparupari
     so tassa geham pavekkhi  bhattakale upatthite.
     Tanca bhariya palobhesi   passa yava sudarunam
     cuto so brahmacariyamha  iddhiya parihayatha.
     Rajaputto ca unchato  vanamulaphalam bahum
     sayam kajena adaya   assamam upasankami.
     Isi ca khattiyam disva   samuddam upasankami
     vehasayam gamissanti    sidate so mahannave.
     Khattiyo ca isim disva   sidamanam mahannave
     tasseva anukampaya    ima gatha abhasatha.
     Avijjamane varismim   sayam agamma iddhiya
     missibhavitthiya gantva  samsidasi mahannave.
     Avattani mahamaya   brahmacariyavikopana.
     Sidanti nam viditvana    araka parivajjaye.
     Anela mudusambhasa   duppurata nadisama
     sidanti nam viditvana    araka parivajjaye.
     Yam eta upasevanti   chandasa va dhanena va
     jatavedova santhanam   khippam anudahanti nam.
     Khattiyassa vaco sutva   isissa nibbido ahu
     laddha poranakam maggam   gacchate so vihasayam.
     Khattiyo ca isim disva   gacchamanam vihasayam
     samvegam alabhi dhiro    pabbajjam samarocayi.
     Tato so pabbajitvana   kamaragam virajayi
     kamaragam virajetva   brahmalokupago ahuti.
   Tattha antepuranti kumarassa vasanatthanam. Bahunti bahum
nanappakaram. Kamupasanhitanti kamanissitam gitam pavattayamana.
Kamacchandassati assa anitthigandhakumarassa kamacchando uppajji.
Jananta attano santikavacaram paricarikajanam. Uccavacanti uggatanca
anuggatanca. Bhunjeyyati sace bhunjeyyasi. Chandeyyu tanti
ete kama nama tava rucceyyum. So samuddati sutva tunhi
ahosi. Itara punadivasepi gayi. Evam kumaro patibaddhacitto
hutva tassa agamanam rocento paricarike amantetva imghati
gathamaha. Tirokuddamhiti sayanagabbhassa kuddassa bahi. Ma
annoti anno kame paribhunjanto puriso nama ma siya.
Hantum upakkamiti anantaravithim otaritva maretum arabhi. Vikkandimsuti
kumarena katipayesu purisesu pahatesu purisa palayitva gehani
pavisimsu. So purise alabhanto thokam vissami. Tasmim khane
rajangane sannipatitva upakkosimsu. Janam hethetyadusakanti niraparadham
janam hetheti tam ganhapethati vadimsu. Raja upayena kumaram
ganhapetva imassa kim kattabbanti pucchi. Deva annam natthi
imam pana kumaram taya kumarikaya saddhim rattha pabbajetum vattatiti
vutte tatha akasi. Tamattham pakasento sattha tancati
adimaha. Tattha vipahesiti pabbajesi. Na te vatthabba
tavadeti yattakam mayham vijitam tattake taya na vatthabbam.
Unchayati phalaphalatthaya tasmim pana vanam pavitthe itara yam
tattha pacitabbayuttakam atthi tam pacitva tassagamanam olokenti
pannasaladvare nisidi. Evam kale gacchante ekadivasam
Antaradipakavasi eko iddhimantatapaso assamapadato nikkhamitva maniphalakam
viya udakam maddamanova akase uppatitva bhikkhacaram gacchanto
pannasalaya uparibhagam patva dhumam disva imasmim thane manussa
vasanti manneti pannasaladvare otari. Sa tam disva
nisidapetva patibaddhacitta hutva itthikuttam dassetva tena
saddhim anacaram acari. Tamattham pakasento sattha athetthati
adimaha. Tattha isi maganchiti isi agacchi. Samuddamuparupariti
samuddassa matthakena. Passa yava sudarunanti passatha bhikkhave
taya kumarikaya yava sudarunam kammam katanti attho. Sayanti
sayanhasamaye. Disvati tam vijahitum asakkonto sakaladivasam tattheva
hutva sayanhasamaye rajaputtam agatam disva palayitum vehasam
gamissanti uppatanakaram karontova patitva mahannave sidati.
Isim disvati anubandhamano gantva passitvava. Anukampayati
sacayam bhumiya agato abhavissa palayitva arannam paviseyya
akasena agato bhavissati tasma samudde patitopi uppatanakaramiva
karotiti anukampam uppadetva tasseva anukampaya abhasatha.
Tasam pana gathanam attho tikanipate vuttoyeva. Nibbido ahuti
kamesu nibbido jato. Poranakam magganti pubbe adhigatam
jhanavisesam. Pabbajitvanati tam itthim manussavasam netva nivattetva
aranne isipabbajjam pabbajitva kamaragam virajayi virajetva
brahmalokupagato ahuti.
   Sattha imam dhammadesanam aharitva evam bhikkhave matugamam
paticca suvisuddhasattapi sankilissantiti vatva saccani pakasetva
jatakam samodhanesi. Saccapariyosane ukkanthitabhikkhu arahattam
patto. Tada anitthigandhakumaro pana ahameva ahosinti.
         Mahapalobhanajatakam nitthitam.
            Ekadasamam.
           -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 41 page 132-139. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=2702&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=2702&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2208              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=8842              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=9392              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=9392              Contents of The Tipitaka Volume 27 http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com