ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 6 : PALI ROMAN Di.A. (sumangala.3)

page1.

Sumangalavilasini dighanikayatthakatha patikavaggavannana namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa -------------- 1. patikasutta sunakkhattavatthuvannana [1] Evamme sutam .pe. Mallesu viharatiti patikasuttam. Tatrayam anupubbapadavannana;- mallesu viharatiti malla nama janapadino rajakumara, tesam nivaso ekopi janapado rulhisaddena "malla"ti vuccati, tasmim mallesu janapade. "anupiyam nama mallanam nigamo"ti anupiyanti evamnamako mallanam janapadassa eko nigamo, tam gocaragamam katva ekasmim chayudakasampanne vanasande viharatiti attho. Anopiyantipi patho. Pavisiti pavittho. Bhagava pana na tava pavittho, pavisissamiti nikkhantatta pana pavisiti vutto. Yatha kim, yatha "gamam gamissami"ti nikkhanto puriso tam gamam appattopi "kuhim itthannamo"ti vutte "gamam gato"ti vuccati, evam. Etadahositi gamasamipe thatva suriyam 1- olokentassa etam ahosi. Atippago khoti ativiya pago kho, na tava kulesu yagubhattam nitthitanti. Kim pana bhagava kalam ajanitva nikkhantoti? na ajanitva. Paccusakaleyeva hi bhagava nanajalam pattharitva lokam volokento nanajalassa 2- anto pavittham bhaggavagottam channaparibbajakam disva "ajjaham imassa paribbajakassa maya pubbe katakaranam aharitva dhammam kathessami, sa dhammakatha assa mayi pasadapatilabhavasena saphala bhavissati"ti natvava paribbajakaramam pavisitukamo atippagova nikkhami. Tasma tattha pavisitukamataya evam cittam uppadesi. @Footnote: 1 cha.Ma. suriyam evamuparipi. 2 Si.i. buddhananassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

[2] Etadavocati bhagavantam disva manatthaddhatam akatva sattharam paccuggantva etam etu kho bhanteti adikam vacanam avoca. Imam pariyayanti imam varam, ajja imam agamanavaranti attho. Kim pana bhagava pubbepi tattha gatapubbopi? na gatapubbo, lokasamudacaravasena pana evamaha. Lokiya hi cirassam agatampi anagatapubbampi manapajatiyam 1- agatam disva "kuto bhavam agato, cirassam bhavam agato, katham te idhagamanamaggo nato, kim maggamulhosi"ti adini vadanti. Tasma ayampi lokasamudacaravasena evamahati veditabbo. Idamasananti attano nisinnasanam papphotetva dadamano evamaha. Sunakkhatto licchaviputtoti sunakkhatto nama licchavirajaputto. So kira tassa gihisahayo hoti, kalena kalam tassa santikam agacchati. 2- Paccakkhatoti "paccakkhamidanaham bhante bhagavantam, nadanaham bhante bhagavantam uddissa viharissami"ti evam patiakkhato nissattho pariccatto. [3] Bhagavantam uddissati "bhagava me sattha, bhagavato aham ovadam patikaromi"ti evam apadisitva. Ko santo kam paccacikkhasiti yacako va yacitakam paccacikkheyya, yacitako va yacakam. Tvam pana neva yacako na yacitako, evam sante moghapurisa ko santo ko samano kam paccacikkhasiti dasseti. Passa moghapurisati passa tucchapurisa. Yavanca te idam aparaddhanti yattakam idam tava aparaddham, yattako te aparadho, tattako dosoti evaham bhavantam 3- dosam aropemiti 4- dasseti. 5- [4] Uttarimanussadhammati pancasiladasasilasankhata manussadhamma uttari. Iddhipatihariyanti iddhibhutam patihariyam. Kate vati katamhi va. Yassatthayati yassa dukkhakkhayassa atthaya. So niyyati takkarassati so dhammo takkarassa yatha maya dhammo desito, tatha karakassa sammapatipannassa puggalassa sabbavattadukkhakkhayaya amatanibbanasacchikiriyaya 6- gacchati, na gacchati samvattati, na samvattatiti pucchati. Tatra sunakkhattati tasmim sunakkhatta maya @Footnote: 1 cha.Ma. manapajatikam 2 cha.Ma. i. gacchati. 3 Ma.i. bhagavantam, @4 cha.Ma. aropesinti. 5 i. dassesi. 6 i. amatamahanibbana....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

Desite dhamme takkarassa sammadukkhakkhayaya samvattamane kim uttarimanussadhamma iddhipatihariyam katam karissati, ko tena katena attho? tasminhi katepi akatepi mama sasanassa parihani natthi, devamanussananhi amatanibbanam 1- sampapanatthaya aham paramiyo puresim, na patihariyakaranatthayati patihariyassa niratthakatam dassetva "passa moghapurisa"ti dutiyam dosam aropesi. 2- [5] Aggannanti lokapannattim. "idam nama lokassa aggan"ti evam janitabbam aggamariyadam na tam pannapetiti vadati. Sesamettha anantaravaranusareneva veditabbam. [6] Anekapariyayena khoti idam kasma araddham.? sunakkhatto kira "bhagavato gunam makkhessami, dosam pannapessami"ti ettakam vippalapitva bhagavato katham sunanto appatittho niravo atthasi. 3- Atha bhagava "sunakkhatta evam tvam makkhibhave thito sayameva garaham papunissasi"ti makkhibhave adinavadassanattham anekapariyayenati adimaha. Tattha anekapariyayenati anekakaranena. Vajjigameti vajjirajunam 4- game vesalinagare. No visahiti nasakkhi. So avisahantoti so sunakkhatto yassa pubbe tinnam ratananam vannam kathentassa mukham nappahoti, sodani teneva mukhena avannam katheti, 5- addha avisahanto asakkonto brahmacariyam caritum attano balataya avannam kathetva hinayavattoti. Buddho pana subuddhova, dhammo svakkhatova, samgho supatipannova. Evam tini ratanani thomenta manussa tuyheva dosam dassentiti. Iti kho teti evam kho te sunakkhatta vattaro bhavissanti. Tato evam dose uppanne sattha atitanagate appatihatanano, mayham evam doso uppajjissatiti janantopi puretaram na kathesiti vattum na lacchasiti dasseti. Apakkamevati apakkamiyeva, apakkanto 6- va cutoti attho. Yatha tam apayikoti yatha apaye nibbattanaraho satto niraye nibbattanaraho satto apakkameyya, evameva apakkamiti attho. @Footnote: 1 i amatamahanibbana.... 2 Ma. aropeti. 3 Si. ahosi, i. atthasi. @4 cha.Ma. vajjirajanam. 5 i. kathesi. 6 Si. apasakkanto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Korakkhattiyavatthuvannana [7] Ekamidahanti imina kim dasseti? idam suttam dvihi padehi araddham iddhipatihariyam na karotiti ca aggannam na pannapetiti 1- ca. Tattha "aggannam na pannapeti"ti idam padam suttapariyosane dassessati. "patihariyam na karoti"ti imassa pana padassa anusandhidassanavasena ayam desana araddha. Tattha ekamidahanti ekasmim aham. Samayanti samaye, ekasmim kale ahanti attho. Thulusuti thulu nama janapado, tattha viharami. Uttaraka namati itthilingavasena uttarakati evamnamako thulujanapadassa 2- nigamo, tam nigamam gocaragamam katvati attho. Aceloti naggo. Korakkhattiyoti antovankapado khattiyo. Kukkuravattikoti samadinnakukkuravatto 3- sunakho viya ghayitva khadati, uddhanatthane 4- nipajjati, annampi sunakhakiriyameva karoti. Catukondikoti catusanghattiko dve januni 5- dve ca kappure bhumiyam thapetva vicarati. Chamanikinnanti bhumiyam nikinnam pakkhittam thapitam. Bhakkhasanti bhakkham yankinci khadaniyam bhojaniyam. Mukhenevati hatthena aparamasitva khadaniyam mukheneva khadati, bhojaniyampi mukheneva bhunjati. Sadhurupoti sundararuPo. Araham 6- samanoti arahantasamano 7- ekoti. Tattha vatati patthanatthe nipato. Evam kirassa patthana ahosi "imina samanena sadiso anno samano nama natthi, ayanhi appicchataya vattham na nivaseti, `esa papanco'ti mannamano bhikkhabhajanampi na pariharati, chamanikinnameva khadati, ayam samano nama. Mayam pana kim samana"ti. Evam sabbannubuddhassa pacchato carantova imam papakam vitakkam vitakkesi. Etadavocati bhagava kira cintesi "ayam sunakkhatto papajjhasayo, kim nu imam disva cintesi"ti athevam cintento tassa ajjhasayam viditva "ayam moghapuriso madisassa sabbannuno pacchato agacchanto acelam arahati mannati, idhevadanayam balo niggaham arahati"ti anivattitvava etam tvampi namati @Footnote: 1 i pannapeti 2 cha.Ma. thulunam janapadassa, i, khulunam. 3 cha.Ma. i.....vato. @4 cha.Ma. uddhanantare. i. uddhanavare. 5 cha.Ma. januni 6 cha.Ma. ayam. 7 cha.Ma. @ayam arahatam samano

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Adivacanamavoca. Tattha tvampi namati garahatthe pikaro. Garahanto hi nam bhagava "tvampi nama"ti aha. "tvampi nama evam hinajjhasayo, aham samano sakyaputtiyoti evam patijanissasi"ti ayanhettha adhippayo. Kim pana mam bhanteti bhante mayham kim garayham disva bhagava "evamaha"ti pucchati. Athassa bhagava acikkhanto "nanu te"ti adimaha. Maccharayatiti "ma annassa arahattam hotu"ti kim bhagava evam arahattassa maccharayatiti pucchati. Na kho ahanti aham moghapurisa sadevakassa lokassa arahattapatilabhameva paccasimsami, 1- etadatthameva me bahuni dukkarani karontena paramiyo purita, na kho aham moghapurisa arahattassa maccharayami. Papakam ditthigatanti anarahante 2- arahati, arahante ca anarahantoti evam tassa ditthi uppanna. Tam sandhaya "papakam ditthigatan"ti aha. Yam kho panati yam etam acelam evam mannasi. Sattamam divasanti sattame divase. Alasakenati alasakabyadhina. Kalam karissatiti uddhumatakaudaro 3- marissati. Kalakanjikati tesam asuranam namam. Tesam kira tigavuto attabhavo appamamsalohito puranapannasadiso kakkatakanam viya akkhini nikkhamitva matthake titthanti, mukham sucipasakasadisam matthakasmim yeva hoti, tena onametva gocaram ganhanti. Viranatthambhaketi 4- viranatthambho tasmim susane atthi, tasma tam viranatthambhakanti vuccati. Tenupasankamiti bhagavati ettakam vatva tasmim game pindaya caritva viharam gate vihara nikkhamitva upasankami. Yena tvanti yena karanena tvam. Yasmapi bhagavata byakato, tasmati attho. Mattam mattanti pamanayuttam pamanayuttam. "manta manta"5- tipi patho, pannaya upaparikkhitva upaparikkhitvati attho. Yatha samanassa gotamassati yatha samanassa gotamassa micchavacanam assa, tatha kareyyasiti aha. Evam vutte acelo sunakho viya uddhanatthane nipanno sisam ukkhipitva akkhini ummiletva olokento kim kathesi "samano nama @Footnote: 1 cha.Ma. paccasisami evamuparipi 2 cha.Ma. i. na arahantam. @3 cha.Ma. i. uddhumataudaro. 4 cha.Ma. i. bira.... 5 Ma. mantva mantva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Gotamo amhakam veri visabhago, samanassa gotamassa uppannakalato patthaya mayam suriye uggate khajjopanaka viya jata. Samano gotamo amhe evam vacam vadeyya annatha va. Verino pana katha nama taccha na hoti, gaccha tvam ahamettha kattabbam janissami"ti vatva punadeva nipajji. [8] Ekadvihikayati ekam dveti vatva ganesi. Yatha tanti yatha asaddahamano koci ganeyya, evam ganesi. Ekadivasanca tikkhattum upasankamitva eko divaso atito, dve divasa atitati arocesi. Sattamam divasanti so kira sunakkhattassa vacanam sutva sattaham niraharova ahosi. Athassa sattame divase eko upatthako "amhakam kulupakasamanassa ajja sattamo divaso geham anagacchantassa aphasu nu kho jatan"ti sukaramamsam pacapetva bhattam adaya gantva purato bhumiyam nikkhipi. Acelo disva cintesi "samanassa gotamassa katha taccha va ataccha va hotu, aharam pana khaditva suhitassa me maranampi sumaranan"ti dve hatthe ca januni 1- ca bhumiyam thapetva kucchipuram bhunji. So rattibhage jirapetum asakkonto alasakena kalamakasi. Sacepi hi so "na bhunjeyyan"ti cinteyya, tathapi tam divasam bhunjitva alasakena kalam kareyya. Advejjhavacana hi tathagatati. Viranatthambhaketi titthiya kira "kalakato 2- korakkhattiyo"ti sutva divasani ganetva idam tava saccam jatam, idani nam annattha chaddetva "musavadena samanam gotamam nigganhissama"ti gantva tassa sariram valliya bandhitva akaddhanta "ettha chaddessama, ettha chaddessama"ti gacchanti. Gatagatatthanam anganameva hoti. Te kaddhamana viranatthambhakam susanamyeva gantva susanabhavam natva "annattha chaddessama"ti akaddhimsu. Atha nesam vallim chijjittha, paccha caletum nasakkhimsu. Te tatova pakkanta. Tena vuttam "viranatthambhake susane chaddesun"ti. @Footnote: 1 cha.Ma. jannukani. 2 cha.Ma. kalankato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

[9] Tenupasankamiti kasma upasankami. So kira cintesi "avasesam tava samanassa gotamassa vacanam sameti, matassa pana utthaya annena saddhim kathanam nama natthi, handaham gantva pucchami. Sace katheti, sundaram. No ce katheti, samanam gotamam musavadena nigganhissami"ti imina karanena upasankami. Akottesiti pahari. Janami avusoti matasariram utthahitva kathetum samattham nama natthi, idam katham kathesiti? buddhanubhavena. Bhagava kira korakkhattiyam asurayonito anetva sarire adhimocetva kathapesi. Tameva va matasariram 1- kathapesi, acinteyyo hi buddhavisayo. [10] Tatheva tam vipakanti tassa vacanassa tam vipakam tatheva, udahu noti lingavipallaso kato, tatheva so vipakoti attho. Keci pana "vipakkan"tipi pathanti, nibbattanti attho. Ettha thatva patihariyani samanetabbani. Sabbaneva hetani panca patihariyani honti. "sattame divase marissati"ti vuttam, so tatheva mato, idam pathamam patihariyam. "alasakena"ti vuttam, alasakeneva mato, idam dutiyam. "kalakanjikesu nibbattissati"ti vuttam, tattheva nibbatto, idam tatiyam. "viranatthambhake susane chaddessanti"ti vuttam, tattheva chaddito, idam catuttham. "nibbattatthanato agantva sunakkhattena saddhim kathessati"ti vuttam, 2- so kathesiyeva, idam pancamam patihariyam. Acelakalaramajjhakavatthuvannana [11] Kalaramajjhakoti 3- nikkhantadantamajjako. 4- Namameva va tassetam. Labhaggappattoti labhaggam patto, aggalabham pattoti vuttam hoti. Yasaggappattoti yasaggam aggaparivaram patto. Vattapadaniti vattaniyeva, vattakotthasa va. Samattaniti gahitani. Samadinnaniti tasseva vevacanam. @Footnote: 1 cha.Ma. i. sariram. 2 cha.Ma. vutto 3 cha.Ma....mattuko, Si....matthuko @4 cha.Ma. nikkhantadantamattako

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Puratthimena vesalinti vesalito avidure puratthimadisaya. Cetiyanti yakkhacetiyatthanam. Esa nayo sabbattha. [12] Yena aceloti 1- bhagavato vattam katva yena acelo kalaramajjhako tenupasankami. Panham apucchiti gambhiram tilakkhanahatam panham pucchi. Na sampayasiti na samma nanagatiya sampayasi, 2- andho viya visamatthane tattha tattheva pakkhali. Panhanam 3- neva adim, na pariyosanamaddasa. Athava "na sampayasi"ti na sampadesi, sampadetva kathetum nasakkhi. Asampayantoti kupurakkhini 4- parivattetva olokento "asikkhitakassa santike vutthosi, anokasepi pabbajito panham pucchanto vicarasi, apehi ma etasmim thane atthasi"ti vadanto. Kopanca dosanca appaccayanca patvakasiti kuppanakaram kopam, dussanakaram dosam, atutthakarabhutam domanassasankhatam apaccayanca pakatamakasi. Asadiyimhaseti asadayimha 5- ghattayimha. Ma vata no bho ahositi aho vata me na bhaveyya. Mam vata no ahositipi patho. Tattha manti samivacanatthe upayogavacanam, ahosi vata nu mamati attho. Evanca pana cintetva ukkutikam nisiditva "khamatha me bhante"ti tam khamapesi. Sopi ito patthaya annam kinci panham nama na pucchissasiti. Ama na pucchissamiti. Yadi evam gaccha, khamapemi teti tam uyyojesi. [13] Parihitoti paridahito nivatthavattho. Sanucarikoti anucarika vuccati bhariya, sahanucarikaya sanucariko, tam tam brahmacarivattam 6- pahaya sabhariyoti attho. Odanakummasanti suramamsato atirekam odanampi kummasampi bhunjamano. Yasa nihinoti yam labhaggayasaggam patto, tato parihino hutva. [14] "katam hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyan"ti idha sattavattapadatikkamavasena satta patihariyani veditabbani. @Footnote: 1 cha.Ma. acelako 2 cha.Ma. i. payasi 3 cha.Ma. i. na dissati @4 cha.Ma. i. kabarakkhini, ti. kampanakkhini 5 cha.Ma. i. asadiyimha @6 cha.Ma. brahmacariyam, Si. brahmacarivatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Acelapatikaputtavatthuvannana [15] Patikaputtoti patikassa putto. Nanavadenati nanavadena saddhim. Upaddhapathanti yojanam ce, no antare bhaveyya, gotamo addhayojanam, aham addhayojanam. Esa nayo addhayojanadisu. Ekapadavarampi atikkamma gacchato jayo bhavissati, anagacchato parajayoti. Te tatthati te mayam tattha samagatatthane. Taddigunam taddigunahanti tato tato digunam digunam aham karissamiti, bhagavata saddhim patihariyam katum asamatthabhavam janantopi "uttamapurisena saddhim patthapetva asakkontassapi 1- pasamsa 2- hoti"ti natva evamaha. Nagaravasinopi tam sutva "asamattho nama evam na gajjati, addha ayampi araha bhavissati"ti tassa mahantam sakkaramakamsu. [16] Yenaham tenupasankamiti "sunakkhatto kira patikaputto evam vadati"ti assosi. Athassa hinajjhasayatta hinadassanaya cittam udapadi. So bhagavato vattam katva bhagavati gandhakutim pavitthe patikaputtassa santikam gantva pucchi "tumhe kira evarupim katham kathetha"ti. Ama kathemati. Yadi evam "ma cintayittha ma bhayittha vissattha punappunam evam vadetha, aham samanassa gotamassa upatthako, tassa visayam janami, tumhehi saddhim patihariyam katum nasakkhissati, aham samanassa gotamassa kathetva bhayam uppadetva tam annato gahetva gamissami, tumhe ma bhayittha"ti tam assasetva bhagavato santikam gato. Tena vuttam "yenaham tenupasankami"ti. Tam vacanti adisu "aham abuddhova samano buddhomhiti vicarim, abhutameva kathitam naham buddho"ti vadanto tam vacam pajahati nama. Raho nisiditva cintayamano "aham `ettakam kalam abuddhova samano buddhomhi'ti vicarim, itodani patthaya naham buddho"ti cintayanto tam cittam pajahati nama. "aham `ettakam kalam abuddhova samano buddhomhi'ti papikam 3- ditthim gahetva @Footnote: 1 cha.Ma. i. asakkunantassapi. 2 cha.Ma. pasamso 3 cha.Ma. papakam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Vicarim, itodani patthaya imam ditthim pajahami"ti pajahanto tam ditthim patinissajjati nama. Evam akaronto pana tam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim apatinissajjitvati vuccati. Vipateyyati bandhana muttatalapakkam viya givato pateyya, sattadha va pana phaleyya. [17] Rakkhatetanti rakkhatu etam. Ekamsenati nippariyayena. Odharitati bhasita. Acelo ca bhante patikaputtoti evam ekamsena bhagavato vacaya odharitaya sace acelo patikaputto. Viruparupenati vigatarupena. Vigacchitasabhavena rupena attano rupam pahaya adissamanena kayena. Sihabyagghadivasena va vividharupena sammukhibhavam agaccheyya. Tadassa bhagavato musati evam sante bhagavato tam vacanam musa bhaveyyati musavadena nigganhati. Thapetva kira etam na annena bhagava musavadena nigganhitabboti 1-. [18] Dvayagaminiti sarupena atthibhavam, atthena natthibhavanti evam dvayagamini. Alikatucchanipphalavacaya etam adhivacanam. [19] Ajitopi nama licchavinam senapatiti so kira bhagavato upatthako ahosi, so kalamakasi. Athassa sarirakiccam karitva manussa patikaputtam pucchimsu "kuhim nibbatto senapati"ti. So aha "mahaniraye nibbatto"ti. Idanca pana vatva puna aha "tumhakam senapati mama santikam agamma aham tumhakam vacanam akatva samanassa gotamassa vadam patitthapetva niraye nibbattomhi"ti paroditthati. Tenupasankamim 2- diva viharayati ettha "patihariyakaranatthaya"ti kasma na vadati? abhava. Sammukhibhavopi hissa tena saddhim natthi, kuto patihariyakaranam, tasma tatha avatva "divaviharaya"ti aha. @Footnote: 1 cha.Ma., i. niggahitapubbo 2 cha.Ma. i. tenupasankami.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Iddhipatihariyakathavannana [20] Gahapatinecayikati gahapatimahasala. Tesanhi mahadhanadhannanicayo, tasma "necayika"ti vuccanti. Anekasahassati sahassehipi aparimanaganana. Evam mahatim kira parisam thapetva sunakkhattam anno sannipatetum samattho natthi. Teneva bhagava ettakam kalam sunakkhattam gahetva vicari. [21] Bhayanti cittutrasabhayam. Chambhitattanti sakalasariracalanam. Lomahamsoti lomanam uddhaggabhavo. So kira cintesi "aham atimahantam katham kathetva sadevake loke aggapuggalena saddhim pativiruddho, mayham kho pana abbhantare arahattam va patihariyakaranahetu va natthi, samano pana gotamo patihariyam karissati, athassa patihariyam disva mahajano `tvamdani patihariyam katum asakkonto kasma attano pamanam ajanitva loke aggapuggalena saddhim patimallo hutva gajjasi'ti katthaleddudandadihi vihethessati"ti. Tenassa mahajanasannipatanceva tena bhagavato ca agamanam sutva bhayam va chambhitattam va lomahamso va udapadi. So tato dukkha muncitukamo tindukakhanuparibbajakaramam agamasi. Tamattham dassetum atha kho bhaggavati adimaha. Tattha upasankamiti na kevalam upasankami, upasankamitva pana duram addhayojanantaram paribbajakaramam pavittho, tatthapi cittassadam alabhamano antantena avijjhitva 1- aramapaccante ekam gahanatthanam upadharetva pasanaphalake nisidi. Atha bhagava cintesi "sace ayam balo kassacideva katham gahetva idhagaccheyya, ma nassatu balo"ti "nisinnapasanaphalakam tassa sarire allinam hotu"ti adhitthasi. Saha adhitthanacittena tam tassa sarire alliyi. So mahaaddubandhanabandho viya chinnapado viya ca ahosi. Assositi ito cito ca patikaputtam pariyesamana parisa tassa anupadam gantva nisinnatthanam natva agatena annatarena purisena "tumhe kam pariyesatha"ti vutte patikaputtanti. So "tindukakhanuparibbajakarame nisinno"ti vuttavacanena assosi. @Footnote: 1 Ma. avinchitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

[22] Samsappatiti osidati. Tattheva sancarati. Pavala 1- vuccati anisadatthika. [23] Parabhutarupoti parajitarupo, vinattharupo va. [25] Goyugehiti goyuttehi satamattehi va sahassamattehi va yugehi. Avinjeyyamati akaddheyyama. Chijjeranti chijjeyyum. Patikaputto va bandhatthane chijjeyya. [26] Darupattikantevasiti darupattikassa antevaSi. Tassa kira etadahosi "titthatu tava patihariyam, samano gotamo `acelo patikaputto asanapi na vutthahissati'ti aha. Handaham gantva yena kenaci upayena tam asana vutthapemi. Ettavata ca samanassa gotamassa parajayo bhavissati"ti. Tasma evamaha. [27] Sihassati cattaro siha tinasiho ca kalasiho ca pandusiho ca kesarasiho ca. Tesam catunnam sihanam kesarasiho aggatam gato, so idha adhippeto. Migarannoti sabbacatuppadanam ranno. Asayanti nivasam. Sihanadanti abhitanadam. Gocaraya pakkameyyanti aharatthaya pakkameyyam. Varam varanti uttamuttamam, thulam thulanti attho. Mudumamsaniti muduni mamsani. "madhumamsani"ti patho, madhuramamsaniti attho. Ajjhupeyyanti upagaccheyyam. Sihanadam naditvati ye dubbala pana, te palayantuti attano surabhavasannissitena karunnena naditva. [28] Vighasasamvaddhoti vighasena samvaddho, vighasam bhakkhitatirittam mamsam khaditva vaddhito. Dittoti dappito 2- thulasariro, balavati balasampanno. Etadahositi kasma ahosi? asmimanadosena. Tatrayam anupubbikatha:- ekadivasam kira so siho gocarato nivattamano tam singalam bhayena palayamanam disva karunnajato hutva "vayasa ma bhayi, tittha ko nama tvan"ti aha. Jambuko namaham samiti. Vayasa jambuka ito @Footnote: 1 Si. pavula 2 Ma. dabbito

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

Patthaya mam upatthatum sakkhissasiti. Upatthahissamiti. So tato patthaya upatthati. Siho gocarato agacchanto mahantam mahantam mamsakhandam aharati. So tam khaditva avidure pasanapitthe vasati. So katipahaccayeneva thulasariro mahakhandho jato. Atha nam siho avoca "vayasa jambuka mama vijambhanakale avidure thatva `virodha sami'ti vattam sakkhissasi"ti. Sakkomi samiti. So tassa vijambhanakale tatha karoti. Tena sihassa atireko asmimano hoti. Athekadivasam jarasingalo udakasondiyam paniyam pivanto attano chayam olokento addasa attano thulasarirattanceva mahakhandhattanca. Disvana `jarasingalo jarasingalosmi'ti manam akatva "ahampi siho jato"ti mannamano 1- tato attanava attanam etadavoca "vayasa jambuka yuttam nama tava imina attabhavena parassa ucchitthamamsam khaditum, kim tvam puriso na hosi, sihassapi cattaro pada dve dadha dve kanna ekam nanguttham, tavapi sabbam tatheva, kevalam tava kesarabharamattameva natthi"ti. Tassevam cintayato asmimano vaddhi. Athassa tena asmimanadosena etam "ko cahan"ti adi mannittamahosi. 2- Tattha ko cahanti aham ko, siho migaraja ko, na mama nati, na samiko, kimahantassa nipaccakaram karomiti adhippayo. Singalakamyevati singalaravameva. Bherandakamyevati appiyaamanapasaddameva. Ke ca chave singaleti ko ca lamako singalo. Ke pana sihanadeti ko pana sihanado, singalassa ca sihanadassa ca ko sambandhoti adhippayo. Sugatapadanesuti sugatalakkhanesu. Sugatassa sasanasambhutasu tisu sikkhasu. Katham panesa tattha jivati. Etassa hi cattaro paccaye dadamana siladigunasampannanam sambuddhanam demati denti, esa 3- abuddho samano buddhanam niyamitapaccaye paribhunjanto sugatapadanesu jivati nama. Sugatatirittaniti tesam kira bhojanani dadamana buddhananca buddhasavakananca datva paccha avasesam sayanhasamaye denti. Evamesa sugatatirittani bhunjati @Footnote: 1 cha.Ma. i. manni 2 cha.Ma. i. mannitamahosi 3 Si. tesam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Nama. Tathagateti tathagatam arahantam sammasambuddham asadetabbam ghattayitabbam. Athava "tathagate"ti adini upayogabahuvacananeva. Asadetabbanti idampi bahuvacanameva ekavacanam viya vuttam. Asadanati aham buddhena saddhim patihariyam karissamiti ghattana. [29] Samekkhiyanati samekkhitva, mannitvati attho. Amanniti puna amannittha. Kotthuti singalo. [30] Attanam vighase samekkhiyati sondiyam ucchitthodake thulam attabhavam disva. Yava attanam na passatiti yava aham sihavighasasamvaddhitako jarasingaloti evam yathabhutam attanam na passati. Byagghoti mannatiti sihohamasmiti mannati, sihena va samanabalo byagghoyeva ahanti mannati. [31] Bhutvana bheketi avatamanduke khaditva. Khalamusikayoti khalesu musikayo ca khaditva. Katasisu khittani ca kunapaniti susanesu chadditakunapani ca khaditva. Mahavaneti mahante mahavanasmim. Sunnavaneti tucchavane. Vivaddhoti vaddhito. Tatheva so singalakam anaditi evam samvaddhopi migarajahamasmiti mannitvapi yatha pubbe dubbalasingalakale, tatheva so singalaravamyeva araviti. Imayapi gathaya bhekadini bhutva vaddhitasingalo viya labhasakkaragiddho tvanti patikaputtameva ghattesi. Nagehiti hatthihi. [34] Mahabandhanati mahata kilesabandhana mocetva. Mahaviduggati mahaviduggam nama cattaro ogha. Tato uddharitva nibbanathale patitthapetva. Aggannapannattikathavannana [36] Iti bhagava ettakena kathamaggena patihariyam na karotiti padassa anusandhim dassetva idani "na aggannam pannapeti"ti imassa anusandhim dassento aggannancahanti desanam arabhi. Tattha aggannancahanti aham bhaggava aggannanca pajanami lokuppatticariyavattanca. Tanca pajanamiti na kevalam aggannameva, tanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Aggannam pajanami. Tato ca uttaritaram silasamadhito patthaya yava sabbannutanana pajanami. Tanca pajananam na paramasamiti tanca pajanantopi aham idam nama pajanamiti tanhaditthimanavasena na paramasami. Natthi tathagatassa paramasoti dipeti. Paccattamyeva nibbuti viditati attanayeva attani kilesanibbanam viditam. Yadabhijanam tathagatoti yam kilesanibbanam janam jananto. Tathagato. No anayam apajjatiti aviditanibbana titthiya viya anayam dukkham byasanam napajjati. [37] Idani yantam titthiya aggannam pannapenti, tam dassento santi bhaggavati adimaha. Tattha issarakuttam brahmakuttanti issarakatam brahmakatam, issaranimmitam 1- brahmanimmitanti attho. Brahmaeva hi ettha adhipaccabhavena issaroti veditabbo. Acariyakanti acariyabhavam acariyavadam. Tattha acariyavado aggannam. Aggannam pana ettha desitanti katva so aggannantveva vutto. Kathamvihitakanti kena vihitam kinti vihitam. Sesam brahmajale vittharitanayeneva veditabbam. [41] Khiddapadosikanti khiddapadosikamulam. [47] Asatati avijjanena, avijjamanatthenati attho. Tucchati tucchena antosaravirahitena. Musati musavadena. Abhutenati bhutatthavirahitena. Abbhacikkhantiti abhiacikkhanti. Viparitoti viparitasanno viparitacitto. Bhikkhavo cati na kevalam samano gotamoyeva, ye ca assa anusitthim karonti, te bhikkhu ca viparita. Atha yam sandhaya viparitoti vadanti, tam dassetum samano gotamoti adi vuttam. Subham vimokkhanti vannakasinam. Asubhantvevati subhanca asubhanca sabbam asubhanti evam pajanati. Subhantveva tasmim samayeti subhantieva ca tasmim samaye pajanati, na asubham. Bhikkhavo cati ye te evam vadanti, tesam bhikkhavo ca antevasikasamana viparita. Pahotiti samattho patibalo. @Footnote: 1 Si. issaranimittam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

[48] Dukkaram khoti ayam paribbajako yadidam "evam pasanno aham bhante"ti adimaha, tam satheyyena kohannena aha. Evam kirassa ahosi "samano gotamo mayham ettakam dhammakatham kathesi, tamaham sutvapi pabbajitum na sakkomi, maya etassa sasanam patipannasadisena bhavitum vattati"ti. Tato so satheyyena kohannena evamaha. Tenassa bhagava mammam 1- ghattento viya "dukkaram kho etam bhaggava taya annaditthikena"ti adimaha. Tam potthapadasutte vuttatthameva. Sadhukamanurakkhati sutthu anurakkha. Iti bhagava pasadamattanurakkhane paribbajakam niyojesi. Sopi evam mahantam suttantam sutvapi nasakkhi kilesakkhayam katum. Desana panassa ayatim vasanaya paccayo ahosi. Sesam sabbattha uttanatthamevati. Iti sumangalavilasiniya dighanikayatthakathaya patikasuttavannana nitthita. -----------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 6 page 1-16. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=11&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=11&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=11&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

previous bookno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com