ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 8 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.2)

            3. Mahavedallasuttavannana
  [449] Evamme sutanti mahavedallasuttam. Tattha ayasmati
sagaravasappatissavacanametam. Mahakotthitoti tassa therassa namam. Patisallana vutthitoti
phalasamapattito vutthito. Duppanno duppannoti ettha pannaya duttham nama
natthi, appanno nippannoti attho. Kittavata nu khoti karanaparicchedapuccha,
kittakena nu kho evam vucacatiti attho. Puccha ca namesa aditthajotanapuccha
ditthasamsandanapuccha vimaticchedanapuccha anumatipuccha kathetukamyatapucchati
pancavidha hoti. Tasam idam nanakaranam:-

--------------------------------------------------------------------------------------------- page243.

"katama aditthajotanapuccha, pakatiya lakkhanam annatam hoti adittham atulitam atiritam avibhutam avibhavitam, tassa nanaya dassanaya tulanaya tiranaya vibhutaya vibhavanatthaya panham pucchati, ayam aditthajotanapuccha. Katama ditthasamsandanapuccha, pakatiya lakkhanam natam hoti dittham tulitam tiritam vibhutam vibhavitam, annehi panditehi saddhim samsandanatthaya panham pucchati. Ayam ditthasamsandanapuccha. Katama vimaticchedanapuccha, pakatiya samsayapakkhanno 1- hoti vimatipakkhanno dvelhakajato "evam nu kho, na nu kho, kinnukho, katham nu kho"ti, so vimaticchedanatthaya panham pucchati, ayam vimaticchedanapuccha. 2- "tam kim mannatha bhikkhave rupam niccam va aniccam vati aniccam bhante"ti 3- evarupa anumatim gahetva dhammadesanakale puccha anumatipuccha nama. "cattarome bhikkhave satipatthana, katame cattaro"ti 4- evarupa bhikkhusamgham sayameva pucchitva sayameva vissajjetukamassa puccha kathetukamyatapuccha nama. Tasu idha ditthasamsandanapuccha adhippeta. Thero hi attano divatthane nisiditva sayameva panham samutthapetva sayam vinicchinanto idam suttam adito patthaya matthakam papesi. Ekacco hi panham samutthapetumyeva sakkoti na nicchetum, ekacco nicchetumyeva 5- sakkoti na samutthapetum, ekacco ubhayampi na sakkoti, ekacco ubhayampi sakkoti. Tesu thero ubhayampi sakkotiyeva. Kasma? mahapannataya. Mahapannam nissaya hi imasmim sasane sariputtatthero, mahakaccayanatthero, punnatthero, kumarakassapatthero, anandatthero, ayameva ayasmati sambahula thera visesatthanam adhigata, na hi sakka yaya va taya va appamattikaya pannaya samannagatena bhikkhuna savakaparaminanassa matthakam papunitum, mahapannaya pana sakkati 6- @Footnote: 1 cha.Ma. samsayapakkhando evamuparipi 2 khu. maha. 29/700/409 (sya) khu. @cula. 30/122/47 (sya) 3 vinaYu. maha. 4/21/18 pancavaggiyakatha @4 sam. maha 19/390/151 suddhasutta 5 cha.Ma. nicchetum 6 Ma. sakkoti evamuparipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page244.

Mahapannataya sariputtatthero tam thanam adhigato, pannaya hi therena sadiso natthi, teneva nam bhagava etadagge thapesi "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam mahapannanam yadidam sariputto"ti. 1- Tatha na sakka yaya va taya va appamattikaya pannaya samannagatena bhikkhuna bhagavata sankhittena bhasitassa sabbannutananena saddhim samsandetva samanetva vittharena attham vibhajetum, mahapannena pana sakkati mahapannataya mahakaccayanatthero tattha patibalo jato, teneva nam bhagava etadagge thapesi "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam sankhittena bhasitassa vittharena attham vibhajantanam yadidam mahakaccayano"ti. 2- Tatha na sakka yaya va taya va appamattikaya pannaya samannagatena bhikkhuna dhammakatham kathentena dasa kathavatthuni arabhitva 3- satta visuddhiyo vibhajantena dhammakatham kathetum, mahapannena pana sakkati mahapannataya punnatthero catuparisamajjhe alankatadhammasane cittavijanim gahetva nisinno lilayanto punnacando viya dhammakatham katheti. 4- Teneva nam bhagava egadagge thapesi "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam dhammakathikanam yadidam punno mantaniputto"ti. 5- Tatha yaya va taya va appamattikaya pannaya samannagato bhikkhu dhammakatham 6- kathento ito va etto va anukkamitva yatthikotim gahetva andho viya ekapadikam dandakasetum arulho viya ca gacchati, mahapanno pana catuppadikampi 7- gatham nikkhipitva upama ca karanani ca osaretva 8- tepitakam buddhavacanam gahetva hetthuppariyam karonto katheti, 9- mahapannataya pana kumarakassapatthero catuppadikagathampi nikkhipitva upama ca karanani ca aharitva tehi saddhim yojento jatassare pancavannani kusumani phullapento viya sinerumatthake vattisahassam telappadipam jalento viya tepitakam buddhavacanam @Footnote: 1 an. ekaka. 20/188/23 etadaggavagga 2 an. ekaka. 20/197/23 etadaggavagga @3 cha.Ma. aharitva 4 cha.Ma. dhammam kathesi 5 an. ekaka. 20/196/23 etadaggavagga @6 cha.Ma. dhammam 7 cha.Ma. catuppadikam 8 cha.Ma. aharitva 9 cha.Ma. kathesi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page245.

Hetthuppariyam karonto katheti, teneva nam bhagava etadagge thapesi "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam cittakathikanam yadidam kumarakassapo"ti. 1- Tatha yaya va taya va appamattikaya pannaya samannagato bhikkhu catuhi masehi catuppadikampi gatham gahetum na sakkoti, mahapanno pana ekapade thatva padasatampi padasahassampi ganhati, anandatthero pana mahapannataya ekapaduddhare thatva sakimyeva sutva puna apucchanto satthipadasahassani pannarasa gathasahassani valliya pupphani akaddhitva ganhanto viya ekappahareneva ganhati, gahitagahitam pasane lekhitalekha 2- viya, suvannaghate pakkhittasihavasa viya ca gahitakareneva titthati, teneva nam bhagava etadagge thapesi "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam gatimantanam yadidam anando. Satimantanam. Dhiti mantanam. Bahussutanam. Upatthakanam yadidam anando"ti. 3- Na hi sakka yaya va taya va appamattikaya pannaya samannagatena bhikkhuna catupatisambhidappabhedassa matthakam papunitum, mahapannena pana sakkati mahapannataya mahakotthitatthero adhigamaparipucchasavanapubbayoganam vasena anantanayussadam patisambhidappabhedam patto, teneva nam bhagava etadagge thapesi "etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam patisambhidappattanam yadidam mahakotthito"ti. 4- Iti thero mahapannataya panham samutthapetumpi nicchetumpi 5- ubhayampi sakkoti, so divatthane nisiditva sayameva sabbapanhe samutthapetva sayam vinicchinanto idam suttam adito patthaya matthakam papetva "sobhana vata ayam dhammadesana, jetthabhatikena dhammasenapatina saddhim samsandessami, tato ayam dvinnampi amhakam ekamatiya ekajjhasayena 6- thapita atigaruka bhavissati pasanacchattasadisa, caturoghanittharanatthikanam titthe thapitanava viya saggagamanatthikanam 7- sahassayuttaajannaratho viya bahupakara bhavissati"ti ditthasamsandanattham panham pucchi. Tena vuttam "tasu idha ditthasamsandanapuccha adhippeta"ti. @Footnote: 1 an. ekaka. 20/219/25 2 cha.Ma. khatalekha 3 an. ekaka. 20/219-23/25 @4 an. ekaka. 20/218/25 5 cha.Ma. nicchetumpiti @6 cha.Ma. ekajjhasayena ca 7 cha.Ma. maggagamanatthikanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page246.

Nappajanatiti ettha yasma nappajanati, tasma duppannoti vuccatiti ayamattho. Esa nayo sabbattha. Idam dukkhanti nappajanatiti idam dukkham, ettakam dukkham, ito uddham dukkham 1- natthiti dukkhasaccam yathavasarasalakkhanato nappajanati. Ayam dukkhasamudayoti ito dukkham samudetiti pavattidukkhappabhavika 2- tanha samudayasaccanti yathavasarasalakkhanato nappajanati. Ayam dukkhanirodhoti idam dukkham ayam dukkhasamudayo ca idam nama thanam patva nirujjhatiti ubhinnam appavatti nibbanam nirodhasaccanti yathavasarasalakkhanato nappajanati. Ayam dukkhanirodhagamini patipadati ayam patipada dukkhanirodham gacchatiti maggasaccam yathavasarasalakkhanato nappajanatiti. Anantaravarepi iminava nayena attho veditabbo. Sankhepato panettha catusaccakammatthaniko puggalo kathitoti veditabbo. Ayam hi acariyasantike cattari saccani savanato ugganhati, thapetva tanham tebhumika dhamma dukkhasaccam, tanha samudayasaccam, ubhinnam appavatti nibbanam nirodhasaccam, dukkhasaccam parijananto samudayasaccam pajahanto nirodhapapano maggo maggasaccanti evam uggahitva 3- abhinivisati. Tattha purimani dve saccani vattam, pacchimani vivattam, vatte abhiniveso hoti, no vivatte, tasma ayam abhinivisamano dukkhasacce abhinivisati. Dukkhasaccam nama rupadayo pancakkhandhati vavatthapetva catudhatukammatthanavasena 4- otaritva "cattari mahabhutani catunnanca mahabhutanam upadayarupam rupan"ti vavatthapeti. Tadarammana vedana sanna sankhara vinnanam namanti evam yamakatalakkhandham chindanto viya "dveyeva 5- dhamma namarupan"ti vavatthapeti. Tam panetam na ahetukam sahetukam sappaccayam, ko cassa paccayo avijjadayo dhammati evam paccaye ceva paccayuppannadhamme ca vavatthapetva "sabbepi dhamma hutva abhavatthena anicca"ti aniccalakkhanam aropeti, tato udayavayapatipilanakarena dukkhati, 6- vase avattanakarena 7- anattati tilakkhanam aropetva vipassanapatipatiya sammasanto lokuttaram maggam papunati. @Footnote: 1 cha.Ma. ayam patho na dissati 2 Si.samudeti pavattetiti dukkhappabhavika @3 cha.Ma. uggahetva 4 cha.Ma. dhatukammatathanavasena 5 cha.Ma. dve @6 cha.Ma. dukkha 7 cha.Ma. avasavattanakarena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Maggakkhane cattari saccani ekapativedhena pativijjhati, ekabhisamayena abhisameti. Dukkham parinnapativedhena pativijjhati, samudayam pahanapativedhena, nirodham sacchikiriyapativedhena maggam bhavanapativedhena pativijjhati. Dukkham parinnabhisamayena abhisameti, samudayam pahanabhisamayena nirodham sacchikiriyabhisamayena maggam bhavanabhisamayena abhisameti. So tini saccani kiccato pativijjhati, nirodham arammanato. Tasmim cassa phalakkhane 1- aham dukkham parijanami, samudayam pajahami, nirodham sacchikaromi, maggam bhavemiti abhogasamannaharamanasikarapaccavekkhana natthi. Etassa pana parigganhantasseva maggo tisu saccesu parinnadikiccam sadhentova nirodham arammanato pativijjhatiti. Tasma pannavati vuccatiti ettha hetthimakotiya sotapanno uparimakotiya khinasavo pannavati niddittho. Yo pana tepitakam buddhavacanam palito ca atthakathato 2- ca anusandhito ca pubbaparato ca ugganhitva hetthuppariyam karonto vicarati, aniccadukkhaanattavasena pariggahamattampi natthi, ayam pannava nama, duppanno namati? vinnanacarito namesa, pannavati na vattabbo. Atha yo tilakkhanam aropetva vipassanapatipatiya sammasanto ajja ajjeva arahattanti vicarati, 3- ayam pannava nama, duppanno namati? bhajapiyamano pannavapakkham bhajati. Sutte pana pativedhova kathito. Vinnanam vinnananti idha kim pucchati? yena vinnanena sankhare Sammasitva esa pannava nama jato, 4- tadassa agamanavipassana vinnanam kammakarakacittam 4- pucchamiti pucchati. Sukhantipi vijanatiti sukhavedanampi vijanati. Uparipadadvayepi eseva nayo. Imina thero "sukham vedanam vedayamano sukham vedanam vedayamiti pajanati"tiadina 5- nayena agatavedanavasena arupakammatthanam kathesi. Tassattho satipatthane vuttanayeneva veditabbo. Samsatthati ekuppadadilakkhanena samyogatthena 6- samsattha, udahu visamsatthati pucchati. Ettha ca thero maggapannanca vipassanavinnanancati ime dve @Footnote: 1 cha.Ma. khane 2 cha.Ma. atthato @3 cha.Ma. carati 4.4. Si. tadassa agamaniyavipassanavinnanakammakarakacittam @5 Ma.mu. 12/113/82 vedananupassanasatipatthana 6 Si. samsaggena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Lokiyalokuttare dhamme missetva bhumantaram bhinditva samayam ajananto viya pucchatiti na veditabbo. Maggapannaya pana maggavinnanena vipassanapannaya ca vipassanavinnaneneva saddhim samsatthabhavam pucchatiti veditabbo. Theropissa tamevattham vissajjento ime dhamma samsatthatiadimaha. Tattha na ca labbha imesam dhammananti imesam lokiyamaggakkhanepi lokuttaramaggakkhanepi ekato uppannanam dvinnam dhammanam. Vinibbhujitva vinibbhujitvati visum visum katva vinivattetva 1- arammanato va vatthuto va uppadato va nirodhato va nanakaranam dassetum na sakkati attho. Tesam tesam pana dhammanam visayo nama atthi. Lokiyadhammam patva hi cittam jetthakam hoti pubbangamam, lokuttaram patva panna. Sammasambuddhopi hi lokiyadhammam pucchanto "bhikkhu tvam katamam pannam adhigato, kim pathamamaggapannam, udahu dutiyatatiyacatutthamaggapannan"ti na evam pucchati. Kimphasso tvam bhikkhu kimvedano kimsanno kimcetanoti na ca pucchati, cittavasena pana "kimcitto tvam bhikkhu"ti 2- pucchati. Kusalakusalam pannapentopi "manopubbangama dhamma, manosettha manomaya"ti 3- ca "katame dhamma kusala. Yasmim samaye kamavacaram kusalam cittam uppannam hoti"ti 4- ca evam cittavaseneva pannapeti. Lokuttaram pucchanto pana kimphasso tvam bhikkhu, kimvedano, kimsanno, kimcetanoti na pucchati. Katama te bhikkhu panna adhigata, kim pathamamaggapanna, udahu dutiyatatiyacatutthamaggapannati evam pannavaseneva pucchati. Indriyasamyuttepi "pancimani bhikkhave indriyani, katamani panca, saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam pannindriyam. Kattha ca bhikkhave saddhindriyam datthabbam, catusu sotapattiyangesu ettha saddhindriyam datthabbam. Kattha ca bhikkhave viriyindriyam datthabbam, catusu sammappadhanesu ettha viriyindriya datthabbam. Kattha ca bhikkhave satindriyam datthabbam, catusu satipatthanesu ettha satindriyam datthabbam. Kattha ca bhikkhave samadhindriyam datthabbam, catusu jhanesu @Footnote: 1 cha.Ma. vinivattetva 2 vinaYu. 1/146/81,153/85,156/89 @3 khu.dha. 25/1/15 cakkhupalattheravatthu 4 abhi. sam. 34/1/21 cittuppadakanda

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Ettha samadhindriyam datthabbam. Kattha ca bhikkhave pannindriyam datthabbam, catusu ariyasaccesu ettha pannindriyam datthabban"ti 1- evam savisayasmimyeva lokiyalokuttara dhamma kathita. Yatha hi cattaro setthiputta rajati rajapancamesu sahayesu nakkhattam kilissamati vithim otinnesu ekassa setthiputtassa geham gatakale itare cattaro tunhi nisidanti, gehasamikova "imesam khadaniyam bhojaniyam detha, gandhamalalakaradini detha"ti gehe vicareti. Dutiyassa tatiyassa catutthassa geham gatakale itare cattaro tunhi nisidanti, gehasamikova "imesam khadaniyam bhojaniyam detha, gandhamalalankaradini detha"ti gehe vicareti. Atha sabbapaccha ranno geham gatakale kincapi raja sabbattha issarova, imasmim pana kale attano geheyeva "imesam khadaniyam bhojaniyam detha, gandhamalalankaradini detha"ti vicareti, evamevam kho saddhapancamakesu indriyesu tesu sahayesu ekato vithim otarantesu viya ekarammane uppajjamanesupi yatha pathamassa gehe itare cattaro tunhi nisidanti, gehasamikova vicareti, evam sotapattiyangani patva adhimokkhalakkhanam saddhindriyameva jetthakam hoti pubbangamam, sesani tadanvayani honti. Yatha dutiyassa gehe itare cattaro tunhi nisidanti, gehasamikova vicareti, evam sammappadhanani patva paggahanalakkhanam viriyindriyameva jetthakam hoti pubbangamam, sesani tadanvayani honti. Yatha tatiyassa gehe itare cattaro tunhi nisidanti, gehasamikova vicareti, evam satipatthanani patva upatthanalakkhanam satindriyameva jetthakam hoti pubbangamam, sesani tadanvayani honti. Yatha catutthassa gehe itare cattaro tunhi nisidanti, gehasamikova vicareti, evam jhanavimokkhe patva avikkhepalakkhanam samadhindriyameva jetthakam hoti pubbangamam, sesani tadanvayani honti. Sabbapaccha ranno geham gatakale pana yatha itare cattaro tunhi nisidanti, rajava gehe vicareti, evameva ariyasaccani patva pajananalakkhanam pannindriyameva jetthakam hoti pubbangamam, sesani tadanvayani honti. @Footnote: 5 sam. maha. 19/478/172 datthabbasutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Iti patisambhidappattanam agge thapito mahakotthitatthero lokiyadhammam pucchanto cittam jetthakam cittam pubbangamam katva pucchi, lokuttaradhammam pucchanto pannam jetthakam pannam pubbangamam katva pucchi, dhammasenapati- sariputtattheropi tatheva vissajjesiti. Yancavuso 1- pajanatiti yam catusaccadhammam idam dukkhantiadina nayena maggapanna pajanati. Tam vijanatiti maggavinnanampi tatheva tam vijanati. Yam vijanatiti yam sankharagatam aniccantiadina nayena vipassanavinnanam vijanati. Tam pajanatiti vipassanapannapi tatheva tam pajanati. Tasma ime dhammati tena karanena ime dhamma. Samsatthati ekuppadaekanirodhaekavatthukaekarammanataya samsattha. Panna bhavetabbati idam maggapannam sandhaya vuttam, tamsampayuttam pana vinnanam taya saddhim bhavetabbameva hoti. Vinnanam parinneyyanti idam vipassanavinnanam sandhaya vuttam, tamsampayutta pana panna tena saddhim parijanitabbava hoti. [450] Vedana vedanati idam kasma pucchati? vedanalakkhanam pucchissamiti Pucchati. Evam santepi tebhumikasammasanavicaravedanava 2- adhippetati sallakkhetabba. Sukhampi vedetiti sukham arammanam vedeti anubhavati. Parato padadvayepi eseva nayo. "rupanca hidam mahali ekantadukkham abhavissa, dukkhanupatitam dukkhavakkantam anavakkantam sukhena, nayidam satta rupasmim sarajjeyyum. Yasma ca kho mahali rupam sukham sukhanupatitam sukhavakkantam anavakkantam dukkhena, tasma satta rupasmim sarajjanti, saraga samyujjanti, samyoga sankilissanti. Vedana ca hidam, .pe. Sanna .pe. Sankhara .pe. Vinnananca hidam mahali ekantadukkham abhavissa .pe. Sankilissanti"ti 3- imina hi 4- mahalisuttapariyayena idha arammanam sukham dukkhamadukkhamasukhanti kathitam. Apica purimasukham vedanam arammanam katva apara sukha @Footnote: 1 cha.Ma. yam havuso 2 Si. tebhumakasammasanavare vedana @3 sam. khandha. 17/10/57 mahalisutta 4 Si.,i. iminapi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Vedana vedeti, purimam dukkham vedanam arammanam katva apara dukkha vedana vedeti, purimam adukkhamasukham vedanam arammanam katva apara adukkhamasukha vedana vedetiti evam cettha 1- attho datthabbo. Vedanayeva hi vedeti, na anno koci vedita nama atthiti vuttametam. Sanna sannati idha kim pucchati? sannaya 2- lakkhanam. Kim sabbatthakasannayati? Sannaya 2- lakkhanantipi sabbatthakasannaya lakkhanantipi ekamevetam, evam santepi tebhumikasammasanavicarasannava 3- adhippetati sallakkhetabba. Nilakampi sanjanatiti nilapupphe va vatthe va parikmamam katva upacaram va appanam va papento pajanati. 4- Imasmim hi atthe parikammasannapi upacarasannapi appanasannapi vattati, nile nilanti uppajjanasannapi vattatiyeva. Pitakadisupi eseva nayo. Ya cavuso vedanati ettha vedana sanna vinnananti imani tini gahetva panna kasma na gahitati? asabbasangahikatta. Pannaya hi gahitaya pannasampayuttavedanadayo 5- labbhanti, no vippayutta. Tam pana agahetva imesu gahitesu pannasampayutta ca vippayutta ca antamaso dve pancavinnana- dhammapi labbhanti. Yatha hi tayo purisa suttam suttanti vadeyyum, catuttho ratanavutasuttanti. Tesu purima tayo takkagatampi paritakkadigatampi 6- yankinci bahusuttam labhanti antamaso makkatasuttampi. Ratanavutasuttampi pariyesanto mandam labhati, evam sampadamidam veditabbam. Hetthato va panna vinnanena saddhim sampayogam 7- labhitva visatthati visatthatta ca 7- idha na gahitati vadanti. Yancavuso 8- vedetiti yam arammanam vedana vedeti, sannapi tadeva sanjanati. Yam sanjanatiti yam arammanam sanna sanjanati, vinnanampi tadeva vijanatiti attho. Idani sanjanati vijanati pajanatiti ettha visesaviseso 9- veditabbo. Tattha upasaggamattameva viseso, janatiti padam pana aviseso. Tassapi jananatthe @Footnote: 1 cha.Ma. evamettha 2 cha.Ma. sabbasannaya 3 cha.Ma....carasannava @4 cha.Ma. sanjanati 5 cha.Ma. pannaya sampayuttava vedanayo 6 cha.Ma. pativattakadigatampi @7-7 cha.Ma. labhapita visatthattava 8 cha.Ma. yam havuso 9 cha.Ma. viseso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Viseso veditabbo. Sanna hi niladivasena arammanam sanjananamattameva, aniccam dukkhamanattati lakkhanapativedham papetum na sakkoti. Vinnanam niladivasena arammanam ceva vijanati, 1- aniccadilakkhanapativedhanca papeti, ussakkitva pana maggapatubhavam papetum na sakkoti. Panna niladivasena arammanampi sanjanati, aniccadivasena lakkhanapativedhampi papeti, ussakkitva maggapatubhavam papetumpi sakkoti. Yatha hi herannikaphalake kahapanarasimhi kate ajatabuddhidarako gamikapuriso mahaherannikoti tisu janesu oloketva thitesu ajatabuddhidarako kahapananam cittavicittacaturassamandalabhedameva 2- janati, idam manussanam upabhogaparibhogam ratanasammatanti na janati. Gamikapuriso vicittadibhavam ca 3- janati manussanam upabhogaparibhogaratanasammatabhavam ca. "ayam kuto 4- ayam accheko ayam pharuso 4- ayam sanho"ti pana na janati. Mahaheranniko cittadibhavampi ratanasammatabhavampi kutadibhavampi janati, jananto ca pana nam rupam disvapi janati, akotitassa saddam sutvapi, gandham ghayitvapi, rasam sayitvapi, hatthena garulahubhavam upadharetvapi asukagame katotipi janati, asukanigame asukanagare asukajatassare 5- asukapabbatacchayaya asukanaditire katotipi, asukacariyena katotipi janati. Evameva sanna ajatabuddhidarakassa kahapanadassanam viya niladivasena arammanamattameva sanjanati. Vinnanam gamikapurisassa kahapanadassanam viya niladivasena arammanampi sanjanati, aniccadivasena lakkhanapativedhampi papeti. Panna mahaherannikassa kahapanadassanam viya niladivasena arammanampi sanjanati, aniccadivasena lakkhanapativedhampi papeti, ussakkitva maggapatubhavampi papeti, so pana nesam viseso duppativijjho. Tenaha ayasma nagaseno "dukkaram maharaja bhagavata katanti, kim bhante nagasena bhagavata dukkaram katanti. Dukkaram maharaja bhagavata katam. Imesam @Footnote: 1 cha.Ma. sanjanati 2 cha.Ma....mandalabhavameva 3 cha.Ma. cittadibhavam ceva @4-4 cha.Ma. ayam cheko ayam karato 5 cha.Ma. ayam patho na dissati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Arupinam cittacetasikanam dhammanam ekarammane pavattamananam vavatthanam akkhatam, ayam phasso, ayam vedana, ayam sanna, ayam cetana, idam cittan"ti. 1- Yatha hi tilatelam, sasapatelam, madhukatelam, erandakatelam, vasatelanti imani panca telani ekacatiyam pakkhipitva divasam yamakamanthehi manthetva tato idam tilatelam, idam sasapatelanti ekekassa patiyekkam uddharanam nama dukkaram, idam tato dukkarataram. Bhagava pana sabbannutananassa supatividdhatta dhammissaro dhammaraja imesam arupinam dhammanam ekarammane vattamananam vavatthanam akkhasi. Pancannam mahanadinam samuddam pavitthatthane "idam gangaya udakam idam yamunaya"ti evam patiyekkam udakauddharanenapi ayamattho veditabbo. [451] Nissatthenati nissatena pariccattena va. Tattha nissatenati atthe sati pancahi indriyehiti nissakkavacanam. Pariccattenati atthe sati karanavacanam veditabbam. Idam vuttam hoti:- pancahi indriyehi nissaritva manodvare pavattena pancahi va indriyehi tassa vatthubhavam anupagamanataya pariccattenati. Parisuddhenati nirupakkilesena. Manovinnanenati rupavacaracatutthajjhanacittena. Kim neyyanti kim janitabbam, "yankinci neyyam nama atthi dhamman"tiadisu 2- hi janitabbam neyyanti vuttam. Akasanancayatanam neyyanti katham rupavacara- catutthajjhanacittena arupavacarasamapatti neyyati? rupavacaracatutthajjhane thitena arupavacarasamapattim nibbattetum sakka hoti. Ettha thitassa hi sa ijjhati, tasma "akasanancayatanam neyyan"tiadimaha. Atha nevasannanasannayatanam kasma na vuttanti? patiyekkam abhinivesabhavato. Tattha hi kalapato nayato sammasanam labhati, 3- dhammasenapatisadisassapi hi bhikkhuno patiekkam 4- abhiniveso na jayati, tasma theropi "evam kirime 5- dhamma ahutva sambhonti, hutva pativenti"ti 6- kalapato nayato sammasitva vissajjesiti. Bhagava pana sabbannutananassa hatthagatatta nevasannanasannayatanasamapattiyampi paropannasadhamme @Footnote: 1 khu. milinda. 16/94 (bam+a) 2 khu. maha. 29/320/217 (sya) 3 cha.Ma. labbhati @4 cha.Ma. patiyekkam 5 cha.Ma. kirame 6 Ma. upari. 14/94/48 anupadasutta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Patiekkam anguddhareneva uddharitva "yavata sannasamapattiyo, tavata annapativedho"ti aha. Pannacakkhuna pajanatiti dassanaparinayakatthena cakkhubhutaya pannaya pajanati. Tattha dve panna samadhipanna vipassanapanna ca. Samadhipannaya kiccato asammohato ca pajanati. Vipassanapannaya lakkhanapativedhena arammanato jananam kathitam. Kimatthiyati ko etissa attho. Abhinnatthatiadisu abhinneyyadhamme abhijanatiti abhinnattha. Parinneyye dhamme parijanatiti parinnattha. Pahatabbe dhamme pajahatiti pahanattha. Sa panesa lokiyapi abhinnattha ca parinnattha ca vikkhambhanato pahanattha. Lokuttarapi abhinnattha ca parinnattha ca samucchedato pahanattha. Tattha lokiya kiccato ca asammohato ca pajanati, lokuttara asammohato. [452] Sammaditthiya upadayati vipassanasammaditthiya ca maggasammaditthiya ca. Parato ca ghosoti sappayadhammassavanam. Yoniso ca manasikaroti attano upayamanasikaro tattha savakesupi dhammasenapatino dve paccaya laddhum vattantiyeva. Thero hi kappasatasahassadhikam ekam asankheyyam paramiyo puretvapi attano dhammataya anumattampi kilesam pajahitum nasakkhi. "ye dhamma hetuppabhava"ti 1- assajittherato imam gatham sutvavassa pativedho jato. Paccekabuddhanampana sabbannubuddhananca paratoghosakammam natthi, yonisomanasikarasmimyeva thatva paccekabodhinca sabbannutanananca nibbattenti. Anuggahitati laddhupakaRa. Sammaditathiti arahattamaggasammaditthi. Phalakkhane nibbatta cetovimuttiphalam assati cetovimuttiphala. Tadeva cetovimuttisankhatam phalam anisamso assati cetovimuttiphalanisamsa. Dutiyapadepi eseva nayo. Ettha ca catutthaphalam 2- pannavimutti nama avasesa dhamma cetovimuttiti veditabba. Silanuggahitatiadisu silanti catupparisuddhisilam. Sutanti sappayadhammassavanam. Sakacchati kammatthane khalanapakkhalanacchedakatha. Samathoti vipassanapadaka atthasamapattiyo. @Footnote: 1 vinaYu. maha. 4/60/52 2 cha.Ma. catutthaphalapanna

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Vipassanati sattavidha anupassana. Catupparisuddhisilam hi purentassa, sappayadhammassavanam sunantassa, kammatthane khalanapakkhalanam chindantassa, vipassanapadakasu atthasamapattisu kammam karontassa, sattavidham anupassanam bhaventassa arahattamaggo uppajjitva phalam deti, yatha hi madhuram ambapakkam paribhunjitukamo ambapotakassa samanta udakakotthakam thiram katva bandhati. Ghatam gahetva kalena kalam udakam asincati. Udakassa anikkhamanattham mariyadam thiram karoti. Ya hoti samipe valli va sukkhadandako va kipillikaputo va makkatakajalam va, tam apaneti. Khanittim gahetva kalena kalam mulani parikhanati. 1- Evamassa appamattassa imani panca karanani karoto so ambo vaddhitva phalam deti. Evam sampadamidam veditabbam. Rukkhassa samantato kotthakabandhanam viya hi catupparisuddhisilam 2- datthabbam, kalena kalam udakasincanam viya dhammassavanam, mariyadaya thirabhavakaranam viya samatho, samipe valliadiniharanam viya 3- kammatthane khalanapakkhalanacchedanam, kalena kalam khanittim gahetva mulakhananam 4- viya sattannam anupassananam bhavana, tehi pancahi karanehi anuggahitassa ambarukkhassa madhuraphaladanakalo viya imassa bhikkhuno imehi pancahi dhammehi anuggahitaya sammaditthiya arahattaphaladanam veditabbam. [453] Kati panavuso bhavati idha kim pucchati? mulameva gato anusandhi, Duppanno yehi bhavehi na utthati, te pucchissamiti pucchati. Tattha kamabhavoti kamabhavupagam kammampi kammabhinibbatta upadinnakkhandhapiti ubhayamekato katva kamabhavoti aha. Ruparupabhavesupi eseva nayo. Ayatinti anagate. Punabbhavaya 5- abhinibbattiti punabbhavabhinibbatti. Idha vattam pucchissamiti pucchati. Tatra tatrabhinandanati saddabhinandanati evam tahim tahim abhinandana, karanavacane cetam paccattam. Tatra tatrabhinandanaya punabbhavabhinibbatti hotiti attho. Ettavata hi gamanam hoti, agamanam hoti, gamanagamanam hoti, vattam vattatiti @Footnote: 1 cha.Ma. parikhanati 2 cha.Ma. silam 3 cha.Ma. valliadinam haranam viya @4 cha.Ma. mulakhananam 5 cha.Ma. punabbhavassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

Vattam matthakam papetva dassesi. Idani vivattam pucchanto "katham panavuso"tiadimaha. Tassa vissajjane avijjaviragati avijjaya khayanirodhena. Vijjuppadati arahattamaggavijjaya uppadena. Kim avijja pubbe niruddha, atha vijja pubbe uppannati? ubhayametam na vattabbam. Dipujjalanena andhakaravigamo viya vijjuppadena avijja niruddhava hoti. Tanhanirodhati tanhaya khayanirodhena. Punabbhavabhinibbatti na hotiti evam ayatim punabbhavassa abhinibbatti na hoti, gamanam agamanam gamanagamanam na hoti, 1- vattam na vattatiti vivattam matthakam papetva dassesi. [454] Katamam panavusoti idha kim pucchati? ubhatobhagavimutto bhikkhu Kalena kalam nirodham samapajjati, tassa nirodhapadakam pathamajjhanam pucchissamiti pucchati. Pathamam jhananti idha kim pucchati? nirodhasamapajjanakena bhikkhuna angavavatthanam kotthasaparicchedo nama janitabbo, idam jhanam pancangikam caturangikam tivangikam duvangikanti angavavatthanam kotthasaparicchedam pucchissamiti pucchati. Vitakkotiadisu pana abhiniropanalakkhano vitakko, anumajjanalakkhano vicaro, pharanalakkhana piti, satalakkhanam sukham, avikkhepalakkhana cittekaggatati ime panca dhamma vattanti. Katangavippahinanti idha pana kim pucchati? nirodhasamapajjanakena bhikkhuna upakaranupakarani angani janitabbani, tani pucchissamiti pucchati, vissajjanam panettha pakatameva. Iti hettha nirodhapadakam pathamajjhanam gahitam, upari tassa anantarapaccayam nevasannanasannayatanasamapattim pucchissati, tassa 2- antara pana cha samapattiyo sankhitta, nayam va dassetva vissatthati veditabba. [455] Idani vinnananissaye pancappasade pucchanto pancimani avusotiadimaha. Tattha gocaravisayanti gocarabhutam visayam. Annamannassati cakkhusotassa sotam va cakkhussati evam ekekassa gocaravisayam na paccanubhoti. Sace hi niladibhedam ruparammanam samodhanetva sotindriyassa upaneyya "ingha tava nam vavatthapehi vibhavehi, kim nametam arammanan"ti. Cakkhuvinnanampi 3- vina mukhena attano @Footnote: 1 cha.Ma. upacchijjati 2 cha.Ma. ayam patho na dissati 3 cha.Ma. cakkhuvinnanam hi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Dhammataya evam vadeyya "are andhabala vassasatampi vassasahassampi paridhavamano annatra maya kuhim etassa jananakam labhissasi, ahara nam cakkhuppasade upanehi, ahametam arammanam janissami yadi va nilam yadi va pitakam, na hi eso annassa visayo, mayhameveso visayo"ti. Sesadvaresupi eseva nayo. Evametani annamannassa gocaravisayam na paccanubhonti nama. Kim patisarananti etesam kim patisaranam, kim etani patisarantiti pucchati. Manopatisarananti javanamanopatisaranam. Mano ca nesanti manodvarikajavanamano va pancadvarikajavanamano va etesam gocaravisayam rajjanadivasena anubhoti, cakkhuvinnanam hi rupadassanamattameva, ettha gocaravisayam rajjanadivasena anubhoti, cakkhuvinnanam hi rupadassanamattameva, ettha rajjanam va dussanam va muyhanam va natthi, etasmim pana dvare javanam rajjati va dussati va muyhati va. Sotavinnanadisupi eseva nayo. Tatrayam upama:- panca kira dubbalabhojaka rajanam sevitva kicchena kasirena ekasmim pancakulike game parittakam ayam labhimsu, tesam tattha macchabhago mamsabhago 1- yottakahapano andukahapano masakakahapano 1- atthakahapano va solasakahapano va dvattimsakahapano va catusatthikahapano va dandoti ettakamattameva papunati, sattavatthukam pancasatavatthukam sahassavatthukam mahabalim rajava ganhati. Tattha pancakulikagamo viya panca pasada datthabba, panca dubbalabhojaka viya panca vinnanani, raja viya javanam, dubbalabhojakanam parittakam ayapapunanam viya 2- cakkhuvinnanadinam rupadassanadimattam, rajjanadini pana etesu natthi, ranno mahabaliggahanam viya tesu dvaresu javanassa rajjanadini veditabbani. [456] Pancimani avusoti idha kim pucchati? antonirodhasmim pancappasade. Kiriyamayappavattasmim hi vattamane arupadhamma pasadanam balavapaccaya honti. Yo pana tam pavattam nirodhetva nirodhasamapattim samapanno. Tassa antonirodhe pancappasada kim paticca titthantiti idam pucchissamiti pucchati. Ayum paticcati jivitindriyam paticca titthanti. Usmam paticcati jivitindriyam kammajatejam paticca @Footnote: 1-1 cha.Ma. yuttikahapano va bandhakahapano va mapaharakahapano va 2 Ma. ayaggahanam viya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Titthati. Yasma pana kammajatejopi jivitindriyena vina na titthati, tasma "usma ayum paticca titthati"ti aha. Jhayatoti jalato. Accim paticcati jalasikham paticca. Abha pannayatiti aloko nama pannayati. Abham paticca acciti tam alokam paticca jalasikha pannayati. Evameva kho avuso ayu usmam paticca titthatiti ettha jalasikha viya kammajatejo, aloko viya jivitindriyam jalasikha hi uppajjamana alokam gahetvava uppajjati, sa tena attana janitaalokeneva sayampi anumthula digharassati pakata hoti, tattha jalappavattiya janitaalokena tassayeva jalappavattiya pakatabhavo viya usmam paticca nibbattena kammajamahabhutasambhavena jivitindriyena usmaya anupalanam. Jivitindriyanhi dasapi vassani visatipi vassani .pe. Vassasatampi kammajatejappavattam paleti, iti mahabhutani upadarupanam nissayapaccayadivasena paccaya 1- hontiti ayu usmam paticca titthati, jivitindriyam mahabhutani paletiti usma ayum paticca titthatiti veditabba. [457] Ayusankharati ayumeva. Vedaniya dhammati vedanadhammava. Vutthanam pannayatiti samapattito vutthanam pannayati. Yo hi bhikkhu arupappavatte ukkanthitva sannanca vedananca nirodhetva nirodham samapanno, tassa yathaparicchinnakalavasena rupajivitindriyapaccaya arupadhamma uppajjanti, evam pana ruparupappavattam pavattati. Yatha kim? yatha eko puriso jalapavatte ukkanthito udakena paharitva jalam appavattam katva charikaya angare pidhaya tunhi nisidati, yada panassa puna jalaya attho hoti, charikam apanetva angare parivattetva upadanam datva mukhavatam va talavantavatam va dadati, atha jalapavattam puna pavattati, evameva jalapavattam viya arupadhamma, purisassa jalapavatte ukkanthitva udakappaharena jalam appavattam katva charikaya angare pidhaya tunhibhutassa nisajja viya bhikkhuno arupappavatte ukkanthitva @Footnote: 1 cha.Ma. paccayani

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

Sannanca vedananca nirodhetva nirodhasamapajjanam, charikaya pihitaangara viya 1- rupajivitindriyam kammajatejodhatu vattati, 1- purisassa puna jalaya atthe sati charikapanayanadini viya bhikkhuno yathaparicchinnakalagamanam, aggijalaya pavatti viya puna arupadhammesu uppannesu ruparupappavatti veditabba. Ayu usma ca vinnananti rupajivitindriyam, kammajatejodhatu, cittanti ime tayo dhamma yada imam rupakayam jahanti, athayam acetanam kattham viya pathaviyam chaddito setiti attho. Vuttam cetam:- "ayu usma ca vinnanam yada kayam jahantimam apaviddho tada seti parabhattam acetanan"ti. 2- Kayasankharati assasapassasa. Vacisankharati vitakkavicaRa. Cittasankharati sannavedana. Ayuti rupajivitindriyam. Paribhinnaniti upahatani, vinatthaniti attho. Tattha keci "nirodhasamapannassa cittasankharava niruddha"ti vacanato cittam aniruddham hoti, tasma sacittaka ayam samapattiti vadanti. Te vattabba vacisankharapissa niruddhati vacanato vaca aniruddha hoti, tasma nirodhasamapannena dhammampi kathentena sajjhayampi karontena nisiditabbam siya. "yo cayam mato kalakatopi, 3- tassapi cittasankhara niruddha"ti vacanato cittam aniruddham bhaveyya, tasma kalakate matapitaro va arahante va jhapayantena anantariyakammam katam bhaveyya. Iti byanjane abhinivesam akatva acariyanam naye thatva attho upaparikkhitabbo. Attho hi patisaranam, na byanjanam. Indriyani vippasannaniti kiriyamayappavattasmim hi vattamane bahiddha arammanesu pasade ghatentesu indriyani kilamantani upahatani makkhitani viya honti vatadihi utthitena rajena catumahapathe thapitaadaso viya. Yatha pana thavikayam pakkhipitva manjusadisu thapito adaso antoyeva virocati, evam @Footnote: 1 cha.Ma. ime patha na dissanti Ma. rupajivitindriyam kammajatejodhatu cati @2 sam. khandha. 17/95/113 phenapindupamasutta 3 cha.Ma. kalankato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page260.

Nirodhasamapannassa bhikkhuno antonirodhe panca pasada ativiya virocanti. Tena vuttam "indriyani vippasannani"ti. [458] Kati panavuso paccayati idha kim pucchati? nirodhassa anantarapaccayam Nevasannanasannayatanam pucchissamiti pucchati. Vissajjane panassa sukhassa ca pahanati cattaro apagamanapaccaya kathita. Animittayati idha kim pucchati? nirodhato vutthanakaphalasamapattim pucchissamiti pucchati. Avasesasamapattivutthanam hi bhavangena hoti, nirodhavutthanam pana vipassananissandaya phalasamapattiyati tameva pucchati. Sabbanimittananti rupadinam sabbarammananam. Animittaya ca dhatuya manasikaroti sabbanimittapagataya nibbanadhatuya manasikaro, phalasamapatti- sahajatamanasikaram sandhayaha. Iti hettha nirodhapadakam pathamajjhanam gahitam, nirodhassa anantarapaccayam nevasannanasannayatanam gahitam, idha nirodhato vutthanakaphalasamapatti gahitati. Imasmim thane nirodhakatha kathetabba hoti. Sa "dvihi phalehi samannagatatta tayo ca sankharanam patippassaddhiya solasahi nanacariyahi navahi samadhicariyahi vasibhavatapanna nirodhasamapattiya nanan"ti evam patisambhidamagge 1- agata. Visuddhimagge panassa sabbakarena vinicchayakatha kathita. Idani valanjanasamapattim pucchanto kati panavuso paccayatiadimaha. Nirodhato hi vutthanakaphalasamapattithiti nama na hoti, ekadvecittavarameva 2- pavattitva bhavangam otarati. Ayanhi bhikkhu sattadivase arupappavattam nirodhetva nisinno nirodha vutthanakaphalasamapattiyam na ciram titthati. Valanjanasamapattiyam pana addhanaparicchedova pamanam. Tasma sa thita nama hoti. Tenaha "animittaya cetovimuttiya thitiya"ti. Tassa ciratthitattham kati paccayati attho. Vissajjane panassa pubbe ca abhisankharoti addhanaparicchedo vutto. Vutthanayati idha bhavangavutthanam pucchati. Vissajjanepissa sabbanimittananca manasikaroti rupadinimittavasena bhavangasahajatamanasikaro vutto. @Footnote: 1 khu. pati. 31/217/143 nanakatha (sya) 2 cha.Ma. ekam dve cittavarameva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

[459] Ya cayam avusoti idha kim pucchati? idha annam abhinavam nama natthi. Hettha kathitadhammeyeva ekato samodhanetva pucchamiti pucchati. Kattha panete kathita "nilampi sanjanati pitakampi, lohitakampi, odatampi sanjanati"ti 1- etasmim hi thane appamana cetovimutti kathita. "natthi kinciti akincannayatanam neyyan"ti 2- ettha akincannam. "pannacakkhuna pajanati"ti 2- ettha sunnata kathita. "kati panavuso paccaya animittaya cetovimuttiya thitiya vutthanaya"ti ettha animitta. Evam hettha kathitava imasmim thane ekato samodhanetva pucchati. Tam pana patikkhipitva eta tasmim tasmim thane niddittha vati vatva anne cattaro dhamma ekanamaka atthi, eko dhammo catunamako atthi, ekam 3- pakatam katva kathapetum idha pucchatiti atthakathayam sannitthanam katam. Tassa 4- vissajjane ayam vuccatavuso appamana cetovimuttiti ayam pharanaappamanataya appamana nama, ayanhi appamane va satte pharati, ekasmimpi va satte asesetva pharati. Ayam vuccatavuso akincannati arammanakincanassa abhavato akincanna. Attena vati attabhavaposapuggaladisankhatena attaniyamena 5- sunnam. Attaniyena vati civaradiparikkharasankhatena attaniyena sunnam, animittati raganimittadinam abhaveneva animitta, arahattaphalasamapattim sandhayaha. Nanattha ceva nanabyanjana cati byanjanampi nesam nana atthopi. Tattha byanjanassa nanata pakatava. Attho pana appamana cetovimutti bhummantarato 6- mahaggataeva hoti, rupavacara, arammanato sattapannattiarammana. Akincanna bhummantarato mahaggata arupavacara, arammanato na vattabbarammana. Sunnata bhummantarato kamavacara, arammanato sankhararammana. Vipassana hi ettha sunnatati adhippeta. Animitta bhummantarato lokuttara, arammanato nibbanarammana. @Footnote: 1 Ma.mu. 12/450/402 2 Ma.mu. 12/451/403 3 cha.Ma. etam @4 cha.Ma. tassa 5 cha.Ma. attena 6 cha.Ma. bhumantarato

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Rago kho avuso pamanakaranotiadisu yatha pabbatapade putipannarasaudakam nama hoti kalavannam, olokentanam byamasatagambhiram viya khayati, yatthim va rajjum va gahetva minantassa pitthipadottharanamattampi na hoti, evameva yava ragadayo nuppajjanti, tava puggalam sanjanitum na sakka hoti, 1- sotapanno viya sakadagami viya anagami viya ca khayati. Yada panassa ragadayo uppajjanti, tada ratto duttho mulhoti pannayati. Iti ete "ettako ayan"ti puggalassa pamanam dassento viya uppajjantiti pamanakarana nama vutta. Yavata kho avuso appamana cetovimuttiyoti yattaka appamana cetovimuttiyo. Kittaka pana ta? cattaro brahmavihara, cattaro magga, cattari ca phalaniti dvadasa. Tattha brahmavihara pharanaappamanataya appamana. Sesa pamanakaranakilesanam abhavena appamana, nibbanampi appamanameva, cetovimutti pana na hoti, tasma na gahitam. Akuppati arahattaphalacetovimutti, sa hi tasam sabbajetthaka, 2- tasma aggamakkhayatiti vutta, rago kho avuso kincanoti rago uppajjitvapi puggalam kincati maddati palibuddhati. 3- Tasma kincanoti vutto. Manussa kira gonehi khalam maddapenta kincehi kapilakincehi kalakati vadanti, evam maddanattho kincanatthoti veditabbo. Dosamohesupi eseva nayo. Akincanna cetovimuttiyo nama nava dhamma akincannayatananca maggaphalani ca. Tattha akincannayatanam kincanam arammanam assa natthiti akincannam, maggaphalani kincananam maddanapalibuddhanakilesanam natthitaya akincannani, nibbanampi akincannam, cetovimutti pana na hoti, tasma na gahitam. Rago kho avuso nimittakaranotiadisu yatha nama dvinnam kulanam sadisa dve vacchaka honti. Yava tesam lakkhanam na katam hoti, tava "ayam asukakulassa vacchako, ayam asukakulassa"ti na sakka honti janitum. Yada pana tesam sattisuladisu annataram lakkhanam katam hoti, tada sakka honti janitum. Evameva yava puggalassa rago nuppajjati, tava na sakka hoti janitum ariyo @Footnote: 1 cha.Ma. honti 2 cha.Ma. sabbajetthika 3 cha.Ma. palibundhati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

Va puthujjano vati. Rago panassa uppajjamanova sarago nama ayam puggaloti sanjanananimittam karonto viya uppajjati, tasma "nimittakarano"ti vutto. Dosamohesupi eseva nayo. Animitta cetovimuttiyo nama terasa dhamma vipassana, cattaro aruppa, cattaro magga, cattari ca phalaniti. Tattha vipassana niccanimittam sukhanimittam attanimittam ugghatetiti animitta nama. Cattaro aruppa rupanimittassa abhavena animitta nama. Maggaphalani nimittakarananam kilesanam abhavena animittani. Nibbanampi animittameva, tam pana cetovimutti na hoti, tasma na gahitam. Atha kasma sunnata cetovimutti na gahitati sa "sunna ragena"tiadivacanato sabbattha anupavitthava, tasma visum na gahita. Ekatthati arammanavasena ekattha, appamanam akincannam sunnatam animittanti hi sabbanetani nibbanasseva namani, iti imina pariyayena ekattha. Annasmim panatthane appamana honti, annasmim akincanna annasmim sunnata annasmim animittati. Imina pariyayena nanabyanjana. Iti thero yathanusandhinava desanam nitthapesiti. Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya mahavedallasuttavannana nitthita. --------------------


             The Pali Atthakatha in Roman Book 8 page 242-263. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=6197&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=6197&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=493              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=12&A=9220              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=10857              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=10857              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com