ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

  [404] Danam datvati deyyadhammam cajitva. Yaya va cetanaya so
diyyati, sa cetana danam. Datvati tam cetanam pariyodapetva visuddham katva.
Silam samadiyitvati pancangadasangadivasena 2- niccasilam ganhitva. Imina
samadanaviratiyeva dassita. Sampattaviratisamucchedaviratiyo pana loke silanti
apakatatta na vutta. Kincapi na vutta, arammanapaccaya pana hontiyeva. Tattha
samucchedavirati sekkhanamyeva kusalassa arammanam hoti, na itaresam. Uposathakammam
katvati "panam na hanne *- na cadinnamadiye"ti 3- evam vuttam uposathadivasesu
atthanguposathakiriyam katva. Tam paccavekkhatiti tam kusalam sekkhopi puthujjanopi
paccavekkhati, arahapi paccavekkhateva. Arahatopi hi pubbe katam kusalam kusalameva,
yena pana cittena paccavekkhati, tam kiriyacittam nama hoti. Tasma etam "kusalo
dhammo kusalassa dhammassa"ti imasmim adhikare na labbhati. Pubbe sucinnaniti
"datva samadiyitva katva"ti hi asannakatani vuttani, imani na asannakatani 4-
veditabbani. Danadihi va sesani kamavacarakusalani dassetum idam vuttam.
Jhana vutthahitvati jhana vutthahitva. Ayameva va pali. Sekkha gotrabhunti
sotapannam sandhaya vuttam. So hi gotrabhum paccavekkhati. Vodananti idam pana
sakadagamianagamino sandhaya vuttam. Tesanhi tam cittam vodanam nama hoti.
Sekkhati sotapannasakadagamianagamino. Magga vutthahitvati maggaphala-
bhavangatikkamavasena attana patiladdha magga vutthahitva, suddhamaggatoyeva pana
vutthaya paccavekkhanannama natthi.
@Footnote: 1 cha.Ma. sangaham gatam   2 cha.Ma. pancangadivasena
@3 an.tika. 20/72/208 4 cha.Ma. na asanne kataniti  * cha.Ma. na hane
   Kusalam aniccatoti ettha vipassanupagam tebhumikakusalameva veditabbam, vipassana-
kusalampana kamavacarameva. Cetopariyananenati rupavacarakusalam dasseti. Akasa-
nancayatanantiadihi arupavacarakusalarammanavasena uppajjamanam arupavacarakusalameva.
Kusala khandha iddhividhananassatiadihi puggalam anamasitva dhammavaseneva 1-
dasseti. Tenevettha hettha gahitampi cetopariyananam puna vuttam.
  [405] Assadetiti somanassasahagatalobhasampayuttacittehi anubhavati ceva
rajjati ca. Abhinandatiti sappitikatanhavasena nandati, hatthappahattho hoti,
ditthabhinandanaya va abhinandati. Rago uppajjatiti assadentassa rago
uppajjati nama. Idam atthapi lobhasahagatani gahetva vuttam. Ditthi uppajjatiti
abhinandantassa atta attaniyantiadivasena catuhipi cittehi sampayutta ditthi
uppajjati. Asannitthanagatassa panettha vicikiccha uppajjati. Vikkhepagatassa
uddhaccam, akatam vata me kalyananti vippatisarino domanassam. Tam arabbhati tani
pubbe 2- sucinnani arammanam katvati attho. Bahuvacanassa hesa ekavacanadeso,
jativasena va ekavacanamevetam.
  [406] Araha magga vutthahitvati maggavithiyam phalanantarassa bhavangassa
atikkamanavasena vutthahitva. Paccavekkhanacittani panassa kiriyabyakatani. Evam
kiriyabyakatassa arammanapaccayam dassetva puna vipakabyakatassa dassetum
sekkha vatiadimaha. Kusale niruddheti vipassanajavanavithiya pacchinnaya. Vipakoti
kamavacaravipako. Tadarammanatati tadarammanataya, tam kusalajavanassa arammanabhutam
vipassitakusalam arammanam katva uppajjatiti attho. Na kevalanca tadarammanavaseneva,
patisandhibhavangacutivasenapi. Vipako hi kammam arammanam katva gahitapatisandhikassa
kusalarammano hotiyeva, so pana dubbinneyyatta idha na dassito.
@Footnote: 1 cha.Ma. dhammavasena   2 cha.Ma. ayam patho na dissati
   Kusalam assadetitiadi akusalajavanavasane kusalarammanam vipakam dassetum
vuttam. Vinnanancayatanavipakassati idam dubbinneyyampi samanam mahaggatavipakassa
tadarammanabhavena anuppattito labbhamanakavasena vuttam. Kiriyassati arahattam patva
asamapannapubbe akasanancayatane patilomato va ekantarikavasena va
samapannakiriyaya. Cetopariyananassatiadini purato 1- avajjanaya yojetabbani.
Ya etesam avajjana, tassa kusala khandha arammanapaccayena paccayoti
ayancettha attho.
  [407-409] Raganti attano va parassa va ragam. Attano ragavasena
panettha vannana pakata hoti. Assadetitiadini vuttatthaneva. Vicikicchadisu
pana tisu assadetabbataya abhavato 2- "assadeti"ti na vuttam. Ditthi panettha
uppajjati, sa assadetiti padassa parihinatta agatapatipatiya pathamam na vutta.
Vicikicchadisuyeva tam tam sabhagam pathamam vatva tassa tassa anantara vutta. Imesu
ca pana ragadisu "kim ime 3- papadhamma uppajjanti"ti akkhantivasena va "katam
papam katam luddhan"ti vippatisaradivasena va domanassuppatti veditabba.
  [410] Cakkhum aniccatoti vipassananukkamena dasa 4- olarikayatanani
vatthurupancati ekadasa rupani pakatatta gahitani. Puna rupayatanadini
cakkhuvinnanadinam arammanatta gahitani. Yasma panesa vinnanakayavasena
desana kata, na dhatuvasena, tasma manodhatu na gahita. Evam sabbattha
gahitagahitam veditabbam.
  [411] Phalam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhantiti paccavekkhanakusalassa
arammanadassanattham vuttam.
@Footnote: 1 cha.Ma. parato 2 cha.Ma. abhavena 3 cha.Ma. me 4 cha.Ma. ayam patho na dissati             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 500-502. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11291&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11291&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com