ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 44 : PALI ROMAN Jā.A.10 mahānipāt (2)

           Mahānipātavaṇṇanā
           -----------
           brahmanāradajātakaṃ
   ahu rājā videhānanti idaṃ satthā laṭṭhivanuyyāne viharanto
uruvelakassapassa damanaṃ ārabbha kathesi.
   Yadā hi satthā pavattitapavaradhammacakko uruvelakassapādayo tayo
jaṭile dametvā magadharājassa paṭissavaṃ visajjāpetuṃ purāṇajaṭilasahassa
parivuto laṭṭhivanuyyānaṃ agamāsi. Tadā dvādasanahutāya parisāya saddhiṃ
āgantvā dasabalaṃ vanditvā nisinnassa magadharañño parisabbhantare
brāhmaṇagahapatikānaṃ parivitakko udapādi kinnu kho uruvelakassapo
mahāsamaṇe brahmacariyaṃ carati udāhu mahāsamaṇo uruvelakassape brahmacariyaṃ
caratīti. Atha bhagavā tesaṃ cetasā cetoparivitakkamaññāya kassapassa
mama santike pabbajitabhāvaṃ jānāpessāmīti cintetavā imaṃ gāthamāha
        kimeva disvā uruvelavāsi
        pahāsi aggiṃ kīsakovadāno
        pucchāmi taṃ kassapa etamatthaṃ
        kathaṃ pahīnaṃ tava aggihuttanti.
   Theropi bhagavato adhippāyaṃ viditvā nidānaṃ kathetukāmo āha
        rūpe ca sadde ca atho rase ca
        kāmitthiyo cābhivadanti yaññā
        Etaṃ malanti upadhīsu ñatvā
        tasmā na yiṭṭhe na hute arañjiṃ
        disvā padaṃ santamanūpadhīkaṃ
        akiñcanaṃ kāmabhave asattaṃ
        anaññaneyyaṃ anaññabhāviṃ
        tasmā na yiṭṭhe na hute arañjinti.
   Imā gāthā vatvā attano sāvakabhāvaṃ pakāsanatthaṃ tathāgatassa
pādapiṭṭhe sīsaṃ ṭhapetvā satthā me bhante bhagavā sāvakohamasmīti
vatvā ekatālaṃ dvitālaṃ titālanti yāva sattatālappamāṇaṃ sattakkhattuṃ
vehāsaṃ abbhuggantvā oruyha tathāgataṃ vanditvā ekamantaṃ nisīdi.
Taṃ pāṭihāriyaṃ disvā mahājano aho mahānubhāvo buddho evaṃ
thāmagatadiṭṭhiko nāma attānaṃ arahāti maññamāno uruvelakassapopi
diṭṭhijālaṃ bhinditvā tathāgatena damitoti satthu guṇakathaññeva kathesi.
   Taṃ sutvā bhagavā anacchiriyaṃ upāsakā idāni sabbaññutañāṇappattena
mayā imassa damanaṃ svāhaṃ pubbe sarāgasadosasamohakālepi
nārado nāma brahmā hutvā imassa diṭṭhijālaṃ bhinditvā
imaṃ nibbisevanaṃ akāsinti vatvā tuṇhī ahosi tāya parisāya
yācito atītaṃ āhari.
   Atīte videharaṭṭhe mithilāyaṃ aṅgati nāma rājā rajjaṃ kāresi
so dhammiko dhammarājā. Tassa rucā nāma dhītā ahosi abhirūpā
dassanīyā pāsādikā kappasatasahassapatthitappatthanā mahāpuññā tassa
Aggamahesiyā kucchimhi nibbattā. Sesā panassa soḷasasahassā
itthiyo vañjhā ahesuṃ. Tassa sā dhītā piyā manāpā ahosi.
So tassā nānāpupphapūrehi pañcavīsatipupphasamugehi saddhiṃ anagghāni
atisukhumāni ca vatthāni imehi attānaṃ alaṅkarotūti devasikaṃ devasikaṃ
pahiṇi. Khādaniyassa bhojaniyassa ca pamāṇaṃ natthi. Anvaḍḍhamāsaṃ
dānaṃ detūti sahassaṃ pesesi. Tassa kho pana vijayo sunāmo
alātoti tayo amaccā ahesuṃ. So komudiyā cātumāsiniyā
paṭhamachaṇe vattamāne devanagare viya nagare ca antepure ca alaṅkate
sunahāto suvilitto sabbālaṅkārapaṭimaṇḍito bhuttasāyamāso
vivaṭasīhapañjare mahātale nisinno amaccagaṇaparivuto visuddhaṃ gagaṇatalaṃ
abhilaṅghamānaṃ candamaṇḍalaṃ disvā aho ramaṇīyā vata bho
dosināratti kāya nukhvajja ratiyā abhirameyyāmāti amacce pucchi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     ahu rājā videhānaṃ     aṅgati nāma khattiyo
     pahutayogo dhanimā      anantabalaporiso
     so ca paṇṇarase rattiṃ     purime yāme anāgate
     cātumāsā komudiyā     amacce sannipātayi
     paṇḍite sutasampanne     mitapubbe vicakkhaṇe
     vijayañca sunāmañca      senāpatiṃ alātakaṃ
     tamanupucchi vedeho      paccekaṃ brūtha saṃruciṃ
     cātumāsā komudajja     juṇhaṃ byapahataṃ tamaṃ
     Kāyajja ratiyā rattiṃ     viharemu imaṃ utunti.
   Tattha pahutayogoti pahutena hatthiyogādinā samannāgato.
Anantabalaporisoti anantabalakāyo. Anāgateti pariyosānaṃ
asampatte anatikkanteti attho. Cātumāsāti catunnaṃ vassika
māsānaṃ pacchimadivasabhūtāya rattiyā. Komudiyāti phullakumudāya.
Mitapubbeti paṭhamaṃ hasitaṃ katvā pacchā kathanasīle. Tamanupucchīti
tantesu tīsu amaccesu ekekaṃ amaccaṃ anupucchi. Paccekaṃ brūtha
saṃrucinti sabbepi tumhe attano attano ajjhāsayānurūpaṃ kathaṃ
atno ruciṃ paccekaṃ mayhaṃ kathetha. Komudajjāti komudī ajja.
Juṇhanti juṇhāya nissayabhūtaṃ candamaṇḍalaṃ abbhuggataṃ. Byapahataṃ
tamanti tena sabbaṃ andhakāraṃ vihataṃ. Utunti ajja rattiṃ imaṃ
evarūpaṃ utuṃ kāya ratiyā vihareyyāmāti.
   Atha amacce pucchi. Te tena pucchitā attano attano
ajjhāsayānurūpaṃ kathaṃ kathayiṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     tato senāpati rañño    alāto etadabravi
     haṭṭhaṃ yogaṃ balaṃ sabbaṃ     senaṃ sannāhayāmase
     niyyāma deva yuddhāya    anantabalaporisā
     ye te vasaṃ na āyanti    vasaṃ upanīyāmase
     esā mayhaṃ sakā diṭṭhi    ajitaṃ ojināmase
     ramassu deva yuddhāya     etaṃ cittamataṃ mama
     Alātassa vaco sutvā    sunāmo etadabravi
     sabbe tuyhaṃ mahārāja    amittā vasamāgatā
     nikkhittasatthā paccattā    nivātamanuvattare
     uttamo ussavo ajja    na yuddhaṃ mama ruccati
     annapānañca khajjañca     khippaṃ abhiharantu te
     ramassu deva kāmehi     naccagītesu vādite
     sunāmassa vaco sutvā    vijayo etadabravi
     sabbe kāmā mahārāja    niccaṃ tavamupaṭṭhitā
     na hete dullabhā deva    tava kāmehi modituṃ
     sadā hi kāme labhasi     netaṃ cittamataṃ mama
     samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vāpi     upāsemu bahussutaṃ
     yo najja vinaye kaṅkhaṃ    atthadhammavidū ise
     vijayassa vaco sutvā     rājā aṅgatimabravi
     yathā vijayo bhaṇati      mayhaṃ cetaṃva ruccati
     samaṇaṃ brāhmaṇaṃ vāpi     upāsemu bahussutaṃ
     yo najja vinaye kaṅkhaṃ    atthadhammavidū ise
     sabbeva santā karotha matiṃ   kiṃ upāsemu paṇḍitaṃ
     yo najja vinaye kaṅkhaṃ    atthadhammavidū ise
     vedehassa vaco sutvā    alāto etadabravi
     atthāyaṃ migadāyasmiṃ     acelo dhīrasammato
     guṇo kassapagottāyaṃ     suto citrakathī gaṇī
     Tadeva payirupāsemu     so no kaṅkhaṃ vinessati
     alātassa vaco sutvā    rājā codesi sārathiṃ
     migadāyaṃ gamissāma      yuttaṃ yānaṃ idhānayāti.
   Tattha haṭṭhanti tuṭṭhapahaṭṭhaṃ. Ojināmaseti yaṃ no ajitaṃ
taṃ jināma. Eso mama ajjhāsayoti. Rājā tassa kathaṃ sutvā
neva paṭikkosi nābhinandi. Etadabvīti rājānaṃ alātassa vacanaṃ
anabhinandantaṃ appaṭikkosantaṃ disvā nāyaṃ yuddhājjhāsayo ahamassa
cittaṃ gaṇhanto kāmaguṇābhiratiṃ vaṇṇayissāmīti cintetvā etaṃ
sabbe tuyhanti ādivacanamabravi. Vijayo etadabravīti rājā
sunāmassapi vacanaṃ sutvā nābhinandi na paṭikkosi. Tato vijayo ayaṃ
imesaṃ dvinnaṃ vacanaṃ sutvā tuṇhīyeva ṭhito paṇḍitā nāma
dhammassavanasoṇḍā honti dhammassavanamassa vaṇṇessāmīti cintetvā etaṃ
sabbe kāmāti ādivacanamabravi. Tattha tavamupaṭṭhitāti tava
upaṭṭhitā. Moditunti tava kāmehi modituṃ abhiramituṃ icchāya sati na
hi ete kāmā dullabhā. Netaṃ cittamataṃ mamāti etaṃ tava
kāmehi abhiramanaṃ nāma mama cittamataṃ na hoti na me ettha cittaṃ
pakkhandati. Yo najjāti yo no ajja. Atthadhammavidūti
pālīatthañceva pālīdhammañca jānanto. Iseti isi esitaguṇo.
Aṅgatimabravīti aṅgati abravi. Mayhaṃ cetaṃva ruccatīti mayhaṃpi etaṃyeva
ruccati. Sabbeva santāti sabbeva tumhe idha vijjamānā matiṃ
karotha cintetha. Alāto etadabravīti taṃ rañño kathaṃ sutvā
Ayaṃ mama kulupako guṇo nāma ājīvako rājuyyāne vasati taṃ
pasaṃsitvā rājakulupakaṃ karissāmīti cintetvā etaṃ atthāyanti ādivacanaṃ
abravi. Dhīrasammatoti paṇḍitoti samanto. Kassapagottāyanti
kassapagotto ayaṃ. Sutoti bahussuto. Gaṇīti gaṇasatthā. Codesīti
āṇāpesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tassa yānaṃ ayojesuṃ   dantaṃ rūpiyapakkharaṃ
    sukkamaṭṭhaparivāraṃ    paṇḍaraṃ dosinā mukhaṃ
    tatrāsuṃ kumudāyuttā   cattāro sindhavā hayā
    anīluppasamuppātā    sudantā suvaṇṇamālino
    setacchattaṃ setaratho   setassā setavījanī
    vedeho sahamaccehi   nīyaṃ candova sobhati
    tamanuyāyiṃsu bahavo    indakhaggadharā balī
    assapiṭṭhigatā vīrā   narā naravarādhipaṃ
    so muhuttaṃva yāyitvā  yānā oruyha khattiyo
    vedeho sahamaccehi   patti guṇamupāgami
    yepi tattha tadā āsuṃ  brāhmaṇibbhā samāgatā
    na te apanayi rājā   akataṃ bhūmimāgateti.
   Tattha tassa yānanti tassa rañño rathaṃ yojayiṃsu. Dantanti
dantamayaṃ. Rūpiyapakkharanti rajatapakkharaṃ. Sukkamaṭṭhaparivāranti
parisuddhaṃ maṭṭhaṃ apharusaṃ rathaparivāraṃ. Dosinā mukhanti vigatadosāya
Rattiyā mukhaṃ viya puṇṇacandasadisanti attho. Tatrāsunti
tatra rathe ahesuṃ. Kumudāti kumudavaṇṇasadisā. Sindhavāti
sindhavajātikā sīghajavā. Anīluppasamuppātāti vātavegasadisavegā assā.
Setacchattanti tasmiṃ rathe samussāpitaṃ chattaṃpi setaṃ ahosi.
Setarathoti sopi ratho setoyeva. Setassāti assāpi setā.
Setavījanīti vījanīpi setā. Nīyanti so tena rajatarathena gacchanto
amaccagaṇaparivuto videharājā cando viya sobhati. Narā naravarādhipanti
naravarānaṃ adhipatiṃ rājānaṃ rājādhirājaṃ. So mahuttaṃva yāyitvāti
so rājā muhutteneva uyyānaṃ gantvā. Patti guṇamupāgamīti
pattikova guṇaṃ ājīvakaṃ upāgami. Yepi tattha tadā āsunti yepi
tasmiṃ uyyāne tadā puretaraṃ gantvā taṃ ājivakaṃ piyarupāsamānāya
nisinnā ahesuṃ. Na te apanayīti amhākameva dosoyeva mayaṃ
pacchā āgamimhā tumhe mā calitthāti te brāhmaṇe ca ibbhe
ca raññoyeva atthāya akataṃ akatokāsaṃ. Bhūmimāgateti bhūmiṃ āgate
na ussāraṇaṃ kāretvā apanayi.
   So tāya omissakaparisāya parivutova ekamantaṃ nisīditvā
paṭisanthāramakāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    tato so mudukā bhisiyā  muducittakasaṇṭhate
    mudupaccatthate rājā   ekamantaṃ upāvisi
    nisajja rājā sammodi   kathaṃ sārāṇiyaṃ tato
    Kacci yāpanīyaṃ bhante   vātānamaviyattatā
    kacci akasirā vutti    labhasi piṇḍiyāpanaṃ
    appābādho casi kacci   cakkhu na parihāyati
    taṃ guṇo paṭisammodi    vedehaṃ vinaye rataṃ
    āpanīyaṃ mahārāja    sabbametaṃ tadūbhayaṃ
    kacci tuyhaṃpi vedeha   paccantā na balīyare
    kacci arogaṃ yogante   kacci vahati vāhanaṃ
    kacci te byādhiyo natthi  sarīrassupatāpiyā
    paṭisammodito rājā   tato pucchi anantarā
    atthaṃ dhammañca ñāyañca   dhammakāmo rathesabho
    kathaṃ dhammañcare macco   mātāpitūsu kassapa
    kathañcare ācariye    puttadāre kathañcare
    kathañcareyya vuḍḍhesu   kathaṃ samaṇabrāhmaṇe
    kathañcare balakāyasmiṃ   kathaṃ janapade care
    kathaṃ dhammañcaritvāna    pacce gacchanti sugatiṃ
    kathañceke adhammaṭṭhā   patanti nirayaṃ adhoti.
   Tattha mudukā bhisiyāti mudukāya sukhasamphassāya bhisiyā.
Muducittakasaṇṭhateti sukhasamphasse cittattharaṇe. Mudupaccatthateti
mudunā paccattharaṇena paccatthate. Sammodīti ājīvakena saddhiṃ
sammodanīyaṃ kathaṃ akāsi. Tatoti tato nisajjanato anantarameva
sārāṇīyaṃ kathaṃ kathesīti attho. Kacci yāpanīyanti kacci vo
Bhante sarīraṃ paṇītapaccayehi yāpetuṃ sakkā. Vātānamaviyattatāti
kacci vo sarīre vāyudhātuyo samappavattā vātānaṃ viyattatā natthi.
Tattha tattha vaggavaggā hutvā vātā na bādhantīti attho.
Akasirāti niddukkhā. Vuttīti jīvitavutti. Appābādhoti iriyāpathabhañjanakena
ābādhena virahito. Cakkhūti kacci vo cakkhuādīni indriyāni
na parihāyantīti pucchi. Paṭisammodīti sammodanīyakathāya
paṭikathesi. Tattha sabbametanti yaṃ tayā vuttaṃ vātānamaviyattatāti ādi
sabbantaṃ tatheva. Tadūbhayanti yaṃ tayā appābādhovasi kacci cakkhu
na parihāyatīti vuttaṃ taṃpi ubhayaṃ tatheva. Na balīyareti nābhibhavanti
na kuppanti. Anantarāti paṭisanthārato anantarā pañhaṃ pucchi.
Tattha atthaṃ dhammañca ñāyañcāti pālīatthañca pālīdhammañca
kāraṇayuttañca. So hi kathaṃ dhammañcareti pucchanto mātāpituādīsu
paṭipattidīpakaṃ pālīatthañca pālīdhammañca kāraṇayuttañca me
kathethāti imaṃ atthañca dhammañca ñāyañca pucchi. Tattha kathañceke
adhammaṭṭhāti ekacce adhamme ṭhitā kathaṃ nirayañceva adhosirā
uddhapādā apāye ca patantīti.
   Taṃ pana pañhaṃ sabbaññūbuddhapaccekabuddhabuddhasāvakamahābodhisattesu
purimassa purimassa alābhena pacchimaṃ pacchimaṃ pucchitabbayuttakaṃ
mahesakkhapañhaṃ rājā kiñci pañhaṃ ajānantaṃva naggabhogaṃ nissirīkaṃ
andhabālaṃ ājīvakaṃ pucchi. So evaṃ pucchito pucchānurūpaṃ
byākaraṇaṃ adisvā carantaṃ goṇaṃ daṇḍena paharanto viya
Bhattavaḍḍhikāya kacavaraṃ khipanto viya. Suṇa mahārājāti okāsaṃ kāretvā
attano micchāvādaṃ paṭṭhapesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha.
     Vedehassa vaco sutvā   kassapo etadabravi
     suṇohi me mahārāja    saccaṃ avitathaṃ padaṃ
     natthi dhammassa caritassa   phalaṃ kalyāṇapāpakaṃ
     natthi deva paraloko   ko tato hi idhāgato
     natthi deva pitaro vā   kuto mātā kuto pitā
     natthi ācariyo nāma    adantaṃ ko damessati
     samatulyāni bhūtāni     natthi jeṭṭhāpacāyikā
     natthi balaṃ viriyaṃ vā    kuto uṭṭhānaporiso
     niyatāni hi bhūtāni     yathā hotha viyo tathā
     laddheyyaṃ labhate macco   natthi dānaṃ phalaṃ kuto
     natthi dānaphalaṃ deva    avaso deva vīriyo
     bālehi dānaṃ paññattaṃ   paṇḍitehi paṭicchitaṃ
     āvasā denti dhīrānaṃ   bālā paṇḍitamāninoti.
   Tattha idhāgatoti tato paralokato idhāgato nāma natthi.
Pitaro vāti deva ayyakaayyikādayova natthi. Tesu asantesu kuto
mātā kuto pitā. Yathā hotha viyo tathāti hotha viyo vuccati
nāvāya pacchimabandhā nāvā. Yathā khuddakanāvā mahānāvāya
pacchimabandhā mahānāvameva anugacchati. Tathā ime sattā
Cūḷāsītikappe niyatameva anugacchantīti vadati. Avaso deva vīriyoti evaṃ
dānaphale asati yokoci bālo dānaṃ deti nāma. So avaso
aviriyo na attano vasena balena dānaṃ deti dānaphalaṃ pana atthīti
saññāya aññesaṃ andhabālānaṃ saddahitvā detīti dīpeti. Bālehi
dānaṃ paññattanti dānaṃ dātabbanti andhabālehi paññattaṃ anuññātaṃ
taṃ dānaṃ bālāyeva denti paṇḍitā paṭiggaṇhantīti.
   Evaṃ dānassa nipphalataṃ vaṇṇetvā idāni pāpassa
nipphalabhāvaṃ vaṇṇetuṃ āha
     sattime sassatā kāyā   acchejjā avikopino
     tejo paṭhavī āpo ca    vāyo sukhadukkhañcime
     jīve ca sattime kāyā   yesaṃ chettā na vijjati
     natthi hantā ca chettā vā  haññare vāpi kocinaṃ
     antareyeva kāyānaṃ    satthāni vinivattare
     yo cāyaṃ siramādāya    paresaṃ nisitāsinā
     na so chindati te kāye   natthi pāpaṃ phalaṃ kuto
     cūḷāsītimahākappe     sabbe sujjhanti saṃsaraṃ
     anāgate tamhi kāle    saññatopi na sujjhati
     caritvāpi bahuṃ bhadraṃ     neva sujjhanti nāgate
     pāpañcehi bahuṃ katvā    taṃ khaṇaṃ nātivattare
     anupubbena no suddhi    kappānaṃ cuḷāsītiyā
     niyataṃ nātivattāma     velantamiva sāgaroti.
   Tattha kāyāti samuhā. Avikopinoti vikopetuṃ na sakkā
jīve cāti jīvo ca. Jīvo cātipi pāṭho ayameva attho. Sattime
kāyāti ime sattakāyā. Haññare vāpi kocinanti yo haññeyya
sopi kocinaṃ nattheva. Satthāni vinivattareti imesaṃ sattannaṃ kāyānaṃ
antareyeva satthāni carantāni chindituṃ na sakkonti. Siramādāyāti
paresaṃ sīsaṃ gahetvā. Nisitāsināti nisitena asinā chindatīti
vuccati. Sopi te kāyena chindati paṭhavī paṭhavimeva upeti
āpādayo āpādike sukhadukkhajīvā ākāsaṃ pakkhandantīti dasseti.
Saṃsaranti mahārāja ime sattā imaṃ paṭhaviṃ ekamaṃsakhalaṃ katvāpi
ettake kappe saṃsarantāpi na sujjhanti aññatra hi saṃsārā satte
sodhetuṃ samattho nāma natthi sabbe saṃsāreneva sujjhanti. Anāgate
tamhi kāleti yathāvutte pana ekasmiṃ kāle anāgate appatte
antarā susaññatopi parisuddhasīlopi na sujjhati. Taṃ khaṇanti taṃ
vuttappakāraṃ kālaṃ. Anupubbena no suddhīti amhākaṃ vāde
anupubbena suddhi. Sabbesaṃpi amhākaṃ anupubbena suddhītipi attho
taṃ velanti taṃ vuttappakāraṃ kālaṃ.
   Iti so ucchedavādo attano thāmena sakavādaṃ nipphādento
nippadesato kathesi
     kassapassa vaco sutvā    alāto etadabravi
     yathā bhaddanto bhaṇati    mayhaṃpi taṃva ruccati
     ahaṃpi purimaṃ jātiṃ      sare saṃsaritattano
     Piṅgalo nāmahaṃ āsiṃ    luddo goghātako pure
     bārāṇasiyaṃ phitāyaṃ     bahuṃ pāpaṃ kataṃ mayā
     bahū mayā hatā pāṇā    mahisā sūkarā ajā
     tato cutāhaṃ idha jāto   iddhe senāpatikule
     natthi nūna phalaṃ pāpe    yohaṃ na nirayaṃ gatoti.
   Tattha alāto etadabaravīti so kira pubbe kassapadasablassa
kāle cetiye anojapupphadāmena pūjaṃ katvā maraṇasamaye aññena
kammena yathānubhāvaṃ khitto saṃsāre saṃsaranto ekassa pāpakammassa
nissandena goghātakakule nibbattitvā bahuṃ pāpaṃ akāsi. Athassa
maraṇakāle bhasmapaṭicchanno viya aggi ettakaṃ kālaṃ ṭhitaṃ taṃ
puññakammaṃ okāsamakāsi. So tassānubhāvena idha nibbattitvā taṃ
vibhūtiṃ patto jātiṃ saranto pana atītānantarato paraṃ sarituṃ
asakkonto goghātakakammaṃ katvā idha nibbattosmīti saññāya tassa
vādaṃ upatthambhento idaṃ yathā bhaddantoti ādivacanamabravi. Tattha
sare saṃsaritattanoti attano saṃsaritaṃ sarāmi. Senāpatikuleti
senāpatikulamhi jāto.
     Athettha vījako nāma    dāso āsi paṭacchari
     uposathaṃ upavasanto     guṇasantikamupāgami
     kassapassa vaco sutvā    alātassa ca bhāsitaṃ
     assasanto mahuṃ uṇhaṃ    rudaṃ assūni vattayīti.
   Tattha athetthāti atha etissaṃ mithilāyaṃ. Paṭaccharīti daliddo
Kapaṇo. Guṇasantikamupāgamīti guṇassa santikaṃ upāgami. Kiñcideva
kāraṇaṃ sossāmīti upagatoti veditabbo.
     Tamanupucchi vedeho     kimatthaṃ samma rodasi
     kinte sutaṃ vā diṭṭhaṃ vā   kiṃ maṃ vedesi vedananti.
   Tattha kiṃ maṃ vedesi vedananti kinnāma tvaṃ kāyikaṃ vā cetasikaṃ
vā vedanaṃ patto yaṃ evaṃ rodanto maṃ vedesi jānāpesi uttānameva
naṃ katvā mayhaṃ ācikkhāhīti.
     Vedehassa vaco sutvā   vījako etadabravi
     natthi me vedanā dukkhā   mahārāja suṇohi me
     ahaṃpi purimaṃ jātiṃ      sarāmi sukhamattano
     sāketāhaṃ pure āsiṃ    bhāvaseṭṭhiṃ guṇerato
     sammato brāhmaṇibbhānaṃ   saṃvibhāgarato suci
     na cāhaṃ pāpakaṃ kammaṃ    sarāmi katamattano
     tato cutāhaṃ vedeha    idha jāto duritthiyā
     gabbhamhi kumbhadāsiyā    yato jāto suduggato
     evampi duggato santo   samacariyamadhiṭṭhito
     upaḍḍhabhāgaṃ bhattassa     dadāmi yassa icchato 1-
     cātuddasiṃ pañcadasiṃ     sadā upavasāmihaṃ
     na cāpi bhūte hiṃsāmi    theyyañcāpi vivajjayiṃ
     sabbameva hi nūnetaṃ     suciṇṇaṃ bhavati nipphalaṃ
@Footnote: 1 dadāmi yo me icchatītipi pāṭho
     Niratthaṃ maññidaṃ sīlaṃ     alāto bhāsatī yathā
     kalimeva nūna gaṇhāmi    asippo dhuttako yathā
     kataṃ alāto gaṇhāti    kitavo sikkhito yathā
     dvāraṃ nappaṭipassāmi    yena gacchāmi sugatiṃ
     tasmā rāja parodāmi    sutvā kassapabhāsitanti.
   Tattha bhāvaseṭṭhīti evaṃ nāmako asītikoṭivibhavo seṭṭhī.
Guṇeratoti guṇamhi rato. Sammatoti sambhāvito. Sucīti
sucikammo. Idha jāto duritthiyāti imasmiṃ mithilanagare duritthiyā
daliddāya kapaṇāya kumbhadāsiyā kucchimhi jātosmi. So kira
pubbe kassapabuddhakāle araññe naṭṭhaṃ balibaddaṃ gavesamāno ekena
maggamuḷhena bhikkhunā maggaṃ puṭṭho tuṇhī hutvā puna tena pucchito
kujjhitvā samaṇadāsā nāmete mukharā honti dāsena tayā
bhavitabbanti atimukharāsīti āha. Taṃ kammaṃ tadā vipākaṃ adatvā
bhasmacchanno viya pāvako ṭhitaṃ maraṇasamaye aññaṃ kammaṃ upaṭṭhāsi.
So yathā kammaṃ saṃsāre saṃsaranto ekassa kusalakammassa phalena
sākete vuttappakāro seṭṭhī hutvā dānādīni puññāni akāsi.
Taṃ panassa kammaṃ paṭhaviyaṃ nihitanidhi viya ṭhitaṃ okāsaṃ labhitvā vipākaṃ
dasseti. Yaṃ pana tena maggamuḷhaṃ bhikkhuṃ akkosantena kataṃ pāpakammaṃ
tamassa tasmiṃ attabhāve vipākaṃ adāsi. So ajānanto
itarassa kalyāṇakammassa phalena kumbhadāsiyā kucchimhi nibbattosmīti
saññāya evamāha. Yato jāto suduggatoti svāhaṃ jātakālato
Paṭṭhāya atiduggatoti dīpeti. Samacariyamadhiṭṭhitoti samacariyāyameva
patiṭṭhitomhi. Nūnetanti ekaṃsenetaṃ. Maññidaṃ sīlanti deva idaṃ sīlaṃ
nāma niratthakaṃ maññe. Alātoti yathā ayaṃ alātasenāpati mayā
purimabhave bahuṃ pāṇātipātapāpakammaṃ katvā senāpatiṭṭhānaṃ laddhanti
bhāsati tena kāraṇenāhaṃ niratthakaṃ sīlanti maññāmi. Kalimevāti
yathā asippo asikkhito akkhadhutto parājayaggāhaṃ gaṇhati tathā nūna
gaṇhāmi purimabhave attano sāpateyyaṃ nāsetvā idāni dukkhaṃ
anubhavāmi. Kassapabhāsitanti kassapagottassa acelakassa bhāsitaṃ
sutvāti vadati.
     Vījakassa vaco sutvā    rājāaṅgatimabravi
     natthi dvāraṃ sugatiyā    niyataṃ kaṅkha vījaka
     sukhaṃ vā yadi vā dukkhaṃ    niyataṃ kira labbhati
     saṃsārasuddhi sabbesaṃ     mā turito anāgate
     ahampi pabbe kalyāṇo   brāhṇibbhesu pāvaṭo
     vohāramanusāsanto     ratihīno tadantarāti.
   Tattha aṅgatimabravīti paṭhamameva itaresaṃ dvinnaṃ pacchā
vījakassāti tiṇṇaṃ vacanaṃ sutvā daḷhaṃ micchādiṭṭhiṃ gahetvā etaṃ
natthi dvāranti ādivacanamabravi. Niyataṃ kaṅkhāti samma vījaka
niyatameva olokehi. Cūḷāsītimahākappappamāṇo kāloyeva hi satte
sodheti mā tvaṃ atituritoti adhippāyenevamāha. Anāgateti tasmiṃ
kāle appatteva antarā devalokaṃ gacchāmīti mā turito.
Pāvaṭoti brāhmaṇesu ca gahapatikesu ca tesaṃ kāyaveyyāvaccadānādikaraṇena
pāvaṭo ahosi. Vohāranti vinicchayaṭṭhāne nisīditvā
rājakiccavohāraṃ anusāsantova. Ratihīno tadantarāti ettakaṃ kālaṃ
kāmaguṇaratiyā parihīnoti.
   Evañca pana vatvā bhante kassapa mayaṃ ettakaṃ kālaṃ
pamajjimhā idāni pana amhehi ācariyo laddho ito paṭṭhāya
kāmaguṇaratimeva anubhavissāma tumhākaṃ santike itopi uttariṃ dhammassavanaṃpi no
papañco tiṭṭhatha tumhe mayaṃ gamissāmāti āpucchanto upaḍḍhagāthamāha
   punapi bhante dakkhemu saṅgati ce bhavissatīti.
   Tattha saṅgati ceti ekaṭṭhāne no samāgamo bhavissati no ce
asati puññaphale kiṃ tayā diṭṭhenāti.
   Idaṃ vatvāna vedeho  paccagā sannivesananti.
   Tattha sannivesananti bhikkhave idaṃ vacanaṃ videharājā vatvā
rathaṃ abhiruyha attano nivesanaṃ candakapāsādatalameva paṭigato.
   Rājā paṭhamaṃ guṇassa santikaṃ gantvā taṃ vanditvā pañhaṃ
pucchi āgacchanto ca pana avanditvāva āgato guṇo aguṇatāya
vandanaṃpi nālattha piṇḍādikaṃ sakkāraṃ kimeva lacchati. Rājāpi taṃ
rattiṃ vītināmetvā puna divase amacce sannipātetvā tumhe
kāmaguṇameva upaṭṭhapetha ahaṃ ito paṭṭhāya kāmaguṇasukhameva anubhavissāmi
na me aññāni kiccāni ārocetabbāni vinicchayakiccaṃ asuko ca
asuko ca karotūti vatvā kāmaratimattova ahosi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     tato ratyā vivasane   upaṭṭhānamhi aṅgati
     amacce sannipātetvā  idaṃ vacanamabravi
     candake me vimānasmiṃ   sadā kāme vidhentu me
     mā mupāgañchuṃ atthesu   guyhapākāsiyesu ca
     vijayo ca suṇāmo ca   senāpati alātako
     ete atthe nisīdantu   vohārakusalā tayo
     idaṃ vatvāna vedeho   kāmeva bahu maññatha
     na cāpi brāhmaṇibbhesu  atthe kismiñci pāvaṭoti.
   Tattha upaṭṭhānamhīti attano upaṭṭhānaṭṭhāne. Candake meti
mama santake candakapāsāde. Vidhentu meti niccaṃ mayhaṃ kāme
saṃvidahantu upaṭṭhapentu. Guyhapākāsiyesūti guyhesupi pakāsiyesupi
atthesu uppannesu maṃ keci mā upagañchuṃ. Attheti
atthakāraṇavinicchayaṭṭhāne. Nisīdantūti mayā kattabbakiccassa karaṇatthaṃ
sesāmaccehi saddhiṃ nisīdantu.
     Tato dvesattarattassa   vedehassatrajā piyā
     rājakaññā rucā nāma   dhātimātaramabravi
     alaṅkarotha maṃ khippaṃ    sakhiyo ca alaṅkarontu me
     suve paṇṇaraso diboy   gacchaṃ issarasantike
     tassā mālyaṃ abhihariṃsu   candanañca mahārahaṃ
     maṇisaṅkhamuttāratanaṃ    nānāratte ca ambare
     Tañca sovaṇṇamaye pīṭhe  nisinnaṃ bahukitthiyo
     parikīriya asobhiṃsu     rucaṃ ruciravaṇṇininti.
   Tattha tatoti tato rañño kāmapaṅke laggadivasato paṭṭhāya.
Dvesattarattassāti cuddasame divase. Dhātimātaramabravīti pitu
santikaṃ gantukāmā hutvā dhātimātaro āha. Sā kira cātuddase
nānāvaṇṇāni ca vatthāni nivāsetvā pañcakumārīsatāhi parivutā
dhātigaṇaṃ ādāya mahantena sirivilāsena attano sattabhūmikā
rativaḍḍhanapāsādā oruyha pitu dassanatthaṃ candakapāsādaṃ gacchati. Atha
naṃ pitā disvā tuṭṭhamānaso mahāsakkāraṃ kāretvā uyyojento
amma dānaṃ dehīti sahassaṃ datvā uyyojesi. Sā attano nivesanaṃ
gantvā puna divase uposathikā hutvā kapaṇaddhikavanibbakayācakānaṃ
mahādānaṃ deti. Raññā kirassā eko janapado dinno. Tato
āyena sabbakiccāni karoti. Tadā pana raññā kira guṇājīvakaṃ
nissāya micchādassanaṃ gahitanti sakalanagare ekakolāhalamahosi. Taṃ
rucāya dhātiyo sutvā rājadhītāya ārocayiṃsu ayye pitarā kira te
ājīvakassa kathaṃ sutvā micchādassanaṃ gahitaṃ so kira rājā catūsu
nagaradvāresu dānasālāyo viddhaṃsāpetvā parapariggahitā itthiyo
ca kumārikāyo ca pasayhākārena āṇāpesi rajjaṃ na vicāresi
kāmamadamattoyeva jātoti. Sā tāsaṃ kathaṃ sutvā anattamanā hutvā
kathaṃ hi nāma me pitā tādisaṃ apagatasukkadhammaṃ nillajjaṃ naggabhogaṃ
guṇaṃ upasaṅkamitvā pañhaṃ pucchati nanu dhammikasamaṇabrāhmaṇo
Kammavādī upasaṅkamitvā pucchitabbo siyā ṭhapetvā kho pana maṃ añño
mayhaṃ pitaraṃ micchādassanā mocetvā sammādassane patiṭṭhapetuṃ samattho
nāma natthi ahamhi atītā satta anāgatā sattāti cuddasajātiyo
sarāmi tasmā pubbe attanā kataṃ pāpakammaṃ kathetvā
pāpakammassa phalaṃ dassetvā mama pitaraṃ bodhessāmi sace pana ajjeva
gamissāmi atha mama pitā maṃ amma tvaṃ pubbe aḍḍhamāsaṃ āgacchasi
ajja kasmā lahuṃ āgatāsīti vakkhati tatra ce ahaṃ tumhehi kira
micchādassanaṃ gahitanti sutvā āgatamhīti vakkhāmi na me vacanaṃ garukaṃ
katvā gaṇhissati tasmā ajja agantvā ito cuddasame divase
kāḷapakkhe cātuddaseyeva kiñci ajānantī viya pubbe gamanākāreneva
gantvā āgamanakāle dānavattatthāya sahassaṃ yācissāmi tadā me
pitā diṭṭhiyā gahitabhāvaṃ kathessati atha naṃ ahaṃ attano balena
micchādiṭṭhiṃ chaḍḍāpessāmīti cintesi. Tasmā cuddasame divase
pitu santikaṃ gantukāmā hutvā evamāha. Tattha sakhiyo cāti
sahāyikāyopi me pañcasatā kumārikāyo ekāyekaṃ asadisaṃ katvā
sabbā nānālaṅkārehi nānāvaṇṇehi pupphagandhavilepanehi alaṅkarontu.
Dibyoti dibbadivaso. Devatāsannipātapaṭimaṇḍitotipi dibbo.
Gacchanti mama dānavattaṃ āharāpetuṃ videharājassa pitu santikaṃ gamissāmi.
Abhihariṃsūti soḷasahi gandhodakaghaṭehi nahāpetvā maṇḍetvā kumārikānaṃ
maṇḍanatthāya kira abhihariṃsu. Parikīriyāti parivāretvā. Asobhiṃsūti
caṃru parivāretvā rājadhītaraṃ devakaññā viya taṃ divasaṃ ativiya sobhiṃsu.
    Sā ca sakhīmajjhagatā      sabbābharaṇabhūsitā
    sateritā abbhamiva      candakaṃ pāvisī rucā
    upasaṅkamitvā vedehaṃ     vanditvā vinaye ratā
    suvaṇṇakhacite pīṭhe      ekamantaṃ upāvisīti.
   Tattha sateritāti vijjulatā viya. Abbhamivāti meghaabbhantarato
nissitā. Pāvisīti pitu vasanaṭṭhānaṃ candakapasādaṃ pāvisi.
Suvaṇṇakhaciteti sattaratanavicitte suvaṇṇamaye pīṭhe.
    Tañca disvāna vedeho    accharānaṃva saṅgamaṃ
    rucaṃ sakhimajjhagataṃ       idaṃ vacanamabravi
    kacci ramasi pāsāde     anto pokkharaṇiṃ pati
    kacci bahuvidhaṃ khajjaṃ      sadā abhiharanti te
    kacci bahuvidhaṃ mālyaṃ      ocinitvā kumārikāyo
    gharake karotha paccekaṃ    khiḍḍā ratiratā bahuṃ
    kena vā vikalaṃ tuyhaṃ     kiṃ khippaṃ abhiharanti te
    manaṃ karassu kuṭamukhī      api candasamaṃ hi teti.
   Tattha accharānaṃva saṅgamanti accharānaṃ saṅgamaṃ viya taṃ samāgamaṃ
disvā. Pāsādeti amma mayā tuyhaṃ vejayantasadiso
rativaḍḍhanapāsādo kārito kacci tattha ramasi. Anto pokkharaṇiṃ patīti
anto vatthusmiṃyeva te mayā nandapokkharaṇīpatibhāgā pokkharaṇī
kāritā kaccitaṃ pokkharaṇiṃ paṭicca udakakīḷaṃ kīḷantī ramasi.
Mālyanti amma tuyhaṃ devasikaṃ devasikaṃ pañcavīsatipupphasamugge pahiṇāmi
Kacci tumhe sabbāpi kumārikāyo taṃ mālyaṃ ocinitvā ganthitvā
abhiṇhaṃ khiḍḍā ratiratā hutvā kacci paccekaṃ gharake karotha ahaṃ
sundaraṃ ahaṃ sundarataranti evaṃ pāṭiyekkaṃ sārambhena viya pupphagharakāni
pupphagabbhe ca pupphāsanapupphasayanāni ca kacci karothāti pucchati.
Vikalanti vekallaṃ. Manaṃ karassūti cittaṃ uppādehi. Kuṭamukhīti
sāsapakuṭena pasāditamukhatāya taṃ evamāha. Itthiyo hi mukhavaṇṇaṃ
pasādentiyo duṭṭhalohitamukhadūsitapiḷakāharaṇatthaṃ paṭhamaṃ sāsapakuṭena
mukhaṃ vilimpanti. Tato lohitassa samakaraṇatthaṃ mattikacuṇṇena.
Tato chavīpasādanatthaṃ tilakuṭena. Candasamaṃ hi teti candato dullabhataro
nāma natthi tādisepi ruciṃ katvā mama ācikkha sampādessāmi teti.
     Vedehassa vaco sutvā   rucā pitaramabravi
     sabbametaṃ mahārāja     labbhatissarasantike
     suve paṇṇaraso diboy    sahassaṃ abhiharantu me
     yathādinnañca dassāmi    dānaṃ sabbavanisvahanti.
   Tattha sabbavanisvahanti sabbavanibbakesu ahaṃ dassāmi.
    Rucāya vacanaṃ sutvā     rājā aṅgatimabravi
    bahuṃ vināsitavittaṃ      niratthaṃ aphalaṃ tayā
    uposatheva yaṃ niccaṃ     annapānaṃ na bhuñjasi
    niyatetaṃ abhuttabbaṃ      natthi puññaṃ abhuñjatoti.
   Tattha aṅgatimabravīti bhikkhave so aṅgati rājā pubbe
ayācitopi amma dānaṃ dehīti sahassaṃ datvā taṃ divasaṃ yācitopi
Micchādassanassa gahitattā adatvā idaṃ bahuṃ vināsitanti ādivacanamabravi.
Niyatetaṃ abhuttabbanti etaṃ niyatavasena tayā abhuñjitabbaṃ
bhavissati bhuñjantānaṃpi abhuñjantānaṃpi natthi puññaṃ sabbehi
cuḷāsītimahākappe anatikkamitvāva sujjhitabbanti.
    Vījakopi hi sutvāna     tadā kassapabhāsitaṃ
    assasanto mahuṃ uṇhaṃ     rudaṃ assūni vattayi
    yāva ruce jīvasi no     mā bhattamupanāsayi
    natthi bhadde paro loko   kiṃ niratthaṃ vihaññasīti.
   Tattha vījakopīti vījakopi pubbe kalyāṇakammaṃ katvā tassa
nissandena dāsikucchiyaṃ nibbattoti vījakavatthuṃpissā udāharaṇaṃ āhari.
Natthi bhaddeti bhadde guṇācariyo evamāha natthi ayaṃ loko natthi
paraloko natthi mātā natthi pitā natthi sattā upapātikā natthi
loke samaṇabrāhmaṇā samaggaratā sammāpaṭipannāti paraloke hi
sati idhaloko nāma bhaveyya soyeva natthi mātāpitūsu ca santesu
puttadhītaro nāma bhaveyyuṃ teyeva natthi dhamme sati dhammikasamaṇabrāhmaṇā
bhaveyyuṃ teyeva natthi kiṃ dānaṃ desi kiṃ sīlaṃ rakkhasi
niratthaṃ kiṃ vihaññasīti.
    Vedehassa vaco sutvā    rucā ruciravaṇṇinī
    jānaṃ pubbāparaṃ dhammaṃ     pitaraṃ etadabravi
    sutameva pureāsi      paccakkhaṃ diṭṭhamidaṃ mayā
    bālūpasevī yo hoti     bālova samapajjatha
    Muḷho hi muḷhamāgamma    bhiyyo mohaṃ nigacchati
    paṭirūpaṃ alātena      vījakena ca muḷhitunti.
   Tattha pubbāparaṃ dhammanti bhikkhave pitu vacanaṃ sutvā rucā
rājadhītā atīte sattajātivasena pubbadhammaṃ anāgate sattajātivasena
anāgatadhammañca jānantī pitaraṃ micchādiṭṭhito mocetukāmā etaṃ
sutamevāti ādimāha. Tattha samapajjathāti yo puggalo bālupasevī
hoti so bālova samapajjatīti etaṃ mayā pubbe sutameva ajja
pana paccakkhato diṭṭhanti. Muḷho hīti maggamuḷhāmagamma maggamuḷho
viya diṭṭhimuḷhopi diṭṭhimuḷhamāgamma uttariṃpi muḷhaṃ nigacchati muḷhataro
hoti. Alātenāti deva tumhehi jātigottakulappadesaissariya
paññāsampannehi 1- parihīnena alātasenāpatinā accantahīnena
nippaññena vijakadāsena ca gāmadārakasadisaṃ ahirikaṃ bālaṃ guṇājīvakaṃ āgamma
muḷhituṃ paṭirūpaṃ anucchavikaṃ kintena muḷhissasīti.
   Evaṃ te ubhopi garahitvā diṭṭhito mocetukāmatāya pitaraṃ
vaṇṇentī āha
    tvañca devāsi sappañño   dhīro atthassa kovido
    kathaṃ bālehi sadiso     hīnadiṭṭhimupāgami
        sace hi saṃsārapathena sujjhanti
        niratthiyā pabbajjā guṇassa
        kīṭova aggiṃ jalitaṃ apāpataṃ
@Footnote: 1 jāti .l. paññāhītipi pāṭho
        Āpajjati mohamuḷhe naggabhāvaṃ
        saṃsārasuddhīti pure niviṭṭhā
        kammaṃ vidūsenti bahū ajānaṃ
        pubbe kalī duggahitāvanatthā
        dummocayā balisā ambujovāti.
   Tattha sappaññoti tvaṃ hi yasavayapuññadhitiyonisomanasikāra-
dhammasākacchavasena laddhāya paññāya sapañño teneva kāraṇena
dhīro dhīratāya atthānatthassa kāraṇā kāraṇassa kovido. Bālehi
sadisoti yathā te bālā upagatā kathaṃ tathā tvaṃ hīnadiṭṭhiṃ
upagato. Apāpatanti api āpataṃ. Patantoti attho. Idaṃ
vuttaṃ hoti tāta saṃsārena suddhiyā sati yathā paṭaṅgakīṭo rattibhāge
jalitaṃ aggiṃ disvā tappaccayaṃ dukkhaṃ ajānitvā mohena tattha patanto
mahādukkhaṃ āpajjati tathā guṇopi pañcakāmaguṇe pahāya mohamuḷhena
nissirikaṃ nillajjaṃ nirassādaṃ naggabhāvaṃ āpajjatīti. Pure
niviṭṭhāti tāta saṃsārena suddhīti kassapavacanaṃ sutvā paṭhamameva niviṭṭhā
natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalanti gahitattā bahū janā ajānantā
micchādassanena anatthaṃ gahetvā kammaṃ vidūsenti. Taṃ vidūsentā
kammaphalaṃ vidūsentiyeva evaṃ tesaṃ pubbe gahito kaliparājayaggāho
duggahitova hotīti attho. Dummocayā balisā ambujo vāti
te pana evaṃ ajānantā micchādassanena anatthaṃ gahetvā ṭhitā
@Footnote: 1 anatthātipadaṃ dummocayātipade apādānaṃ.
Bālā yathā nāma balisaṃ gilitvā ṭhito maccho balisā dummocayo
hoti evaṃ tamhā anatthā dummocayā honti.
   Evaṃ vatvā sā uttariṃ rājānaṃ anusāsantī imā gāthā abhāsi
     upamante karissāmi      mahārāja tavatthiyā
     upamāyapidhekacce      atthaṃ jānanti paṇḍitā
     vāṇijānaṃ yathā nāvā     appamāṇabhārā garu
     atibhāraṃ samādāya      aṇṇave avasīdati
     evameva naro pāpaṃ     thokaṃ thokaṃpi ācinaṃ
     atibhāraṃ samādāya      niraye avasīdati
     na tāva bhāro paripūro    alātassa mahīpati
     ācināti ca taṃ pāpaṃ     yena gacchati duggatiṃ
     pubbevassa kataṃ puññaṃ     alātassa mahīpati
     tassāyaṃ deva nissando    yañceso labhate sukhaṃ
     khīyatevassa taṃ puññaṃ      tathā hi aguṇe rato
     ujumaggaṃ avahāya       kummaggaṃ anudhāvati
     tulā yathā paggahitā     ohite tulamaṇḍale
     unanmeti tulāsīsaṃ      bhāre oropite sati
     evameva naro puññaṃ     thokaṃ thokampi ācinaṃ
     saggātimāno dāso va    vījako sātave ratoti.
   Tattha nirayeti aṭṭhavidhe mahāniraye soḷasavidhe ussudaniraye
lokantaniraye ca. Bhāroti tāta na tāvassa akusalabhāro pūrati.
Tassāti tassa pubbe katassa puññassa esa nissando yaṃ so
alātasenāpati tappaccayaṃ sukhaṃ labhati. Na hi tāta etaṃ
goghātakakammassa phalaṃ pāpassa hi nāma vipāko iṭṭho kanto bhavissatīti
aṭṭhānametaṃ. Aguṇe ratoti tathā hesa idāni akusalakamme rato.
Ujumagganti dasa kusalakammapathamaggaṃ pahāya. Kummagganti nirayagāmiṃ
dasa akusalakammapathamaggaṃ anudhāvati. Ohite tulamaṇḍaleti
bhaṇḍasampaṭicchanatthāya tulāmaṇḍale laggetvā ṭhapite. Unanmetīti
uddhaṃ ukkhipati. Ācinanti thokaṃ thokaṃ puññaṃ ācinanto pāpabhāraṃ
otāretvā naro kalyāṇakammasīsaṃ ukkhipitvā devalokaṃ gacchati.
Saggātimānoti sagge atimāno saggasampāpake sātaphale
kalyāṇakamme abhirato. Saggādhimānotipi pāṭho. Saggaṃ adhikāraṃ
katvā ṭhitacittoti attho. Sātave ratoti esa vījakadāso sātave
madhuravipāke kusalakammeyeva rato so imassa pāpakammassa khīṇakāle
kalyāṇakammassa phalena devaloke nibbattissati. Yaṃ panesa idāni
dāsattaṃ upagato neva taṃ kalyāṇakammassa phalena tathattasaṃvattanikaṃ
hissa pubbe kataṃ pāpaṃ bhavissatīti niṭṭhamettha gantabbanti.
   Sā imamatthaṃ pakāsentī āha
     yañcajja vījako dāso     dukkhaṃ passati attani
     pubbevassa kataṃ pāpaṃ     tameso paṭisevati
     khīyatevassa taṃ pāpaṃ      tathā hi vinaye rato
     kassapañca samāpajja      mā hevuppathamāgamāti.
   Tattha mā hevuppathamāgamāti tāta tvaṃ pana imaṃ naggaṃ
kassapājīvakaṃ upagantvā mā heva nirayagāmiṃ upathaṃ āgama mā
pāpamakāsīti pitaraṃ ovadi.
   Sā idānissa pāpupasevanāya dosaṃ kalyāṇamittupasevanāya ca
guṇaṃ dassentī āha
     yaṃ yaṃ hi rāja bhajati      santaṃ vā yadi vā asaṃ
     sīlavantaṃ visīlaṃ vā      vasaṃ tasseva gacchati
     yādisaṃ kurute mittaṃ      yādisañcūpasevati
     sopi tādisako hoti     sahavāso hi tādiso
     sevamāno sevamānaṃ     saṃphuṭṭho saṃphusaṃ paraṃ
     saro duṭṭho kalāpaṃva     alittamupalimpati
     upalepabhayā dhīro      neva pāpasakhā siyā
     pūtimacchaṃ kusaggena      yo naro upanayhati
     kusāpi pūtī vāyanti      evaṃ bālūpasevanā
     tagarañca palāsena      yo naro upanayhati
     pattāpi surabhī vāyanti     evaṃ dhīrūpasevanā
     tasmā pattapuṭasseva     ñatvā sampākamattano
     asante nūpaseveyya     sante seveyya paṇḍito
     asanto nirayaṃ nenti     santo pāpenti sugatinti.
   Tattha santaṃ vāti sappurisaṃ vā. Yadi vā asanti asappurisaṃ
vā. Saro duṭṭho kalāpaṃvāti mahārāja yathā nāma
Halāhalavisalitto saro sarakalāpe pakkhitto sabbantaṃ visena alittampi
sarakalāpaṃ limpati visaduṭṭhameva karoti evameva pāpamitto paraṃ sevamānova taṃ
sevamānaṃ paraṃ tena ca samphuṭṭho taṃ samphussanto alittaṃ pāpena purisaṃ attano
ekajjhāsayaṃ karonto upalimpati pāpameva karoti. Vāyantīti tassa te
kusāpi duggandhā vāyanti. Tagarañcāti tagarañca aññañca gandhasampannaṃ
gandhajātaṃ paliveṭhanāni paṇṇāni sugandhāni honti. Evanti evameva
dhīrūpasevanā. Dhīro hi attānaṃ sevamānaṃ dhīrameva karoti. Tasmā
pattapuṭassevāti yasmā tagarādipaliveṭhitāni paṇṇāni sugandhāni honti
tasmā palāsapattapuṭasseva paṇḍitupasevanena ahaṃpi paṇḍito
bhavissāmīti evaṃ ñatvā. Sampākamattanoti attano paripākaṃ pariṇāmaṃ
paṇḍitabhāvaṃ ñatvā asante pahāya paṇḍite sante upaseveyya. Nirayaṃ
nentīti ettha devadattādīhi nirayaṃ sāriputtattherādīhi ca sugatinti
nidānavasena udāharaṇāni āharitabbānīti.
   Evaṃ rājadhītā chahi gāthāhi pitu dhammaṃ kathetvā idāni
atīte attanā anubhūtaṃ dukkhaṃ dassentī āha
     ahampi jātiyo satta     sare saṃsaritattano
     anāgatepi satteva     yā gamissaṃ ito cutā
     yā me sā sattamī jāti   ahu pubbe jānādhipa
     kammāraputto magadhesu    ahu rājagahe pure
     pāpaṃ sahāyaṃ āgamma     bahu pāpaṃ kataṃ mayā
     paradārassa heṭhentā    carimhā amarā viya
     Taṃ kammaṃ nihitaṃ aṭṭhā     bhasmacchannova pāvako
     atha aññehi kammehi     ajāyiṃ vaṃsabhūmiyaṃ
     kosambiyaṃ seṭṭhikule     iddhe phite mahaddhane
     ekaputto mahārāja     niccaṃ sakkatapūjito
     tattha mittaṃ asevissaṃ     sahāyaṃ sātave rataṃ
     paṇḍitaṃ sutasampannaṃ      so maṃ atthe nivesayi
     cātuddasiṃ pañcadasiṃ      bahuṃ rattimupāvisiṃ
     taṃ kammaṃ nihitaṃ aṭṭhā     nidhīva udakantike
     atha pāpānaṃ kammānaṃ     yametaṃ magadhe kataṃ
     phalaṃ pariyāgataṃ pacchā     bhutvā duṭṭhavisaṃ yathā
     tato cutāhaṃ vedeha     roruve niraye ciraṃ
     sakammunā apacissaṃ      taṃ saraṃ na sukhaṃ labhe
     bahuvassa gaṇe tattha     khepayitvā bahuṃ dukkhaṃ
     bhiṇṇāgate ahu rāja     chakalo uddhatapphaloti.
   Tattha sattāti mahārāja idhalokaparaloko nāma sukatadukkaṭānañca
phalaṃ atthi na saṃsāro satte sodhetuṃ sakkoti. Kammunā
eva hi sattā sujjhanti alātasenāpati ca vījakadāso ca ekameva
jātiṃ anussaranti na kevalaṃ eteva jātissarā ahampi atīte satta
jātiyo attano saṃsaritaṃ sarāmi anāgatepi ito gantabbā satteva
jānāmi. Yā me sāti yā sā mama atīte sattamī jāti āsi.
Kammāraputtoti tāya jātiyā ahaṃ magadhesu rājagahanagare
Suvaṇṇakāraputto ahosiṃ. Paradārassa heṭhentāti paradāraṃ viheṭhentā
paresaṃ rakkhitagopitabhaṇḍe aparajjhantā. Aṭṭhāti taṃ tadā mayā
kataṃ pāpakammaṃ okāsaṃ alabhitvā okāse sati vipākadāyakaṃ hutvā
bhasmacchanno aggi viya nihitaṃ aṭṭhāsi. Vaṃsabhūmiyanti vaṃsaraṭṭhe.
Ekaputtoti asītikoṭivibhave seṭṭhikule ahaṃ ekaputtova ahosiṃ. Sātave
ratanti kalyāṇakamme abhirataṃ. So manti so sahāyako maṃ atthe
kusalakamme patiṭṭhapesi. Taṃ kammanti taṃpi me kalyāṇakammaṃ tadā
okāsaṃ alabhitvā okāse sati vipākadāyakaṃ hutvā.
Udakantiketi udake nihitaṃ aṭṭhāsi. Yametanti atha mama ettakesu
pāpakammesu yaṃ etaṃ mayā magadhe paradārakammaṃ kataṃ tassa phalaṃ pacchā
maṃ pariyāgataṃ upagatanti attho. Yathā kiṃ. Bhutvā duṭṭhavisaṃ
yathāti yathā savisaṃ bhojanaṃ bhutvā ṭhitassa taṃ duṭṭhaṃ kakkhalaṃ halāhalaṃ
visaṃ kuppati tathā maṃ pariyāgatanti attho. Tatoti tato kosambiyaṃ
seṭṭhikulato. Taṃ saranti taṃ tasmiṃ niraye anubhūtaṃ dukkhaṃ sarantī
cittasukhannāma na labhāmi bhayameva me uppajjati. Bhiṇṇāgateti
bhinnāgakaraṭṭhe bhiṇṇāgate nāma nagare vā. Uddhatapphaloti
uddhatabījo. So pana chakalako balasampanno ahosi. Piṭṭhiyaṃ
abhiruhitvāpi naṃ vāhayiṃsu. Taṃ yānakepi yojayiṃsu.
   Sā tamatthaṃ pakāsentī āha
     sātaputtā mayā vuḷhā   piṭṭhiyā ca rathena ca
     tassa kammassa nissando   paradāragamanassa meti.
   Tattha sātaputtāti amaccaputtā. Tassa kammassāti deva
roruvamahāniraye pacanañca chakalakāle aṇḍavījuppātanañca
piṭṭhivāhanayānakayojanāni ca sabbopesa tassa kammassa nissando
paradāragamanassa meti.
   Tato pana cavitvā araññe kapiyoniyaṃ paṭisandhiṃ gaṇhiṃ atha
te maṃ jātadivase yūthapatino dassesuṃ so ānetha me puttanti
daḷhaṃ gahetvā tassa viravantasseva dantehi phalāni uppāṭesi.
   Imamatthaṃ pakāsentī āha
     tato cutāhaṃ vedeha    kapi āsiṃ brahāvane
     nilucchitaphaloyeva     yūthapena pagabbhinā
     tassa kammassa nissando   paradāragamanassa meti.
   Tattha nilucchitaphaloyevāti tatrāhaṃ pagabbhena yūthapatinā luñcitvā
uppāṭitaphaloyeva ahosinti attho.
   Atha aparāpi jātiyo dassentī āha
     tato cutāhaṃ vedeha    dasannesu pasu ahuṃ
     nilucchito javo bhadro   yogaṃ vuḷhaṃ ciraṃ mayā
     tassa kammassa nissando   paradāragamanassa me
     tato cutāhaṃ vedeha    vajjīsu kulamāgato
     nevitthī na pumā āsiṃ   manussatte sudullabhe
     tassa kammassa nissando   paradāragamanassa me
     tato cutāhaṃ vedeha    ajāyiṃ nandane vane
     Bhavane tāvatiṃsāhaṃ     accharā kāmavaṇṇinī
     vicitravatthābharaṇā     āmuttamaṇikuṇḍalā
     kusalā naccagītassa     sakkassa paricārikā
     tattha ṭhitāhaṃ vedeha    sarāmi jātiyo imā
     anāgatepi satteva    yā gamissaṃ ito cutā
     pariyāgatantaṃ kusalaṃ     yaṃ me kosambiyaṃ kataṃ
     deve ceva manusse ca   sandhāvissaṃ ito cutā
     satta jaccā mahārāja   niccaṃ sakkatapūjitā
     itthībhāvā na muñcissaṃ   chaṭṭhāva gatiyo imā
     sattamī ca gati ceva    devaputto mahiddhiko
     pumā devo bhavissāmi   devakāyasmimuttamo
     ajjāpi santānamayaṃ    mālaṃ ganthenti nandane
     devaputto javo nāma   so me mālaṃ paṭicchati
     muhutto viya so dibyo   manusse idha soḷasa
     rattindivo ca so dibyo  mānusiṃ saradosataṃ
     iti kammāni anventi   asaṃkheyyāpi jātiyo
     kalyāṇaṃ yadivā pāpaṃ    na hi kammaṃ vinassatīti.
   Tattha dasannesūti dasannaraṭṭhe. Pasūti goṇo. Ahunti
ahosiṃ. Nilucchitoti vacchakakāleyeva maṃ evaṃ manāpo bhavissatīti
nibbījamakaṃsu. Sohaṃ nilucchito uddhatavījova javo bhadro ahosiṃ.
Vajjīsu kulamāgatoti goyonito cavitvā vajjīraṭṭhe ekasmiṃ
Mahābhogakule nibbattamhīti dasseti. Nevitthī na pumāti napuṃsakattaṃ
sandhāyāha. Bhavane tāvatiṃsāhanti tāvatiṃsabhavane ahaṃ. Tattha
ṭhitāhaṃ vedeha sarāmi jātiyo imāti sā kira tasmiṃ devaloke
ṭhitā ahaṃ evarūpaṃ devalokaṃ āgacchantī kuto nu kho āgatāti
olokentī vajjīraṭṭhe mahābhogakule napuṃsakattabhāvato cavitvā tattha
nibbattabhāvaṃ passi. Tato kena nu kho kammena evarūpe ramaṇīyaṭṭhāne
nibbattamhīti olokentī kosambiyaṃ seṭṭhikule nibbattitvā
katadānādīni kusalāni disvā etassa phalena nibbattamhīti ñatvā
anantarātīte napuṃsakattabhāve nibbattamānā kuto āgatamhīti
olokentī dasannaraṭṭhesu goyoniyaṃ mahādukkhassa anubhūtabhāvaṃ aññāsi.
Tato anantaraṃ jātiṃ anussaramānā vānarayoniyaṃ uddhataphalabhāvaṃ addasa.
Tato anantaraṃ anussarantī bhinnāgakaraṭṭhe chakalayoniyaṃ uddhatavījabhāvaṃ
anussari. Tato anantaraṃ anussaramānā roruve nibbattabhāvaṃ
anussari. Athassā niraye pacanabhāvañca tiracchānayoniyaṃ anubhūtaṃ
dukkhañca anussarantiyā bhayaṃ uppajji. Tato kena nu kho kammena
evarūpaṃ dukkhaṃ anubhūtaṃ mayāti chaṭṭhaṃ jātiṃ olokentī tāya jātiyā
kosambinagare katakalyāṇakammaṃ disvā sattamaṃ olokentī magadharaṭṭhe
pāpasahāyaṃ nissāya kataparadārakammaṃ disvā etassa phalena taṃ me
mahādukkhaṃ anubhūtanti aññāsi. Athāhaṃ ito cavitvā anāgate
kuhiṃ nibbattissāmīti olokentī yāvatāyukaṃ ṭhatvā puna sakkasseva
paricārikā hutvā nibbattissāmīti aññāsi. Evaṃ punappunaṃ
Olokiyamānā tatiyepi attabhāve sakkasseva paricārikā hutvā
nibbattissāmīti. Tathā catutthe pañcame pana tasmiṃyeva devaloke
javanadevaputtassa aggamahesī hutvā nibbattissāmīti ñatvā tato
anantaraṃ olokentī chaṭṭhe attabhāve ito tāvatiṃsabhavanato cavitvā
aṅgatirañño aggamahesiyā kucchismiṃ nibbattissāmi rucāti me nāmaṃ
bhavissatīti ñatvā tato anantaraṃ kuhiṃ nibbattissāmīti olokentī
sattamāya jātiyā tato cavitvā tāvatiṃsabhavane mahiddhiko devaputto
hutvā nibbattissāmi itthībhāvato muñcissāmīti aññāsi. Tasmā
āha tattha ṭhitāhaṃ vedeha sarāmi satta jātiyo anāgatepi satteva
yā gamissaṃ ito cutāti. Pariyāgatanti pariyāyena attano
vārena āgataṃ. Satta jaccāti vajjīraṭṭhe napuṃsakajātiyā saddhiṃ
devaloke pañca ayañca chaṭṭhāti satta jātiyo vuccanti. Etā
satta jātiyo niccaṃ sakkatapūjitā ahosinti dasseti. Chaṭṭhāva
gatiyoti devaloke pañca ayañca ekāti imā cha gatiyo itthībhāvā
na muñcissanti vadati. Sattamī cāti tato cavitvā anantaraṃ.
Santānamayanti ekato vaṇṭikādivasena katasantānaṃ ganthenti yathā
santānamayā honti. Evaṃ ajjāpi mama paricārikāyo nandanavane
me cutibhāvaṃ ajānantā mamatthāya mālaṃ ganthentiyeva. So me
mālaṃ paṭicchatīti mahārāja anantarajātiyā mama sāmiko javo nāma
devaputto yo rukkhato pātitaṃ mālaṃ paṭicchati. Soḷasāti
mahārāja mama jātiyā idāni soḷasavassāni ettako pana kālo
Devānaṃ eko muhutto viya. Tena tā pana mama cutibhāvaṃpi ajānantā
mamatthāya mālaṃ ganthentiyeva. Mānusinti manussānaṃ
vassagaṇanaṃ āgamma. Saradosatanti vassasataṃ hoti. Evaṃ dīghāyukā
devā iminā kāraṇena paralokassa ca kalyāṇapāpakānañca kammānaṃ
atthitaṃ jānāhi devāti. Anventīti yathā maṃ anubandhiṃsu evaṃ
anubandhanti. Na hi kammaṃ vinassatīti diṭṭhadhammavedanīyaṃ tasmiṃyeva
attabhāve upapajjavedanīyaṃ anantarattabhāve vipākaṃ deti aparāpara
vedanīyaṃ pana vipākaṃ adatvā na nassati. Taṃ sandhāya na hi kammaṃ
vinassatīti vatvā deva ahaṃ paradārakammassa nissandena niraye pacitvā
tiracchānayoniyañca mahantaṃ dukkhaṃ anubhaviṃ sace tumhepi idāni guṇassa
kathaṃ gahetvā evaṃ karissatha mayā anubhūtasadisameva dukkhaṃ anubhavissatha
tasmā mā evaṃ akaritthāti āha.
   Athassa uttariṃ dhammaṃ desentī āha
     yo icche puriso hotuṃ    jātiṃ jātiṃ punappunaṃ
     paradāraṃ vivajjeyya     dhotapādova kaddamaṃ
     yā icche puriso hotuṃ    jātiṃ jātiṃ punappunaṃ
     sāmikaṃ apacāyeyya     indaṃva paricārikā
     yo icche dibbabhogañca    dibbamāyuṃ yasaṃ sukhaṃ
     pāpāni parivajjeyya     tividhaṃ dhammamācare
     kāyena vācā manasā    ppamatto vicakkhaṇo
     attano hoti atthāya    itthī vā yadi vā pumā
        Yekecime manujā jīvaloke
        yasassino sabbasamantabhogā
        asaṃsayantehi pure suciṇṇaṃ
        kammassakā se puthu sabbasattā
        iṅghānucintesi sayampi deva
        kutonidānā imā te janinda
        yā te imā accharasannikāsā
        alaṅkatā kāñcanajālachannāti.
   Tattha hotunti bhavituṃ. Sabbasamantabhogāti paripuṇṇasabbabhogā.
Suciṇṇanti suṭṭhu āciṇṇaṃ kalyāṇakammaṃ kataṃ. Kammassakā seti
kammassakā attanā katakammasseva vipākapaṭisaṃvedino na hi
mātāpitūhi kataṃ kammaṃ puttadhītānaṃ nāpi tehi kataṃ mātāpitūnaṃ vipākaṃ
deti sesehi kataṃ sesānaṃ kimeva dassati. Iṅghāti codanatthe
nipāto. Anucintesīti punappunaṃ cinteyyāsi. Yā te imāti yā
imā soḷasasahassā itthiyo taṃ uṭṭhahanti imā te kutonidānā
kiṃ pana nipajjitvā niddāyantena laddhā udāhu panthadūhanasandhicchedādīni
pāpāni katvā ādū kalyāṇakammaṃ nissāya laddhāti idantāvacinteyyāsi
attanāpi devāti.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     iccevaṃ pitaraṃ kaññā    rucā toseti aṅgatiṃ
     muḷhassa maggamācikkhi    dhammamakkhāsi subbatāti.
   Tattha iccevanti bhikkhave iti imehi evarūpehi madhuravacanehi
sā rājakaññā pitaraṃ toseti. Muḷahassa maggaṃ viya tassa sugatimaggaṃ
ācikkhi. Nānānayehi sucaritadhammaṃ akkhāsi dhammaṃ kathentī
yeva cassa. Subbatāti sundaravatā.
   Sā attano atītajātiyopissa kathesi. Evaṃ pubbaṇhato
paṭṭhāya sabbarattiṃ pitu dhammaṃ desetvā deva mā naggassa
micchādiṭṭhikassa vacanaṃ gaṇhi atthi ayaṃ loko atthi paraloko atthi
samaṇabrāhmaṇā atthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalanti vadantassa
mādisassa kalyāṇamittassa vacanaṃ gaṇha mā atitthe pakkhandāti
āha. Evaṃ santepi pitaraṃ micchādassanā mocetuṃ nāsakkhi.
So hi kevalaṃ tassā madhuravacanaṃ sutvā tusi. Mātāpitaro hi
piyaputtānaṃ vacanaṃ piyāyanti. Na pana taṃ micchādassanaṃ visajjeti.
Nagarepi rucā kira rājadhītā pitu dhammaṃ desetvā micchādassanaṃ
visajjāpetīti ekakolāhalamahosi. Paṇḍitā rājadhītā ajja pitaraṃ
micchādassanā mocesatvā nagaravāsīnaṃ sotthibhāvaṃ karissatīti mahājano
tusi. Sā pitaraṃ bodhetuṃ asakkontī viriyaṃ avisajjetvāva yena kenaci
upāyena pitu sotthibhāvaṃ karissāmīti sirasi añjasiṃ patiṭṭhapetvā
dasa disā namassitvā imasmiṃ loke lokasandhārakā dhammikasamaṇabrāhmaṇā
nāma lokapālā devatā nāma mahābrahmāno nāma
atthi te āgantvā attano balena mama pitaraṃ micchādassanaṃ
visajjāpentu etassa pituno guṇe asati mama guṇena mama balena mama
Saccena āgantvā imaṃ micchādassanaṃ visajjāpetvā sakalalokassa
sotthibhāvaṃ karontūti adhiṭṭhahitvā namassi.
   Tadā bodhisatto nārado nāma mahābrahmā ahosi.
Bodhisatto ca nāma attano mettābhāvanāya anudayāya mahantabhāvena
supaṭipannaduppaṭipanne satte dassanatthaṃ kālānukālaṃ lokaṃ olokento
vicarati. So taṃ divasaṃ lokaṃ volokentoyeva taṃ rājadhītaraṃ
pitu micchādiṭṭhivimocanatthaṃ lokasandhārakadevatāyo namassamānaṃ disvā
ṭhapetvā maṃ añño etaṃ rājānaṃ micchādassanaṃ visajjāpetuṃ samattho
nāma natthi ajja mayā rājadhītu saṅgahaṃ rañño ca saparijanassa
sotthibhāvaṃ katvā āgantuṃ vaṭṭati kena nukho vesena gamissāmīti
cintetvā manussānaṃ pabbajitā piyā ceva garukā ca ādeyyavacanā
ca tasmā pabbajitavesena gamissāmīti sanniṭṭhānaṃ katvā pāsādikaṃ
suvaṇṇavaṇṇaṃ manussattabhāvaṃ māpetvā manuññaṃ jaṭāmaṇḍalaṃ bandhitvā
jaṭantare kāñcanasūciṃ odahitvā anto rattapaṭaṃ upari rattavākaciraṃ
nivāsetvā suvaṇṇatārakhacitaṃ rajatamayaṃ ajinacammaṃ ekaṃsaṃ katvā
muttāsikkāya pakkhittaṃ suvaṇṇamayaṃ bhikkhābhājanaṃ tīsu ṭhānesu vaṅkaṃ
suvaṇṇakājaṃ khandhe katvā muttāsikkāya ekaṃ pavāḷamayaṃ kamaṇḍaluṃ
ādāya iminā isivesena gagaṇatale cando viya virocamāno
ākāsenāgantvā alaṅkatacandakapāsādamahātalaṃ pavisitvā rañño purato
aṭṭhāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     Athāgamā brahmalokā     nārado mānusiṃ pathaṃ
     jambūdīpaṃ apekkhanto      addasa rājānamaṅgatiṃ
     tato patiṭṭha pāsāde     vedehassa purakkhato
     tañca disvā anuppattaṃ     rucā isimavandathāti.
   Tattha addasāti brahmaloke ṭhitova jambūdīpaṃ apekkhanto
guṇājīvakassa santike gahitamicchādassanaṃ rājānaṃ aṅgatiṃ addasa.
Tasmā āgatoti attho. Tato patiṭṭhāti tato so brahmā
tassa rañño amaccagaṇaparivutassa nisinnassa purato tasmiṃ pāsāde
apade padaṃ dassento ākāse patiṭṭhahi. Anuppattanti pattaṃ
āgataṃ. Isinti isivesenāgatattā satthā isinti āha. Avandathāti
sā mamānuggahena mama pitari kāruññaṃ katvā eso devarājā
āgato bhavissatīti tuṭṭhapahaṭṭhā vātābhihatā suvaṇṇakaddalī viya
onamitvā nāradaṃ mahābrahmānaṃ vandi.
   Rājāpi taṃ disvāva brahmatejena tajjito attano āsane
saṇṭhātuṃ asakkonto āsanā oruyha bhūmiyaṃ ṭhatvā āgataṭṭhānañca
nāmagottañca pucchi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     athāsanamhā oruyha      rājā byamhitamānaso
     nāradaṃ paripucchanto      idaṃ vacanamabravi
        kuto nu āgacchasi devavaṇṇī
        obhāsayaṃ saṃvariṃ candimāva
        Akkhāhi me pucchito nāma gottaṃ
        kathannu jānanti manussaloketi.
   Tattha byamhitamānasoti bhītacitto. Kuto nūti kacci nu kho
vijjādharo bhaveyyāti maññamāno avanditvāva evaṃ pucchi.
   Atha so ayaṃ rājā paraloko natthīti maññati paralokameva
tāvassa ācikkhissāmīti cintetvā gāthamāha
        ahampi devāto idāni emi
        obhāsayaṃ saṃvariṃ candimāva
        akkhāmi te pucchito nāma gottaṃ
        jānanti maṃ nārado kassapo cāti.
   Tattha devātoti devalokato. Nārado kassapo cāti maṃ
nāmena nārado gottena kassapoti jānanti.
   Atha rājā imaṃ pacchāpi paralokaṃ pucchissāmi iddhiyā
laddhakāraṇantāva pucchissāmīti cintetvā gāthamāha
       acchariyarūpaṃ tava yādisañca
       vehāyasaṃ gacchasi tiṭṭhasi ca
       pucchāmi taṃ nārada etamatthaṃ
       atha kena vaṇṇena tavāyamiddhīti.
   Tattha yādisañcāti yādisañca tava saṇṭhānaṃ yañca tvaṃ ākāsena
gacchasi ca tiṭṭhasi ca idaṃ acchariyaṃ jātaṃ.
   Atha naṃ nārado āha
        Saccañca dhammo ca damo ca cāgo
        guṇā mamete pakatā purāṇā
        teheva dhammehi susevitehi
        manojavo yena kāmaṃ gatosmīti.
   Tattha saccanti vacīsaccaṃ. Dhammo cāti tividhasucaritadhammo
ceva kasiṇaparikammajjhānadhammo ca. Damoti indriyadamanaṃ. Cāgoti
kilesapariccāgo ca deyyadhammapariccāgo ca. Pakatā purāṇāti
mayā purimabhave katāti dasseti. Teheva dhammehi susevitehīti tehi
sabbaguṇehi susevitehi paricāritehi. Manojavoti manojavasadijavo.
Yena kāmaṃ gatosmiti yena devaṭṭhāne ca manussaṭṭhāne ca gantuṃ
icchanaṃ tena gatosmīti attho.
   Rājā tasmiṃ evaṃ kathentepi micchādassanassa sugahitattā paralokaṃ
asaddahanto atthi nu kho puññānaṃ vipākoti vatvā gāthamāha
        acchacariyamācikkhasi puññasiddhiṃ
        sace hi evaṃ yathā tvaṃ vadesi
        pucchāmi taṃ nārada etamatthaṃ
        puṭṭho ca me sādhu viyākarohīti.
   Tattha puññasiddhinti puññānaṃ siddhiṃ phaladāyakattaṃ ācikkhanto
acchariyaṃ ācikkhasīti.
   Nārado āha
        pucchassu maṃ rāja tavesa attho
        Yaṃ saṃsayaṃ kurute bhūmipāla
        ahantaṃ nissaṃsayataṃ gamemi
        nayehi ñāyehi ca hetubhi cāti
   tattha tavesa atthoti pucchitabbo nāma tava esa attho.
Saṃsayanti yaṃ kismiñcideva atthe saṃsayaṃ karosi taṃ maṃ puccha.
Nissaṃsayatanti ahaṃ taṃ nissaṃsayabhāvaṃ gamemi. Nayehīti kāraṇavacanehi.
Ñāyehīti ñāṇehi. Hetubhīti paccayehi. Paṭiññāmatteneva
avatvā ñāṇena paricchinditvā kāraṇavacanena ca tesaṃ dhammānaṃ
samuṭṭhāpakapaccayehi ca taṃ nisaṃsayaṃ karissāmīti attho.
   Rājā āha
        pucchāmi taṃ nārada etamatthaṃ
        puṭṭho ca me nārada mā musā bhaṇi
        atthi nu devā pitaro nu atthi
        loko paro atthi jano yamāhāti.
   Tattha jano yamāhāti yaṃ jano evamāha. Atthi devā atthi
pitaro atthi paralokoti taṃ sabbaṃ atthi nu khoti pucchati.
   Nārado āha
        attheva devā pitaro ca atthi
        loko paro atthi jano yamāha
        kāmesu giddhā ca narā pamuḷhā
        lokaṃ paraṃ na vidū mohayuttāti.
   Tattha atthevāti mahārāja devā ca pitaro ca atthi. Yaṃpi
jano paralokamāha sopi attheva. Na vidūti kāmesu giddhā ca
mohamuḷhajanā paralokaṃ na vidū na jānanti.
   Taṃ sutvā rājā parihāsaṃ karonto āha
        atthīti ce nārada saddahāsi
        nivesanaṃ paraloke matānaṃ
        idheva me pañcasatāni dehi
        dassāmi te paraloke sahassanti.
   Tattha nivesananti nivesanaṭṭhānaṃ. Pañcasatānīti pañcakahāpaṇasatāni.
   Atha naṃ mahāsatto parisamajjheyeva garahanto āha
        dajjemu kho pañcasatāni bhoto
        jaññāma ce sīlavantaṃ vadaññuṃ
        luddantaṃ bhontaṃ niraye vasantaṃ
        ko codaye paraloke sahassaṃ
        idheva yo hoti adhammasīlo
        pāpācāro alaso luddakammo
        na paṇḍitā tasmiṃ iṇaṃ dadanti
        na hi āgamo hoti tathāvidhamhā
        dakkhañca posaṃ manujā viditvā
        uṭṭhānakaṃ sīlavantaṃ vadaññuṃ
        Sayameva bhogehi nimantayanti
        kammaṃ karitvā punamāharesīti.
   Tattha jaññāma ceti yadi mayaṃ bhavantaṃ sīlavā esa vadaññū
dhammikasamaṇabarāhmaṇānaṃ imasmiṃ kāle iminā atthoti jānitvā
tassa tassa kiccassa kārako vadaññūti jāneyayāma atha te
vaḍḍhiyā pañcasatāni dadeyyāma. Tvaṃ pana luddo sāhasiko
micchādassanaṃ gahetvā dānasālaṃ viddhaṃsetvā paradāresu aparajjasi
ito cuto niraye upapajjissasa. Evaṃ luddantaṃ bhontaṃ niraye
vasantaṃ tattha gantvā ko sahassaṃ me dehīti codissati.
Tathāvidhamhāti tādisā purisā kusitā dinnassa iṇassa puna āgamo
nāma na hoti. Dakkhanti dhanuppādanakusalaṃ. Punamāharesīti
attano kammaṃ karitvā dhanaṃ uppādetvā puna amhākaṃ santakaṃ
āhareyyāsi. Nimantayantīti sayameva bhogehi nimantentīti.
   Iti rājā tena niggayhamāno appaṭibhāṇo ahosi. Mahājano
haṭṭhatuṭṭho hutvā mahiddhiko devo nārado isi ajja rājānaṃ
micchādassanaṃ visajjāpessatīti sakalanagaraṃ ekakolāhalamakāsi.
Mahāsattassānubhāvena tadā sattayojanikāya mithilāya nagaravāsī tassa
dhammadesanaṃ asuṇanto nāma nāhosi. Atha mahāsatto ayaṃ
rājā ativiya daḷhaṃ katvā micchādassanaṃ gaṇhi nirayabhayena naṃ
santajjetvā micchādiṭṭhiṃ visajjāpetvā puna devalokena
assāsessāmīti cintetvā mahārāja sace tvaṃ micchādiṭṭhiṃ na
Visajjessasi evaṃ anantadukkhaṃ nirayaṃ gamissasīti vatvā nirayakathaṃ paṭṭhapesi
        ito gato dakkhasi tattha rāja
        kākolusaṃghehi vikassamānaṃ
        taṃ khajjamānaṃ niraye vasantaṃ
        kākehi gijjhehi ca sonakhehi
        sañchannagattaṃ rudhiraṃ savantaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha kākolusaṃghehīti lohatuṇḍehi kākolusaṃghehi. Vikassamānanti
attānaṃ ākaḍḍhiyamānaṃ tattha niraye passissasi. Tanti taṃ
bhavantaṃ.
   So panassa kākolusaṃghanirayaṃ vaṇṇetvā sace ettha na
nibbattissasi lokantaniraye nibbattissasīti vatvā taṃ nirayaṃ dassetuṃ
gāthamāha
        andhatamaṃ tattha na candasuriyā
        nirayo sadā tumulo ghorarūpo
        sā neva ratti na divā paññāyati
        tathāvidhe ko vicare dhanatthikoti.
   Tattha andhatamanti mahārāja yamhi lokantaniraye micchādiṭṭhikā
nibbattanti tattha cakkhuviññāṇassa uppattinivāraṇaṃ andhatamaṃ.
Sadā tumuloti so nirayo niccaṃ bahalandhakāro. Ghorarūpoti bhiṃsanakarūpo
bhiṃsanakajātiko. Sā neva ratti na divāti sā idha ratti
Vā divaso vā neva tattha paññāyati. Ko vicareti ko
uṭṭhānaviriyaṃ sādhento vicarissati.
   Taṃ pissa lokantanirayaṃ vitthārena vaṇṇetvā mahārāja sace
tvaṃ micchādiṭṭhiṃ avissajjento na kevalaṃ etadeva aññampi dukkhaṃ
anubhavissasīti dassento imaṃ gāthamāha
        savalo ca sāmo ca duve suvāṇā
        pavaḍḍhakāyā balino mahantā
        khādanti dantehi ayomayehi
        ito panuṇṇaṃ paraloke patantanti.
   Tattha ito panuṇṇanti imamhā manussalokā cutaṃ. Purato
nirayesupi eseva nayo. Tasmā sabbāni tāni nirayaṭṭhānāni nirayapālānaṃ
upakkamehi saddhiṃ heṭṭhā vuttanayeneva vitthāretvā tāsaṃ
tāsaṃ gāthānaṃ anuttānāni padāni vaṇṇetabbāni
        taṃ khajjamānaṃ niraye vasantaṃ
        luddehi bālehi aghammikehi
        sañchinnagattaṃ rudhiraṃ savantaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha luddehīti dāruṇehi. Bālehīti duṭṭhehi. Aghammikehīti
aghāvahehi dukkhāvahehīti attho.
        Usūhi sattīhi sunissitāhi
        hananti vijjhanti ca paccāmittā
        Kālūpakālā nirayamhi ghore
        pubbe naraṃ dukkaṭakammakārinti.
   Tattha hananti vijjhanti cāti jalitāya ayapaṭhaviyā pātetvā
sakalasarīraṃ chiddāvachiddaṃ karontā paharanti ceva vijjhanti ca.
Kālūpakālāti evaṃ nāmakā nirayapālā. Nirayamhīti niraye tasmiññeva
vasantā kālūpakālasaṃkhātā nirayapālā. Dukkaṭakammakārinti
micchādiṭṭhivasena dukkaṭānaṃ kammānaṃ kārakaṃ.
        Taṃ haññamānaṃ niraye vajantaṃ
        kucchismiṃ passasmiṃ vipphālitūdaraṃ
        sañchinnagattaṃ rudhiraṃ savantaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha tanti taṃ bhavantaṃ tattha niraye tathā haññamānaṃ.
Vajantanti ito cito ca dhāvantaṃ. Kucchisminti kacchiyañca passe
ca haññamānanti attho.
        Sattiusutoparabhiṇḍivālā
        vividhāvudhavassāni tattha dehe
        patanti aṅgāramivacchimanto
        silāsanī vassati luddakammeti.
   Tattha aṅgāramivacchimantoti jalitaaṅgārā viya acchimanto
āvudhavassā sīse patanti. Sīlāsanīti jalitasilāsanī vassati.
Luddakammeti yathā nāma deve vassante asaniyo patanti evameva ākāse
Samuṭṭhāya vicitāyamānā jalitasilāsanīvassā tesaṃ luddakammānaṃ upari
patanti.
        Uṇho ca vāto nirayamhi dussaho
        na tamhi sukhaṃ labhasi itaraṃpi
        tattaṃ dhāvantamaleṇamāturaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha itaraṃpīti parittakaṃpi. Dhāvantanti vidhāvantaṃ.
        Sandhāvamānaṃpi rathesu yuttaṃ
        sañjotibhūtaṃ paṭhaviṃ kamantaṃ
        patodalaṭṭhīhi sucodayantaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha rathesu yuttanti vārena vāraṃ tesu tesu jalitaloharathesu
yuttaṃ. Kamantanti akkamamānaṃ. Sucodayantanti suṭṭhu codayantaṃ.
        Tamāruhantaṃ khurasañcitaṃ giriṃ
        vibhiṃsanaṃ pajjalitaṃ bhayānakaṃ
        sañchinnagataṃ rudhiraṃ savantaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha tamāruhantanti taṃ bhavantaṃ jalitāvudhappahāre asahitvā
jalitakhurehi sañchannaṃ jalitalohapabbataṃ āruhantaṃ.
        Tamāruhantaṃ pabbatasannikāsaṃ
        aṅgārarāsiṃ jalitaṃ bhayānakaṃ
        Sandaḍḍhagattaṃ kapaṇaṃ rudantaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha sandaḍḍhagattanti suṭṭhu daḍḍhasarīraṃ.
     Abbhakūṭasamā uccā    kaṇṭakāhi citā dumā
     ayomayehi tikkhehi    naralohitapāyibhīti.
   Tattha kaṇṭakāhi citāti jalitakaṇṭakehi citā. Ayomayehīti
idaṃ yehi ayomayehi kaṇṭakehi ācitā te dassetuṃ vuttaṃ.
     Tamāruhanti nāriyo    narā ca paradāragū
     coditā sattihatthehi   yamaniddesakāribhīti.
   Tattha tamāruhantīti taṃ evarūpaṃ simbalirukkhaṃ āruhanti.
Yamaniddesakāribhīti yamassa vacanakārakehi nirayapālehīti attho.
     Tamāruhantaṃ niraye    simbaliṃ rudhiramakkhitaṃ
     vidaddhakāyaṃ vitacaṃ     āturaṃ gāḷhavedanaṃ
     assasantaṃ mahuṃ uṇhaṃ    pubbakammāparādhikaṃ
     dummaggaṃ vikataṃ bhaggaṃ 1-  ko taṃ yāceyya taṃ dhananti.
   Tattha vidaddhakāyanti viddhaṃsitakāyaṃ. Vitacanti cammamaṃsānaṃ
chinnatāya koviḷārapupphaṃ viya kiṃsukapupphaṃ viya ca.
     Abbhakūṭasamā uccā    asipattacitā dumā
     ayomayehi tikkhehi    naralohitapāyibhīti.
   Tattha asipattacitāti asimayehi pattehi citā.
@Footnote: 1 dummagge vitacagattantipi pāṭho
        Tamānupattaṃ asipattapādapaṃ
        asīhi tikkhehi ca chijjamānaṃ
        sañchinnagattaṃ rudhiraṃ savantaṃ
        ko codaye paraloke sahassanti.
   Tattha tamānupattanti taṃ bhavantaṃ nirayapālānaṃ āvudhappahāre
asahitvā anuppattaṃ.
     Tato nikkhantamaggantaṃ 1-  asipattanirayā bhayā
     sampatitaṃ vetaraṇiṃ     ko taṃ yāceyya taṃ dhananti.
   Tattha sampatitanti patitaṃ.
     Kharā khārodakā uṇhā  duggā vetaraṇī nadī
     ayopokkharasañchannā   tikkhapattehi sandatīti.
   Tattha kharāti pharusā kaṭukā. Ayopokkharasañchannāti ayomayehi
tikhiṇapariyantehi pokkharapattehi sañchannā. Pattehīti tehi
pattehi sā nadī tikkhā hutvā sandati.
     Tattha sañchinnagattantaṃ   vuyhantaṃ rudhiramakkhitaṃ
     vetaraññe anālambe   ko taṃ yāceyya taṃ dhananti.
   Tattha vetaraññeti vetaraṇīudakasaṃkhāte vetaraṇīudaketi.
           Nirayakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
   Imaṃ pana mahāsattassa nirayakathaṃ sutvā rājā saṃviggamānahadayo
mahāsattaññeva tāṇaṃ gavesī hutvā āha
@Footnote: 1 nikkhantamattantantipi pāṭho
        Vedhāmi rukkho viya chijjamāno
        disaṃ na jānāmi pamuḷhasaññī
        bhayasānutappāmi mahā ca me bhayā
        sutvāna gāthā tava bhāsitā ise
     āditte vārimajjhaṃva    dīpaṃvogherivaṇṇave
     andhakāreva pajjoto   tavannosi saraṇaṃ ise
        atthañca dhamamañca anusāsa maṃ ise
        atītamaddhā aparādhitaṃ mayā
        ācikkha me nārada suddhimaggaṃ
        yathā ahaṃ no nirayaṃ pateyyanti.
   Tattha bhayasānutappāmīti attanā katassa pāpassa bhayena
anutappāmi. Mahā ca me bhayāti mahantañca me nirayabhayaṃ uppannaṃ.
Dīpaṃvogheti dīpaṃ viya oghe. Idaṃ vuttaṃ hoti āditte kāye
vārimajjhaṃ viya bhinnanāvānaṃ oghe vā aṇṇave vā patiṭṭhaṃ
alabhamānānaṃ dīpaṃ viya andhakāre gatānaṃ pajjoto viya tvaṃ no ise
saraṇaṃ bhava. Atītamaddhā aparādhitaṃ mayāti ekaṃsena mayā
atītakammaṃ aparādhitaṃ kusalaṃ atikkamitvā akusalameva katanti.
   Athassa mahāsatto visuddhimaggaṃ ācikkhanto sammā paṭipanne
porāṇakarājāno udāharaṇavasena dassento āha
     yathā ahu dhataraṭṭho    vessāmitto ca aṭṭhako
     yamadatti
        Usinnaro cāpi sivī ca rājā
        paricārikā samaṇa brahmaṇānaṃ
     ete caññe ca rājāno  ye sakkavisayaṃ 1- gatā
     adhammaṃ parivajjetvā    dhammañcara mahīpati
     annahatthā ca te byamhe  ghosayantu pure tava
     ko chāto ko ca tasito  ko mālaṃ ko vilepanaṃ
     nānārattānaṃ vatthānaṃ   ko naggo paridahissati
     ko panthe chattamādeti   pādukā ca mudū subhā
     iti sāyañca pāto ca   ghosayantu pure tava
     jiṇṇaṃ posaṃ gavassañca    māssu yuñja yathā pure
     parihārañca dajjāsi    adhikārakato balīti.
   Tattha ete cāti yathā ete dhataraṭṭho vessāmitto aṭṭhako
yamadatti usinnaro sivirājāti cha rājāno aññe ca dhammaṃ caritvā
sakkavisayaṃ gatā evaṃ tvaṃpi adhammaṃ parivajjetvā dhammañcara. Ko
chātoti mahārāja tava byamhe ca pure ca rājanivesane ceva nagare
ca annahatthā purisā ko chāto ko tasitoti tesaṃ dātukāmatāya
ghosentu. Ko mālanti ko mālaṃ icchati ko vilepanaṃ icchati
nānārattānaṃ vatthānaṃ yaṃ yaṃ icchati taṃ taṃ dadantu ko naggo paridahissatīti
ghosentu. Ko panthe chattamādetīti ko panthe chattamādiyati.
Pādukā cāti upāhanā ca mudu subhā ko icchati.
@Footnote: 1 saggavisayaṃ?
Jiṇṇaṃ posanti yo te upaṭṭhāko amacco vā añño vā pubbakatūpakāro
jarājiṇṇakāle yathā porāṇaṃ kammaṃ kātuṃ na sakkoti.
Yepi te gavassādayo jiṇṇakāle kammaṃ kātuṃ na sakkonti. Tesu
ekaṃpi pubbe viya kammesu mā yojayi. Jiṇṇakālasmiṃ hi te
tānikammāni kātuṃ na sakkonti. Parihārañcāti idha parihāro sakkāroti
vutto. Idaṃ vuttaṃ hoti yo ca te balī hutvā adhikārakato
pubbe katūpakāro hoti tassa yathāporāṇaṃ parihāraṃ dadeyyāsi.
Asappurisā hi attano upakāraṃ kātuṃ samatthakāleyeva sammānaṃ
karonti asamatthakāle na taṃ olokenti sappurisā pana samatthakālepi
asamatthakālepi tesaṃ tatheva sakkāraṃ karonti tasmā tvaṃpi evaṃ
kareyyāsīti.
   Iti mahāsatto rañño dānakathañca sīlakathañca kathetvā
idāni yasmā ayaṃ rājā attano attabhāve rathena upametvā vaṇṇiyamāne
tusatīti tasmā sabbakāmaduharathopamāya dhammaṃ desento āha
     kāyo te rathasaññāto   manosārathiko lahu
     avihiṃsāsāritakkho     saṃvibhāgapaṭicchado
     pādasaññamanemiyo     hatthasaññamapakkharo
     kucchisaññamanabbhanto    vācāsaññamakūjano
     saccavākyasamattaṅgo    apesuññasusaññato
     girāsakhilanelaṅgo     mitabhāṇisilesito
     saddhālobhasusaṃkhāro    nivātañjalikubbaro
     Athaddhatānatīsāko     sīlasaṃvaranaddhano
     akkodhanamanugghāṭī     dhammapaṇḍarachattako
     bāhusaccamupālambo    ṭhiticittamupādhiyo
     kālaññutācittasāro    vesārajjatidaṇḍako
     nivātavuttiyottaṅgo    anatimānayugo lahu
     alīnacittasanthāro     vuḍḍhisevī rajohato
     sati patodo dhīrassa    dhiti yogo ca rasmiyo
     mano dantaṃ pathaṃ neti    samadantehi vājibhi
     icchā lobho ca kummaggo  ujumaggova saññamo
     rūpe sadde rase gandhe  vāhanassa padhāvato
     paññā ākoṭanī rāja   tattha attāva sārathi
     sace etena yānena   samacariyā daḷhā dhiti
     sabbakāmaduho rāja    na jātu nirayaṃ vajeti.
   Tattha rathasaññātoti mahārāja tava kāyo rathoti saññāto
hotu. Manosārathikoti manasaṃkhātena kusalacittena sārathinā
samannāgato. Lahūti vigatathīnamiddhatāya sallahuko. Avihiṃsāsāritakkhoti
avihiṃsāmayena sāritena supariniṭṭhitena akkhena samannāgato. Saṃvibhāga-
paṭicchadoti dānasaṃvibhāgamayena paṭicchadena samannāgato. Pādasaññamanemiyoti
pādasaññamamayāya nemiyā samannāgato. Hatthasaññamapakkharoti
hatthasaññamamayena pakkharena samannāgato. Kucchisaññamanabbhantoti
kucchisaññamasaṃkhātena mitabhojanamayena telena abbhañjanto.
Vācāsaññamakūjanoti vācāsaññamena akūjano. Saccavākyasamattaṅgoti
saccavākyena paripuṇṇaaṅgo akhaṇḍarathaṅgo. Apesuññasusaññatoti apesuññena
suṭṭhu saññato suphusito. Girāsakhilanelaṅgoti sakhilāya saṇhavācāya
niddosaṅgo maṭṭharathaṅgo. Mitabhāṇisilesitoti mitabhāṇīsaṃkhātena
silesena suṭṭhu saṃbandho. Saddhālobhasusaṃkhāroti kammaphalasaddahanasaṃkhātena
saddhāmayena ca alobhamayena ca sundarena alaṅkārena samannāgato.
Nivātañjalikubbaroti sīlavantānaṃ nivātavuttimayena ceva añjalikammamayena
ca kubbarena samannāgato. Athaddhatānatīsākoti sakhilasammodakabhāvasaṃkhātāya
athaddhatāya ānataīso thokānataīsoti attho. Sīlasaṃvaranaddhanoti
akhanḍapañcasīlacakkhundriyādisaṃvarasaṃkhātāya naddhanarajjuyā
samannāgato. Akkodhanamanugghāṭīti akkodhanabhāvasaṃkhātena anugghāṭena
samannāgato. Dhammapaṇḍarachattakoti dasakusalakammapathadhammasaṃkhātena
paṇḍarachattena samannāgato. Bāhusaccamupālamboti
atthasannissitabahussutabhāvamayena upālambena samannāgato. Ṭhiticittamupādhiyoti
lokadhammehi avikampanabhāvena suṭṭhu ṭhitaekaggatābhāvappattacittasaṃkhātena
upādhinā uttarattharaṇena vā rājāsanena vā samannāgato.
Kālaññutācittasāroti ayaṃ dānassa dinnakālo ayaṃ sīlassa rakkhanakāloti
evaṃ kālaññutāsaṃkhātena kālaṃ jānitvā katena cittena kusalacittasārena
samannāgato. Idaṃ vuttaṃ hoti yathā mahārāja rathassa
nāma āṇiṃ ādiṃ katvā sabbaṃ dabbasambhārajātaṃ parisuddhaṃ
sāramayañca icchitabbaṃ evaṃ hi so ratho addhānakkhamo hoti. Evaṃ
Tava kāyarathopi kālaṃ jānitvā katena cittena parisuddhena dānādinā
kusalasārena samannāgato hotu. Vesārajjatidaṇḍakoti parisamajjhe
kathentassāpi visāradabhāvasaṃkhātena tidaṇḍena samannāgato.
Nivātavuttiyottaṅgoti ovāde vattanasaṃkhātena mudunā dhurayottena
samannāgato. Mudunā hi dhurayottena baddharathaṃ sindhavā sukhaṃ vahanti evaṃ tavapi
kāyaratho paṇḍitānaṃ ovādavuttitāya ābandho sukhaṃ yātīti attho.
Anatimānayugo lahūti anatimānasaṃkhātena lahukena yugena samannāgato
alīnacittasanthāroti yathā nāma ratho dantamayena uḷārena santharena
sobhati evaṃ tava kāyaratho dānādinā alīnaasaṅkuṭitacittasanthāro
hotu. Vuḍḍhisevī rajohatoti yathā nāma ratho visamena rajaṭṭhānamaggena
gacchanto rajokiṇṇo na sobhati samena virajena maggena
gacchanto sobhati. Evaṃ tava kāyarathopi paññāvuḍḍhisevitāya
samatalaṃ ujumaggaṃ paṭipajjitvā hatarajo hotu. Sati patodo dhīrassāti
dhīrassa paṇḍitassa tava tasmiṃ rathe supatiṭṭhitasati patodo hotu.
Dhiti yogo ca rasmiyoti abbhocchinnaviriyasaṃkhātā dhiti hitapaṭipattiyaṃ
yujjanabhāvasaṃkhāto yogo ca tava tasmiṃ rathe suvattitā thirā rasmiyo
hontu. Mano dantaṃ pathaṃ neti samadantehi vājibhīti yathā nāma
ratho visamadantehi sindhavehi uppathaṃ bhajati samadantehi samasikkhitehi
yutto ujupathameva anveti evaṃ tava manopi dantaṃ nibbisevanaṃ
kummaggaṃ pahāya ujumaggaṃ gaṇhati. Tasmā sudantaṃ ācārasampannaṃ
cittaṃ tava kāyarathassa sindhavakiccaṃ sādhetu. Icchā lobho cāti
Tattha appattesu vatthūsu icchā pattesu lobhoti ayaṃ icchā ca
lobho ca kummaggo nāma kuṭilo anujumaggo apāyameva neti
dasakusalakammapathavasena pana aṭṭhaṅgikamaggena vā pavatto sīlasaññamo
ujumaggo nāma. So tava kāyarathassa maggo hotu. Rūpeti
etesu manāpiyesu rūpādīsu kāmaguṇesu nimittaṃ gahetvā dhāvantassa
tava kāyarathassa uppathaṃ paṭipannassa rājarathassa sindhave ākoṭetvā
nivāraṇapatodalaṭṭhi viya paññā ākoṭanī hotu. Sā hi naṃ
uppathagamanato nivāretvā ujuṃ sucaritamaggaṃ āropessati. Tattha
attāvātī tasmiṃ pana tava kāyarathe añño sārathi nāma natthi
tava attāva sārathi. Sace etena yānenāti mahārāja yassetaṃ
evarūpaṃ yānaṃ sace etena yānena samacariyā daḷhā dhitīti yassa
samacariyā ca dhiti ca daḷhā hoti thirā so etena yānena yasmā
esa ratho sabbakāmaduho rāja yathāpatthite sabbakāme deti tasmā na
jātu nirayaṃ vajeti ekaṃsena taṃ dhārehi evarūpena yānena nirayaṃ na
gacchasi. Iti kho mahārāja yaṃ maṃ avaca ācikkha me nārada
visuddhimaggaṃ yathā ahaṃ no nirayaṃ pateyyanti ayante so mayā
anekapariyāyena akkhātoti.
   Evamassa dhammaṃ desetvā micchādiṭṭhiṃ ohāretvā sīle
patiṭṭhapetvā ito paṭṭhāya pāpamitte pahāya kalyāṇamitte
upasaṅkamma niccaṃ appamatto hohīti rājānaṃ ovaditvā rājadhītu guṇe
vaṇṇetvā rājaparisāya ca rājorodhānañca ovādaṃ datvā
Mahantenānubhāvena tesaṃ passantānaṃyeva brahmalokaṃ gato.
   Rājā tassa ovāde ṭhito micchādiṭṭhiṃ pahāya dānādīni
puññāni katvā saggaparāyano ahosi.
   Satthā imaṃ dhammadesanaṃ āharitvā na bhikkhave idāneva pubbepi
mayā diṭṭhijālaṃ bhinditvā uruvelakassapo damitoyevāti vatvā jātakaṃ
samodhānento osāne imā gāthā abhāsi
     alāto devadattosi    sunāmo āsi bhaddaji
     vijayo sāriputtosi    moggallānosi vījako
     sunakkhatto licchaviputto   guṇo āsi acelako
     ānandova rucā āsi   yā rājānaṃ pasāsayi
     uruvelakassapo rājā   pāpadiṭṭhi tadā ahu
     mahābrahmā bodhisatto   evaṃ dhāretha jātakanti.
       . Mahānāradajātakaṃ aṭṭhamaṃ niṭṭhitaṃ.
         -------------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 44 page 139-198. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=2853              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=2853              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=834              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=28&A=5180              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=6105              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=6105              Contents of The Tipitaka Volume 28 http://84000.org/tipitaka/read/?index_28

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]