ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 48 : PALI ROMAN Patisam.A.2 (saddhamma.2)

            8. Satipatthanakathavannana
   [34] Idani samasisakathanantaram attana vuttassa iddhipatihariyassa sadhake
satta anupassanavisese dassentena kathitaya suttantapubbangamaya satipatthanakathaya
apubbatthanuvannana. Tattha suttante tava cattaroti gananaparicchedo, tena
na tato hettha, na uddhanti satipatthanaparicchedam dipeti. Imeti
niddisitabbanidassanam. Bhikkhaveti dhammapatiggahakapuggalalapanam. Satipatthanati tayo
satipatthana satigocaropi, tidha patipannesu savakesu satthuno
patighanunayavitivattatapi, satipi. "catunnam bhikkhave satipatthananam samudayanca
atthangamanca desessami"tiadisu 1- hi satigocaro "satipatthanan"ti vutto.
Tassattho:- patitthati tasminti patthanam. Ka patitthati? sati. Satiya patthanam
Satipatthananti.
   "tayo satipatthana yadariyo sevati, yadariyo sevamano sattha
ganamanusasitumarahati"ti 2- ettha tidha patipannesu savakesu satthuno
patighanunayavitivattata "satipatthanan"ti vutta. Tassattho:- patthapetabbato
patthanam, pavattayitabbatoti attho. Kena patthapetabbatoti 3-? satiya. Satiya
patthanam satipatthananti. "cattaro satipatthana bhavita bahulikata satta
bojjhange paripurenti"tiadisu 4- pana satiyeva "satipatthanan"ti vutta.
Tassattho:- patitthatiti patthanam, upatthati okkanditva 5- pakkhanditva
vattatiti attho. Satiyeva patthanam satipatthanam. Atha va saranatthena
sati, upatthanatthena upatthanam. Iti sati ca sa upatthanancatipi
satipatthanam. Idamidha adhippetam. Yadi evam kasma satipatthanati bahuvacanam
katanti? satibahutta. Arammanabhedena hi bahuka ta satiyoti.
@Footnote: 1 sam.maha. 19/408/161 2 Ma.u. 14/304,311/279/285
@3 i. patthapetabboti 4 Ma.u. 14/147/130 5 ka. okkhanditva
   Katame cattaroti kathetukamyatapuccha. Idhati imasmim sasane. Bhikkhuti
samsare bhayam ikkhatiti bhikkhu. Sesapadanam atthavannana panettha sutamayananakathaya
maggasaccaniddesavannanayam vuttayevati.
   Kasma pana bhagavata cattarova satipatthana vutta anuna anadhikati?
Veneyyahitatta. Tanhacaritaditthicaritasamathayanikavipassanayanikesu hi mandatikkhavasena
dvedha dvedha pavattesu mandassa tanhacaritassa olarikam kayanupassanasatipatthanam
visuddhimaggo, tikkhassa sukhumam vedananupassanasatipatthanam. Ditthicaritassapi
mandassa natippabhedagatam cittanupassanasatipatthanam visuddhimaggo, tikkhassa
atippabhedagatam dhammanupassanasatipatthanam. Samathayanikassa ca mandassa akicchena
adhigantabbanimittam pathamam satipatthanam visuddhimaggo, tikkhassa olarikarammane
asanthahanato dutiyam. Vipassanayanikassapi mandassa natippabhedagatarammanam tatiyam,
tikkhassa atippabhedagatarammanam catuttham. Iti cattarova vutta anuna anadhikati.
   Subhasukhaniccaattavipallasappahanattham va. Kayo hi asubho, tattha ca
subhavipallasavipallattha satta. Tesam tattha asubhabhavadassanena tassa vipallasassa
pahanattham pathamam satipatthanam vuttam. Sukham niccam attati gahitesupi ca vedanadisu
vedana dukkha, cittam aniccam, dhamma anatta, tesu ca sukhaniccaattavipallasa-
vipallattha satta. Tesam tattha dukkhadibhavadassanena tesam vipallasanam pahanattham
sesani tini vuttaniti evam subhasukhaniccaattavipallasappahanattham va cattarova
vutta na kevalanca vipallasappahanatthameva, caturoghayogasavaganthaupadana-
agatippahanatthampi catubbidhaharaparinnatthampi cattarova vuttati veditabbam.
   [35] (ka) suttantaniddese pathavikayanti imasmim rupakaye pathavidhatu.
Sakalasarire pana pathavidhatunam bahukatta sabbapathavidhatusangahattham samuhatthena kayaggahanam
Katam. Apokayadisupi eseva nayo. Kesakayadinampi bahukatta kesakayadiggahanam
katam. Vakkadini pana paricchinnatta kayaggahanam narahantiti tesam gahanam na katanti
veditabbam.
   (kha) sukham vedanantiadisu sukham vedananti kayikam va cetasikam va sukham
vedanam. Tatha dukkham vedanam. Adukkhamasukham vedananti pana cetasikameva upekkhavedanam.
Samisam sukham vedananti cha gehasitasomanassavedana. Niramisam sukham vedananti cha
nekkhammasitasomanassavedana. Samisam dukkham vedananti cha gehasitadomanassavedana.
Niramisam dukkham vedananti cha nekkhammasitadomanassavedana. Samisam adukkhamasukham
vedananti cha gehasitaupekkhavedana. Niramisam adukkhamasukham vedananti cha
nekkhammasitaupekkhavedana.
   (ga) saragam cittantiadini nanakathayam vuttatthani.
   (gha) tadavasese dhammeti tehi kayavedanacittehi avasese tebhumakadhamme.
Sabbattha tena nanenati tena sattavidhena anupassanananena. Yani panettha
antarantara avuttatthani, tani hettha tattha tattha vuttatthanevati.
           Satipatthanakathavannana nitthita.
            -----------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 48 page 364-366. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=48&A=8222&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=48&A=8222&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=726              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=31&A=10710              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=12511              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=12511              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]