ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 50 : PALI ROMAN Apa.A.2 (visuddha.2)

        297. 5. Gosīsanikkhepakattherāpadānavaṇṇanā
   [21-23] Pañcamāpadāne ārāmadvārā nikkhammāti ārāmadvārato
saṃghassa nikkhamanadvāramaggeti attho. Gosīsaṃ santhataṃ mayāti tasmiṃ nikkhamana-
dvāramagge "bhagavato bhikkhusaṃghassa ca pādā mā kaddamaṃ akkamantū"ti akkamanatthāya 1-
gosīsaṃ 2- mayā santharitanti attho. Anubhomi sakaṃ kammanti attano gosīsaattharaṇa-
kammassa balena ājānīyā vātajavā sindhavā sīghavāhanādīni vipākaphalāni anubhomīti
attho. Aho kāraṃ paramakāranti sukhette saṃghe mayā suṭṭhu kataṃ kāraṃ appakampi
@Footnote: 1 Sī. atikkamanatthāYu.       2 cha.Ma. gosīsaṭṭhiṃ.
Kiccaṃ mahapphaladānato paramakāraṃ uttamakiccaṃ aho vimhayanti attho. Yathā
tiṇadosādivirahitesu khettesu vappitaṃ sālibījaṃ mahapphalaṃ deti, evameva
rāgadosādidosarahite parisuddhakāyavacīsamācāre saṃghakhette gosīsaattharaṇakammaṃ mayā
kataṃ, idaṃ mahapphalaṃ detīti vuttaṃ hoti. Na aññaṃ kalamagghatīti aññaṃ bāhirasāsane
kataṃ kammaṃ saṃghe katassa kārassa pūjāsakkārassa kalaṃ soḷasiṃ kalaṃ koṭṭhāsaṃ na
agghatīti sambandho.             The Pali Atthakatha in Roman Book 50 page 240-241. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5137              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5137              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=297              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=32&A=6233              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=32&A=7353              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=32&A=7353              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]