ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 44 : PALI ROMAN Jā.A.10 mahānipāt (2)

           Mahānipāta vaṇṇanā
            ---------
            vidhurajātakaṃ
   paṇḍu kīsiyāsi dubbalāti idaṃ satthā jetavane viharanto
paññāpāramiṃ ārabbha kathesi.
   Eka divasamhi bhikkhū dhammasabhāyaṃ kathaṃ samuṭṭhāpesuṃ āvuso
aho vata satthā mahāpañño puthupañño javanapañño hāsapañño
tikkhapañño nibbedhikapañño parappavādamaddano attano
paññānubhāvena khattiyapaṇḍitādīhi abhisaṅkhate sukhumapañhe bhinditvā te
dametvā nibbisevane katvā saraṇesu ceva sīlesu ca patiṭṭhapetvā
amatagāmimaggaṃ paṭipādesīti. Satthā āgantvā kāyanuttha bhikkhave
etarahi kathāya sannisinnāti pucchitvā bhante imāya nāmāti vutte
anacchariyaṃ bhikkhave yaṃ tathāgato paramābhisambodhiṃ patto parappavādaṃ
bhinditvā khattiyādayo vineyya purimabhavasmiṃ hi anuttaraṃ bodhiñāṇaṃ
pariyesantopi tathāgato paññavā parappavādamaddanoyeva tathāhi ahaṃ
vidhurapaṇḍitakāle saṭṭhīyojanubbedhe kāḷagiripabbatamuddhani puṇṇakaṃ nāma
yakkhasenāpatiṃ ñāṇabalena dametvā nibbisevanaṃ katvā pañcasīlesu
patiṭṭhapento attano jīvitadānaṃ dāpesinti vatvā tuṇhī ahosi
tehi yācito atītaṃ āhari.
   Atīte kururaṭṭhe indapattanagare dhanañjayakorabyo nāma rājā
Rajjaṃ kāresi. Vidhurapaṇḍito nāma amacco tassa atthadhammānusāsako
ahosi. So madhurakatho mahādhammakathiko sakalajambūdīparājāno
hatthikantavīṇāsarena paluddhā hatthino viya attano madhuradhammadesanāya
palobhetvā tesaṃ sakaraṭṭhāni gantuṃ adadamāno buddhalīlāya
mahājanassa dhammaṃ desento mahantena yasena tasmiṃ nagare
paṭivasati. Bārāṇasiyaṃpi kho gihisahāyakā cattāro brāhmaṇamahāsālā
mahallakakāle kāmesu ādīnavaṃ disvā gehaṃ pahāya
himavantaṃ pavisitvā isipabbajjaṃ pabbajitvā abhiññā ca samāpattiyo
ca nibbattetvā vanamūlaphalāhārā tattheva ciraṃ vasitvā
loṇambilasevanatthāya cārikañcaramānā aṅgaraṭṭhe kālacampākanagaraṃ patvā
rājuyyāne vasitvā puna divase nagaraṃ bhikkhāya pavisiṃsu. Tattha
sahāyakā cattāro kuṭumbikā tesaṃ iriyāpathe pasīditvā vanditvā
bhikkhābhājanaṃ gahetvā ekekaṃ attano attano nivesanaṃ ānetvā
paṇītena āhārena parivisitvā paṭiññaṃ gahetvā uyyāne vasāpesuṃ.
Cattāro tāpasā catunnaṃ kuṭumbikānaṃ gehesu bhuñjitvā divāvihāratthāya
eko tāvatiṃsabhavanaṃ gacchati eko nāgabhavanaṃ gacchati eko
supaṇṇabhavanaṃ gacchati eko korabyassa rañño migājinaṃ nāma
uyyānaṃ gacchati. Tesu yo devalokaṃ gantvā divāvihāraṃ karoti.
So sakkassa yasaṃ oloketvā attano upaṭṭhākassa tameva vaṇṇeti.
Yo nāgabhavanaṃ gantvā divāvihāraṃ karoti. So nāgarājassa
sampattiṃ oloketvā attano upaṭṭhākassa tameva vaṇṇeti. Yo
Supaṇṇabhavanaṃ gantvā divāvihāraṃ karoti. So supaṇṇarājassa
vibhūtiṃ oloketvā attano upaṭṭhākassa tameva vaṇṇeti. Yo
korabyassa uyyānaṃ gantvā divāvihāraṃ karoti. So dhanañjayassa
sirisobhaggaṃ oloketvā attano upaṭṭhākassa tameva vaṇṇeti.
Te cattāro kuṭumbikā taṃ tadeva ṭhānaṃ patthentā dānādīni puññāni
katvā āyūhapariyosāne eko sakko hutvā nibbatti eko
saputtadāro nāgabhavane nāgarājā hutvā nibbatti eko simbalirukkhavimāne
supaṇṇarājā hutvā nibbatti eko dhanañjayarañño aggamahesiyā
kucchismiṃ nibbatti. Tepi cattāro tāpasā aparihīnajjhānā kālaṃ
katvā brahmaloke nibbattiṃsu. Tesu korabyakumāro vuḍḍhimanvāya
pitu accayena rajje patiṭṭhahitvā dhammena samena rajjaṃ kāresi.
So pana jūtacittako ahosi. So vidhurapaṇḍitassa ovāde ṭhatvā
dānaṃ deti sīlaṃ rakkhati uposathaṃ upavasi. So ekadivasaṃ
samādinnuposatho vivekamanubrūhissāmīti uyyānaṃ gantvā manuññaṭṭhāne
nisīditvā samaṇadhammaṃ akāsi. Sakkopi samādinnuposatho devaloke
palibodho hotīti manussaloke tameva uyyānaṃ gantvā manuññaṭṭhāne
nisīditvā samaṇadhammaṃ akāsi. Varuṇanāgarājāpi samādinnuposatho
nāgabhavane palibodho hotīti tattheva gantvā ekasmiṃ manuññaṭṭhāne
nisīditvā samaṇadhammaṃ akāsi. Supaṇṇarājāpi samādinnuposatho
supaṇṇabhavane palibodho hotīti tattheva gantvā ekasmiṃ
manuññaṭṭhāne nisīditvā samaṇadhammaṃ akāsi. Tepi cattāro janā
Sāyaṇhasamaye sakasakaṭṭhānā nikkhamitvā maṅgalapokkharaṇītīre samāgantvā
aññamaññaṃ oloketvā pubbasinehavasena samaggā sammodamānā
hutvā aññamaññaṃ mettacittaṃ paccupaṭṭhapetvā madhurapaṭisanthāraṃ
katvā 1- sakkopi maṅgalasilātale nisīdi itare attano attano
yuttaṃ okāsaṃ ñatvā nisīdiṃsu. Atha ne sakko āha mayaṃpi
cattāro rājānova samādinnuposathā amhesu pana kassa sīlaṃ
mahantanti. Atha naṃ varuṇanāgarājā āha tumhākaṃpi tiṇṇaṃ janānaṃ
sīlato mayhameva sīlaṃ mahantanti. Kimettha kāraṇanti. Ayaṃ tāva
supaṇṇarājā amhākaṃ jātānampi ajātānampi paccāmitto ahaṃ
evarūpaṃ amhākaṃ jīvitakkhayakaraṃ paccāmittaṃ disvāpi tassa kopaṃ na
karomi iminā kāraṇena mama sīlaṃ mahantanti vatvā idaṃ dasanipāte
catuposathajātake paṭhamaṃ gāthamāha
        yo kopaneyye na karoti kopaṃ
        na kujjhati sappuriso kadāci
        kuddhopi so nāvīkaroti kopaṃ
        taṃ ve naraṃ samaṇamāhu loketi.
   Tattha yoti khattiyādīsu yokoci. Kopaneyyeti kujjhitabbayuttake
puggale khantīvādī viya kopaṃ na karoti. Kadācīti yo ca
kismiñci kāle na kujjhati. Kuddhopīti sace pana so sappuriso
kujjhati atha kuddhopi taṃ kopaṃ nāvīkaroti cūḷabodhitāpaso viya. Taṃ ve
@Footnote: 1 kariṃsu. tesu sakkoti yuttataraṃ
Naranti mahārāja taṃ sappurisaṃ samitapāpatāya loke paṇḍitā
samaṇaṃ kathenti ime pana guṇā mayi santi tasmā mameva sīlaṃ
mahantanti.
   Taṃ sutvā supaṇṇarājā ayaṃ nāgo mama aggabhakkho yasmā
panāhaṃ evarūpaṃ aggabhakkhaṃ disvāpi khudaṃ adhivāsetvā āhārahetu
pāpaṃ na karomi tasmā mama sīlaṃ mahantanti vatvā gāthamāha
        onodaro yo sahate jighacchaṃ
        danto tapassī mitapānabhojano
        āhārahetu na karoti pāpaṃ
        taṃ ve naraṃ samaṇamāhu loketi.
   Tattha dantoti indriyadamanena samannāgato. Tapassīti tapanissitako.
Āhārahetu na karoti pāpanti jighacchāya pīḷitopi yo lāmakakammaṃ
na karoti dhammasenāpati sāriputtatthero viya ahaṃ pana ajja
āhārahetu pāpaṃ na karomi tasmā mama sīlaṃ mahantanti.
   Tato sakko devarājā ahaṃ nānappakāraṃ sukhapadaṭṭhānaṃ
devaloke sampattiṃ pahāya sīlaṃ rakkhanatthāya manussalokaṃ āgato
tasmā tumhākaṃ sīlato mama sīlaṃ mahantanti vatvā imaṃ gāthamāha
        khiḍḍaṃ ratiṃ vippajahitvā sabbaṃ
        na cālikaṃ bhāsati kiñci loke
        vibhūsanaṭṭhānā virato methunasmā
        taṃ ve naraṃ samaṇamāhu loketi.
   Tattha khiḍḍanti kāyikavācasikakhiḍḍaṃ. Ratinti dibbakāmaguṇaratiṃ.
Kiñcīti appamattakaṃpi. Vibhūsanaṭṭhānāti maṃsavibhūsā ca chavivibhūsā
ca dve vibhūsā tattha ajjhoharaṇiyāhāro maṃsavibhūsā nāma
mālāgandhādīni chavivibhūsā nāma yena akusalacittena sādiyati tantassa
ṭhānaṃ tato paṭivirato. Methunasmāti methunasevanato ca yo
paṭivirato. Taṃ ve naraṃ samaṇamāhu loketi ahaṃ pana ajja devaccharā
pahāya idhāgantvā samaṇadhammaṃ karomi tasmā mama sīlaṃ mahantanti.
   Evaṃ sakkopi attano sīlameva vaṇṇeti.
   Taṃ sutvā dhanañjayarājā ahaṃ ajja mahantaṃ pariggahaṃ
soḷasasahassāhi nāṭakitthīhi paripuṇṇaṃ antepuraṃ pariccajitvā uyyāne
samaṇadhammaṃ karomi tasmā mama sīlaṃ mahantanti vatvā imaṃ gāthamāha
        pariggahaṃ lobhadhammañca sabbaṃ
        ye ve pariññāya pariccajanti
        dantaṃ ṭhitattaṃ amamaṃ nirāsaṃ
        taṃ ve naraṃ samaṇamāhu loketi.
   Tattha pariggahanti nānappakāraṃ vatthukāmaṃ. Lobhadhammanti tasmiṃ
uppajjanataṇhaṃ. Pariññāyāti ñātapariññā tīraṇapariññā
pahānapariññāti imāhi tīhi pariññāhi parijānitvā tattha khandhādīnaṃ
sabhāvajānanaṃ ñātapariññā nāma khandhesu aguṇaṃ upadhāretvā tīraṇaṃ
tiraṇapariññā nāma tesu dosaṃ disvā chandarāgassāpakaḍḍhanaṃ
pahānapariññā nāma ye imāhi tīhi pariññāhi parijānitvā
Vatthukāmakilesakāme pariccajanti chaḍḍetvā gacchanti. Dantanti nibbisevanaṃ
ṭhitattanti micchāvitakkābhāvena ṭhitasabhāvaṃ. Amamanti mamāyanataṇhāya
virahitaṃ. Nirāsanti puttadārādīhi nirāsacittaṃ. Taṃ ve naranti taṃ
evarūpaṃ puggalaṃ samaṇanti vadanti.
   Iti te sabbepi attano attano sīlameva mahantanti vaṇṇetvā
dhanañjayaṃ pucchiṃsu mahārāja atthi pana koci tumhākaṃ santike
paṇḍito yo no imaṃ kaṅkhaṃ vinodeyyāti. Āma mahārāja mama
atthadhammānusāsako asamadhuro vidhurapaṇḍito nāma atthi so no kaṃkhaṃ
vinodessati tassa santikaṃ gacchāmāti. Te sādhūti sampaṭicchiṃsu.
Atha sabbe te uyyānā nikkhamitvā dhammasabhāyaṃ gantvā dhammāsanaṃ
alaṅkārāpetvā bodhisattaṃ pallaṅkavaramajjhe nisīdāpetvā paṭisanthāraṃ
katvā ekamantaṃ nisinnāva paṇḍita amhākaṃ kaṅkhā uppannā taṃ
vinodehīti vatvā imaṃ gāthamāhaṃsu
        pucchāma kattāramanomapaññaṃ
        kathāsu no viggaho atthi jāto
        chindajja kaṅkhaṃ vicikicchitāni
        tayajja kaṅkhaṃ vitaremu sabbeti
   tattha kattāranti kattabbayuttakaṃ kāraṇākāraṇaṃ jānanasamatthaṃ
tuvaṃ. Viggaho atthi jātoti eko sīlaviggaho sīlavivādo uppanno
atthi. Chindajjāti amhākaṃ taṃ kaṅkhaṃ tāni vicikicchitāni vajirena
sineruṃ paharanto viya sakko ajja chinda. Vitaremūti vitareyyāma.
   Atha paṇḍito tesaṃ vacanaṃ sutvā mahārāja tumhākaṃ sīlaṃ
nissāya uppannā vivādakathā kathaṃ dukkathitaṃ sukathitaṃ vā jānissāmīti
vatvā imaṃ gāthamāha
        ye paṇḍitā atthadassā bhavanti
        bhāsanti te yoniso tattha kāle
        kathannu kathānaṃ abhāsitānaṃ
        atthaṃ nayeyyuṃ kusalā janindāti.
   Tattha atthadassāti atthadassanasamatthā. Tattha kāleti tasmiṃ
viggahe ārocite yuttapattakāle paṇḍitā tamatthaṃ ācikkhantā
yoniso bhāsanti. Atthaṃ nayeyyuṃ kusalāti kusalā chekāpi samānā
abhāsitānaṃ kathānaṃ kathaṃ nu atthaṃ ñāṇena nayeyyuṃ upaparikkheyyuṃ.
Janindāti rājāno ālapati. Tasmā idantāva me vadetha.
   Mahāsatto āha
        kathaṃ have bhāsati nāgarājā
        kathaṃ pana garuḷo venateyyo
        gandhabbarājā pana kiṃ vadesi
        kathaṃ pana kurūnaṃ rājaseṭṭhoti.
        Tattha gandhabbarājāti sakkaṃ sandhāyāha.
   Athassa te gāthamāhaṃsu
        khantiṃ have bhāsati nāgarājā
        appāhāraṃ garuḷo venateyyo
        Gandhabbarājā rativippahānaṃ
        akiñcanaṃ kurūnaṃ rājaseṭṭhino.
   Tassattho paṇḍita nāgarājā tāva kopaneyyepi puggale
akkopanasaṃkhātaṃ adhivāsanakhantiṃ vaṇṇeti garuḷo appāhārasaṃkhātaṃ
āhārahetu pāpassa akaraṇaṃ vaṇṇeti sakko pañcakāmaguṇe
rativippahānaṃ vaṇṇeti kururājā nippalibodhabhāvaṃ vaṇṇetīti.
   Tesaṃ kathaṃ sutvā mahāsatto imaṃ gāthamāha
        sabbāni etāni subhāsitāni
        na hettha dubbāsitamatthi kiñci
        yasmiñca etāni patiṭṭhitāni
        ārāvanābhyā susamohitāni
        catūhi dhammehi samaṅgibhūtaṃ
        taṃ ve naraṃ samaṇamāhu loketi.
   Tattha etānīti etāni cattāripi guṇajātāni yasmiṃ puggale
sakaṭanābhiyaṃ suṭṭhu samohitāni ārāni viya supatiṭṭhitāni catūhi cetehi
dhammehi samannāgataṃ taṃ puggalaṃ paṇḍitā samaṇaṃ āhu loketi.
   Evaṃ mahāsatto catunnaṃpi sīlaṃ ekasamameva akāsi.
   Taṃ sutvā cattāro janā haṭṭhatuṭṭhā thutiṃ karontā imaṃ
gāthamāhaṃsu
   tuvaṃ nu seṭṭho tvamanuttarosi
   tvaṃ dhammagū dhammavidū sumedho
        Paññāya pañhaṃ samaviggahitvā
        accheccha dhīro vicikicchitāni
        accheccha kaṅkhaṃ vicikicchitāni
        cundo yathā nāgadantaṃ kharenāti.
   Tattha tvamanuttarosīti tvaṃ anuttarosi natthi tayā uttaritaro
nāma. Dhammagūti dhammassa gopako ceva dhammaññū ca. Dhammavidūti
pākaṭadhammo. Sumedhoti sundarapañño. Paññāyāti attano
paññāya amhākaṃ pañhaṃ suṭṭhu atigaṇhitvā idamettha kāraṇanti
yathābhūtaṃ ñatvā. Acchecchāti tvaṃ dhīro amhākaṃ vicikicchitāni
chinda evaṃ chindanto ca chindajja kaṅkhaṃ vicikicchitānīti imaṃ amhākaṃ
āyācanaṃ sampādento. Cundo yathā nāgadantaṃ kharenāti yathā
dantakāro sakkaccena hatthidantaṃ chindeyya evaṃ chindāti attho.
   Evaṃ te cattāropi tassa pañhābyākaraṇena tuṭṭhamānasā
ahesuṃ. Atha naṃ sakko dibbadukulena pūjesi garuḷo suvaṇṇamālāya
pūjesi varuṇanāgarājā maṇinā pūjesi dhanañjayarājā gavasahassādīhi pūjesi.
Te evamāhaṃsu
        nīluppalābhaṃ vimalaṃ anagghaṃ
        vatthaṃ idaṃ dhūmasamānavaṇṇaṃ
        pañhassa veyyākaraṇena tuṭṭho
        dadāmi te dhammapūjāya dhīra
        suvaṇṇamālaṃ satapattaphullaṃ
        Sakesaraṃ ratanasahassamaṇḍitaṃ
        pañhassa veyyākaraṇena tuṭṭho
        dadāmi te dhammapūjāya dhīra
        maṇiṃ anagghaṃ ruciraṃ pabhassaraṃ
        kaṇṭhāvasantaṃ maṇibhūsitamme
        pañhassa veyyākaraṇena tuṭṭho
        dadāmi te dhammapūjāya dhīra
        gavaṃ sahassaṃ usabhañca nāgaṃ
        ājaññayutte ca rathe dasa ime
        pañhassa veyyākaraṇena tuṭṭho
        dadāmi te gāmavarāni soḷasāti.
   Evaṃ sakkādayo mahāsattaṃ pūjetvā sakaṭṭhānameva agamaṃsu.
          Catuposathakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
   Tesu nāgarājassa bhariyā vimalādevī nāma. Sā tassa gīvāyaṃ
pilandhanamaṇiṃ apassantī pucchi deva kuhiṃ pana te maṇīti. Bhadde
candabrāhmaṇaputtassa vidhurapaṇḍitassa dhammakathaṃ sutvā pasannacitto
ahaṃ tena maṇinā taṃ pūjesiṃ na kevalañca ahameva sakkopi naṃ
dibbadukulena pūjesi supaṇṇarājā suvaṇṇamālāya pūjesi dhanañjayarājā
gavasahassādīhi taṃ pūjesīti. Vimalā dhammakathiko so devāti
bhadde kiṃ vadesi sakalajambūdīpatale buddhuppādakālo viya pavattati
sakalajambūdīpe ekasatarājāno tassa madhuradhammakathāya bajjhitvā
Hatthikantavīṇāsarena paluddhā mattavaravāraṇā viya attano attano
raṭṭhāni na gacchanti evarūpo so madhuradhammakathikoti tassa guṇaṃ
vaṇṇesi. Sā vidhurapaṇḍitassa guṇakathaṃ sutvā tassa dhammakathaṃ
sotukāmā hutvā cintesi sacāhaṃ vakkhāmi deva ahaṃ tassa dhamma
kathaṃ sotukāmā idheva naṃ ānehīti na me taṃ ānessati yannūnāhaṃ
tassa hadaye dohaḷo me uppannoti gilānālayaṃ kareyyanti. Sā
tathā katvā paricārikānaṃ saññaṃ datvā sirisayane nipajji. Nāgarājā
upaṭṭhānavelāya taṃ apassanto pucchati kuhiṃ vimalāti. Paricārikāhi
gilānā devāti vutte so uṭṭhāyāsanā tassā santikaṃ gantvā
sayanapasse nisīditvā tassā sarīraṃ parimajjanto paṭhamaṃ gāthamāha
        paṇḍu kīsiyāsi dubbalā
        vaṇṇarūpe na tavedisaṃ pure
        vimale akkhāhi pucchitā
        kīdisī tuyhaṃ sarīravedanāti.
   Tattha paṇḍūti paṇḍupalāsavaṇṇā. Kīsiyāti kīsā.
Dubbalāti appathāmā. Vaṇṇarūpe na tavedisaṃ pureti tava vaṇṇasaṃkhātaṃ
rūpaṃ pure īdisaṃ nāhosi niddosaṃ anavajjaṃ taṃ idāni parivattetvā
amanuññabhāvaṃ jātaṃ. Vimaleti taṃ ālapati.
   Athassa sā ācikkhantī dutiyaṃ gāthamāha
        dhammo manujesu mātīnaṃ
        dohaḷo nāma janinda vuccati
        Dhammāhaṭaṃ nāgakuñjara
        vidhurassa hadayābhipatthayeti.
  Tattha dhammoti sabhāvo. Mātīnanti itthīnaṃ. Janindāti
nāgajanassa inda. Dhammāhaṭaṃ nāgakuñjara vidhurassa hadayābhipatthayeti
nāgaseṭṭha ahaṃ dhammena samena asāhasiyakammena āhaṭaṃ vidhurassa hadayaṃ
abhipatthayāmi. Taṃ me labhamānāya jīvitaṃ atthi alabhamānāya idheva
maraṇanti tassa paññaṃ sandhāyevamāha.
   Taṃ sutvā nāgarājā tatiyaṃ gāthamāha
        candaṃ kho tvaṃ vimale dohaḷāyasi
        suriyaṃ vā athavāpi mālutaṃ
        dullabhe hi vidhurassa dassane
        ko vidhuraṃ idha ānayissatīti.
   Tattha dullabhehi vidhurassa dassaneti asamadhurassa vidhurassa
dassanameva dullabhaṃ. Tassa hi sakalajambūdīparājāno dhammikaṃ
rakkhāvaraṇaguttiṃ paccupaṭṭhapetvā vicaranti. Passituṃpi naṃ koci na
labhati taṃ idha ko ānayissatīti.
   Sā tassa vacanaṃ sutvā alabhamānāya me idheva maraṇanti
parivattitvā tassa piṭṭhiṃ datvā sāṭakakaṇṇena mukhaṃ pidahitvā
nipajji. Nāgarājā attano sirigabbhaṃ gantvā sayanapiṭṭhe nisinno
vimalā vidhurassa hadayamaṃsaṃ āharāpetīti saññī hutvā paṇḍitassa
hadayaṃ alabhantiyā vimalāya jīvitaṃ natthi kathannu kho tassa hadayamaṃsaṃ
Labhissāmīti cintesi. Athassa dhītā irandatī nāma nāgakaññā
sabbālaṅkārapaṭimaṇḍitā mahantena sirivilāsena pitu upaṭṭhānaṃ āgatā
pitaraṃ vanditvā ekamantaṃ ṭhitā pitu indriyavikāraṃ disvā tāta ativiya
domanassappattosi kinnu kho kāraṇanti pucchantī gāthamāha
        kinnu tāta tuvaṃ pajjhāyasi
        padumaṃ hatthagataṃva te mukhaṃ
        kiṃ dummanarūposi issara
        mā tvaṃ soci amittatāpanāti.
   Tattha pajjhāyasīti punappunaṃ cintesi. Hatthagatanti hatthena
parimadditaṃ padumaṃ viya te mukhaṃ jātaṃ. Issarāti pañcayojanasatikassa
maṇḍalanāgabhavanassa sāmi.
   So dhītu vacanaṃ sutvā nāgarājā tamatthaṃ ārocento imaṃ
gāthamāha
        mātā hi tava irandati
        vidhurassa hadayaṃ dhaniyyati
        dullabhe hi vidharassa dassane
        ko vidhuraṃ idhamānayissatīti.
   Tattha dhaniyyatīti pattheti. Atha naṃ amma mama santike vidhuraṃ
ānetuṃ samattho natthi tvaṃ mātu jīvitaṃ dehi vidhurassa hadayaṃ ānetuṃ
samatthaṃ bhattāraṃ pariyesāhīti taṃ uyyojento upaḍḍhagāthamāha
        bhattāraṃ pariyesanaṃ cara
        Yo vidhuraṃ idhamānayissatīti.
   Tattha carāti carāhi.
   Iti so kilesābhibhūtabhāvena dhītu ananucchavikaṃpi kathaṃ kathesi.
Tena vuttaṃ.
        Pituno ca sā sutvāna vākyaṃ
        rattiṃ nikkhamma avassutī carīti.
   Tattha avassutī carīti bhikkhave sā nāgamāṇavikā pituvacanaṃ
sutvā pitaraṃ assāsetvā mātu santikaṃ gantvā taṃpi assāsetvā
attano sirigabbhaṃ gantvā sabbālaṅkārehi attānaṃ alaṅkaritvā ekaṃ
kusumbhavatthaṃ nivāsetvā ekaṃ ekaṃsaṃ karitvā tameva rattiṃ udakaṃ
dvidhā katvā nāgabhavanato nikkhamitvā himavantappadese samuddatīre
ṭhitaṃ saṭṭhīyojanubbedhaṃ ekaghanaṃ kāḷāgiripabbataṃ nāma añjanagiriṃ gantvā
avassutī kilesāvassutī bhattāraṃ pariyesanaṃ carīti attho. Yāni
himavantappadese vaṇṇagandhasampannāni pupphāni tāni āharitvā
sakalapabbatamuddhani maṇiagghikaṃ viya alaṅkaritvā upari tale
pupphasantharaṃ katvā manoramenākārena naccitvā madhuragītaṃ gāyantī
sattamaṃ gāthamāha
        ke gandhabbe ca rakkhase
        nāge ke kiṃpurise ca mānuse
        ke paṇḍite sabbakāmadade
        dīgharattaṃ bhattā me bhavissatīti.
   Tattha ke gandhabbe ca rakkhase nāgeti ko gandhabbo vā
rakkhaso vā nāgo vā. Ke paṇḍite sabbakāmadadeti ko etesu
gandhabbādīsu paṇḍito sabbakāmaṃ dātuṃ samattho yo vidhurassa dahayamaṃsaṃ
dohaḷaniyā mama mātu manorathaṃ matthakaṃ pāpetvā mayhaṃ
dīgharattaṃ bhattā bhavissatīti.
   Tasmiṃ khaṇe vessavaṇamahārājassa bhāgineyyo puṇṇako
nāma yakkhasenāpati tigāvutappamāṇaṃ manomayasindhavaṃ abhiruhitvā
kāḷapabbatamatthake manosilātale yakkhasamāgamaṃ gacchanto taṃ tassā
gītasaddaṃ assosi. Anantare attabhāve anubhūtapubbāya itthiyā
gītasaddo chaviādīni chinditvā aṭṭhimiñjaṃ āhacca aṭṭhāsi. So
paṭibaddhacitto hutvā assaṃ parivattitvā sindhavapiṭṭhe nisinnova
bhadde ahaṃ mama paññāya dhammena samena vidhurassa hadayaṃ ānetuṃ
samattho mā cintayīti taṃ assāsento aṭṭhamaṃ gāthamāha
        assāsa hessāmi te pati
        bhattā te hessāmi anindalocane
        paññāhi mama tathāvidhāhi
        assāsa hessasi bhariyā mamanti.
   Tattha anindalocaneti aninditabbalocane. Tathāvidhāhīti vidhurassa
hadayamaṃsaṃ āharaṇasamatthāhi. Assāsāti assāsāhi assāsaṃ
paṭilabhāhi attamanā hohi. Hessasīti bhavissasi.
   Tena vuttaṃ
        Avacāsi puṇṇakaṃ irandatī
        pubbapathānugatena cetasā
        ehi gacchāma pitu mamantike
        eseva te etamatthaṃ pavakkhatīti.
   Tattha pubbapathānugatena cetasāti antare attabhāve
anubhūtapubbasāmike tasmiṃ pubbapatheneva anugatena cetasā. Ehi gacchāmāti
bhikkhave so yakkhasenāpati evaṃ vatvā imaṃ assapiṭṭhiṃ āropetvā
nessāmīti cintetvā pabbatamatthake otaritvā tassā hatthaṃ gahaṇatthaṃ
hatthaṃ pasāresi. Sā attano hatthaṃ gaṇhituṃ adatvā tena
pasāritahatthaṃ sayaṃ gahetvā sāmi nāhaṃ anāthā mayhaṃ pitā varuṇo nāma
nāgarājā mātā vimalā nāma ehi mama pitu santikaṃ gacchāma
eseva te yathā amhākaṃ maṅgalakiriyāya bhavitabbaṃ evaṃ etamatthaṃ
pavakkhatīti avacāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     alaṅkatā suvasanā   mālinī candanussadā
     yakkhaṃ hatthe gahetvāna pitusantikamupāgamīti.
   Tattha pitu santikamupāgamīti pitu santikaṃ upāgami. Puṇṇakopi
yakkho paṭihāretvā nāgarājassa santikaṃ gantvā irandatiṃ
yācanto āha
        nāgavara vaco suṇāhi me
        paṭirūpaṃ paṭipajja suṅkayaṃ
        Paṭthemihaṃ arandatiṃ
        tāya samaṅgiṃ karohi maṃ tuvaṃ
    sataṃ hatthī sataṃ assā    sataṃ assatarī rathā
    sataṃ balabhiyyo puṇṇā    nānāratanassa kevalā
    te nāga paṭipajjassu    dhītaraṃ dehi irandatinti.
   Tattha suṅkayanti attano kulappadesānurūpaṃ dhītu suṅkadhanaṃ paṭipajja
gaṇhāhi. Tāya samaṅgiṃ karohi maṃ tuvanti maṃ tāya saddhiṃ
samaṅgībhūtaṃ karohi. Balabhiyyoti bhaṇḍasakaṭāyo. Nānāratanassa
kevalāti nānāratanassa sakalapuṇṇā.
   Atha naṃ nāgarājā āha
     yāva āmantaye ñātī  mitte ca suhadajjane
     anāmantaṃ katakammaṃ    taṃ pacchā anutappatīti.
   Tattha yāva āmantayeti bho yakkhasenāpati ahaṃ tuyhaṃ dhītaraṃ
demi no na demi thokaṃ pana āgamehi yāva āmantaye ñātīti
ñātakepi yāva jānāpemi. Taṃ pacchā anutappatīti itthiyo hi
gatagataṭṭhāne abhiramantipi nābhiramantipi anabhiratikāle ñātakādayo
amhehi saddhiṃ anāmantetvā kataṃ kammaṃ nāma evarūpaṃ hotīti
ussukkaṃ na karonti evantaṃ kammaṃ pacchā anutāpaṃ āvahatīti
vadati.
     Tato so varuṇo nāgo  pavisitvā nivesanaṃ
     bhariyaṃ āmantayitvāna   idaṃ vacanamabravi
     Ayaṃ so puṇṇako yakkho  yācati maṃ irandatiṃ
     bahunā vittalābhena   tassa dema piyaṃ mamanti.
   Tattha pavisitvāti puṇṇakaṃ tattheva ṭhapetvā sayaṃ uṭṭhāya
yatthassa bhariyā nipannā taṃ nivesanaṃ pavisitvā. Piyaṃ mamanti mama
piyaṃ dhītaraṃ tassa bahuvittalābhena demāti pucchati.
   Vimalā āha
     na dhanena na vittena 1- labbhā amhaṃ irandatī
        sace hi kho hadayaṃ paṇḍitassa
        dhammena laddhā idha māhareyya
        etena vittena kumāri labbhā
        nāññaṃ dhanaṃ uttariṃ patthayāmāti.
   Tattha amhaṃ irandhatīti amhākaṃ dhītā irandatī. Etena
cittenāti etena tuṭṭhākāreneva
     tato so varuṇo nāgo  nikkhamitvā nivesanā
     puṇṇakāmantayitvāna   idaṃ vacanamabravi
     na dhanena na vittena   labbhā amhaṃ irandatī
        sace tuvaṃ hadayaṃ paṇḍitassa
        dhammena laddhā idhamāharesi
        etena vittena kumāri labbhā
        nāññaṃ dhanaṃ uttariṃ patthayāmāti.
@Footnote: 1 cittenātipi pāṭho
   Tattha puṇṇakāmantayitvānāti puṇṇakaṃ āmantayitvā.
   Puṇṇako āha
        yaṃ paṇḍito tyeke vadanti loke
        tameva bāloti punāhu aññe
        akkhāhi me vippavadanti cettha
        kaṃ paṇḍitaṃ nāga tuvaṃ vadesīti.
   Tattha yaṃ paṇḍitoti so kira hadayaṃ paṇḍitassāti sutvā
cintesi yaṃ eke paṇḍitoti vadanti tameva aññe bāloti kathenti
kiñcāpi me irandatiyā vidhuroti akkhātaṃ tathāpi tattato jānituṃ
pucchissāmi nanti tasmā evamāha.
   Nāgarājā āha
        korabyarājassa dhanañjayassa
        yadi te suto vidhuro nāma kattā
        ānehi taṃ paṇḍitaṃ dhammaladdhā
        irandatī pādacarāva te hotūti.
   Tattha dhammaladdhāti dhammena labhitvā. Pādacarāvāti pādaparicārikā
hutvā
        idañca sutvā varuṇassa vākyaṃ
        uṭṭhāya yakkho paramappītito
        tattheva santo purisaṃ asaṃsi
        ānehi ājaññamidheva yuttanti.
   Tattha asaṃsīti attano upaṭṭhākaṃ āṇāpesi. Ājaññanti
kāraṇākāraṇajānanakaṃ sindhavaṃ. Yuttanti kappitaṃ.
     Jātarūpamayā kaṇṇā  kācamhicamayā khurā
     jambonadassa pākassa  suvaṇṇassa uracchadoti.
   Tattha jātarūpamayāti tameva sindavaṃ vaṇṇento āha. Tassa hi
manomayasindhavassa jātarūpamayā kaṇṇā. Kācamhicamayā khurāti tassa
khurā rattamaṇimayāti attho. Jambonadassa pākassāti jamborasato
jātassa pākassa rattasuvaṇṇassa mayo uracchado.
   So puriso tāvadeva taṃ sindhavaṃ ānesi. Puṇṇako taṃ
abhiruyha ākāsena pakkhanditvā vessavaṇassa santikaṃ gantvā
nāgabhavanaṃ vaṇṇetvā taṃ pavuttiṃ ārocesi. Tassa atthassa
pakāsanatthaṃ idaṃ vuttaṃ
     devavāhavahaṃ yānaṃ  assamāruyha puṇṇako
        alaṅkato kappitakesamassu
        pakkāmi vehāyasamantalikkhe
        sapuṇṇako kāmarāgena giddho
        irandatiṃ nāgakaññaṃ jigiṃsaṃ
        gantvāna taṃ bhūtapatiṃ yasassiṃ
        iccabravi vessavaṇakuveraṃ
        bhogavatī nāma mandire
        vāsā hiraññavatīti vuccati
        Nagare nimmite kāñcanamaye
        maṇḍalassa uragassa niṭṭhitaṃ
        aṭṭālakā oṭṭhagīviyo
        lohitaṅgassa masāragallino
        pāsādettha silāmayā
        sovaṇṇaratanena chāditā
        ambātilakā ca jambuyo
        sattapaṇṇā muccalindaketakā
        piyaṅgukā uddālakā sahā
        upari bhaṇḍakā sinduvāritā
        campeyyakā nāgamallikā
        bhaginīmālā atthettha koliyā
        ete dumā parināmitā
        sobhayanti uragassa mandire
     khajjurettha silāmayā   sovaṇṇadhuvapupphitā (bahū)
        yattha vasatopapātiko
        nāgarājā varuṇo mahiddhiko
        tassa komārikā bhariyā
        vimalā kāñcanavelliviggahā
        kāḷā taruṇāva uggatā
        picumaṇḍatthanī 1- cārudassanā
@Footnote: 1 pucimandathanītipi pāṭho
        Lākhārasarattasucchavī
        kaṇikārāva nivātapupphitā
        tidivokkacarāva accharā
        vijjuvabbhaghanāva nissitā
        sā dohaḷinī suvimhitā
        vidhurassa hadayaṃ dhanīyati
        taṃ nesaṃ dadāmi issara
        tena te denti irandatiṃ mamanti.
   Tattha devavāhavahanti vahitabbo vāho devasaṃkhātaṃ vāhaṃ vahatīti
devavāhavaho. Yānanti nayanti gacchanti etenāti yānaṃ.
Kappitakesamassūti maṇḍanavasena susaṃvihitakesamassu. Devānaṃ pana
kesamassukammaṃ nāma natthi vicittakathitena kathanti. Jigiṃsanti patthayanto.
Vessavaṇanti visānāya rājadhāniyā issararājānaṃ. Kuveranti evaṃ
nāmakaṃ. Bhogavatī nāmāti sampannabhogatāya evaṃ laddhanāmaṃ.
Mandireti mandiraṃ bhavananti attho. Vāsā hiraññavatīti nāgarājassa
vasanaṭṭhānattā vāsāti ca kāñcanavatiyā suvaṇṇapākāreneva
parikkhittattā hiraññavatīti ca vuccati. Nagare nimmiteti nagaraṃ nimmitaṃ.
Kāñcanamayeti suvaṇṇamayaṃ. Maṇḍalassāti bhogamaṇḍalena
samannāgatassa. Niṭṭhitanti karaṇapariniṭṭhitaṃ. Oṭṭhagīviyoti
oṭṭhagīvasaṇṭhānena katā. Lohitaṅgassa masāragallinoti rattamaṇimayā
masāragallamayā aṭṭālakā. Pāsādetthāti ettha nāgabhavane
Pāsādā. Silāmayāti maṇimayā. Sovaṇṇaratanenāti
suvaṇṇasaṃkhātena ratanena suvaṇṇiṭṭhakāhi chāditāti attho. Sahāti
sahakārā. Upari bhaṇḍakāti pārichattakadumā. Uddālakāti
uddālakajātikāyeva rukkhā. Campeyyakā nāgamallikāti campeyyakāca
nāgā ca mallikā ca. Bhaginimālā atthettha koliyāti bhaginīmālā
ceva atthi ettha nāgabhavane koliyā ca nāma rukkhā. Ete
dumā parināmitāti ete pupphūpagā phalūpagā rukkhā aññamaññaṃ
saṃghaṭasākhā parināmitā ākulasamākulā. Khajjuretthāti khajjurarukkhā
ettha. Silāmayāti indanīlamaṇimayā. Sovaṇṇadhuvapupphitāti te
pana suvaṇṇapupphehi niccaṃ pupphitā. Yattha vasatopapātikoti yattha
nāgabhavane upapātiko nāgarājā vasati. Kāñcanavelliviggahāti
suvaṇṇarāsisassirīkasarīrā. Kāḷā taruṇāva uggatāti vilāsayuttatāya
mandavāteritā kāḷavallīpavālā viya uggatā. Picumaṇḍatthanīti
nimbaphalasaṇṭhānathanayugalā. Lākhārasarattasucchavīti hatthapādatalacchaviṃ
sandhāya vuttaṃ. Tidivokkacarāti tidasabhavanacarā. Vijjuvabbhaghanāti
abbhaghanato ghanabalāhakantarato nissitā vijjulatā viya. Taṃ nesaṃ
dadāmīti taṃ tassa hadayaṃ ahaṃ tesaṃ demi evaṃ jānassu. Issarāti
mātulaṃ ālapati.
   Iti so vessavaṇena ananuññāto gantuṃ avisahitvā taṃ
anujānāpetuṃ etāhi ettakāhi gāthāhi kathesi. Vessavaṇo pana
tassa kathaṃ na suṇoti. Kiṃ kāraṇāti. Dvinnaṃ devaputtānaṃ
Vimānaaṭṭaṃ upacchindati. Puṇṇako attano vacanassa asutabhāvaṃ
ñatvā jitadevaputtassa santikaṃ gantvā aṭṭhāsi. Vessavaṇo aṭṭaṃ
vicinitvā parājitaṃ anuṭṭhāpetvā itaraṃ gaccha tava vimāne vasāhīti
āha. Puṇṇako gaccha tavanti vuttakkhaṇeyeva mayhaṃ mātulena
mama pesitabhāvaṃ jānathāti katipaye devaputte sakkhī katvā heṭṭhā
vuttanayeneva sindhavaṃ āharāpetvā taṃ abhiruhitvā pakkāmi.
     Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
        so puṇṇako bhūtapatiṃ yasassiṃ
        āmantaya vessavaṇaṃ kuveraṃ
        tattheva santo purisaṃ asaṃsi
        ānehi ājaññamidheva yuttaṃ
     jātarūpamayā kaṇṇā   kācamhicamayā khurā
     jambonadassa pākassa   suvaṇṇassa uracchado
     devavāhavahaṃ yānaṃ    assamāruyha puṇṇako
        alaṅkato kappitakesamassu
        pakkāmi vehāya samantalikkheti.
     Tattha āmantayāti āmantetvā.
     So okāsena gacchantoyeva cintesi vidhurapaṇḍito
mahāparivāro na sakkā mayā taṃ gaṇhituṃ dhanañjayakorabyo pana jūtacittako
taṃ jūtena jinitvā vidhuraṃ gaṇhissāmi ghare panassa bahūni ratanāni
appagghena lakkhena ratanena jūtaṃ na kīḷissati yo rājānaṃ jinissati so
Mahaggharatanaṃ harituṃ vaṭṭati aññaṃ ratanaṃ rājā na gaṇhissati rājagahanagarasāmante
vipulapabbatantare cakkavattirañño paribhogaṃ maṇiratanaṃ
atthi mahānubhāvaṃ taṃ gahetvā tena rājānaṃ palobhetvā rājānaṃ
janissāmīti. So tathā akāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
        so agamā rājagahaṃ surammaṃ
        aṅgassa rañño nagaraṃ durāsadaṃ
        bahutabhakkhaṃ bahuannapānaṃ
        masakkasāraṃ viya vāsavassa
        mayūrakoñcagaṇasaṃghuṭṭhaṃ
        dijābhisaṃghuṭṭhaṃ dijasaṃghasevitaṃ
        nānāsakuṇābhirudaṃ suvaṅgaṇaṃ
        pupphābhikiṇṇaṃ himavaṃva pabbataṃ
        sapuṇṇako vipulamabhiruyha
        siluccayaṃkiṃpurisā bhikiṇṇaṃ
        anvesamāno maṇiratanaṃ oḷāraṃ
        tamaddasa pabbatakūṭamajjheti.
   Tattha aṅgassa raññoti tadā aṅgassa rañño magadharajjaṃ
ahosi. Tena vuttaṃ. Durāsadanti paccatthikehi durāsadaṃ.
Masakkasāraṃ viya vāsavassāti masakkasārasaṃkhāte sinerupabbate māpitattā
masakkasāranti laddhanāmaṃ vāsavassa bhavanaṃ viya. Dijābhisaṃghuṭṭhanti
Aññehi pakkhīhi abhisaṃghuṭṭhaṃ ninnāditaṃ. Nānāsakuṇābhirudanti madhurassarena
gāyantehi viya nānāvidhehi sakuṇehi abhirudaṃ abhigītanti
attho. Suvaṅgaṇanti sundaraaṅgaṇaṃ manuññatalaṃ. Himavaṃva pabbatanti
himavantaṃ pabbataṃ viya. Vipulamabhiruyhāti bhikkhave so puṇṇako
evarūpaṃ vipulapabbataṃ abhiruyha. Pabbatakūṭamajjheti pabbatakūṭabbhantare
taṃ maṇiṃ addasa.
        Disvā maṇiṃ pabhassaraṃ jotimantaṃ
        dhanārahaṃ maṇiratanaṃ uḷāraṃ
        daddalhamānaṃ yasasā yasassinaṃ
        obhāsatī vijjurivantalikkhe
        tamaggahī veḷuriyaṃ mahagghaṃ
        manoharannāma mahānubhāvaṃ
        ājaññamāruyha anomavaṇṇo
        pakkāmi vehāyasamantalikkheti.
   Tattha dhanāharanti manasā abhipaṭṭhitassa dhanassa āharaṇasamatthaṃ.
Daddalhamānanti jajjalamānaṃ. Yasasāti mahāparivāramaṇigaṇena.
Obhāsatīti taṃ maṇiratanaṃ ākāse vijjuriva obhāsati. Tamaggahīti taṃ
maṇiratanaṃ aggahi. Manoharannāmāti manasā cintitaṃ āharituṃ sakkotīti
evaṃ laddhanāmaṃ. Taṃ maṇiratanaṃ kumbhiro nāma yakkho kumbhaṇḍasatasahassaparivāro
rakkhati. So pana tena kujjhitvā olokitamatteyeva
bhītatasito palāyitvā cakkavāḷapabbataṃ patvā kampamāno
Olokento aṭṭhāsi. Iti so naṃ palāpetvā puṇṇako maṇiratanaṃ
aggahi. So taṃ gahetvā ākāsena gacchanto taṃ nagaraṃ patto.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
        so agamā nagaraṃ indapattaṃ
        oruyhupāgañchi sabhaṃ kurūnaṃ
        samāgate ekasataṃ samagge
        āhuyittha yakkho avikampamāno
        konīdha raññaṃ varamābhijeti
        kamābhijeyyāma varaddhanena
        kamanuttaraṃ ratanavaraṃ jināma
        ko vāpi no jeti varaddhanenāti.
   Tattha oruyhupāgañchi sabhaṃ kurūnanti bhikkhave so puṇṇako
yakkho assato oruyha assaṃ adissamānarūpaṃ ṭhapetvā māṇavakavaṇṇena
kurūnaṃ sabhaṃ upagato. Ekasatanti ekasatarājāno asambhīto
hutvā konīdhāti ādinā vadanto jutena āhuyittha. Konīdhāti
ko nu imasmiṃ rājasamāgame. Raññanti rājūnaṃ antare.
Varamābhijetīti amhākaṃ santakaṃ seṭṭharatanaṃ abhijeti ahaṃ jināmīti vattuṃ
ussahati. Kamābhijeyyāmāti kaṃ vā mayaṃ jineyyāma. Varaddhanenāti
uttamadhanena. Kamanuttaranti jinantā ca mayaṃ kataraṃ rājānaṃ anuttaraṃ
ratanaṃ varaṃ jināma. Ko vāpi no jetīti atha vā ko rājā amhe
varadhanena jināti. Iti so catūhi padehi korabyameva ghaṭṭeti.
   Atha rājā mayā ito pubbe evaṃ sūro hutvā kathento
nāma na diṭṭhapubbo ko nukho esoti cintetvā pucchanto gāthamāha
        kuhiṃ nu raṭṭhe tava jātibhūmi
        na korabyasseva vaco tavedaṃ
        abhītosi no vaṇṇanibhāya sabbe
        akkhāhi me nāmañca bandhave cāti
   tattha na korabyassevāti kururaṭṭhe vāsikasseva tava vacanaṃ na hoti.
   Taṃ sutvā itaro ayaṃ rājā mama nāmaṃ pucchati puṇṇako nāma
dāso hoti sacāhaṃ puṇṇakosmīti vakkhāmi esa eko dāso kasmā
maṃ pagabbhatāya evaṃ vadatīti avamaññissati anantarātīte attano
attabhāve nāmamassa kathessāmīti cintetvā gāthamāha
        kaccāyano māṇavakosmi rāja
        anūnanāmo iti māhuyanti
        aṅgesu me ñātakā bandhavā ca
        atthena devasmi idhānuppattoti.
   Tattha anūnanāmoti naonanāmo iminā attano puṇṇanāmameva
paṭicchannaṃ katvā kathesi. Iti māhuyantīti iti maṃ āhuyanti
pakkosanti ñātayo. Aṅgesūti aṅgaraṭṭhe kālacampākanagare vasanti.
Atthena devasmīti deva jūtakīḷanatthena idhānuppattosmi.
   Atha naṃ rājā māṇava tvaṃ jūtena jito kiṃ dassasi kinte
atthīti pucchanto gāthamāha
        Kiṃ māṇavassa ratanāni atthi
        ye taṃ jinanto hare akkhadhutto
        bahūni raññaṃ ratanāni atthi
        te tvaṃ daliddo kathamāhuyesīti.
   Tassattho kiṃ tāni bhoto māṇavassa ratanāni atthi. Ye
taṃ jinantoti yāni taṃ jinanto akkhadhutto āharāti vatvā hareyya
rājūnaṃ pana nivesane bahūni ratanāni atthi te rājāno evaṃ bahudhane
tvaṃ daliddo samāno kathaṃ jūtena āhuyasīti.
   Tato puṇṇako āha
        manoharo nāma maṇi mamāyaṃ
        dhanāharaṃ maṇiratanaṃ uḷāraṃ
        idañca ājaññaṃ amittatāpanaṃ
        etaṃ me jinitvā hare akkhadhuttoti.
   Pālipotthakesu pana mama maṇi vijjati lohitaṅgoti likkhitaṃ.
So pana maṇi veḷuriyo tasmā idameva sameti. Tattha ājaññanti
imaṃ ājāniyaassañca maṇiñcāti etaṃ me ubhayaṃ hareyya akkhadhuttoti
assaṃ dassanto evamāha.
   Taṃ sutvā rājā gāthamāha
        eko maṇi māṇava kiṃ karissati
        ājāniye ko pana kiṃ karissati
        bahūni raññaṃ ratanāni atthi
        Ājāniyā vātajavā anappakāti.
         . Dohaḷinīkaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
   So rañño kathaṃ sutvā mahārāja kiṃ nāmetaṃ vadetha eko
asso assasahassānaṃ lakkhaṃ hoti eko maṇi maṇisahassānaṃ lakkhaṃ
hoti na hi sabbe assā ekasadisā imassa tāva javaṃ passathāti
vatvā assaṃ abhiruhitvā pākāramatthakena pesesi. Sattayojanikaṃ
nagaraṃ assehi gīvāya gīvaṃ paharantehi parikkhittaṃ viya ahosi.
Athānukkamena asso na paññāyi. Yakkhopi na paññāyi. Udare
baddharattapaṭova ekaparikkhittaṃ viya ahosi. So assato oruyha
diṭṭho te mahārāja assassa vegoti vatvā āma diṭṭhoti vutte
idāni puna mahārāja passāhīti vatvā assaṃ antonagaruyyāne pokkharaṇiyaṃ
udakapiṭṭhe pesesi. Asso khuraggāni atementova pakkhandhi.
Atha naṃ padumapattesu vicarāpetvā pāṇiṃ paharitvā hatthaṃ pasārasei.
Asso āgantvā pāṇitale patiṭṭhāsi. Tato vaṭṭatve evarūpaṃ
assaratanaṃ narindāti vatvā vaṭṭati māṇavāti vutte mahārāja assaratanaṃ
tāva tiṭṭhatu maṇiratanassānubhāvaṃ passathāti vatvā tassānubhāvaṃ
pakāsento gāthamāha
      idañca me maṇiratanaṃ   passa tvaṃ dīpaduttama
      itthīnaṃ viggahā cettha  purisānañca viggahā
      migānaṃ viggahā cettha  sakuṇānañca viggahā
      nāgarāje supaṇṇe ca  maṇimhi passa nimmitanti.
   Tattha itthīnanti tasmiṃ maṇiratane alaṅkatapaṭiyattā anekā
itthīviggahā tathā purisaviggahā nānappakārā migapakkhisaṃghā senāgaṇādīni
paññāyanti tāni dassento evamāha. Nimmitanti idaṃ
evarūpaṃ accherakaṃ maṇimahi nimmitaṃ passathāti
   aparaṃpi dassento gāthamāha
      hatthānīkaṃ rathānīkaṃ    asse pattī dhajāni ca
      caturaṅginimaṃ senaṃ    maṇimhi passa nimmitaṃ
      hatthārohe anīkaṭṭhe  rathike pattikārake
      balaggāni viyūhāni    maṇimhi passa nimmitanti
   tattha balaggānīti balāneva. Viyūhānīti bayūhavasena ṭhitāni.
      Puraṃ aṭṭālasampannaṃ   bahupākāratoraṇaṃ
      siṃghāṭake subhūmiyo    maṇimhi passa nimmitaṃ
      esikā ca parikhāyo   palīghaṃ aggaḷāni ca
      aṭṭālake ca dvāre ca maṇimhi passa nimmitaṃ
   tattha puranti nagaraṃ. Aṭṭālasampannanti pākāravatthunā
sampannaṃ. Bahupākāratoraṇanti uccapākāratoraṇadvāraṃ. Siṃghāṭaketi
catukkāni. Subhūmiyoti nagarupacārehi vicittā rammaṇīyaṃ bhūmiyo.
Esikāti nagaradvāresu upaṭṭhāpite esikathambhe. Palīghanti palīghaṃ
ayameva vā pāṭho. Aggaḷānīti nagaradvārakavātāni. Aṭṭalake
cāti gopurāni ca.
     Passa toraṇamaggesu     nānādijagaṇā bahū
     Haṃsā koñcā mayurā ca   cakkavākā ca kukkuhā
     kuṇālakā bahū citrā    sikhiṇḍī jīvajīvakā
     nānādijagaṇākiṇṇaṃ     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha toraṇamaggesūti etasmiṃ nagare toraṇamaggesu.
Kuṇālakāti kāḷakokilā. Citrāti citrapattakokilā.
     Passa nagaraṃ supākāraṃ    abbhūtaṃ lomahaṃsanaṃ
     samussitadhajaṃ rammaṃ      suvaṇṇabālukasanthataṃ
     passettha paṇṇasālāyo   vibhattā bhāgaso mitā
     nivesane nivese ca    sandhibyuḷhe ca vīthiyo.
   Tattha supākāranti kāñcanapākāraparikkhittaṃ. Paṇṇasālāyoti
nānābhaṇḍiyaparipuṇṇe āpaṇe. Nivesane nivese cāti gehāni
ceva gehavatthūni ca. Sandhibyuḷaheti gharasandhiyo ca anibbiddharacchā
ca. Vīthiyoti nibbiddhavīthiyo ca.
     Pānāgāre ca soṇḍe ca   sūṇā odaniyā gharā
     vesī ca gaṇikāyo ca     maṇimhi passa nimmitaṃ
     mālākāre ca rajake    gandhike atha dussike
     suvaṇṇakāre maṇikāre    maṇimhi passa nimmitaṃ
     āḷārike ca sūde ca    naṭṭanaṭṭakagāyake
     pāṇissare kumbhathūnike    maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha soṇḍe cāti attano anurūpehi kaṇṭhakaṇṇapilandhanehi
samannāgate āpānabhūmiṃ sajjitvā nisinne surāsoṇḍe ca.
Āḷāriketi sūpike. Sūdeti bhattakārake. Pāṇissareti pāṇippahārena
gāyante. Kumbhathūniketi ghaṭadaddarivādaketi.
     Passa bherīmudiṅgā ca     saṃkhā paṇḍavadendimā
     sabbañca tālāvacaraṃ     maṇimhi passa nimmitaṃ
     sammatālañca vīṇañca     naccagītaṃ suvāditaṃ
     turiyatāḷitasaṃghuṭṭhaṃ      maṇimhi passa nimmitaṃ
     laṅghikā muṭṭhikā cettha    māyākārā ca sobhiyā
     vetālike ca jalle ca    maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha sammatālanti khadirādikatasammañceva kaṃsatālañca.
Turiyatāḷitasaṃghuṭṭhanti nānāturiyānaṃ puthusamatāḷitañceva saṃghuṭṭhañca.
Muṭṭhikāti muṭṭhikamallā. Sobhiyāti nagarasobhaṇā itthī sampannarūpā
purisā ca. Vetāliketi vetālā uṭṭhāpake. Jalleti kesamassu
karonte nahāpite.
     Samajjā cettha vattanti    ākiṇṇā naranāribhi
     mañcātimañce bhūmiyo     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha mañcātimañceti mahāmañcānaṃ upari baddhamañce.
Bhūmiyoti rammaṇīyā samajjabhūmiyo.
     Passa malle samajjasmiṃ    pothente diguṇaṃ bhujaṃ
     nīhate nīhatamāne ca     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha samajjasminti mallaraṅge. Nīhateti nīhanitvā jinitvā
ṭhite. Nīhatamāneti parājite.
     Passa pabbatapādesu     nānāmigagaṇā bahū
     sīhā bayagghā varāhā ca   acchako kataracchayo
     palasatā ca gavajā ca     mahisā rohitā rurū
     eṇeyyā sarabhā ceva    gaṇino nikkasūkarā
     kaddalīmigā bahū citrā    viḷārā sasakaṇṇakā
     nānāmigagaṇākiṇṇaṃ      maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha palasatāti khaggamigā. Balasatātipi pāṭho. Gavajāti
gavayo. Sarabhāti ekā migajātikā tathā gaṇino ceva nikkasūkarā
ca. Bahū citrāti nānappakāravicitrā migā. Viḷārāti
araññaviḷārā. Sasakaṇṇakāti sasā ca kaṇṇakā ca.
     Najāyo supatitthāyo     sovaṇṇabālukasaṇṭhitā
     acchā vasanti ambuyo    macchagumbanivesitā
     kumbhilā makarā cettha    suṃsumārā ca kacchapā
     pāṭhīnā bahusā macchā    balajā muñjarohitā.
   Tattha najāyoti nadiyo. Sovaṇṇabālukasaṇṭhitāti suvaṇṇabālukāya
saṇṭhitatalā. Kumbhilāti ime sattā evarūpā jalacarā
antonadiyaṃ vicaranti tepi maṇimhi passa nimmitaṃ.
     Nānādumagaṇākiṇṇā     nānādijagaṇāyutā
     veḷuriyaphalakarodāyo     maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha veḷuriyaphalakarodāyoti veḷuriyaphalakapāsāṇesu paharitvā
tassa saddena rukkhasakuṇāyo saddaṃ karontiyo.
     Passettha pokkharaṇiyo    suvibhattā catuddisā
     nānādijagaṇākiṇṇā     puthulomacchasevitā
     samantūdakasampannaṃ      mahiṃ sāgarakuṇḍalaṃ
     upetaṃ vanarājebhi      maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha puthulomacchasevitāti mahāmacchanivesitā. Vanarājebhīti
vanarājīhi ayameva vā pāṭho.
     Purato videhe passa     goyāniye ca pacchato
     kuruyo jambūdīpañca      maṇimhi passa nimmitaṃ
     passa candañca suriyañca    obhāsente catuddisā
     sineruṃ anupariyāyante    maṇimhi passa nimmitaṃ
     sineruṃ himavantañca      sāgarañca mahiddhiyaṃ
     cattāro ca mahārāje    maṇimhi passa nimmitaṃ
     ārāme vanagumbe ca    pāṭiye ca siluccaye
     ramme kiṃpurisā kiṇṇe    maṇimhi passa nimmitaṃ
     pārusakaṃ cittalataṃ      missakaṃ nandanaṃ vanaṃ
     vejayantañca pāsādaṃ     maṇimhi passa nimmitaṃ
     sudhammaṃ tāvatiṃsañca      pāricchattañca pupphitaṃ
     erāvaṇaṃ nāgarājānaṃ    manimhi passa nimmitaṃ
     passettha devakaññāyo    nabhā vijjurivuggatā
     nandane vicarantiyo     maṇimhi passa nimmitaṃ
     passettha devakaññāyo    devaputtapalobhinī
     Devaputte rammamāne    maṇimhi passa nimmitaṃ.
   Tattha videheti pubbavidehadīpaṃ. Goyāniye cāti amaragoyānadīpaṃ.
Kuruyo jambūdīpañcāti uttarakuruyo ca jambūdīpañca.
Anupariyāyanteti ete candimasuriye sineruṃ anupariyāyante. Pāṭiyeti
pattharitvā ṭhapite viya piṭṭhipāsāṇe.
     Parosahassaṃ pāsāde     veḷuriyaphalakasanthate
     pajjalantena vaṇṇena     maṇimhi passa nimmitaṃ
     tāvatiṃse ca yāme ca     tusite cāpi nimmite
     parinimmitavasavattino      maṇimhi passa nimmitaṃ
     passettha pokkharaṇiyo     vippasannodakā sucī
     maṇḍālakehi sañchannā     padumuppalakehi ca.
   Tattha parosahassanti tāvatiṃsabhavane atirekasahassapāsāde.
     Dasettha rājiyo setā    dassanīyā manoramā
     cha piṅgalā paṇṇarasā     haliddā ca catuddasa
     vīsati tattha sovaṇṇā     vīsati rajatāmayā
     indagopakavaṇṇābhā      tāva dissanti tiṃsati
     dasettha kāḷiyo cha ca     mañjeṭṭhā pañcavīsati
     missā bandhakapupphehi     nīluppalavicittakā
     evaṃ sabbaṅgasampannaṃ     acchimantaṃ pabhassaraṃ
     odhisuṅkaṃ mahārāja      passa tvaṃ dīpaduttamāti.
   Tattha dasettha rājiyoti tasmiṃ maṇikkhandhe dasa setā rājiyo.
Cha piṅgalā paṇṇarasāti ekavīsati piṅgalarājiyo. Haliddāti
haliddakavaṇṇā catuddasa. Tiṃsatīti indagopakavaṇṇābhā tiṃsa rājiyo.
Cha cāti dasa ca cha ca soḷasa kāḷarājiyo. Mañjeṭṭhā
pañcavīsatīti pañcavīsati mañjeṭṭhakavaṇṇā passa. Missā bandhakapupphehīti
vicittakāḷa mañjeṭṭhavaṇṇā rājiyo etehi pupphehi missā vicittakā
passa. Ettha hi kāḷarājiyo bandhajīvapupphehi missā mañjeṭṭharājiyo
nīluppalehi vicittakā. Odhisuṅkanti suṅkakoṭṭhāsaṃ. Yo
maṃ jūtena jinissati tassimaṃ suṅkakoṭṭhāsaṃ bhavissatīti vadati.
Aṭṭhakathāyampana hotu suṅkaṃ mahārājātipi pāṭho. Tassattho
dīpaduttama passa tvaṃ imaṃ evarūpaṃ maṇiṃ idamme mahārāja suṅkaṃ
hotu yo maṃ jūtena jinissati tassidaṃ bhavissatīti.
           Maṇikaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
   Evaṃ vatvā puṇṇako mahārāja ahaṃ tāva jūtena jito imaṃ
maṇiratanaṃ dassāmi tvaṃ pana kiṃ dassasīti āha. Tāta mama sarīrañca
setacchattañca aggamahesiñca ṭhapetvā sesaṃ mama santakaṃ tava suṅkaṃ
hotūti. Tena hi deva mā cirāyi ahaṃ dūrāgato jūtamaṇḍalaṃ
sajjāpehīti āha. Rājā amacce āṇāpesi. Te khippaṃ
jūtasālaṃ sajjetvā rañño varapotthakattharaṇaṃ attharitvā
sesarājūnañcāpi āsanāni paññāpetvā puṇṇakassāpi paṭirūpaṃ āsanaṃ
paññāpetvā rañño kālaṃ ārocesuṃ.
   Tato puṇṇako rājānaṃ gāthāya ajjhabhāsi
         Upāgataṃ rāja upehi lakkhaṃ
         netādisaṃ maṇiratanaṃ tavatthi
         dhammena jiyyāma asāhasena
         jito ca no khippamavākarohīti.
   Tassattho mahārāja jūtasālāya kammaṃ upagataṃ niṭṭhitaṃ etādisaṃ
maṇiratanaṃ tava natthi mā papañcaṃ karohi. Upehi lakkhanti akkhehi
kīḷanaṭṭhānaṃ jūtasālaṃ upagaccha kīḷantā ca mayaṃ dhammena jineyyāma
dhammeneva no asāhasena jayo hotu sace pana tvaṃ jito bhavissasi
atha no khippamavākarohīti papañcaṃ akatvā jitadhanaṃ dadeyyāsīti.
   Atha naṃ rājā māṇava tvaṃ mamaṃ rājāti mā bhāyi dhammeneva
no asāhasena jayaparājayo bhavissatīti āha.
   Taṃ sutvā puṇṇako amhākaṃ dhammeneva jayaparājayabhāvaṃ
jānāthāti te rājāno sakkhiṃ karonto gāthamāha
        pañcāla paccuggatasūrasena
        macchā ca maddā saha kekakebhi
        passantu no te asathena yuddhaṃ
        na no sabhāyaṃ na karonti kiñcīti.
   Tattha paccuggatāti uggatattā paññātattā pākatattā
pañcālarājānameva ālapati. Macchā cāti tavañca samma maccharaṭṭhe rāja.
Maddāti maddarāja. Saha kekakebhīti kekakehi nāma janapadehi saha
vattamānakekarāja tavañca. Atha vā sahasaddaṃ kekakebhīti padassa
Pacchato ṭhapetvā paccuggatasaddañca sūrasenavisesanaṃ katvā pañcāla
paccuggata sūrasenamaccharājā ca maddā ca kekakebhi saha sesarājāno
cāti evamettha attho veditabbo. Passantu no teti amhākaṃ
davinnaṃ ete rājāno asathena akkhayuddhaṃ passantu. Na no sabhāyaṃ
na karonti kañcīti ettha noti nipātamattaṃ. Na sabhāyaṃ kiñci
sakkhiṃ na karonti khattiyāpi brāhmaṇāpi karontiyeva tasmā sace
tumhe kiñci akāraṇaṃ uppajjati na no sutaṃ na no diṭṭhanti
vattuṃ na labhissatha appamattā hothāti evaṃ yakkhasenāpatiṃ sakkhiṃ
akāsi.
   Atha rājā ekasatarājaparivuto puṇṇakaṃ gahetvā jūtasālaṃ pāvisi.
Sabbepi paṭirūpāsane nisīdiṃsu. Rajataphalake suvaṇṇapāsake ṭhapayiṃsu.
Puṇṇakopi turitaturito mahārāja pāsakesu āyā nāma mālī sāvatī
bahulī santibhadrādayo catuvīsati tesu tumhe attano ruccanakaṃ āyaṃ
gaṇhathāti āha. Rājā sādhūti bahulaṃ gaṇhi puṇṇako sāvatiṃ
gaṇhi. Atha naṃ rājā āha tenahi tāta māṇava pāsake
pātehīti. Mahārāja paṭhamaṃ mama vāro na pāpuṇāti tumhe
pāsake pātethāti. Rājā sādhūti sampaṭicchi. Tassa pana tatiye
attabhāve mātā bhūtapubbā ārakkhadevatā atthi tassā ānubhāvena
rājā jūtena jināti. Sā tassa avidūre ṭhitā ahosi. Rājā
devadhītaraṃ anussaritvā jūtagītaṃ gāyanto gāthamāha
     atha passatu maṃ amma      vijayaṃ me padissatu
     Anukampāhi me amma      mahantaṃ jayamessatu
     jambonadamayaṃ pāsaṃ       caturassaṃ aṭṭhaṅgulī
     vibhāti parisamajjhe       maṇi jotiraso yathā
     devate me jayaṃ dehi     passa maṃ appabhoginaṃ
     mātunukampito poso      sadā bhadrāni passati
     aṭṭha mālī samākhyātā     sāvatī chakkameva ca
     catukkaṃ bahulaṃ ñeyyaṃ      duvidhaṃ santibhadrakaṃ
     catuvīsati āyā ca       munindena pakāsitāti.
   Rājā gītaṃ gāyitvā pāsake hatthena parivattitvā ākāse
khipi. Puṇṇakassānubhāvena pāsakā rājānaṃ parājinantā bhassanti.
Rājā jūtasippamhisukusalatāya pāsake attano parājayāya bhassante ñatvā
ākāseyeva saṃkaḍḍhamāno gahetvā punākāse khipi. Dutiyaṃpi attano
parājayāya bhassante ñatvā tatheva aggahesi. Tato puṇṇako
cintesi ayaṃ rājā mādisena yakkhena saddhiṃ jūtaṃ kīḷanto bhassamāne
pāsake saṃkaḍḍhitvā gaṇhati kinnu kho kāraṇanti. So tassā
ārakkhadevatāya ānubhāvaṃ ñatvā akkhīni ummiletvā kuddho viya taṃ
olokesi. Sā tena olokitamattāva bhītā palāyitvā cakkavāḷapabbata
matthakaṃ patvā kampamānā aṭṭhāsi. Rājā tatiyaṃpi pāsake khipitvā
attano parājayāya bhassante ñatvāpi puṇṇakassānubhāvena hatthaṃ
pasāretvā gaṇhituṃ nāsakkhi. Te rañño parājayāya patiṃsu.
Athassa parājitabhāvaṃ ñatvā puṇṇako tuṭṭhamānaso apphoṭetvā
Mahantena saddena jitaṃ me jitaṃ meti tikkhattuṃ mahānādaṃ nadi.
So saddo sakalajambūdīpaṃ phari.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
        te pāvisuṃ akkhamadena mattā
        rājā kurūnaṃ puṇṇako cāpi yakkho
        rājā kaliṃ vicinamaggahesi
        kaṭamaggahi puṇṇako pi yakkho
        te tattha jūte ubhayo samāgate
        raññaṃ saṃkāse sakhinañca majjhe
        ajesi yakkho naravīraseṭṭhaṃ
     tatthappanādo tumulo babhūvāti.
   Tattha pavisunti jūtasālāyaṃ pavisiṃsu. Vicinanti rājā catuvīsatiyā
āyesu vicinanto kaliṃ parājayagāhaṃ aggahesi. Kaṭamaggahīti puṇṇako
pana nāma yakkho jayagāhaṃ gaṇhi. Te tattha jūte ubhayo
samāgateti te tattha jūtasālāyaṃ jūte samāgate samupāgate ubho jūtaṃ
kīḷiṃsūti attho. Raññanti atha tesaṃ ekasatarājūnaṃ saṃkāse avasesānañca
sakhīnaṃ majjhe so yakkho naravīraseṭṭhaṃ rājānaṃ ajesi.
Tatthappanādo tumulo babhūvāti tasmiṃ jūtamaṇḍale rañño
parājitabhāvaṃ jānātha jitaṃ me jitaṃ meti tikkhattuṃ mahanto saddo
ahosi.
   Rājā parājito anattamano ahosi. Atha naṃ samassāsento
Puṇṇako gāthamāha
        jayo mahārāja parājayo ca
        āyūhataṃ aññatarassa hoti
        janinda ghinnosivarandhanena
        jito ca me khippamavākarohīti.
   Tattha āyūhatanti amhākaṃ davinnaṃ vāyamānānaṃ aññatarasaseva
hoti tasmā parājitomhīti mā cintayi. Ghinnosīti parihīnosi
varandhanenāti varadhanena. Khippamavākarohīti khippameva jayadhanaṃ dehīti.
   Atha naṃ rājā gaṇha tātāti vadanto gāthamāha
        hatthīgavassā maṇikuṇḍalā ca
        yañcāpi mayhaṃ ratanaṃ paṭhabyaṃ
        gaṇhāhi kaccāyana varaṃ dhanānaṃ
        ādāya yenicchasi tena gacchāti.
   Puṇṇako āha
        hatthīgavassā maṇikuṇḍalā ca
        yañcāpi tuyhaṃ ratanaṃ paṭhabyaṃ
        tesaṃ varo vidhuro nāma katvā
        so me jito taṃ me avākarohīti.
   Tattha so me jitoti mayā hi tuvaṃ jito uttamaratanaṃ jitaṃ
so ca sabbaratanānaṃ varo tasmā so mayā jito nāma hoti taṃ
me dehīti.
Rājā āha
        attā ca me so saraṇaṃ gati ca
        dīpo ca leṇo ca parāyano ca
        asantuleyyo mama so dhanena
        pāṇena me sadiso esa kattāti.
   Tattha attā ca me soti so hi mayhaṃ attā mayā ca
attānaṃ ṭhapetvā sesaṃ dassāmīti vuttaṃ tasmā taṃ mā gaṇhi na
kevalañca attā atha kho me so saraṇañca gati ca dīpo ca leṇo
ca parāyano ca. Asantuleyyo mama so dhanenāti na sattavidhena
ratanena saddhiṃ tuletabbo.
   Puṇṇako āha
        ciraṃ vā vivādo mama tuyhamassa
        kāmañca pucchāma tameva gantvā
        eseva no vivaratu etamatthaṃ
        yaṃ vakkhati hotu kathā ubhinnanti.
   Tattha vivaratu etamatthanti so tava attā vā na vāti etamatthaṃ
eseva pakāsetu. Hotu kathā ubhinnanti yaṃ so vakkhati sāyeva
no ubhinnaṃ kathā hotu taṃ pamāṇaṃ hotūti attho.
   Rājā āha
     addhā hi saccaṃ bhaṇasi      na ca māṇava sāhasaṃ
     tameva gantvā pucchāma     tena tusāmubho janāti.
   Tattha na ca māṇava sāhasanti pasayha sāhasikaṃ vacanaṃ na ca
bhaṇasi.
   Evañca pana vatvā rājā ekasatarājāno puṇṇakañca
gahetvā tuṭṭhamānaso vegena gantvā dhammasabhāyaṃ pāvisi. Paṇḍito
āsanā oruyha rājānaṃ vanditvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Atha puṇṇako
mahāsattaṃ āmantetvā paṇḍita tvaṃ dhamme ṭhito jīvitahetupi musāvādaṃ
na bhaṇasīti kittisaddo te sakalaloke pākaṭo ahaṃ pana te
ajja dhamme ṭhitabhāvaṃ jānissāmīti vatvā gāthamāha
        saccaṃ nu devā vidahū kurūnaṃ
        dhamme ṭhitaṃ vidhurannāmamaccaṃ
        dāsosi rañño atha vāsi ñāti
        vidhuroti saṃkhyā katamosi loketi.
   Tattha saccaṃ nu devā vidahū kurūnaṃ dhamme ṭhitaṃ vidhurannāma
maccanti kururaṭṭhe vidhūro nāma amacco dhamme ṭhito jīvitahetupi
musāvādaṃ na bhāsatīti evaṃ devā vidahu vidahanti pakāsenti. Evaṃ
vidahamānā te devā saccannu vidahanti udāhu abhūtavādāyeva te ti.
Vidhuroti saṃkhyā katamosi loketi yā esā tava vidhuroti loke
saṃkhyā paññatti so tvaṃ katamosi pakāsehi kiṃ rañño dāso
nīcatarajātiko udāhu samo vā uttaritaro vā rañño ñātīti
idaṃ tāva me ācikkha dāsosi rañño atha vā ñātīti.
   Atha mahāsatto ayaṃ maṃ evaṃ pucchati ahaṃ kho panetaṃ rañño
Ñātīti uttaritarotipi rañño na kiñci homītipi saññāpetuṃ sakkomi
imasmiṃ loke pana saccasamo avassayo nāma natthi saccameva
kathetuṃ vaṭṭatīti cintetvā māṇava nevāhaṃ rañño ñāti na
uttaritaro catunnaṃ pana dāsānaṃ aññataroti dassetuṃ gāthadvayamāha
        āmāyadāsāpi bhavanti heke
        dhanena kītāpi bhavanti dāsā
        sayaṃpi heke upayanti dāsā
        bhayā panunnāpi bhavanti dāsā
        ete narānaṃ caturopi dāsā
        addhā hi yonito ahaṃpi dāso
        bhavo ca rañño abhavo ca rañño
        dāsohaṃ devassa paraṃpi gantvā
        dhammena maṃ māṇava tuyhaṃ dajjāti.
   Tattha āmāyadāsāti dāsassa dāsiyā kucchimhi jātadāsā.
Sayaṃpi heke upayanti dāsāti yekeci upaṭṭhākajātikā sabbe te
sayaṃ dāsabhāvaṃ upagatā dāsā nāma. Bhayā panunnāti rājabhayena
vā corabhayena vā attano vasanaṭṭhānato panunnā karamarā hutvā
paravisayaṃ gatāpi dāsāyeva nāma. Addhā hi yonito ahaṃpi dāsoti
māṇava ekaṃseneva ahaṃpi catūsu dāsayonīsu ekato sayaṃ dāsayonito
nibbattadāso. Bhavo ca rañño abhavo cāti rañño vuḍḍhi vā
avuḍḍhi vā hotu na sakkā mayā musāvādaṃ bhāsituṃ. Paraṃpīti
Dūraṃ gantvāpi ahaṃ devassa dāsoyeva. Dajjāti maṃ rājā jayadhanena
chaḍḍetvā tuyhaṃ dento dhammena sabhāveneva dadeyya.
   Taṃ sutvā puṇṇako tuṭṭhahaṭṭho puna apphoṭetvā gāthamāha
        ayaṃpi dutiyo vijayo mamajja
        puṭṭho hi kattā vivarettha pañhaṃ
        adhammarūpo vata rājaseṭṭho
        subhāsitaṃ nānujānāsi mayhanti.
   Tattha rājaseṭṭhoti ayaṃ rājaseṭuṭho adhammarūpo vata.
Subhāsitanti vidhurapaṇḍitena sukathitaṃ suvinicchitaṃ. Nānujānāsi mayhanti
idāneva vidhurapaṇḍitaṃ mayhaṃ kasmā nānujānāsi kimatthaṃ na desīti vadati.
   Taṃ sutvā rājā ayaṃ paṇḍito mādisaṃ yasadāyakaṃ anoloketvā
idāni diṭṭhaṃ māṇavakaṃ olokesīti mahāsattassa kujjhitvā māṇava
sace so dāso taṃ gahetvā gacchathāti gāthamāha
        evañca no so vivarettha pañhaṃ
        dāsohamasmi na ca khosmi ñāti
        gaṇhāhi kaccāyana varaṃ dhanānaṃ
        ādāya yenicchasi tena gacchāti.
   Tattha evañca no so vivarettha pañhanti sace so amhākaṃ
pañhaṃ dāsohamasmi na ca khosmi ñātīti evaṃ vivari ettha parisamaṇḍale
atha kiṃ acchasi sakalaloke dhanānaṃ varadhanaṃ etaṃ gaṇha gahetvā
yenicchasi tena gacchāti.
           Akkhakhaṇḍaṃ niṭṭhit.
   Evañca pana vatvā rājā cintesi paṇḍitaṃ māṇavo yathāruciṃ
gahetvā gamissati tassa gatakālato paṭṭhāya mayhaṃ madhuradhammakathā
dullabhā bhavissati yannūnāhaṃ imaṃ attano ṭhāne ṭhapetvā gharāvāsapañhaṃ
puccheyyanti. Atha naṃ evamāha paṇḍita tumhākaṃ gatakāle
mama madhuradhammakathā dullabhā bhavissati alaṅkatadhammāsane nisīditvā
attano ṭhāne ṭhatvā mayhaṃ gharāvāsapañhaṃ kathethāti. So sādhūti
sampaṭicchitvā alaṅkatadhammāsane nisīditvā raññā pañhaṃ puṭṭho
visajjesi. Tatrāyaṃ pañhagāthā
   vidhura vasamānassa       gahaṭṭhassa sakaṃ gharaṃ
   khemā vutti kathaṃ assa     kathannu assa saṅgaho
   abyāpajjhaṃ kathaṃ assa     saccavādī ca māṇavo
   asmā lokā paraṃ lokaṃ    kathaṃ pecca na socatīti.
  Tattha khemā vutti kathaṃ assāti kathaṃ gharāvāsaṃ vasantassa
gahaṭṭhassa khemā nibbhayā vuttīti jīvitavutti bhaveyya. Kathannu
assa saṅgahoti catuvidhasaṅgahavatthusaṃkhāto saṅgaho tassa kathaṃ bhaveyya.
Abyāpajjhanti niddukkhatā. Saccavādī cāti kathañca māṇavo
saccavādī nāma bhaveyya. Peccāti paralokaṃ gantvā.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     taṃ tattha gatimā dhitimā    matimā atthadassinā
     saṃkhātā sabbadhammānaṃ    vidhuro etadabravi
     Na sādhāraṇadārassa     na bhuñje sādhumekako
     na seve lokāyatikaṃ    netaṃ paññāya vaḍḍhanaṃ
     sīlavā vattasampanno    appamatto vicakkhaṇo
     nivātavutti atthaddho    surato sakhilo mudu
     saṅgahetā ca mittānaṃ    saṃvibhāgī vidhānavā
     tappeyya annapānena    sadā samaṇabrāhmaṇe
     dhammakāmo sutādhāro    bhaveyya paripucchako
     sakkaccaṃ payirūpāseyya    sīlavante bahussute
     gharamāvasamānassa      gahaṭṭhassa sakaṃ gharaṃ
     khemā vutti siyā evaṃ   evaṃ nu assa saṅgaho
     abyāpajjho siyā evaṃ    saccavādī ca māṇavo
     asmā lokā paraṃ lokaṃ   evaṃ pecca na socatīti.
   Tattha taṃ tatthāti bhikkhave taṃ rājānaṃ tattha dhammasabhāyaṃ.
Gatimāti varaññāṇagatiyā gatimā. Dhitimāti abbhocchinnaviriyena
dhitisā. Matimāti bhūrisamāya vipulāya paññāya matimā. Atthadassināti
saṇhasukhumaatthadassinā ñāṇena atthadassinā. Saṃkhātāti
paricchinditvā jānanañāṇasaṃkhātāya paññāya sabbadhammānaṃ saṃkhātā
vidhurapaṇḍito etaṃ na sādhāraṇadārassāti ādivacanaṃ abravi. Tattha
yo paresaṃ dāresu aparajjhati so sādhāraṇadāro nāma tādiso nāssa
na bhaveyya. Sādhumekakoti sādhurasaṃ paṇītabhojanaṃ aññesaṃ adatvā
ekakova na bhuñjeyya. Lokāyatikanti anatthanissitaṃ saggamaggānaṃ
Adāyakaṃ aniyyānikaṃ vitaṇḍasallāpaṃ lokāyatikavādaṃ na seveyya.
Netaṃ paññāya vaḍḍhananti na hi etaṃ lokāyatikaṃ paññāya vaḍḍhanaṃ.
Sīlavāti akhaṇḍehi pañcasīlehi samannāgato. Vattasampannoti
gharāvāsaṃ vasanto rājavattena upagato. Appamattoti kusaladhammesu
appamatto. Nivātavuttīti atimānaṃ akatvā nīcavutti
ovādānusāsanasampaṭicchako. Atthaddhoti thaddhamacchariyarahito. Suratoti
soraccena samannāgato. Sakhiloti pemanīyavacano. Mudūti
kāyavacīcittehi apharuso. Saṅgahetā ca mittānanti kalyāṇamittānaṃ
saṅgahakaro dānādīsuyeva yo yena saṅgahaṃ gacchati tassa teneva
saṅgāhako hoti. Saṃvibhāgīti dhammikasamaṇabrāhmaṇādīnañceva
kapaṇādīnañca saṃvibhāgakaro. Vidhānavāti imasmiṃ kāle kasituṃ vaṭṭati
imasmiṃ kāle vappituṃ vaṭṭatīti evaṃ sabbakiccesu vidhānasampanno.
Tappeyyāti gahitagahitāni bhājanāni pūretvā dadamāno tappeyya.
Dhammakāmoti paveṇīdhammaṃpi sucaritadhammaṃpi kāmayamāno patthayamāno
sutādhāroti sutassa ādhāraṇabhūto. Paripucchakoti dhammikasamaṇabrāhmaṇe
upasaṅkamitvā kiṃ bhante kusalanti ādīhi vacanehi paripucchanasīlo.
Sakkaccanti gāravena. Evaṃ nu assa saṅgahoti saṅgahopi
evaṃpi kato nāma bhaveyya. Saccavādīti evaṃ paṭipannoyeva saccavādī
nāma siyā.
   Evaṃ mahāsatto rañño gharāvāsapañhaṃ kathetvā pallaṅkā
oruyha rājānaṃ vandi. Rājāpissa mahāsakkāraṃ katvā
Ekasatarājaparivuto attano nivesanameva gato.
         Gharāvāsapañho niṭṭhito.
   Mahāsatto pana nivatto. Atha naṃ puṇṇako āha
    ehi dāni gamissāma      dinno no issarena me
    mamevatthaṃ paṭipajja       esa dhammo sanantanoti.
  Tattha dinno noti ettha noti nipātamattaṃ. Tvaṃ issarena
mayhaṃ dinnoti attho. Esa dhammo sanantanoti mamatthaṃ paṭipajjantena
hi tayā attano sāmikassa attho paṭipanno hoti yañcetaṃ
sāmikassa atthakaraṇaṃ nāma esa dhammo sanantano porāṇakapaṇḍitānaṃ
sabhāvo
   vidhurapaṇḍito āha
        jānāmi māṇava tayāhamasmi
        dinnohamasmi tava issarena
        tīhañca taṃ vāsayemu agāre
        yenaddhunā anusāsemu puttadāreti
   tattha tayāhamasmīti tayā laddhohamasmīti ahaṃ jānāmi maṃ
labhantena ca nāññathā laddho. Dinnohamasmi tava issarenāti mama
issarena raññā tava ahaṃ dinno. Tīhañcāti māṇava ahaṃ tava
bahūpakāro rājānaṃ anoloketvā saccameva kathesiṃ tenāhaṃ tayā
laddho tvaṃ mama mahantabhāvaṃ jānāhi mayaṃ tīṇi divasāni attano
agāre vasemu tasmā tvaṃ yenaddhunā yattakena kālena mayaṃ puttadāre
Anusāsemu taṃ kālaṃ adhivāsehīti.
   Taṃ sutvā puṇṇako saccaṃ paṇḍito āha bahupakāro esa
mama sattāhaṃpi aḍḍhamāsampi nisīdāpehīti vutte adhivāsetabbamevāti
cintetvā gāthamāha
        tamme tathā hotu vasemu tīhaṃ
        kurutaṃ bhavaṃ ajja gharesu kiccaṃ
        anusāsataṃ puttadāre bhavajja
        yathā tayī pecca 1- sukhī bhaveyyāti.
   Tattha tammeti yaṃ tvaṃ vadesi sabbantaṃ mama tathā hotu.
Bhavajjāti bhavaṃ ajjato paṭṭhāya tīhaṃ anusāsatu. Tayī peccāti
yathā tayi gate pacchā tava puttadāro sukhī bhaveyya evaṃ anusāsatu.
   Evaṃ vatvā puṇṇako mahāsattena saddhiṃyeva tassa nivesanaṃ
pāvisi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
        sādhūti vatvāna pahūtakāmo
        pakkāmi yakkho vidhurena saddhiṃ
        taṃ kuñjarājaññahayānuciṇṇaṃ
        pāvekkhi antepuramariyaseṭṭhoti.
   Tattha pahūtakāmoti mahābhogo. Taṃ kuñjarājaññahayānuciṇṇanti
kuñjarehi ca ājaññahayehi ca anuciṇṇaṃ paripuṇṇaṃ.
@Footnote: 1 gatetipi pāṭho
Ariyaseṭṭhoti ācāraariyesu uttamo.
   Puṇṇako yakkho paṇḍitassa antepuraṃ pāvisi. Mahāsattassa
pana tiṇṇaṃ utūnaṃ atthāya tayo pāsādā ahesuṃ. Tesu eko
koñco nāma eko mayūro nāma eko piyaketo nāma. Te
sandhāya ayaṃ gāthā vuttā
         koñcaṃ mayūrañca piyañca ketaṃ
         upāgami tattha surammarūpaṃ
         pahūtabhakkhaṃ bahuannapānaṃ
         masakkasāraṃ viya vāsavassāti.
   Tattha tatthāti tesu tīsu pāsādesu yattha tasmiṃ samaye attanāvasati
taṃ surammarūpaṃ pāsādaṃ puṇṇakaṃ ādāya upāgami. Upagantvā
ca pana alaṅkatapāsādassa sattamāya bhūmiyā sayanagabbhañceva mahātalaṃ
ca sajjāpetvā sirisayanaṃ paññāpetvā sabbaṃ annapānādividhiṃ
upaṭṭhapetvā devakaññā viya pañcasatā itthiyo imā te pādaparicārikā
hontu mā ukkaṇṭhito idha vasāhīti tassa niyādetvā attano vasanaṭṭhānaṃ
gato. Tassa gatakāle tā itthiyo nānāturiyāni gahetvā
puṇṇakassa paricariyāya naccādīni upaṭṭhapesuṃ.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     tattha naccanti gāyanti    avhayanti varāvaraṃ
     accharā viya devesu     nāriyo samalaṅkatāti.
   Tattha avhayantīti pakkosanti. Varāvaranati varato varaṃ naccaṃ
Gītañca karontiyo sārambhaṃ karonti.
        Samaṅgīkatvā pamudāhi yakkhaṃ
        annena pānena ca dhammapālo
        aggatthamevānuvicintayanto
        pāvekkhi bhariyāya tadā sakāseti.
   Tattha pamudāhīti pamudāhi ceva annapānena ca samaṅgīkatvā.
Dhammapāloti dhammapālako dhammagopako. Aggatthamevāti aggabhūtameva
atthaṃ. Pāvekkhi bhariyāyāti sabbajeṭṭhakāya bhariyāya pāvekkhi pāvisi.
        Taṃ candanagandharasānulittaṃ
        suvaṇṇajambonadanikkhasādisaṃ
        bhariyaṃ avaca ehi suṇohi bhoti
        puttāni āmantaya tambanetteti.
   Tattha bhariyaṃ avacāti bhariyaṃ avoca. Āmantayāti pakkosa.
        Sutvāna vākyaṃ patino anojā
        suṇisaṃ avaca tambanakhiṃ sunettaṃ
        āmantaya cammadharāni cete
        puttāni indavarapupphasāmeti.
   Tattha anojāti evaṃ nāmikā. Suṇisaṃ avaca tambanakhiṃ
sunettanti sā vacanaṃ sutvā assumukhī rodamānā mayhaṃ sayaṃ gantvā
putte pakkosituṃ ayuttaṃ suṇisaṃ pesessāmīti tassā nivāsanaṭṭhānaṃ
gantvā tambanakhiṃ sunettaṃ suṇisaṃ avaca. Āmantayāti pakkosa.
Cammadharānīti cammadhare sūre samattheti attho ābharaṇabhaṇḍameva
ca idha cammanti adhippetaṃ tasmā ābharaṇadharetipi attho.
Ceteti taṃ nāmenālapati. Puttānīti mama putte ca dhītaro ca.
Indavarapupphasāmeti taṃ ālapati.
   Sā sādhūti sampaṭicchitvā pāsādaṃ anuvicaritvā pitā vo
ovādaṃ dātukāmo pakkosati idaṃ kira vo tassa pacchimadassananti
sabbamevassa suhajjajanañca puttadhītaro ca sannipātesi. Dhammapālakumāro
pana taṃ vacanaṃ sutvā rodanto kaniṭṭhabhātikaparivuto pitu
santikaṃ agamāsi. Paṇḍito pana te putte disvā sakabhāvena
saṇṭhāretuṃ asakkonto assupuṇṇehi nettehi te āliṃgitvā sīse
cumbitvā jeṭṭhaputtaṃ muhuttaṃ hadaye nipajjāpetvā hadayā
otāretvā sirigabbhato nikkhamma mahātale pallaṅke nisīditvā
puttasahassassa ovādaṃ adāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
        te āgate muddhani dhammapālo
        cumbitvā putte avikampamāno
        āmantayitvāna avoca vākyaṃ
        dinnāhaṃ raññā idha māṇavassa
        tassajjahaṃ attasukhī vidheyyo
        ādāya yenicchati tena gacchati
        ahañca vo anusāsituṃ āgatosmi
        Kathaṃ ahaṃ aparittāya gacche
        sace vo rājā kurukhettavāsī
        janasaṇṭho puccheyya pahūtakāmo
        kimābhijānātha pure purāṇaṃ
        kiṃ vo pitā anusāse puraṭṭhā
        samānāsanā hotha mayā ca sabbe
        konīdha rañño abbhutiko manusso
        tamañjaliṃ kariya vadetha evaṃ
        mā heva deva na hi esa dhammo
        viyaggharājassa nihīnajacco
        samānāsano deva kathaṃ bhaveyyāti.
   Tattha dhammapāloti mahāsatto. Dinnāhanti ahaṃ jayadhanaṃ
chaḍḍetvā raññā dinno. Tassajjahaṃ attasukhī vidheyyoti ajjato
paṭṭhāya tīhamattaṃ ahaṃ iminā attano sukhena attasukhī tato paraṃ
pana tassa māṇavassāhaṃ vidheyyo. So hi ito catutthe divase
ekaṃsena maṃ ādāya yatthicchati tattha gacchati. Aparittāyāti ahaṃ
tumhākaṃ parittānaṃ akatvā kathaṃ gaccheyyanti tumhe anusāsituṃ āgatosmi.
Janasaṇṭhoti mittabandhanena mittajanassa saṇṭhānakaro. Pure
purāṇanti ito pubbe tumhe kiṃ purāṇakāraṇaṃ abhijānātha.
Anusāseti anusāsi evaṃ tumhe raññā puṭṭhā amhākaṃ pitā imañci
mañca ovādaṃ adāsīti katheyyātha. Samānāsanā hothāti sace
Pana rājā vo mayā dinnassa ovādassa kathitakāle etha tumhe
ajja mayā saddhiṃ samānāsanā hotha. Konīdha rañño abbhutiko manussoti
idha rājakūle tumhehi añño ko nu rañño abbhutiko manussoti
attano āsane nisīdāpeyya. Tamañjalinti atha tumhe añjaliṃ
katvā taṃ rājānaṃ evaṃ vadeyyātha deva evaṃ mā avaca nahi amhākaṃ
esa paveṇīdhammo viyaggharājassāti kesarasīhassa. Nihīnajaccoti
jarasiṅgālo deva kathaṃ samānāsano bhaveyya. Yathāpi siṅgālo
sīhassa samānāsano na hoti tatheva mayaṃ tumhākanti.
   Imaṃ panassa kathaṃ sutvā puttadhītaro ca ñātisuhajjā ca
dāsakammakaraporisā ca te sabbe sakabhāvena saṇṭhāretuṃ asakkontā
mahāviraviṃsu. Mahāsatto te saññāpesi.
           Lakkhakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
   Atha ne paṇḍito puttadhītaro ca ñātayo ca naṃ upagantvā
tuṇhībhūte disvā tātā mā cintayittha mā socittha mā paridevittha
sabbe saṃkhārā aniccā adhuvā vipariṇāmadhammā yaso nāma
vipattipariyosāno apica tumhākaṃ rājavasatiṃ nāma yasapaṭilābhakāraṇaṃ
kathessāmi taṃ ekaggacittā suṇāthāti āha. So buddhalīlāya rājavasatiṃ
nāma paṭṭhapesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
     so ca putte ca mitte ca   ñātayo suhadajjane
     alīnamanasaṅkappo      vidhuro etadabravi
     Ethayyā rājavasatiṃ     nisīditvā suṇātha me
     yathā rājakulampatto     yasaṃ poso nigacchatīti.
   Tattha suhadajjaneti suhadayajane. Ethayyāti etha ayyā piyavacanena
samudācārena putte ālapati. Rājavasatinti mayā vuccamānaṃ
rājapāricariyaṃ suṇātha. Yathāti yena kāraṇena. Rājakulampattoti
rājakulaṃ upasaṅkamanto rañño santike caranto poso yasaṃ nigacchati
labhati taṃ kāraṇaṃ suṇāthāti attho.
     Na hi rājakulaṃ patto     aññāto labhate yasaṃ
     nātisūro nātidummedho    nappamatto kudācanaṃ
     yadāssa sīlaṃ paññañca     soceyyañcādhigacchati
     atha vissāsate tamhi     guyhañcassa na rakkhatīti.
   Tattha aññātoti apākaṭaguṇo aviditakammāpadāno.
Nātisūroti na atisūro. Nātidummedhoti na bhīrukajātiko. Yadāssa
sīlanti yadā assa sevakassa rājā sīlañca paññañca soceyyañca
adhigacchati ācārasampattiñca ñāṇabalañca sucibhāvañca jānāti.
Atha vissāsate tamhīti atha rājā tasmiṃ vissāsati vissāsaṃ karoti
attano guyhaṃ assa na rakkhati na guyhati kathetīti attho.
     Tulā yathā paggahitā     samadaṇḍā sudhāritā
     ajjhiṭṭho na vikampeyya    sa rājavasatiṃ vase
     tulā yathā paggahitā     samadaṇḍā sudhāritā
     sabbāni abhisambhonto    sa rājavasatiṃ vaseti.
   Tattha tulā yathāti yathā esā vuttappakārā tulā na onamati
na unnamati evameva rājasevako kismiñcideva kamme raññā
idaṃ nāma karohīti ajjhiṭṭho āṇatto chandādiagatigamanavasena na
vikampeyya sabbakiccesu paggahitatulā viya samo bhaveyya. Sa
rā javasatinti so evarūpo sevako rājakule vāsaṃ vaseyya rājānaṃ
paricareyya evamparicaranto ca pana yasaṃ labheyyāti attho. Sabbāni
abhisambhontoti sabbāni rājakiccāni karonto.
     Divā vā yadi vā rattiṃ    rājakiccesu paṇḍito
     ajjhiṭṭho na vikampeyya    sa rājavasatiṃ vase
     divā vā yadi vā rattiṃ    rājakiccesu paṇḍito
     sabbāni abhisambhonto    sa rājavasatiṃ vase
     yo cassa sukato maggo    rañño supaṭiyādito
     na tena vutto gaccheyya   sa rājavasatiṃ vaseti.
   Tattha na vikampeyyāti avikampamāno tāni kiccāni kareyya.
Yo cassāti yo ca rañño gamanamaggo sukato assa. Supaṭiyāditoti
sumaṇḍito iminā maggena gacchāti vuttopi tena na gaccheyya
     na rañño samakaṃ bhuñje    kāmabhoge kudācanaṃ
     sabbattha pacchato gacche    sa rājavasatiṃ vase
     na rañño sadisaṃ vatthaṃ     na mālaṃ na vilepanaṃ
     ākappaṃ sarakuttiñca     na rañño sadisamācare
     aññaṃ kareyya ākappaṃ    sa rājavasatiṃ vaseti.
   Tattha na raññoti rañño kāmabhogena samaṃ kāmabhogaṃ na
bhuñjeyya tādisassa hi rājā kujjhati. Sabbatthāti sabbesu rūpādīsu
kāmaguṇesu rañño pacchatova gaccheyya hīnatarameva seveyyāti
attho. Aññaṃ kareyyāti rañño ākappato aññameva ākappaṃ
kareyya. Sarājavasatiṃ vaseti so puggalo rañño upagantvā vāsaṃ
vaseyya.
     Kīḷe rājā amaccehi    bhariyāhi parivārito
     nāmacco rājabhariyāsu    bhāvaṃ kubbetha paṇḍito
     anuddhato acapalo      nipako saṃvutindriyo
     manomaṇidhisampanno      sa rājavasatiṃ vaseti.
   Tattha bhāvanti vissāsavasena adhippāyaṃ. Acapaloti
amaṇḍanasīlo. Nipakoti paripakkañāṇo. Saṃvutindriyoti pidahitachaḷindriyo.
Rañño vā aṅgapaccaṅgāni orodhe cassa na olokeyya.
Manomaṇidhisampannoti acalena suṭṭhu ṭhapitena cittena samannāgato.
     Nāssa bhariyāhi kīḷeyya    na manteyya rahogato
     nāssa kosā dhanaṃ gaṇhe   sa rājavasatiṃ vase
     na niddaṃ bahuṃ maññeyya    na madāya surampive
     nāssa dāye mige haññe   sa rājavasatiṃ vase
     nāssa pīṭhaṃ na pallaṅkaṃ    na kocchaṃ na nāvaṃ rathaṃ
     sammatomhīti āruḷhe    sa rājavasatiṃ vase
     nātidūre bhaje rañño    nāccāsanne vicakkhaṇo
     Samekkhañcassa tiṭṭheyya    sandissanto sabhattuno
     na me rājā sakhā hoti   na rājā hoti methuno
     khippaṃ kujjhanti rājāno    sukenakkhīva ghaṭṭitaṃ
     na pūjito maññamāno     medhāvī paṇḍito naro
     pharusampaṭimanteyya      rājānaṃ parisaṃ gatanti.
   Tattha na manteyyāti tassa rañño bhariyāhi saddhiṃ neva kīḷeyya
na raho manteyya. Kosā dhananti rañño kosā dhanaṃ na thenetvā
gaṇheyya. Na madāyāti tātā rājasevako nāma madatthāya suraṃ
na piveyya. Dāyeti dinnābhaye mige na haññe na haneyya.
Kocchanti bhaddapīṭhaṃ. Sammatomhīti ahaṃ sammato hutvā evaṃ
karomīti na āroheyya. Samekkhañcassa tiṭṭheyyāti assa rañño
purato khuddakamahantakathāsavanaṭṭhāne tiṭṭheyya. Sandissanto sabhattunoti
so sevako tassa bhattuno dassanaṭṭhāne tiṭṭheyya. Sukenāti
akkhimhi patitena vīhisukādinā ghaṭṭitaṃ akkhi pakatibhāvaṃ jahantaṃ
yathā kujjhati nāma evaṃ kujjhanti na tesu vissāso kātabbo.
Na pūjito maññamānoti ahaṃ rājapūjitomhīti na maññamāno.
Pharusanti yena so kujjhati tathārūpaṃ na manteyya.
     Laddhadvāro labhe dvāraṃ   neva rājūsu vissase
     aggiva sato tiṭṭheyya    sa rājavasatiṃ vase
     puttaṃ vā bhātaraṃ saṃ vā    sampaggaṇhāti khattiyo
     gāmehi nigamehi vā     raṭṭhehi janapadehi vā
    Tuṇhībhūto udikkheyya    na bhaṇe chekapāpakanti.
   Tattha laddhadvāro labhe dvāranti ahaṃ nippaṭihāro laddhadvāro
appaṭihāretvā na paviseyya punapi dvāraṃ labheyya paṭihāretvāva
paviseyyāti attho. Satoti appamatto hutvā. Bhātaraṃ saṃ vāti
sakabhātaraṃ vā. Sampaggaṇhātīti asukagāmaṃ vā asukanigamaṃ vā
asukassa demāti yadā sevakehi saddhiṃ kathesi. Na bhaṇe chekapāpakanti
tadā guṇaṃ vā aguṇaṃ vā na bhaṇeyya.
    Hatthārohe anīkaṭṭhe    rathike pattikārake
    tesaṃ kammāpadānena    rājā vaḍḍheti vettanaṃ
    na tesaṃ antaraṃ gacche    sa rājavasatiṃ vase
    cāpova oṇato dhīro    vaṃso vāpi pakampaye
    paṭilomaṃ na manteyya    sa rājavasatiṃ vase
    cāpovūnodaro assa    macchovassa ajivahatā
    appāsi nipako sūro    sa rājavasatiṃ vaseti.
   Tattha na tesaṃ antaraṃ gaccheti tesaṃ lābhassa antarāyaṃ na
gaccheyya antarāyaṃ na kareyya. Vaṃso vāti yathā vaṃsagumbato
uggatavaṃso vātena pahatakāle kampati evaṃ raññā kathitakāle
kampeyya. Cāpovūnodaroti yathā cāpadhanu na mahodaro hoti evaṃ
na mahodro siyā. Ajivhatāti yathā maccho ajivhatāya na katheti
tathā mandakathāya ajivhatā bhaveyya. Appāsīti bhojane mattaññū.
    Na bāḷhaṃ itthiṃ gaccheyya   samphassaṃ tejasaṃkhyaṃ
    Kāsaṃ sāsaṃ daraṃ bālyaṃ    khīṇamedho nigacchati
    nātivelaṃ pabhāseyya    na tuṇhī sabbadā siyā
    avikiṇṇaṃ mitaṃ vācaṃ     patte kāle udīriye
    akodhano asaṃghaṭṭo     sacco saṇho apesuṇo
    samphaṃ giraṃ na bhāseyya    sa rājavasatiṃ vaseti.
   Tattha na bāḷahanti na punappunaṃ kilesena gaccheyya. Tejasaṃkhayanti
evaṃ gacchanto hi puriso tejasaṃkhyaṃ pāpuṇāti taṃ samphassanto
bāḷhaṃ na gacchayya. Daranti kāyadarathaṃ. Bālyanti dubbalabhāvaṃ.
Khīṇamedhoti punappunaṃ kilesarativasena khīṇapañño puriso ete kāsādayo
nigacchati. Nātivelanti tātā rājūnaṃ santike pamāṇātikkantaṃ na
bhāseyya. Patte kāleti attano vacanakāle sampatte. Asaṃghaṭṭoti
paraṃ asaṃghṭento. Samphanti niratthakaṃ. Giranti vacanaṃ.
    Mātāpetibharo assa    kule jeṭṭhāpacāyino
    hiriottappasampanno    sa rājavasatiṃ vase
    vinīto sippavā danto    katatto niyato mudu
    appamatto sucidakkho    sa rājavasatiṃ vase
    nivātavutti vuḍḍhesu     sappatisso sagāravo
    surato sukhasaṃvāso     sa rājavasatiṃ vase
    ārakā parivajjeyya    saṇhituṃ pahitaṃ janaṃ
    bhattāraññevudikkheyya    na aññassa ca rājinoti.
   Tattha vinītoti ācārasampanno. Sippavāti attano kule
Sikkhitabbasippena. Samannāgato. Dantoti chasu dvāresu
nibbisevano. Katattoti sampāditatto. Niyatoti yasādīnaṃ nissāya
acalanasabhāvo. Mudūti anatimānī. Appamattoti kattabbakiccesu
pamādavirahito. Dakkhoti upaṭṭhānaṭṭhāne cheko. Nivātavuttīti
nīcavutti. Sappatissoti garusaṃvāsavasanasīlo. Saṇhituṃ pahitanti
pararājūhi rañño santikaṃ guyharakkhanavasena vā paṭicchannapākaṭakaraṇavasena
vā pesitaṃ. Tathārūpehi saddhiṃ kathento rañño sammukhā katheyya.
Bhattāraññevudikkheyyāti attano sāmikameva olokeyya. Na
aññassa ca rājinoti aññassa ca rañño santike na bhāseyya.
    Samaṇe brāhmaṇe cāpi   sīlavante bahussute
    sakkaccaṃ payirūpāseyya    sa rājavasatiṃ vase
    samaṇe brāhmaṇe cāpi   sīlavante bahussute
    sakkaccaṃ anuvāseyya    sa rājavasatiṃ vase
    samaṇe brāhmaṇe cāpi   sīlavante bahussute
    tappeyya annapānena    sa rājavasatiṃ vase
    samaṇe brāhmaṇe cāpi   sīlavante bahussute
    āsajja paññe sevetha   ākaṅkhaṃ vuḍḍhimattano.
   Tattha sakkaccaṃ payirūpāseyyāti gāravena punappunaṃ upasaṅkameyya.
Anuvāseyyāti uposathavāsaṃ vasanto anuvatteyya. Tappeyyāti
yāvadatthaṃ dānena tappeyya. Āsajjāti upagantvā. Paññeti
paṇḍite. Āsajja pañhanti vā pāṭho. Pañhanti paṇḍitehi
Paññāya kattabbaṃ kusalākusalaṃ kāraṇaṃ puccheyyāti attho.
    Dinnapubbaṃ na hāpeyya    dānaṃ samaṇabrāhmaṇe
    na ca kiñci nivāreyya    dānakāle vanibbake
    paññavā buddhisampanno    vidhānavidhikovido
    kālaññū samayaññū ca     sa rājavasatī vase
    uṭṭhāya kammadheyyesu    appamatto vicakkhaṇo
    susaṃvihitakammanto      sa rājavasatiṃ vase.
   Tattha dinnapubbanti pakatipaṭiyattaṃ dānavattaṃ. Samaṇabrāhmaṇeti
samaṇe vā brāhmaṇe vā. Vanibbaketi dinnakāle vanibbake
āgate disvā kiñci na nivāreyya. Paññavāti vicāraṇapaññāya
yutto. Buddhisampannoti avekallabuddhisampanno.
Vidhānavidhikovidoti nānappakāresu dāsakammakaraporisādīnaṃ
saṃvidahanakoṭṭhāsesu cheko. Kālaññūti ayaṃ dānaṃ dātuṃ ayaṃ sīlaṃ rakkhituṃ
ayaṃ uposathakammaṃ kātuṃ kāloti jāneyya. Samayaññūti ayaṃ
kasanasamayo ayaṃ vapanasamayo ayaṃ vohārasamayo ayaṃ upaṭṭhānasamayoti
jāneyya. Kammadheyyesūti attano kattabbakammesu.
    Khalaṃ sālaṃ pasuṃ khettaṃ    gantvā passa abhikkhaṇaṃ
    mitaṃ dhaññaṃ nidhāpeyya    mitaṃ pacāpaye ghare
    puttaṃ vā bhātaraṃ saṃ vā   sīlesu asamāhitaṃ
    anaṅgavā hi te bālā   yathā petā tatheva te
    coḷañca nesampiṇḍañca    āsīnānaṃ padāpaye
    Dāse kammakare pose   sīlesu susamāhite
    dakkhe uṭṭhānasampanne   ādhipaccasmiṃ ṭhāpayeti.
   Tattha pasuṃ khettanti gokulañca sassaṭṭhānañca. Gantvāti
gamanasīlo. Mitanti minitvā ettakanti ñatvā koṭṭhesu nidhāpeyya.
Ghareti gharepi parijanaṃ gaṇetvā mitameva pacāpeyya.
 Sīlesu asamāhitanti evarūpaṃ dussīlaṃ anācāraṃ kismiñci ādhipaccaṭṭhānena
ṭhapeyyāti attho. Anaṅgavā hi te bālāti aṅgametaṃ
manussānaṃ bhātāti loke pavuccati. Kiñcāpi jeṭṭhakaniṭṭhabhātaro
aṅgasamānattā aṅgāti vuttā ime pana dussīlā tasmā aṅgasamā
na honti yathā pana susāne chaḍḍitā petā matā tatheva te
tasmā tādisā ādhipaccaṭṭhānena ṭhapetabbā. Kuṭumbaṃ hi te
vināsenti vinaṭṭhakuṭumbassa ca daliddassa ca rājavasati nāma na
sampajjati. Āsīnānanti āgantvā nisinnānaṃ. Matānaṃ matakabhattaṃ
viya dento ghāsacchādanamattaṃ dāpeyya. Uṭṭhānasampanneti
uṭṭhānaviriyena samannāgate.
    Sīlavā ca alobho ca    anuvatto cassa rājino
    āvīraho hito tassa    sa rājavasatiṃ vase
    chandaññū rājino cassa    cittattho cassa rājino
    asaṃkusakavuttissa      sa rājavasatiṃ vase
    acchādane ca nahāpane   dhove pāde adhosiraṃ
    āhatopi na kuppeyya    sa rājvasatiṃ vaseti.
   Tattha alobhoti aluddho. Anuvatto cassa rājinoti assa
rājino manaṃ anuvatto. Cittatthoti citte ṭhito rājacittavasikoti
attho. Asaṃkusakavuttissāti apaṭilomavutti assa. Adhosiranti
pāde dhovantopi siraṃ adho katvā heṭṭhāmukhova dhoveyya na rañño
mukhaṃ olokeyyāti attho.
    Kumbhimhi añjaliṃ kayirā    vāyasaṃ vāpi padakkhiṇaṃ
    kimeva sabbakāmānaṃ     dātāraṃ dhīramuttamaṃ
    yo deti sayanaṃ vatthaṃ    yānaṃ āvasathaṃ gharaṃ
    pajjunnoriva bhūtānaṃ     bhogehi abhivassati
    eseyyā rājavasatī    vattamāno yathā naro
    ārādhayati rājānaṃ     pūjaṃ labhati bhattusūti.
Tattha kumbhimhi añjaliṃ kayirā vāyasaṃ vāpi padakkhiṇanti
vuḍḍhiṃ paccāsiṃsanto hi puriso udakabharitaṃ kumbhiṃ disvā tassa añjaliṃ
kareyya vāyasaṃ vāpi sakuṇañca padakkhiṇaṃ kareyya (yesaṃ) añjaliṃ katvā
padakkhiṇaṃ karontassa te kiñci dātuṃ na sakkonti. Kimevāti yo
pana sabbakāmānaṃ dātā dhīro taṃ rājānaṃ kiṃ kāraṇā na namasseyya
rājāyeva hi namassitabbo ca ārādhetabbo cāti. Pajjunnorivāti
megho viya. Eseyyā rājavasatīti ayyā yā ayaṃ mayā kathitā esā
rājavasatī nāma rājasevakānaṃ anusāsanī. Yathāti yāya rājavasatiyā
vattamāno naro rājānaṃ ārādheti rājūnañca santikā pūjaṃ labhati
esāti. Evaṃ asamadhuro vidhuro buddhalīlāya rājavasatiṃ kathesīti.
          Rājavasatīkaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
   Evaṃ puttadāramittasuhajjādayo anusāsantasseva tassa tatiyo
divaso jāto. So divasapāripūriṃ ñatvā pātova nahātvā
nānaggarasabhojanaṃ bhuñjitvā rājānaṃ apaloketvā māṇavena saddhiṃ
gamissāmīti cintetvā ñātigaṇaparivuto rājanivesanaṃ gantvā rājānaṃ
vanditvā ekamantaṃ ṭhito vattabbayuttakavacanaṃ avoca.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    evaṃ samanusāsitvā     ñātisaṃghaṃ vicakkhaṇo
    parikiṇṇo suhadehi     rājānamupasaṅkami
    vanditvā sirasā pāde   katvā ca naṃ padakkhiṇaṃ
    vidhuro avaca rājānaṃ    paggahetvāna añjaliṃ
    ayammaṃ māṇavo neti    kattukāmo yathāmatiṃ
    ñātīnatthaṃ pavakkhāmi     taṃ suṇohi arindama
    putte ca me udikkhesi   yañcamaññaṃ ghare dhanaṃ
    yathā pecca nahāpeyya   ñātisaṃgho mayī gate
    yatheva khalati bhūmiyā     bhūmyāyeva patiṭṭhati
    evetaṃ khalitaṃ mayhaṃ     etaṃ passāmi accayanti.
   Tattha suhadehīti suhadayehi ñātimittādīhi. Yañcamaññanti
yañca me aññaṃ tayā ceva aññehi rājūhi ca dinnaṃ ghare aparimāṇaṃ
dhanaṃ taṃ sabbaṃ tvameva olokeyyāsi. Peccāti pacchā.
Khalalatīti pakkhalati. Evetantievaṃ etaṃ. Hi bhūmiyaṃ khalitā tattheva
patiṭṭhitapuriso viya tumhesu khalitvā tumhesuyeva patiṭṭhahāmi.
Etaṃ passāmīti yo esa mama kinte rājā hotīti māṇavena
puṭṭhassa tumhe anoloketvā saccaṃ paṭṭhapetvā dāso hamasmīti
vadantassa accayo etaṃ accayaṃ passāmi añño pana me doso
natthi tamme accayaṃ khamatha mā etaṃ hadaye katvā pacchā mama
puttadāre aparajjhittha.
   Taṃ sutvā rājā paṇḍita tava gamanaṃ mayhaṃ na ruccati māṇavaṃ
   upāyeneva pakkositvā ghātetvā kilañjena paṭicchādema mayhaṃ taṃ
   ruccatīti dīpento gāthamāha
         sakkā na gantuṃ iti mayhaṃ hoti
         ghatvā vadhitvā idha kātiyānaṃ
         idheva hohi iti mayhaṃ ruccati
         mā tvaṃ agā uttamabhūripaññāti.
   Tattha ghatvāti idha rājageheyeva naṃ pothetvā māretvā
paṭicchādema.
   Taṃ sutvā mahāsatto deva tumhākaṃ evarūpo ajjhāsayo
ayuttoti vatvā āha
         mā heva dhammesu manaṃ paṇidahi
         atthe ca dhamme ca yutto bhavassu
         dhiratthu kammaṃ akusalaṃ anariyaṃ
         yaṃ katvā pacchā nirayaṃ vajjeyya
         nevesa dhammo na puneti kiccaṃ
         Ayiro hi dāsassa janinda issaro
         ghātetu jhāpetuṃ athopi hantuṃ
         na ca mayhaṃ kodhatthi vajjāmihanti.
   Tattha mā heva dhammesūti mā heva adhammesu anatthesu
apuññesu tava cittaṃ paṇidahīti attho. Pacchāti yaṃ kammaṃ katvā
ajarāmaro na hoti atha kho pacchā nirayameva uppajjeyya. Dhiratthu
kammanti taṃ kammaṃ dhi garahitaṃ atthu bhaveyya. Nevesāti neva esa
porāṇakapaṇḍitānaṃ sabhāvo dhammo. Ayiroti sāmiko. Ghātetunti
etāni ghātādīni kātuṃ ayiro nāma dāsassa issaro sabbā
netāni kātuṃ labhati mayhaṃ māṇave appamattakopi kodho natthi
dinnakālato paṭṭhāya cittaṃ saṇṭhāretuṃ vaṭṭati vajjāmihaṃ nirandāti
āha.
   Evaṃ vatvā mahāsatto rājānaṃ vanditvā rājorodhe ca
rājaparisañca ovaditvā tesu sakabhāvena asaṇṭhahitvā mahāviravaṃ
viravantesupi rājanivesanā nikkhami. Sakalanagaravāsino paṇḍito kira
māṇavakena saddhiṃ gacchati etha passissāma nanti rājaṅgaṇeyeva
sannipatitvā naṃ passiṃsu. Atha ne mahāsatto tumhe mā
cintayittha sabbe saṃkhārā aniccā sarīraṃ adhuvaṃ yaso nāma
vipattipariyosāno apica tumhe dānādīsuyeva appamattā hothāti ovaditvā
nivattetvā attano gehābhimukho pāyāsi. Tasmiṃ khaṇe
dhammapālakumāro bhātigaṇaparivuto pitu paccuggamanaṃ karissāmīti nikkhamanto
Nivesanadvāreyeva pitu sammukho ahosi. Mahāsatto taṃ disvā
sokaṃ saṇṭhāretuṃ asakkonto taṃ upaguyhitvā ure nipajjāpetvā
nivesanampāvisi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    jeṭṭhaputtaṃ upaguyha     vineyya hadaye daraṃ
    assupuṇṇehi nettehi    pāvisi so mahāgharanti.
   Ghare panassa sahassaputtā sahassadhītaro sahassabhariyā sattavaṇṇadāsīsatāni
ca tehiceva avasesadāsakammakarañātimittehi ca tassa sakalanivesanaṃ
yugantavātābhighātapatitehi sālehi sālavanaṃ viya nirantaraṃ ahosi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    sālāva sampamadditā     mālutena pamadditā
    senti puttā ca dārā ca   vidhurassa nivesane
    itthīsahassaṃ bhariyānaṃ     dāsīsattasatānī ca
    bāhā paggayha pakkanduṃ    vidhurassa nivesane
    orodhā ca kumārā ca    vesiyānā ca brāhmaṇā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    vidhurassa nivesane
    hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    vidhurassa nivesane
    samāgatā jānapadā     negamā ca samāgatā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    vidhurassa nivesane
    itthīsahassaṃ bhariyānaṃ     dāsāsattasatāni ca
    Bāhā paggayha pakkanduṃ    kasmā no vijahessasi
    orodhā ca kumārā ca    vesiyānā ca brāhmaṇā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    kasmā no vijahessasi
    hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    kasmā no vijahessasi
    samāgatā jānapadā     negamā ca samāgatā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    kasmā no vijahessasīti.
   Tattha sentīti mahātale chinnapādā viya patitā āvaṭṭantā
parivattantā sayanti. Bhariyānanti bhariyānameva itthīnaṃ sahassaṃ.
Kasmā noti kena kāraṇena amhe vijahessasīti parideviṃsu.
   Mahāsatto sabbantaṃ mahājanaṃ assāsetvā avasesāni kiccāni
katvā antojanaṃ bahijanañca ovaditvā ācikkhitabbayuttakaṃ sabbaṃ
puttadārassa ācikkhitvā puṇṇakassa santikaṃ gantvā attano
niṭṭhitakiccaṃ tassa ārocesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    katvā gharesu kiccāni    anusāsitvā sakaṃ janaṃ
    mittāmacce ca bhacce ca   puttadāre ca bandhave
    kammantaṃ saṃvidhetvāna     ācikkhitvā ghare dhanaṃ
    nidhiñca iṇadānaṇca      puṇṇakaṃ etadabravi
         avasī tuvaṃ mayha tihaṃ agāre
         kātani kiccāni gharesu mayhaṃ
         Anusāsitā puttadārā mayā ca
         karohi kiccāni yathāmatinteti.
   Tattha kammantaṃ saṃvidhetvānāti evañca evañca kātuṃ vaṭṭatīti
ghare kattabbakiccaṃ saṃvidahitvā. Nidhinti tattha tattha nihitadhanaṃ.
Iṇadānanti iṇavasena payojitadhanaṃ. Yathāmatinteti idāni tava
ajjhāsayānurūpaṃ karohīti.
   Atha naṃ puṇṇako āha
         sace hi katte anusāsitā te
         puttā ca dārā ca anujīvino ca
         handehidāni taramānarūpo
         dīgho hi addhāpi ayaṃ puraṭṭhā
    asambhītova gaṇhāhi     ājāniyassa vāladhiṃ
    idaṃ pacchimakaṃ tuyhaṃ      jīvalokassa dassananti.
   Tattha katteti somanassappatto yakkho mahāsattaṃ ālapati.
Addhāpīti gantabbamattopi dīgho. Asambhītovāti nibbhayo. Idaṃ
so heṭṭhāpāsādaṃ anotaritvā tatova gantukāmo avaca.
   Atha naṃ mahāsatto āha
    sohaṃ kissānubhāyissaṃ     yassa me natthi dukkaṭaṃ
    kāyena vācā manasā    yena gaccheyya duggatinti.
   Tattha sohaṃ kissānubhāyissanti idaṃ mahāsatto asambhītova
gaṇhāhīti vutto evamāha.
   Evaṃ mahāsatto sīhanādaṃ naditvā asambhīto kesarasīhoviya
nibbhayo hutvā ayaṃ me sāṭako mama aruciyā mā muñcatūti adhiṭṭhā
napāramiṃ purecārikaṃ katvā daḷhaṃ nivāsetvā assassa vāladhiṃ viyūhitvā
ubhohi hatthehi daḷhaṃ vāladhiṃ gahetvā dvīhi pādehi assassa
ūrūsu paliveṭhetvā māṇava gahito me assavāladhi yathāruciṃ
yāhīti āha. Tasmiṃ khaṇe puṇṇako manomayasindhavassa
saññamadāsi. So paṇḍitaṃ ādāya ākāse pakkhandi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
         so assarājāvidhuraṃ vahanto
         pakkāmi vehāya samantalikkhe
         sākhāsu selesu asajjamāno
         kāḷāgiriṃ khippamupāgamāsīti.
   Tattha sākhāsu selesu asajjamānoti puṇṇako kira cintesi
ahaṃ dūraṃ āgantvā imaṃ himavantappadese rukkhapabbatesu pothento
māretvā hadayamaṃsaṃ ādāya kaḷevaraṃ pabbatantare chaḍḍetvā
nāgabhavanaṃ gantvā taṃ vimalāya deviyā datvā irandatiṃ gahetvā
paccāgamissāmīti.
   So rukkhe ca pabbate ca paharitvā tesaṃ majjheyeva assaṃ
pesesi. Mahāsattassānubhāvena rukkhāpi pabbatāpi tassa sarīrato
ubhosu passesu ratanamattaṃ paṭikkamanti. So mato vā no vāti
parivattetvā mahāsattassa mukhaṃ olokento kāñcanādāsamiva
Vippasannaṃ mukhaṃ disvā ayaṃ evaṃ na maratīti punapi himavantappadese
rukkhe ca pabbate ca tikkhattuṃ pothentopi tesaṃ majjheyeva assaṃ
pesesi. Tatheva rukkhāpi pabbatāpi dūrataraṃ paṭikkamantiyeva.
Mahāsatto paramakilantakāyo ahosi. So idāni naṃ vātakkhandhe
cuṇṇavicuṇṇaṃ karissāmīti cintetvā vātakkhandhe assaṃ pesesi.
Mato vā no vāti parivattetvā vikasitapadumaṃ viya mahāsattassa
mukhaṃ olokesi. So kodhābhibhūto sattamaṃ vātakkhandhaṃ pakkhandi.
Bodhisattassānubhāvena vātakkhandho dvidhā hutvā bodhisattassa okāsaṃ
adāsi. Tato verambhavātepi pahari. Verambhavātopi satasahassa
asanīsaddo viya dvidhā hutvā bodhisattassa okāsaṃ adāsi.
Sopi tassa antarāyābhāvaṃ passanto taṃ ādāya kāḷāgiripabbataṃ
agamāsi. Tena vuttaṃ.
         Sākhāsu selesu asajjamāno
         kāḷāgiriṃ khippamupāgamāsīti.
   Tattha asajjamānoti alaggamāno appaṭihaññamāno vidhurapaṇḍitaṃ
vahanto kāḷapabbatamatthakaṃ upagato ahosi.
   Evaṃ puṇṇakassa mahāsattaṃ gahetvā gatakāle paṇḍitassa
puttadārādayo puṇṇakassa vasanaṭṭhānaṃ gantvā mahāsattaṃ adisvā
chinnapādā viya patitvā aparāparaṃ parivattamānā mahāsaddena parideviṃsu.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    itthīsahassaṃ bhariyānaṃ     dāsāsattasatāni ca
    Bāhā paggayha pakkanduṃ    yakkho brāhmaṇavaṇṇena
   vidhuraṃ ādāya gacchati
    orodhā ca kumārā ca    vesiyānā ca brāhmaṇā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    yakkho brāhmaṇavaṇṇena
   vidhuraṃ ādāya gacchati
    hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    yakkho brāhmaṇavaṇṇena
   vidhuraṃ ādāya gacchati
    samāgatā jānapadā     negamā ca samāgatā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    yakkho brāhmaṇavaṇṇena
   vidhuraṃ ādāya gacchati
    itthīsahassaṃ bhariyānaṃ     dāsīsattasatāni ca
    bāhā paggayha pakkanduṃ    paṇḍito so kuhiṃ gato
    orodhā ca kumārā ca    vesiyānā ca brāhmaṇā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    paṇḍito so kuhiṃ gato
    hatthārohā anīkaṭṭhā    rathikā pattikārakā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    paṇḍito so kahiṃ gato
    samāgatā jānapadā     negamā ca samāgatā
    bāhā paggayha pakkanduṃ    paṇḍito so kuhiṃ gatoti.
   Mahāsattaṃ gahetvā ākāsena gacchantaṃ disvā ca sutvā ca
evampi kanditvā te sabbepi sakalanagaravāsīhi saddhiṃ kandantā rājadvāraṃ
Agamaṃsu. Rājā mahantaṃ paridevanasaddaṃ sutvā sīhapañjaraṃ vivaritvā
kasmā paridevathāti pucchi. Athassa te deva so kira māṇavo
na brāhmaṇo yakkho brāhmaṇarūpena āgantvā paṇḍitaṃ ādāya
gato tena vinā amhākaṃ jīvitaṃ natthi sace ito sattame divase
paṇḍito nāgamissati mayaṃ sakaṭasatehi sakaṭasahassehi dārūni saṃkaḍḍhitvā
sabbe aggiṃ pavisissāmāti imamatthaṃ ārocentā imaṃ gāthamāhaṃsu.
    Sace so sattarattena    paṇḍito nāgamissati
    sabbe aggiṃ pavissāma    natthattho jīvitena noti.
   Sammāsambuddhaparinibbānakālepi mayaṃ aggiṃ pavisitvā marissāmāti
vattāro nāhesuṃ aho suvasitaṃ mahāsattena nagaramhīti. Rājā
tesaṃ kathaṃ sutvā tumhe mā cintayittha mā socittha mā paridevittha
madhurakatho paṇḍito māṇavaṃ dhammakathāya palobhetvā attano pādesu
pātetvā na cirasseva amhākaṃ assumukhāni hāsento āgamissati
mā socayitthāti vatvā gāthamāha
    paṇḍito ca viyatto ca    vibhāvī ca vicakkhaṇo
    khippaṃ moceti attānaṃ    mā bhāyitthāgamissatīti.
   Tattha viyattoti veyyattiyā vicāraṇapaññāya samannāgato.
Vibhāvīti atthānatthaṃ kāraṇākāraṇaṃ vibhāvetvā dassetvā kathetuṃ
samattho. Vicakkhaṇoti taṃ khaṇaṃyeva ṭhānuppattikāraṇavijānanapaññāya
yutto. Mā bhāyitthāti mā bhāyittha khippaṃ attānaṃ mocetvā
āgamissatīti assāsesi.
   Nāgarāpi paṇḍito raññā saddhiṃ kathetvā gato bhavissatīti
assāsaṃ paṭilabhiṃsūti.
        . Antarapeyyālo niṭṭhito.
   Puṇṇakopi mahāsattaṃ kāḷāgirimatthake ṭhapetvā imasmiṃ
jīvamāne mayhaṃ vuḍḍhi nāma natthi imaṃ māretvā hadayamaṃsaṃ gahetvā
nāgabhavanaṃ netvā vimalāya datvā irandatiṃ gahetvā devalokaṃ gamissāmīti
cintesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
         so tattha gantvāna vicintayanto
         uccāvacā cetanakā bhavanti
         na imassa jīvena mamatthi kiñci
         hantvānimaṃ hadayaṃ ānayissanti.
   Tattha soti so puṇṇako. Tattha gantvānāti gantvā tattha
kāḷāgirimatthake ṭhito. Cetanakāti khaṇe khaṇe uppajjamānā
cetnā uccāpi avacāpi uppajjanti ṭhānaṃ kho panetaṃ na vijjati
yametassa jīvitadānacetanāpi uppajjeyyāti imassa pana jīvena tahiṃ
nāgabhavane mama appamattakampi kiñci kiccaṃ natthi idhevimaṃ hantvāna assa
hadayaṃ ānayissāmīti sanniṭṭhānamakāsīti attho.
   Tato puṇṇako cintesi yannūnāhaṃ imaṃ sahatthena amāretvā
bheravarūpadassanena jīvitakkhayaṃ pāpeyyanti. So bheravayakkharūpaṃ nimmitvā
tajjento āgantvā tampātetvā pāde gahetvā dantantare katvā
Khāditukāmo viya ahosi. Evaṃ santepi mahāsattassa lomahaṃsanamattampi
nāhosi. Tato sīharūpena ca mattamahāhatthirūpena ca āgantvā
dāṭhāhi ceva dantehi ca ovijjhitukāmo viya hutvā tathāpi
abhāyantassa ekadoṇikanāvappamāṇaṃ mahantaṃ sappavaṇṇaṃ nimmitvā
assasanto āgantvā sakalasarīraṃ veṭhetvā matthake phaṇaṃ dhāresi. Tassa
sārajjanamattampi nāhosi. Atha naṃ pabbatamatthake ṭhapetvā pātetvā
cuṇṇavicuṇṇaṃ karissāmīti mahāvātaṃ samuṭṭhāpesi. So tassa
kesaggamattampi na cālesi. Atha naṃ tattheva pabbatamatthake ṭhapetvā
hatthī viya khajjūrīrukkhaṃ pabbataṃ aparāparaṃ cālesi. Tathāpi naṃ
ṭhitaṭṭhānato kesaggamattampi cāletuṃ nāsakkhi. Tato saddasantāsenassa
hadayaphālanaṃ katvā māressāmīti antopabbataṃ pavisitvā paṭhaviñca
nabhañca ekaninnādaṃ karonto mahānādaṃ nadi. Evampissa sārajjanamattampi
nāhosi. Jānāti hi mahāsatto yakkhasīhahatthināgarājavesena
āgatopi vātavuṭṭhipabbatacalanānaṃ kārakopi antopabbataṃ
pavisitvā nādaṃ visajjentopi māṇavoyeva na aññoti. Tato
yakkho cintesi nāhaṃ imaṃ bāhirupakkamehi māretuṃ sakkomi
sahattheneva naṃ māressāmīti. So mahāsattaṃ pabbatamuddhani ṭhapetvā
pabbatapādaṃ gantvā maṇikkhandhe paṇḍukambalasuttaṃ pavesento viya
nadanto antopabbatena uggantvā mahāsattaṃ daḷhaṃ gahetvā
parivattetvā adhosiraṃ katvā anālambe ākāse visajjesi.
   Tena vuttaṃ
        so tattha gantvā pabbatamantarasmiṃ
        Anto pavisitvāna paduṭṭhacitto
        asamphutasmiṃ jagatippadese
        adhosiraṃ dhārayi kātiyānoti.
   Tattha gantvāti pabbatamatthakā pabbatapādaṃ gantvā tattha
pabbatantare ṭhapetvā tassa anto pavisitvā pabbatamatthake ṭhitassa heṭṭhā
paññāyamāno asamphute bhūmippadese. Dhārayīti naṃ āditova dhāresi
   tattha pana naṃ khipitvā paṭhamaṃ paṇṇarasayojānamattaṃ bhassakāle
pabbatamuddhaniṭhitova hatthaṃ pasāretvā adhosiraṃ bhassantaṃ pādesu
gahetvā adhosirameva ukkhipitvā mukhaṃ olokento ayaṃ na maratīti
ñatvā dutiyampi khipitvā tiṃsayojanamattaṃ bhassakāle tatheva ukkhipitvā
mukhaṃ oloketvā jīvantameva disvā cintesi sace idāni
saṭṭhīyojanamattampi bhassitvā na marissati pādesuṃ naṃ gahetvā
pabbatamuddhani pothetvā māressāmīti. Atha naṃ tatiyampi khipitvā
saṭṭhīyojanaṭṭhānaṃ bhassakāle hatthaṃ pasāretvā pādesu naṃ gahetvā
ukkhipi. Mahāsattopi cintesi ayaṃ maṃ paṭhamaṃ paṇṇarasayojanaṭṭhānaṃ
khipi dutiyampi tiṃsayojanaṃ tatiyampi saṭṭhīyojanaṃ idāni na maṃ puna
khipissati ukkhipantoyeva pana pabbatamuddhani paharitvā maṃ māressati
yāva maṃ ukkhipitvā pabbatamatthakena potheti tāva naṃ adhosiro
olambantova māraṇakāraṇaṃ pucchissāmīti. So asambhīto
asantasanto tathā akāsi. Tena vuttaṃ
         so lambamāno narake papāte
         Mahabbhaye lomahaṃse viduggate
         asantasanto kurūnaṃ kattuseṭṭho
         iccabravi puṇṇākaṃ nāma yakkhaṃ
         ariyāvakāso anarīyarūpo
         asaññato saññatasannikāso
         accāhitaṃ kammaṃ karosi luddaṃ
         bhāve ca te kusalaṃ natthi kiñci
         yaṃ maṃ papātasmiṃ papātumicchasi
         ko nu tavattho maraṇena mayhaṃ
         amānusasseva te ajja vaṇṇo
         ācikkha me tvaṃ katamāsi devatāti.
   Tattha so lambamānoti so kurūnaṃ kattuseṭṭho tatiyavāre
lambamāno. Ariyāvakāsoti rūpena ariyasadiso devavaṇṇī hutvā
carasi. Asaññatoti kāyādīhi asaññato dussīlo. Accāhitanti
hitātikkantaṃ atiahitaṃ vā. Bhāve ca teti tava citte appamattakampi
kusalaṃ natthi. Amānusasseva te ajja vaṇṇoti ajja
tavedaṃ kāraṇaṃ amanussasseva. Katamāsi devatāti yakkhānaṃ antare
katarayakkho nāma tvanti.
   Atha naṃ puṇṇako āha
         yadi te suto puṇṇako nāma yakkho
         rañño kuverassa hi so sajīvo
         Bhūmindharo varuṇo nāma nāgo
         brahā sucī vaṇṇabalūpapanno
         tassānujaṃ dhītaraṃ kāmayāmi
         irandatī nāma sā nāgakaññā
         tassā sumajjhāya piyāya hetu
         patārayiṃ tuyhaṃ vadhāya dhīrāti.
   Tattha sajīvoti sajīvo amacco. Brahāti ārohaparināhasampanno.
Sucīti uṭṭhāpitakāñcanarūpasadiso. Vaṇṇabalūpapannoti
sarīravaṇṇena ca kāyabalena ca upagato. Tassānujanti tassa anujātaṃ
dhītaraṃ. Patārayinti cittaṃ pavattesiṃ sanniṭṭhānaṃ akāsinti attho.
   Taṃ sutvā mahāsatto ayaṃ loko duggahitena nassati
nāgamāṇavikampatthentassa mama maraṇena kiṃ payojanaṃ tattato naṃ
jānissāmīti cintetvā gāthamāha
         māheva te yakkha ahosi moho
         naṭṭhā bahū duggahitena lokā
         kinte sumajjhāya piyāya kiccaṃ
         maraṇena me iṅgha suṇohi sabbanti.
   Athassa puṇṇako ācikkhanto āha
         mahānubhāvassa mahoragassa
         dhītukāmo ñātibhatohamasmi
         taṃ yācamānaṃ sasuro avoca
         Yathā mamaññiṃsu sukāmanītaṃ
         dajjemu kho te sutanuṃ sunettaṃ
         suvimhitaṃ candanalittagattaṃ
         sace tuvaṃ hadayaṃ paṇḍitassa
         dhammena laddhā idha māharesi
         etena cittena kumāri labbhā
         nāññaṃ dhanaṃ uttariṃ patthayāma
         evaṃ na muḷhosmi suṇohi katte
         na cāpi me duggahitamatthi kiñci
         hadayena te dhammaladdhena nāgā
         irandatiṃ nāgakaññaṃ dadanti
         tasmā ahantuyhaṃ vadhāya yutto
         evammamattho maraṇena tuyhaṃ
         idheva taṃ narake pātayitvā
        hantavāna taṃ hadayaṃ ānayissanti.
   Tattha dhītukāmoti dhītaraṃ kāmemi patthemi dhītu atthāya vicarāmi.
Ñātibhatohamasmīti tassā ñātibhatiko nāma ahaṃ. Tanti taṃ
nāgakaññaṃ. Yācamānanti yācantaṃ maṃ. Yathā manti yasmā maṃ.
Sukāmanītanti suṭṭhu ekaṃsena kāmena nītoti sukāmanītaṃ amaññiṃsu
jāniṃsu tasmā mama sassuro dajjemu kho tetiādimāha. Tattha dajjemūti
dadeyyāma. Sutanunti sundarasarīraṃ. Idha māharesīti idha āhareyyāsi.
   Tassa taṃ kathaṃ sutvā mahāsatto cintesi vimalāya mama
hadayena kiccaṃ natthi varuṇena dhammakathaṃ sutvā maṇinā maṃ pūjetvā
tattha gatena nāgarājena mama dhammakathikabhāvo vaṇṇito bhavissati
tato vimalāya mama dhammakathāya dohaḷo uppanno bhavissati varuṇena
duggahitaṃ gahetvā puṇṇako āṇatto bhavissati svāyaṃ attanā
duggahitena maṃ māretuṃ evarūpaṃ dukkhaṃ pāpesi mama paṇḍitabhāvo
ṭhānuppattikāraṇavindanasamatthatā imasmiṃ maṃ mārente kiṃ karissati
handāhaṃ naṃ māṇavaṃ saññāpessāmīti māṇava ahaṃ sādhunaradhammaṃ
nāma jānāmi yāvāhaṃ na marāmi tāva maṃ pabbatamuddhani nisīdāpetvā
sādhunaradhammaṃ suṇa pacchā yaṃ icchasi taṃ kareyyāsīti vatvā sādhunaradhammaṃ
vaṇṇento jīvitaṃ āharāpeyyanti. So adhosiro olambantova
gāthamāha
         khippaṃ mamaṃ uddhara kātiyāna
         hadayena me yadi te atthi kiccaṃ
         yekecime sādhu narassa dhammā
         sabbeva te pātukaromi ajjāti.
   Taṃ sutvā puṇṇako ayaṃ kira paṇḍitena devamanussānaṃ akathitapubbo
dhammo bhavissati handāhaṃ khippameva naṃ uddharitvā sādhunaradhammaṃ
sossāmīti cintetvā mahāsattaṃ ukkhipitvā pabbatamuddhani nisīdāpesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
         sa puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
         Nagamuddhani khippaṃ patiṭṭhapetvā
         assaṭṭhamāsīnaṃ samekkhiyāna
         paripucchi kattāramanomapaññaṃ
         samuṭṭhito mesi tuvaṃ papātā
         hadayena te ajja mamatthi kiccaṃ
         yekecime sādhu narassa dhammā
         sabbeva me pātukarohi ajjāti.
   Tattha assaṭṭhanti laddhassāsaṃ hutvā. Samekkhiyānāti disvā.
Sādhu narassa dhammāti narassa sādhu dhammā sunadaradhammā.
   Mahāsatto āha
         samuṭṭhito tyasmi ahampapātā
         hadayena me yadi te atthi kiccaṃ
         yekecime sādhu narassa dhammā
         sabbeva te pātukaromi ajjāti.
   Tattha samuṭṭhito tyassamīti tayā samuṭṭhito ahaṃ asmi.
   Atha naṃ mahāsatto kiliṭṭhasarīromhi nahāyāmi tāvāti āha.
Yakkho sādhūti nahānodakaṃ āharitvā nahānakāle mahāsattassa
dibbadussadibbagandhamālādīni datvā alaṅkatapaṭiyattakāle dibbabhojanaṃ
ādāsi. Mahāsatto bhuttabhojano kāḷāgirimatthakaṃ alaṅkārāpetvā
āsanaṃ paññāpetvā alaṅkatāsane nisīditvā buddhalīlāya sādhunaradhammaṃ
desento gāthamāha
         Yātānuyāyī ca bhavāhi māṇava
         allañca pāṇiṃ parivajjayassu
         mā cassu mittesu kadāci dubbhi
         mā ca vasaṃ asatīnaṃ nigaccheti.
   Tattha añlañca pāṇiṃ parivajjayassūti allaṃ tintaṃ pāṇiṃ mā
dahi mā jhāpayi.
   Yakkho saṃkhittena kathite cattāro sādhunaradhamme bujjhituṃ asakkonto
vitthārena pucchi
         kathaṃ nu yātaṃ anuyāyī hoti
         allañca pāṇiṃ dahate kathaṃ so
         asatī ca kāko pana mittadubbho
         akkhāhi me pucchito etamatthanti.
   Mahāsattopissa kathesi
         asaṇṭhataṃ 1- nopica diṭṭhapubbaṃ
         yo āsanenāpi nimantayeyya
         tasseva atthaṃ puriso kareyya
         yātānuyāyīti tamāhu paṇḍitā
         yassekarattimpi ghare vaseyya
         yatthannapānaṃ puriso labhetha
         na tassa pāpaṃ manasāpi cetaye
@Footnote: 1. asanthutanpi pāṭho
         Allañca pāṇiṃ dahate mittadubbho
    yassa rukkhassa chāyāya   nisīdeyya sayeyya vā
    na tassa sākhaṃ bhañjeyya   mittadubbho hi pāpako
         puṇṇampi ce maṃ paṭhavī dhanena
         dajjitthiyā puriso sammatāya
         laddhā khaṇaṃ atimaññeyya tampi
         tāsaṃ vasaṃ asatīnaṃ na gacche
         evaṃ kho yātaṃ anuyāyī hoti
         allañca pāṇiṃ dahate punevaṃ
         asatī ca sāso pana mittadubbho
         so dhammiko hohi jahassu adhammanti.
   Tattha asaṇṭhatanti ekāhaṃ davihampi ekato avuṭṭhapubbaṃ.
Yo āsanenāpīti yo evarūpaṃ āsanamattenāpi nimanteyya pageva
annapānādīhi. Tassevāti tassa eva pubbakārissa atthaṃ puriso
karoteva. Yātānuyāyīti pubbakārinā yātassa maggassa anuyāyī.
Paṭhamaṃ karonto hi yāyī nāma pacchā karonto pana anuyāyī nāmāti
evaṃ paṇḍitā kathenti ayaṃ devarāja paṭhamo sādhunaradhammo.
Allañca pāṇinti darūbhakaṃ attano bhuñjanahatthameva dahanto hi
mittadubbhī nāma hoti. Iti allahatthassa ajjhāpanaṃ nāma ayaṃ
dutiyo sādhunaradhammo. Na tassāti tassa sākhaṃ vā pattaṃ vā
aṅkuraṃ vā na bhindeyya kiṃ kāraṇā mittadubbho hi pāpako iti
Paribhuttacchāyassa acetanassa rukkhassāpi pāpaṃ karonto mittadubbhī
nāma hoti kimaṅgaṃ pana manussabhūtassa. Evaṃ mittesu adubbhanaṃ
nāma ayaṃ tatiyo sādhunaradhammo. Dajjitthiyāti dadeyya itthiyā.
Sammatāyāti ahamevassāpi yo na añño mamaññeva sā itthī
icchatīti evaṃ suṭṭhu sammatāya. Laddhā khaṇanti aticārassa okāsaṃ
labhitvā. Asatīnanti asaddhammena samannāgatānaṃ itthīnaṃ. Iti
mātugāmaṃ nissāya pāpassa akaraṇaṃ nāma ayaṃ catuttho sādhunaradhammo.
So dhammiko hohīti so tvaṃ devarāja imehi catūhi sādhunaradhammehi
yutto dhammiko hohīti.
   Evaṃ mahāsatto yakkhassa cattāro sādhunaradhamme buddhalīlāya
kathesi. Te suṇantoyeva puṇṇako sallakkhesi catūsu ṭhānesu
paṇḍito attano jīvitameva yācati ayaṃ kho pana mayhaṃ pubbe
asaṇṭhatasseva sakkāramakāsi ahamassa nivesane tīhaṃ mahantaṃ yasaṃ
anubhavanto vasiṃ ahañca imaṃ pāpakammaṃ karonto mātugāmaṃ nissāya
karomi sabbathāpi ahameva mittadubbhī sace paṇḍitaṃ aparajjhissāmi
na sādhunaradhamme vattissāmi nāma kiṃ me nāgamāṇavikāya
indapattavāsīnaṃ assumukhāni hasāpento imaṃ vegena netvā dhammasabhāyaṃ
otāressāmīti cintetvā āha
         avasiṃ ahaṃ tuyhaṃ tīhaṃ agāre
         annena pānena upaṭṭhitosmi
         mutto 1- mamā si visajmāmahaṃ taṃ
@Footnote: 1.mittotipipāṭho
         Kāmaṃ gharaṃ uttama pañña gaccha
         api hāyatu nāgakulassa attho
         alampi me nāgakaññāya hetu
         so tvaṃ sakeneva subhāsitena
         muttosi me ajjavadhāya paññāti.
   Tattha upaṭṭhitosmīti tayā upaṭṭhito asmi. Visajjāmahaṃ
tanti visajjemi ahaṃ taṃ. Kāmanti ekaṃsena. Vadhāyāti vadhato.
Paññāti paṇñavanta.
   Atha naṃ mahāsatto māṇava mā tāva maṃ attano gharaṃ pesayi
nāgabhavanameva maṃ nehīti vadanto gāthamāha
         handa tuvaṃ yakkha mamampi nehi
         sasurantike atthaṃ mayī carassu
         ahampi nāgādhipatīvimānaṃ
         dakkhemi nāgassa adiṭṭhapupbanti.
   Tattha handāti upasaggatthe nipāto. Sasurantike atthaṃ
mayi carassūti tava sasurassa santikaṃ atthaṃ mayi cara mā nāsayi.
Nāgādhipatīvimānanti nāgādhipatiñca vimānañcassa adiṭṭhapubbaṃ passeyya.
   Puṇṇo āha
         yaṃ ve narassa ahitāya assa
         na taṃ pañño arahati dassanāya
         atha kena vaṇṇena amittagāmaṃ
         Tuvamicchasi uttama pañña gantunti.
   Tatthaamittagāmanti amittassa vasanaṭṭhānaṃ amittasamāgamanti
attho.
   Atha naṃ mahāsatto āha
         addhā pajānāmi ahampi etaṃ
         na taṃ pañño arahati dassanāya
         pāpañca me natthi kataṃ kuhiñci
         tasmā na saṅke maraṇāgamāyāti
   tattha maraṇāgamāyāti maraṇassa āgamāya. Apicakho devarāja
tvaṃ mayā tādiso kakkhalo dhammakathāya palobhetvā mudukato idāneva
maṃ alaṃ me nāgamāṇavikāya attano gharaṃ yāhīti vadesi nāgarājassa
mudukaraṇaṃ mama bhāro nehiyeva maṃ tatthāti.
   Taṃ sutvā puṇṇako tassa vacanaṃ sādhūti sampaṭicchitvā āha
         handa ca ṭhānaṃ atulānubhāvaṃ
         mayā saha dakkhasi ehi katte
         yatthacchati naccagītehi nāgo
         rājā yathā vessavaṇṇo niḷiññaṃ
         taṃ nāgakaññā caritaṃ gaṇena
         nikīḷitaṃ niccamaho ca rattiṃ
         pahutamālyaṃ bahu pupphachannaṃ
         obhāsati vijjūrivantalikkhe
         Annena pānena upetarūpaṃ
         naccehi gītehi ca vāditehi
         paripuraṃ kaññāhi alaṅkatāhi
         upasobhati vatthapilandhanenāti.
   Tattha handa cāti nipātamattameva. Ṭhānanti nāgarājassa
vasanaṭṭhānaṃ. Niḷiññanti niḷiññaṃ nāma rājadhāniyaṃ. Caritaṃgaṇenāti
taṃ nāgakaññānaṃ gaṇena caritaṃ. Nikīḷitanti niccaṃ aho ca
rattiñca nāgakaññāhi kīḷitānukīḷitaṃ.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
         so puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
         nisīdayi pacchato āsanasmiṃ
         ādāya kattāramanomapaññaṃ
         upāgami bhavanaṃ nāgarañño
         patvāna ṭhānaṃ atulānubhāvaṃ
         aṭṭhāsi kattā pacchato puṇṇakassa
         sāmaggipekkhī pana nāgarājā
         pubbeva jāmātaramajjabhāsathāti.
   Tattha so puṇṇakoti bhikkhave so puṇṇako evaṃ nāgabhavanaṃ
vaṇṇetvā paṇḍitaṃ attano ājaññaṃ āropetvā nāgabhavanaṃ nesi.
Ṭhānanti nāgarājassa vasanaṭṭhānaṃ. Pacchato puṇṇakassāti puṇṇakassa
ca kira etadahosi sace nāgarājā paṇḍitaṃ disvā muducitto
Bhavissati iccetaṃ kusalaṃ no ce tassa taṃ apasantasseva sindhavaṃ
āropetvā ādāya gamissāmīti. Atha naṃ pacchato ṭhapesi. Tena
vuttaṃ. Pacchato puṇṇakassāti. Sāmaggipekkhīti samaggiṃ pekkhamāno.
Sāmaṃ apekkhītipi pāṭho. Attano jāmātaraṃ passitvā
paṭhamataraṃ sayameva ajjhabhāsathāti attho.
   Nāgarājā āha
         yaṃ nu tuvaṃ agamā maccalokaṃ
         anvesamāno hadayaṃ paṇḍitassa
         kacci samiddhena idhānupatto
         ādāya kattāramanomapaññanti.
   Tattha kacci samiddhenāti kacci tena manorathena samiddhena
nipphannena idhāgatosīti pucchi.
   Puṇṇako āha
         ayaṃ hi so āgato yaṃ tvamicchasi
         dhammena laddho mama dhammapālo
         taṃ passatha sammukhā bhāsamānaṃ
         sukho have sappurisehi saṅgamoti.
   Tattha yaṃ tavamicchasīti yaṃ tvaṃ icchasi. Yaṃ tuvamicchasītipi
pāṭho. Bhāsamānanti taṃ loke pākaṭaṃ dhammapālaṃ idāni madhurena
sarena dhammaṃ bhāsamānaṃ sammukhāva passatha sappurisehi ekaṭṭhāne
samāgamo hi nāma sukho hotīti.
          Kāḷāgirikaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
   Nāgarājā mahāsattaṃ disvā gāthamāha
    adiṭṭhapubbaṃ disvāna    macco maccubhayaddito
    byamhito nābhivādesi   na idaṃ paññavatamivāti.
   Tattha byamhitoti bhīto. Idaṃ vuttaṃ hoti paṇḍita tvaṃ
adiṭṭhapubbaṃ nāgabhavanaṃ disvā maraṇabhayena ca addito bhīto hutvā
yaṃ maṃ nābhivādesi idaṃ kāraṇaṃ paññavantānaṃ na hotīti.
   Evaṃ nāgarājānaṃ vandanaṃ paccāsiṃsamānaṃ mahāsatto na tvaṃ
mayā vanditabboti avatvāva attano ñāṇatāya upāyako sallena
ahaṃ vajjhappattabhāvena taṃ na vandāmīti vadanto gāthadvayamāha
    na camhi byamhito nāga   na ca maccubhayaddito
    navajjho abhivādeyya    vajjhaṃ vā nābhivādaye
    kathaṃ nu abhivādeyya    abhivādāpayetha ve
    yaṃ naro hantumiccheyya   taṃ kammaṃ nupapajjatīti.
   Tassattho nevāhaṃ nāgarāja adiṭṭhapubbaṃ nāgabhavanaṃ disvā bhīto
na maraṇabhayatajjito mādisassa hi maraṇabhayaṃ nāma natthi vajjho pana
janena vadhitabbo puggalo attānaṃ vadhakaṃ janaṃ abhivādetuṃ vajjhaṃ vadhakopi
abhivādetuṃ na labhati yaṃ hi naro hantumiccheyya taṃ kathaṃ nu abhivādeyya
kathaṃ vā tena attānaṃ abhivādāpayetha ve tassa hi taṃ kammaṃ na
upapajjati tvañca kira maṃ māretuṃ idha āṇāpesi kathaṃ ahaṃ
taṃ vandāmīti.
   Taṃ sutvā nāgarājā tuṭṭho mahāsattassa thutiṃ karonto dve
Gāthā abhāsi
    evametaṃ yathā brūsi    saccaṃ bhāsasi paṇḍita
    na vajjho abhivādeyya   vajjhaṃ vā nābhivādaye
    kathaṃ nu abhivādeyya    abhivādāpayetha ve
    yaṃ naro hantumiccheyya   taṃ kammaṃ nupapajjatīti.
   Idāni mahāsatto nāgarājena saddhiṃ paṭisanthāraṃ karonto āha
         asassataṃ sassataṃ nu tava idaṃ
         iddhī jutī balaviriyūpapatti
         pucchāmi taṃ nāgarāje tamatthaṃ
         kathaṃ nu te laddhamidaṃ vimānaṃ
         adhicca laddhaṃ pariṇāmajante
         sayaṃ kataṃ udāhu devehi dinnaṃ
         akkhāmi me nāgarāje tamatthaṃ
         yatheva te laddhamidaṃ vimānanti.
   Tattha tava idanti idaṃ tava yasajātaṃ vimānaṃ vā asassataṃ
sassatasadisaṃ mā kho yasaṃ nissāya pāpamakāsīti iminā padena
attano jīvitaṃ yācati. Iddhīti nāgiddhi ca nāgajuti ca kāyabalañca
cetasikaviriyañca nāgabhavane upapatti ca yañca te idaṃ vimānaṃ pucchāmi
taṃ nāgarāja etamatthaṃ kathaṃ nu te idaṃ sabbaṃ laddhanti kinnu tayā
idaṃ vimānaṃ evaṃ sampannaṃ nāgabhavanaṃ adhicca akāraṇena laddhaṃ udāhu
utupariṇāmajante idaṃ udāhu sayaṃ sahattheneva kataṃ udāhu devehi te
Dinnaṃ yatheva idaṃ laddhaṃ me etamatthaṃ akkhāhīti.
   Nāgarājā āha
         nādhicca laddhaṃ na parināmajamme
         na sayīkataṃ nāpi devehi dinnaṃ
         sakehi kammehi apāpakehi
         puññehi me laddhamidaṃ vimānanti.
   Tattha apāpakehīti alāmakehi.
   Mahāsatto āha
         kinte vattaṃ kimpana brahmacariyaṃ
         kissa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
         iddhī jutī balaviriyūpapatti
         idañca te nāga mahāvimānanti.
   Tattha kinte vattanti nāgarāja purimabhave tava kiṃ vattaṃ
ahosi ko brahmacariyavāso katarassa sucaritasseso iddhiādiko
vipākoti.
   Nāgarājā āha
         ahañca bhariyā ca manussaloke
         saddhā ubho dānapati ahumhā
         opānabhūtaṃ me gharaṃ tadāsi
         santappitā samaṇabrāhmaṇā ca
         mālañca gandhañca vilepanañca
         Padīpayaṃ seyyamupassayañca
         adchādanaṃ sayanaṃ annapānaṃ
         sakkaccaṃ dānāni adamha tattha
         taṃ me vattaṃ tampana brahmacariyaṃ
         tassa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
         iddhī jutī balaviriyūpapatti
         idañca me dhīra mahāvimānanti.
   Tattha manussaloketi aṅgaraṭṭhe kāḷacampākanagare. Taṃ me
vattanti taṃ sakkaccaṃ dinnaṃ dānameva mayhaṃ vattasamādānaṃ brahmacariyañca
ahosi tasseva suciṇṇassa ayaṃ iddhādiko vipāko.
   Mahāsatto āha
         evañca te laddhamidaṃ vimānaṃ
         jānāsi puññānaṃ phalūpapattiṃ
         tasmā hi dhammaṃ cara appamatto
         yathā vimānaṃ puna māvavesīti.
   Tattha jānāsīti sace tayā dānānubhāveneva taṃ laddhaṃ evaṃ
sante jānāsi nāma puññānaṃ phalañca puññaphalena nibbattaṃ upapattiñca.
Tasmāti yasmā puññehi tayā idaṃ laddhaṃ tasmā. Puna
māvasesīti yathā punapi imaṃ nāgabhavanaṃ ajjhāvasi evaṃ dhammaṃ cara.
   Nāgarājā āha
         nayīdha santi samaṇabrāhmaṇā vā
         Yesannapānāni dademu katte
         akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
         yathā vimānaṃ puna māvasemāti.
   Mahāsatto āha
         bhogī hi te santi idhūpapannā
         puttā ca dārā anujīvino ca
         tesu tuvaṃ vacasā kammunā ca
         asampaduṭṭho ca bhavāhi niccaṃ
         evaṃ tuvaṃ nāga asampadosaṃ
         anupālaya vacasā kammunā ca
         ṭhatvā idha yāvatāyukaṃ vimāne
         uddhaṃ ito gacchasi devalokanti.
   Tattha bhogīti bhogino nāgāti attho. Tesūti tesu puttādīsu
bhogīsu vācāya kammena ca niccaṃ asampaduṭṭho bhava. Anupālayāti
evaṃ puttādīsuyeva sesasattesu ca mettacittasaṃkhātaṃ asampadosaṃ
anurakkha. Uddhaṃ itoti ito nāgabhavanato upari devalokaṃ
gamissasi mettacittaṃ hi dānato atirekataraṃ puññanti.
   Evaṃ nāgarājā mahāsattassa dhammakathaṃ sutvā tuṭṭhacitto na
sakkā paṇḍitena bahi papañcaṃ kātuṃ taṃ vimalāya dassetvā subhāsitaṃ
sāvetvā dohaḷaṃ paṭippassambhetvā dhanañjayarājānaṃ tosetuṃ
paṇḍitaṃ pesetuṃ vaṭṭatīti cintetvā gāthāmāha
         Addhā hi so socati rājaseṭṭho
         tayā vinā yassa tuvaṃ sajīvo
         dukkhūpanītopi tayā samecca
         vindeyya poso sukhamāturopīti.
   Tattha sajīvoti amacco. Sameccāti tayā saha samāgantvā.
Āturopīti bāḷhagilānopi samāno.
   Taṃ sutvā mahāsatto nāgarājassa thutiṃ karonto itaraṃ gāthamāha
         addhā sataṃ bhāsasi nāga dhammaṃ
         anuttaraṃ atthapadaṃ suciṇṇaṃ
         etādisiyāsu hi āpadāsu
         paññāya te mādisānaṃ visesoti.
   Tattha satanti addhā sataṃ paṇḍitānaṃ dhammaṃ bhāsasi. Atthapadanti
hitakoṭṭhāsaṃ. Etādisiyāsūti evarūpāsu āpadāsu īdisesu
bhayesu upatthitesu mādisānaṃ paññavantānaṃ viseso paññāyati.
   Taṃ sutvā nāgarājā atirekataraṃ tuṭṭhahaṭṭho gāthamāha
         akkhāhi no tāyaṃ mudhānuladdho
         akkhāhi no tāyaṃ ajesi jūte
         dhammena laddho itimāyamāha
         kathaṃ tuvaṃ hatthamimassamāgatoti.
   Tattha akkhāhi noti ācikkha amhākaṃ. Tāyanti taṃ ayaṃ
mudhānuladdhoti kiṃ nu kho mudhā amūlakeneva labhi udāhu jūtena
Ajesi. Atimāyamāhāti ayaṃ puṇṇako dhammena me paṇḍito
laddhoti vadati. Kathaṃ tuvaṃ hatthamimassamāgatoti tvaṃ kathaṃ imassa
hatthagataṃ āgato.
   Atha naṃ mahāsatto āha
         yo missaro tattha asosi rājā
         tamāyamakkhehi ajesi jūte
         so maṃ jito rājā imassadāsi
         dhammena laddhosmi asāhasenāti.
   Tattha yo missaroti yo me issaro. Imassadāsīti imassa
adāsi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
         mahorago attamano udaggo
         sutvāna dhīrassa subhāsitāni
         hatthe gahetvāna anomapaññaṃ
         pāvekkhi bhariyāya tadā saṃkāse
    yena tvaṃ vimale paṇḍu    yena bhattaṃ na ruccati
    na ca me tādiso vaṇṇo   ayameso tamonudo
    yassa te hadaye natko   āgatoyaṃ pabhaṅkaro
    tassa vākyaṃ nisāmehi    dullabhaṃ dassanaṃ punāti.
  Tattha pāvekkhīti paviṭṭho. Yenāti bhadde vimale yena
kāraṇena tvaṃ paṇḍu ceva na ca te bhattaṃ ruccati. Na ca me
Tādiso vaṇṇoti paṭhavītale vā devaloke vā na ca etādiso
vaṇṇo aññassa kassaci atthi yādiso etassa guṇavaṇṇo pattharito.
Ayameso tamo yaṃ nudoti yaṃ nissāya tava dohaḷo uppanno
ayaṃ eso sabbalokassa tamonudo. Punāti puna etassa
dassanannāma dullabhanti vadati.
         Disvāna taṃ vimalā bhūripaññaṃ
         dasaṅguliṃ añjaliṃ paggahetvā
         haṭṭhena bhāvena patītarūpā
         iccabravi kurūnaṃ kattuseṭṭhanti.
   Tattha haṭṭhena bhāvenāti tuṭṭhena cittena. Patītarūpāti
somanassajātā.
   Ito paraṃ vimalā āha
         adiṭṭhapubbaṃ disvāna macco
         maccubhayaddito byamhito
         nābhivādesi na idaṃ paññavatamivāti.
   Paṇḍito āha
    na camhi bayamhito nāgi na ca maccu bhayaddito
    na vajjho abhivādeyya vajjhaṃ vā nābhivādaye
    kathaṃ nu abhivādeyya abhivādāpayetha ve
    yaṃ naro hantumiccheyya taṃ kammaṃ nupapajjatīti.
   Vimalā āha
    Evametaṃ yathābrūsi     saccaṃ bhāsasi paṇḍita
    na vajjho abhivādeyya    vajjhaṃ vā nābhivādaye
    kathannu abhivādeyya     abhivādāpayetha ve
    yaṃ naro hantumiccheyya    taṃ kammaṃ nupapajjatīti.
   Atha mahāsatto vamalāya saddhiṃ paṭisanthāraṃ karonto āha
         asassataṃ sassataṃ nu tava idaṃ
         (vimānaṃ) iddhī jutī balaviriyūpapatti
         pucchāmi taṃ nāgakaññe tamatthaṃ
         kathaṃ nu te laddhamidaṃ vimānaṃ
         adhicca laddhaṃ pariṇāmajante
         sayīkataṃ udāhu devehi dinnaṃ
         akkhāhi me nāgakaññe tamatthaṃ
         yatheva te laddhamidaṃ vimānanti.
   Vimalā āha
         nādhicca laddhaṃ na pariṇāmajamme
         na sayaṃ kataṃ na ca devehi dinnaṃ
         sakehi kammehi apāpakehi
         puññehi me laddhamidaṃ vimānanti.
   Mahāsatto āha
         kinte vattaṃ kiṃ pana brahmacariyaṃ
         kissa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
         Iddhī jutī balaviriyūpapatti
         idañca te nāgi mahāvimānanti.
   Atha naṃ vimalā āha
         ahañca kho sāmiko cāpi mayhaṃ
         saddhā ubho dānapatī ahumhā
         opānabhūtaṃ me gharaṃ tadāsi
         santappitā samaṇabrāhmaṇāca
         mālañca gandhañca vilepanañca
         padīpayaṃ seyyamupassayañca
         acchādanaṃ sayanaṃ annapānaṃ
         sakkaccaṃ dānāni adamha tattha
         taṃ me vattaṃ tampana brahmacariyaṃ
         tassa suciṇṇassa ayaṃ vipāko
         iddhī jutī balaviriyūpapatti
         idañca me dhīra mahāvimānanti.
   Atha naṃ mahāsatto āha
         evañca te laddhamidaṃ vimānaṃ
         jānāsi puññāna phalūpapattiṃ
         tasmā hi dhammañcara appamattā
        yathā vimānaṃ puna māvasesīti.
   Vimalā āha
         Mayīdha santī samaṇabrāhmaṇā ca
         yesannapānāni dademu katte
         akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
         yathā vimānaṃ puna māvasemāti.
    Mahāsatto āha
         bhogī hi te santi idhūpapannā
         puttā ca sāmī anujīvano ca
         tesu tuvaṃ vacasā kammunā ca
         asampaduṭṭhā ca bhavāhi niccaṃ
         evaṃ tuvaṃ nāgi asampadosaṃ
         anupālaya vacasā kammunā ca
         ṭhatvā idha yāvatāyukaṃ vimāne
         uddhaṃ ito gacchasi devalokanti.
    Vimalā āha
         addhā hi so socati rājaseṭṭho
         tayā vinā yassa tuvaṃ sajīvo
         dukkhūpatonīpi tayā samecca
         vindeyya poso sukhamāturopīti.
    Mahāsatto āha
         addhā sataṃ bhāsasi nāgi dhammaṃ
         anuttaraṃ atthapadaṃ suciṇṇaṃ
         Etādisiyāsu hi āpadāsu
         paññāyate mādisānaṃ visesoti.
    Vimalā āha
         akkhāhi no tāyaṃ mudhānuladdho
         akkhāhi no tāyaṃ ajesi jūte
         dhammena laddho itimāyamāha
         kathaṃ tuvaṃ hatthamimassa māgatoti.
    Atha naṃ mahāsatto āha
         yo missaro tattha ahosi rājā
         tamāyamakkhehi ajesi jūte
         so maṃ jito rājā imassadāsi
         dhammena laddhosmi asāhasenāti.
   Imāsaṃ gāthānaṃ heṭṭhā vuttanayenevattho veditabbo.
   Mahāsattassa vacanaṃ sutvā atirekataraṃ tuṭṭhā vimālā mahāsattaṃ
gahetvā sahassagandhodakaghaṭehi nahāpetvā nahānakāle mahāsattassa
dibbadussadibbagandhamālādīni datvā alaṅkatapaṭiyattakāle dibbabhojana
adāsi. Bhuttabhojano alaṅkatāsanaṃ paññāpetvā mahāsatto
alaṅkatadhammāsane nisīditvā buddhalīlāya dhammaṃ desesi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
    yatheva varuṇo nāgo    pañhaṃ pucchittha paṇḍitaṃ
    tatheva nāgakaññāpi    pañhaṃ pucchittha paṇḍitaṃ
    Yatheva varuṇaṃ nāgaṃ     dhīro tosesi pucchito
    tatheva nāgakaññampi    dhīro tosesi pucchito
         ubhopi te attamane viditvā
         mahoragaṃ nāgakaññañca dhīro
         acchambhī abbhīto alomahaṭṭho
         iccabravi varuṇaṃ nāgarājaṃ
         mā bhethayi nāga ayāhamasmi
         yena tava attho idaṃ sarīraṃ
         hadayena maṃsena karohi kiccaṃ
         sayaṃ karissāmi yathā matinteti.
   Tattha achambhīti nikampo. Alomahaṭṭhoti bhayena ahaṭṭhalomo.
Iccabravīti vīmaṃsanavasena iti abravi. Mā bhethayīti mittadubbhikammaṃ
karomīti mā bhāyi kathaṃ nu kho imaṃ idāni hanissāmīti mā
cintayi. Nāgāti varuṇamālapati. Ayāhamasmīti ayaṃ ahamasmi
ayameva vā pāṭho. Sayaṃ karissāmīti sace tvaṃ imassa me santike
dhammo sutoti maṃ māretuṃ na visahasi ahameva yathā tava ajjhāsayo
tathā sayaṃ karissāmīti.
   Nāgarājā āha
         paññāhave hadayaṃ paṇḍitānaṃ
         te tyamha paññāya mayaṃ sutuṭṭhā
         anūnanāmo labhatajjadāraṃ
         Ajjeva taṃ kuruyo pāpayātūti.
   Tattha te tyamhāti te mayaṃ tava paññāya sutuṭṭhā.
Anūnanāmoti saṃpuṇṇanāmo puṇṇako yakkhasenāpati. Labhatajjadāranti
labhatu ajja dāraṃ dadāmassa dhītaraṃ irandatiṃ. Pāpayātūti ajjeva
taṃ kururaṭṭhaṃ puṇṇako pāpetu.
   Evañca pana vatvā varuṇo irandatiṃ puṇṇakassa adāsi.
So taṃ labhitvā tuṭṭhacitto mahāsattena saddhiṃ sallapi.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
         sa puṇṇako attamano udaggo
         irandatiṃ nāgakaññaṃ labhitvā
         haṭṭhena bhāvena patītarūpo
         iccabravi kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
         bhariyāya maṃ tvaṃ akarī samaṅgiṃ
         ahañca te vidhura karomi kiccaṃ
         idañca te maṇiratanaṃ dadāmi
         ajjeva taṃ kuruyo pāpayāmīti.
   Tattha maṇiratananti paṇḍita ahaṃ te guṇesu pasanno arahāmi
tavānucchavikaṃ kiccaṃ kātuṃ tasmā imañca te cakkavattiparibhogaṃ
maṇiratanaṃ dammi ajjeva taṃ indapattaṃ pāpemi.
   Atha mahāsatto tassa thutiṃ karonto itaraṃ gāthamāha
         ajjeyya mesā tava hotu mettī
         Bhariyāya kaccāyana piyāya saddhiṃ
         ānandacitto sumano pītito
         datvā maṇiṃ mama nayindapattanti.
   Tattha ajjeyyamesāti esā tava bhariyāya saddhiṃ piyasaṃvā samettī
ajeyyā hotu. Ānandacittoti ādīhi pītisamaṅgībhāvamevassa vadati.
Nayindapattanti naya indapattaṃ.
   Tena vuttaṃ.
         Sa puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
         nisīdayi purato āsanasmiṃ
         ādāya kattāramanomapaññaṃ
         upānayi nagaraṃ indapattaṃ
         mano manussassa yathāpi gacche
         tatopi saṃkhippataraṃ ahosi
         yaṃ puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
         upānayi nagaraṃ indapattanti.
   Atha naṃ puṇṇako āha
         etindapattaṃ nagaraṃ padissati
         rammāni ca ambavanāni bhāgaso
         ahañca bhariyāya samaṅgībhūto
         tuvañca pattosi sakaṃ niketanti.
   Tattha yathāpi gaccheti mano nāma na gacchati dūre ārammaṇaṃ
Gaṇhanto pana gatoti vuccati tasmā manassa ārammaṇaggahaṇatopi
khippataraṃ tassa manomayasindhavassa gamanaṃ ahosīti evamettha attho
daṭṭhabbo. Etindapattanti assapiṭṭhe nisinnasseva dassento
evamāha. Sakaṃ niketanti tuvañca attano nivesanaṃ sampattoti
āha.
   Tasmiṃ pana divase paccūsakāle rājā supinaṃ addasa. Evarūpo
supino ahosi. Rañño nivesanadvāre eko paññākkhandho
sīlasākho pañcagorasaphalo alaṅkatahatthiassapaṭicchanno mahārukkho ṭhito
mahājano tassa mahāsakkāraṃ katvā añjaliṃ paggayha namassati atheko
kaṇho puriso rattasāṭakanivattho rattapupphakaṇṇadharo āvudhahattho
āgantvā mahājanassa paridevantasseva taṃ rukkhamūlaṃ chinditvā
ākaḍḍhanto ādāya gantvā punāharitvā pakatiṭṭhāneyeva ṭhapetvā
pakkāmīti. Rājā taṃ supinaṃ pariggaṇhanto mahārukkho viya na
añño koci vidhurapaṇḍito mahājanassa paridevantasseva taṃ rukkhamūlaṃ
chinditvā ādāya gatapuriso viya na añño koci paṇḍitaṃ gahetvā
gatamāṇavo puna taṃ rukkhaṃ āharitvā pakatiṭṭhāneyeva ṭhapetvā gato
viya sve māṇavo paṇḍitaṃ ānetvā dhammasabhāya dvāre ṭhapetvā
pakkamissati addhā ajja mayaṃ paṇḍitaṃ passissāmāti sanniṭṭhānaṃ
katvā somanassappatto sakalanagaraṃ alaṅkārāpetvā dhammasabhaṃ
sajjāpetvā alaṅkataratanamaṇḍape dhammāsanaṃ paññāpetvā
ekasatarājaamaccagaṇanagaravāsijanaparivuto ajja tumhe paṇḍitaṃ passissatha mā
Bhāyitthāti mahājanaṃ assāsento paṇḍitassa āgamanaṃ olokento
dhammasabhāyaṃ nisīdi. Puṇṇakopi paṇḍitaṃ otāretvā dhammasabhāya
dvāre parisamajjhe ṭhapetvā āpucchitvā irandatiṃ ādāya attano
devanagarameva gato.
   Tamatthaṃ pakāsento satthā āha
         sa puṇṇako kurūnaṃ kattuseṭṭhaṃ
         oropayi dhammasabhāya majjhe
         ājaññamāruyha anomavaṇṇo
         pakkāmi vehāya samantalikkhe
         taṃ disvā rājā paramappītito
         uṭṭhāya bāhāhi palissajitvā
         avikampayaṃ dhammasabhāya majjhe
         nisīdayi pamukhaṃ āsanasminti.
   Tattha anomavaṇṇoti ahīnavaṇṇo uttamavaṇṇo.
Avikampayanti bhikkhave so rājā paṇḍitaṃ palissajitvā mahājanamajjhe
avikampanto anolīyantoyeva hatthe gahetvā attano abhimukhaṃ katvā
alaṅkatadhammāsane nisīdāpesi.
   Atha rājā tena saddhiṃ sammoditvā madhurapaṭisanthāraṃ karonto
gāthamāha
         tvaṃ no panetāsi rathaṃva naṭṭhaṃ
         nandanti taṃ kuruyo dassanena
         Akkhāhi me pucchito etamatthaṃ
         kathaṃ pamokkho ahu māṇavassāti.
   Tattha naṭṭhanti yathā naṭṭhaṃ rathaṃ sārathi upaneti evaṃ tvaṃ
amhākaṃ kāraṇena nayena hitakiriyāsu vinetāsi. Nandanti tanti
taṃ disvāva ime kururaṭṭhavāsino tava dassanena nandanti.
Māṇavassāti māṇavassa santikā kathaṃ tava mokkho ahosi yo vā taṃ
muñcantassa māṇavassa pamokkho so kena kāraṇena ahosīti attho.
   Atha naṃ mahāsatto āha
         yaṃ māṇavo tyābhivadi janinda
         na so manusso naraviriyaseṭṭha
         yadi te suto puṇṇako nāma yakkho
         rañño kuverassa hi so sajīvo
         bhūmindharo varuṇo nāma nāgo
         brahā sucīvaṇṇabalūpapanno
         tassānujaṃ dhītaraṃ kāmayāno
         irandatī nāma sā nāgakaññā
         tassā sumajjhāya piyāya hetu
         patārayittha maraṇāya mayhaṃ
         so ceva bhariyāya samaṅgībhūto
         ahañcānuññāto maṇi ca laddhoti.
   Tattha yaṃ māṇavo tyābhivadīti janinda yaṃ tvaṃ māṇavoti
Abhivadasi. Bhūmindharoti bhūmindharo nāgabhavanavāsī. Sā nāgakaññāti
yaṃ nāgakaññaṃ so kāmayamāno mama maraṇāya patārayi sā nāgakaññā
irandatī nāma. Piyāya hetūti mahārāja so hi nāgarājā
catuposathikapañhavisajjane pasanno maṃ maṇinā pūjetvā nāgalokaṃ
gato vimalāya nāma deviyā kahantemaṇīti pucchito mama
dhammakathikabhāvaṃ vaṇṇesi sā mama dhammakathaṃ sotukāmā hutvā mama
hadayena dohaḷaṃ uppādesi nāgarājā duggahitena attano dhītaraṃ
irandatiṃ āha mātā te vidhurassa hadayamaṃsaṃ dohaḷinī tassa
hadayamaṃsaṃ āharituṃ samatthaṃ sāmikaṃ pariyesāhīti sā pariyesantī
kuverassa bhāgineyyaṃ puṇṇakaṃ nāma yakkhaṃ disvā taṃ attani
paṭibaddhacittaṃ ñatvā pitu santikaṃ nesi atha naṃ so vidhurapaṇḍitassa hadayamaṃsaṃ
āharituṃ sakkonto irandatiṃ labhissasīti āha so vepullapabbatato
cakkavattiparibhogaṃ maṇiṃ āharitvā tumhehi saddhiṃ jūtaṃ kīḷitvā maṃ
labhitvā tīhaṃ mama nivesane vasitvā maṃ assassa vāladhiṃ gāhāpetvā
himavante rukkhesu ca pabbatesu ca pothetvā maṃ māretuṃ asakkonto
sattame vātakkhandhe verambhavātābhimukho pakkhanditvā saṭṭhīyojanubbedhe
kāḷāgiripabbatamatthake ṭhapetvā sīhavesādivasena idañcidañca
katvā maṃ māretuṃ asakkonto mayā attano maraṇakāraṇaṃ puṭṭho
ācikkhi athassāhaṃ sādhunaradhammaṃ kathesiṃ so taṃ sutvā pasannacitto
maṃ idhānetukāmo ahosi athāhantaṃ ādāya nāgabhavanaṃ gantvā
nāgarañño ca vimalāya ca dhammaṃ desesiṃ sabbāva nāgaparisā
Pasīdiṃsu nāgarājā mama dhammadesanāya tuṭṭhakāle irandatiṃ puṇṇakassa
adāsi so taṃ labhitvā pasannacitto maṃ maṇiratanena
pūjetvā nāgarājenāṇatto maṃ manomayasindhavaṃ āropetvā sayaṃ
majjhimāsane nisīditvā maṃ pūrato āsane nisīdāpetvā irandatiṃ
pacchimāsane nisīdāpetvā idhānetvā maṃ parisamajjhe otāretvā
irandatiṃ ādāya attano nagarameva gato evaṃ mahārāja so puṇṇako
tassā sumajjhāya piyāya hetu patārayittha maraṇāya mayhaṃ atheva maṃ
nissāya so ceva bhariyāya samaṅgībhūto mama dhammadesanaṃ sutvā pasannena
nāgarājena ahañca anuññāto tassa me puṇṇakassa santikā ayaṃ
sabbakāmadado cakkavattiparibhogamaṇi ca laddho gaṇhatha deva imaṃ
maṇinti maṇiṃ rañño adāsi. Tato rājā paccūsakāle attanā
diṭṭhasupinaṃ nagaravāsīnaṃ kathetuṃ bhonto nagaravāsino ajja mayā
diṭṭhasupinaṃ suṇāthāti vatvā āha
         rukkho hi mayhaṃ gharadvāre jāto
         paññākakhandho sīlamayassa sākhā
         atthe ca dhamme ca ṭhito nipāko
         gavapphalo hatthigavāssachanno
         naccagītaturiyābhinādite
         ucchijja senaṃ puriso ahosi
         so no ayaṃ āgato sanniketaṃ
         rukkhassimassāpacitiṃ karotha
         Yekeci cittā mama paccayena
         sabbeva te pātukarontu ajja
         tibbāni katvāna upāyanāni
         rukkhassimassāpacitiṃ karotha
         yekeci bandhā mama atthi raṭṭhe
         sabbeva te bandhanā mocayantu
         yathevāyaṃ bandhanasmā pamutto
         tatheva te muñcare bandhanasmā
         unnaṅgalā māsamimaṃ karontu
         maṃsodanaṃ brāhmaṇā bhakkhayantu
         amajjapā majjarahā pivantu
         puṇṇāhi thālāhi palissutāhi
         mahāpathaṃ niccaṃ samavhayantu
         tibbañca rakkhaṃ vidahantu raṭṭhe
         yathāññamaññaṃ na viheṭhayeyyuṃ
         rukkhassimassāpacitiṃ karothāti.
   Tattha sīlamayassāti etassa rukkhassa sīlamayā sākhā. Atthe
ca dhamme cāti vuḍḍhiyañca sabhāve ca ṭhito. Nipākoti so
paññamayo rukkho patiṭṭhito. Gavapphaloti pañcavidhagorasapphalo.
Hatthigavāssachannoti alaṅkatehi hatthigavāssehi sañchanno.
Naccagītaturiyābhināditeti athassa rukkhassa pūjaṃ karontena mahājanena tasmiṃ
Rukkhe etehi naccādīhi abhinādite eko kaṇgahapuriso āgantvā taṃ
rukkhaṃ ucchijja parivāretvā ṭhitaṃ senaṃ palāpetvā ahosi puna rukkho
āgantvā amhākaṃ nivesanadvāreyeva ṭhito so no ayaṃ mahārukkhasadiso
paṇḍito sanniketaṃ āgato idāni sabbeva tumhe rukkhassimassa
apacitiṃ karotha mahāsakkāraṃ pavattettha. Mama paccayenāti ambho
amaccā yekeci maṃ nissāya laddhena yasena cittā tuṭṭhacittā te
sabbe attano cittaṃ pātukarontu. Tibbānīti bahalāni mahantāni.
Upāyanānīti paṇṇākārāni. Yekecīti antamaso kīḷanatthāya bandhe
migapakkhī upādāya. Muñcareti muñcantu. Unnaṅgalā
māsamimaṃ karontūti imaṃ māsaṃ kasananaṅgalāni ussāpetvā ekamante
ṭhapetvā nagare bheriñcārāpetvā sabbe manussā mahāchaṇaṃ karontu.
Bhakkhayantūti bhuñjantu. Amajjapāti akāro nipātamattaṃ. Majjapā
purisā majjarahā attano attano āpānaṭṭhāne sannisinnā pivantūti
attho. Puṇṇāhi thālāhīti puṇṇehi thālehi. Palissutāhīti
atipuṇṇattā paggharamānāhīti attho. Mahāpathaṃ niccaṃ samavhayantūti
alaṅkatamahāpathaṃ rājamaggaṃ nissāya ṭhitā vesiyo niccaṃ kilesavasena
kilesatthikajanaṃ avahayantūti attho. Tibbanti gāḷhaṃ. Yathāti yathā
rukkhassa susaṃvidahitattā unnaṅgalā hutvā rukkhassimassa apacitiṃ
karontā aññamaññaṃ na viheṭheyyuṃ evaṃ rukkhaṃ saṃvidahantūti attho.
   Evaṃ vutte
    orodhā ca kumārā ca   vesiyānā ca brāhmaṇā
    Bahuṃ annañca pānañca    paṇḍitassābhihārayuṃ
    hatthārohā anīkaṭṭhā   rathikā pattikārakā
    bahuṃ annañca pānañca    paṇḍitassasābhihārayuṃ
    samāgatā jānapadā    negamā ca samāgatā
    bahuṃ annañca pānañca    paṇḍitassābhihārayuṃ
    bahujjano pasannosi    disvā paṇḍitamāgate
    paṇḍitamhi anuppatte    celukkhepo pavattathāti.
   Tattha abhihārayunti evaṃ raññā āṇattā mahājanaṃ paṭiyādetvā
sabbe satte bandhanā mocetvā ete orodhādayo nānappakāraṃ
paṇṇākāraṃ sajjetvā tena saddhiṃ annañca pānañca paṇḍitassa
pesesuṃ. Paṇḍitamāgateti paṇḍite āgate taṃ paṇḍitaṃ disvā
bahujjano pasanno ahosi.
   Chaṇo māsena osānaṃ agamāsi. Mahāsatto buddhakiccaṃ
sādhento viya mahājanassa dhammaṃ desento rājānaṃ anusāsento
dānādīni puññāni karonto uposathakammāni karonto yāvatāyukaṃ
ṭhatvā āyuhapariyosāne saggaparāyano ahosi. Tassovāde ṭhatvā
rājānaṃ ādiṃ katvā sabbepi kururaṭṭhavāsino yāvajīvaṃ sīlaṃ rakkhitvā
dānādīni puññāni katvā āyuhapariyosāne saggapadameva pūrayiṃsu.
   Satthā imaṃ dhammadesanaṃ āharitvā na bhikkhave idāneva pubbepi
tathāgato paññāsampanno upāyakusaloyevāti vatvā saccāni
pakāsetvā jātakaṃ samodhānesi. Tadā paṇḍitassa mātāpitaro
Mahārājakulāni ahesuṃ tassa jeṭṭhabhariyā rāhulamātā ahosi
jeṭṭhaputto rāhulo ahosi vimalā uppalavaṇṇā varuṇanāgarājā
sāriputto ahosi supaṇṇarājā moggallāno sakko anuruddho
korabyarājā ānando ahosi puṇṇako channo manomayasindhavo
kaṇṭhassarājā sesaparisā buddhaparisā vidhurapaṇḍito pana ahameva
sammāsambuddhoti.
          Vidhurajātakaṃ niṭṭhitaṃ.
           -----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 44 page 199-314. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=4104              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=4104              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=893              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=28&A=5626              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=6601              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=6601              Contents of The Tipitaka Volume 28 http://84000.org/tipitaka/read/?index_28

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]