ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 55 : PALI ROMAN Panca.A. (paramatthadi.)

           9. Upanissayapaccayaniddesavannana
   [9] Upanissayapaccayaniddese purima purimati anantarupanissaye
samanantaratita labbhanti, arammanupanissayapakatupanissayesu nanavithivasena purimataRa.
Te tayopi rasayo kusalapadena 5- kusalapade labbhanti, kusalena pana akusale
@Footnote: 1 cha.Ma. sampayuttakkhandhanamyeva hoti  2 cha.Ma. arupasseva
@3 cha.Ma. ayam patho na dissati    4 cha.Ma. nissayapaccayo hoti 5 cha.Ma. kusalavasena
Samanantaratita na labbhanti. Teneva vuttam "akusalanam dhammanam kesanci
upanissayapaccayena paccayo"ti. Idampi hi "kusalo dhammo akusalassa dhammassa
upanissayapaccayena paccayo. Arammanupanissayo pakatupanissayo. Arammanupanissayo:-
danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva assadeti
abhinandati, tam garum katva rago uppajjati, ditthi uppajjati, pubbe sucinnani
garum katva assadeti abhinandati, tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati.
Jhana vutthahitva jhanam garum katva assadeti abhinandati, tam garum katva rago
uppajjati, ditthi uppajjati. Pakatupanissayo:- saddham upanissaya manam jappeti,
ditthim ganhati. Silam sutam cagam pannam upanissaya manam jappeti, ditthim ganhati.
Saddha silam sutam cago panna ragassa dosassa mohassa manassa ditthiya
 patthanaya upanissayapaccayena paccayo"ti imam nayam sandhaya vuttam. Kusalena abyakate
tayopi labbhanti. Tatha akusalena akusale.
   Akusalena pana kusale samanantaratita na labbhanti. Teneva 1- vuttam
"kusalanam dhammanam kesanci upanissayapaccayena paccayo"ti. Idampi hi "akusalo
dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo. Pakatupanissayo:- ragam
upanissaya danam deti, silam samadiyati, uposathakammam karoti, jhanam uppadeti,
vipassanam uppadeti, maggam uppadeti, abhinnam uppadeti, samapattim
uppadeti. Dosam moham manam ditthim patthanam upanissaya danam deti .pe. Samapattim
uppadeti. Rago doso moho mano ditthi patthana saddhaya silassa sutassa
cagassa pannaya upanissayapaccayena paccayo. Panam hantva tassa patighatatthaya
danam deti"tiadina nayena panhavare agatam pakatupanissayameva sandhaya vuttam.
Akusalam pana kusalassa arammanupanissayo na hoti. Kasma? tam garum katva tassa
Appavattanatoti yatha anantarupanissayo, evam arammanupanissayopettha na labbhatiti
@Footnote: 1 cha.Ma. tena
Veditabbo. Akusalena abyakatapade arammanupanissayova na labbhati. Na hi
abyakata dhamma akusalam garum karonti. Yasma pana anantarata labbhati, tasma
ettha "kesanci"ti na vuttam. Abyakatena pana abyakate kusale akusaleti tisu
nayesu tayopi upanissaya labbhanteva. Puggalopi senasanampiti idam dvayam
pakatupanissayavasena vuttam. Idanhi dvayam kusalakusalappavattiya balavapaccayo hoti.
Paccayabhavo cassa panettha pariyayavasena veditabboti ayam tavettha palivannana.
   Ayam pana upanissayapaccayo nama saddhim ekaccaya pannattiya sabbepi
catubhumikadhamma. Vibhagato pana arammanupanissayadivasena tividho hoti. Tattha
arammanupanissayo arammanadhipatina ninnanakaranoti hettha vuttanayeneva
nanappakarabhedato gahetabbo. Anantarupanissayo anantarapaccayena ninnanakarano,
sopi hettha vuttanayeneva nanappakarabhedato gahetabbo. 1- Paccayuppannatopi
nesam tattha vuttanayeneva vinicchayo veditabbo. Pakatupanissayo pana jativasena
kusalakusalavipakakiriyaparupabhedato pancavidho hoti, kusaladinam pana bhumibhedato
anekavidhoti evam tavettha nanappakarabhedato vinnatabbo vinicchayo.
   Evam bhinne panettha tebhumikakusalo catubhumikassapi kusalassa akusalassa
vipakassa kiriyassati catunnam rasinam pakatupanissayo hoti. Lokuttaro akusalasseva
na hoti. "amhakam acariyena lokuttaradhammo nibbattito"ti imina pana nayena
annesam akusalassapi hoti. Yassa va uppajjissati, tassapi anuttaresu
vimokkhesu piham upatthapayatoti 2- imina nayena hotiyeva. Akusalo sabbesampi
catubhumikanam khandhanam pakatupanissayo hoti, tatha tebhumikavipako. Lokuttaravipake
hetthimani tini phalani akusalasseva na honti, uparitthimam kusalassapi.
Purimanayena pana annesam va yassa va uppajjissati, tassa santane sabbopi
@Footnote: 1 cha.Ma. veditabbo   2 cha.Ma. upatthapayato
Lokuttaravipako sabbesam kusaladinam arupakkhandhanam pakatupanissayo hoti.
Kiriyasankhatopi pakatupanissayo catubhumikanam akusaladikhandhanam hotiyeva, tatha
rupasankhato. Sayam pana rupam imasmim patthanamahapakarane agatanayena upanissaya-
paccayam na labhati, suttantikapariyayena pana labhatiti vattum vattati. Evamettha
paccayuppannatopi vinnatabbo vinicchayoti.
         Upanissayapaccayaniddesavannana nitthita.
             -----------             The Pali Atthakatha in Roman Book 55 page 422-425. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=9536&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=9536&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=315              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=36&A=1358              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1447              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1447              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com