ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 46 : PALI ROMAN Nid.A.2 (saddhammapaj.)

          16. Pingiyamanavasuttaniddesavannana
   [89] Solasame pingiyasuttaniddese:- jinnohamasmi abalo vivannoti 1-
so kira brahamno jarabhibhuto visavassasatiko jatiya, dubbalo ca "idha padam
karissami"ti annatreva karoti, vinatthapurimacchavivanno ca. Tenaha "jinnohamasmi
abalo vivanno"ti, 1- mahampanassam 2- momuho antaravati maham tuyham dhammam
asacchikatva antara eva avidva hutva anassam. 3- Jati jaraya idha vippahananti
idheva tava padamule pasanake cetiye va jatijaraya vippahanam nibbanam
dhammarasam aham vijannam, tamme acikkha.
   Abaloti balarahito. 4- Dubbaloti dubbalabalo. Appabaloti parittabalo.
Appathamoti parittaviriyo. Vitavannoti parivattitacchavivanno. Vigatavannoti
apagatacchavivanno. Vitacchitavannoti 5- duribhutacchavivanno. Ya sa purima subha
vannanibhati ya sa subha sundara purimakale sati, sa vannanibha etarahi
antarahita vigata. 6- Adinavo patubhutoti upaddavo paturahosi. "ya sa
purima subha vannanibha"ti patham thapetva "ya sundara 7- assa"ti eke
vannayanti.
   Asuddhati pataladihi asuddha. Avisuddhati timiradihi avisuddha.
Aparisuddhati samantato photapataladihi pariyonaddhatta aparisuddha. Avodatati
nappasanna
@Footnote: 1 cha.Ma. vitavananoti  2 cha.Ma. maham nassam  3 cha.Ma. anassim  4 cha.Ma. balavirahito
@5 cha.Ma. vigacchitavannoti  6 ka. vihata  7 cha.Ma. subha
Pasannasadisa. 1- No tatha cakkhuna rupe passamiti yatha poranacakkhuna 2-
ruparammanam passami olokemi, tatha tena pakarena idani na passami.
Sota asuddhatiadisupi 3- eseva nayo. Maham panassanti aham ma vinassam. 4-
   [90] Idani yasma pingiyo kaye sapekkhataya "jinnohamasmi"tiadimaha.
Tasma therassa bhagava 5- kaye sinehappahanattham "disvana rupesu vihannamane"ti
gathamaha. Tattha rupesuti rupahetu rupapaccaya. Vihannamaneti kammakaranadihi
upahannamane. Ruppanti rupesuti cakkhurogadihi ca rupahetuyeva jana ruppanti
badhiyanti.
   Hannantiti ghatiyanti. Vihannantiti vihesiyanti. Upavihannantiti
hatthapadacchedadim labhanti. Upaghatiyantiti maranam labhanti. Kuppantiti parivattanti.
Piliyantiti vighatam apajjanti. Ghattiyantiti ghattanam papunanti. Byadhitati 6-
bhita. Domanassitati cittavighatam patta. Hayamaneti 7- nassamane.
   [91] Evam bhagavata yava arahattam, tava kathitam patipattim sutva pingiyo
jaradubbalataya visesam anadhigantvava puna 8- "disa catasso"ti imaya gathaya
bhagavantam thomento desanam yacati.
   [92] Athassa bhagava punapi yava arahattam, tava patipadam dassento
"tanhadhipanne"ti gathamaha.
   Tanhadhipanneti tanhaya vimuccitva thite. Tanhanugeti tanhaya
samagacchante. 9- Tanhanugateti tanhaya anubandhante. Tanhanusateti tanhaya saha
dhavante. Tanhayapanneti 10- tanhaya nimugge. Patipanneti tanhaya avatthate.
Abhibhuteti pilite. 11- Pariyadinnacitteti pariyadiyitva gahitakusalacitte.
   Santapajateti sanjatacittasantape. Itijateti roguppanne.
Upaddavajateti adinavajate. Upasaggajateti uppannadukkhajate.
@Footnote: 1 ka. samannaddhasadisa  2 ka. poranam cakkhuna  3 cha.Ma. sotam asuddhantiadisupi
@4 ka. pakarena ma vinassam  5 cha.Ma. tenassa bhagava  6 ka. byatkitati
@7 cha.Ma. vemaneti    8 cha.Ma. ca puna  9 cha.Ma. saha gacchante
@10 cha.Ma. tanhaya panneti  11 cha.Ma. maddite
   Virajam vitamalanti ettha virajanti vigataragadirajam. Vitamalanti vigataragadimalam 1-
ragadayo hi ajjhottharanatthena rajo nama, dusanatthena malam nama.
Dhammacakkhunti katthaci pathamamaggananam, katthaci adini tini maggananani,
katthaci catutthamaggananampi. Idha pana jatilasahassassa catutthamaggananam. Pingiyassa
tatiyamaggananameva. Yam kinci samudayadhammam, sabbantam nirodhadhammanti vipassanavasena
evam pavattassa dhammacakkhum udapaditi attho. Sesam sabbattha pakatameva.
   Evam idampi suttam bhagava arahattanikuteneva desesi, desanapariyosane
ca pingiyo anagamiphale patitthasi. So kira antarantara cintesi "evam
vicitrapatibhanam nama desanam na labhati mayham matulo bavari savanaya"ti. Tena
sinehavikkhepena arahattam papunitum nasakkhi. Antevasika panassa sahassajatila
arahattam papunimsu. Sabbeva iddhimayapattacivaradhara ehibhikkhuno ahesunti.
         Saddhammappajjotikaya culaniddesatthakathaya
         pingiyamanavasuttaniddesavannana nitthita.
               Solasamam
             --------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 46 page 80-82. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=2028&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=2028&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=511              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=30&A=4936              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=5351              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=5351              Contents of The Tipitaka Volume 30 http://84000.org/tipitaka/read/?index_30

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com