ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 54 : PALI ROMAN Vibhaṅga.A. (sammoha.)

            2. Pañhāpucchakavaṇṇanā
   [714] Pañhāpucchake pālinayānusāreneva sikkhāpadānaṃ kusalādibhāvo
veditabbo. Ārammaṇattikesu pana yāni sikkhāpadāni ettha sattārammaṇānīti
vuttāni, tāni yasmā sattoti saṅkhagate saṅkhāreyeva ārammaṇaṃ karonti, yasmā ca
sabbānipi etāni sampattavirativaseneva niddiṭṭhāni, tasmā "parittārammaṇā"ti
ca "paccuppannārammaṇā"ti ca vuttaṃ. Yato pana viramati, tassa vatthuno
accantabahiddhattā sabbesampi bahiddhārammaṇatā veditabbāti.
           Pañhāpucchakavaṇṇanā niṭṭhitā.
   Imasmiṃ pana sikkhāpadavibhaṅge sammāsambuddhena abhidhammabhājanīyepi
pañhāpucchakepi lokiyāneva sikkhāpadāni kathitāni. Ubhopi hi ete nayā
lokiyattā ekaparicchedāeva. Evamayaṃ sikkhāpadavibhaṅgo dveparivaṭṭaṃ nīharitvāva
bhājetvā dassitoti.
           Sammohavinodaniyā vibhaṅgaṭṭhakathāya
           sikkhāpadavibhaṅgavaṇṇanā niṭṭhitā.
            ----------------
@Footnote: 1 abhi. 34/1/21             The Pali Atthakatha in Roman Book 54 page 412. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9742              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9742              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=774              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=35&A=9996              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7993              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7993              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]