ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Pañca.A. (paramatthadī.)

            2. Paccanīkānulomavaṇṇanā
   [14] Evametāni tīṇi mukhāni 1- anulomapaccanīkapañcake anulomamattavaseneva
tāva paṭipāṭiyā bhājetvā puna paccanīkānulomapañcake paccanīkamattavaseneva
bhājetuṃ puggalo nupalabbhatītiādi āraddhaṃ. Tattha anulomapañcakassa pāliyaṃ saṅkhipitvā
āgate paccanīke vuttanayeneva paccanīkassa ca pāliyaṃ saṅkhipitvā āgate
anulome vuttanayeneva attho veditabbo. Ettāvatā suddhikassa ceva imesañca
tiṇṇanti catunnaṃ sacchikaṭṭhānaṃ ekekasmiṃ sacchikaṭṭhe anulomapaccanīkassa
paccanīkānulomassa cāti dvinnaṃ dvinnaṃ paccanīkānaṃ vasena ayaṃ aṭṭhamukhā nāma
vādayutti niddiṭṭhā hotīti veditabbā. Yā ekekasmiṃ pakkhe 2- ekekassa
niggahassa vasena aṭṭhakaniggahoti pāliyaṃ likhiyati, tatthetaṃ vuccati:-
      "evaṃ catubbidhe pañhe    pañcakadvayabhedato
      esā aṭṭhamukhā nāma    vādayutti pakāsitā.
      Aṭṭheva niggahā tattha    cattāro tesu dhammikā
      adhammikā ca cattāro    sabbattha sakavādino
      jayo parājayo ceva     sabbattha paravādino"ti.
            Sacchikaṭṭhavaṇṇanā niṭṭhitā.
              ----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 138. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3081              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3081              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=189              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=771              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=814              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=814              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]