ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 54 : PALI ROMAN Vibhanga.A. (sammoha.)

            3. Panhapucchakavannana
   [638] Panhapucchake palianusareneva jhananam kusaladibhavo veditabbo.
Arammanattikesu pana tinnam jhananam nimittarammanatta parittarammanadibhavena
navattabbata veditabba. Lokuttara panettha maggakale phalakale va siya
appamanarammana. Catuttham jhanam siya parittarammananti ettha kusalato terasa
catutthajjhanani sabbatthapadakacatuttham, iddhividhacatuttham, dibbasotananacatuttham,
cetopariyananacatuttham, pubbenivasananacatuttham, dibbacakkhunanacatuttham
yathakammupagananacatuttham, anagatamsananacatuttham, akasanancayatanadicatuttham,
lokuttaracatutthanti.
   Tattha sabbatthapadakacatuttham navattabbarammanameva hoti.
   Iddhividhacatuttham cittavasena kayam parinamentassa adissamanena kayena
patihariyakarane kayarammanatta parittarammanam. Kayavasena cittam parinamentassa
dissamanena kayena patihariyam katva brahmalokam gacchantassa
samapatticittarammanatta mahaggatarammanam.
   Dibbasotananacatuttham saddarammanatta parittarammanam.
   Cetopariyananacatuttham kamavacaracittajananakale parittarammanam, rupavacara-
rupavacaracittajananakale mahaggatarammanam, lokuttaracittajananakale appamanarammanam.
Cetopariyananalabhi pana puthujjano puthujjananamyeva cittam janati, na ariyanam.
@Footnote: 1 abhi. 34/271/81    2 cha.Ma. veditabbo
Sotapanno sotapannassa ceva puthujjanassa ca. Sakadagami sakadagamino ceva
hetthimananca dvinnam. Anagami anagamino ceva hetthimananca tinnam.
Khinasavo sabbesampi janati.
   Pubbenivasananacatuttham kamavacarakkhandhanussaranakale parittarammanam,
rupavacararupavacarakkhandhanussaranakale mahaggatarammanam, "atite
buddhapaccekabuddhakhinasava maggam bhavayimsu, phalam sacchikarimsu"ti anussaranakale
appamanarammanam, namagottanussaranakale navattabbarammanam.
   Dibbacakkhunanacatuttham vannarammanatta parittarammanam.
   Yathakammupagananacatuttham kamavacarakammanussaranakale parittarammanam,
rupavacararupavacarakammanussaranakale mahaggatarammanam.
   Anagatamsananacatuttham anagate kamadhatuya nibbattijananakale
parittarammanam, ruparupabhavesu nibbattijananakale mahaggatarammanam, "anagate
buddhapaccekabuddhakhinasava maggam bhavayissanti, 1- phalam sacchikarissanti"ti jananakale
appamanarammanam, "anagate sankho nama raja bhavissati"tiadina 2- nayeneva 3-
namagottanussaranakale navattabbarammanam.
   Akasanancayatanaakincannayatanacatuttham navattabbarammanam.
Vinnanancayatananevasannanasannayatanacatuttham mahaggatarammanam.
   Lokuttaracatuttham appamanarammanam.
   Kiriyatopi tesam dvadasannam jhananam idameva arammanavidhanam. Tini jhanani
namaggarammanati paccavekkhanananam va cetopariyadinanam va maggam arammanam
kareyya, tini jhanani tatha appavattito namaggarammana, sahajatahetuvasena
pana siya maggahetuka. Viriyajetthikaya va vimamsajetthikaya va maggabhavanaya
maggadhipatino. Chandacittajetthakakale phalakale ca navattabba.
@Footnote: 1 cha.Ma. bhavessanti   2 di.pa. 11/106/64   3 cha.Ma. nayena
   Catuttham jhananti idhapi kusalato terassu catutthajjhanesu
sabbatthapadakaiddhividhadibbasotadibbacakkhuyathakammupagananacatutthanceva catubbidhanca
aruppacatuttham maggarammanadibhavena na vattabbam. Cetopariyapubbenivasa-
anagatamsananacatuttham pana maggarammanam hoti. Na vattabbam maggahetukam maggadhipatiti va,
lokuttaracatuttham maggarammanam na hoti, maggakale pana sahajatahetuvasena maggahetukam.
Viriyavimamsajetthikaya maggabhavanaya maggadhipati. Chandacittajetthikaya ceva maggabhavanaya
phalakale ca na vattabbam. Kiriyatopi dvadasasu jhanesu ayameva nayo.
   Tini jhanani navattabbati atitadisu ekadhammampi arabbha appavattanato 1-
navattabbati veditabba.
   Catuttham jhananti kusalato terasasu catutthajjhanesu sabbatthapadakacatuttham
navattabbarammanameva. Iddhividhacatuttham kayavasena cittaparinamane 2-
samapatticittarammanatta atitarammanam, "anagate imani pupphani ma milayimsu, dipa
ma nibbayimsu, eko aggikkhandho samutthatu, pabbato samutthatu"ti adhitthanakale
anagatarammanam, cittavasena kayaparinamanakale kayarammanatta paccuppannarammanam.
Dibbasotananacatuttham 3- saddarammanatta paccuppannarammanam. Cetopariyananacatuttham
atite sattadivasabbhantare uppajjitva niruddhacittajananakale atitarammanam, anagate
sattadivasabbhantare uppajjanakacittajananakale anagatarammanam. "yatha imassa bhoto
manosankhara panihita imassa cittassa anantara amunnama vitakkam vitakkissatiti.
So bahuncepi adisati, tatheva tam hoti no annatha"ti imina hi suttena 4-
cetopariyananasseva pavatti pakasita. Addhanapaccuppannasantatipaccuppannavaseneva
paccuppannam arabbha pavattikale paccuppannarammanam. Vittharakatha panettha hettha
atthakathakandavannanayam 5- vuttanayeneva veditabba.
   Pubbenivasananacatuttham atitakkhandhanussaranakale atitarammanam, nama-
gottanussaranakale navattabbarammanam. Dibbacakkhunanacatuttham vannarammanatta
@Footnote: 1 cha.Ma. appavattito   2 Si. cittaparinamena    3 cha.Ma. dibbasotacatuttham
@4 an.tika. 20/61/166  5 sangani.A. 1/1420/467
Paccuppannarammanam. Yathakammupagananacatuttham atitakammameva arammanam karotiti
atitarammanam. Anagatamsananacatuttham anagatakkhandhanussaranakale anagatarammanam,
namagottanussaranakale navattabbarammanam. Akasanancayatanaakincannayatanacatuttham
navattabbarammanameva. Vinnanancayatananevasannanasannayatanacatuttham
atitarammanameva. Lokuttaracatuttham navattabbarammanameva. Kiriyatopi dvadasasu
catutthajjhanesu eseva nayo.
   Tini jhanani bahiddharammanati ajjhattato bahiddhabhutam nimittam arabbha
pavattito bahiddharammana.
   Catuttham jhananti idhapi kusalato terasasu catutthajjhanesu sabbatthapadakacatuttham
bahiddharammanameva.
   Iddhividhacatuttham kayavasena cittaparinamanepi cittavasena kayaparinamanepi
attanova kayacittarammanatta ajjhattarammanam, "bahiddha hatthimpi dasseti"tiadina
nayena pavattakale bahiddharammanam.
   Dibbasotananacatuttham attano kucchigatasaddarammanakale ajjhattarammanam,
parassa saddarammanakale bahiddharammanam, ubhayavasenapi ajjhattabahiddharammanam.
   Cetopariyananacatuttham bahiddharammanameva.
   Pubbenivasananacatuttham attano khandhanussaranakale ajjhattarammanam,
parassa khandhananceva namagottassa ca anussaranakale bahiddharammanam.
   Dibbacakkhunanacatuttham attano ruparammanakale ajjhattarammanam, parassa
ruparammanakale bahiddharammanam, ubhayavasenapi ajjhattabahiddharammanam.
   Yathakammupagananacatuttham attano kammajananakale ajjhattarammanam, parassa
kammajananakale bahiddharammanam, ubhayavasenapi ajjhattabahiddharammanam.
   Anagatamsananacatuttham attano anagate nibbattijananakale ajjhattarammanam,
parassa khandhanussaranakale ceva namagottanussaranakale ca bahiddharammanam,
ubhayavasenapi ajjhattabahiddharammanam.
   Akasanancayatanacatuttham bahiddharammanam. Akincannayatanacatuttham
navattabbarammanam. Vinnanancayatananevasannanasannayatanacatuttham ajjhattarammanam.
   Lokuttaracatuttham bahiddharammanameva. Kiriyatopi dvadasasu jhanesu ayameva
nayoti.
           Panhapucchakavannana nitthita.
   Imasmim pana jhanavibhange sammasambuddhena suttantabhajaniyepi
lokiyalokuttaramissakaneva jhanani kathitani, abhidhammabhajaniyepi panhapucchakepi.
Tayopi hi ete naya tebhumikadhammamissakatta ekaparicchedaeva. Evamayam
jhanavibhangopi teparivattam niharitvava bhajetva dassitoti.
           Sammohavinodaniya vibhangatthakathaya
            jhanavibhangavannana nitthita.
             --------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 54 page 399-403. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9443&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9443&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=737              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=35&A=8889              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7362              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7362              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com