ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 47 : PALI ROMAN Patisam.A.1 (saddhamma.1)

page398.

56. Saccananacatukkadvayaniddesavannana [108-109] Saccananacatukkaniddese dukkhassa pilanatthotiadini vuttatthaneva. Maggasamangissa nanam dukkhe cetam nanantiadi anantaracatukke viya ekabhisamayavasena vuttam. Duvidham hi saccananam lokiyam lokuttaranca. Lokiyam duvidham anubodhananam paccavekkhananananca. Anubodhananam adikammikassa anussavadivasena nirodhe magge ca pavattati, dukkhe samudaye ca arammanakaranavasena. Paccavekkhanananam patividdhasaccassa catusupi saccesu arammanakaranavasena. Lokuttaram pativedhananam nirodha- marammanam katva kiccato cattari saccani pativijjhati. Yathaha "yo bhikkhave dukkham passati, dukkhasamudayampi so passati, dukkhanirodhampi passati, dukkhanirodhagaminim patipadampi passati"ti. 1- Sabbam vattabbam. Idhapi imina varena idameva vuttam. Tam pana lokuttarampi "dukkhe nanan"tiadini namani labhatiti dassanattham vuttam. Idha pana lokikananameva adhippetam. Tasmayeva ca tattha katamam dukkhe nanantiadimaha. Tattha dukkham arabbhati dukkhasaccam alambitva, arammanam katvati attho. Pannatiadisu tassa tassa atthassa pakatakaranasankhatena pannapanatthena panna, tena tena va aniccadina pakarena dhamme janatiti panna. Idamassa sabhavapadam. Pajananakaro pajanana. Aniccadini vicinatiti vicayo. Pavicayoti upasaggena padam vaddhitam, pakarena vicayoti attho. Catusaccadhammam vicinatiti dhammavicayo. Aniccadinam samma lakkhanavasena sallakkhana. Sa eva upasaggananattena upalakkhana paccupalakkhanati vutta. Bhusam lakkhana te te aniccadidhamme paticca upalakkhanati attho. Panditabhavo pandiccam. Kusalabhavo kosallam. Nipunabhavo nepunnam. @Footnote: 1 sam.maha. 19/1100/381

--------------------------------------------------------------------------------------------- page399.

Aniccadinam vibhavavasena vebhabya. Aniccadinam cintanakavasena cinta, yassa uppajjati. Tam aniccadinam cintapetitipi cinta. Aniccadini upaparikkhatiti upaparikkha. Bhuriti pathavi. Ayampi sanhatthena ca vitthatatthena ca bhuri viyati bhuri. Atha va pannayeva bhute atthe ramatiti bhuriti vuccati. Asani viya siluccaye kilese medhati himsatiti medha, khippam gahanadharanatthena va medha. Yassuppajjati, tam attahita- patipattiyam sampayuttadhamme ca yathavalakkhanapativedhe parinetiti parinayika. Dhamme aniccadivasena vividha passatiti vipassana. Samma pakarehi aniccadinam janatiti sampajano, tassa bhavo sampajannam. Upathapatipanne sindhave vithiaropanattham patodo viya uppathe dhavanakam kutacittam vithiaropanattham vijjhatiti patodo viya patodo. Dassanalakkhane indattham karotiti indriyam, pannasankhatam indriyam pannin- driyam. Kim vuttam hoti? nayidam "purisassa indriyam purisindriyan"tiadi viya pannaya indriyam pannindriyam, atha kho panna eva indriyam pannindri- yanti vuttam hoti. Avijjaya na kampatiti pannabalam. Kilesacchedanatthena pannava sattham pannasattham. Uccaggatatthena pannava pasado pannapasado. Alokanatthena pannava aloko pannaaloko. Obhasanatthena pannava obhaso pannaobhaso. Pajotanatthena pannava pajjoto pannapajjoto. Pannavato hi ekapallankena nisinnassa dasasahassi lokadhatu ekaloka ekobhasa ekapajjota hoti. Tenetam vuttam. Imesu pana tisu padesu ekapadenapi ekasmim atthe siddhe yani panetani bhagavata "cattarome bhikkhave aloka. Katame cattaro, candaloko suriyaloko aggaloko pannaloko. Ime kho bhikkhave cattaro aloka. Etadaggam bhikkhave imesam catunnam alokanam yadidam pannaloko "tatha "cattarome bhikkhave obhasa. Cattarome bhikkhave pajjota"ti 1- sattanam ajjhasayavasena suttani desitani. @Footnote: 1 an. catukka. 21/144,145/158-9

--------------------------------------------------------------------------------------------- page400.

Tadanurupeneva idhapi therena desana kata. Attho hi anekehi akarehi vibhajjamano suvibhatto hoti, annatha ca anno bujjhati, annatha ca annoti. Ratikaranatthena pana ratidayakatthena ratijanakatthena cittikatatthena dullabhapatubhavatthena atulatthena anomasattaparibhogatthena ca pannava ratanam pannaratanam. Na tena satta muyhanti, sayam va arammane na muyhatiti amoho. Dhammavicayapadam vuttatthameva. Kasma panetam puna vuttanti? amohassa mohappatipakkhabhavadipanattham. Tenetam dipeti "yvayam amoho, so na kevalam mohato anno dhammo, mohassa pana patipakkho dhammavicayasankhato amoho nama idha adhippeto"ti. Sammaditthiti yathavaniyyanikakusaladitthi. "tattha katamam dukkhasamudaye nanam, tattha katamam dukkhanirodhe nanam, tattha katamam dukkhanirodhagaminiya patipadaya nanan"ti pucchavacanani sankhepavasena vuttaniti. Saccananacatukkaniddesavannana nitthita. -------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 47 page 398-400. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=8882&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=8882&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=264              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=31&A=2970              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=3457              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=3457              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]