ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 53 : PALI ROMAN Saṅgaṇi.A. (aṭṭhasālinī)

           Rūpāvacarārūpāvacaravipākakathā
   [499] Idāni rūpāvacarādivipākaṃ 2- dassetuṃ puna "katame dhammā
abayākatā"tiādi āraddhaṃ. Tattha yasmā kāmāvacaravipākaṃ attano kusalena
sadisampi hoti asadisampi, tasmā na taṃ kusalānugatikaṃ katvā bhājitaṃ.
Rūpāvacarārūpāvacaravipākaṃ pana yathā hatthiassapabbatādīnaṃ chāyā hatthiādisadisāva
honti, tathā attano kusalasadisameva hotīti kusalānugatikaṃ katvā bhājitaṃ.
Kāmāvacarakammañca yadā kadāci vipākaṃ deti, rūpāvacarārūpāvacaraṃ pana anantarāyena
dutiyasmiṃyeva attabhāve vipākaṃ detītipi kusalānugatikameva katvā bhājitaṃ. Sesaṃ
kusale vuttanayeneva veditabbaṃ. Ayaṃ pana viseso:- paṭipadādibhedo ca
hīnapaṇītamajjhimabhāvo ca etesu jhānāgamanato veditabbo. Chandādīnaṃ pana aññataraṃ
dhuraṃ katvā anuppādanīyattā nirādhipatikāneva 3- etānīti.
          Rūpāvacarārūpāvacaravipākakathā niṭṭhitā.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 53 page 347. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=8655              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=8655              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=417              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=34&A=3331              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=2883              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=2883              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com