ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

            3. Dukatikapatthanavannana
   dukatikapatthane hetum kusalam dhammam paticca hetu kusalo dhammo uppajjati
hetupaccayati evam panhamattuddharavaseneva sankhepato desana kata. "kusalam
alobham paticca adoso amoho"tiadina pana nayena vittharo vattabbo siya,
@Footnote: 1 cha.Ma......ahetukesu
So hettha dassitanayeneva sakka avuttopi janitunti ekapadepi ekapaccayo va
na vutto. Ya panesa sankhepato desana kata, sa evam katati veditabba.
Hetudukena hi saddhim kusalapadam yojetva paticcavare anulomassa ceva paccaniyassa
ca vasena sabbe labbhamanakapaccaya dassita, anulomapaccaniyapaccaniyanulomanaya ceva
sahajatavaradayo ca na dassita, kevalam "paticcavarasadisamyeva vittharetabban"ti
vuttam. Panhavare panhampi avissajjetva kevalam paccayuddharamattam 1- katva
anulomapaccaniyavaseneva labbhamanapaccaya dassita. Yatha ca kusalapadam, evam
akusalabyakatapadanipi hetudukena saddhim yojetva hetukusaladukatikam niddisitabbanti
vuttam.
   Tato param hetum sukhaya vedanaya sampayuttam dhammantiadina nayena
hetuvedanadukatikadini ekavisati dukatikani dassitani. Yasma pana hetu nama
sanidassanasappatigho anidassanasappatigho va natthi, tasma hetupadena saddhim
sanidassanasappatighaanidassanasappatighapadani na yojitani. Evam hetudukena saddhim
labbhamanavasena dvavisati tike yojetva puna te sahetukadukadihi saranadukapariyosanehi
sabbadukehi saddhim yojita. Tattha yam yam padam yena yena padena saddhim yojanam
na gacchati, tam tam paliyamyeva na labbhatiti vuttam. Evamettha ekena dukena saddhim
bavisati tike yojetva puna aparena bavisati, aparena bavisatiti patipatiya
dukasate labbhamanadukapadehi saddhim bavisati tika yojitati bavisati tike gahetva
dukasate pakkhipitva dukatikapatthanam nama desitam. Tattha yesu yesu thanesu nayam
dassetva paliya sankhepo kato, tesu tesu thanesu dassitanayanurupena tassa
vittharo veditabboti.
           Dukatikapatthanavannana nitthita.
             -----------
@Footnote: 1 cha.Ma. panhuddharamattam             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 566-567. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12804&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12804&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=527              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=2672              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=2731              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=2731              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com