ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 51 : PALI ROMAN Buddha.A. (madhurattha.)

            13. Sumedhabuddhavaṃsavaṇṇanā
   padumuttare pana sammāsambuddhe parinibbute sāsanepissa antarahite
sattatikappasahassāni 1- buddhā nuppajjiṃsu, buddhasuññāni ahesuṃ. Ito paṭṭhāya
tiṃsakappasahassānaṃ matthake ekasmiṃ kappe sumedho sujāto cāti dve
sammāsambuddhā nibbattiṃsu. Tattha adhigatamedho sumedho nāma bodhisatto pāramiyo
pūretvā tusitapure nibbattitvā tato cavitvā sudassananagare sudattassa nāma
rañño aggamahesiyā sudattāya nāma deviyā kucchismiṃ paṭisandhiṃ gahetvā
dasannaṃ māsānaṃ accayena sudassanuyyāne taruṇadivasakaro viya saliladharavivaragato
mātukucchito nikkhami. So navavassasahassāni agāraṃ ajjhāvasi. Tassa kira
sucandanakañcanasirivaḍḍhananāmakā tayo pāsādā ahesuṃ. Sumanamahādevippamukhāni
aṭṭhacattālīsa itthisahassāni paccupaṭṭhitāni ahesuṃ.
   So cattāri nimittāni disvā sumanadeviyā punabbasumitte nāma putte jāte
hatthiyānena mahābhinikkhamanaṃ nikkhamitvā pabbaji. Manussānañca koṭisatamanupabbaji.
So tehi parivuto aḍḍhamāsaṃ 2- padhānacariyaṃ caritvā visākhapuṇṇamāya nakulanigame
nakulaseṭṭhidhītāya dinnaṃ madhupāyāsaṃ paribhuñjitvā sālavane divāvihāraṃ vītināmetvā
@Footnote: 1 Sī.,i. sattatikappasatasahassāni     2 Sī.,i. aṭṭhamāse
Sirivaḍḍhājīvakena dinnā aṭṭha tiṇamuṭṭhiyo gahetvā nīpabodhimūle vīsatihatthavitthataṃ
tiṇasantharaṃ santharitvā samāraṃ mārabalaṃ vidhamitvā abhisambodhiṃ pāpuṇitvā
"anekajātisaṃsāraṃ .pe. Taṇhānaṃ khayamajjhagā"ti udānaṃ udānetvā sattasattāhaṃ
bodhisamīpeyeva vītināmetvā aṭṭhame sattāhe brahmuno dhammadesanāyācanaṃ
sampaṭicchitvā bhabbapuggale olokento attano kaniṭṭhabhātikaṃ saraṇakumārañca
sabbakāmikumārañca attanā saddhiṃ pabbajitānaṃ bhikkhūnañca koṭisataṃ catusaccadhamma-
paṭivedhasamatthe disvā ākāsena gantvā sudassananagarasamīpe sudassanuyyāne
otaritvā uyyānapālena attano bhātike pakkosāpetvā tesaṃ parivārānaṃ
majjhe dhammacakkaṃ pavattesi, tadā koṭisatasahassānaṃ dhammābhisamayo ahosi, ayaṃ
paṭhamo abhisamayo. Tena vuttaṃ:-
    [1] "padumuttarassa aparena    sumedho nāma nāyako
      durāsado uggatejo    sabbalokuttamo jino
    [2] Pasannanetto sumukho    brahā uju patāpavā
      hitesī sabbasattānaṃ     bahū mocesi bandhanā.
    [3] Yadā buddho pāpuṇitvā   kevalaṃ bodhimuttamaṃ
      sudassanamhi nagare     dhammacakkaṃ pavattayi.
    [4] Tassābhisamayā 1- tīṇi    ahesuṃ dhammadesane
      koṭisatasahassānaṃ      paṭhamābhisamayo ahū"ti.
   Tattha uggatejoti uggatatejo. Pasannanettoti suṭṭhu pasannanayano,
dhovitvā majjitvā ṭhapitamaṇiguḷikā viya pasannāni nettāni honti. Tasmā so
"pasannanetto"ti vutto. Mudusiniddhanīlavimalasukhumapamukhācitasuppasannanayanoti attho.
@Footnote: 1 Ma.,ka. tassāpi abhisamayā
"suppasannapañcanayano"tipi vattuṃ vaṭṭati. Sumukhoti paripuṇṇasaradasamayacandasadisavadano.
Brahāti aṭṭhāsītihatthappamāṇasarīrattā brahā mahanto. Aññehi asādhāraṇa-
sarīrappamāṇoti attho. Ujūti brahmujugato ujumeva uggatasarīro devanagare
samussitasuvaṇṇatoraṇasadisavarasarīroti attho. Patāpavāti vijjotamānasarīro. Hitesīti
hitagaveSī. Abhisamayā tīṇīti abhisamayā tayo, liṅgavipallāso katoti.
   Yadā pana bhagavā kumbhakaṇṇasadisānubhāvaṃ kumbhakaṇṇaṃ nāma manussabhakkhaṃ
yakkhaṃ mahāaṭavimukhe sandissamānaghorasarīraṃ vattaniaṭavisañcāraṃ pacchinditvā
pavattamānaṃ paccūsasamaye mahākaruṇāsamāpattiṃ samāpajjitvā tato vuṭṭhāya lokaṃ
olokento disvā ekakova asahāyo tassa yakkhassa bhavanaṃ gantvā anto
pavisitvā paññatte sirisayane nisīdi. Atha kho so yakkho makkhaṃ asahamāno daṇḍāhato
ghoraviso āsiviso viya saṅkuddho dasabalaṃ bhiṃsāpetukāmo attano attabhāvaṃ
ghorataraṃ katvā pabbatasadisaṃ sīlaṃ katvā sūriyamaṇḍalasadisāni akkhīni nimminitvā
naṅgalasīsasadisātidīghavipulatikhiṇadāṭhāyo katvā olambanīlavipulavisamodaro tālakkhandha-
sadisabāhucipiṭakavirūpavaṅkanāso pabbatabilasadisavipularattamukho thūlapiṅgalakharapharusakeso
atibhayānakadassano hutvā āgantvā sumedhassa bhagavato purato ṭhatvā padhūpāyanto
pajjalanto pāsāṇapabbataggijālasalilakaddamachārikāyudhaṅgāravālukappakārā navavidhā
vassavuṭṭhiyo vassetvāpi bhagavato lomaggamattampi cāletuṃ asakkonto "bhagavantaṃ
pañhaṃ pucchitvā māressāmī"ti āḷavako viya pañhaṃ pucchi. Atha bhagavā
pañhābyākaraṇena taṃ yakkhaṃ vinayamupanesi. Tato dutiyadivase kirassa raṭṭhavāsino
manussā sakaṭabharitena 1- bhattena saha rājakumāraṃ āharitvā yakkhassa adaṃsu. Atha
yakkho rājakumāraṃ buddhassa adāsi. Aṭavidvāre ṭhitamanussā bhagavantaṃ upasaṅkamiṃsu.
@Footnote: 1 Sī.,i.,Ma. haritena
Tadā tasmiṃ samāgame dasabalo yakkhassa manonukūlaṃ dhammaṃ desento
navutikoṭisahassānaṃ pāṇīnaṃ dhammacakkhuṃ uppādesi, so dutiyo dhammābhisamayo ahosi.
Tena vuttaṃ:-
    [5] "punāparaṃ kumbhakaṇṇaṃ    yakkhaṃ so 1- damayī jino
      navutikoṭisahassānaṃ    dutiyābhisamayo ahū"ti.
   Yadā pana upakārinagare sirinandanuyyāne cattāri saccāni pakāsayi,
tadā asītikoṭisatasahassānaṃ tatiyo dhammābhisamayo ahosi. Tena vuttaṃ:-
    [6] "punāparaṃ amitayaso    catusaccaṃ pakāsayi
      asītikoṭisahassānaṃ    tatiyābhisamayo ahū"ti.
   Sumedhassāpi bhagavato tayo sāvakasannipātā ahesuṃ. Paṭhamasannipāte
sudassananagare koṭisatakhīṇāsavā ahesuṃ. Puna devakūṭe pabbate kathinatthate dutiye
navutikoṭiyo. Puna tatiye bhagavati cārikaṃ caramāne asītikoṭiyo ahesuṃ. Tena
vuttaṃ:-
    [7] "sannipātā tayo āsuṃ  sumedhassa mahesino
      khīṇāsavānaṃ vimalānaṃ    santacittāna tādinaṃ.
    [8] Sudassanaṃ nāma nagaraṃ 2-  upagañchi jino yadā
      tadā khīṇāsavā bhikkhū   samiṃsu satakoṭiyo.
    [9] Punāparaṃ devakūṭe    bhikkhūnaṃ kathinatthate
      tadā navutikoṭīnaṃ     dutiyo āsi samāgamo.
   [10] Punāparaṃ dasabalo     yadā carati cārikaṃ
      tadā asītikoṭīnaṃ     tatiyo āsi samāgamo"ti.
@Footnote: 1 pāḷi. yakkhañca   2 pāḷi. sudassanamhi nagare
   Tadā amhākaṃ bodhisatto uttaro nāma sabbajanuttaro māṇavo hutvā
nidahitvā ṭhapitaṃyeva asītikoṭidhanaṃ vissajjetvā buddhappamukhassa saṃghassa mahādānaṃ
datvā tadā dasabalassa dhammaṃ sutvā saraṇesu patiṭṭhāya nikkhamitvā pabbaji.
Sopi naṃ satthā bhojanānumodanaṃ karonto "anāgate gotamo nāma buddho
bhavissatī"ti byākāsi. Tena vuttaṃ:-
   [11] "ahantena samayena    uttaro nāma māṇavo
      asītikoṭiyo mayhaṃ    ghare sannicitaṃ dhanaṃ.
   [12] Kevalaṃ sabbaṃ datvāna   sasaṃghe lokanāyake
      saraṇaṃ tassūpagañchiṃ     pabbajjaṃ abhirocayiṃ.
   [13] Sopi maṃ buddho byākāsi  karonto anumodanaṃ
      tiṃsakappasahassamhi     ayaṃ buddho bhavissati
      1- ahu kapilavhayā rammā nikkhamitvā tathāgato. 1-
   [14] Padhānaṃ padahitvāna .pe.  hessāma sammukhā imaṃ.
Byākaraṇagāthā vitthāretabbā.
   [15] "tassāpi vacanaṃ sutvā   bhiyyo cittaṃ pasādayiṃ
      uttariṃ vatamadhiṭṭhāsiṃ    dasapāramipūriyā.
   [16] Suttantaṃ vinayañcāpi    navaṅgaṃ satthusāsanaṃ
      sabbaṃ pariyāpuṇitvāna   sobhayiṃ jinasāsanaṃ.
   [17] Tatthappamatto viharanto  nisajjaṭṭhānacaṅkame
      abhiññāpāramiṃ gantvā 2- brahmalokamagañchahan"ti.
   Tattha sannicitanti nidahitaṃ nidhānavasena. Kevalanti sakalanti attho.
Sabbanti asesato datvā. Sasaṃgheti sasaṃghassa. Tassūpagañchinti taṃ upagañchiṃ,
@Footnote: 1-1 cha.Ma. ime pāṭhā na dissanti      2 Sī.,i.,ka. patvā
Upayogatthe sāmivacanaṃ. Abhirocayinti pabbajiṃ. Tiṃsakappasahassamhīti tiṃsakappasahassesu
atikkantesūti attho.
   Tassa pana sumedhassa bhagavato sudassanaṃ nāma nagaraṃ ahosi. Sudatto
nāma rājā pitā, mātā sudattā nāma, saraṇo ca sabbakāmo ca dve
aggasāvakā, sāgaro nāmupaṭṭhāko, rāmā ca surāmā ca dve aggasāvikā,
mahānīparukkho bodhi, sarīraṃ aṭṭhāsītihatthubbedhaṃ ahosi, āyu navutivassasahassāni,
navavassasahassāni agāraṃ ajjhāvasi, sumanā nāmassa aggamahesī, punabbasumitto
nāma putto, hatthiyānena nikkhami. Sesaṃ gāthāsu dissati. Tena vuttaṃ:-
   [18] "sudassanaṃ nāma nagaraṃ    sudatto nāma khattiyo
      sudattā nāma janikā    sumedhassa mahesino.
   [19] 1- Navavassasahassāni    agāraṃ ajjhāvasi so
      sucando kañcano sirivaḍḍho  tayo pāsādamuttamā.
   [20] Tisoḷasasahassāni     nāriyo samalaṅkatā
      sumanā nāma nārī     punabbaso nāma atrajo.
   [21] Nimitte caturo disvā   hatthiyānena nikkhami
      anūnakaṃ aṭṭhamāsaṃ     padhānaṃ padahī jino.
   [22] Brahmunā yācito santo  sumedho lokanāyako
      vattacakko mahāvīro    sudassanuyyānamuttame. 1-
   [23] Saraṇo sabbakāmo ca    ahesuṃ aggasāvakā
      sāgaro nāmupaṭṭhāko   sumedhassa mahesino.
@Footnote: 1-1 cha.Ma. imā gāthāyo na dissanti
   [24] Rāmā ceva surāmā ca   ahesuṃ aggasāvikā
      bodhi tassa bhagavato    mahānīpoti 1- vuccati.
   [25] 2- Uruvelā ceva yasavā ca ahesuṃ aggupaṭṭhakā
      yasodharā nāma sirimā ca  ahesuṃ aggupaṭṭhikā. 2-
   [26] Aṭṭhāsītiratanāni     accuggato mahāmuni
      obhāseti disā sabbā   cando tāragaṇe yathā.
   [27] Cakkavattimaṇī nāma     yathā tapati yojanaṃ
      tatheva tassa ratanaṃ     samantā pharati yojanaṃ.
   [28] Navutivassasahassāni     āyu vijjati tāvade
      tāvatā tiṭṭhamāno so   tāresi janataṃ bahuṃ.
   [29] Tevijjachaḷabhiññehi     balappattehi tādihi
      samākulamidaṃ āsi     arahantehi sādhuhi.
   [30] Tepi sabbe amitayasā   vippamuttā nirūpadhī
      ñāṇālokaṃ dassayitvā   nibbutā te mahāyasā"ti.
   Tattha canno tāragaṇe yathāti yathā nāma gagane paripuṇṇacando
tārāgaṇe obhāseti pakāseti, evameva sabbāpi disā obhāsetīti attho.
Keci "cando paṇṇaraso yathā"ti paṭhanti, so uttānatthova.
   Cakkavattimaṇī nāmāti yathā nāma cakkavattirañño maṇiratanaṃ catuhatthāyāmaṃ
sakaṭanābhisamapariṇāhaṃ caturāsītimaṇisahassaparivāraṃ tārāgaṇaparivutassa saradasamaya-
paripuṇṇarajanikarassa sirisamudayasobhaṃ avhayantamiva vepullapabbatato 4- paramaramaṇīyadassanaṃ
@Footnote: 1 cha.Ma. ka. nimbarukkhoti   2-2 cha.Ma. ime pāṭhā na dissanti
@3 pāḷi. sāsanaṃ       4 Ma. vipulapabbatato
Maṇiratanamāgacchati, tassevaṃ āgacchantassa samantato yojanappamāṇaṃ okāsaṃ
ābhā pharati, evameva tassa sumedhassāpi bhagavato sarīrato ābhāratanaṃ samantato
yojanaṃ pharatīti attho.
   Tevijjachaḷabhiññehīti tevijjehi chaḷabhiññehi cāti attho. Balappattehīti
iddhibalappattehi. Tādihīti tādibhāvappattehi. Samākulanti saṅkiṇṇaṃ
ekakāsāvapajjotaṃ. Idanti sāsanaṃ sandhāyāha, mahītalaṃ vā. Amitayasāti amitaparivārā,
atulakittighoso vā. Nirūpadhīti caturupadhivirahitā. Sesamettha gāthāsu sabbattha
pākaṭamevāti.
           Sumedhabuddhavaṃsavaṇṇanā niṭṭhitā.
           Niṭṭhito ekādasamo buddhavaṃso.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 51 page 286-293. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=51&A=6364              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=51&A=6364              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=192              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=33&A=7778              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=33&A=9892              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=33&A=9892              Contents of The Tipitaka Volume 33 http://84000.org/tipitaka/read/?index_33

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com