ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumber chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

          19-24 Paccaniyanulomapatthanavannana
  [1] Idani kusaladisu dhammesu paccayadhammam patikkhipitva paccayuppannassa
akusaladibhavam appatikkhepavasena dhammanam paccaniyanulomataya laddhanamam paccaniyanuloma-
patthanam dassetum nakusalam dhammam paticca akusalo dhammo uppajjati hetupaccayatiadi
araddham. Tattha nakusalam dhammam paticcati kusalassa paccayabhavam vareti,
akusalo dhammo uppajjatiti akusalassa uppattim anujanati. Nakusalanhi akusalam
abyakatam va, tanca sahajatapaccayam katva uppajjamano kusalo nama natthi, tasma
akusalabyakatavasena desana kata. Tattha 1- "cittasamutthananca rupan"ti 1- evam
nakusalam dhammam paticca vissajjanam veditabbam. Abyakato dhammo uppajjati
hetupaccayati ayampana panho "vipakabyakatam kiriyabyakatam ekam khandham paticca tayo
khandha cittasamutthananca rupan"ti vissajjitova. Iti sabbapanhesu avissajjitassa
atthanurupam vissajjanam vissajjitassa ca paliagatameva vissajjanam. Ekekasminca
tikaduke varappabhedapaccayagananavidhanam sabbam hettha vuttanayanusareneva veditabbam.
   Ettavata ca:-
           tikanca patthanavaram dukuttamam
           dukam tikanceva tikam dukanca
@Footnote: 1-1 cha.Ma. akusalam ekam khandham paticca tayo khandhati
           Tikam tikanceva dukam dukanca
           cha paccaniyanulomamhi naya sugambhirati
atthakathayam vuttagathaya dipita dhammapaccaniyanulomapatthane cha naya niddittha
honti. Paccayavasena panettha ekekasmim patthane anulomadayo cattaro cattaro
nayati ekena pariyayena catuvisatinayapatimanditam paccaniyanulomapatthananneva
veditabbanti.
          Paccaniyanulomapatthanavannana nitthita.
             --------------
             Pariyosanavannana
   evam dhammanulomadivasena catusu patthanesu 1- ekekasmim catuvisatiya catuvisatiya
nayanam vasena channavuti naya honti. Tattha paccayanaye aggahetva ekekasmim
patthane tikadukadinamyeva channam channam nayanam vasenetam catuvisatinayapatimanditam
samantapatthanamahapakaranam veditabbam. Keci pana "kusalarammano dhammo akusalarammano
dhammo"tiadina nayena arammanamatikam nama thapetva "kusalarammano dhammo
kusalarammanassa dhammassa hetupaccayena paccayo"tiadina nayena arammanapatthanam
nama dassetva aparampi phassadinam vasenapi phassapatthanam nama uddharitva
dassenti, tampana 2- neva paliyam na atthakathasu sandissatiti idha na vicaritam.
Sangitiarulhapalivaseneva panettha vannana katati veditabba.
   Ettavata ca:-
      sammulha yattha paja    tantakuladibhavamapanna
      nekavidhadukkhaggahanam     samsaram nativattanti.
@Footnote: 1 cha.Ma. varesu   2 cha.Ma. tam
      Paccayabhedakusalo 1-    lokagarutampi paccayakaram
      atinippunagambhiram      javanabbhumim buddhananassa.
      Kusaladidhammabhedam      nissaya nayehi vividhagananehi
      vittharento sattama-    mabhidhammappakaranam sattha.
      Suvihitasannitthano     patthanam nama yam pakasesi
      saddhayesa 2- samaraddha  ya atthakatha maya tassa.
      Acariyanam vadampi 3-   avihaya vibhajjavadisihanam 4-
      atibahuvidhantaraye     lokamhi anantarayena.
      Sa esa ajja yatha 5-  cuddasamattehi bhanavarehi
      attham pakasayanti      patthanavarassa sakalassa.
      Sannitthanam patta     yatheva nittham tatha bahujanassa
      sampapunantu sigham      kalyana sabbasankappa.
   Ettavata:-
      sattappakaranam natho     abhidhammamadesayi
      devatidevo devanam    devalokamhi yam pure.
      Tassa atthakatha esa    sakalassapi nitthita
      ciratthitattham dhammassa     nitthapentena tam maya.
      Yam pattam kusalam tassa     anubhavena panino
      sabbe saddhammarajassa    natva dhammam sukhavaham.
@Footnote: 1 cha.Ma. paccayabhede kusalo   2 cha.Ma. saddhaya  3 cha.Ma. vadam
@4 cha.Ma. vibhajjavadisissanam    5 cha.Ma. sa evam ajja kata
      Papunantu visuddhaya     sukhaya patipattiya
      asokamanupayasam      nibbanasukhamuttamam.
      Ciram titthatu saddhammo    dhamme hontu sagarava
      sabbepi satta kalena   samma devo pavassatu.
      Yatha rakkhimsu porana    surajano tathevimam
      raja rakkhatu dhammena    attanova pajam pajanti.
           Patthanappakaranatthakatha nitthita.
         Nitthita ca dhatukathadipancapakaranatthakatha.
             -------------
               Nigamanakatha
   paramavisaddhasuddhabuddhiviriyapatimanditena silacarajjavamaddavadigunasamudaya-
samuditena sakasamayasamayantaragahanajjhogahanasamatthena pannaveyyattiyasamannagatena
tipitakapariyattippabhede satthakathe satthusasane appatihatananappabhavena
mahaveyyakaranena karanasampattijanitasukhaviniggatamadhurodaravacanalavannayuttena yuttamutta-
vadina vadivarena mahakavina pabhinnapatisambhidaparivare chalabhinnapatisambhidadip-
pabhedagunapatimandite uttarimanussadhamme suppatitthitabuddhinam theravamsappadipanam
theranam mahaviharavasinam vamsalankarabhutena suvipulavisuddhabuddhina 1- buddhaghosoti
garuhi gahitanamadheyyena therena kata ayam sakalassapi abhidhammapitakassa atthakatha:-
      tava titthatu lokasmim     lokanittharanesinam
      dassenti kulaputtanam     nayam pannavisuddhiya.
      Yava buddhoti namampi     suddhacittassa tadino
      lokamhi lokajetthassa     pavattati mahesinoti.
           Abhidhammapitakatthakatha nitthita.
              ---------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 572-576. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12928&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12928&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumber chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]