ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

          Paticcavara paccayapaccaniyanulomavannana
  [190] Idani paccaniyanulome gananam dassetum nahetupaccaya arammane
dvetiadi araddham. Tattha hetumhi paccanikato thite thapetva adhipatim avasesa
anulomato labbhanti. Pacchajato pana anulomato sabbattheva na labbhati, ye
nava paccaya "arupananneva"ti vutta, tesu purejatanca asevananca thapetva
avasesesu sattasu paccanikato thitesu sesa arupatthanika anulomato na labbhanti.
Yo hi arammanadihi nuppajjati, na so anantaradayo labhati. Patisandhivipako pana
purejatato sabbavipako ca saddhim kiriyamanodhatuya asevanato anuppajjamanopi
anantaradayo labhati, tasma "purejatanca asevananca thapetva"ti vuttam.
@Footnote: 1 cha.Ma. anantarasamanantarapaccayadayo na labhanti
   Purejatapacchajatasevanavipakavippayuttesu paccanikato thitesu avigatam 1-
thapetva avasesa anulomato labbhanti. Kammapaccaye paccanikato thite thapetva
vipakapaccayam avasesa anulomato labbhanti. Aharindriyesu paccanikato thitesu
thapetva sabbatthanike ceva annamannakammaharindriyapaccaye ca avasesa
anulomato na labbhanti, itare yujjamanakavasena labbhanti. Jhanapaccaye paccanikato
thite hetadhipatasevanamaggapaccaya anulomato na labbhanti, maggapaccaye paccanikato
thite hetadhipatipaccaya anulomato na labbhanti. Vippayuttapaccaye paccanikato
thite purejatapaccayam thapetva avasesa anulomato labbhanti. Evantesu tesu
paccayesu paccanikato thitesu ye ye anulomato na labbhanti, te te natva
tesam tesam paccayanam samsandane unataraganananam vasena ganana veditabba.
  [191-195] 2- Dumulakadisu nayesu yam yam adim 2- katva ye ye dukadayo
dassita, te te labbhamanalabbhamanapaccayavasena yatha yatha dassita, tatha tatha
sadhukam sallakkhetabba. Tattha yam nahetuvasena dumulakadayo naye dassentena
nahetupaccaya narammanapaccaya .pe. Nasevanapaccayati vatva "yava asevana
sabbam sadisan"ti vuttam. Tassa "naannamannapaccaya sahajate ekan"tiadihi
sadisata veditabba. Yanca "nakamme ganite panca ganhati"ti 3- sihalabhasaya
likhitam, tassattho:- nahetupaccayamadim katva nakammapaccayati evam nakammapaccayena
ghatite sahajate ekanti evam dassita panceva paccaya anulomato labbhanti,
na anneti. Evam annesupi evarupesu thanesu byanjanam anadiyitva
adhippetatthoyeva gahetabbo. Evarupanhi byanjanam attano sannanibandhanattham
poranehi sakabhasaya 4- likhitam.
@Footnote: 1 cha.Ma. ekam     2-2 cha.Ma. dumulakadisu ca nayesu yam yam paccayam adim
@3 Si. panca panhatiti   4 cha.Ma. sakasakabhasaya
   Apica imasmim paccaniyanulome paccayuppannadhammesupi atthidhammo
kammapaccayam labhati, na indriyapaccayam, so asannesu ceva pancavokarabhave pavatte
ca rupajivitindriyavasena veditabbo. Atthidhammo maggapaccayam labhati, na hetupaccayam,
so vicikicchuddhaccasahagatamohavasena 1- veditabbo, atthidhammo jhanapaccayam labhati,
na maggapaccayam, so manodhatuahetukamanovinnanadhatuvasena veditabbo. Yattha
katattarupani nanakkhanikakammavaseneva kammapaccayam labhanti, tattha rupadhamma
hetadhipativipakindriyajhanamaggapaccaye na labhanti, sabbatthanika paccaniya na
honti. Ahetuke adhipatipaccayo natthiti imesampi pakinnakanam vasenettha
gananavaro asammohato veditabbo.
   Tatrayam nayo:- nahetupaccaya arammane dveti ettha tava ahetukamoho
ceva ahetukavipakakiriya ca paccayuppanna, 2- tasma akusalenakusalam,
abyakatenabyakatam sandhaya ettha dveti vuttam. Sesesupi eseva nayo.
Asevane pana vipakam na labbhati, tatha kiriyamanodhatu. Tasma kiriyahetukamano-
vinnanadhatuvasenettha abyakatenabyakatanti 3- veditabbam. Vipake ekanti
abyakatenabyakatameva. Magge ekanti akusalenakusalameva.
  [196-197] Narammanamulake hetuya pancati rupameva sandhaya vuttam,
tanhi kusalam akusalam abyakatam kusalabyakatam akusalabyakatancati panca
kotthase paticca uppajjati. Sabbapancakesupi eseva nayo. Annamanne ekanti
bhutarupani ceva vatthunca sandhaya vuttam. Tani hi narammanapaccaya annamannapaccaya
uppajjanti. Timulakepi eseva nayo.
  [198-202] Nadhipatimulake hetuya navati anulome hetumhi vuttaneva.
Tinitiadinipi hettha anulome vuttasadisaneva. Timulake dveti hettha nahetupaccaya
arammane vuttasadisaneva.
@Footnote: 1 cha.Ma......sahajatamohavasena 2 cha.Ma. paccayuppannam 3 cha.Ma. iti-saddo na dissati
  [203-233] Napurejatamulake hetuya sattati hettha "aruppe kusalam
ekam khandham paticca"tiadina nayena napurejate 1- dassitaneva. Sabbasattakesupi
eseva nayo. Nakammamulake hetuya tinitiadisu cetanava paccayuppanna,
tasma kusalam akusalam abyakatanca paticca uppattim sandhaya tiniti vuttam. Imina
nayena "ekam dve tini panca satta nava"ti agatatthanesu ganana veditabba.
"cattari cha attha"ti ima pana tisso ganana natthevati.
          Paccayapaccaniyanulomavannana nitthita.
          Nitthita ca paticcavarassa atthavannana.
             -------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 486-489. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10984&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10984&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=619              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=3659              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=3599              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=3599              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com