ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 54 : PALI ROMAN Vibhanga.A. (sammoha.)

              12. Jhanavibhanga
          1. Suttantabhajaniya matikavannana
   [508] Idani tadanantare jhanavibhange ya tava ayam sakalassapi
suttantabhajaniyassa pathamam matika thapita, tattha idhati vacanam
pubbabhagakaraniyasampadaya sampannassa sabbappakarajjhananibbattakassa puggalassa
sannissayabhutasasanaparidipanam annasasanassa ca tathabhavapatisedhanam. Vuttam hetam "idheva
bhikkhave samano .pe. Sunna parappavada samanebhi annehi"ti. Bhikkhuti tesam
jhananam nibbattakapuggalaparidipanam. Patimokkhasamvarasamvutoti idamassa patimokkhasamvare
patitthitabhavaparidipanam. Viharatiti idamassa tadanurupaviharasamangibhavaparidipanam.
Acaragocarasampannoti idamassa hettha patimokkhasamvarassa upari jhananuyogassa ca
upakaradhammaparidipanam. Anumattesu vajjesu bhayadassaviti idamassa patimokkhato
acavanadhammataparidipanam. Samadayati idamassa sikkhapadanam anavasesato
adanaparidipanam. Sikkhatiti idamassa sikkhaya samangibhavaparidipanam. Sikkhapadesuti
idamassa sikkhitabbadhammaparidipanam.
   Indriyesuti idamassa guttadvarataya bhumiparidipanam. Rakkhitabbokasa-
paridipanantipi vadantieva. Guttadvaroti idamassa chasu dvaresu
samvihitarakkhabhavaparidipanam. Bhojane mattannuti idamassa santosadigunaparidipanam.
Pubbarattapararattam jagariyanuyogamanuyuttoti idamassa karanabhavaparidipanam. Sataccam
nepakkanti idamassa pannapariggahitena viriyena sataccakaritaparidipanam.
Bodhipakkhikanam dhammanam bhavananuyogamanuyuttoti idamassa patipattiya
nibbedhabhagiyattaparidipanam.
   So abhikkante .pe. Tunhibhave sampajanakari hotiti idamassa
sabbattha satisampajannasamannagatattaparidipanam. So vivittam senasanam bhajatiti
idamassa anurupasenasanapariggahaparidipanam. Arannam .pe. Patisallanasaruppanti
Idamassa senasanappabhedaniradinavatanisamsaparidipanam. So arannagato vati idamassa
vuttappakarena senasanena yuttabhavaparidipanam. Nisidatiti imassa
yoganurupairiyapathaparidipanam. Parimukham satim upatthapetvati idamassa
yogarambhaparidipanam. So abhijjham loke pahayatiadi panassa kammatthananuyogena
nivaranappahanaparidipanam. Tasseva pahinanivaranassa vivicceva kamehitiadi patipatiya
jhanuppattiparidipanam.
   Apica idha bhikkhuti imasmim sasane jhanuppadako bhikkhu. Idani yasma
jhanuppadakena bhikkhuna cattari silani sodhetabbani, tasmassa patimokkha-
samvarasamvutoti imina patimokkhasamvarasilavisuddhim upadisati. Acaragocara-
sampannotiadina ajivaparisuddhisilam. Samadaya sikkhati sikkhapadesuti imina
tesam dvinnam silanam anavasesato adanam. Indriyesu guttadvaroti imina
indriyasamvarasilam. Bhojane mattannuti imina paccayasannissitasilam.
Pubbarattapararattantiadina sile patitthitassa jhanabhavanaya upakarake
dhamme. So abhikkantetiadina tesam dhammanam aparihanaya
kammatthanassa ca asammosaya satisampajannasamayogam. So vivittantiadina
bhavananurupasenasanapariggaham. So arannagato vatiadina tam senasanam upagatassa
jhananurupairiyapathanceva jhanabhavanarambhanca. So abhijjhantiadina jhanabhavanarambhena
jhanapaccanikadhammappahanam. So ime panca nivarane pahayatiadina
evam pahinajjhanapaccanikadhammassa sabbajjhananam uppattikkamam upadisatiti.
              Matikavannana.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 54 page 347-348. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8208&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8208&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=599              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=35&A=7826              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6625              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6625              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]