ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

            3. Parinnavaravannana
   [206-208] Tadanantaram 3- parinnavarepi chaleva kalabheda, anuloma-
patilomato dveyeva naya, puggalavaro okasavaro puggalokasavaroti
imesu pana tisu puggalavarova labbhati, na itare dve. Kimkarana? sadisa-
vissajjanataya. Yo hi koci puggalo yattha katthaci thane rupakkhandhance parijanati,
vedanakkhandhampi parijanatiyeva. Vedanakkhandhance parijanati, rupakkhandhampi
@Footnote: 1 cha.Ma. uppannancapi 2 cha.Ma. thanesu 3 cha.Ma. tadanantare
Parijanatiyeva. Rupakkhandhance na parijanati, vedanakkhandhampi na parijanatiyeva.
Vedanakkhandhance na parijanati, rupakkhandhampi na parijanatiyeva. Tasma
tesupi "yattha rupakkhandham parijanati tattha vedanakkhandham parijanati"ti-
adivasena puccham katva amantatveva vissajjanam katabbam siyati
sadisavissajjanataya te idha na labbhantiti veditabba.
   Athava parinnakiccam nama puggalasseva hoti, no okasassa, puggalova
parijanitum samattho, no okasoti puggalavaro cettha 1- gahito, na okasavaro.
Tassa pana aggahitatta tadanantaro puggalokasavaro labbhamanopi na gahito.
2- Yo panesa paccuppanne kale puggalavaro gahito, tattha 2- rupakkhandhamulakani
cattari, vedanakkhandhamulakani tini, sannakkhandhamulakani dve, sankharakkhandhamulakam
ekanti hettha vuttanayeneva anulomanaye aggahitaggahanena dasa yamakani
patilomanaye dasati visati, tatha sesesupiti ekekasmim kale visati visati katva
chasu kalesu visayamakasatam cattalisani dve pucchasatani asityadhikani cattari
atthasatani ca hontiti idamettha palivavatthanam.
   Atthavinicchaye panettha atitanagatapaccuppannasankhata tayo addha pavattivare
viya cutipatisandhivasena na labbhanti, pavatte cittakkhanavaseneva labbhanti.
Tenevettha "yo rupakkhandham parijanati so vedanakkhandham parijanati"tiadisu
pucchasu "amanta"ti vissajjanam katam. Lokuttaramaggasminhi 3- nibbanarammanena
cittena pancasu khandhesu parinnakiccanipphattiya 4- yankinci ekam khandham
parijananto itarampi parijanatiti vuccati. Evamettha "parijanati"ti panhesu
anulomanaye parinnakiccassa matthakappattam aggamaggasamangim sandhaya "amanta"ti
@Footnote: 1 cha.Ma. puggalavarovettha  2-2 cha.Ma. yo panesa puggalavaro gahito, tattha
@paccuppannakale  3 cha.Ma. lokuttaramaggakkhanasminhi  4 cha.Ma..... nibbattiya
Vuttanti veditabbam. Patilomanaye pana "na parijanati"ti panhesu puthujjanadayo
sandhaya amantati vuttam, "parijanittha"ti imasmimpana atitakalavare
magganantare aggaphale thitopi parinnakiccassa nitthitatta parijanitthayeva nama.
   [209] Yo rupakkhandham parijanati so vedanakkhandham parijanitthati
panhena aggamaggasamangim pucchati. Yasma panesa khandhapancakam parijanatiyeva
nama, na tava nitthitaparinnakicco, tasma "no"ti patisedho kato. Dutiyapanhe
pana parijanitthati arahattam 1- pucchati. Yasma pana so nitthitaparinnakicco.
Natthi tassa parinneyyam nama, tasma "no"ti patisedho kato. Patilomanaya-
vissajjane panettha araha rupakkhandham na parijanatiti arahato parinnaya abhavena
vuttam. Aggamaggasamangi vedanakkhandham na parijanitthati arahattamaggatthassa
anitthitaparinnakiccataya vuttam. Na kevalanca vedanakkhandhameva, ekadhammampi so
na parijanittheva. Idam pana pucchavasena vuttam. No ca rupakkhandhanti idampi
pucchavaseneva vuttam, annampi pana so khandham na 2- parijanati.
   [210-211] Yo rupakkhandham parijanati so vedanakkhandham parijanissatiti
ettha yasma maggatthapuggalo ekacittakkhaniko, tasma so parijanissatiti
sankhyam na gacchati. Tena vuttam "no"ti. Te rupakkhandhanca na parijanitthati
pucchasabhagena vuttam, na parijanimsuti panettha attho. Imina upayena sabbattha
atthavinicchayo veditabboti.
           Parinnavaravannana nitthita.
            Khandhayamakavannana samatta.
              -----------
@Footnote: 1 cha.Ma. arahantam  2 cha.Ma. ayam saddo na dissati             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 346-348. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7800&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7800&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=349              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=1482              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1603              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1603              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]