ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Pañca.A. (paramatthadī.)

              Abhidhammapiṭaka
              kathāvatthuvaṇṇanā
              --------
        namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
              Ārambhakathā
       nisinno devalokasmiṃ    devasaṅghapurakkhato
       sadevakassa lokassa    satthā appaṭipuggalo.
       Sabbapaññattikusalo     paññattiparidīpanaṃ
       vatvā puggalapaññattiṃ    loke uttamapuggalo.
       Yaṃ puggalakathādīnaṃ     kathānaṃ vatthubhāvato
       kathāvatthuppakaraṇaṃ     saṅkhepena adesayi.
       Mātikāṭhapaneneva     ṭhapitassa surālaye
       tassa moggaliputtena    vibhattassa mahītale.
       Idāni yasmā sampatto   atthasaṃvaṇṇanākkamo
       tasmā taṃ vaṇṇayissāmi   taṃ suṇātha samāhitāti.
               Nidānakathā
   yamakapāṭiherāvasānasmiñhi bhagavā tidasapure pāricchattakamūle paṇḍukambalasilāyaṃ
vassaṃ upagantvā mātaraṃ kāyasakkhiṃ katvā devaparisāya abhidhammakathaṃ kathento
dhammasaṅgaṇīvibhaṅgadhātukathāpuggalapaññattippakaraṇāni desayitvā kathāvatthudesanāya
vāre sampatte "anāgate mama sāvako mahāpañño moggaliputtatissatthero
nāma uppannaṃ sāsanamalaṃ sodhetvā tatiyasaṅgītiṃ karonto bhikkhusaṃghassa
Majjhe nisinno sakavāde pañca suttasatāni paravāde pañca suttasatānīti
suttasahassāni 1- samodhānetvā imaṃ pakaraṇaṃ bhājessatī"ti tassokāsaṃ karonto
yā cesā puggalavāde tāva catūsu pañhesu dvinnaṃ pañcakānaṃ vasena aṭṭhamukhā
vādayutti, taṃ ādiṃ katvā sabbakathāmaggesu asampuṇṇabhāṇavāramattāya tantiyā
mātikaṃ ṭhapesi. Athāvasesaṃ abhidhammakathaṃ vitthāranayeneva kathetvā vutthavasso
suvaṇṇarajatasopānānaṃ majjhe 2- maṇimayena sopānena devalokato saṅkassanagare
oruyha sattahitaṃ sampādento yāvatāyukaṃ ṭhatvā anupādisesāya nibbānadhātuyā
parinibbāyi.
   Athassa mahākassapappamukho vasīgaṇo ajātasatturājānaṃ sahāyaṃ gahetvā
dhammavinayasarīraṃ saṅgahaṃ 3- āropesi. Tato vassasatassa accayena vajjiputtakā
bhikkhū dasa vatthūni dīpayiṃsu, tāni sutvā kākaṇḍakabrāhmaṇassa putto yasatthero
susunāgaputtaṃ asokaṃ 4- nāma rājānaṃ sahāyaṃ gahetvā dvādasannaṃ bhikkhusatasahassānaṃ
antare satta therasatāni uccinitvā tāni dasa vatthūni madditvā dhammavinayasarīraṃ
saṅgahaṃ āropesi.
   Tehi pana dhammasaṅgāhakattherehi niggahitā dasasahassā vajjiputtakā
bhikkhū pakkhaṃ pariyesamānā attano anurūpaṃ dubbalapakkhaṃ labhitvā visuṃ
mahāsaṃghikācariyakulaṃ nāma akaṃsu. Tato bhijjitvā aparāni dve ācariyakulāni jātāni
gokulikā ca ekabyohārikā ca. Gokulikanikāyato bhijjitvā aparāni dve
ācariyakulāni jātāni paṇṇattivādā ca bāhulikā 5- ca. Bahussutikātipi tesaṃyeva
nāmaṃ. Tesaṃyeva antare cetiyavādā nāma apare ācariyavādā uppannā.
Evaṃ mahāsaṃghikācariyakulato dutiye vassasate pañcācariyakulāni uppannāni, tāni
mahāsaṃghikehi saddhiṃ cha honti.
@Footnote: 1 cha.Ma. suttasahassaṃ  2 cha.Ma.....sopānamajjhe 3 Ma. saṅgītiṃ
@4 cha.Ma. kālāsokaṃ  5 cha.Ma. bāhuliyā
   Tasmiṃyeva dutiye vassasate theravādato bhijjitvā dve ācariyavādā
uppannā mahisāsakā 1- ca vajjiputtakā ca. Tattha vajjiputtakavādato bhijjitvā
apare cattāro ācariyavādā uppannā dhammuttariyā bhadrayānikā channāgārikā
samitiyāti. Puna tasmiṃyeva dutiye vassasate mahisāsakavādato bhijjitvā sabbatthika-
vādā 2- dhammaguttikāti dve ācariyavādā uppannā. Puna sabbatthikavādakulato
bhijjitvā kassapikā nāma jātā. Kassapikesu bhinnesu apare saṅkantikā nāma
jātā. Saṅkantikesu bhinnesu suttavādā nāma jātāti theravādato bhijjitvā
ime ekādasa ācariyavādā uppannā, te theravādehi saddhiṃ dvādasa honti.
Iti ime ca dvādasa mahāsaṃghikānañca cha ācariyavādāti sabbeva aṭṭhārasa
ācariyavādā dutiye vassasate uppannā. Aṭṭhārasanikāyātipi aṭṭhārasācariyakulānītipi
etesaṃyeva nāmaṃ. Etesu pana sattarasa vādā bhinnakā, theravādo asambhinnakoti
veditabbo. Vuttampi cetaṃ dīpavaṃse:-
      "nikkaḍḍhitā pāpabhikkhū    therehi vajjiputtakā
       aññaṃ pakkhaṃ labhitvāna    adhammavādī bahū janā.
       Dasasahassā samāgantvā   akaṃsu dhammasaṅgahaṃ
       tasmāyaṃ dhammasaṅgīti    mahāsaṅgīti vuccati.
       Mahāsaṅgītikā bhikkhū    vilomaṃ akaṃsu sāsane
       bhinditvā mūlasaṅgahaṃ    aññaṃ akaṃsu saṅgahaṃ.
       Aññatra saṅgahitaṃ 3- suttaṃ  aññatra akariṃsu te
       atthaṃ dhammañca bhindiṃsu    vinaye nikāyesu ca pañcasu.
@Footnote: 1 Sī. mahiṃsāsakā  2 cha.Ma. sabbatthivādā  3 cha.Ma. saṅgahitā
       Pariyāyadesitañcāpi    atho nippariyāyadesitaṃ
       nītatthañceva neyyatthaṃ   ajānitvāna bhikkhavo.
       Aññaṃ sandhāya bhaṇitaṃ    aññaṃ atthaṃ ṭhapayiṃsu te
       byañjanacchāyāya te bhikkhū  bahuṃ atthaṃ vināsayuṃ.
       Chaḍḍetvāna ekadesaṃ   suttaṃ vinayagambhiraṃ
       paṭirūpaṃ suttaṃ vinayaṃ     tañca aññaṃ kariṃsu te.
       Parivāraṃ atthuddhāraṃ    abhidhammaṃ chappakaraṇaṃ
       paṭisambhidañca niddesaṃ    ekadesañca jātakaṃ.
       Ettakaṃ vibhajitvāna 1-   aññāni akariṃsu te
       nāmaṃ liṅgaṃ parikkhāraṃ    ākappakaraṇiyāni ca. 2-
       Pakatibhāvaṃ vijahitvā 3-   tañca aññaṃ akaṃsu te
       pubbaṅgamā bhinnavādā   mahāsaṅgītikārakā.
       Tesañca anukārena    bhinnavādā bahū ahu
       tato aparakālamhi     tasmiṃ bhedo ajāyatha.
       Gokulikā ekabyohārī   dvidhā bhijjittha bhikkhavo
       gokulikānaṃ dve bhedā   aparakālamhi jāyatha.
       Bahussutikā ca paññatti   dvidhā bhijjittha bhikkhavo
       cetiyā ca punavādī    mahāsaṅgītibhedakā.
       Pañcavādā ime sabbe   mahāsaṅgītimūlakā
       atthaṃ dhammañca bhindiṃsu    ekadesañca saṅgahaṃ.
@Footnote: 1 Sī. vissajjetvāna, cha.Ma. vissajjitvāna  2 cha.Ma. ākappakaraṇāni ca
@3 cha.Ma. jahitvā
       Ganthañca ekadesañhi    chaḍḍetvā aññaṃ akaṃsu te
       nāmaṃ liṅgaṃ parikkhāraṃ    ākappakaraṇiyāni ca.
       Pakatibhāvaṃ vijahitvā    tañca aññaṃ akaṃsu te
       visuddhattheravādamhi    puna bhedo ajāyatha.
       Mahisāsakā vajjiputtakā   dvidhā bhijjittha bhikkhavo
       vajjiputtakavādamhi     catudhā bhedo ajāyatha.
       Dhammuttarikā bhadrayānikā  channāgārikā ca samiti
       mahisāsakānaṃ dve bhedā  aparakālamhi ajāyatha.
       Sabbatthivādā dhammaguttā  dvidhā bhijjittha bhikkhavo
       sabbatthivādānaṃ kassapikā  saṅkantikassapikena ca.
       Saṅkantikānaṃ suttavādī   anupubbena bhijjatha
       ime ekādasa vādā   sambhinnā theravādato.
       Atthaṃ dhammañca bhindiṃsu    ekadesañca saṅgahaṃ
       ganthañca ekadesañhi    chaḍḍetvā aññaṃ akaṃsu te.
       Nāmaṃ liṅgaṃ parikkhāraṃ    ākappakaraṇiyāni ca
       pakatibhāvaṃ vijahitvā    tañca aññaṃ akaṃsu te.
       Sattarasa bhinnavādā    ekavādo abhinnako
       sabbevaṭṭhārasa honti   bhinnavādena te saha.
       Nigrodhova mahārukkho   theravādānamuttamo
       anūnaṃ anadhikañca      kevalaṃ jinasāsanaṃ.
       Santakā viya 1- rukkhamhi  nibbattā vādasesakā
       paṭhame vassasate natthi   dutiye vassasatantare
       bhinnā sattarasa vādā   uppannā jinasāsane"ti.
   Aparāparaṃ pana hemavatikā rājagirikā siddhatthikā pubbaseliyā aparaseliyā
vājiriyāti aññepi cha ācariyavādā uppannā, te idha anadhippetā.
Purimakānampana aṭṭhārasannaṃ ācariyavādānaṃ vasena pavattamāne sāsane paṭiladdhasaddho
asoko dhammarājā divase divase buddhapūjāya satasahassaṃ, dhammapūjāya satasahassaṃ,
saṃghapūjāya satasahassaṃ, attano ācariyassa nigordhattherassa satasahassaṃ, catūsu
dvāresu bhesajjatthāya satasahassanti pañcasatasahassāni pariccajanto sāsane
uḷāraṃ lābhasakkāraṃ pavattesi.
   Titthiyā rahitalābhasakkārā 2- antamaso ghāsacchādanampi 3- alabhantā lābhasakkāraṃ
patthayamānā bhikkhūsu pabbajitvā sakāni sakāni diṭṭhigatāni "ayaṃ dhammo,
ayaṃ vinayo, idaṃ satthusāsanan"ti dīpenti. Pabbajjaṃ alabhamānāpi sayameva
kese chinditvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā vihāresu vicarantā
uposathakammādikaraṇakāle saṃghamajjhaṃ pavisanti, te bhikkhusaṃghena dhammena vinayena
satthusāsanena niggayhamānāpi dhammavinayānulomāya paṭipattiyā asaṇṭhahantā
anekarūpaṃ sāsanassa abbudañca malañca kaṇṭakañca samuṭṭhāpenti. Keci aggiṃ
paricaranti, keci pañcātape tapanti, keci ādiccaṃ anuparivattanti, keci "dhammañca
vinayañca vobhindissāmā"ti tathā tathā paggaṇhiṃsu. Tadā bhikkhusaṃgho na tehi
saddhiṃ uposathaṃ vā pavāraṇaṃ vā akāsi, asokārāme satta vassāni uposatho
upacchijji.
@Footnote: 1 Ma. kaṇṭakā viya 2 cha.Ma. hatalābhasakkārā 3 cha.Ma. ghāsacchādanamattampi
   Rājā "āṇāya kāressāmī"ti vāyamantopi kāretuṃ nāsakkhi, aññadatthu
duggahitagāhinā bālena amaccena anekesu bhikkhūsu jīvitā voropitesu vippaṭisārī
ahosi, so tañca vippaṭisāraṃ tañca sāsane uppannaṃ abbudaṃ vūpasametukāmo
"ko nu kho imasmiṃ atthe paṭibalo"ti saṃghaṃ pucchitvā "moggaliputtatissatthero
mahārājā"ti sutvā saṃghassa vacanena adhogaṅgāpabbatato 1- theraṃ pakkosāpetvā
iddhipāṭihāriyadassanena therassa ānubhāvena 2- nibbicikiccho attano kukkuccaṃ
pucchitvā vippaṭisāraṃ vūpasamesi. Theropi taṃ rājuyyāneyeva vasanto satta
divasāni samayaṃ uggaṇhāpesi, so uggahitasamayo sattame divase asokārāme
bhikkhusaṃghaṃ sannipātāpetvā sāṇipākāraṃ parikkhipāpetvā sāṇipākārantare nisinno
ekaladdhike ekaladdhike bhikkhū ekato ekato kāretvā ekamekaṃ bhikkhusamūhaṃ
pakkosāpetvā pucchi "bhante kiṃvādī sammāsambuddho"ti. Tato sassatavādino
"sassatavādī"tiāhaṃsu. Ekaccasassatikā, antānantikā, amarāvikkhepikā, adhicca-
samuppannikā, saññīvādā, asaññīvādā, nevasaññīnāsaññīvādā, ucchedavādā,
diṭṭhadhammanibbānavādā "diṭṭhadhammanibbānavādī"ti āhaṃsu. Rājā paṭhamameva samayassa
uggahitattā "nayime bhikkhū, aññatitthiyā ime"ti ñatvā tesaṃ setakāni vatthāni
datvā uppabbājesi, te sabbepi saṭṭhisahassā ahesuṃ.
   Athaññe bhikkhū pakkosāpetvā pucchi "kiṃvādī bhante sammāsambuddho"ti.
Vibhajjavādī mahārājāti evaṃ vutte rājā theraṃ pucchi "vibhajjavādī bhante
sammāsambuddho"ti. Āma mahārājāti. Tato rājā "suddhaṃdāni bhante sāsanaṃ,
karotu bhikkhusaṃgho uposathan"ti ārakkhaṃ datvā nagaraṃ pāvisi. Samaggo saṃgho
sannipatitvā uposathaṃ akāsi, tasmiṃ sannipāte saṭṭhibhikkhusatasahassāni ahesuṃ.
Tasmiṃ samāgame moggaliputtatissatthero yāni ca tadā uppannāni vatthūni yāni
@Footnote: 1 cha.Ma. ahogaṅgāpabbatato 2 cha. ānubhāve
Ca āyatiṃ uppajjissanti, sabbesampi tesaṃ paṭibāhanatthaṃ satthārā dinnanayavaseneva
tathāgatena ṭhapitamātikaṃ vibhajanto sakavāde pañca suttasatāni paravāde
pañca suttasatānīti suttasahassāni āharitvā imaṃ parappavādamathanaṃ āyatilakkhaṇaṃ
kathāvatthuppakaraṇaṃ abhāsi.
   Tato saṭṭhisatasahassasaṅkhesu bhikkhū uccinitvā tipiṭakapariyattidharānaṃ pabhinna-
paṭisambhidānaṃ bhikkhūnaṃ sahassamekaṃ gahetvā yathā mahākassapatthero ca yasatthero
ca dhammañca vinayañca saṅgāyiṃsu, evameva saṅgāyanto sāsanamalaṃ visodhetvā
tatiyasaṅgītiṃ akāsi. Tattha abhidhammaṃ saṅgāyanto imaṃ yathābhāsitaṃ pakaraṇaṃ saṅgahaṃ
āropesi. Tena vuttaṃ:-
       "yaṃ puggalakathādīnaṃ     kathānaṃ vatthubhāvato
       kathāvatthuppakaraṇaṃ     saṅkhepena adesayi.
       Mātikāṭhapaneneva    ṭhapitassa surālaye
       tassa moggaliputtena   vibhattassa mahītale.
       Idāni yasmā sampatto  atthasaṃvaṇṇanākkamo
       tasmā naṃ vaṇṇayissāmi   taṃ suṇātha samāhitā"ti.
             Nidānakathā niṭṭhitā.
              ----------
              1. Puggalakathā
             1. Suddhasacchikaṭṭha
            1. Anulomapaccanīkavaṇṇanā
           sacchikaṭṭhavaṇṇanā tāva vuccate.
   [1] Tattha puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamatthenāti ayaṃ pucchā.
Āmantāti ayaṃ paṭijānanā. Kassa panāyaṃ pucchā, kassa paṭijānanāti. Asukassāti
na vattabbā. Bhagavatā hi imasmiṃ pakaraṇe nānappakārānaṃ laddhīnaṃ visodhanatthaṃ
tantivasena mātikā ṭhapitā, sā therena satthārā dinnanaye ṭhatvā tantivaseneva
vibhattā. Na hi thero yattakā ettha vādamaggā dassitā, tattakehi vādehi 1-
saddhiṃ vādena viggāhikakathaṃ kathesi. Evaṃ santepi pana tāsaṃ tāsaṃ kathānaṃ atthassa
sukhāvadhāraṇatthaṃ sakavādīpucchā paravādīpaṭiññā paravādīpucchā sakavādīpaṭiññāti
evaṃ vibhāgaṃ dassetvāva atthavaṇṇanaṃ karissāma.
   Puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamatthenāti hi ayaṃ sakavādīpucchā. Tāya
"ye atthi puggaloti evaṃladdhikā puggalavādino, te evaṃ pucchitabbā"ti
dīpeti. Ke pana puggalavādinoti? sāsane vajjiputtakā ceva samitiyā ca
bahiddhā ca bahū aññatitthiyā. Tattha puggaloti attā satto jīvo. Upalabbhatīti
paññāya upagantvā labbhati, ñāyatīti attho. Sacchikaṭṭhaparamatthenāti ettha
sacchikaṭṭhoti māyāmarīciādayo viya abhūtākārena aggahetabbo bhūtaṭṭho.
Paramatthoti anussavādivasena aggahetabbo uttamattho. Ubhayenāpi yo parato
"puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamatthena, rūpañca upalabbhatī"tiādinā
@Footnote: 1 cha.Ma. vādīhi
Khandhāyatanadhātuindriyavasena sattapaññāsavidho dhammappabhedo dassito, yathā so bhūtena
sabhāvaṭṭhena upalabbhati, kiṃ evaṃ tava puggalo upalabbhatīti pucchati. Paravādī
āmantāti paṭijānāti. Paṭijānanañhi katthaci "āma bhante"ti āgacchati,
katthaci "āmo"ti paṭijānanaṃ 1- āgacchati, idha pana "āmantā"ti āgataṃ.
Tatrāyaṃ adhippāyo:- so hi yantaṃ parato vuttaṃ bhagavatā "atthi puggalo
attahitāya paṭipanno"ti 2- suttaṃ āgataṃ, taṃ gahetvā yasmā pana bhagavā
saccavādī na visaṃvādanapurekkhāro vācaṃ bhāsati, nāpi anussavādivasena dhammaṃ
deseti, sadevakaṃ pana lokaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti, tasmā yo
tena bhagavatā 3- vutto "atthi puggalo attahitāya paṭipanno"ti, so
sacchikaṭṭhaparamattheneva atthīti laddhiṃ gahetvā "āmantā"ti paṭijānāti.
   Athassa tādisassa lesavacanassa chalavādassa okāsaṃ adadamāno sakavādī
yo sacchikaṭṭhotiādimāha. Tatrāyamādhippāyo:- yvāyaṃ parato "sappaccayo
appaccayo, saṅkhato asaṅkhato, sassato asassato, sanimitto animitto"ti
evaṃ paridīpito rūpādisattapaññāsavidho dhammappabhedo āgato, na sammatisaccavasenāpi
anussavādivasena 4- gahetabbo, attano pana bhūtatāyaeva sacchikaṭṭho
attapaccakkhatāya ca paramattho, taṃ sandhāyāha "yo sacchikaṭṭho paramattho, tato
so puggalo upalabbhati sacchikaṭṭhaparamatthenā"ti.
   Tatoti karaṇavacanametaṃ, tasmā tena sacchikaṭṭhaparamatthena so puggalo
upalabbhatīti ayamettha attho. Idaṃ vuttaṃ hoti:- ruppanādibhedena vā
sappaccayādibhedena vā ākārena yo sacchikaṭṭho paramattho upalabbhati, kinte
so 5- puggalopi tenākārena upalabbhatīti. Na hevaṃ vattabbeti avajānanā
@Footnote: 1 sī paṭijānananti  2 aṅ.catukka. 21/95/108   3 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati
@4 cha.Ma. na sammutisaccavasena, nāpi anussavādivasena  5 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati
Paravādissa. So hi tathārūpaṃ puggalaṃ anicchanto avajānāti. Tatrāyaṃ padacchedo:-
na hi evaṃ vattabbeti, na ha evantipi vaṭṭati. Dvinnampi evaṃ na
vattabboti attho.
   Ājānāhi niggahanti sakavādīvacanaṃ. Yasmā te purimāya vattabbapaṭiññāya
pacchimā navattabbapaṭiññā pacchimāya ca purimā na sandhiyati, tasmāpi niggahaṃ
patto, taṃ niggahaṃ dosaṃ aparādhaṃ sampaṭicchāhīti attho. Evaṃ niggahaṃ
ājānāpetvā idāni taṃ ṭhapanāya ceva anulomapaṭilomato pāpanāropanānañca
vasena pākaṭaṃ karonto hañci puggalotyādimāha. Tattha hañci puggalo
upalabbhatīti yadi puggalo upalabbhati, sace puggalo upalabbhati sacchikaṭṭha-
paramatthenāti attho. Ayaṃ tāva paravādīpakkhassa ṭhapanato niggahapāpanāropanānaṃ
lakkhaṇabhūtā anulomaṭhapanā nāma. Tena vata retiādi anulomapakkhe niggahassa
pāpitattā anulomapāpanā nāma. Tattha tenāti kāraṇavacanaṃ. Vatāti okappanavacanaṃ.
Reti āmantanavacanaṃ. Idaṃ vuttaṃ hoti:- tena vata re vattabbeti vata re 1-
hambho bhadramukha tena kāraṇena vattabboyevāti. Yaṃ tattha vadesīti anulomapakkhe
niggahassa āropitattā anulomaropanā nāma. Yañcassa 2- pariyosāne micchāti
padaṃ, tassa purato idanteti āharitabbaṃ. Idante micchāti ayañcettha 3- attho,
parato ca pāliyaṃ etaṃ āgatameva.
   No ce pana vattabbetiādi "na hevaṃ vattabbe"ti paṭikkhittapakkhassa
ṭhapitattā paṭilomato niggahapāpanāropanānaṃ lakkhaṇabhūtā paṭilomaṭhapanā nāma.
No ca vata retiādi paṭilomapakkhe niggahassa pāpitattā paṭilomapāpanā nāma.
Puna yaṃ tattha vadesītiādi paṭilomapakkhe niggahassa āropitattā paṭilomaropanā
nāma. Idhāpi pariyosāne micchāti padassa purato idanteti āharitabbameva.
Paratopi evarūpesu ṭhānesu eseva nayo.
@Footnote: 1 cha.Ma. tena re vattabbe vata, re 2 cha.Ma. yaṃ tassa 3 cha.Ma. ayañhettha
   Tatrāyaṃ ādito paṭṭhāya saṅkhepattho:- yadi puggalo upalabbhati
sacchikaṭṭhaparamatthena, tena vata re 1- so upalabbhatīti vattabbo. Yaṃ pana tattha
vadesi "vattabbo kho purimapañhe `sacchikaṭṭhaparamatthena upalabbhatī'ti, no ca
vattabbo dutiyapañhe `tato so puggalo upalabbhatī"ti, idante micchāti
evaṃ tāva anulomato ṭhapanāpāpanāropanā honti. Atha na vattabbo dutiyapañhe
"tato so puggalo 2- upalabbhatī"ti, purimapañhepi na vattabbova. Yaṃ pana
tattha 3- vadesi "vattabbo kho purimapañhe `sacchikaṭṭhaparamatthena upalabbhatī'ti,
no ca vattabbo dutiyapañhe `tato so puggalo upalabbhatī"ti, idante
micchāti evaṃ paṭilomato ṭhapanāpāpanāropanā honti. Evametaṃ niggahassa ca
anulomapaṭilomato catunnaṃ pāpanāropanānañca vuttattā upalabbhatītiādikaṃ
anulomapañcakaṃ nāma. Ettha ca kiñcāpi anulomato pāpanāropanāhi eko,
paṭilomato pāpanāropanāhi ekoti dve niggahā katā, ājānāhi niggahanti
etasseva panettha puggalo upalabbhatīti paṭhamaṃ vādaṃ nissāya paṭhamassa niggahassa
dvīhākārehi āropitattā ekovāyaṃ niggahoti paṭhamo niggaho.
   [2] Idāni paccanīkanayo hoti. Tattha pucchā paravādissa. So hi
"atthi puggalo attahitāya paṭipanno"ti gahitattā "nupalabbhatī"ti asampaṭicchanto
evaṃ pucchati. Sakavādī yathā rūpādidhammā upalabbhanti, evaṃ anupalabbhanīyato
āmantāti paṭijānāti. Puna itaro paravādī 4- attanā adhippetaṃ sacchikaṭṭhaṃyeva
sandhāya yo sacchikaṭṭhotiādimāha. Sammatisaccaparamatthasaccāni vā ekato katvāpi
evamāha. Sakavādī puggaloti upādāpaññattisabbhāvatopi dvinnaṃ saccānaṃ
ekato katvā pucchitattāpi na hevanti paṭikkhipati.
@Footnote: 1 cha.Ma. tena vata bho 2 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati
@3 cha.Ma. panettha   4 cha.Ma. ayaṃ pāṭho na dissati
   Idāni kiñcāpi tena paṭhamaṃ paramatthasaccavasena nupalabbhanīyatā
sampaṭicchitvā 1- pacchā sammatisaccavasena vā 2- vomissakavasena vā paṭikkhittā.
Paravādī pana nupalabbhatīti vacanasāmaññamattaṃ chalavādaṃ nissāya yaṃ tayā paṭhamaṃ
paṭiññātaṃ, taṃ pacchā paṭikkhittanti bhaṇḍanassa paṭibhaṇḍanaṃ viya attano
katassa niggahakammassa paṭikammaṃ karonto ājānāhi paṭikammanti āha.
Idāni yathāssa anulomapañcake sakavādinā vādaṭṭhapanaṃ katvā anulomapaṭilomato
pāpanāropanāhi niggaho pākaṭo kato, evaṃ paṭikammaṃ pākaṭaṃ karonto hañci
puggalotiādimāha. Taṃ heṭṭhā vuttanayeneva atthato veditabbaṃ. Yasmā
panettha ṭhapanā nāma paravādīpakkhassa ṭhapanato "ayaṃ tava doso"ti dassetuṃ
ṭhapanamattameva hoti, na niggahassa vā paṭikammassa vā pākaṭabhāvakaraṇaṃ,
pāpanāropanāhi panassa pākaṭakaraṇaṃ hoti, tasmā idaṃ anulomapaṭilomato
pāpanāropanānaṃ vasena catūhākārehi paṭikammassa katattā paṭikammacatukkaṃ
nāmāti evaṃ 3- catukkaṃ veditabbaṃ.
   [3] Evaṃ paṭikammaṃ katvā idāni yvāssa 4- anulomapañcake sakavādinā
niggaho kato, tassa tameva chalavādaṃ nissāya dukkaṭabhāvaṃ dassento tvañce
pana maññasītiādimāha. Tattha tvañce pana maññasīti yadi tvaṃ maññasi.
Vattabbe khoti idaṃ paccanīke āmantāti paṭiññaṃ sandhāya vuttaṃ. No ca
vattabbeti idaṃ pana na hevanti 5- avajānanaṃ sandhāya vuttaṃ. Tena tava 6-
tatthāti tena kāraṇena tvaṃyeva tasmiṃ nupalabbhatīti pakkhe "hevaṃ paṭijānantanti
āmantā"ti evaṃ paṭijānanto. Hevaṃ niggahetabbeti puna na hevanti
avajānanto evaṃ niggahetabbo. Atha taṃ niggaṇhāmāti athevaṃ niggahārahaṃ 7- taṃ
@Footnote: 1 cha.Ma. sampaṭicchitā 2 cha.Ma. sammutisaccavasena 3 cha.Ma. ekaṃ
@4 Ma. yvāyaṃ    5 cha.Ma. na hevāti   6 ka. tena tvaṃ  7 Ma. niggaṇhārahaṃ
Niggaṇhāma. Suniggahitova 1- hosīti sakena matena niggahitattā suniggahitova
bhavasi.
   Evaṃ panassa 2- niggahetabbabhāvaṃ dassetvā idāni taṃ niggaṇhanto
hañcītiādimāha. Tattha ṭhapanāpāpanāropanā heṭṭhā vuttanayeneva veditabbā.
Pariyosāne pana idaṃ te micchāti idaṃ tava vacanaṃ micchā hotīti attho.
Idaṃ chalavādena catūhi ākārehi niggahassa katattā niggahacatukkaṃ nāma.
   [4] Evaṃ niggahaṃ katvāpi idāni "yadi ayaṃ mayā tava matena kato
niggaho dunniggaho, yo mama tayā heṭṭhā anulomapañcake kato niggaho,
sopi dunniggaho"ti dassento ese ce dunniggahitetiādimāha. Tattha ese
ce dunniggahiteti eso ce tava vādo mayā dunniggahito, athavā eso ce
tava mayā kato niggaho dunniggaho. Hevamevaṃ tattha dakkhāti tatrāpi 3- tayā
mama heṭṭhā kate niggahe evamevaṃ passa. Idāni yvāssa 4- heṭṭhā sakavādinā
niggaho kato, taṃ "vattabbe kho"tiādivacanena dassetvā puna taṃ niggahaṃ
aniggahabhāvaṃ upanento no ca mayaṃ tayātiādimāha. Tattha no ca mayaṃ tayā
tattha hetāya paṭiññāyātiādīsu ayamattho:- yasmā so tayā mama kato niggaho
dunniggaho, tasmā mayaṃ tayā tattha anulomapañcake āmantāti etāya paṭiññāya
evaṃ paṭijānantā puna na hevanti paṭikkhepe katepi "ājānāhi niggahan"ti
evaṃ na niggahetabbāyeva, 5- evaṃ aniggahetabbampi maṃ niggaṇhāsi, īdisena
pana niggahena dunniggahitā mayaṃ homa.
   Idāni yaṃ niggahaṃ sandhāya "dunniggahitā ca homā"ti avoca, taṃ dassetuṃ
hañci puggalo .pe. Idaṃ te micchātiādimāha. Evamidaṃ anulomapaṭilomato
catūhi pāpanāropanāhi niggahassa upanītattā upanayanacatukkaṃ nāma hoti.
@Footnote: 1 cha.Ma. suniggahito ca  2 cha.Ma. evamassa 3 cha.Ma. tatthāpi
@4 Ma. yvāyaṃ     5 cha.Ma. na niggahetabboyeva
   [5] Idāni "na hevaṃ niggahetabbe"tiādikaṃ niggamacatukkaṃ 1- nāma hoti.
Tattha na hevaṃ niggahetabbeti yathāhaṃ tayā niggahito, na hi evaṃ niggahetabbo.
Etassa hi niggahassa dunniggahabhāvo mayā sādhito. Tena hīti tena kāraṇena,
yasmā esa niggaho dunniggaho, tasmā yaṃ maṃ niggaṇhāsi hañci puggalo
.pe. Idante micchāti, idaṃ niggaṇhanaṃ tava micchāti attho. Tena hi ye
kate niggaheti yena kāraṇena idaṃ micchā, tena kāraṇena yo tayā niggaho
kato, so dukkaṭo. Yaṃ mayā paṭikammaṃ kataṃ, tadeva sukataṃ. Yāpi cesā
paṭikammacatukkādivasena kathāmaggasampaṭipādanā katā, sāpi sukatāti. 2- Evametaṃ
puggalo upalabbhatītiādikassa anulomapañcakassa nupalabbhatītiādikānaṃ paṭikamma-
niggahopanayananiggamacatukkānaṃ vasena anulomapaccanīkapañcakaṃ nāma niddiṭṭhanti
veditabbaṃ. Ettāvatā sakavādino pubbapakkhe sati paravādino vacanasāmaññamattena
chalavādena jayo hoti.             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 121-135. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=2701              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=2701              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com