ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 9 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.3)

           Papancasudani nama majjhimanikayatthakatha
             majjhimapannasakavannana
              ----------
        namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
              1. Gahapativagga
             1 kandarakasuttavannana
   [1] Evamme sutanti kandarakasuttam. Tattha campayanti evamnamake nagare.
Tassa hi nagarassa aramapokkharaniadisu tesu tesu thanesu campakarukkhava
ussanna ahesum, tasma campati sankham agamasi. Gaggaraya pokkharaniya tireti
tassa campakanagarassa 1- avidure gaggaraya nama rajamahesiya khanitatta gaggarati
laddhavohara pokkharani atthi, tassa tire samantato niladipancavannakusumapatimanditam
mahantam campakavanam, tasmim bhagava kusumagandhasugandhe campakavane viharati. Tam
sandhaya "gaggaraya pokkharaniya tire"ti vuttam. Mahata bhikkhusamghena saddhinti
adassitaparicchedena mahantena bhikkhusamghena saddhim. Pessoti tassa namam.
Hattharohaputtoti hatthacariyaputto. 2- Kandarako ca paribbajakoti kandarakoti
evamnamo channaparibbajako. Abhivadetvati chabbannanam ghanabuddharasminam antaram
pavisitva pasannalakharase nimmujjamano viya singisuvannavannam dussavaram pasaretva
sasisam parupamano viya vannagandhasampannam campakapupphapilandhanam 3- sirasa
sampaticchanto viya sinerupadam upagacchanto punnacando viya bhagavato
cakkalakkhanapatimandite allattakavannaphullapadumasassirike pade vanditvati attho.
Ekamantam nisiditi chanisajjadosavirahite ekasmim okase nisidi.
@Footnote: 1 cha.Ma. campanagarassa 2 cha.Ma. hatthacariyassa putto
@3 cha.Ma. vannagandhasampannacampakapupphani
   Tunhibhutam tunhibhutanti yato yato anuviloketi, tato tato tunhibhutamyevati 1-
attho. Tattha hi ekabhikkhussapi hatthakukkuccam va padakukkuccam va natthi,
sabbeva 2- bhagavato ceva garavena attano ca sikkhitasikkhataya annamannam vigatasallapa
antamaso ukkasitasaddampi akaronta sunikhataindakhila viya nivatatthane
sannisinnamahasamuddaudakam viya kayenapi niccala manasapi avikkhitta rattavalahaka
viya sinerukutam bhagavantam parivaretva nisidimsu. Paribbajakassa evam sannisinnam
parisam disva mahantam pitisomanassam uppajji, uppannam ca 3- pana antohadayasmimyeva
sannidahitum 4- asakkonto piyasamudacaram 5- samutthapesi. Tasma acchariyam bho
gotamatiadimaha. 6-
   Tassa andhassa pabbatarohanam viya niccam na hotiti acchariyam. Ayam tava
tantinayo. 7- Ayam pana atthakathanayo, 8- accharanam yoganti 8- acchariyam, accharam
paharitum yuttanti attho. Abhutapubbabhutanti abbhutam. Ubhayampetam vimhayavahassetam
adhivacanam. Tam panetam garahaacchariyam pasamsaacchariyanti duvidham hoti. Tattha "acchariyam
moggallana abbhutam moggallana, yava bahagahanapi nama so moghapuriso
agamissati"ti 9- idam garahaacchariyam nama. "acchariyam nandamate, abbhutam nandamate,
yatra hi nama cittuppadampi *- parisodhessasi"ti 10- idam pasamsaacchariyam nama,
idhapi idameva adhippetam, ayanhi pasamsanto evamaha.
   Yavancidanti ettha idanti nipatamattam. Yavati pamanaparicchedo, yava
sammapatipadito, yattakena pamanena sammapatipadito, na sakka tassa vannetum 11-
athakho acchariyamevetam abbhutamevetanti vuttam hoti. Etaparamamyevati evam
sammapatipadito esa bhikkhusamgho tassapi bhikkhusamghassa paramoti etaparamo, tam
etaparamam. Yatha ayam patipadito evam patipaditam katva patipadesum, na ito bhiyyoti
attho. Dutiyanaye evam patipadessanti, na ito bhiyyoti yojetabbam. Tattha
@Footnote: 1 cha.Ma. tunhibhutamevati 2 cha.Ma. sabbe 3 cha.Ma. ca-saddo na dissati
@4 Si. sannisidetum 5 cha.Ma. piyasamuddaharam 6 cha.Ma. acchariyam bhotiadimaha
@7 cha.Ma. saddanayo   8-8 cha.Ma. accharayogganti
@9 cha.Ma. agamessatiti, vinaYu. cula. 7/373/205, an. atthaka. 23/110(20)/209 (sya)
@* pali. cittuppadamattampi 10 an. sattaka. 23/50/66 (sya)
@11 cha.Ma. vanne vattum
Patipaditoti abhisamacarikavattam adim katva samma apaccanikapatipattiyam yojito.
Atha kasma ayam paribbajako atitanagate buddhe dasseti, kimassa tiyaddhajananananam
atthiti. Natthi, nayaggahepi pana thatva 1- "yenakarena ayam bhikkhusamgho sannisinno
danto vinito upasanno, atitabuddhapi etaparamamyeva katva patipajjapesum,
anagatabuddhapi patipajjapessanti, natthi ito uttari patipadana"ti mannamano
anubuddhiya evamaha.
   [2] Evametam kandarakati patiekko anusandhi. Bhagava kira tam sutva
"kandaraka tvam bhikkhusamgham upasantoti vadasi, imassa pana bhikkhusamghassa upasantakaranam
tuyham apakatam, na hi tvam samatimsaparamiyo puretva kusalamulam paripacetva
bodhipallanke sabbannutananam pativijjhi, maya pana paramiyo puretva natatthacariyam
lokatthacariyam buddhatthacariyanca kotim papetva bodhipallanke sabbannutananam
patividdham, mayham etesam upasantakaranam pakatan"ti dassetum imam desanam arabhi.
   Santi hi kandarakati patiekko anusandhi. Bhagavato kira etadahosi
"ayam paribbajako imam bhikkhusamgham upasantoti vadati, ayanca bhikkhusamgho kappetva
pakappetva kuhakabhavena iriyapatham santhapento cittena anupasanto na
upasantakaram dasseti. Ettha pana bhikkhusamghe patipadam purayamanapi patipadam
puretva matthakam patta thitabhikkhupi atthi, tattha patipadam puretva matthakam patta
attana patividdhaguneheva upasanta, patipadam purayamana uparimaggassa vipassanaya
upasanta, ito mutta pana avasesa catuhi satipatthanehi upasanta. Tam nesam
upasantakaranam dassessami"ti "imina ca imina ca karanena ayam bhikkhusamgho
upasanto"ti dassetum "santi hi kandaraka"tiadimaha.
   Tattha arahanto khinasavatiadisu yam vattabbam, tam mulapariyayasuttavannayameva
vuttam. Sekhapatipadampi tattheva vittharitam. Santatasilati satatasila nirantarasila.
Santatavuttinoti tasseva vevacanam, santatajivika vatipi attho. Tasmim santatasile
thatvava jivikam kappenti, na dussilyam maranam papunantiti attho.
@Footnote: 1 Ma. nayaggahena pana vatva
   Nipakati nepakkena samannagata pannavanto. Nipakavuttinoti pannaya
thatva jivitam kappenti. Yatha ekacco sasane pabbajitvapi jivitakarana chasu
agocaresu carati, vesiyagocaro hoti, vidhavathulakumarikapandakapanagarabhikkhunigocaro
hoti, samsattho viharati rajuhi rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi
ananulomikena gihisamsaggena, 1- vejjakammam karoti, dutakammam karoti, pahinakammam
karoti, gandam phaleti, arumakkhanam deti, uddhamvirecanam deti, adhovirecanam deti,
natthutelam pacati, pivanatelam pacati, veludanam deti, pattadanam, pupphadanam, phaladanam,
sinanadanam dantakatthadanam, mukhodakadanam, cunnamattikadanam deti, 2- patukamyam 3-
karoti, muggasupiyam paribhatyam, janghapesanikam karotiti ekavisatividhaya anesanaya
jivitam kappento anipakavutti nama hoti, na pannaya thatva jivitam kappeti,
tato kalakiriyam katva samanayakkho nama hutva "tassa sanghatipi aditta
hoti sampajjalita"ti vuttanayena mahadukkham anubhoti. Evamvidha ahutva
jivitahetupi sikkhapadam anatikkamanto catuparisuddhisile patitthaya yathabalam
buddhavacanam ugganhitva rathavinitapatipadam mahagosingapatipadam mahasunnatapatipadam
ananganapatipadam dhammadayadapatipadam nalakapatipadam tuvattakapatipadam candopamapatipadanti
imani ariyapatipadani purento catupaccayasantosabhavanaramaariyavamsapatipattiyam
kayasakkhino hutva anika nikkhantahatthi viya yutha vissatthasiho viya nippacchabandha
mahanava 4- viya ca gamanadisu ekaviharino vipassanam patthapetva ajja ajja 5-
arahattanti pavattaussaha viharantiti attho.
   Supatitthitacittati catusu satipatthanesu sutthu thitacitta 6- hutva. Sesa
satipatthanakatha hettha vittharitava. Idha pana lokiyalokuttaramissaka satipatthana
kathita, ettakena bhikkhusamghassa upasantakaranam kathitam hoti.
   [3] Yava supannattati yava sutthu thapita 7- sudesita. Mayampi hi bhanteti
imina esa attano karakabhavam dasseti, bhikkhusamghanca ukkhipati. Ayanhettha
@Footnote: 1 abhi. vibhanga. 35/514/297 2 Si. cunnadanam mattikadanam deti 3 cha.Ma. catukamyam
@4 Si. nippaccabandhamahanava, cha.Ma. nippacchabandhamahanava 5 cha.Ma. ajja ajjeva
@6 cha.Ma. sutthapitacitta       7 cha.Ma. sutthapita
Adhippayo, mayampi hi bhante gihi .pe. Supatitthitacitta viharama, bhikkhusamghassapi
na 1- ayameva kasi ca bijanca yuganca nangalanca 2- phalapacananca. Tasma bhikkhusamgho
sabbakalam satipatthanaparayano, mayam pana kalena kalam okasam labhitva etam
manasikaram karoma, mayampi karaka, na sabbaso vissatthakammatthanayevati.
Manussaggahaneti manussanam ajjhasayagahanena gahanata ajjhasayassapi nesampi
kilesaggahanena gahanata veditabba. Kasatasatheyyesupi eseva nayo. Tattha
aparisuddhatthena kasatata, keratiyatthena satheyyata veditabba. Sattanam hitahitam
janatiti evam gahanakasatakeratiyanam manussanam hitahitapatipadam yatha 3- sutthu
bhagava janati. Yadidam pasavoti ettha sabbapi catuppadajati pasavoti adhippeta.
Pahomiti sakkomi. Yavattakena antarenati yattakena khanena. Campam gatagatam
karissatiti assamandalato yava campaya nagaradvara 4- gamanam agamananca karissati.
Satheyyaniti sathattani. Kuteyyaniti kutattani. Vankeyyaniti vankattani.
Jimheyyaniti jimhattani. Patukarissatiti pakasessati dassessati. Na hi sakka
tena tani ettakena antarena dassetum.
   Tattha yassa kismincideva thane thatukamassa sato yam thanam manussanam
sappatibhayam, purato gantva vancetva thassamiti na hoti, tasmim thatukamatthaneyeva
nikhatatthambho viya cattaro pade niccale katva titthati, ayam satho nama.
Yassa pana kismincideva thane avacchinditva khandhagatam patetukamassa sato yam
thanam manussanam sappatibhayam, purato gantva vancetva patessamiti na hoti,
tattheva avacchinditva pateti, ayam kuto nama. Yassa kismincideva thane
magga okkamma 5- nivattitva patimaggam arohitukamassa sato yam thanam manussanam
sappatibhayam, purato gantva vancetva evam karissamiti na hoti, tattheva magga
okkamma nivattitva patimaggam arohati, ayam vanko nama. Yassa pana kalena
vamato kalena dakkhinato kalena ujumaggeneva gantukamassa sato yam thanam
@Footnote: 1 cha.Ma. bhikkhusamghassa pana   2 cha.Ma. yuganangalanca     3 cha.Ma. yava
@4 cha.Ma. campanagaradvara  5 cha.Ma. ukkamma, evamuparipi
Manussanam sappatibhayam, purato gantva vancetva evam karissamiti na hoti,
tattheva kalena vamato kalena dakkhinato kalena ujumaggam gacchati, tatha
landam va passavam va vissajjetukamassa tato idam thanam susammattham akinnamanussam
ramaniyam, imasmim thane evarupam katum na yuttam, purato gantva paticchannatthane
karissamiti na hoti, tattheva karoti, ayam jimho nama. Iti imam catubbidhampi
kiriyam sandhayetam vuttam. Sabbani tani satheyyani kuteyyani vankeyyani
jimheyyani patukarissatiti evam karontapi te santhanadayo tani satheyyadini
patukaronti nama.
   Evam pasunam uttanabhavam dassetva idani manussanam gahanabhavam dassento
amhakam pana bhantetiadimaha. Tattha dasati antojataka va dhanakkita va
karamaranita va sayam va dasabyam upagata. Pessati pesanakaraka. Kammakarati
bhattavettanabhata. Annathava kayenati annenakarena kayena samudacaranti,
annenakarena vacaya, annena ca nesam akarena cittam santhitam 1- hotiti
dasseti. Tattha ye sammukha samike disva paccuggamanam karonti,
hatthato bhandakam ganhanti, imam vissajjetva imam ganhanta sesanipi
asanapannapanatalavantavijanapadadhovanadini sabbani kiccani karonti, parammukhakale
pana telampi uggharantam 2- na olokenti, satagghanakepi sahassagghanakepi kamme
parihayante nivattitva oloketumpi na icchanti, ime annatha kayena samudacaranti
nama. Ye pana sammukha "amhakam sami amhakam ayyo"tiadini vatva pasamsanti,
parammukha avattabbam nama natthi, yam icchanti, tam vadanti, ime annatha vacaya
samudacaranti nama.
   [4] Cattarome pessapuggalati ayampi patiekko anusandhi. Ayanhi
pesso "yavancidam bhante bhagava evam manussaggahane evam manussakasate evam
manussasatheyye vattamane sattanam hitahitam janati"ti aha. Purimeva 3- tayo
puggala ahitapatipadam patipanna, upari catuttho hitapatipadam, evamaham sattanam
@Footnote: 1 cha.Ma. thitam  2 cha.Ma. uttarantam  3 cha.Ma. purime ca
Hitahitam janamiti dassetum imam desanam arabhi. Hettha kandarakassa kathaya
saddhim payojetumpi vattati. Tena vuttam "yavancidam bhota gotamena samma bhikkhusamgho
patipadito"ti. Athassa bhagava "purime tayo puggale pahaya upari catutthapuggalassa
hitapatipattiyamyeva patipademi"ti dassentopi imam desanam arabhi. Santoti idam
samvijjamanati padasseva vevacanam. "santa honti samita vupasanta"ti 1- ettha
hi niruddha santati vutta. "santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti"ti
ettha 2- nibbuta. "santo have sabbhi pavedayanti"ti 3- ettha pandita. Idha
pana vijjamana upalabbhamanati attho.
   Attantapadisu attanam tapati dukkhapetiti attantaPo. Attano
paritapananuyogam attaparitapananuyogam. Param tapati dukkhapetiti parantaPo. Paresam
paritapananuyogam paraparitapananuyogam. Dittheva dhammeti imasmimyeva attabhave.
Nicchatoti chatam vuccati tanha, sa assa natthiti nicchato. Sabbakilesanam
nibbutatta nibbuto. Antotapanakilesanam abhava sitalo jatoti sitibhuto.
Jhanamaggaphalanibbanasukhani patisamvedetiti sukhapatisamvedi. Brahmabhutena attanati
setthabhutena attana. Cittam aradhetiti cittam sampadeti, paripureti ganhati
pasadetiti attho.
   [5] Dukkhapatikkulanti dukkhassa patikkulam, paccanikasanthitam, dukkham
apatthayamananti attho.
   [6] Panditoti idha catuhi karanehi panditoti na vattabbo, satipatthanesu
pana kammam karotiti panditoti vattum vattati. Mahapannoti idampi mahante atthe
parigganhatitiadina mahapannalakkhanena na vattabbam, satipatthanapariggahikaya
pannaya pana samannagatatta mahapannoti vattum vattati. Mahata atthena samyutto
abhavissati 4- mahata atthena samyutto hutva gato bhaveyya, sotapattiphalam
papuneyyati attho. Kim pana yesam maggaphalanam upanissayo atthi, buddhanam
@Footnote: 1 abhi. vibhanga. 35/546/306 jhanavibhanga     2 Ma. mula. 12/82/55 sallekhasutta
@3 khu. ja. 28/352/936 mahasutasomajataka (sya) 4 cha.Ma. agamissati
Sammukhibhave thitepi tesam antarayo hotiti. Ama hoti. Na pana buddhe paticca,
athakho kiriyaparihaniya va papamittataya va hoti. Tattha 1- kiriyaparihaniya
hoti nama:- sace hi dhammasenapati dhananjaniyassa brahmanassa asayam
natva dhammam adesayissa, so brahmano sotapanno abhavissa, evam tava
kiriyaparihaniya hoti nama. Papamittataya hoti nama:- sace hi ajatasattu
devadattassa vacanam gahetva pitughatakammam nakarissa, samannaphalasuttakathitadivaseva
sotapanno abhavissa, tassa vacanam gahetva pitughatakammassa katatta pana
nahosi, 2- evam papamittataya hoti. Imassapi upasakassa kiriyaparihani jata,
aparinitthitaya desanaya utthahitva pakkanto. Apica bhikkhave ettavatapi pesso
hattharohaputto mahata atthena samyuttoti katarena mahantena atthena? dvihi
anisamsehi. So kira upasako samghe ca pasadam patilabhi, satipatthanaparigganhanatthaya
cassa abhinavo nayo udapadi. Tena vuttam "mahata atthena samyutto"ti. Kandarako
pana samghe pasadameva patilabhi. Etassa bhagava kaloti etassa dhammakkhanassa
catunnam va pana puggalanam vibhajanassa kalo.
   [8] Orabbhikadisu urabbha vuccanti elaka, urabbhe hanatiti orabbhiko.
Sukarikadisupi eseva nayo. Luddoti daruno kakkhalo. Macchaghatakoti macchabandho
kevatto. Bandhanagarikoti bandhanagaragopako. Kururakammantati darunakammanta.
   [9] Muddhavasittoti khattiyabhisekena muddhani abhisitto. Puratthimena
nagarassati nagarato puratthimadisaya. Santhagaranti yannasalam. Kharajinam nivasetvati
sakhuram ajinacammam nivasetva. Sappitelenati sappina ca telena ca. Thapetva
hi sappim avaseso yo koci sneho telanti vuccati. Kandavamanoti 3-
nakhanam chinnatta kandavitabbakale tena kandavamano. Anantarahitayati
asandataya. Sarupavacchayati sadisavacchaya. Sace gavi seta hoti, vacchopi setakova.
Sace kapila va 4- ratta va, vacchopi tadisovati evam sarupavaccha. 5-
@Footnote: 1 Ma. tattha katham      2 cha.Ma. na hoti      3 cha.Ma. kanduvamanoti
@4 cha.Ma. sace gavi kabara  5 cha.Ma. sarupavacchaya
So evamahati so raja evam vadeti. Vacchatarati tarunavacchakabhavam atikkanta
balavavaccha. Vacchatarisupi eseva nayo. Barihisatthayati parikkhepakaranatthaya
ceva yannabhumiyam atthakaranatthaya ca. Sesam hettha tattha tattha vittharitatta
uttanamevati.
          Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya
           kandarakasuttavannana nitthita.
               Pathamam.
             --------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 9 page 1-9. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=1&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=1&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=1              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=13&A=1              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

previous bookdispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com