ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 53 : PALI ROMAN Saṅgaṇi.A. (aṭṭhasālinī)

              2. Rūpakaṇḍa
              uddesavaṇṇanā
   [583] Idāni rūpakaṇḍaṃ bhājetvā dassetuṃ puna "katame dhammā
abyākatā"tiādi āraddhaṃ. Tattha kiñcāpi heṭṭhā cittuppādakaṇḍe
vipākābyākatañceva kiriyābyākatañca nissesaṃ katvā bhājitaṃ,
rūpābyākatanibbānābyākatāni pana akathitāni. Tāni kathetuṃ catubbidhampi abyākataṃ
samodhānetvā dassento "kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā"tiādimāha. Tattha
kusalākusalānanti catubhūmikakusalānañceva akusalānañca. Ettāvatā 1- vipākābyākataṃ
kusalavipākākusalavipākavasena dvīhi padehi pariyādiyitvā dassitaṃ. Yasmā pana taṃ
sabbampi kāmāvacaraṃ vā hoti rūpāvacarādīsu vā aññataraṃ, tasmā "kāmāvacarā"tiādinā
nayena tadeva vipākābyākataṃ bhummantaravasena pariyādiyitvā dassitaṃ. Yasmā pana taṃ
vedanākkhandhopi hoti .pe. Viññāṇakkhandhopi, tasmā puna taṃ sampayuttacatukkhandhavasena
pariyādiyitvā dassitaṃ.
   Evaṃ vipākābyākataṃ kusalākusalavasena, bhummantaravasena, sampayuttakkhandhavasenāti
tīhi nayehi pariyādāya dassetvā puna kiriyābyākataṃ dassento "ye
ca dhammā kirikā"tiādimāha. Tattha "kāmāvacarā rūpāvacarā arūpāvacarā,
vedanākkhandho .pe. Viññāṇakkhandho"ti vattabbaṃ bhaveyya, heṭṭhā pana
gahitamevāti nayaṃ dassetvā nissajji. 2- Idāni avibhattaṃ dassento "sabbaṃ ca
rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātū"ti āha. Tattha sabbaṃ ca rūpanti padena pañcavīsati
rūpāni channavuti rūpakoṭṭhāsā nippadesato gahitāti veditabbā. Asaṅkhatā ca
dhātūti padena nibbānaṃ nippadesato gahitaṃ. Ettāvatā abyākatā dhammāti
padaṃ niddiṭṭhaṃ 3- hoti.
   [584] Tattha katamaṃ sabbaṃ rūpanti idaṃ kasmā gahitaṃ? heṭṭhā
Rūpābyākataṃ saṅkhepena kathitaṃ, idāni taṃ ekakadukatikacatukka .pe. Ekādasakavasena
vitthārato bhājetvā dassetuṃ idaṃ gahitaṃ. Tassattho:- yaṃ vuttaṃ "sabbañca rūpaṃ,
asaṅkhatā ca dhātū"ti, tasmiṃ dvaye katamaṃ sabbaṃ rūpaṃ nāma. Idāni taṃ dassento
@Footnote: 1 cha.Ma. evaṃ tāva  2 cha.Ma. nissajjitaṃ   3 cha.Ma. niṭṭhitaṃ
"cattāro ca mahābhūtā"tiādimāha. Tattha cattāroti gaṇanaparicchedo, tena tesaṃ
ūnādhikabhāvaṃ nivāreti. Casaddo sampiṇḍanattho, tena "na kevalaṃ cattāro
mahābhūtāva rūpaṃ, aññampi atthī"ti upādāyarūpaṃ sampiṇḍeti.
   Mahābhūtāti ettha mahantapātubhāvādīhi kāraṇehi mahābhūtatā veditabbā.
Evaṃ 1- etāni hi mahantapātubhāvato mahābhūtasāmaññato mahāparihārato
mahāvikārato mahantabhūtattā cāti imehi kāraṇehi "mahābhūtānī"ti vuccanti. Tattha
mahantapātubhāvatoti etāni hi anupādinnakasantānepi upādinnakasantānepi
mahantāni pātubhūtāni, tesaṃ anupādinnakasantāne evaṃ mahantapātubhāvato
veditabbā. Ekaṃ hi cakkavāḷaṃ āyāmato ca vitthārato ca yojanānaṃ dvādasa
satasahassāni catuttiṃsa satāni 2- paññāsañca yojanāni. Parikkhepato pana 3-:-
     - sabbaṃ satasahassāni     chattiṃsa parimaṇḍalaṃ
      dasaceva sahassāni     aḍḍhuḍḍhāni satāni ca.
   Tattha:-
      duve satasahassāni     cattāri nahutāni ca
      ettakaṃ bahalattena    saṅkhātāyaṃ vasundhaRā.
   Tassāyeva sandhārakaṃ:-
      cattāri satasahassāni    aṭṭheva nahutāni ca
      ettakaṃ bahalattena    jalaṃ vāte patiṭṭhitaṃ.
   Tassāpi sandhārako:-
      nava satasahassāni     māluto nabhamuggato
      saṭṭhīceva sahassāni    esā lokassa saṇṭhiti.
   Evaṃ saṇṭhite cettha yojanānaṃ:-
      caturāsītisahassāni     ajjhogāḷho mahaṇṇave
      accuggato tāvadeva    sinerupabbatuttamo.
@Footnote: 1 cha.Ma. ayaṃ saddo na dissati    2 cha.Ma. tīṇi sahassāni cattāri satāni
@3 cha.Ma. ayaṃ saddo na dissati       * visuddhi. 1/263 chaanussatiniddesa
      Tato upaḍḍhupaḍḍhena    pamāṇena yathākkamaṃ
      ajjhogāḷhuggatā dibbā  nānāratanacittitā.
      Yugandharo isindharo    karavīko sudassano
      nemindharo vinatako    assakaṇṇo girībrahā.
      Ete satta mahāselā   sinerussa samantato
      mahārājānamāvāsā    devayakkhanisevitā.
      Yojanānaṃ satānucco    himavā pañca pabbato
      yojanānaṃ sahassāni    tīṇi āyāmavitthato 1-
      caturāsītisahassehi     kūṭehi paṭimaṇḍito.
      Tipañcayojanakkhandha-    parikkhepā nagavhayā
      paññāsayojanakkhandha-    sākhāyāmā samantato.
      Satayojanavitthiṇṇā     tāvadeva ca uggatā
      jambū yassānubhāvena    jambūdīpo pakāsito.
   Yañcetaṃ jambuyā pamāṇaṃ, tadeva asurānaṃ cittapāṭaliyā, garuḷānaṃ
simbalirukkhassa, amaragoyāne kadambassa, 2- uttarakurūsu 3- kapparukkhassa,
pubbavidehe sirīsassa, tāvatiṃsesu pāricchattakassāti. Tenāhu porāṇā:-
      "pāṭalī simbalī jambū   devānaṃ pārichattako
      kadambo kapparukkho ca  sirīsena bhavati sattamo"ti. 4-
      "dveasītisahassāni    ajjhogāḷho mahaṇṇave
      accuggato tāvadeva   cakkavāḷasiluccayo
      parikkhipitvāna taṃ sabbaṃ  lokadhātumayaṃ ṭhito"ti.
   Upādinnakasantānepi macchakacchapadevadānavādisarīravasena mahantāneva
pātubhūtāni. Vuttañhetaṃ bhagavatā "santi bhikkhave mahāsamudde 5- yojanasatikāpi
attabhāvā"tiādi.
@Footnote: 1 cha.Ma. āyatavitthato   2 cha.Ma. kadambarukkhassa   3 cha. uttarakurumhi
@4 cha.Ma. sattamanti     5 vasanti mahāsamudde (aṅ. aṭṭhaka. 23/19/165),
@santi mahāsamudde (vinaYu. 7/385/210, khu.u. 25/45/167)
   Mahābhūtasāmaññatoti etāni hi yathā māyākāro amaṇiṃyeva udakaṃ maṇiṃ katvā
dasseti, asuvaṇṇaṃyeva leḍḍuṃ suvaṇṇaṃ katvā dasseti, yathā ca sayaṃ neva
yakkho na pakkhī samāno yakkhabhāvampi pakkhibhāvampi dasseti, evameva sayaṃ
anīlāneva hutvā nīlaṃ upādārūpaṃ dassenti. Apītāni, alohitāni, anodātāneva
hutvā odātaṃ upādārūpaṃ dassentīti māyākāramahābhūtasāmaññato mahābhūtāni. Yathā
ca yakkhādīni mahābhūtāni yaṃ gaṇhanti, neva tesaṃ tassa anto, na bahiṭṭhānaṃ
upalabbhati, na ca taṃ nissāya na tiṭṭhanti, evameva etānipi neva aññamaññassa
anto na bahiṭṭhitāni hutvā upalabbhanti, na ca aññamaññaṃ nissāya na
tiṭṭhantīti acinteyyaṭṭhānatāya yakkhādimahābhūtasāmaññatopi mahābhūtāni.
   Yathā ca yakkhinīsaṅkhātāni mahābhūtāni manāpehi vaṇṇasaṇṭhānavikkhepehi
attano bhayānakabhāvaṃ paṭicchādetvā satte vañcenti, evameva etānipi
itthīpurisasarīrādīsu manāpena chavivaṇṇena manāpena aṅgapaccaṅgasaṇṭhānena manāpena
ca hatthapādaaṅgulibhamukavikkhepena attano kakkhaḷatādibhedaṃ sarasalakkhaṇaṃ paṭicchādetvā
bālajanaṃ vañcenti, attano sabhāvaṃ daṭṭhuṃ na denti. Iti vañcakaṭṭhena
yakkhinīmahābhūtasāmaññatopi mahābhūtāni.
   Mahāparihāratoti mahantehi paccayehi pariharitabbato. Etāni hi divase
divase upanetabbattā mahantehi ghāsacchādanādīhi bhūtāni pavattānīti mahābhūtāni.
Mahāparihārāni vā bhūtānīti mahābhūtāni.
   Mahāvikāratoti bhūtānaṃ mahāvikārato. Etāni hi upādinnānipi
anupādinnānipi mahāvikārāni honti. Tattha anupādinnānaṃ kappavuṭṭhāne
vikāramahattaṃ pākaṭaṃ hoti, upādinnānaṃ dhātukkhobhakāle. Tathā hi:-
     bhūmito vuṭṭhitā yāva     brahmalokā vidhāvati
     acci accimato loke     dayhamānamhi tejasā.
     Koṭisatasahassekaṃ       cakkavāḷaṃ vilīyati
     kuppitena yadā loko     salilena vinassati.
     Koṭisatasahassekaṃ       cakkavāḷaṃ vikīrati
     vāyodhātuppakopena     yadā loko vinassati.
     Patthaddho bhavatī kāyo     daṭṭho kaṭṭhamukhena vā
     paṭhavīdhātuppakopena      hoti kaṭṭhamukheva so.
     Pūtiko 1- bhavatī kāyo    daṭṭho pūtimukhena vā
     āpodhātuppakopena     hoti pūtimukheva so.
     Santatto bhavatī kāyo     daṭṭho aggimukhena vā
     tejodhātuppakopena     hoti aggimukheva so.
     Sañchinno bhavatī kāyo     daṭṭho satthamukhena vā
     vāyodhātuppakopena     hoti satthamukheva so.
   Iti mahāvikārāni bhūtānīti mahābhūtāni.
   Mahantabhūtattā cāti etāni hi mahantāni mahatā vāyāmena
pariggahetabbattā bhūtāni vijjamānattāti mahantabhūtattā ca mahābhūtāni. Evaṃ
mahantapātubhāvādīhi kāraṇehi mahābhūtāni.
   Catunnaṃ ca mahābhūtānaṃ upādāya rūpanti upayogatthe sāmivacanaṃ. Cattāri
mahābhūtāni upādāya nissāya amuñcitvā pavattaṃ rūpanti attho. Idaṃ vuccati
sabbaṃ rūpanti idaṃ cattāri mahābhūtāni padapaṭipāṭiyā niddiṭṭhāni tevīsati
upādārūpānīti sattavīsatippabhedaṃ sabbaṃ rūpaṃ nāma.             The Pali Atthakatha in Roman Book 53 page 355-359. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=8838              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=8838              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=501              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=34&A=4133              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=3684              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=3684              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]